Hur Man Bygger En Trappa I Trä?

Hur Man Bygger En Trappa I Trä
Steg 5: Mät upp höjden och skråsåga för varje plansteg. – 5. Mät upp höjden och skråsåga. Måtta noga med de trekantiga vangstycksklossar till varje plansteg.
Visa hela svaret

Hur bygger man trappa?

2. Trappor ute och inne – Trappans sidor kallas vangstycken och trappstegen plansteg. Höjdavståndet mellan planstegen heter sättsteg. En trappa med normal lutning har cirka 300 djupa plansteg och 150 höga sättsteg. När man vet trappans totala höjd och djup, delas först djupet med 300 för att få fram antal plansteg. Därefter delas höjden med antalet plansteg för att få fram sättstegshöjden. Utvändiga trappor bör ha mindre lutning än invändiga trappor. Stigningsvinkeln bör vara mellan 17° och 30°.

 1. Steghöjden får variera mellan minimalt 140 och maximalt 200.
 2. Stegdjupet i trappor bör vara minst 250, men trappor med normal lutning har cirka 300 djupa plansteg.
 3. Steghöjd och stegdjup kan man beräkna med hjälp av formeln 2 x steghöjden + stegdjupet = 600 – 650.
 4. Exempel: steghöjd = 150, stegdjupet blir: 600 – (2 x 150) = 300.

För att undgå att vatten samlas på sättstegen (och is på vintern) kan man ha ett svagt fall på cirka 1:50 (cirka 1,2°) Trappans vangstycken tillverkas av 45 tjockt virke. Planstegen kan bestå av en bred sammanlimmad bit, eller två lösa 28, 34 eller 45 tjocka.
Visa hela svaret

Hur djupt bör ett trappsteg vara?

Stegdjupet i trappor bör vara minst 250 mm, men trappor med normal lutning har cirka 300 mm djupa plansteg. Steghöjd och stegdjup kan man beräkna med hjälp av formeln 2 x steghöjden + stegdjupet = 600 – 650 mm. Exempel: steghöjd = 150 mm, stegdjupet blir: 600 – (2 x 150) = 300 mm.
Visa hela svaret

Hur gör man en trappa inomhus?

Viktiga mått för trappor inomhus – För att en trappa ska vara bekväm och säker att gå i måste stegbredd och steghöjd stå i ett visst förhållande till varandra. Även en del andra mått har stor betydelse. Således bör en inomhustrappa som förbinder två någorlunda likvärdiga våningsplan vara minst 90 centimeter bred.
Visa hela svaret

Hur fäster man en trappa?

Stegen fästes i vangen med beslag som skruvas i vang och steg. Börja med att skruva beslagen i vangen med en skruv per beslag. Därefter sätts steget på plats och skruvas med två skruvar per steg, använd med- sänd skruv 5×35 mm. För att det ska gå lättare att skruva första steget förborras detta med ett Ø 2,5 mm borr.
Visa hela svaret

Hur många steg i en trappa?

Mät området där du vill bygga trappa – Hur mycket plats behöver du för din trappa? Mät upp den totala trapphöjden, det vill säga måttet mellan de två planen där trappan ska stå. Därefter behöver du fundera över stegrytmen. Här behöver du kanske väga vad som är mest praktiskt för ändamålet mot vad som är mest bekvämt. Nästa steg är att mäta ut hur mycket plats som krävs för att få det önskade plansteget, alltså själva trappsteget som man kliver på, och sättsteget, det vertikala stycket mellan planstegen. Om du delar trapphöjden med det önskade måttet på steghöjden så får du antalet steg trappan kommer bestå av, till exempel 200 cm/18 cm ≈ 11 trappsteg.
Visa hela svaret

Vilken lutning ska en trappa ha?

Lutning steghöjd För att en trappa skall bli bekväm att gå i krävs ett visst förhållande mellan lutningsvinkeln, steghöjden och stegbredden. Helst skall trappans lutning vara mellan 30° och 45°, men ofta är tillgängligt utrymme begränsat så ideallutningen inte går att uppnå.
Visa hela svaret

Hur långt mellan varje trappsteg?

