Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Pyramiderna?

Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Pyramiderna
Pyramiderna i Giza – Wikipedia Pyramiderna i Giza Ahrāmāt al Jīzah Guvernement Höjdläge 27 () Läge i Egypten Pyramiderna i Giza i omfattar totalt nio som alla är belägna på i guvernementet, i den norra delen av landet, 14 km sydväst om huvudstaden, De tre största och bäst bevarade pyramiderna är uppkallade efter faraonerna (2620–2580 f.
Visa hela svaret

Hur kunde egyptierna bygga pyramider?

12 mars, 2019 Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Pyramiderna Pyramiderna i Egypten började byggas under den tredje dynastin som regerade cirka 2680-2150 f.v.t. I början byggdes trappstegspyramider där sidorna inte var jämna. De bestod av flera platåer på varandra som blev successivt mindre. Under farao Cheops regeringstid började man eftersträva att bygga pyramiderna med de relativt släta sidor som vi känner från pyramiderna i Giza.

 1. Man byggde dessa enorma gravplatser för att hedra farao och säkerställa att dennes minne aldrig skulle dö.
 2. Pyramiderna vid Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar och fram tills Eiffeltornet byggdes var Cheops pyramid världens högsta byggnad.
 3. De största pyramiderna består av flera miljoner stenblock.

De lättaste väger ungefär 2,5 ton men det finns stenblock som väger mellan 60-80 ton. Hur kunde man transportera och lyfta dessa enorma vikter utan dagens byggmaskiner? Egyptierna kände inte till hjulet och de hade inga järnverktyg. Man förlitade sig på handkraft.

Den första och största pyramiden vid Giza tros fortfarande ha byggts av slavarbetare. Det trodde man tidigare var fallet för alla pyramiderna utanför Kairo, men man har senare upptäckt staden där byggarbetarna bodde. Fynden i den staden tyder på att det snarare var frågan om yrkesskickliga arbetare av lokalt ursprung som byggde åtminstone de två senare pyramiderna vid Giza.

Precis som idag, var tillgången till arbetskrafts ett viktigt ämne i det forna egypten. Idag har vi dock rekryteringsföretag som enkelt erbjuder personal. Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Pyramiderna Egyptierna hade inga lyftkranar eller hjullastare. De hade varken dynamit eller tryckluftsborrar. De hade däremot sin uppfinningsrikedom och många tusen villiga händer. I Djehutihoteps grav från cirka 1900 f.v.t. finns det en bild som visar hur 172 män släpar en släde med en stor staty på.

Denna staty vägde cirka 60 ton. På framkanten av släden står en person och häller en vätska framför släden. Egyptologerna är ganska ense om att det var på detta sätt som stenblocken transporterades från stenbrotten till konstruktionsplatsen. Man har gjort flera försök i modern tid som visar att det är möjligt att släpa de lättaste stenblocken på detta sätt.

För att få upp stenblocken till rätt nivå tror de flesta egyptologer idag att man hade anlagt ramper upp till byggnivån. Hur dessa ramper såg ut diskuteras fortfarande. För att få loss stenblocken ur klippan användes förmodligen olika kopparverktyg. Den kalksten som användes till det mesta av konstruktionen och fasadbeklädnaden kunde lätt bearbetas av kopparverktyg.

 1. Till gravkammare och vissa starkare partier av pyramiderna användes dock granit.
 2. Dessa block är ofta större, väger mycket mer och har dessutom fraktats ända från Assuan i söder.
 3. Den engelske ingenjören Denys Stocks har studerat många uråldriga byggnadstekniker under flera decennier.
 4. Han har visat att granitblocken kunde sågas loss med hjälp av en kopparsåg utan tänder.

I stället kunde man ha lagt kiselsand mellan “sågen” och stenblocket. De hårda sandkornen hjälpte till att skära genom stenen. Transporten från Assuan skedde med hjälp av båtar på Nilen.
Visa hela svaret

Hur gjorde man pyramider?

Egyptens pyramider är de största byggnadsverk människan någonsin skapat förutom kinesiska muren, Pyramiderna var gravkamrar för de egyptiska faraonerna. Om faraonernas kroppar förstördes skulle solen slockna och jorden gå under, trodde egyptierna. Därför gällde det att bygga säkra gravar för de döda konungarna.

 • När man byggde en pyramid började man med att bestämma läget.
 • Sidorna måste ligga exakt mot de fyra väderstrecken.
 • Själva platsen var också viktig.
 • Pyramiderna måste ligga väster om Nilen, eftersom egyptierna trodde att dödsriket låg i väster där solen går ner.
 • Cheopspyramiden är den största pyramiden.
You might be interested:  Är En Som Tar I Trä?

