Bygga Takstolar Själv – Ladda Ner Beskrivning?

Bygga Takstolar Själv - Ladda Ner Beskrivning
Takstolar är en väsentlig bärande del i takets konstruktion. Vissa bygger sina takstolar själv, andra beställer prefabricerade takstolar. Takstolarna tillhör de bärande delarna i takets konstruktion. Det är takstolarna som håller uppe taket och de utgör primärbärverket.

 • Takstolar går att bygga själv, men det är vanligare att man köper dem prefabricerade.
 • Prefabricerade takstolar tillverkas industriellt som färdiga element och de CE-märks enligt standarden SS-EN 14250.
 • Takstolen bygger du av konstruktionsvirke eller limträ och sammarfogar med spik, spikplåt eller knutplåt med fästdon av spik/skruv samt vid behov mellanläggsbrickor och skruvar.

Valet av sammanfogning beror på takstolens storlek samt på huruvida du bygger den själv eller om den byggs på fabrik. Vissa takstolar tillverkas av limträ, men vanligast vid småhusbyggen är att man använder konstruktionsvirke. Det finns flera olika slags takstolar,

Fackverk – Används vanligen då spännvidden är längre än 5 meter. Detta är en av de mest använda takstolstyperna och den finns som exempelvis sadelformat fackverk och som pulpetformat fackverk. Saxtakstol – En form av fackverkstakstol med bruten underarm, som används när du vill få högre takhöjd. Ramverkstakstol – Fungerar som ramar. Vanlig i småhus där vinden är tänkt att inredas. Bågar – Hög spännvidd. Används som takstolar till bågtak och byggs vanligen i limträ.

Grafik: Svenskt Trä Takstolens form/typ är avhängig designen på taket, detta i kombination med hur långt avstånd det är mellan delarna som takstolarna vilar på (spännvidden). Ju grövre virket är, desto längre spännvidd kan du ha, men grövre virke ger också ett högre pris. Du ska välja typ av takstol utifrån formen på taket, spännvidd, taklutning och snözon. Grafik: Svenskt Trä Bygga takstolar själv eller köpa prefabricerade takstolar För att få ut rätt bärighet och bästa möjliga pris behöver de flesta få hjälp med att dimensionera takstolarna rätt. Det gäller också att använda rätt dimension och hållfasthetsklassning på konstruktionsvirket.

Många rekommenderar Takstolsboken, men enligt uppgift från Svenskt Trä är den inte uppdaterad till Eurokod 5 ännu och därför inte lämplig att använda. Däremot kan du ha den som ett projekteringsverktyg. – För dimensionering finns utvecklade takstolsberäkningsprogram som ska beräknas av byggnadskonstruktörer enligt Eurokod 5.

Takstolar kan även tillverkas på byggarbetsplatsen med beräkningsunderlag som följer Eurokod 5. Material till takstolen, såsom konstruktionsvirke, spikningsplåtar och ankarskruv eller ankarspik, ska vara CE-märkta, säger Johan Fröbel som är rådgivare inom trä- och limträprodukter hos Svenskt trä. Grafik: Svenskt Trä Från takstolsberäkningsprogrammet får man fram vilket konstruktionsvirke som ska användas för att spika ihop takstolen med hjälp av spikningsplåtar som fästs med ankarskruv eller ankarspik. Han tipsar om att det i deras app Lathunden finns tabeller för överslagsberäkning av fackverkstakstolarna W-takstol och WW-takstol samt för ramverkstakstol, och där kan du se exempel på dimensioner på konstruktionsvirke till över- och underramar i olika spännvidder. Grafik: Svenskt Trä Att bygga själva takstolen är i sig inte särskilt svårt för den händige amatören. Men innan du bestämmer dig för att börja bygga dem själv bör du ta in ett par offerter på prefabricerade takstolar. Det kanske visar sig att du kan få ett bra pris som överträffar värdet i att genomföra arbetet själv.

 1. Änner du att du har otillräcklig kunskap för att bygga takstolar av god kvalitet är det också det bästa alternativet för dig.
 2. Tänk på att begära in offerter med frakten specificerad, då den är en dyr kostnadspost.
 3. Erfarenheter av takstolar i forumet Montören: Fick offert på takstolarna i veckan, 8000kr + moms för 5st.

Kollade med kommunen och jag får lov att bygga egna, bara jag går i god för att dem håller. Köpte material idag, 2600kr och då har jag gått upp en storlek i dimension. Till tråden: http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/230487-bygga-takstolar-sjalv-2 Mikael_L: 10 st takstolar, ramverk med förhöjt väggliv, 10 meters spännvidd, 4 st ordinära stolar, 6 st i grymt förstärkt specialutförande p.g.a en indragen yttervägg som berövade takstolen sin naturliga stödjepunkt.

 • Ca 35′ gick kalaset på.
 • Jag har aldrig räknat på det, men jag är ganska övertygad om att jag knappt fått virket + plåtar+spik för de pengarna.
 • Det är t.ex.300-400 meter 195mm och 220mm C24 reglar i dessa 10 stolar, bara där är halva totalkostnaden i mina inköpspriser.
 • Till tråden: http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/230487-bygga-takstolar-sjalv-2 FredrikR: Jag beställde ‘A’ takstolar och fick betala ~33′:- ink frakt från Rättvik till Borlänge.

Då var det med en förstärkning (45×220 7,2m) till varje takstols underram. Alltså dryga 1700:- st. ink. frakt. Till tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/takstolar.179402/ Byggagarage: Jag räknade på takstolar till garaget, 7,2 m spännvidd, 15 graders taklutning och betongpannor, 12 st.

 • Färdiga landade på 1200:-/st inkl.
 • Frakt och hemmagjorda på 800:- virke och 200:- plåt+spik per styck.
 • Eftersom jag spikat takstolar förr var det ett lätt val att välja bort det arbetet.
 • Till tråden: http://www.byggahus.se/forum/smahus-garage-friggebod-m-m/179402-takstolar ThomasX: Offerten jag fick på mina takstolar ligger på 46 papp.

Spännvidden är 11m och garaget skall bli 11m brett, men det är ett valmat tak. Till tråden: http://www.byggahus.se/forum/smahus-garage-friggebod-m-m/179402-takstolar Läs mer Takstolsboken
Visa hela svaret

Hur räknar man ut takstolar?

Beräkningshjälpen – Här finns en enklare automatisk beräkningshjälp. Behöver du mer avancerad hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Takfalllslängden TL är måttet ifrån tassen upp till nocken. Detta kan du behöva när du ska beställa takmaterial till ditt bygge. Nockhöjden H är ifrån undersida takstol upp till spetsen. Takfotshöjden C mäter du ifrån undersida takstol vid yttersida upplag och rätt upp. Taklutning V är vinkeln som taket har. Här väljer du ut en punkt där du mäter i de olika riktningarna sen fyller du i måtten och får vinkeln. Breddmått är det mått du får om du tar halva S-måttet samt T-måttet och lägger ihop dessa.

Visa hela svaret

Vad vilar takstolarna på?

Bärande eller icke bärande vägg – Även om en vägg inte är bärande kan den ändå vara viktig för husets stabilitet. Det finns tecken som indikerar att en vägg är bärande:

 • Den är tjockare än 100 millimeter
 • Den är tillverkad av tegel, betong eller lättbetong
 • Takstolar vilar på väggen (vilket du kan se under isoleringen på vinden)
 • Väggen ligger parallellt med takåsen

För att avgöra om väggen är bärande eller inte behöver man kontrollera vilken riktning som golvbjälklaget har i våningen ovanför. I vissa fall är väggen inte bärande men kan ändå ha ersatt en golvbjälke i det ovanliggande bjälklaget. De väggar som finns på den översta våningen, direkt under vinden och som dessutom följer taknockens riktning, är alltid bärande. Bygga Takstolar Själv - Ladda Ner Beskrivning
Visa hela svaret

Hur man sätter upp takstolar?

Resning av takstolar Bygga Takstolar Själv - Ladda Ner Beskrivning Publicerad 2003-09-01 Uppdaterad 2015-08-21

Att det arbetsmoment som utförts före detta delmoment har genomgått kvalitetskontroll. Godkänt delmoment enligt kontrollplan. Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. Väggarna som ska bära takstolarna är korrekt stagade mot horisontalkrafter och fixerade i lod. Upplagsytorna ska vara rengjorda och fria från is och snö. Kranutrustning med tillräcklig lyftkapacitet och räckvidd finns tillgänglig. Uppgifter om vikt kan erhållas av takstolsleverantören.

Takstolarna kan vara förtillverkade eller tillverkade på byggplatsen. Takstolarna ska förvaras stående på bockar under upplagspunkterna (inte vila på tassarna) och vara skyddade mot nederbörd och sol. Takstolarna kan också monteras direkt från lastbil. Takstolarna ska lagras och hanteras så att knutplåtarna inte skadas. I många fall är gaveln ett ytterväggselement som monteras samtidigt med takstolarna. Fästdon och stöttor enligt handlingarna.

