Hur Går Det Till Att Bygga Hus?

5. ENTREPRENADFORM – Hur Går Det Till Att Bygga Hus Hur mycket arbete vill du själv utföra och vad vill du lägga ut på entreprenad? Det finns tre olika entreprenadformer att välja mellan: Totalentreprenad Du skriver kontrakt med en enda entreprenör. Du väljer hus, tomt och husets placering. Därefter står entreprenören för alla praktiska detaljer fram till tillträdesdagen.

 • Generalentreprenad Vid generalentreprenad skriver du kontrakt med två olika entreprenörer.
 • Dels med någon som ritar huset (om du bygger ett lösvirkeshus) eller en husleverantör (om du bygger ett kataloghus).
 • Och dels med en entreprenör som bygger huset och ordnar för vatten, avlopp och el.
 • Delad entreprenad Vid delad entreprenad avtalar du med alla inblandade leverantörer.

Denna form ger dig möjlighet att vara med och påverka under hela byggprocessen och passar särskilt bra för dig som vill göra en del arbeten själv. Tänk på att utan totalentreprenad blir du som byggherre ansvarig för en stor del av byggprocessen. Läs därför på mer om de olika entreprenad- formerna, så du är säker på vad som passar dig.
Visa hela svaret

Hur mycket pengar måste man ha för att bygga hus?

Skaffa översikt av utgifter och budget – När man ska bygga hus handlar det om stora pengar. Exakt hur mycket som ett husbygge kan kosta hänger både på komplexitet, storlek och standard. Det är svårt att uppskatta en mer precis summa utan att först få ut en fackkunnig person på platsbesök, men man kan i varje fall skapa sig en ungefärlig bild av kostnaden genom att titta på genomsnittspriset för att bygga hus.

Baserat på prisstatistik från marknadsplatsen Byggstart ligger kostnaden för att bygga ett nytt hus på omkring 28.000 kr per kvadratmeter i genomsnitt. Detta svarar mot en totalkostnad på runt 3,5 miljoner kronor för ett komplett hus på 125 kvadratmeter. Det förekommer dock stora prisvariationer. De lägsta kvadratmeterpriserna hamnar kring 22.000 kr per kvadratmeter, medan de högsta kan sluta på över 45.000 kr kvadraten.

De här snittpriserna inkluderar allt arbete och material som är kopplat till uppförandet av huset. Arkitekt- och projekteringskostnader är däremot inte inkluderade i riktpriserna. Dessa kan variera från totalt 200.000 kr till över en miljon kronor, beroende på typen av projekt.

 • Det är en lång rad faktorer som påverkar slutpriset i samband med att man ska bygga hus.
 • När det gäller markarbetet och materialen till konstruktionsarbetet så har man små möjligheter till att påverka kostnaderna som byggherre.
 • Något som man däremot kan påverka är den standard som man uppför huset i och vilka ytskikt som man använder både ut- och invändigt.

Härmed går det faktiskt att påverka slutpriset för projektet. Innan man drar igång med att planera själva arbetet så är det viktigt att man skaffar sig en översikt av de medel som man har tillgängliga för projektet. På så vis kan man försäkra sig om att man planerar ett projekt som man faktiskt har möjlighet att finansiera.
Visa hela svaret

Vad behövs för att bygga ett hus?

Bygglov – Du behöver oftast bygglov om du vill bygga ett nytt hus, bygga till ditt hus eller göra vissa ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.
Visa hela svaret

Hur svårt är det att bygga ett hus?

Exteriör och interiör – Det mesta av ett hus går faktiskt att bygga själv, med lite hjälp. Det krävs dock en hel del noggrannhet och kunskap för att göra allt på rätt sätt och i rätt ordning. Men det går. Stommar som ska resas och tak behöver ofta mer än en person.
Visa hela svaret

Hur snabbt kan man bygga ett hus?

Hur Går Det Till Att Bygga Hus Vi på Åsbo Hus kan det där med att bygga hus. I de över 1 000 husdrömmar vi förverkligat har vi samlat på oss erfarenhet och kunskap som vi gärna delar med oss av. Här får du svar på de vanligaste frågorna som dyker upp när det är dags att bygga hus. Vi vill bygga hus – i vilken ände börjar vi? Förmodligen har ni redan börjat! Själva processen med att bygga sitt hus börjar i regel långt innan första spadtaget – kanske har ni inspirerats av tidigare byggda hus, och vet i stora drag vad ni gillar och vad ni inte gillar.