Den är 137 meter hög (ursprungligen 146 meter), d.v.s., den är nästan lika hög som Kaknästornet i Stockholm. På pyramidens yta skulle nio fotbollsplaner få rum. Det finns omkring 80 pyramider i Egypten. Utanför Kairo på Nilens västra strand finns de tre stora pyramiderna som byggdes för faraonerna Cheops, Mykerinos och Chefrens.

De första pyramiderna byggdes mellan åren 2780 f.Kr och 2280 f.Kr. Cheops har gått till eftervärlden som en grym och hård härskare som förtryckte folket och stängde templen. Cheops efterträdare som faraoner försökte förstöra alla spår efter honom. Men det största och praktfullaste minnesmärket finns kvar, nämligen Cheopspyramiden.

Cheopspyramiden består av 2,3 miljoner stenblock som varierar i vikt från 2,5 till 15 ton. Hade blocken fraktats dit idag hade man behövt en halv miljon lastbilar som vardera klarade en last på 15 ton. Enligt den grekiske historikern Herodotos tog det 20 år för 100 000 man att bygga pyramiden.

 1. Yrkesmän arbetade året runt.
 2. Bönderna arbetade på bygget bara tre månader om året, då Nilen hade sin årliga översvämning.
 3. Då kunde bönderna inte arbeta på sina fält.
 4. Materialet till kärnan tog man av grov röd sandsten ur Gizaplatån, där pyramiderna ligger.
 5. Den vita polerade kalkstenen till fasadbeklädnaden kom från östra Nilstranden.

Det mesta av denna kalksten skalades av för 700 år sedan för att bli byggnadsmaterial till moskéer och palats i Kairo. Graniten till galleriet, gångarna och kamrarna hämtades per båt från Assuan, ett tusental kilometer längre söderut. Man vet inte riktigt hur pyramiderna byggdes.

 • Den vanligaste teorin är dock att de tunga stenblocken släpades upp på pyramiden med hjälp av långa ramper (ca 1,5 kilometer) av sten, jord och stockar.
 • Förr var pyramiderna ett begravningsområde, det var heligt.
 • Där fick bara prästerna vistas.
 • En mur löpte runt hela området och det bevakades av speciella vakter.

Det fanns risk för att gravplundrare skulle skända faraonernas gravar. Därför använde man två olika låssystem i Cheopspyramiden. Ingångskorridoren fylldes med stenblock utifrån och med stora granitblock. Det andra låssystemet fanns utanför faraos gravkammare och bestod av tre stora block.
Visa hela svaret

Vad är pyramider gjorda av?

Byggmaterialet – Cheopspyramiden är uppförd på massiv tillslätad berggrund och dess fyra hörnblock är försänkta i berget. Pyramiden består av stenblock av kalksten varav de flesta tros ha transporterats från närliggande stenbrott på Gizaplatån, Det yttre lagrets täcksten (av kalksten) bröts från stenbrott vid Tura på andra sidan Nilen,

 1. De största stenar som hittats inuti pyramiden är av granit och hittades i Kungens kammare, och har transporterats dit från Assuan, mer än 800 kilometer söderut.
 2. Traditionellt bröts sten på den tiden genom att slå in kilar av trä i bergsklippor, därefter blöttes kilarna med vatten, de svällde därmed vilket fick klipporna att spricka och stenblocken kunde brytas loss.

Stenblocken transporterades därefter på Nilen till pyramiden. Det beräknas att cirka 5,5 miljoner ton kalksten, 8 000 ton granit (från Assuan) samt 500 000 ton murbruk användes för byggandet av Cheopspyramiden.
Visa hela svaret

När slutade man bygga pyramider?

Ett högt pris – Pyramidbyggena kostade enorma summor i pengar och människokraft. Alla egyptier var skyldiga att lyda farao. Men att använda en hel generation människor till att bygga en grav kan ha varit att gå för långt även för en farao. Det kan ha varit så att priset för att bygga Cheops och Chefrens pyramider blev för högt.

Staten hade inte råd att låta så många arbetare bygga pyramider. Arbetarna behövdes till annat. Farao Mykerinos pyramid är bara en tredjedel så stor som Chefrens. I Egyptens historia levde Mykerinos kvar som en vänlig och ödmjuk härskare. Cheops och Chefren betraktades däremot som tyranner. Farao Shepsekaf, som efterträdde Mykerinos, lät bygga en mastaba åt sig istället.

Senare faraoner skulle på nytt låta bygga pyramider åt sig, men aldrig mer skulle de låta bygga något så stort som Cheops och Chefrens pyramider. Ungefär år 1600 f.Kr slutade man bygga pyramider. Det kan ha varit så att faraonernas makt minskat så mycket att de inte längre kunde kräva att få en pyramid.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Kalorier Ska Jag Äta För Att Bygga Muskler?