Montering bör inte ske vid stark blåst på grund av risken för personskada eller skador på takstolarna. Innan resningen påbörjas markeras takstolarnas lägen på hammarbanden. Eventuella takstolsinfästningar sätts fast innan monteringen börjar. Första takstolen lyfts på plats och hålls vertikalt med hjälp av kranen. Snedsträvor spikas fast i takstolen och i sned riktning ner mot hammarbandet. Fixering ker även vid upplag. Dimensioner hos strävor och spik ska framgå av handlingarna. Om monteringsanvisningar saknas kan följande uppgifter tjäna som riktlinjer: – två strävor 45×95, längd cirka 4 m, lägst sort G4-2 – strävorna spikas i takstolar och hammarband med 2 st trådspik 100-3,4 i vardera änden. Övriga takstolar inklusive gavelelement fixeras därefter genom strävor till den första. Takstolarna fixeras med sneda strävor i båda riktningarna. Direkt efter resningen kan inbrädning av yttertaket påbörjas. De tillfälliga snedsträvorna kan då successivt ersättas av inbrädningen, om denna har tillräckligt stabiliserande funktion. Om avsträvningen ska ske på annat sätt, till exempel genom krysstag, ska dessa anbringas före inbrädningen. Takstolarna skyddas mot nederbörd och sol.

Material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. Takstolarna ska vara monterade i lod och i plan. Takstolarna är parallella och monterade på angivet centrumavstånd. Takstolarnas provisoriska väderskydd ska vara fixerat.

Att material och arbetsmoment uppfyller Hus AMA:s krav på toleranser. Att takstolarna är parallella, vertikala och placerade på rätt centrumavstånd. Att fuktkvoten i ingående trävirke är ≤ 18 % före inbyggnad. Att samtliga knutplåtar är oskadade och korrekt förbundna med takstolsvirket. Att takstolarna är förankrade på föreskrivet sätt. Fungerande väderskydd.

: Resning av takstolar
Visa hela svaret

Hur långa takstolar kan man ha?

Fackverkstakstolar
Typ Spännvidd
W- takstol 4 – 12 m
WW- takstol
Saxtakstol

Visa hela svaret

Får man göra egna takstolar?

Takstolar är en väsentlig bärande del i takets konstruktion. Vissa bygger sina takstolar själv, andra beställer prefabricerade takstolar. Takstolarna tillhör de bärande delarna i takets konstruktion. Det är takstolarna som håller uppe taket och de utgör primärbärverket.

 • Takstolar går att bygga själv, men det är vanligare att man köper dem prefabricerade.
 • Prefabricerade takstolar tillverkas industriellt som färdiga element och de CE-märks enligt standarden SS-EN 14250.
 • Takstolen bygger du av konstruktionsvirke eller limträ och sammarfogar med spik, spikplåt eller knutplåt med fästdon av spik/skruv samt vid behov mellanläggsbrickor och skruvar.

Valet av sammanfogning beror på takstolens storlek samt på huruvida du bygger den själv eller om den byggs på fabrik. Vissa takstolar tillverkas av limträ, men vanligast vid småhusbyggen är att man använder konstruktionsvirke. Det finns flera olika slags takstolar,

Fackverk – Används vanligen då spännvidden är längre än 5 meter. Detta är en av de mest använda takstolstyperna och den finns som exempelvis sadelformat fackverk och som pulpetformat fackverk. Saxtakstol – En form av fackverkstakstol med bruten underarm, som används när du vill få högre takhöjd. Ramverkstakstol – Fungerar som ramar. Vanlig i småhus där vinden är tänkt att inredas. Bågar – Hög spännvidd. Används som takstolar till bågtak och byggs vanligen i limträ.

Grafik: Svenskt Trä Takstolens form/typ är avhängig designen på taket, detta i kombination med hur långt avstånd det är mellan delarna som takstolarna vilar på (spännvidden). Ju grövre virket är, desto längre spännvidd kan du ha, men grövre virke ger också ett högre pris. Du ska välja typ av takstol utifrån formen på taket, spännvidd, taklutning och snözon. Grafik: Svenskt Trä Bygga takstolar själv eller köpa prefabricerade takstolar För att få ut rätt bärighet och bästa möjliga pris behöver de flesta få hjälp med att dimensionera takstolarna rätt. Det gäller också att använda rätt dimension och hållfasthetsklassning på konstruktionsvirket.

 • Många rekommenderar Takstolsboken, men enligt uppgift från Svenskt Trä är den inte uppdaterad till Eurokod 5 ännu och därför inte lämplig att använda.
 • Däremot kan du ha den som ett projekteringsverktyg.
 • För dimensionering finns utvecklade takstolsberäkningsprogram som ska beräknas av byggnadskonstruktörer enligt Eurokod 5.

Takstolar kan även tillverkas på byggarbetsplatsen med beräkningsunderlag som följer Eurokod 5. Material till takstolen, såsom konstruktionsvirke, spikningsplåtar och ankarskruv eller ankarspik, ska vara CE-märkta, säger Johan Fröbel som är rådgivare inom trä- och limträprodukter hos Svenskt trä. Grafik: Svenskt Trä Från takstolsberäkningsprogrammet får man fram vilket konstruktionsvirke som ska användas för att spika ihop takstolen med hjälp av spikningsplåtar som fästs med ankarskruv eller ankarspik. Han tipsar om att det i deras app Lathunden finns tabeller för överslagsberäkning av fackverkstakstolarna W-takstol och WW-takstol samt för ramverkstakstol, och där kan du se exempel på dimensioner på konstruktionsvirke till över- och underramar i olika spännvidder. Grafik: Svenskt Trä Att bygga själva takstolen är i sig inte särskilt svårt för den händige amatören. Men innan du bestämmer dig för att börja bygga dem själv bör du ta in ett par offerter på prefabricerade takstolar. Det kanske visar sig att du kan få ett bra pris som överträffar värdet i att genomföra arbetet själv.

 1. Änner du att du har otillräcklig kunskap för att bygga takstolar av god kvalitet är det också det bästa alternativet för dig.
 2. Tänk på att begära in offerter med frakten specificerad, då den är en dyr kostnadspost.
 3. Erfarenheter av takstolar i forumet Montören: Fick offert på takstolarna i veckan, 8000kr + moms för 5st.

Kollade med kommunen och jag får lov att bygga egna, bara jag går i god för att dem håller. Köpte material idag, 2600kr och då har jag gått upp en storlek i dimension. Till tråden: http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/230487-bygga-takstolar-sjalv-2 Mikael_L: 10 st takstolar, ramverk med förhöjt väggliv, 10 meters spännvidd, 4 st ordinära stolar, 6 st i grymt förstärkt specialutförande p.g.a en indragen yttervägg som berövade takstolen sin naturliga stödjepunkt.

 1. Ca 35′ gick kalaset på.
 2. Jag har aldrig räknat på det, men jag är ganska övertygad om att jag knappt fått virket + plåtar+spik för de pengarna.
 3. Det är t.ex.300-400 meter 195mm och 220mm C24 reglar i dessa 10 stolar, bara där är halva totalkostnaden i mina inköpspriser.
 4. Till tråden: http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/230487-bygga-takstolar-sjalv-2 FredrikR: Jag beställde ‘A’ takstolar och fick betala ~33′:- ink frakt från Rättvik till Borlänge.

Då var det med en förstärkning (45×220 7,2m) till varje takstols underram. Alltså dryga 1700:- st. ink. frakt. Till tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/takstolar.179402/ Byggagarage: Jag räknade på takstolar till garaget, 7,2 m spännvidd, 15 graders taklutning och betongpannor, 12 st.

 1. Färdiga landade på 1200:-/st inkl.
 2. Frakt och hemmagjorda på 800:- virke och 200:- plåt+spik per styck.
 3. Eftersom jag spikat takstolar förr var det ett lätt val att välja bort det arbetet.
 4. Till tråden: http://www.byggahus.se/forum/smahus-garage-friggebod-m-m/179402-takstolar ThomasX: Offerten jag fick på mina takstolar ligger på 46 papp.

Spännvidden är 11m och garaget skall bli 11m brett, men det är ett valmat tak. Till tråden: http://www.byggahus.se/forum/smahus-garage-friggebod-m-m/179402-takstolar Läs mer Takstolsboken
Visa hela svaret

Får man byta takstolar utan bygglov?

Takrenovering: Dags för ett nytt tak! Äldre betong- eller tegelpannor, otillräcklig takisolering – din taktäckningen, takkonstruktionen eller takisoleringen motsvarar inte längre dagens standard? Är taket på ditt hus skadat eller är taket till och med i så dåligt skick att det utgör en fara? För att undvika följdskador i byggnadens konstruktion blir det förr eller senare aktuellt att byta ut det gamla taket, takkonstruktionen eller takisoleringen.

I följande text vill vi gärna steg för steg vägleda dig genom en takrenovering. Läs om vilka steg som är nödvändiga i planeringsfasen, vilka faktorer som du måste ta hänsyn till i offertfasen och hur du framgångsrikt genomför ditt renoveringsprojekt. När är en takrenovering nödvändig eller meningsfull? Åtgärda skador eller förbättra husets estetiska uttryck – det finns många skäl till att man väljer att byta tak på sitt hus.