Innan det är dags att börja bygga finns oändligt mycket inspirationsmaterial att ta del av och bearbeta. En del idéer är bra, andra inte. Samla inspiration från nätet, tidningar, tv-program och från vänner och bekanta. Försök sedan sammanställa det till något ni själva tycker om och passar era behov, era förutsättningar och inte att förglömma – aktuell tomt eller område.

Hur ska vi tänka när det är dags att välja tomt? Här råder klyschan “ett hus kan man förändra, tomtens läge är permanent”. Tänk därför igenom vad ni vill. Lockar stadens puls? Småstadslivets lunk? Eller kanske lugnet på landet? Här kan det vara bra att se över kommunikationer, barnomsorg och annan service som kan vara avgörande faktorer.

Ni behöver också fundera över om tomten är byggklar – om inte kan det krävas stora åtgärder för att kunna starta en byggnation. Det är också viktigt att se efter vad ni får och inte får bygga på tomten. På vissa tomter får man bara bygga 1-planshus, på andra måstre man bygga fler än ett plan. Kontrollera detaljplanen noga innan ni beslutar er för en tomt.

Vad kostar det att bygga ett hus? En vanligt förekommande fråga som kan likställas med att gå in till en bilhandlare och ställa frågan “vad kostar en bil?”. Valmöjligheterna är nästintill oändliga. Storlek, planlösning, konstruktion, inredning och placering är bara några exempel på de faktorer som påverkar prislappen.

You might be interested:  Vad Kostar Ett Uterum Att Bygga?

Anske har ni tänkt göra delar av arbetet själva? Det påverkar också kostnaden en hel del. Hur många kontaktpersoner har vi under processen? Hos Åsbo Hus har ni en och samma kontaktperson under hela processen. Ni som kund ska inte behöva lägga tid och energi för att hitta den specialkompetens som krävs – det sköter vi.

Hur mycket kan vi ändra i den ursprungliga planlösningen? När det gäller ändringar kan i stort sett allt förändras. Att flytta en innervägg hit eller dit är oftast inga problem. Inte heller brukar det vara ett bekymmer att spegla, förlänga eller på annat sätt modifiera huset så att det passar just era behov. Hur Går Det Till Att Bygga Hus Vilken hjälp kan vi få med val av interiör, vilka tillval finns? På Åsbo Hus är målet att vi tillsammans ska skapa ert drömhus, både utvändigt och invändigt. Hos våra välkända leverantörer finns en mängd olika tillval att välja mellan. Viktigt är dock att sy ihop alla på ett såväl praktiskt som estetiskt vis.

En röd tråd bör genomlysa ert nya drömhus – en process där vi gärna hjälper er att hitta rätt. Vilka uppvärmningssystem används i era hus? Det vanligaste är att våra hus värms upp av en frånluftsvärmepump och av golvvärme. Vad innebär nyckelfärdigt koncept? De flesta av våra drömhus levereras med en nybyggnadsförsäkring med färdigställandegaranti,

När ni undertecknat köpekontraktet kan ni tryggt lita på att ert hus kommer att finnas på plats i rätt tid och i överenskommet utförande. Ert drömhus står alltså klart som avtalat, färdigt att flytta in i för många års ombonad trivsel. Kort sagt – det enda du behöver göra är att ta emot nyckeln till ditt nya hem.

 • Hur går en slut- eller tvåårsbesiktning till? Vid slutbesiktning medverkar kunden, säljaren, kontrollansvarig och en besiktningsman.
 • Tillsammans går vi igenom huset, rum för rum.
 • Eventuella anmärkningar skrivs ner och åtgärdas snarast möjligt.
 • Vad gäller slutbesiktning har vi en nollvision på anmärkningar, vilket vi gång på gång uppnår.

Viktiga papper om husets utrustning överlämnas tillsammans med en skötselpärm. Efter denna besiktning är huset, och därmed också ansvaret för huset, kundens. Vid önskemål genomför vi en kostnadsfri tvåårsbesiktning. Tillsammans går vi igenom huset och eventuella synpunkter åtgärdas på bästa möjliga sätt.
Visa hela svaret

När betalar man för ett nybyggt hus?

Bygger du ett nytt ett nytt hus betalar du ingen fastighetsavgift de första 15 åren. Det innebär en besparing på cirka 100 000 kronor.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Ett Rum?

Vad kostar det att bygga ett hus?

Vad kostar det att bygga hus per kvadratmeter? – Vad kostar det egentligen att bygga ett nytt hus? Årets (2022) statistik från Byggstart.se visar att nybyggda hus med ordinär standard och storlek ofta ligger runt ett kvadratmeterpris på 22 500 kr. Movehomes husmodeller i standardutförande kostar från cirka 19 000 kr per kvadratmeter om du väljer totalentreprenad.

