Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur?

Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur
Ringmurens historia och konstruktion Visby ringmur byggdes mellan åren 1250-1288 och är ombyggd och tillbyggd under 1300-talet. Idag är den 3,4 km lång.
Visa hela svaret

Hur många bor innanför ringmuren i Visby?

I Visby bor cirka 23 800 invånare, varav omkring 2 700 innanför stadsmuren.
Visa hela svaret

Är det olagligt att klättra på ringmuren?

Får man sitta på ringmuren? Så ser reglerna ut Att olovligen ta sig in i stängda ruiner räknas som olaga intrång, ett brott som kan ge upp till två års fängelse. – Det är som vilken annan plats som helst, tar man sig in där är det ett brott, säger Mats Holst, utredningschef vid Gotlandspolisen.

Tidigare har det funnits problem med att ungdomar klättrar in i låsta ruiner på kvälls- och nattetid. Enligt Jörgen Renström, byggnadsantikvarie på Gotlands museum, har man arbetat aktivt för att förhindra det. – Det har varit några ruiner som ungdomar har klättrat in i, till exempel Helge And. Men vi försöker täppa igen de öppningar där det går att ta sig igenom, säger han.

Ruinerna tar ingen skada av att man går in i dem eller klättrar i dem. Däremot har det hänt att det skett medveten skadegörelse inne i ruinerna.

 • – Några gånger har det hänt att sten har brutits loss.
 • Att klättra upp på ringmuren och sätta sig där är helt okej, så länge man inte förstör något.
 • – Det går ju bra att ta sig upp, men man får göra det på egen risk, säger Jörgen Renström.

Ringmuren är på sina håll hög, och det gäller att vara försiktig. Den som faller ner från muren kan skada sig illa. – Den största risken är att någon ramlar ner. Vi har pratat om att skylta mer, säger Jörgen Renström.

 1. Slitaget av att folk sitter på muren är inte ett problem.
 2. – Det är så lite så det gör ingenting.
 3. Ifall man är oförsiktig och skadar muren när man klättrar upp kan det däremot vara brottsligt.
 4. – Då kan det bli skadegörelse, säger Mats Holst på Gotlandspolisen.

: Får man sitta på ringmuren? Så ser reglerna ut
Visa hela svaret

Vad heter det äldsta tornet i Visby ringmur?

Kruttornet är det äldsta tornet i Visby ringmur och byggdes redan på 1100-talet. Tornet fungerade som försvarstorn till den medeltida hamnen, numera Almedalen, och även som krutförråd.
Visa hela svaret

Vem byggde muren i Visby?

Historia – Den äldsta delen av muren är en kastal, idag kallad Kruttornet, vilken byggdes vid stadens norra hamninlopp på 1100-talet. Därmed är den Nordens äldsta, bevarade profanbyggnad, Rester av en liknande finns i källaren till residenset på Strandgatan och visar att ytterligare en kastal ursprungligen fanns vid hamnens södra inlopp.

Utformningen av strandmuren visar att den är äldre än landmuren, och borde ha uppförts mellan dessa båda kastaler omkring 1250. En igensatt dubbelport mellan Lilla Strandporten och Kruttornet har förmodligen fungerat som tullport i den äldsta strandmuren. Först under 1270- och 1280-talen byggdes egentliga stadsbefästningar runt Visby, då landmuren uppfördes.

Den bestod då av en 5 till 6 meter hög mur med skyttegång, som hade öppningar på jämna mellanrum och smala skyttegluggar mellan öppningarna. Dendrokronologiska dateringar har visat att Österport är uppförd tidigast 1286, Norderport omkring 1289 och Snäckgärdsporten 1294.

Därefter, troligen under 1290-talet och början av 1300-talet byggdes ett tjugotal stora marktorn mellan portarna. Murens tillkomst kan troligen kopplas till konflikterna mellan staden och det gotländska alltinget, som ledde till ett inbördeskrig på ön 1288. En del av den äldsta muren strax söder om Kvarntornet har raserats, vilket möjligen kan vara ett spår av att Visby i inledningen av kriget intogs och plundrades.

Den sista stora ombyggnaden av stadsmuren inträffade på 1350-talet, då muren förstärktes och höjdes med tre till fyra meter. Dessutom förstärktes försvaret med drygt tjugo sadeltorn. Då Valdemar Atterdag 1361 intog staden lät han symboliskt bryta ned en del av muren strax sydöst om Söderport för att genom öppningen marschera in i staden, en symbol för underkastelse som använts sedan antiken.

 • Den nedbrutna delen av stadsmuren murades åter upp 1363.
 • Hörntornet Silverhättan i murens nordvästra del tillkom troligen under Tyska ordens innehav av Visby 1398–1408, möjligen tillkom två mindre torn längs sjömuren.
 • Det sista stora anfallet mot Visby ägde rum 1525, när trupper från Lübeck stormade staden.

Lübeckerbräschen sägs enligt traditionen vara rester från striderna, men är troligen ett senare ras, även om det troligen inträffat ungefär på de ställen där lübeckarnas anfall huvudsakligen skadat muren. Under 1500-talet och början av 1700-talet tillkom även några kaponjärer vid den östra muren.
Visa hela svaret

Kan man gå runt ringmuren?

En dag i Visby Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur Almedalen var platsen för den medeltida hamnen, idag är det en vacker park med ankdamm och lekplats. Här hittar du också biblioteket och kongresshallen. Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur Detta var den medeltida huvudgatan och här hittar du fortfarande flera medeltida packhus, t ex Gamla apoteket. Här ligger också Gamla residenset, Burmeisterska huset (båda från 1600-talet) och Gotlands Museum. Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur På vårt fina kulturhistoriska museum hittar du allt från bildstenar till världens största vikingatida silverskatt, se Gotlands historia från stenålder till nutid. Har du bråttom kan du gå igenom museet på en timme men här kan du lätt spendera betydligt längre tid. Öppet året runt. Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur Nordens äldsta profana byggnad och också den äldsta delen av ringmuren. Kruttornet byggdes som en fristående kastal på 1100 talet och har fått sitt namn av att det användes som krutförråd under 17- och 1800-talet. Tornet användes också som fängelse under 16- och 1700-talet. Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur Missa inte att titta in på den här pittoreska lilla gränden som är full av rosor under sommaren och hösten. Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur I denna vackra trädgård hittar du, för vårt land, ovanliga växter som trivs i den av ringmuren skyddade miljön. Missa inte det exotiska näsduksträdet och rosariet. Botaniska trädgården anlades 1855 av sällskapet De Badande Wännerna (DBW). Via den rekonstruerade väktargången kommer du upp i ett av ringmurens torn med fantastisk utsikt över Östersjön, innerstaden och Nordergravar.

