Bygga Vägg Utan Att Skruva I Golv?

Bygga Vägg Utan Att Skruva I Golv
Hur går det till? – Tid som behövs: 6 timmar. Så här sätter du upp en innervägg utan att skada golv eller tak

 1. Mäta ut storleken Mät upp hur stor din vägg kommer att vara. Detta för att veta hur mycket material du behöver köpa.
 2. Bestäm ditt materialbehov Tänk efter vad du behöver för material. Ska du sätta upp tunga saker så kan det vara en god idé att inhandla en OSB-skiva för att montera i gipsväggen. Denna kan borras i och säkerställer att TV och bokhyllor inte trillar ner. Ska du ha välisolerat så kommer du behöva tänka på att köpa ljudisolerande material.
 3. Inhandla allt material Inhandla allt material. Det som är viktigt att handla om du inte har det hemma är gipsskivor eller plywoodskivor, skruv, reglar, isolerskivor, spackel, slippapper, lister och glasfiberremsa. Beroende på hur ljudisolerande du vill att det ska vara så köp varierande mängd isolering. Fråga i butik hur mycket du behöver.
 4. Gör markering Markera hela golvet där väggen kommer att vara.
 5. Markera ut var dörren ska vara (vid behov) Ska du ha en dörr? Glöm inte att i sådana fall markera ut den så att den hamnar på ett bra ställe och kan öppnas.
 6. Skriva fast reglarna Skruva fast reglar i väggen och eventuellt taket. För de allra flesta behov så räcker det att skruva fast väggen i väggen och taket vilket gör att du inte behöver skada ditt golv. Kontrollera så att reglarna i taket och på väggarna verkligen är i linje med varandra.
 7. Förbered materialet Såga till materialet så att det passar för din vägg.
 8. Lägg el i väggen om du behöver det Glöm inte att lägga el i väggen om du ska ha det. Det ska göras innan väggen monteras och du behöver anlita en behörig elektriker för detta. Se till så att du inte står samma dag och behöver ringa elektriker utan ha bra framförhållning.
 9. Täck med gips- eller plywoodplattor och borra reglarna Täck hela den ena sidan med gips- eller plywoodplattor och borra fast i reglarna. För detta steg är det viktigt att du har mätt riktigt så var ordentlig när du mäter.
 10. Lägg den isolering du behöver Beroende på hur väl isolerande du vill att väggen ska vara så lägger du nu i isolering. Det är också nu du borrar fast din OSB-skiva om du skulle ha behov för det.
 11. Sätt dit skivorna på andra sidan Skruva fast skivorna på den andra sidan av väggen
 12. Täck skarvarna där skivorna möts För att du ska kunna spackla och få en fin yta så måste du täcka alla skarvar där skivorna möter varandra. Det gör du med självhäftande glasfiberremsa och sedan spacklar du över och en bit utanför fiberremsan. Efter att det har stelnat så slipar du ner det till en fin yta.
 13. Måla / Tapetsera Nu kan du måla eller tapetsera väggen efter önskemål. När du har målat eller tapetserat så kan du sätta dit listerna som det sista du gör. Det är enklast att göra efter att du har målat eller tapetserat.
 14. Klart! Bra jobbat! Nu är du klar och kan njuta av ditt nya rum.

Visa hela svaret

Hur bygger man en Halvvägg?

Några tips jag kan ge efter att byggt en liknande vägg själv. Du måste ju ha en anslutning till taket för att få en stabil vägg. Jag satte en regel mellan golv och tak som jag sedan byggde en låda till den delen som är mellan överkant på väggen och taket så det ser ut som en rejält regel. Regla upp med 70×45 reglar.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Får Man Bygga Utanför Detaljplanerat Område?

Får man sätta upp en vägg i hyresrätt?

Du behöver inte ha hyresvärdens tillstånd eller ens meddela värden. Det enda kravet är att arbetet måste vara fackmannamässigt utfört. Annars kan du bli ersättningsskyldig. Du får däremot inte ändra planlösningen, till exempel ta bort en vägg, eller ändra på fast inredning (diskbänk och skåp).
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att bygga en innervägg?