Tekniska eller energirelaterade skäl:

You might be interested:  Hur Går Det Till Att Bygga Hus?

En termisk eller energiinriktad renovering ska minimera energiförbrukningen och därmed också uppvärmningskostnaderna. Solceller eller solfångare ska installeras på taket. Här skiljer man mellan traditionellt takpåbyggda paneler och integrerade paneler. De sistnämnda kallas också soltak. Soltak integreras i byggnaden och ersätter alltså taktäckningen, medan traditionella solpaneler monteras ovanpå befintligt tak, antingen uppvinklade eller parallellt med befintligt tak beroende på taklutning och väderstreck. Det har uppstått åldersrelaterade skador som läckage (t.ex. inträngande vatten vid läckande takfönster osv.). Extrema väderförhållanden som storm eller stora snömängder har orsakat irreparabla skador. Byggnadsfysikaliska brister som mögel eller kondens i takkonstruktionen, alltså följdskador som har uppstått på grund av felaktig eller bristfällig takkonstruktion, gör också en takrenovering nödvändig.

Skräddarsytt och anpassat efter dina behov: Varje takrenovering har andra förutsättningar, därför är det viktigt med en exakt planering i ett tidigt skede. Moderniseringsrelaterade skäl:

Taket ska förnyas samband med att vinden inreds eller i samband med andra om- eller tillbyggnader. Av estetiska skäl, Färgen eller ytbeläggningen på ditt nuvarande plåttak har till exempel börjat flagna, det ser inte längre bra ut eller passar inte till den nya fasaden.

Vilka renoveringsalternativ finns det? Man skiljer huvudsakligen mellan en partiell renovering, alltså en reparation, och en komplett takrenovering. En fråga som också kan komma upp är om det räcker att lägga om taket eller om det är nödvändigt eller önskvärt att tilläggsisolera taket.

Eller måste till och med hela takkonstruktionen bytas ut. Till att börja med måste byggherren bestämma hur vindsutrymmet ska användas framöver. Kommer vinden till exempel inredas och användas som boyta? Då är det lämpligt att redan från början anpassa takkonstruktionen efter framtida behov. Även att planera för eventuella takfönster eller -kupor.

Om vindsutrymmet ska användas som boyta så måste takkonstruktionen ventileras eftersom en ventilerad konstruktion har en positiv effekt på inomhusklimatet, såväl sommar- som vintertid. Ventilationen underlättar också borttransport av fukt. Man kan isolera en vind på flera olika sätt.

Det vanligaste sättet är att placera isoleringen mellan takbjälkarna. Om man däremot önskar synliga takbjälkar eller om vindsutrymmet redan är inrett kan tilläggsisoleringen istället placeras på utsidan av befintligt tätskikt. Om konstruktionen inte tillåter tillräckligt med isolering mellan takbjälkarna kan man uppnå tillräckligt god isoleringsförmåga genom att placera ytterligare isolering på undersidan av takbjälkarna.

Tilläggsisoleringen på undersidan av takbjälkarna fungerar även som ett installationsskikt och minskar dessutom köldbryggorna som orsakas av takbjälkarna. Vindsutrymmet kan utnyttjas som boyta Om vinden inte ska inredas och om konstruktionen i övrigt tillåter det kan hela vindsutrymmet ventileras. Metalltak eller plåttak och -fasader ska i princip alltid ventileras, det vill säga konstrueras som kalltak. Vindsutrymmet ska inte utnyttjas som boyta Underlagstaket (strö- och bärläkt, råspont etc.) måste anpassas till vald taktäckningsprodukt. Glespanel och takbjälkar ska dimensioneras enligt gällande krav på bärförmåga. Om man behöver anlita en konsult eller byggmästare beror i första hand på om åtgärderna är mindre omfattande och bygglovsbefriande eller om det finns krav på bygganmälan eller bygglov.

 1. Med mindre, bygglovsbefriade åtgärder menas åtgärder som underhåll, sanering eller förbättringar, till exempel tak- eller fönsterbyte, med förutsättningen att åtgärderna inte väsentligt ändrar byggnadens karaktär.
 2. När det alltså bara handlar om att förnya byggdelar kan byggherren oftast klara sig utan konsult eftersom takläggaren oftast sköter projektplaneringen.

Observera att man kan behöva anlita en expert i vissa specifika fall. Till exempel kan det bli nödvändigt med en ny hållfasthetsberäkning om lastförhållandena ändras. Kan jag byta mitt tak utan bygglov? Om du vill göra ändringar i byggnadens konstruktion (takkupor, takfönster, byta takstolar etc.) måste du som byggherre normalt ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

Även om- och tillbyggnader kräver bygglov eller bygganmälan och byggherren måste då ta fram bygglovsritningar och andra underlag för ansökan eller anmälan. Men det finns också en rad åtgärder som varken kräver bygglov eller bygganmälan. För att undvika olovligt byggande och påföljder är det är lämpligt att kontakta byggnadsnämnden i din kommun innan du påbörjar en takrenovering.

Rådfråga en expert Man bör vara försiktig när det gäller k- eller q-märkta byggnader eller när det finns andra krav från kommunen som till exempel bevarandeprogram. Då är det lämpligt rådfråga en expert eller höra direkt med byggnadsnämnden i din kommun.

Ska man energieffektivisera en äldre byggnad eller åtgärda brister i ett nybyggt hus är det dessutom klokt att konsultera en energiexpert eller -rådgivare. Om även en konsult kan agera som energirådgivare beror på konsultens erfarenhet och kompetens. Det bästa är att inhämta information om det material du föredrar och den färg du önskar innan du sätter din tillit till en plåtslagare eller byggmästare.

Ett bra alternativ är besöka diverse, där man har tillfälle att redan på förhand skapa sig en överblick. Du kan också beställa gratis hos PREFA eller låta dig inspireras av de många och i vårt online-fotogalleri. Visa sen din konsult eller hantverkare hur du tänker dig taket, kuporna,, läggningsmönstren och takdetaljerna.

Därefter kan en expert ge råd om byggnadens bärförmåga och därigenom förutsättningarna för din takrenovering. Det är den kortaste vägen till ditt nya drömtak. Vilka material kommer ifråga för ett högkvalitativt tak med lång livslängd. Ett robust tak ska fylla många funktioner: Det ska skydda huset mot väder och vind och ge husets invånare en känsla av säkerhet, samtidigt som det präglar husets helhetsintryck.

I idealfallet bildar tak och hus en enhet som smälter väl in i omgivningen, eller kanske till och med förskönar sin omgivning. Här spelar det rätta materialet, den rätta färgen, formen och ytstrukturen en avgörande roll. I vissa fall kan takform och -lutning, precis som byggbestämmelser (t.ex.

detaljplan, områdesbestämmelser, förordningar), inskränka materialvalet redan på förhand. I den moderna arkitekturen ersätts dessutom traditionella taktäckningsmaterial som tegelpannor, betongpannor, bäversvanstegel, takspån eller skiffer i allt större utsträckning med material som är flexiblare, modernare och beständigare.

För det mesta kan färgen på dessa material också anpassas till omgivningen och andra detaljer som hängrännor, staket, fönsterluckor, jalusier, persienner, fönster och mycket mer. Därför väljer många kunder idag ett plåttak. När du bestämmer dig för ett metalltak är det en fördel att välja rostfria plåtshingel eftersom det garanterar ett vackert och långlivat tak som du kan ha glädje av i många år framöver. PREFA-aluminiumtak är extremt lätta och väger bara en bråkdel av ett traditionellt tak. Den låga vikten har den fördelen att äldre takstolar för det mesta inte behöver förstärkas före en renovering. Varför är aluminium det ideala materialet för ditt nya tak? Med ett “komplett carefree-paket” erbjuder PREFA samtliga komponenter du behöver för ett hållbart väderskydd i samband med din tak- eller fasadrenovering.

Garanterar ett optimalt samspel mellan. Med över 4 000 olika aluminiumprodukter – tillbehör, avvattningskomponenter, takplattor eller fasadpaneler – passar alla PREFA-delar perfekt ihop. Aluminium är dessutom extremt flexibelt och lämnar inget övrigt att önska vad gäller husets yttre gestaltning: PREFA har i sitt standardsortiment 28 färger vilket lämnar ett stort spelrum för kreativ utformning.

Det finns det upp till 13 färger i P.10-kvalitet och ytterligare 15 PREFA-standardfärger att välja mellan, beroende på vilken produkt det gäller. Den omfattande färgpaletten sträcker sig från moderna färger som antracit och svart till tegelrött, vilket gör att ditt nyligen täckta PREFA-tak visas i ett klassiskt tegelutseende.

Oavsett vilken takform ditt tak har – och arkitektoniskt. PREFA erbjuder passande takprodukter för tak med både stark och svag : t.ex. från 3° (var uppmärksam på inskränkningar i enlighet med gällande standard), och från 12° (undantaget platta tak). PREFA-taksystem är beständiga, robusta, rostfria, stormsäkra och samtidigt extremt lätta.