En av Visbys stora och vackra kyrkoruiner från medeltiden som också används som bland annat konsertlokal. Den välbevarade ringmuren började byggas på 1200-talet och färdigställdes på 1300-talet. Muren är 3,44 km lång och det går bra att gå runt den eller innanför den, en promenad på ca 45-60 minuter. Har du ont om tid kan du sikta in dig på att se Norder- och Östergravar från utsidan, perfekt för dig som vill ta fina bilder som ett minne av Visby.

Kvarter med små, söta hus från 1700- och 1800-talet och blommande gränder. Tidigare var det här stadens fattiga bodde. Vid grönområdet ovanför Domkyrkan hittar du en av Visbys bästa utsiktsplatser. Missa inte ett besök i vår vackra domkyrka S:ta Maria vars äldsta delar är från slutet av 1100-talet.

Öppen året runt. Vid stora torget hittar du barer, restauranger, nattklubbar och under sommaren även torghandel. På torget ligger även vackra S:ta Karins kyrkoruin som är öppen för besök delar av året. Vill du handla med dig något fint hittar du de flesta butikerna längs Adelsgatan, Hästgatan, S:t Hansgatan och Östercentrum.

Allt från små och ovanliga butiker till de stora kedjorna. Vill du äta något typiskt gotländskt ska du välja något med lamm. Vi har också lokala smaksättare som tryffel, ramslök och kaip. En populär efterrätt är saffranspannkaka med vispgrädde och salmbärssylt.
Visa hela svaret

Vilka djur finns inte på Gotland?

Naturen på Gotland Gotland är nog mer varierande än vad de flesta tror. Klippkusterna åt nordväst är rätt dramatiska, de långa sandstränderna sydostöver är faktiskt långa, skogen skog och ängarna är paradis rätt och slätt. Olika,Floran är särdeles rik. Varje naturtyp bjuder sin egen variant. Om man inte räknar småkryp (mack som vi säger) och fåglar så är inte faunan så där över sig. Några större djur än de nyligen inplanterade rådjuren finns inte. Någon björn, varg eller älg kommer du inte att stöta på under strövtåg i skog och mark. Men “mack” finns det gott om. Naturens makt är så enkel och självklar på Gotland att den kommer härifrån, se, Ta dig tid att gå ut i ängarna, sitt på klippkanterna och dingla med benen., besök, och, Gotlands natur är vänlig,, och det är, Ta nu del av allt det här, alldeles som, När man bor mitt i alltsammans är det inte lätt att beskriva. Men en stund på helar vem som helst, lite krypande i ängena kommer att göra dig botaniskt intresserad, och det räcker faktiskt att du sätter dig vid i stort sett vilken som helst och tar och kikar efter.Så.
Visa hela svaret

Hur gammal är Visby?

Visby var under medeltiden en av Sveriges största städer och en viktig medlem av Hansan, Staden nämns första gången i början av 1200-talet, men de äldsta spåren av mänsklig bosättning på platsen är daterade till ca 2000 f.Kr. Under vikingatiden växte det upp ett litet samhälle vars hamn – belägen i den nuvarande parken Almedalen – var en viktig knutpunkt i handelsutbytet mellan Ryssland och Västeuropa.

 1. Mariakyrkan (Vårfrukyrkan som den kallades under medeltiden) – som idag är stadens domkyrka – invigdes 1225 som församlingskyrka, delad på en tysk och en gotländsk församling.
 2. Visby var en av de fyra städer som hade att utse styrelse till Hansans Gotlandsfararsällskap, vilket skötte handeln med Novgorod,

Sällskapet hade också sitt högkvarter här fram till 1293. Det fanns möjligen även en koloni av ryska köpmän i staden, eftersom Visby ska ha haft minst en rysk kyrka. Sammanlagt fanns åtminstone 16 kyrkor, vilket ger en uppfattning om stadens välstånd. Kring mitten av 1200-talet (eller något tidigare) påbörjades bygget av Visbys ringmur.

 1. Jämte Stockholm, Kalmar och Viborg var Visby den enda stad i det medeltida Sverige som omgavs av murar och ingen annanstans har försvarsverken i sådan stor utsträckning blivit bevarade.
 2. R 1288 utbröt ett inbördeskrig på ön mellan Visby och landsbygden.
 3. Det som utlöste konflikten var att staden – mot böndernas vilja – 1285 gått med på att årligen betala mer än dubbelt så hög skatt för ön.

I konflikten utgick Visbyborna som segrare och fred slöts efter kung Magnus Ladulås ingripande. I ett brev utfärdat i Nyköping i augusti 1288 ålade kungen Visbyborna att betala böter till kronan för att de gått till anfall mot landsbygdsbefolkningen och för att de utan tillstånd byggt en mur kring sin stad.

 1. Att kung Magnus “straffade” staden för muren var dock bara ett svepskäl för att staden skulle belöna honom för att han tog stadens parti mot bönderna.
 2. Storhetstiden började emellertid gå mot sitt slut.
 3. I och med att Lübeck 1293 började överta den ledande rollen i Novgorodhandeln (Gotlandsfararsällskapet upplöstes 1298) minskade Visbys utrikeshandel.
You might be interested:  Vilka Partier Vill Bygga Ut Kärnkraften?

Denna utdragna omorientering av handeln till de tyska städerna betydde säkert mera för stadens gradvisa nedgång än Valdemar Atterdags invasion 1361, Viktigt var också det brant stigande skattetryck som drabbade hela Gotland efter den danska erövringen.

Efter mitten av 1400-talet räknades inte längre Visby som medlem av Hansan. Som högkvarter för olika sjörövarhövdingar (se bl.a. vitalianer ) var staden istället en fiende till de tyska köpmännen i Östersjön, och när lübeckarna 1525 angrep kaparen Søren Norby så plundrade de samtidigt staden och dödade många av invånarna.

Här nedan hittar du material som handlar om Visbys historia, Uppdaterad: 25 november 2022
Visa hela svaret

Hur många är tog det att bygga ringmuren?