Den slutliga kostnaden per kvadratmeter beror naturligtvis på de tillval du gör och i vilken kommun du bygger. Väljer du istället materialleverans för att själv handla upp entreprenörer eller bygga delar av huset på egen hand så ligger priset för själva materialet från Movehome från cirka 10 000 kr per kvadratmeter.

Jämför gärna offerter med andra hustillverkare innan du bestämmer dig – men se till att offerterna är likvärdiga. Dubbelkolla till exempel om kostnaden för grunden ingår. Bygger du ett Movehome med totalentreprenad ingår självklart kostnaden för grunden (kan variera mellan cirka 170 000-350 000 kr beroende på vilken husmodell du väljer).

Även tre viktiga försäkringar ingår i vår totalentreprenad, Färdigställandeförsäkring, 10-årig Nybyggnadsförsäkring samt 1-årig villaförsäkring. Här kan du läsa om en familj och hur deras kostnader för ett nytt hus såg ut när de valde att bygga ett Movehome med totalentreprenad. Deras månadskostnad baseras på de kostnader Maria och Mikael haft för hus, tomt, mark och byggherrekostnader.

I boendekalkylen finns drifts- och uppvärmningskostnader medräknade. I vårt interaktiva verktyg Bygg online upplever du alla färger och material på ett unikt sätt i 360ᐤ. Välj kommun där du vill bygga för att se priser. När du är nöjd med ditt hus kan du med ett enkelt klick skicka underlaget till en säljare där du vill bygga.
Visa hela svaret

Har det blivit dyrare att bygga hus?

Kraftigt höjda materialpriser och sena leveranser – Pågående projekt påverkas förmodligen redan nu. Kostnaderna för bland annat trä och stål har ökat mycket, likaså priserna på energi- och drivmedel. Brist på komponenter så som halvledarteknik har också lett till en prisökning.
Visa hela svaret

Hur vet man om man får bygga?

Granskad: 15 oktober 2020

Lyssna

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Du ansöker om förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd.
Visa hela svaret

Vad kostar ett nyckelfärdigt hus med totalentreprenad?

Vad kostar ett nyckelfärdigt hus? – Priset för ett nyckelfärdigt hus varierar mycket. Slutsumman beror på vilka lösningar som du väljer, hur avancerad bostaden ska vara och vilka markförhållanden som finns på tomten. Baserat på projekt som har lagts in på Byggstart, har vi beräknat ett genomsnittspris på cirka 22.500 kronor, inklusive moms, per kvadratmeter.

 • Summan inkluderar både material och arbete.
 • Ett lågt snittpris ligger på 17.500 kronor, inklusive moms, per kvadrat, medan ett högt snittpris landar på 35.000 kr inklusive moms, och ibland högre än så.
 • Var på skalan ditt husbygge hamnar beror på en rad faktorer och alla projekt är olika.
 • Det är viktigt att diskutera prisbilden med arkitekten under tiden som han eller hon ritar huset så att du inte börjar bygga ett hus som du inte kan finansiera.

Det är inte alla arkitekter som har insyn i byggkostnader vilket gör att det är bra att involvera en entreprenör eller konstruktör som kan bidra med olika infallsvinklar. Observera att det är god sed att betala en entreprenör, som tidigt är en del av projektet och agerar bollplank, per timma.
Visa hela svaret

Vad ingår inte i ett nyckelfärdigt hus?

1. Vad innebär ett nyckelfärdigt hus? – Begreppet nyckelfärdigt hus är inte en juridisk definition och därför skiljer sig olika aktörers uppfattning om vad termen innebär. För en del betyder nyckelfärdig att huset är 100 procent färdigställt och klart för inflyttning (till och med inredning kan ingå om så är avtalat).

För andra kan termen nyckelfärdigt betyda att huset är klart bortsett från exempelvis lister och målning. Det sistnämnda kan vara idealt för de som vill spara pengar genom att göra en del av arbetet själv. Det är alltså dina önskemål som styr ditt avtal med husleverantören, och de önskemålen ska du se till att skriva in underlaget till anbuden.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

You might be interested:  Får Man Bygga Attefallshus På Obebyggd Tomt?

Hur bygger vi hus idag?

