Bygga Växthus Av Gamla Fönster Ritning?

Bygga Växthus Av Gamla Fönster Ritning
Du kanske inte har egen erfarenhet av växthus sen tidigare, men alla erfarna trädgårdsmästare kan berätta om glasträdgårdens härlighet. Växthus tar din personliga trädgård och gör den mycket varmare – full av starkt ljus och exotiska växter som du kan odla såväl som blommor.

Här visar vi hur du kan bygga ditt eget växthus av mycket enkla material som är lätt tillgängliga i din lokala järnaffär eller hos en ehandel. Läs igenom den här artikeln innan du påbörjar processen så att du vet precis vad som ingår och om det är vettigt för dig och din trädgård. Har du några gamla fönster som ligger i garaget? Idag ska vi visa dig hur du förvandlar dem till ett enkelt och billigt växthus.

Vi bygger växthus

Det här är ett perfekt sätt att återanvända gamla fönster när du byter på huset. Ofta går det även att hitta gamla fönster från just husrenoveringar på online marknadsplatser eller bortskänkes sidor. Och ett växthus kan även vara roligt även om du inte gillar odling,

Fönster, så många som möjligt men har du färre kan du också göra ett mindreEn dörr, gärna fönsterdörrVirke för fogar och stommeskruvskruvdragare, borrmaskin och såg

Det är bra om du har flera fönster som är ungefär lika höga och breda, då det gör det lättare för dig att bygga ett symmetriskt växthus. Börja med att göra en ritning över hur ditt växthus ska se ut. Utgå ifrån hur många fönster du har. Hur dina fönster ser ut påverkar hur du kan bygga.

Ett annat sätt om du inte gillar att rita är att göra en modell i kartong utifrån de mått som dina fönster har. När du har en bra ide över hur dina fönster ska bli till ett växthus kan du börja bygga konstruktionen. Du börjar med basformen. Ofta är ett växthus en stor fyrkant med en triangel högst upp, men du kan också göra taket av billig takplast från ditt lokala byggvaruhus.

Sen börjar du montera fönster. När allt är klart kan du måla allt i en enhetlig färg. För bästa resultat bör du slipa fönsterkarmarna först. Om du har få fönster kan du göra ett öppet växthus. Det är ett växthus som inte är helt avstängt. Det kan se ut som ett uppochnervänt V.
Visa hela svaret

Hur hög mur ska man ha på växthus?

RÅD INFÖR DIN GRUNDLÄGGNING – Med planering, noggrannhet och riktiga redskap kan du lägga din stenlagda yta själv. Men det finns hjälp att få och vi tipsar dig gärna. Vi har redan flera duktiga samarbetspartners i Sverige, men söker fler duktiga markläggare för att kunna tipsa våra kunder runt om i vårt avlånga land.

Att planera för indragning av vatten och el, om du önskar det. Att konstruktionen skall förankras med medföljande förankringsprofiler först då hela konstruktionen är uppmonterad och färdigglasad. Detta gör det lättare för eventuella justeringar under hela uppmonteringen. Att göra hål för ventiler i muren för bättre ventilation, vi ger dig gärna råd. Att alltid lägga en täckplåt med droppnäsa på murens topp för att skydda muren då vattnet leds bort, (kan beställas hos en plåtslagare)

Att måtten på hemsidan enbart är vägledande. Kontakta oss för exakta yttermått. Att muren skall vara helt i våg och kryssmätt. Att lägga dräneringsrör runt murens yttersida om marken är vattenhållande. Att mura med lecablock/betong- block till ca 3-5 cm ovan mark. Det förhindrar vattendragning när du skall mura den synliga delen av muren med fasadtegel.

Markera ytan, gräv en ränna ner till frostfritt djup ca 80-100 cm. Fråga lokalt vad som gäller där du köper ditt stenmaterial. Plattbelägger du inuti konstruktionen behöver bara ca 20-30 cm av marken grävas ur där plattläggningen skall vara. Lägg en fiberduk i botten av rännan och under hela den eventuellt plattlagda ytan.

Fyll på med ca 5-10 cm dränerande material i rännan. Förbered redan nu för indragning av vatten och el. Tänk även på att dra en värmekabel om du vill ha vatten året om. Alternativ 1: Tillverka en ca 10-20 cm hög gjutform av virke/plyfa i vilken du placerar armeringsjärn och sedan fyller med betong. Låt betongen torka, ta bort gjutformen och mura sedan med Lecablock/betongblock till ca 5 cm ovan markytan.

You might be interested:  Måla Lackat Trä Utan Att Slipa?