Visby ringmur byggdes mellan åren 1250-1288 och är ombyggd och tillbyggd under 1300-talet. Idag är den 3,4 km lång. Muren hade från början 29 torn varav 27 finns bevarande.
Visa hela svaret

Är de olagligt att gå upp på tak?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att svara på din fråga kommer jag att gå in i brottsbalken(BrB), Att klättra upp på kommunens tak utan att ha tillstånd till det innebär att man troligen gör sig skyldig till olaga intrång (BrB 4:6 2st),
Visa hela svaret

När byggdes husen i Visby?

Det tog inte många år för vikingarnas hamn att byta skepnad till den medeltida hansestaden Visby. Staden blev ett multinationellt och kulturellt handelscentrum.17 kyrkor och kloster byggdes i och nära staden. Ringmuren uppfördes i olika etapper under 1200-talet, som en barriär mellan stad och land.

Handeln var säsongsbunden till sommarhalvåret. Mest tätt bebyggt var området nordost om Strandgatan. Uppskattningsvis bodde 8 000 människor innanför stadsmuren vid 1300-talets början. Tiden innan medeltiden Redan under stenåldern, för mer än 4 000 år sedan, bodde människor där Stora torget i Visby ligger idag.

Strandlinjen låg då i höjd med S:t Hansgatan. Med bronsåldern följer en lång fyndlös period när människorna tycks ha övergivit platsen. Först under vikingatid kan man på nytt tala om en fast bosättning. Byggnadsrester från små vikingatida trähus i skiftesverk och lerklining har påträffats en bit ovanför gamla hamnen, nuvarande Almedalen.

 1. En muromgärdad stad Det var under medeltiden Visby blev en stad – och dessutom ett betydande internationellt handelscentrum.
 2. Än idag finns närmare 200 byggnader med medeltida stomme i innerstaden.
 3. Dessa hus, kyrkor, kloster och ringmuren byggdes under de cirka hundra år då staden dominerade östersjöhandeln.

Ringmuren, som är sällsynt välbevarad, uppfördes först vid mitten av 1200-talet och hindrade landsbygdsbefolkningen från att bedriva handel i staden. Visbys frigörelse från resten av Gotland resulterade i ett inbördeskrig år 1288. Efter detta förstärktes muren och försågs med mark och sadeltorn.

 1. Inbördeskriget fick också den svenske kung Magnus att agera.
 2. Ingen stad fick bygga en ringmur utan kungens tillstånd.
 3. Man kan påstå att Visby ringmur var historiens första ‘svartbygge’.
 4. Stadens borgare fick betala dryga böter.
 5. Medeltida stadsplanering Under medeltiden var stadsplaneringen noga reglerad i Visby stadslag.

Husen byggdes gavelställda i parallella rader från hamnen – nuvarande Almedalen – och uppåt. Inom ett halvcirkelformigt område mellan Hästgatan i söder och Skogränd i norr har kvarter och tomtindelning bebyggts i ett sammanhang. Vattugränder anlades ner mot havet och strandgator ovanför och parallellt med stranden.

Stenhusens väggar är mer utrymmeskrävande än vikingatidens trähus. Tomtmarken utnyttjades till bristningsgränsen. Tomter slogs ihop och gränderna byggdes över med valv. I dag finns fem bevarade hus med medeltida valv över gator eller gränder, men det har funnits betydligt fler. Under 1600-talet byggdes några av vattugränderna igen och bildade tomtmark.

Höga hus, kyrkor och kloster Bostadshus, förrådshus, gilleshus och kyrkor uppfördes i sten. Husen byggdes tätt och högt, 4-5 våningar närmast hamnen, något lägre högre upp i staden. När den gamla stadskärnan nära hamnen inte längre räckte till togs marken högre upp i staden i anspråk.

Denna bebyggdes mer oreglerat. Här uppfördes utrymmeskrävande institutioner som kyrkor, kloster och gilleshus, liksom bostäder och lokaler som hör ihop med permanent boende. Under medeltiden fanns minst 16 kyrkor i Visby varav tre med tillhörande kloster. Torg och betesmarker Innanför hamnen fylldes stranden ut och en huvudgata, Strandgatan, anlades.

Rolandstorget vid nuvarande Packhusplan var det först fungerande torget. Där låg också Visbys första rådhus kallat ‘Vinhuset’ eller ‘Kalvskinnshuset’. Under 1300-talet anlades Stora torget med ytterligare ett rådhus. Klintarna och området nära ringmuren bebyggdes inte, utan användes främst för bete och odling.

 1. Packhusen Majoriteten av de medeltida stenhusen uppfördes som packhus och magasin.
 2. De var till form och planlösning varandra rätt lika: Rektangulära flervåningsbyggnader, med trappstegsgavlar mot gatan.
 3. I varje våningsplan fanns ett eller två rum, åtskilda av en mellanvägg i sten eller trä.
 4. Packhusen hade inte invändiga trappor utan rummen var tillgängliga genom separata ingångar från gränden.

På fasaderna syns än idag spår efter medeltida svalgångar och trappor i trä. De flesta packhusen har källare, ofta med välvt tak i form av tunn- eller kryssvalv samt pelare och utsirade kapitäl. Det är troligt att källarna fungerat som försäljningslokal och lager, med jämn och sval temperatur året runt.

Packhusens vindar rymde ett eller flera våningsplan med innertak som ofta var välvda i sten – tunnvalv – till skydd mot brand. Yttertaken var klädda med tegel Ljusintag och fönster De medeltida packhusen saknade vanligen fönster. Små ljusöppningar, sannolikt försedda med träluckor, fanns på de olika våningsplanen.

I vissa packhus fanns också praktfullt utformade fönster, vilket tyder på att utrymmen har använts vid fest och representation. Funktionella förrådsbyggnader Packhusen byggdes som strängt funktionella förråd med varuintag genom hissanordningar. Hörnkedjor, trappgavlar och enkelt huggna fönster- och dörromfattningar var de enda utsmyckningarna.

 • Enstaka dekorativa detaljer kunde vara utförda i tegel, vilket sannolikt importerades.
 • Packhusen uppfördes i kalksten, ett material som fanns lättillgängligt kring staden.
 • Rester av medeltida puts på fasaderna visar att detta var vanligt förekommande.
 • Taken var klädda med enkupigt tegel (så kallat munk- och nunnetegel).

Enstaka byggnader uppfördes med stomme i murtegel. Bostäderna I de stora och imponerande packhusen fanns ingen plats för boende. Handelsmännens bostäder var enkla stenhus med eldstad och brunn. Brunnar har påträffats i på många ställen i staden, såväl inomhus som utomhus.