Vad väger en sten i en pyramid?

Cheops var en hård farao – Cheopspyramiden är den äldsta och största av pyramiderna i Giza. Den består av 2,3 miljoner stenblock som i genomsnitt väger 2,5 ton. Om pyramidens stenblock lades på lastbilar, som var och en kunde ta 10 ton, skulle det allt som allt behövas 700 000 lastbilar.

 • Denna mäktiga pyramid uppfördes av Farao Khufu (av grekerna kallad Cheops) för ca 4500 år sedan.
 • Cheops har gått till eftervärlden som en grym och hård härskare.
 • Han förtryckte folket och stängde templen.
 • Cheopspyramiden är äldst och störst av de tre stora pyramiderna i Giza och utgör tillsammans med Chefrens pyramid och Menkauras pyramid samt sfinxen några av världens mest berömda byggnadsverk.

Cheopspyramiden finns med på listan över antikens sju underverk. Idag är den det enda av de ursprungliga underverken som finns kvar. Cheops efterträdare försökte utplåna alla spår efter honom, men det största och praktfullaste minnesmärket finns kvar, nämligen Cheopspyramiden.
Visa hela svaret

Kan man gå in i pyramider?

– Pyramiderna i Giza 40 kr i inträde på området.80 kr för att gå in i Keops Pyramiden + 20 kr för att fotografera därinne. För att gå in i den andra och något mindre pyramiden, vill de ha 20 kr + 20 för kameran.
Visa hela svaret

Vem uppfann pyramiden?

Forntida Egypten – Egyptens tredje dynasti i det Gamla riket (cirka 2680 – 2150 f.Kr.) var den första som började bygga pyramider. Föregångaren till de egyptiska pyramiderna var mastaban, Den första arkeologiskt belagda pyramiden tillskrivs arkitekten Imhotep, som när han byggde ett gravmonument åt farao Djoser, var den första att tillämpa metoden att bygga ett antal mastabor ovanpå varandra i minskande storlek, vilka formade en trappa.

 1. Byggnaden kallas för Djosers trappstegspyramid i Sakkara – vilken, enligt en teori, var avsedd att tjäna som en gigantisk avsats som den döde faraos själ skulle använda för att nå himlen.
 2. Imhoteps prestation ansågs vara av sådan vikt att han senare upphöjdes till gud av egyptierna.
 3. Efter denna första period byggdes många fler pyramider, av vilka några övergavs innan de var färdiga.

En berömd pyramid är ” Den böjda pyramiden “: halvvägs upp verkar det som om pyramidbyggarna började frukta att pyramidsidorna sluttade i en alltför kraftig vinkel, vilket innebar att de gjorde pyramidens topp trubbigare än nederdelen, vilket skapade en pyramid med egendomligt utseende.

Under den fjärde dynastin uppförde Cheops, Chefren och Mykerinos sina berömda pyramider på Giza-platån. Cheops pyramid är störst. När den färdigställdes var den 147 meter hög, nu har tio meter kapats av. Dessa stenar behövdes i bygget av ett tempel. Även under återstoden av det Gamla riket byggde kungarna pyramider, men dessa var generellt sett mindre och av sämre kvalitet (mer lertegel, mindre sten).

Vid återförenandet av Egypten under den tolfte dynastin och Mellersta riket återtog man bruket att uppföra pyramider, men i och med det så kallade Andra intermediet blev detta bruk obsolet och de mäktiga kungarna tillhörande det Nya riket koncentrerade sig på andra byggprojekt och förlade sina gravar bland bergen i Konungarnas dal,
Visa hela svaret

Hur många hörn har en pyramid?

Pyramid – En pyramid kan se ut på många sätt, deras basyta kan vara en tre hörn, fyra hörn eller fler. Vars sidoytor så är ett antal triangelområden som möt i en spets längst upp.

Här är en typisk pyramid med en rektangel som basyta. Volymen: B = basen H = höjden

Basen får man fram genom räkna arean på basytan.Höjden är det vinkelräta avståndet från basytan till spetsen.
Visa hela svaret

Vad finns inne i pyramiderna?

Vad finns inne i Cheopspyramiden? Ett av Cheopspyramidens mysterier är att man inte har hittat något inne i den – varken skatter, väggmålningar eller mumier. Pyramiden, som ligger vid Giza utanför Kairo, har troligen plundrats på värdeföremål redan under antiken.

 1. Pyramiden har en nedåtgående gång, som leder till en kammare under marken, och en uppåtgående gång, som först leder till drottningkammaren och sedan till kungakammaren.
 2. Egyptologerna anser att pyramidens inre konstruktion förändrades under uppförandet för cir-ka 4500 år sedan.
 3. Den ursprungliga gravkammaren, som låg under jord, förkastades, och istället byggde man den kammare som missvisande kallas drottningkammaren.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Ett Hotell?