Alternativ 2: Mura med lecablock/betongblock från botten till markytan. Se till att använda armeringsjärn mellan blocken för att förhindra sprickbildning (se även info ovan). Vill du isolera grunden kan du ställa skivor av Frigolit, Isodrän eller Pordrän på utsidan av den del som ligger under mark.

Eventuella dräneringsrör skall nu placeras i rännan på utsidan av grunden. Var noga med att kryssmäta så att murens yttermått blir så exakt som möjlig. Fyll på med bärmaterial på insidan och utsidan av muren. Om extra isolering önskas under en eventuellt plattbelagd yta inuti konstruktionen, kan 5-10 cm tjock isolering av Frigolit, Isodrän eller Pordrän läggas ovanpå bärmaterialet.

Ovan mark murar du med önskat material som kommer att synas t.ex. fasadtegel eller fortsätt med lecablock/betongblock som sedan kan putsas och målas. Vi rekommenderar en murbredd på minst 15 cm, dvs helstensmur om det är tegel, men diskutera med muraren för att komma fram till bäst lösning för just ert glasade rum.

 • Tänk på att göra hål för ventiler i muren för bättre ventilation, vi ger dig gärna råd, samt lägg en plåt med droppnäsa på muren, antingen plåt på hela muren om man vill det, eller under profilen bara, om man tycker det är snyggare.
 • Det är mycket viktigt att muren är i våg och att den har räta vinklar, kryssmät noga! Grundritning med murens exakta yttermått och dörrarnas ställmått erhålles vid order.

Ställmått anges för att det skall finnas en marginal så vi inte riskerar att dörrhålet är för litet. Detta måste antingen muras eller mjukfogas efter montage. När muren är klar läggs plattbeläggningen inuti konstruktionen. För ytterligare info se om stenlagd yta, se våra råd för,

 • Lägg gärna en täckplåt som ett lock på murens topp för att skydda muren, leda bort vatten och för att jämna ut eventuella ojämnheter.
 • Denna kan beställas hos en lokal plåtslagare.
 • Tänk på att våra mått är inkl.
 • Plåt, samt att plåten måste böjas vid dörröppningen, så den inte skadar dörrarna.
 • Onstruktionens grundprofil förankrar du i muren med vinkeljärn först när hela konstruktionen är uppsatt.

Tänk på att muren behöver bränna klart (ca 4 veckor) innan montage. Dubbelkolla med tiden där du köpt murmaterialet!
Visa hela svaret

Hur djup grund till växthus?

Att tänka på vid grundläggning och plattläggning: – När man ska bygga växthus finns det många aspekter att tänka på. Bland annat grunden och vilka golvmaterial som skall användas. Ska jag ta in hjälp för plattsättning eller ska jag ta in en firma som gör markarbetet? Med planering, noggrannhet och riktiga redskap kan du lägga din stenlagda yta själv.

 • Att planera för indragning av vatten och el.
 • Att konstruktionens sockel i sin helhet bör vila på den plattbelagda ytan.
 • Att konstruktionen skall förankras i gjutrören med medföljande förankringsprofiler först då hela konstruktionen är uppmonterad och färdigglasad. Detta gör det lättare för eventuella justeringar under hela uppmonteringen.
 • Att måtten i katalogen enbart är vägledande. Kontakta oss för exakta yttermått.
 • Att plattläggningen skall vara helt i våg.
 • Att lägga dräneringsrör runt plattbeläggningen om marken är vattenhållande.
 • Att om ni väljer marksten av tunnare sort, observera att det då kan finnas risk att de spricker när ni kommer behöva borra i dessa. Tex vid infästning av vinklar. Osäker på ditt val av marksten? Du är alltid välkommen att kontakta Classicum för rådgivning.

Med planering, noggrannhet och riktiga redskap kan du lägga din stenlagda yta själv. Men det finns hjälp att få och vi tipsar dig gärna. Vi har redan flera duktiga i Sverige, men söker fler duktiga markläggare för att kunna tipsa våra kunder runt om i vårt avlånga land.

I våra utomhusutställningar visar vi både olika typer av grunder, plattläggning och mur. Kika gärna runt här på vår hemsida för inspiration på hur du vill ha det, eller besök våra utställningar! Gjutrören ska placeras på samma djup som bärlagret. Förankring sker i gjutpapprör (Papp, plast eller betongrör, diameter ca 200 mm) efter att växthuset är färdigmonterat och glasat.

Därefter fyller ni de utplacerade gjutrören med betong för att förankra huset. Antalet beror på husets storlek och längd. En grundritning erhålls av Classicum vid order av ditt växthus eller orangeri. I grundritningen instruerar vi er om vart dessa gjutrör kan placeras då det skiljer sig mellan de olika växthusen.