 1. Exempelvis i anslutning till magasinen i gränderna bakom Gamla apoteket och Liljehornska huset.
 2. Ekonomisk tillbakagång Under 1300-talets början etablerades nya handelsvägar och maktförhållanden i norra Europa.
 3. Detta medförde en ekonomisk tillbakagång för den internationella handelsstaden Visby.
 4. Byggandet avtog snabbt.

Staden Lübeck intog nu ledarställning i Östersjöregionen och inom handelsförbundet Hansan. Även pesten, som verkar ha drabbat Gotland och Visby särskilt hårt 1350, bidrog till stadens stagnation. Under periodens senare del styrs Visby av danska länsherrar.

Visborgs slott År 1361 kom Gotland och Visby under danskt herravälde, som med smärre avbrott varade i närmare 300 år. Dessa århundraden präglas av perioder av krigiska förvecklingar och politisk orolighet. Under en tioårsperiod i skiftet 1300-1400 styrdes Visby av Tyska Orden. En stark befästning – Visborgs slott – byggdes i anslutning till södra ringmuren och blev under 1500-talet en av Nordens största borgar.

Slottet sprängdes och revs fullständigt av danskarna innan de lämnade Gotland 1679. Karaktärsdrag och värden Ingen annan stad i norra Europa är så präglad av medeltid som Visby med sin ringmur. Stadens kännetecken är den till största delen bibehållna medeltida stadsplanen, gatunätet, kyrkoruinerna, det äldsta stenhuset, försvarstornet Kruttornet byggt vid 1100-talets mitt – samt inte minst den omfattande medeltida profanbebyggelsen, packhusen, de flesta från första hälften av 1200-talet.

Fortfarande finns nära 200 byggnader med medeltida stomme i Visby innerstad. Det finns också byggnader vars äldsta historia ännu inte är känd. De kan innehålla medeltida byggnadsdelar. Visbys medeltida bebyggelse är en oskattbar tillgång för vårt kulturarv. De flesta av dessa byggnader är skyddade som byggnadsminnen.

Även de medeltida byggnader i Visby innerstad som av olika skäl ännu inte fått detta skydd är av byggnadsminnesklass. Byggnader från den här tiden visar spår av medeltida hantverk och tekniker, de är viktiga forskningsobjekt och arkitektoniska skatter.
Visa hela svaret

När byggdes muren på Gotland?

Ringmurens historia och konstruktion Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur En bågskytt i Östergravar utanför Visby ringmur, Gotland. Foto: Helen Simonsson () Visby ringmur byggdes mellan åren 1250-1288 och är ombyggd och tillbyggd under 1300-talet. Idag är den 3,4 km lång. Muren hade från början 29 torn varav 27 finns bevarande.

 1. Visby ringmur är Nordeuropas bäst bevarade stadsmur och utgör en viktig del i världsarvet Visby.
 2. Under medeltiden användes lera och kalk som bindemedel i bruket när man byggde murar.
 3. Vanligt var också att murar lades upp helt utan bruk, de kallas då kallmurar.
 4. Speciellt vanligt är detta för grundmurar under mark, där fuktvandringen hur som helst snart skulle lakat ur kalkbruket och gjort grunden instabil.

Ringmuren är till största delen konstruerad som en skalmur. En skalmur består av två parallella sten- eller tegelmurar, kallmurade eller satta i bruk. Bruket är en blandning av sand och bindemedel i form av lera och kalk. Bruk från 1900-talets restaureringar innehåller cement eller kalkcement.
Visa hela svaret

Vem uppfann Gotland?

Äldre tid – Under stenåldern var Gotland befolkat av säljägare och fiskare. En boplats har varit grottan Stora Förvar på Stora Karlsö där 9 200 år gamla lämningar har hittats, en annan Ajvideboplatsen på Ekstakusten innanför Karlsöarna. Stora Bjersmannen, vars skelett förvaras på Fornsalen i Visby, tros vara mellan 9 000 och 7 000 år gammal.

Ön har talrika lämningar från brons – och järnåldern liksom från folkvandringstid, Stora gravfält finns exempelvis vid Trullhalsar och Gålrum, Talrika bronsåldersrösen, på gutniska kallade rojr (= rör) finns runt om på Gotland; det största är Uggarde rojr i Rone socken, Även skeppssättningar från bronsåldern är vanliga, sevärda är bland annat de i Gnisvärd och Gannarve,

Öns position mitt i Östersjön gjorde att gutarna tidigt blev en sjöfararnation. Redan från tidig järnålder finns talrika fynd som visar på kontakter med fjärran länder. Bildsten med motiv ur berättelsen om Völund (Gotland cirka 700–800 e.Kr.). Från 700-talet finns på Gotland ett stort antal unika bildstenar, som ofta visar seglande båtar med svärds- och sköldförsedda besättningar. På dessa framträder vikingens vardagsvärld i en bildrikedom som fått forskningen att kalla dem “forntida seriemagasin”.

Under vikingatiden blev Gotland ett av norra Europas rikaste områden. Gutniska handelsbönder, så kallade farmän bedrev omfattande och långväga handel mellan Väst- och Östeuropa. Gutniska bönder hade ett eget handelsfaktori i Novgorod, kallat Gutagård och ett i London. Bland annat hade gutarna i praktiken monopol på handeln med gråverk ( ekorrens vinterpäls), som var mycket eftertraktad av kungahusen i hela Europa, och flera andra varor från österled, bland annat bivax.

Om handelsböndernas ofantliga rikedom vittnar det stora antal (guld-) och silverskatter (över 700 har hittats) som fortfarande grävs fram ur den gotländska jorden – fler än i något annat område i världen. Spillingsskatten, hittad 1999, innehöll 14 000 mynt.
Visa hela svaret

Hur lång tid tog det att bygga Berlinmuren?

Berlinmuren runt Västberlin byggdes 1961 av kommunistregimen i Östtyskland för att förhindra östtyskar från att lämna landet via Västberlin. Åren 1949-1961 flydde 2,7 miljoner människor till väst via Berlin. Berlinmuren blev med tiden ett monument för kalla kriget och kom i västvärlden att stå som symbol för kommunistisk diktatur och ofrihet i öst.
Visa hela svaret

Hur många dog på grund av Berlinmuren?