Den var inte avsedd för en drottning utan för Cheops själv. Även den kammaren förkastades till förmån för en ny kammare ovanför. Där begravdes Cheops i en sarkofag, som fortfarande står i kammaren, fast utan lock. På väg upp till viloplatsen utvidgas gången till Stora galleriet – en cirka tio meter hög hall, där väggarna lutar inåt.
Visa hela svaret

Vem vaktar pyramider?

Sfinxen vaktar Chefrens grav – En sfinx var ursprungligen en framställning av farao i gestalt av ett liggande lejon. Från fjärde dynastin insattes ett människohuvud istället för lejonhuvudet. Från den tiden härstammar den stora sfinxen vid Giza, som är en bild av farao Chefren nära hans pyramid.

Det finns många sfinxer i Egypten, Men den stora sfinxen vid de stora pyramiderna vid Kairo är av ett alldeles eget slag. Chefrens sfinx är 20 meter hög och 73,5 meter lång. Den är uthuggen ur den naturliga klippan. Klippan var inte stor nog, så man måste sätta in några stenar i ryggen och framtassarna murades upp efteråt.

Sfinxen byggdes för nära 5 000 år sedan. Denna sfinx skulle vaka över Chefrens mumie i den stora pyramiden som ligger bakom statyn. Man har inte påträffat Chefrens mumie.
Visa hela svaret

Finns det pyramider i Mexico?

1 AV 3 Världens största pyramid, Choulapyramiden eller Tlachihualtepetl, är täckt medväxtlighet och har ett gammalt aztekiskt tempel på toppen. Foto: Shutterstock 2 AV 3 Arkeologer har hittat över 400 begravda personer inuti och runtomkring Choulapyramiden i Mexiko.

Foto: Shutterstock 3 AV 3 Cheopspyramiden i Egypten är inte världens största pyramid, vilket många kanske tror. Foto: Shutterstock Publicerad: 09 mar 2019, kl 08:30 Om du alltid har trott att världens största pyramid ligger i Egypten så tror du fel. Det är nämligen Puebla i Mexiko som är hemstad för den största pyramiden i världen.

Världens största pyramid ligger inte i Egypten, utan i Mexiko, enligt Business Insider, Den stora Choulapyramiden hittar du i staden Puebla. Däremot är det inte alldeles enkelt att förstå att det faktiskt är en pyramid som du ser. Världens största pyramid ser ut som en vanlig kulle, då större delar av den är täckt med lera där massor av växter och träd har slagit rot.
Visa hela svaret

Hur ser det ut i en pyramid?

En pyramid är en geometrisk figur som har en basyta med formen av en månghörning, till exempel en rektangel eller en triangel. Pyramiden har också sidoytor i form av trianglar, som möts i en spets. En pyramids höjd h är avståndet mellan basytan och pramidens spets.
Visa hela svaret

Varför byggde man pyramider i Egypten under forntiden?

Pyramiderna var gravkamrar för de egyptiska faraonerna. Om faraonernas kroppar förstördes skulle solen slockna och jorden gå under, trodde egyptierna. Därför gällde det att bygga säkra gravar för de döda konungarna.
Visa hela svaret

Hur kunde Egyptens farao bli så mäktig?

Omkring 3000 f Kr enades Övre och Nedre Egypten (Nildeltat) och kom att styras av en kung, farao, som sågs som en gud och garant för välstånd och fred. Landet var rikt på sten för byggnationer, lera för krukmakeri och guld för utsmyckning.
Visa hela svaret

Vem vaktar pyramider?

Sfinxen vaktar Chefrens grav – En sfinx var ursprungligen en framställning av farao i gestalt av ett liggande lejon. Från fjärde dynastin insattes ett människohuvud istället för lejonhuvudet. Från den tiden härstammar den stora sfinxen vid Giza, som är en bild av farao Chefren nära hans pyramid.

 1. Det finns många sfinxer i Egypten,
 2. Men den stora sfinxen vid de stora pyramiderna vid Kairo är av ett alldeles eget slag.
 3. Chefrens sfinx är 20 meter hög och 73,5 meter lång.
 4. Den är uthuggen ur den naturliga klippan.
 5. Lippan var inte stor nog, så man måste sätta in några stenar i ryggen och framtassarna murades upp efteråt.

Sfinxen byggdes för nära 5 000 år sedan. Denna sfinx skulle vaka över Chefrens mumie i den stora pyramiden som ligger bakom statyn. Man har inte påträffat Chefrens mumie.
Visa hela svaret