 • Onstruktionens sockel ska stå på plattbeläggningen.
 • Mät upp ytan som du ska stenbelägga.
 • Sätt därefter pinnar i alla hörnen och spänn ett tunt snöre mellan pinnarna.
 • Du får nu en tydlig bild över vilken yta du ska gräva ut.
 • Det är dessutom många fördelar om den plattbelagda ytan går minst ca 30-50 cm utanför huset för att bl a minska vattenstänk och att lättare kunna klippa gräset.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Ett Flygplan?

Dessutom är det mycket trevligt att ha krukor utanför växthuset – antingen alltid eller om du behöver plocka ut lite växter för en större social tillställning. Om du funderar på tex singel utanför växthuset, kan du ändå behöva ha en hårdlagd yta utanför växthuset, för förankring av skenan till skjutdörren, beroende på växthusmodell.

Gräv ur ca 40-60 cm beroende på hur mycket matjord det finns samt hur tjälskjutande marken är (40 cm vid sandjord och 60 cm vid lerjord, vid murmodell gräv ner till frostfritt djup). Rådfråga lokalt där du köper ditt markmaterial. All matjord skall bort så att du kommer ner till en hård yta. När hela ytan är utgrävd, ska du se till att den är jämn och plan.

För att inte bärlagret ska blanda sig med jorden/leran lägger du ut en markduk/fiberduk över hela ytan samt delvis upp på gropens sidor. Fyll upp med bärlager (bär en tyngd) av väggrus som har en fraktion (storlek) på 0-30 mm. Det är också nu som du skall placera ut gjutrören (se bild ovan) som senare skall användas för fastgjutning av konstruktionen.

 1. Gjutrören kan du lägga i nivå med stenens underkant. På så sätt kan du efter montering och därefter gjutning, lägga på de sista stenarna för att dölja gjutröret.
 2. Gjutrören kan placeras i marknivå, vilket ger bäst stabilitet och rekommenderas på extremt vindutsatta lägen.

Antal gjutpapprör beror på husets storlek. En grundritning erhålls av Classicum vid beställning av huset. På mycket skyddade lägen går det också bra att förankra huset med vinklar rakt ner i stenläggningen. Antalet förankringspunkter måste i detta fall dubbleras i förhållande till hur många fästpunkter som rekommenderas för ditt hus.

 1. Även vid användning av förankringsrör används vinklar mellan gjutpunkterna och vid dörröppningar.
 2. Bärlagret bör vara minst 10-20 cm tjockt och ska komprimeras med en vibratorplatta.
 3. Fukta gärna materialet om det är för torrt för att få bästa möjliga packning.
 4. Se till att ytan är jämn och plan.
 5. Efter det att bärlagret är på plats ska du ha en plattas tjocklek plus ca 3-5 cm stenmjöl kvar upp till färdig markyta.

Du kan nu lägga ytterligare ett lager fiberduk, detta för att sättsanden inte ska sjunka in för mycket i bärlagret. Stenmjölet är till för att fixera plattorna. Du bör lägga ca 3-5 cm sättmaterial över hela ytan. Komprimera ytan lätt som tidigare och lägg ut avdragslisterna.

Avdragslisterna kan t.ex. vara rör eller stålprofiler. Avdragslisternas översida ska nu ligga i nivå med markstenens eller plattornas tänkta undersida. Använd dig av en rätbräda som du för längs banorna i en Z-rörelse mot dig. Överflödig sand försvinner på så sätt och ytan blir jämn och slät. Ta bort avdragslisterna och fyll igen spåren.

Markstenen eller plattorna ska ha en fog på ca 3 mm. Fogen har till uppgift att göra plattorna elastiska så de inte skjuts i någon riktning. Att gräva ut 10 cm mer än planerat kan visa sig vara riktigt användbart i detta skede då du alltid ska försöka ha hela plattor längst kanterna.

 • Väljer ni marksten av tunnare sort, observera att det då kan finnas risk att de spricker när ni kommer behöva borra i dessa.
 • Tex vid infästning av vinklar.
 • Osäker på ditt val av marksten? Du är alltid välkommen att kontakta Classicum för rådgivning.
 • Arbetet avslutas med att noggrant fylla alla fogar med t.ex.

fogsand. Borsta ner materialet i flera omgångar. Se till att du har lite extra fogmaterial kvar, så du den första tiden kan fylla på om materialet sjunker undan. Isolera gärna din grund för ett varmare golv om du vill vinterförvara dina växter eller använda det som ett uterum.