Berlinmuren skulle stoppa massflykt – Berlinmuren uppfördes i augusti 1961 för att förhindra den strida ström av människor som försökte lämna östblocket. Då hade 3,5 miljoner östtyskar hunnit fly till väst. Redan den 22 augusti 1961 krävde muren sitt första offer, när 59-åriga Ida Siekmann avled av de skador hon ådrog sig när hon hoppade från ett fönster på tredje våningen i ett försök att ta sig över till Västberlin. Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur Peter Fechter var en av de första som dödades under ett flyktförsök till Västberlin. Sammanlagt beräknas 136 personer ha dött i samband med flyktförsök under de 29 år muren delade Berlin. Av dessa sköts 97 ihjäl. Under murens sex första år omkom 78 flyktingar från Östberlin. : Hur många dödades vid Berlinmuren?
Visa hela svaret

You might be interested:  Kostnad Bygga Om Garage Till Boyta?

När byggdes muren?

Berlinmuren skulle stoppa massutvandringen till väst – Berlinmuren var en mur som började byggas 1961 mellan Västberlin och Östberlin. Beslutet att bygga muren fattades av den östtyska regeringen. För allmänheten kom beslutet som en fullständig överraskning.

 • Hädanefter fick ingen passera de båda stadshalvorna utan tillstånd.
 • Muren byggdes av ekonomiska och politiska skäl.
 • Berlinmuren uppfördes sedan den ökande flyktingströmmen från öst till väst blivit ett stort bekymmer för Östtyskland,
 • Ren 1949-1961 flydde 2,7 miljoner människor till väst via Berlin.
 • Eftersom många av flyktingarna var högt utbildade människor – läkare, lärare, ingenjörer, tekniker m.fl.

– måste denna utvandring ha varit mycket kännbar för den östtyska republiken.
Visa hela svaret

Får man köra bil innanför ringmuren?

Trafikreglering – I Visby innerstad (inom stadsmuren) gäller förbud mot trafik med motordrivna fordon mellan klockan 22.00-06.00 övrig tid gäller genomfartsförbud.
Visa hela svaret

Hur många dagar behöver man på Gotland?

Gotland lämpar sig perfekt för en weekendresa. Häng i Visby några dagar och åk runt två-tre dagar. Det krävs inte mer för att se det mesta av intresse.
Visa hela svaret

Finns det ormar i Gotland?

Sommaren är här – men också huggormen Färgen är viktig: unga huggormar och honor har ett mörkbrunt sicksack-band och en brunröd grundfärg. Sådana ormar, ungar och honor, kallas äspingar och anses ofta vara giftigare, vilket inte är sant. Färgen är brunröd tills ormen är könsmogen, något som för hanarnas del inträffar när de är tre år och för honornas när de är fyra år.

Hanarnas rödbruna partier ljusnar då och blir vita eller grå, sicksack-bandet blir svart. Någon sällsynt gång kan grundfärgen bli blå. Honorna behåller mycket av sin grundfärg och kan ha kvar sin rödbruna färgton men den kan också ändras till brunt eller till och med gult. Det finns även rent svarta huggormar och även, i mycket sällsynta fall, vita på grund av albinism.

Ormen framför mig på trädgårdsgången är således en hane som bör vara cirka 3 år eller äldre. Och storleken? Hanarna blir i medeltal 60 cm och honorna 65 cm, men den största huggorm som man funnit i Sverige var hela 90 cm. Vi har i Sverige tre olika slags ormar: huggormen, som är den enda giftormen, samt snok och hasselsnok.

 • Snoken har oftast två gula, vita eller brandgula fläckar i nacken.
 • Grundfärgen är svart, grå eller brun.
 • Svarta snokar utan nackfläckar förekommer speciellt på Gotland.
 • Dessa kan vara svårare att skilja från svarta huggormar.
 • Snoken är oftast större än huggormen och kan bli upp till 1,30 meter.
 • Den trivs bäst nära vatten där den fångar grodor och fisk.

Hasselsnoken är vår mest sällsynta orm. Den kan vara svår att skilja från huggormen, men har liksom snoken rund pupill, till skillnad från huggormen vars pupill är spaltformad. I övrigt är hasselsnoken beige eller grå i färgen. Den är mindre än snoken och blir 80–85 cm lång.

Denna art förekommer ofta i torra, solbelysta biotoper där den jagar ödlor och andra ormar men också sorkar och möss. Den »orm« som man oftast ser i markerna är kopparormen, som är en ödla fast utan ben. Den är helt ofarlig. Våra tre ormarter har olika rörelsemönster. Snoken är slank och rör sig mycket snabbt vilket gör att den ofta flyr när man träffar på den.

Finns det vatten i närheten kastar den sig gärna i och simmar sin väg eller dyker. Huggormen är en bred och satt orm som inte är särskilt snabb. Blir den upptäckt så ligger den som regel still, och om man då stör den t ex genom att peta på den med en pinne så kan den rulla ihop sig och är då beredd att hugga.

Hasselsnoken är en mycket muskulös orm men trots det så har den mer huggormens än snokens strategi. Den kan t o m spela död. Hasselsnoken kan ibland klättra i träd. Huggormar, liksom alla ormar, är växelvarma, d v s de har samma temperatur som omgivningen. När det är lite småkallt ute tycker de om att ligga på varma ställen som solbelysta klippor eller stigar, d v s ställen där vi människor också tycker om att gå.

Mötet kan i sådana fall bli både abrupt och obehagligt. Men om man tar det lugnt och tar något steg tillbaka så brukar inget farligt inträffa. Ormen blir troligen mer rädd än människan, och den brukar rulla ihop sig med främre delen av kroppen som en stålfjäder beredd att hugga.

 1. Om den hugger når den bara max 25 cm.
 2. Den spelande, kluvna tungan är inte till för att imponera eller för att skrämmas.
 3. Framtill inne i munhålan finns två gropar, det s k Jacobsonska organet.
 4. I dessa gropar finns mycket känsliga lukt- och smakceller.
 5. Ormen söker således av sin omgivning med tungan och smakar sedan av den för att få information om någon fara hotar.

När det har gått ett tag brukar ormen slappna av och ringlar därefter försiktigt iväg. Det Jacobsonska organet är inte ormens enda sinnesorgan. Hörseln är mycket dålig men i stället är vibrationssinnet utvecklat och ormen känner därför som regel om t.ex.

 1. En människa närmar sig långt innan människan får syn på ormen.
 2. Huggormen har som sagt en spaltformad pupill, vilket som regel brukar indikera att djuret är aktivt på natten.
 3. Detta är inte riktigt sant vad beträffar huggormen.
 4. I Sverige jagar den dagtid under vår och höst men i gryning eller i skymningen under sommaren.