Att dela av ett rum med en innervägg – Ofta önskar vi att bostaden hade ytterligare ett rum t.ex. för att barnen ska få varsitt rum eller vi själva en avskild arbetsplats. Är bara golvytan stor nog är det oftast lätt att ordna den saken. Genom att bygga en innervägg kan du dela upp ett större rum i två halvor.

 • Det är långt ifrån ett så stort och komplicerat arbete som man kan tro.
 • Med god planering kan väggen faktiskt vara på plats inom bara ett par dagar.
 • För att bygga en innervägg i ditt eget hus behöver du varken bygglov eller andra tillstånd.
 • Du behöver inte heller ta upp några golvbrädor, utan kan ställa väggen direkt på det golv du redan har.

Men självfallet kan du också lyfta golvbrädor eller annan beläggning och lägga syllarna till den nya innerväggen direkt på de golvbjälkar som redan finns eller på de extra bjälkar som kan behövas. Om det är så att du planerar att sätta in en dörr i innerväggen bör du försöka anpassa det efter dörrens mått redan när du väljer regelvirke.
Visa hela svaret

Hur tjock måste en innervägg vara?

Konstruktionstjocklekar

Tjocklekar hos träkonstruktioner
Konstruktion Ungefärlig tjocklek mm
Yttervägg med träpanel 300
Yttervägg med fasadmurverk 400
Mellanvägg, bärande 150

Visa hela svaret

Hur reglar man hörn innervägg?

Bygga innervägg med dörr – Verktyg att ha hemma: Tumstock, vinkelhake, penna, vattenpass, skruvdragare, fogsvans, spackelspade, ev. mattkniv, ev. slipmaskin, Inköp av material: Reglar, gipsskivor, ev. plywood eller OBS-skiva, ev. gummimatta/grundpapp, ev.

isolerskivor, träskruv, gipsskruv/spik, glasfiberremsa, spackel, slippapper, ev. golv-/taklister, Gör så här: 1. Börja med att mäta bredd och höjd på den nya väggen/väggarna och gör en enkel skiss för att kunna beräkna åtgången av material. Stommen ska bestå av en regel i taket (hammarband) och en regel på golvet (syll) som sen lodräta reglar skruvas fast i med jämna mellanrum.

Om du ska använda gipsskivor som är 900 mm breda ska cc-måttet mellan reglarna vara 450 mm och är gipsskivorna 1200 mm ska cc-måttet mellan reglarna vara 600 mm.2. Fundera på om du behöver kunna sätta upp tunga saker på väggen eller hur viktigt det är med ljudisolering.

 1. Om du vill kunna sätta upp till exempel vägghyllor eller TV kan du montera plywood eller OSB-skiva bakom gipsskivorna eller planera för extra reglar just där.
 2. För bättre ljudisolering kan du ha dubbla lager gipsskiva på hela väggen.3.
 3. Inhandla allt material som behövs och de verktyg som du eventuellt saknar.4.

Markera på golvet hela sträckan där väggen ska vara. Dubbelkolla att hörnen är vinkelräta. Enklast är att mäta rummets diagonaler och se till att de är lika långa.5. Mät ut och markera placering av eventuell dörr. Öppningen ska minst vara lika stor som dörrens modulmått.

 1. Om du har en gammal dörr kan du använda karmyttermåttet plus ca 20 mm.6.
 2. Skruva fast en regel (syllen) längs med din markering på golvet (med undantag för där ev.
 3. Dörr/öppning ska vara).
 4. Vill du ha extra ljudisolering kan du lägga en syllisolering mellan golvet och syllen.
 5. Använd till exempel en gummimatta, är underlaget betong kan du ta grundpapp.7.
You might be interested:  Hur Mycket Muskler Kan Man Bygga Utan Steroider?

Skruva fast en regel (hammarband) på motsvarande sätt i taket. Hammarbandet ska sitta i lod med syllen i golvet. Dubbelkolla med vattenpass innan du skruvar fast regeln.8. Montera de lodräta väggreglarna genom att skråskruva (skruva dem snett) i syllen och hammarbandet med jämna mellanrum.