Ytterligare en fördel är att man för det mesta inte behöver förstärka takstolarna när man väljer takpannor eller -plattor av aluminium framför ett nytt massivt tak. Speciellt när man renoverar äldre byggnader kan en takstolsförstärkning bli en stor kostnadsfaktor.

 • Tack vare aluminiumets låga egenvikt blir inte heller takstolarna belastade med onödigt mycket vikt.
 • Det är viktigt i områden där man måste räkna med stora snölaster.
 • Speciellt på äldre objekt är det dessutom möjligt att täcka in vinklar och hörn på ett säkert sätt, tack vare att det är så enkelt att bearbeta materialet.

Ett lättviktstak av aluminium är också ett perfekt material för tak som inte är helt raka, vilket till exempel ofta förekommer på äldre gårdshus. De många, den höga produktkvaliteten och aluminiumets långa livslängd garanterar planerare, hantverkare och byggherrar maximal säkerhet – PREFA garanterar skriftligen, Har du fastnat för en speciell PREFA-aluminiumprodukt, men du har svårt att föreställa dig det skulle se ut på ditt tak? Inget problem! PREFA- erbjuder ett kostnadsfritt fotomontage av ditt hus med önskade produkter. Ladda helt enkelt upp ett foto av ditt hus, välj önskad produkt och önskad färg och inom ett par arbetsdagar skickar vi ett individuell framtaget fotomontage av ditt hus med ett helt nytt PREFA-tak eller ny PREFA-fasad.

 • På så sätt kan du enkelt göra dig en bild av ditt framtida tak.
 • Ontakta gärna en av våra experter via om du har ytterligare frågor – de bistår gärna med hjälp och kompetens.
 • Vilka faktorer påverkar kostnaderna för en takrenovering? Naturligtvis kommer renoveringens omfattningen ha störst påverkan på dina kostnaderna: Ska taket till exempel bara läggas om eller ska det också isoleras? En viktig faktor är också takets befintliga skick.

Utöver det kan takutformningen (takform, lutning, kupor, skorstenar, fönster etc.) och de valda produkterna ha en stor påverkan på kostnaderna. Även fastighetens läge och byggarbetsplatsens tillgänglighet spelar en roll. På landsbygden är det till exempel lättare att anlägga tillfarter och få tillgång till lageryta för material än i tätbebyggda områden.

Det medför i sin tur att kostnaderna kan variera beroende på var renoveringsobjektet ligger. När du väljer en plåtslagare bör du ha i åtanke att regionala företag bättre kan bedöma lokala förutsättningarna som väderutsatt sida, vindhastigheter, maximal snölast etc. och tar därför eventuellt bättre hänsyn till sådana faktorer vid en konsultation.

Ytterligare en faktor som påverkar kostnaderna är andelen arbete som man planerar utföras i egen regi, om avtalet för entreprenaden tillåter det. Om taket ska bytas på grund av skador som beror på naturfenomen (t.ex. storm), är det lämpligt att du kontaktar din försäkring innan du påbörjar renoveringen. Beroende på utformning kan ett nytt tak (inklusive undertak, isolering etc.) kosta mellan 25 000 och 60 000 euro. Men observera att det endast är en grov kostnadsuppskattning. För att ta reda på totalkostnaden för ditt projekt mer exakt, kan det vara nödvändigt att begära in ett kostnadsförslag från en takläggare eller plåtslagare som du har förtroende för.

Exakt prissättning kräver en noggrann beräkning, som också är en förutsättning för ett individuellt kostnadsförslag som anpassats till ditt hus behov och förutsättningar. Beräkningen ska ta hänsyn till många faktorer som storleken på taket, takutformningen, taklutningen och nuvarande skick. PREFA spara tid och pengar PREFA hjälper dig att spara både tid och pengar – redan vid monteringen: Hantverkaren kan enkelt och snabbt montera de väl genomtänkta produkterna.

Dessutom, tack vare aluminiumets låga egenvikt, behöver man i regel varken byta ut eller förstärka de (gamla) takstolarna. Tack vare lång livslängd och minimala krav på underhåll håller ett PREFA-tak i generationer! Beroende på renoveringens omfattning och husets storlek kan tidsåtgången för åtgärderna variera. Också väder och vind, tillgängligheten på byggarbetsplatsen och antalet anställda i den utförande firman kan påverka byggtiden. Inte sällan kan en omfattande takrenovering med ny underkonstruktion och isolering ta flera veckor i anspråk.

 1. Ska däremot bara taktäckningen bytas ut, kan det räcka med ett par dagar.
 2. Om det är möjligt, rekommenderar vi att man delar upp mer omfattande projekt i flera etapper.
 3. Fördelen är att man bara frilägger mindre begränsade takytor åt gången och att material, särskilt isoleringen, inte riskerar att bli blöt på grund av regn.

På så sätt kan man undvika byggskador. Om man dessutom låter bli att renovera under uppvärmningssäsongen kan man undvika onödiga värmeförluster. Fråga takläggaren efter referensobjekt och hur långt tid det normalt tar att renovera en “standardtakyta”, till exempel ett sadeltak utan kupor, takfönster, vinkelrännor osv. Det är också viktigt att samordna hantverkare och andra involverade – företag som har samarbetat innan och som är förtrogna med varandras arbetssätt vet vem som utför vad.

På så sätt kan man undvika att poster missas i ett kostnadsförslag för att till exempel plåtslagaren har utgått ifrån att snickaren utför arbetet och vice versa. Vilket kan leda till oväntade merkostnader eller till och med förseningar, eftersom man inte måste komplettera med material eller liknande.

Vi rekommenderar att hålla fast överenskomna frister skriftligen och att informera alla involverade aktörer. Men här får man vara lite lyhörd. Om man anlitar regionala företag och hantverkare man känner till väl, är det inte alltid nödvändigt. Vilka finansieringsmöjligheter och bidrag finns det? Särskilt när det handlar om en energieffektivisering eller en omställning till förnybara energikällor kan man ofta ansöka om stöd och bidrag.

Stödet kommer då antingen i form av en skattereduktion, ett lån med fördelaktig ränta eller ett direkt investeringsstöd. Även om antalet statliga bidrag och subventioner begränsas av den totala summan statliga stödmedel, kan det finnas regionala institutioner att vända sig till. Vad mer kan byggherren göra för att påskynda renoveringen och spara pengar.

För att färdigställa renoveringen så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt är en god planering och effektiv samordning av de olika aktörerna nödvändig. Från plåtslagare och snickare till invändigt färdigställande, alla aktörer och arbeten måste samordnas.

 • Largör med de olika företagen om och i så fall vilka arbeten byggherren kan utföra i egen regi för att spara pengar.
 • Men tänk på att det kan bromsa upp byggprocessen eftersom byggherren inte alltid har den tid eller besitter den kunskap som krävs.
 • Dessutom kan arbete som delvis utförs i egen regi upphäva garantier om brister upptäcks senare.

Vilka hantverkare behövs eller vilka branscher är relevanta för ditt projekt? Också här beror de på de planerade projektets typ och omfattning. Ska bara taktäckningen bytas räcker det att anlita en plåtslagare eller takläggare. Ska takkonstruktion renoveras måste man också anlita en snickare, likaså om man vill bygga om eller till.

 • Då behövs i regel också ytterligare hantverkare från andra branscher som gipsare, elektriker, golvläggare etc.
 • Även vid ändringar av aktuella bygglovsritningar måste en byggnadsplanerare, byggmästare eller arkitekt se över planeringen, övervaka arbetet och eventuellt söka om nytt bygglov (se punkt 1).

Observera: För att garantin ska gälla och för att garantera att utfört arbete håller hög kvalitet ska alla PREFA-produkter utan undantag läggas eller monteras av kvalitetssäkrade och specialiserade hantverkare. Klicka på följande för att hitta en PREFA-hantverkare i närheten av dig. Precisionsarbetet för ditt nya aluminiumtak: För att kunna ta fram en detaljerad offert för din takrenovering måste man känna till renoveringsobjektets individuella förutsättningarna. Så kan vi ta fram en skräddarsydd offert. Vad måste byggherren tänka på under upphandlingsprocessen? Hur kan man undvika dolda kostnader? För att ta ett välgenomtänkt beslut bör man begära in flera offerter och jämföra priserna.

 • När man gör det är det viktigt att sätta upp exakta specifikationer av de varor och tjänster som ska ingå.
 • Bara så kan arbetet beskrivas på ett tydligt och detaljerat sätt, och offerterna kan enkelt jämföras.
 • På så sätt kan man undvika onödiga kompletteringar.
 • Att tänka på när man jämför Det är lättare att jämföra de olika offerterna om de innehåller samma poster och utgår från samma förutsättningar.

Gå noga igenom valda produkter, modellbeteckningar och mängder. Är antalet kvadratmeter exakt specificerat eller finns bara en upplysning om att “den faktiska insatsen/tidsåtgången faktureras”? Titta över betalningsvillkoren: Kräver hantverkaren betalning i förskott? Erbjuds rabatt vid kontant betalning? Läs också det finstilta noga – ifrågasätt allmänna poster som etablering av byggarbetsplatsen eller bortforsling av byggavfall.