Huggormen är alltså ett rovdjur men födan består enbart av levande byten. De vuxna äter framför allt sorkar och möss, men ibland kan de ta någon ödla och t o m någon fågelunge. Yngre ormar tar mindre byten, framför allt mus och sorkungar men även en del insekter.

 • Huggormen gör således en hel del nytta genom att reducera mus-, sork- och råttbestånden.
 • Huggormen har två stora gifttänder (ca 4 mm långa) i främre delen av överkäken.
 • Dessa innehåller en giftkanal som är förbunden med en giftkörtel/giftblåsa strax bakom ormens öga.
 • När ormen inte jagar är tänderna fällda bakåt och skyddas av särskilda fickor i gommen.

Under jakt ligger ormen antingen och väntar på sitt byte eller följer luktspår i t.ex. sorkgångarna. När avståndet till bytet är tillräckligt kort hugger ormen blixtsnabbt tänderna i sorken varvid giftet sprutas in i djuret. En huggorm anfaller aldrig en människa om den inte känner sig hotad.

Om man har otur och av en slump råkar trampa på en orm eller kommer åt en orm när man plockar bär och blir biten så märker man detta genom att det som regel gör ont. Man kan också se två små insticksställen med 6–9 mm avstånd där ormen bitit. Vad som sedan sker är att området kring bettet svullnar upp.

Det gift som huggormen sprutar in har en komplex sammansättning och består av flera olika ämnen. Enligt Giftinformationscentralen rör det sig framför allt om en blandning av enzymer (t.ex. proteaser, peptidhydrolaser, hyaluronidas, fosfolipider, fosfodiesteraser samt L-aminosyraoxidas), polypeptider, aminosyror, kolhydrater och metallproteiner.

Studier av giftets sammansättning baseras mestadels på undersökningar av närbesläktade arter, främst Vipera ammodytes och Vipera aspis, men det finns även laboratorieundersökningar gjorda på huggormsgift (Vipera berus), och dessa har påvisat proteolytiska, fibrinolytiska, antikoagulerande samt myotoxiska ämnen samt fosfolipas A2.

Den kanske viktigaste giftverkan är den hemolytiska effekten. De inflammatoriska ämnena syftar till att få vävnaden att svullna så att giftet ska sprida sig snabbt. Som kuriosa kan nämnas att Abraham Bäck, den svenske 1700-talsläkaren, och hans samtida fransmannen Bernard de Jussieu samt några medicine studerande, gjorde försök med ormar.

 1. De kunde efter diverse anatomiska undersökningar och fysiologiska experiment konstatera att snok och kopparödla var ogiftiga.
 2. När det gäller huggorm visade sig att den högg och dödade en råtta.
 3. Man lät sedan huggormar bita hundar.
 4. Om hunden behandlades med »stinksprit« blev den sjuk men dog inte.
 5. Om hunden inte behandlades dog den av huggormsbettet.

En av de hundar som dog obducerades, varvid man fann att nosen var svart som vid kallbrand och blodet hade stelnat i kärlen i bukhålan. Bäck konkluderar: »Vi kommo på den tanken at giftet tjocknar blodet, och til at resolvera det åter, är stinkspriten god, såsom det bästa lösande medel.« Majoriteten av jordens ormar är inte giftiga.

 • Trots det dör många människor i världen av ormbett; exakt hur många är mycket svårt att beräkna eftersom de flesta dödsfall inträffar i utvecklingsländerna och aldrig anmäls eller behandlas av sjukvården.
 • På en webbplats på nätet uppges att 5,5 miljoner människor blir ormbitna varje år och att mellan 20 000 och 125 000 personer dör av ormbett.

De som överlever ormbetten tvingas ofta till amputation av olika kroppsdelar. Antalet amputationer p g a ormbett har uppskattats till 400 000 per år. Flest människor blir ormbitna i Indien där man beräknar att 15 000–20 000 dör årligen. Orsaken till detta är att de många små byarna ofta har avskrädeshögar i utkanten av byn.

 • Hit samlas råttor och möss m m, och här jagar ormarna i skymningen.
 • När kvinnor och andra kommer för att kasta skräp trampar de ofta på ormen.
 • De ormar som dödar flest människor är Russells huggorm, och vanlig krait (en giftsnok).
 • Andra indiska ormar med särskilt många människoliv på sitt samvete är sandrasselhuggorm och indisk kungskobra.

I Europa dör enbart 2–3 personer per år till följd av ormbett, men då ofta av bett från giftigare ormar än vår huggorm. Det senaste dödsfallet i Sverige inträffade år 2000. Det anses att en bidragande orsak till Den låga dödssiffran anses bl a bero på att man i vårt land byggt ut logistiken så att man överallt i Sverige kan få fram huggormsserum på mindre än 3 timmar.

Lär dig känna igen symtomen efter ormbett: Lokala symtom: Centrala bettmärken, smärta, svullnad (ofta kraftig), blåsbildning, lymfangit/lymfadenit.Systemiska symtom: Cirkulationssvikt, eventuellt med tecken på chock, bronkospasm, gastrointestinala symtom (buksmärtor, illamående, kräkningar och diarré), feber, urtikaria, exantem, CNS-symtom, njurpåverkan.Laboratoriefynd: Tecken på hemolys, initial leukocytos (vilket är ett dåligt prognostiskt tecken), koagulopatier (inklusive DIC) m m.

Checklista för behandling av ormbett: Man bör undvika incision, kyla, avsnörning och liknande. Låt bettet vara! Vila, lugn och ro. Immobilisering, helst i högläge. Sätt iv-nål. Ta Hb, EVF, LPK, trombocyter och urinsticka på alla patienter med misstänkt huggormsbett.

Vid behov dropp, t ex Ringer-acetat. Ge tetanusprofylax. Vid chock eller anafylaktisk reaktion ge adrenalin, kortison och eventuellt Tavegyl Lägg in alla barn samt allmänpåverkade patienter på sjukhus i minst ett dygn. Opåverkade patienter ska om möjligt observeras i 6–8 timmar. Heparin och serum kan bli aktuella vid svåra reaktioner.

Äldre serum (från häst) kunde ge överkänslighetsreaktioner, men med modernare serum är denna risk betydligt mindre. Glöm inte att ringa Giftinformationscentralen, telefon 112. Läkartidningen.2016,113:D4PP Läkartidningen 22–23/2016 Lakartidningen.se 2016-05-31 : Sommaren är här – men också huggormen
Visa hela svaret

Finns det huggorm på Gotland?