 • Börja nertill och kontrollera att regeln är helt lodrät innan du skruvar fast den upptill i hammarbandet.
 • Avståndet bestäms av storleken på gipsskivorna (se punkt 1).
 • Tänk på att det behöver vara en väggregel på vardera sida om eventuell dörröppning.9.
 • För att stärka väggen kan du montera korta reglar (så kallade kortlingar) vågrätt mellan de lodräta reglerna.

Det kan du till exempel göra där du vet att du ska sätta upp tunga saker på väggen. Du behöver också montera en kortling ovanför eventuell dörröppning. Du måste också sätta en lodrätt regel från mitten av den vågräta kortlingen ovan dörröppning upp till hammarbandet.

 1. Den ska du sen skarva gipsskivan på för att minska risken för sprickbildning.10.
 2. Om du behöver dra el i väggarna ska du göra det nu innan väggen kläs med gipsskivor.
 3. Ontakta en behörig elinstallatör i god tid så att jobbet inte blir stående i väntan på att elektrikern.11.
 4. Skruva eller spika fast gipsskivorna i reglerna på ena sidan först.

Om du behöver skarva skivorna på höjden ska kanterna alltid mötas över en vågrätt regel (kortling).12. När ena sidan är täckt med gipsskivor kan du isolera väggen för en bättre ljudbild. Använd till exempel isolerskivor som du skär till vid behov.13. Skruva eller spika fast gipsskivorna på den andra sidan.14.

 • För att få ett jämnt och fint underlag att måla eller tapetsera på behöver du spackla alla skarvar där gipsskivorna möts.
 • Sätt en självhäftande glasfiberremsa över skarvarna och spackla sen med en bred spackelspade så att spacklet räcker hela remsan och en bit över på båda sidor.
 • När spacklet torkat slipar du ytan för att få bort eventuella ojämnheter.

Spackla och slipa en gång till vid behov.15. Rengör ytan och måla, tapetsera eller kakla. Avsluta med lister längs golv och eventuellt vid tak. Lycka till! Se vårt sortiment av inomhusfärg Läs också: Montera innerdörr – 10 enkla steg Läs också: Det ska du tänka på när du målar om hemma Läs också: Spackla vägg – allt du behöver veta
Visa hela svaret

Varför sätts ofta OSB skivor i innerväggen?

 • En innervägg kan se ut på många olika sätt beroende på vilket material man använder och i vilken typ av utrymme man befinner sig. Den absolut vanligaste väggkonstruktionen består dock oftast av en regelstomme i trä eller plåt, isolering, plywood eller OSB-skiva och ett lager gips. Utanpå gipsen kan man sen måla eller tapetsera. Bygger man en rumsavdelande vägg får man naturligt sätta gips och plywood/OSB på båda sidor av regelstommen.
  1. Regelstomme. Ofta är valet av material till regelstommen en smaksak. Många föredrar att bygga med trä medan många proffs använder plåtreglar. Den stora fördelen med plåtreglar är den lätta vikten och att det med rätt handlag går snabbt att montera. Trä är å andra sidan ett material som de flesta är vana att arbeta med och det kräver inga specialverktyg. Börja med att fästa en regel både i tak och golv. Anpassa infästningen efter vilket material som finns i just ditt hus. Se till att tak- och golvregeln sitter helt i liv med varandra, kontrollera med lod eller vattenpass.
  2. Mellan tak- och golvregeln sätts nu stående reglar. Plåtreglar monteras enklast med ett specialverktyg medan träreglar skruvas eller spikas. Använd gärna vinkeljärn. I en normal innervägg sätts väggreglarna med att avstånd av cc 600 mm. Komplettera sen gärna med ett antal så kallade kortlingar mellan väggreglarna.
  3. Utanpå regelstommen skruvas en plywood eller OSB-skiva. Den har egentligen som enda uppgift att förenkla för framtida infästningar av till exempel tavlor, lampor och hyllor. En träskiva är enormt mycket starkare än gips och man behöver aldrig fundera på hur man ska få ett bra fäste för skruvar och spikar. Plywood/OSB skruvas fast i regelstommen både runt om och i en rad på mitten av skivan.
  4. Utanpå plywood/OSB skruvas sedan gipsskivor. Gipsens stora fördel är att den är väldigt slät och det är lätt att få ett fint slutresultat efter spackling och målning/tapetsering. Kapa till och skruva gipsen tätt mot underliggande material.
  5. Alla innerväggar bör isoleras. En oisolerad vägg släpper igenom mycket ljud och det blir en oangenäm känsla i rummet. Isolering är ett enkelt arbete. Köp rätt typ av isolering som är anpassad för väggens tjocklek och för det regelavstånd som du har byggt med. Använd gärna munskydd och handskar då isoleringens fibrer inte är nyttiga att andas in och kan ge klåda vid hudkontakt. För den som bygger en ensidig vägg ska såklart isoleringen på plats innan plywood/OSB medan en tvåsidig vägg kan isoleras innan man sätter igen den andra sidan.