Det är kostnader kan variera beroende på befintlig taktäckning – är det enkla taktegel eller måste asbesthaltigt avfall hanteras? Standardiserat utförande När man uppför en takkonstruktion är det viktigt att följa nationella normer och regler. Därför måste alla komponenter som är nödvändiga för ett fackmannamässigt utförande vara listade i en offert.

Projektet kan bli betydligt mer kostsamt om byggherren måste betala för arbete eller material som man har missat i offerten. Men det kan vara svårt för slutkunden att göra en sådan bedömning. Anlita därför alltid en expert! PREFA-experttips: Se till att dokumentera alla ändringar skriftligen och att få dem bekräftade! Se till att skriftligen dokumentera alla ändringar och överenskommelser. Asbesthaltiga takmaterial ska alltid täckas och omhändertas på fackmannamässigt sätt. Tilläggskostnaderna som kan uppstå i samband med en asbesthantering bör inte försummas. Byggherrens rättigheter och skyldigheter: Du har det fulla ansvaret! Den som för egen räkning låter utföra byggarbeten är byggherre.

You might be interested:  Hur Många Kalorier Ska Jag Äta För Att Bygga Muskler?

I regel utgår man ifrån att du står som ägare till renoveringsobjektet eller att du har tillräckliga befogenhet att genomföra åtgärderna. Naturligtvis medför det ett visst ansvar. Tyvärr är det inte alltid så enkelt för byggherren att övervaka de olika byggfaserna i tillräckligt stor utsträckning eftersom byggherren ofta saknar kompetens och tid.

Även om du delegerar ansvaret för enskilda delar av renoveringsprojektet som planering och produktion, har du som byggherre fortfarande det yttersta ansvaret. Det är dessutom viktigt att följa alla säkerhetsföreskrifter och se till att alla personer som arbeta på bygget är korrekt registrerade Alla överenskommelser med planerare och entreprenörer måste avtalas uttryckligen och skriftligen.

 • Annars kan det medföra ekonomiska och rättsliga konsekvenser.
 • Plåtslagare lägger PREFA-takshingel i färgen silvermetallic.
 • PREFA-produkter monteras alltid av erfarna yrkesmän.
 • Anlita en projektledare Du kan också överlåta ansvaret att koordinera tidplanen och samordna tidsfrister och arbeten till en projektledare eller en huvudentreprenör.

Ett annat alternativ är att en arkitekt tar över rollen som samordningsansvarig och därmed också ansvaret för kostnadskontrollen. Projektledaren utgör alltså ledet mellan byggherren, entreprenadföretagen och alla berörda myndigheter. Byggkontroll – hur kan byggherren på bästa sätt kontrollera hur arbetet fortskrider? Byggherren bör besöka byggarbetsplatsen regelbundet och föra samtal med de involverade entreprenörerna under hela byggskedet eller åtminstone under vissa etapper.

Se till att utbyta kontaktinformation med alla involverade parter. Tänk på att alltid vara nåbar på telefon om problem eller om frågor skulle uppstå. Du bör helst besöka byggarbetsplatsen varje dag och dokumentera byggets fortskridande med foton. Dokumentera förseningar och uppenbara brister, både skriftligen och med foton. Begär att frister ska sättas för när bristerna ska vara åtgärdade. Oanmälda besök på byggarbetsplatsen är inte alltid så populära. Försök att upprätthålla en respektfull relation till alla involverade parter och hantverkare.

Överlämning av byggprojektet till byggherren – överensstämmer kostnadsförslag och faktura? I anslutning till överlämnandet ska en entreprenadbesiktning av en oberoende granskare genomföras. Besiktningsmannen anmärker i ett besiktningsprotokoll om det skulle förekomma brister och oklarheter.

Uppgifter om entreprenadföretagen Lista på fel, inklusive frister för när dessa ska vara åtgärdade Motivering om besiktningen inte blivit godkänd Ort och datum Alla medverkande personers underskrifter

Det är viktigt att ta sig tid och gå igenom allting noggrant innan man skriver under. Slutbetalning bör endast ske efter att entreprenaden är godkänd. Betalning ska ske i och med att bygget är färdigt, men du har rätt att hålla inne en del av det avtalade priset till dess att entreprenaden är besiktigad och godkänd.

 • Efter godkännandet har du dessutom rätt att hålla inne den summan som fordras för att avhjälpa eventuella fel av mindre betydelse.
 • Vid stora uppdrag avtalas ofta säkerheter som bankgarantier eller andra ekonomiska garantier.
 • Besiktning och byggherrens godkännande.
 • Vid besiktningen löser man kvarstående frågor och noterar eventuella brister.

I och med besiktningen överlämnas utfört arbete och monterat material till byggherren och garantitiden börjar. Underhåll av tak – hur säkerställer du som byggherre en maximal livslängd för ditt tak? I stort sett underhållsfritt, robust, väderbeständigt och långlivat – det extremt beständiga PREFA-taket kommer att skydda ditt hus många år framöver.

För att bibehålla taktäckningens och beslagens funktion över en lång tid rekommenderar vi att låta utföra återkommande underhållskontroller. Speciellt efter en kall vinterperiod, storm eller andra extrema vädersituationer är det lämpligt att kontrollera taket, fasaderna och takavvattningen. Dessutom rekommenderar vi att brunnar, hängrännor, regnuppsamlare och renstrattar regelbundet.

PREFA ger 40 års garanti – beställ ditt garanticertifikat idag Under de kommande 40 åren kommer ditt tak att utsättas för ca.75 000 timmar sol och 35 000 liter regnvatten per kvadratmeter – ingen fara, PREFA ger dig full trygghet. PREFA lämnar 40 års materialgaranti mot brott, korrosion (rost) och frostskador samt 40 års färggaranti mot flagning och blåsbildning på produkter med PREFA P.10-ytbeläggning.
Visa hela svaret

Måste takstolar vara CE märkta?

Byggherrar använder olagliga takstolar Få hela storyn Starta din prenumeration Publicerad: 1 september 2011, 15:39 10 000 hus kan ha byggts med takstolar som saknar obligatorisk CE-märkning. Takstolarna från 40-50 av totalt 100 svenska tillverkare saknar den obligatoriska europeiska kvalitetsmärkningen CE.

De saknar även den frivilliga svenska p-märkning som användes innan kravet på CE-märkning kom. – De här företagen levererar takstolar helt utan extern kvalitetskontroll. Det är inte säkert att de klarar snölasterna en tuff vinter, de kan störta samman och riskera både liv och ekonomiska värden, säger Carl-Tore Bengtsson, ordförande i Svenska Takstolsföreningen och vd på Derome Byggvaror och Byggteknik.

De senaste tio månaderna har svenska byggen tagit emot fler än 150 000 takstolar som saknar CE-märkning, hävdar han. Det innebär att uppskattningsvis 10 000 svenska hus har byggts med olagliga och eventuellt farliga takstolar. – Takstolarna i de färdiga husen kan behöva bytas ut till mycket stora kostnader när byggen inte får godkänt i byggnadsnämnderna.

Man får bygga takstolar utan märkning men man får inte använda dem, säger Carl-Tore Bengtsson. Enligt forskningsinstitutet SP Bygg och mekanik var det slarv och okunskap som låg bakom takrasen vintern 2009/2010. Konstruktionerna brast bland annat på grund av feldimensionering. CE-märkning ska intyga att takstolen klarar den belastning som företaget utlovar.

En certifiering av företagets verksamhet kostar totalt 40 000-50 000 kronor och är inte särskilt krånglig att göra, enligt Carl-Tore Bengtsson. – En certifiering är inget komplicerat och kostnaden är försumbar. Det gäller bara att ta tag i frågan, säger han.

 • CE-märkningen av takstolar har varit ett krav sedan den 1 oktober 2010.
 • Den kontrollansvarige hos byggherren ska kontrollera att takstolarna är CE-märkta.
 • Uppgiften om detta ska sedan finnas i kontrollplanen som lämnas till kommunens bygginspektör.
 • Och samtliga aktörer borde känna till kravet på CE-märkning.

Svenska Takstolsföreningen har skickat brev till Sveriges alla kända takstolstillverkare, byggnadsnämnder och stadsbyggnadskontor. – Problemet är att det är byggherrarna som har ansvaret. Och de känner inte till det här, säger Carl-Tore Bengtsson. NICLAS KÖHLER – [email protected] Följ utvecklingen i bygg- och anläggningsbranschen via vårt kostnadsfria nyhetsbrev.
Visa hela svaret

Hur långt ska det vara mellan takstolar?

Takstolar sitter normalt på 120 cm centrumavstånd.2. Ströläkt ska ha ett maximalt centrumavstånd på 600 mm.
Visa hela svaret

Vilket virke till takstolar?

Hållfasthetsklassat virke används till bärande konstruktioner, såsom takstolar, bjälklag, ytterväggar och vissa innerväggar. C14 är den lägsta hållfasthetsklassen och kan användas till innerväggar, medan C24 används till övrig bärande konstruktion.
Visa hela svaret

Hur mycket vikt klarar en takstol?