Publicerat måndag 15 juni 2015 kl 10.07 Det finns rätt få huggormar på Gotland, men i förra veckan blev en man biten av en huggorm för tredje gången, enligt uppgift till P4 Gotland. Uppgiften förvånar Henrik Johansson på länsstyrelsen, som nyligen fått en förfrågan från Naturhistoriska Riksmuséet, som sökt dispens för att samla in huggormar på Gotland, vilket länsstyrelsen är tveksam till.
Visa hela svaret

Finns det varg på Gotland?

Varg och vildsvin finns inte på Gotland, men det existerar krafter som verkar för en förändring och oron för utplanteringar är stor.
Visa hela svaret

You might be interested:  Ta Bort Färg Från Trä Utomhus?

Hur många bodde i Visby på 1200-talet?

Men Visbys historia handlar inte bara om handel, utan också om inbördeskrig, utländska erövrare och sjöröveri. I den här artikeln kan du läsa om Visbys medeltida historia då staden – med sina 12 000 invånare – var Nordens överlägset största stad, som lockade både handelsfolk och erövrare
Visa hela svaret

Hur gamla är husen i Visby?

Det tog inte många år för vikingarnas hamn att byta skepnad till den medeltida hansestaden Visby. Staden blev ett multinationellt och kulturellt handelscentrum.17 kyrkor och kloster byggdes i och nära staden. Ringmuren uppfördes i olika etapper under 1200-talet, som en barriär mellan stad och land.

 1. Handeln var säsongsbunden till sommarhalvåret.
 2. Mest tätt bebyggt var området nordost om Strandgatan.
 3. Uppskattningsvis bodde 8 000 människor innanför stadsmuren vid 1300-talets början.
 4. Tiden innan medeltiden Redan under stenåldern, för mer än 4 000 år sedan, bodde människor där Stora torget i Visby ligger idag.

Strandlinjen låg då i höjd med S:t Hansgatan. Med bronsåldern följer en lång fyndlös period när människorna tycks ha övergivit platsen. Först under vikingatid kan man på nytt tala om en fast bosättning. Byggnadsrester från små vikingatida trähus i skiftesverk och lerklining har påträffats en bit ovanför gamla hamnen, nuvarande Almedalen.

 1. En muromgärdad stad Det var under medeltiden Visby blev en stad – och dessutom ett betydande internationellt handelscentrum.
 2. Än idag finns närmare 200 byggnader med medeltida stomme i innerstaden.
 3. Dessa hus, kyrkor, kloster och ringmuren byggdes under de cirka hundra år då staden dominerade östersjöhandeln.

Ringmuren, som är sällsynt välbevarad, uppfördes först vid mitten av 1200-talet och hindrade landsbygdsbefolkningen från att bedriva handel i staden. Visbys frigörelse från resten av Gotland resulterade i ett inbördeskrig år 1288. Efter detta förstärktes muren och försågs med mark och sadeltorn.

 • Inbördeskriget fick också den svenske kung Magnus att agera.
 • Ingen stad fick bygga en ringmur utan kungens tillstånd.
 • Man kan påstå att Visby ringmur var historiens första ‘svartbygge’.
 • Stadens borgare fick betala dryga böter.
 • Medeltida stadsplanering Under medeltiden var stadsplaneringen noga reglerad i Visby stadslag.

Husen byggdes gavelställda i parallella rader från hamnen – nuvarande Almedalen – och uppåt. Inom ett halvcirkelformigt område mellan Hästgatan i söder och Skogränd i norr har kvarter och tomtindelning bebyggts i ett sammanhang. Vattugränder anlades ner mot havet och strandgator ovanför och parallellt med stranden.

 • Stenhusens väggar är mer utrymmeskrävande än vikingatidens trähus.
 • Tomtmarken utnyttjades till bristningsgränsen.
 • Tomter slogs ihop och gränderna byggdes över med valv.
 • I dag finns fem bevarade hus med medeltida valv över gator eller gränder, men det har funnits betydligt fler.
 • Under 1600-talet byggdes några av vattugränderna igen och bildade tomtmark.

Höga hus, kyrkor och kloster Bostadshus, förrådshus, gilleshus och kyrkor uppfördes i sten. Husen byggdes tätt och högt, 4-5 våningar närmast hamnen, något lägre högre upp i staden. När den gamla stadskärnan nära hamnen inte längre räckte till togs marken högre upp i staden i anspråk.

Denna bebyggdes mer oreglerat. Här uppfördes utrymmeskrävande institutioner som kyrkor, kloster och gilleshus, liksom bostäder och lokaler som hör ihop med permanent boende. Under medeltiden fanns minst 16 kyrkor i Visby varav tre med tillhörande kloster. Torg och betesmarker Innanför hamnen fylldes stranden ut och en huvudgata, Strandgatan, anlades.

Rolandstorget vid nuvarande Packhusplan var det först fungerande torget. Där låg också Visbys första rådhus kallat ‘Vinhuset’ eller ‘Kalvskinnshuset’. Under 1300-talet anlades Stora torget med ytterligare ett rådhus. Klintarna och området nära ringmuren bebyggdes inte, utan användes främst för bete och odling.

 • Packhusen Majoriteten av de medeltida stenhusen uppfördes som packhus och magasin.
 • De var till form och planlösning varandra rätt lika: Rektangulära flervåningsbyggnader, med trappstegsgavlar mot gatan.
 • I varje våningsplan fanns ett eller två rum, åtskilda av en mellanvägg i sten eller trä.
 • Packhusen hade inte invändiga trappor utan rummen var tillgängliga genom separata ingångar från gränden.

På fasaderna syns än idag spår efter medeltida svalgångar och trappor i trä. De flesta packhusen har källare, ofta med välvt tak i form av tunn- eller kryssvalv samt pelare och utsirade kapitäl. Det är troligt att källarna fungerat som försäljningslokal och lager, med jämn och sval temperatur året runt.

Packhusens vindar rymde ett eller flera våningsplan med innertak som ofta var välvda i sten – tunnvalv – till skydd mot brand. Yttertaken var klädda med tegel Ljusintag och fönster De medeltida packhusen saknade vanligen fönster. Små ljusöppningar, sannolikt försedda med träluckor, fanns på de olika våningsplanen.

I vissa packhus fanns också praktfullt utformade fönster, vilket tyder på att utrymmen har använts vid fest och representation. Funktionella förrådsbyggnader Packhusen byggdes som strängt funktionella förråd med varuintag genom hissanordningar. Hörnkedjor, trappgavlar och enkelt huggna fönster- och dörromfattningar var de enda utsmyckningarna.