Hus som byggs i fabrik går fort att få klara – I fabrik går det undan, inom några veckor är ditt nya hus inflyttningsklart! I vår Inomhusfabrik råder inga klimatförändringar och det är varmt. Där sker byggandet systematiskt och går undan. Denna byggprocess skiljer sig åt då det blir färre spillmaterial, fuktfritt och vattenpass rakt, vill du djupdyka om vad tekniken: Vi bjuder in er till studiebesök hos vår husfabrik för den nyfikne! Såsom tiderna förändras så förändras även byggtekniken för bygga hus, idag byggs nästan inga hus från början på plats.
Visa hela svaret

Hur många timmar att bygga hus?

Bygga med lösvirke med byggfirma – Väljer man att bygga ett lösvirkeshus och man vill använda sig av en byggfirma brukar bygget också gå ganska snabbt. Det är givetvis också beroende på hur stor byggfirma man väljer och hur många snickare som är igång samtidigt.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga ett hus i lösvirke?

Vad kostar det att bygga hus i lösvirke? – Ett lösvirkeshus har ett m 2 pris från cirka 8 000 kronor (ett arkitektritat hus kostar mellan 20 000 och 30 000 kronor per m 2 ).
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att bygga ett stort hus?

Bygga med lösvirke med byggfirma – Väljer man att bygga ett lösvirkeshus och man vill använda sig av en byggfirma brukar bygget också gå ganska snabbt. Det är givetvis också beroende på hur stor byggfirma man väljer och hur många snickare som är igång samtidigt.
Visa hela svaret

Hur sätter man ut en husgrund?

För att få rätt placering på husgrunden – viktigt med detaljerna – Hur Går Det Till Att Bygga Hus Det kan kännas hopplöst att få en grund helt perfekt utmätt. Vet inte hur många gånger man mätt ut en grund och sedan när man tycker allt ser perfekt ut så kontrollmäter man och då skiljer det ofta någon centimeter. Innan grävning är det inte så noga på centimetern eftersom man gräver ur mer än för bara grunden.

 • Men när man ska placera ut kantelementen är det desto viktigare att få rätt måtten exakt rätt.
 • Märk ut hörnen med pinnar.
 • Se till att sätta ut räta vinklar i hörnen och lägg ut snören, plankor eller liknande för att få en rät linje mellan de olika pinnarna.
 • Redan innan du börjar gräva är det bra att få höjderna rätt.

Det behöver du se till att du har genom hela grundläggningen. Och det är med hjälp av en lasermätare (gula mätaren på bilden högst upp) och en lasermätarmottagare som den på bilden till vänster som gör att man enkelt ser till att grunden hamnar i rätt höjd.
Visa hela svaret

Hur bygger man ett lösvirkeshus?

Bygga lösvirkeshus – Att bygga ett lösvirkeshus steg för steg innebär att man bygger huset utan några prefabricerade byggelement, exempelvis färdiga inner- och ytterväggar. I korthet kan man säga att ett lösvirkeshus byggs planka för planka. Om du själv är snickare kan du spara en del pengar på att bygga huset själv.

 1. Ritning, Innan du köper virke behöver du ha en riktig husritning, först då kan du räkna ut vilken typ av virke du behöver samt hur mycket. Vissa hustillverkare erbjuder lösvirkeshus ritningar, men du kan även rita ditt eget hus. Kom ihåg att det ofta är värt att anlita en arkitekt som kan ge ett förbättringsförslag på ritningen. Utan erfarenhet kan det vara svårt att göra bygglovsritningar, vilket en arkitekt kan hjälpa dig med.
 2. Virke, När ritningen är färdig, tomten inköpt och när du fått ditt bygglov kan du börja köpa in allt virke.
 3. Kapning. Nu är det dags att kapa till virket i rätt dimensioner.
 4. Väggar, Väggsektioner kan börja byggas och förberedas med vindskydd samt uttagning fönster och dörrar.
 5. Stomresning, Ytterväggarna reses, monteras i husgrunden och fixeras i sidled. Därefter reser man innerväggarna och därefter fästs bjälklag och takstolar på hammarband.
 6. Tak, Nu är det dags att spika upp svall-, papp-, strö- och bärläkt till taket (om huset ska byggas med takpannor eller tegelpannor). Om plåttak ska användas använder man inte strö- och bärläkt.

Hur Går Det Till Att Bygga Hus Att bygga hus i lösvirke innebär ofta ett billigt sätt att bygga hus, men du bör lägga stor tid vid planeringsstadiet. Många ger sig in på att bygga huset själv utan någon tidigare erfarenhet, vilket kan resultera i att man missbedömt tidsåtgången eller svårigheten av husbygget.
Visa hela svaret