Dimensionerande last för takbalkar och takstolar Dimensionerande belastning för en takbalk eller takstol beror bland annat på hur tätt takbalkarna eller takstolarna är placerade och på byggnadens geografiska och topografiska läge. Särskilt snölasten varierar kraftigt mellan olika delar av Sverige.

För att inte låsa förutsättningarna mer än nödvändigt har tabellerna utformats med dimensionerande last per meter (i brottgränstillståndet) som ingångsvärde. Denna kan beräknas på följande sätt: 1. Ta reda på grundvärdet på s k, snölast på mark, där byggnaden ligger, till exempel med hjälp av de nationella gällande snölastvärdena.

Boverket ger ut information om aktuella grundvärden för snö- och vindlast i Sverige.2. Aktuell snölast på tak uttryckt i kN/m 2 fås genom multiplicering med formfaktorn μ, För pulpettak med taklutningar 0 – 30° har denna värdet 0,8 och vid lutningar 30° – 60° minskar värdet rätlinjigt till 0.

 1. Vid sadeltak är μ -värdet på den ena sidan nocken lika som för pulpettak.
 2. På den andra sidan nocken är μ -värdet för taklutningar mindre än 20° 0,8 + taklutning / 20 ∙ 0,3.
 3. För taklutningar 20° – 60° minskar μ -värdet rätlinjigt från 1,1 till 0.
 4. För sadeltak med snörasskydd (vilket i de flesta fall inte kan uteslutas) görs ingen reduktion av snölasten för taklutningar över 22,5° ( μ = 1,03125).

Särskild hänsyn tas till snödrift.3. Multiplicera snölast på tak med partialkoefficienten och med säkerhetsfaktorn för aktuell säkerhetsklass enligt gällande EKS.4. Lägg till det aktuella yttertakets egentyngd multiplicerad med partialkoefficienten och med säkerhetsfaktorn för aktuell säkerhetsklass enligt gällande EKS.

Exempel på egentyngd för några vanliga taktyper ges i,5. Belastningen per meter balk beräknas därefter genom att multiplicera den på så vis erhållna dimensionerande lasten per kvadratmeter takyta med det inbördes balkavståndet. Ett ännu noggrannare värde får man om man kan uppskatta balkens egentyngd och addera den till resultatet.

Räkna då med att limträ har egentyngden 5 kN/m 3, Figur 53 Snölastens grundvärde enligt EKS 10 Snözoner för snölast på mark, s k, som med sannolikheten av 0,98 inte överskrids en gång per år (ekvivalent med 50 års återkomsttid) baserat på mätdata från 148 meteorologiska stationer.

Grundvärde s k (kN/m 2 ) Snölast på tak 1) (kN/m 2 )
1,0 0,8 – 1,1
1,5 1,2 – 1,65
2,0 1,6 – 2,2
2,5 2,0 – 2,75
3,0 2,4 – 3,3
3,5 2,8 – 3,85
4,0 3,2 – 4,4
4,5 3,6 – 4,95
5,0 4,0 – 5,5
5,5 4,4 – 6,05

1) Dimensionerande last per meter i brottgränstillståndet bestäms med partialkoefficienter enligt gällande EKS: (snölast på tak × 1,5 × γ d + egentyngd × 0,89 × 1,35 × γ d ) × c-avstånd För beräkning av egentyngd, se, γ d = Byggnadens säkerhetsklass, se,

Takkonstruktion Egentyngd (kN/m 2 )
Profilplåt + värmeisolering 0,3
Profilplåt + värmeisolering + plåt 0,4
Träullselement + isolering + takpapp 0,8
Takpannor + värmeisolering + underlagstak 0,9
Takpannor + underlagsspont + papp + läkt + värmeisolering 1,0
Papptäckning + underlagsspont + värmeisolering 0,3

Tabell 9 Säkerhetsklass för byggnader

Säkerhetsklass γ d
1 0,83
2 0,91
3 1,00

Tabell 10 Materialvärden lagersortiment – limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige

b × h (mm) Hållfast- hetsklass Vikt (kg/m) Volym (m 3 /m) W y (mm 3  x 10 3 )
42 x 180 GL28cs 3,59 0,008 227
x 270 GL28cs 5,39 0,011 510
56 x 225 GL28cs 5,99 0,013 473
x 270 GL28cs 7,18 0,015 680
66 x 270 GL28cs 8,46 0,018 802
x 315 GL28cs 9,88 0,021 1091
90 x 90 GL30h 3,85 0,008 122
x 180 GL30c 7,70 0,016 486
x 225 GL30c 9,62 0,020 759
x 270 GL30c 11,54 0,024 1094
x 315 GL30c 13,47 0,028 1488
x 360 GL30c 15,31 0,032 1940
x 405 GL30c 17,31 0,036 2460
x 450 GL30c 19,24 0,041 3040
115 x 115 GL30h 6,28 0,013 254
x 180 GL30c 9,83 0,021 621
x 225 GL30c 12,29 0,026 970
x 270 GL30c 14,75 0,031 1400
x 315 GL30c 17,21 0,036 1902
x 360 GL30c 19,67 0,041 2480
x 405 GL30c 22,12 0,047 3144
x 450 GL30c 24,58 0,052 3881
x 495 GL30c 27,04 0,057 1696
x 630 GL30c 34,41 0,072 7607
140 x 135 GL30h 8,98 0,019 4253
x 140 GL30c 9,31 0,020 4573
x 225 GL30c 14,96 0,032 1180
x 270 GL30c 17,96 0,038 1700
x 315 GL30c 20,95 0,044 2320
x 360 GL30c 23,94 0,050 3020
x 405 GL30c 26,93 0,057 3827
160 x 160 GL30h 12,16 0,026 6827
165 x 165 GL30h 12,93 0,027 7487

Dimensionerande last för takbalkar och takstolar
Visa hela svaret

Hur vet man om takstolarna är självbärande?

Page 2 –

2008-12-17, 09:Dec Vi funderar p att riva en vgg mellan kk och vardagsrum, men den r brande. vggen r ca 2 meter lng, kan man lmna en bit kvar upp till taket och i s fall hur mycket? 2008-12-19, 09:Dec Efter som vggen r brande s tror jag ni mste ni bygga en regel vgg p bda sidor innan ni river vggen. Sedan r det brukligt att stta en balk i taket som stttar innan ni river regelvggarna. 2009-05-26, 14:May Hur tar man reda p om en vgg r brande, nr man inte har ritningarna kvar till huset och inte vill sga isr vggen i ondan? 2009-05-26, 20:May Om det r en brande vg krvs det bygglov det ansker du om hos byggnadsnmnden, och de krver d en konstruktionsberkning, Man berknar d vilka laster som vggen tar upp och om det gr att dimensionera en balk, antingen en jrnbalk,trbalk eller en limtrbalk jrnbalk tar minst hjd i ansprk och r oftast lmpligast, man mste ocks kontroller om det gr att lgga upp balken p vggarna som blir kvar p varje sida om balken annars fr man lgga den p pelare p varje sida, antingen jrn eller tr. Leif 2009-05-26, 21:May Hej Zinn. I de flesta kommuner och om huset inte r mycket gammalt kan du g till byggnadskontoret och f ut ritningar mot en mindre kostnad. Om det inte gr, om ni har kllare se efter var Hjert vggen str ver den brukar vgen vara brande, se t vilket hll ev golv brder ligger de ligger 90grader i frhllande till golvbjlkarna och de ligger p hjrtvggen kola takstolarna t vilket hll ligger de. r det ett mindre hus bred runt 8-12m r oftast takstolen sjlvbrande och ligger p yttervggarn, d r frmodligen ingen vgg brande. Har ni tv vningar kolla golvbrdorna som p under vningen. Leif 2009-05-27, 07:May Brande vggar brukar g lngs med taket. S gr vggen tvrs med taken r den antagligen inte brande. Regel avstndet r ttare n 600 mm, 450 mm i nyare hus i en brande vgg. Men som Leif skriver, detta r ingenting man ska chansa med.

: mne: Riva brande vgg
Visa hela svaret

Hur mycket vikt håller ett tak för?

En av de allra vanligaste frågorna bland de som funderar på att köpa taktält handlar om belastningen på biltaket. Maxlasten som biltillverkarna uppger är nämligen oftast långt mindre än den sammanlagda vikten av ett taktält med en familj i. Så hur funkar det egentligen? – De flesta som går i taktältstankar har nog någon gång ställt sig någon av de här frågorna:

 • Håller mitt biltak för taktältet?
 • Hur mycket extra vikt klarar min bil?
 • I bilens manual står det att den maximala lasten på biltaket är 75 kilo men vikten på mitt taktält och takräcken är 70 kilo. Jag väger 100 kilo, min fru 70 kilo och barnens tillsammans 60 kilo. Hur fungerar det?

Det är inte så konstigt att det här behöver förklaras. Det hör ju inte till vardagen att man lastar sitt biltak med så tung last, än mindre att man själv är uppe på det.
Visa hela svaret

Vad kostar det att lägga nytt tak med takstolar?