Enstaka dekorativa detaljer kunde vara utförda i tegel, vilket sannolikt importerades. Packhusen uppfördes i kalksten, ett material som fanns lättillgängligt kring staden. Rester av medeltida puts på fasaderna visar att detta var vanligt förekommande. Taken var klädda med enkupigt tegel (så kallat munk- och nunnetegel).

Enstaka byggnader uppfördes med stomme i murtegel. Bostäderna I de stora och imponerande packhusen fanns ingen plats för boende. Handelsmännens bostäder var enkla stenhus med eldstad och brunn. Brunnar har påträffats i på många ställen i staden, såväl inomhus som utomhus.

 1. Exempelvis i anslutning till magasinen i gränderna bakom Gamla apoteket och Liljehornska huset.
 2. Ekonomisk tillbakagång Under 1300-talets början etablerades nya handelsvägar och maktförhållanden i norra Europa.
 3. Detta medförde en ekonomisk tillbakagång för den internationella handelsstaden Visby.
 4. Byggandet avtog snabbt.

Staden Lübeck intog nu ledarställning i Östersjöregionen och inom handelsförbundet Hansan. Även pesten, som verkar ha drabbat Gotland och Visby särskilt hårt 1350, bidrog till stadens stagnation. Under periodens senare del styrs Visby av danska länsherrar.

 1. Visborgs slott År 1361 kom Gotland och Visby under danskt herravälde, som med smärre avbrott varade i närmare 300 år.
 2. Dessa århundraden präglas av perioder av krigiska förvecklingar och politisk orolighet.
 3. Under en tioårsperiod i skiftet 1300-1400 styrdes Visby av Tyska Orden.
 4. En stark befästning – Visborgs slott – byggdes i anslutning till södra ringmuren och blev under 1500-talet en av Nordens största borgar.

Slottet sprängdes och revs fullständigt av danskarna innan de lämnade Gotland 1679. Karaktärsdrag och värden Ingen annan stad i norra Europa är så präglad av medeltid som Visby med sin ringmur. Stadens kännetecken är den till största delen bibehållna medeltida stadsplanen, gatunätet, kyrkoruinerna, det äldsta stenhuset, försvarstornet Kruttornet byggt vid 1100-talets mitt – samt inte minst den omfattande medeltida profanbebyggelsen, packhusen, de flesta från första hälften av 1200-talet.

 • Fortfarande finns nära 200 byggnader med medeltida stomme i Visby innerstad.
 • Det finns också byggnader vars äldsta historia ännu inte är känd.
 • De kan innehålla medeltida byggnadsdelar.
 • Visbys medeltida bebyggelse är en oskattbar tillgång för vårt kulturarv.
 • De flesta av dessa byggnader är skyddade som byggnadsminnen.

Även de medeltida byggnader i Visby innerstad som av olika skäl ännu inte fått detta skydd är av byggnadsminnesklass. Byggnader från den här tiden visar spår av medeltida hantverk och tekniker, de är viktiga forskningsobjekt och arkitektoniska skatter.
Visa hela svaret

Hur många bor permanent i Visby?

I dag har den slutliga befolkningsstatistiken för år 2021 fastställs. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är vi 61 001 folkbokförda gotlänningar på ön och det betyder att vi ökat antalet med 877 på ett år vilket är den största befolkningsökningen någonsin.

 • Gotlands befolkning ökade under 2021 med 1,46 procent och riket ökade under samma period med 0,7 procent.
 • Bortsett från de tre senaste åren så har vi historiskt sett alltid legat under rikets procentuella befolkningsökning.
 • Rets höga siffror beror till största del på att det under året flyttat hit rekordmånga personer.

-Vi ser framförallt en större inflyttning än beräknat i gruppen 19-24 år, en grupp som under 2020 inte ökade i den omfattning som vi då trodde. En trolig anledning är att distansstudierna för denna grupp upphörde under 2021 och att vi därmed under året fick studenter till ön för både 2020 och 2021, säger Göran Skoghage, koncerncontroller på Region Gotland.

 1. Under 2021 föddes det 522 barn på Gotland och 630 personer avled.3 219 personer flyttade till ön och 2 318 flyttade härifrån.
 2. Det ger en befolkningsökning på 877 personer, att jämföra med 438 personer under 2020.
 3. Det är glädjande att befolkningen ökar så mycket och att fler ser det positiva och attraktiva med att bo och leva här.

En ökad befolkning ger förbättrade förutsättningar för en bra grundservice över hela ön och bidrar givetvis med skatteintäkter till välfärden, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande. Befolkningssiffror Gotland 2021 Folkmängd: 61 001 invånare (30 398 män och 30 603 kvinnor) Födda under året: 522 barn Avlidna under året: 630 personer Inflyttade under året: 3 219 personer Utflyttade under året: 2 318 personer Folkökning under året: 877
Visa hela svaret

Hur många bor i Visby 2022?

Förklaring SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2022 och folkmängd 30 september 2022
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Gotland 61 205 294 121 153 -32 1 192 878 314 , 239 75
Gotlands län 61 205 294 121 153 -32 1 192 878 314 , 239 75
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2022 och folkmängd 3 juni 2022
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Gotland 60 911 -98 130 132 -2 620 742 -122 , -157 35
Gotlands län 60 911 -98 130 132 -2 620 742 -122 , -157 35
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2022 och folkmängd 31 mars 2022
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Gotland 61 009 8 113 182 -69 556 518 38 , 21 17
Gotlands län 61 009 8 113 182 -69 556 518 38 , 21 17
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2021 och folkmängd 31 december 2021
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Gotland 61 001 -30 120 165 -45 526 547 -21 , -45 24
Gotlands län 61 001 -30 120 165 -45 526 547 -21 , -45 24
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2021 och folkmängd 30 september 2021
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Gotland 61 031 643 131 149 -18 1 330 690 640 , 557 83
Gotlands län 61 031 643 131 149 -18 1 330 690 640 , 557 83
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2021 och folkmängd 30 juni 2021
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Gotland 60 388 100 133 152 -19 718 659 59 , 50 9
Gotlands län 60 388 100 133 152 -19 718 659 59 , 50 9
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2021 och folkmängd 31 mars 2021
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Gotland 60 288 164 138 164 -26 550 418 132 , 116 16
Gotlands län 60 288 164 138 164 -26 550 418 132 , 116 16
Källa: Statistiska centralbyrån

Visa hela svaret