  -För väggar till våtrum gäller särskilda regler. Kolla noga innan arbetet påbörjas. -Lägg gärna en ljudisolerande gummimatta mellan golv/regel och tak/regel. Det gör förvånansvärt stor skillnad för ljudisoleringen. -Ofta vill man ha eluttag och strömbrytare i den nya väggen. Se till att kontakta en behörig installatör i god tid innan arbetet med väggen påbörjas.

:
Visa hela svaret

Vad är en skiljevägg?

Skiljeväggen, även kallad rumsavdelare, hjälper dig att dela av eller bara avgränsa ett rum. Vi hjälper dig att designa den perfekta skiljeväggen i glas helt efter dina önskemål, mått och behov.
Visa hela svaret

Kan min dotter ta över min hyresrätt?

Hyreslagen §33 beskriver vilka regler som gäller för överlåtelse av lägenhet. I korthet säger lagen att du som hyresgäst kan överlåta din lägenhet till make, maka, sambo eller myndiga barn när du själv inte har för avsikt att bo kvar i lägenheten, på grund av exempelvis en skilsmässa.

Om du vill överlåta din lägenhet måste personen varit boende i lägenheten minst tre år och ha en ordnad ekonomi som uppfyller Förvaltarens kriterier för godkännande. Du måste kunna visa att ni haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans under ett antal år enligt §34 i hyreslagen. Det räcker inte att han eller hon varit inneboende.

En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt. En hyresrätt kan inte ingå i ett testamente. Ansöker dödsbo om överlåtelse skall ansökan undertecknas av person som har rätt att teckna i dödsboets namn. Denna rätt skall styrkas med fullmakt.
Visa hela svaret

Vad kan man felanmäla i en hyresrätt?

Om något går sönder i en hyresrätt Hyresvärden ska åtgärda så kallade brister i boendet och måste agera om det finns en trasig kyl i hyresrätt eller trasig spis i hyresrätt och vid behov ska de till exempelvis byta spis i hyresrätt och byta vitvaror i hyresrätt.
Visa hela svaret

Måste man spackla igen hål när man flyttar hyresrätt?

Spackla vid flytt Bor du i bostadsrätt eller i hus säljs dessa i så kallat befintligt skick. Det betyder att du inte har någon skyldighet att spackla hål vid flytt om de fanns där när kontraktet skrevs. Flyttar du från en hyresrätt är sannolikheten stor att du behöver återställa väggarna och spackla igen hål.
Visa hela svaret

Måste man ha isolering i innervägg?

Den främsta anledningen till att isolera en mellanvägg är för att minska ljudöverföringen via luften inne i väggen. Det är relativt enkelt att isolera en mellanvägg och du får en tystare och mer behaglig inomhusmiljö. En 95 mm träregelvägg som isoleras med 95 mm ISOVER Easy Träregelskiva kommer du att uppleva som mer än dubbelt så tyst som en oisolerad vägg! För att förbättra väggens ljudreducerande egenskaper bör reglarna sluta tätt mot golv, vägg och tak.
Visa hela svaret