Vad är det för pris på ett takbyte? – Precis som med de flesta andra typer av renoverings- och byggprojekt är det i princip omöjligt att svara på vad en takläggning kostar. Det varierar helt enkelt från projekt till projekt och beror på faktorer som vilka material du vill använda dig av, hur taket är utformat, hur stor del av taket som behöver bytas ut och om du gör jobbet själv eller anlitar en takläggare.

 1. För att du ska få ett hum om vad det kan kosta så kan du räkna med ett genomsnitt på cirka 1500 kronor/kvadratmeter, inklusive materialinköp och arbetskraft.
 2. Ett 100 kvadratmeter stort tak kostar därför i genomsnitt 150.000 kronor, ett 150 kvadratmeter stort tak i genomsnitt 225.000 kronor och ett 200 kvadratmeter stort tak i genomsnitt 300.000 kronor.
You might be interested:  Vad Krävs För Att Bygga A-Traktor?

Tänk dock på att du vanligtvis kan dra av 30 % i rot-avdrag på arbetskostnaden. Här finner du allt om rotavdrag på skatteverket. Förutom att priset för materialinköpet kan variera kraftigt beroende på om du använder dig av plåt, betong, skiffer, torv eller tegel så kommer även kostnaden för arbetskraften, om du väljer att anlita ett företag, att variera beroende på hur taket är utformat.
Visa hela svaret

Vad är fribärande takstolar?

Takstolar Vi har i vår fabrik i Ängelholm tillverkat takstolar i över 40 år och vet att varje projekt är unikt, vi lagerför därför inte takstolar utan tillverkar efter beställning. För oss spelar det ingen roll om takstolen är till ett bostadshus, garage carport eller lekstuga.

Vi tillverkar alla takstolarna efter kundernas önskemål. Våra kunder är privatpersoner, lokala byggentreprenörer eller större rikstäckande byggföretag. Våra takstolar är CE-märkta, certifieringen innebär att produkten uppfyller ställda krav i form av standard, lagstiftning och övriga föreskrifter. Vi är medlemmar i Svenska Takstolsföreningen.

Vi kan även erbjuda montering av takstolar. för att få en kostnadsfri offert på takstolar. Bygga Takstolar Själv - Ladda Ner Beskrivning Fackverkstakstol är en fribärande takstol, tack vare lastupptagande diagonaler. Denna takstol används när vindsutrymmet inte ska inredas. Fackverkstakstolen går att tillverka från små spännvidder upp till större. Taklutningen går att få i olika grader, vanligast är 27 grader. Bygga Takstolar Själv - Ladda Ner Beskrivning Pulpettakstolen är egentligen en halv fackverkstakstol, vilken används där man vill ha ett lutande tak utan traditionell nock. Denna takstol går att utforma som förhöjd om man önskar mycket isolering vid takfoten. Gradlutningen är flexibel bara man har möjlighet att ta upp lasterna med hjälp av diagonaler. Bygga Takstolar Själv - Ladda Ner Beskrivning Mansardtakstol är en takstol som används till 1½-planshus med brutet tak. Denna takstol används när man vill ha mer volym på ovanvåningen tack vare en brantare lutning, vilken i regel brukar vara 63 grader upp till brytpunkten vid hanbjälken, där det övergår till 27 grader. Bygga Takstolar Själv - Ladda Ner Beskrivning A-takstol är en takstol som egentligen är en fackverkstakstol som används då underramen önskas höjas. Denna takstol genererar mycket högre horisontella krafter än övriga takstolsmodeller, d.v.s. att takstolen vill trycka ut ytterväggarna vid upplagen. Takstolen kan avlastas om man har möjlighet till nockbalk eller om takstolen är anpassad efter rimliga spännvidder. Bygga Takstolar Själv - Ladda Ner Beskrivning Saxtakstolen är en fribärande takstol inom rimliga spännvidder. Denna takstol används när det ska vara “öppet upp i nock” eller ryggåstak för att uppleva rymden i sitt hus. Tekniken bakom är att den utvändiga takvinkeln är större än den invändiga takvinkeln. Bygga Takstolar Själv - Ladda Ner Beskrivning Ramverkstakstolen är en vanlig takstol som används till 1½-plans hus, där man önskar att inreda ovanvåningen. Det erfordras ett relativ centriskt mittupplag för att klara sviktkraven, d.v.s. att golvet inte gungar när det beträds. Mellanbjälkar bistår värdefull styrka i sviktavseende. Bygga Takstolar Själv - Ladda Ner Beskrivning Det finns en uppsjö av olika utförande för takbalkar, både geometriskt och materialmässigt. Oftast används materialet kertobalkar eller limträbalkar till takbalkar. Vid längre spännvidder önskar ett upplag, exempelvis en bärande vägg. Taklutningarna varierar från 0 grader till 45 grader. : Takstolar
Visa hela svaret

Vilken skruv till takstolar?

Fördelarna med skruvning –

Dragkrafterna klaras bättre än spik. Demonteringen är enkel, virket förstörs inte utan går att återanvända. Risken att virket spricker vid infästning nära virkesända (vid självborrande skruv) är mindre. En nackdel är att skruv är något dyrare än spik, dock kräver spik generellt något tätare infästningspunkter, vilket medför att man kan spara in på det totala antalet infästningar och i viss mån även en del av arbetsinsatsen.

Vid bärande konstruktioner, till exempel takstolar där ankarspik traditionellt används vid infästning, finns även en ankarskruv. Skruv med mutterhuvud, så kallad sexkantig träskruv, används då kraftig infästning krävs. Vid bärande konstruktioner ska byggnadskonstruktör/byggnadsingenjör anlitas för ett korrekt utförande.

Val av rätt skruv i trästomme Antal skruv per kvadratmeter eller antal skruv per löpmeter (exklusive spill) Tabellen är generell. Ytbehandling, skruvdimension med mera kan variera något mellan olika skruvtillverkare. Kontrollera skruvtillverkarens anvisningar. Vid motstridiga uppgifter gäller skruvtillverkarens anvisningar före denna tabell.

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Tjocklek och material som skruvas i trästomme Vanligt förekommande ytbehandling 5) Minsta längd Maximalt centrum­avstånd mellan skruvar Skruvåtgång (st./m 2 ) Övrigt
Invändigt
Golv: Golvbjälkar c 600
22Golvspånskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 50 200 ca.18 1)2)
13Golvgipsskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 30 300 ca.15 Trumpetskalle 1)2)
14Golvbräda Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 28 400 ca.25 Specialskruv 1)
20 – 22Golvbräda Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 44 600 ca.15 Specialskruv 1)
25Golvbräda Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 47 600 ca.15 Trumpetskalle 1)
30Golvbräda Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 62 600 ca.15 Trumpetskalle 1)
Vägg och tak
12 – 15Invändig panelbräda Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 30 600 ca.17 1)
21Invändig panelbräda Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 40 600 ca.17 1)
12List Elförzinkad 6), gul- eller vitlackerad 25 400 ca.3 st./m 1)
13Normal gipsskiva, 1 lager Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 30 3) 18 – 20 Trumpetskalle
13Hård gipsskiva, 1 lager Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 32 3) 3) Trumpetskalle 1)4)
12Spånskiva/plywoodskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 28 3) 18 – 20 1)2)
12Hård/medelhård träfiberskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 35 3) 18 – 20 1)2)
12Cementbunden spånskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 35 3) 3) 1)2)
19Spånskiva/plywoodskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 40 3) 3) 1)2)
19Hård/medelhård träfiberskiva Elförzinkad 6), fosfaterad 7) 40 3) 3) 1)2)
Utvändigt
22Tralläkt 8) 40 400 ca.47/24 1)2)5)
28Tralläkt 8) 51 600 ca.35/17 1)2)5)
34Tralläkt 8) 70 600 – 800 ca.35/17 1)2)5)
22Utvändig panelbräda 8) 48 600 ca.35 1)5)
22Lockbräda/lockläkt 8) 65 600 ca.35/15 1)5)
34Spikläkt för utvändig panelbräda 8) 70 600 ca.15 1)5)
9Utvändig gipsskiva 8) 30 3) 18 – 20 Platt huvud

1) Delgänga. Skruvstammen närmast huvudet slät, minst lika med tjockleken på materialet som fästs in.2) Rillor under huvudet, fräser ur och försänker skruven lättare vid hårda material.3) Enligt skruvtillverkarens anvisningar. Olika centrumavstånd runt kanter och i mittenrader.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en takstol?

Vad kostar ett taklyft? – På Byggstart får vi tillgång till kopior av fakturor och anbud från projekt vi förmedlat inom vårt nätverk. Baserat på dessa prisuppgifter har vi kunnat ta fram ett genomsnittspris för taklyft som du kan använda för att beräkna vad ditt projekt kommer att kosta.

Givetvis ger det dig bara en uppskattning, priserna varierar beroende på en mängd olika faktorer som vi tar upp längre ner i denna artikel. I snitt kostar ett taklyft 20.000 kronor per kvadratmeter. Vi har sett att enstaka projekt har kommit undan med omkring 12.000 kr/m2, medan andra stigit upp till 28.000 kr/m2.