Tänk på att beräkna ett extra djup för isoleringsmaterialet. Som isoleringsmaterial används Pordrän eller Isodrän. Dessa släpper igenom vatten och ger en bra dränering vilket inte frigolit gör. Isolerskivorna läggs på bärlagret. Ovanpå isoleringen läggs en fiberduk för att förhindra att sättmaterialet stoppar vattengenomsläppligheten.

På fiberduken läggs där- efter ca 3-5 cm sättmaterial.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar De Att Bygga Hus?

Måste man byta jord varje är i växthus?

Jord – Byt jorden helt eller delvis, det förebygger jordburna sjukdomar som leder till sämre skörd. Speciellt växthusgurka trivs inte i samma jord som det odlats växthusgurka i tidigare. Du kan byta jord för gurkplantorna och odla tomat där gurkorna växte förra året.
Visa hela svaret

Måste växthus stå i solen?

Placering av växthus – Sol eller skugga? Den bästa placeringen av växthuset är egentligen varken direkt sol eller helskugga utan något mitt emellan – vandrande skugga är allra bäst. Om möjligt, placera växthuset så att det skuggas av ett hus, träd eller en hög buske mitt på dagen då det är som varmast.
Visa hela svaret

Hur sätta fast ett växthus?

Montera växthus – Rebeccas växthusliv Jag har tidigare skrivit om hur man gör grunden och vad man ska tänka på innan man bygger sitt växthus, och som i alla byggen är grundarbetet superviktigt. Med ett riktigt välgjort grundarbete blir också själva monteringen av växthuset enklare.

Golv Vad som också underlättar för dig som ska bygga växthus är att lägga golvet i växthuset först. Det vill säga i det stadie då sockelprofilen är på plats och nedgjuten men innan du börjar montera väggarna. Många av våra kunder anlitar någon av de duktiga auktoriserade montörerna som Willab Garden kan rekommendera, dessa kontakter finner du på Montering av växthus.

Har du som plan att montera växthuset själv, rådfråga först med din säljare. Olika växthusmodeller kan vara mer eller mindre avancerade att montera. Växthuset levereras alltid med lastbil hem till dig. Oftast består det av 2 stora paket, ett paket som alla aluminiumprofilerna ligger i och en trälåda som glaset levereras i.

 • Det följer också alltid med ett startsätt som består av handskar, mejsel och en glaslyftare.
 • När huset ska monteras börja med att öppna paketet med alla aluminium profilerna och sortera dom i längd och utseende så att du får en översikt på alla profilerna.
 • Man börjar montera ihop sockelprofilen, detta ser du mer detaljerat i tidigare inlägg.

En sak som alla hus har gemensamt är att du måste bygga huset helt rakt. Det ser man till att huset blir genom att kryssmäta sockelprofilen så att den är perfekt. Kontrollera att var profil är i våg och i lod. Dom flesta husen skall med fördel byggas med en midja, vilket innebär att huset bukar in något på mitten.

 • Denna midja kommer sedan att pressas ut när man lägger på glaset.
 • Tyngden gör att väggarna kommer vilja pressas ut.
 • Alla våra växthus oavsett märke och modell byggs först själva aluminiumstommen och sedan glasar man till sist.
 • Växthus som står på en mur.
 • Monterar man ett växthus som är avsett att stå på mur medföljer inte skruven med som man fäster ner huset i muren.

Detta beror på att materialet i muren varierar från kund till kund och då kommer det också behövas olika typ av skruv och plugg. Vi rekommenderar en minst 100 mm lång skruv. Man bör fästa ner profilen i muren var 70 cm ca. Det kan behöva fästas tätare vid utsatt läge och beroende på murens material.

Bygger man ett växthus avsätt för mur rekommenderar jag att man lägger en remsa takpapp mellan muren och växthusets bottenprofil. Skarven på remsan får inte komma i hörnan. Glasning av växthus. Alla våra växthus oavsett modell, bygger man först hela profilskelettet. Efter det glasas det utifrån. Olika leverantörer har också olika sätt att fästa glaset på.

Men den gemensamma nämnaren är att när man kommer så långt att huset ska glasas, se till att det inte blåser för mycket, det blir svårt för dig att handskas med glasen då och ett halv glasat hus löper också stor risk att skadas då det blir stort vindfång.

 • Med alla våra hus följer en monteringsanvisning, beroende på vilken tillverkare och modell kan det även innehålla en kompletterande text.
 • Filmer på hur man monterar finns några på vår hemsida och ännu fler att se på youtube.
 • Se till att ha gott om tid på dig när du monterar, det tar några dagar att få ihop växthuset.

Det underlättar massor om man är 2 personer som hjälps åt. : Montera växthus – Rebeccas växthusliv
Visa hela svaret