Priserna inkluderar samtliga kostnader för material och arbetskraft. Dessa prisuppgifter ger en bättre uppfattningen av vad ett taklyft kan komma att kosta. För att ta reda på vad just ditt projekt kommer att kosta kan du registrera det på Byggstart, Då sätter vi dig i kontakt med kvalificerade entreprenörer som kan ge dig konkreta kostnadsförslag.
Visa hela svaret

Hur många takstolar behöver jag?

Bygga tak – så fungerar takstolar Takstolar är en av de viktigaste komponenterna i ett takbygge eftersom det är dessa som håller uppe taket. Tillsammans skapar takstolarna själva stommen för yttertaket. Därför är det av högsta vikt att se till att takstolarna följer rådande standard för att undvika olyckor med inrasade tak.

På grund av detta är det inte helt ovanligt att folk tror att de inte får bygga egna takstolar men så ligger det förstås inte till – det går precis lika bra att bygga sina egna dem från ett byggföretag. Det finns flera olika typer av takstolar att använda sig av i sin konstruktion och de kan anpassas efter hur byggnaden ska se ut.

Gemensamt för dem alla är att de består av minst två brädor som lutar i riktning mot varandra och som möts vid taknocken samt att det går minst en stödjande bjälke mellan dessa lutande brädor. Sedan kan takstolen förstärkas ytterligare genom isättning av extra brädor.

Hur många takstolar som behövs beror helt och hållet på hur långt taket är och hur byggnaden är konstruerad i stort. Det vanligaste avståndet mellan två takstolar är 1,2 meter från den ena takstolens centrum till den andra takstolens centrum, vilket förkortas c/c. Valet av virke är en viktig faktor och generellt gäller att ju kraftigare virke desto större bärande kraft har takstolen.

Detta betyder att för byggnader med lång spännvidd mellan takstolarna krävs ett grövre virke och det är vanligast att konstruktionsvirke eller limträ används. Det är lätt att tro att de flesta därmed använder grövre virken i takstolskonstruktioner men då grövre virke har ett högre pris är grovheten sällan grövre än vad den måste vara för att hålla uppe taket.

Utformningen på taket och takstolen ska också anpassas efter snömängd. I Sverige är det allra vanligast att bygga så kallade sadeltak där snön lätt kan glida av taket men även så kallade mansardtak, eller brutna tak, förekommer, vilka fyller en liknande funktion. Ofta är det billigare att bygga takstolar själv men de flesta väljer ändå att köpa takstolar från en takstolsfabrik.

Dessa erbjuder ofta både standardtakstolar liksom takstolar som byggs efter kundens egna ritningar. : Bygga tak – så fungerar takstolar
Visa hela svaret

Hur räknar man ut kvm på ett tak?

Steg 1 – Beräkna takytan – Vet du bredden och längden på ditt tak (inkl. överhäng) multiplicerar du det för att få fram kvadratmeterytan på taket. Vet du måtten på huset och lutningen på taket kan du också räkna ut takytan. Du behöver bara en miniräknare som kan räkna med COS. Om t.ex. huset är 10 x 10 m och taklutningen är 30° använder du följande formel:

 • Bredd / COS(lutning) * Längd
 • Räkneexempel:
 • 10 / COS(30) * 10 = 115.4 Kvm

Glöm inte att räkna med eller uppskatta eventuellt överhäng. Då har vi en beräkning som kan användas i steg 3.
Visa hela svaret

Hur förlänger man takstolar?

Gör taket längre Henning och Lise är snart pensionärer, men det ser de inte som något hinder för att ta itu med en genomgripande renovering av en gammal mangårdsbyggnad. Paret föll pladask för huset redan vid första anblicken, och Henning, som är byggnadssnickare, lade genast en plan för vad de ville göra med huset.

En av uppgifterna blev att renovera husets gamla tak och att förlänga det över tillbyggnaden som hade platt tak. Alla gamla takpannor skulle ner men återanvändas, och ett stabilt undertak skulle läggas innan nytt tegel lades upp. Både Henning och Lise arbetar på heltid, och renoveringen är alltså en fritidssysselsättning, och därför är det imponerande att följa hur långt de når med hjälp av son, svärson och goda vänner – framför allt när man märker hur noggrann Henning är med allt han gör.

Bara en enda gång under hela arbetet med takstolarna lär han ha sagt: “Det behöver ju inte vara så perfekt.” Men efter en stund gjorde han ändå om jobbet. Begreppet “det syns ju ändå inte” ingår inte i Hennings vokabulär. Innan du trummar ihop ett gäng vänner och börjar riva ner ditt gamla tak är det ett par detaljer som du skall klara ut.

Den ena är takstolarnas dimensioner. Här får du hjälp av den tillverkare du köper takstolarna av. Firman kan räkna ut hur kraftiga dina takstolar skall vara beroende på vad du skall klä taket med i ett senare skede. Den andra detaljen är de delar av huset som skall bära upp taket. Om du som här har en byggnad med platt tak som nu skall bära en hel ny övervåning bör du konsultera en fackman som snabbt kan räkna ut om byggnaden kan bära det nya taket eller om du måste förstärka konstruktionen.1 Nedrivningen börjar med det gamla taket.

Takpannorna plockas ner och återanvänds på ett uthus, medan de gamla takreglarna och brädorna från vinden kasseras.2 Taket på tillbyggnaden plockas bort så att det är klart att ta emot de nya takstolarna. Arbetet påbörjas en regnig dag. Plåtarna läggs lösa på taket tills takstolarna skall upp.3 Den sneda ytterväggen rivs ner till önskad höjd.

 • Med en murarhammare hackar Henning ner väggen så att han får en vågrät yta att mura på.
 • Vinden har röjts och väggarna på tillbyggnaden har gjorts vågräta.
 • Nu skall väggarna byggas på så att huset blir enhetligt.
 • Huvudbyggnaden har en murad gesims, som Henning självklart vill föra vidare längs hela taket.

Därför ber han Lise att forma tegelstenar i en viss storlek med vinkelslipen. Tegelstenarna plockar de från insidan av den dubbla väggen på husgaveln.1 Den nya gesimsen består av fem skift och muras längs ett snöre, så att det nya utkragningen stämmer överens med den gamla.

Henning bygger upp gesimsen vågrät eftersom de nya takstolarna skall vila på väggen.2 De gamla tegelstenarna skärs till så att gesimsen kan muras upp exakt så som den ser ut på den gamla delen av huset. Lise klarar detta med vinkelslipen och kommer ihåg både andningsskydd, handskar och hörselskydd.3 Själva gesimsen börjar med det tredje skiftet, där den läggs ut med en kvarts sten, en så kallad utkragning.

De två översta skiften sticker ut ytterligare en kvarts stenbredd och avslutar gesimsen.4 På insidan av gesimsen har det gjorts urtag för takstolarna. Senare lägger man en bärlina nedanför som fördelar tyngden av takstolarna. Både Henning, sonen Morten och svärsonen Peter deltar i arbetet den dag takstolarna levereras.

 1. Fabriken har fraktat dem med sin största lastbil som inte kan komma in på gården.
 2. Lyckligtvis är den utrustad med en mycket lång kran, och chauffören Klas, som är en god vän till Henning, stannar en stund och hjälper till.
 3. Takstolarna levereras i två delar, en över- och en underdel, och är därför lättare att hantera.

Först monteras underdelarna på tillbyggnaden och sedan fästs ovandelarna med spikplåtar. Det är nu projektet på allvar börjar ta form och likna ett tak.1 Henning kollar att takstolarna passar i urtagen på gesimsen och att de står exakt 1 m från varandra.

 • Allt stämmer.
 • Man lägger bjälkar mellan takstolarna på 1 m avstånd så att golvet på övervåningen stöds var 50:e centimeter.2 Takstolarna fixeras tillfälligt med reglar.
 • De håller takstolarna på plats och eftersom man markerat var 100:e cm på dem är det lätt att rätta in dem.
 • De skruvas fast på takstolarna.3 Takstolarna passas nu noga in längs ett mätsnöre.

Bärlinan ligger förstås i våg, det är ju Henning som murat.4 Takstolarna skall naturligtvis också ligga vågrätt åt det andra hållet. Det fixar man med små bitar takpapp innan takstolarna skruvas fast i bärlinan.5 Ovandelen av takstolen fästs med 4 st.12 x 30 cm spikplåtar.

 • Plåtarna spikas på ovandelarna innan de lyfts upp och sedan är det bara att spika fast dem på takstolarna.6 Henning monterar tassar på alla takstolar så att de nedersta takpannorna kommer att ligga på rätt sätt.
 • Tassarna anpassas individuellt till både nya och gamla takstolar.7 Takstolarna är på plats.

Nu kan man välja vilket tak man skall lägga och hur det skall byggas upp. Henning och Lise har bestämt sig för ett tegeltak på ett fast underlagstak med takpapp. Henning och Lise skall ha tegel på taket. Men först vill de lägga ett stadigt underlagstak.

4 dagar för nedmontering4 dagar för murning1 dagar för takstolsresning2-3 dagar för slutjustering

Visa hela svaret