Steghöjd och stegdjup Vid utformning av trappor bör trappans lutning och längd beaktas. Enstaka trappsteg med avvikande steghöjd och djup bör inte förekomma. Steghöjden begränsas inte i normerna, men erfarenhetsmässigt är steghöjder på 170-180 mm att föredra. Stegdjupet i gånglinjen bör vara minst 250 mm.

För att uppfylla barnsäkerhet i öppna trappor, får fritt vertikalt mått mellan plansteg inte överstiga 100 mm. Med gånglinje avses en linje 300 mm från angränsande vägg eller motsvarande begränsningsyta.

: Steghöjd och stegdjup
Visa hela svaret

Hur många trappsteg utan vilplan?

Krav – Det ska vara minst 1,5 meter fri bredd på trappor. Trappor ska ha minst 3 och högst 8 steg. Längre trappor avdelas med minst 1,3 meter långa vilplan. Det är bra med sittmöjlighet i avsats och ovanför en längre trappa. Trappstegen ska vara av samma höjd och djup i hela trappan.

Vagnsstycken/sidostycken ska vara hårdgjorda för att förhindra att jordmassor kan rasa in i trappan eller att vegetation växer in i trappan. Trappans översta och nedersta trappsteg samt överst och nederst i en avsats, ska kontrastmarkeras med vit färg. Markeringen ska finnas längs hela trappsteget, den ska vara minst 5 centimeter bred och vara placerad vid trappnosen.

Markeringen ska vara infräst och vara av pavextyp eller liknande. I trappor med väldigt långa trappsteg, så kallade åsnetrappor, ska varje trappstegskant markeras. I nya trappor av betong eller granit kan hela trappsteget vara i avvikande ljushet. Samtliga kontraster måste fungera vid alla väderlekar.

Trappor ska förses med ledstång på båda sidor och om trappan är bredare än 2,5 meter bör även ett mitträcke monteras. Ledstången ska löpa 90 centimeter ovanför trappan längs med hela trappans längd. Ledstången ska ha en rundad avslutning och vara greppbar hela vägen, även vid infästningarna, samt gå förbi översta och nedersta stegframkanten med minst 30 centimeter.

En ledstång ska ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor. Trappan ska belysas. Det är särskilt viktigt i slutet och början av trappan. En nybyggd trappa ska kompletteras med en användbar ramp eller en hissanordning. (ALM 2, §§ 7, 9 11, 12, 15. HIN 1 §§ 13, 16.)
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Nära Vattnet Får Man Bygga?

Hur stor öppning för en trapp?

Snickra eller köp färdig – Om du är noggrann kan du snickra en vanlig rak trappa. Om trappan ska göra en kvarts, halv eller hel sväng blir det genast besvärligare, och många föredrar att låta en snickare göra trappan eller beställa en färdig i byggsats.

 • Det finns två slags färdiga trappor.
 • Den enkla är standardmodellen med fasta mått på trappsteg och allt utom höjden.
 • Den bestämmer du själv.
 • Den avancerade är en specialbyggd trappa, där alla mått tas på plats och trappan kommer att passa perfekt där den ska stå.
 • Om det redan finns en öppning i bjälklaget bestämmer den i regel bredden på trappan.

Finns det ingen öppning, är det ofta trappan som bestämmer hur stor öppning du måste göra. Storleken beror både på trappans bredd och på hur högt det är till taket. Öppningen ska vara minst 5 cm bredare än trappan, så att du får plats för fingrarna på utsidan av handledaren.

 1. Öppningen ska vara så lång att det är minst 200 cm från undersidan av bjälklaget till ovansidan av det trappsteg som finns lodrätt under taket.
 2. Vi kallar det måttet trappöppningens höjd.
 3. Trappans djup och bredd, alltså den plats den tar i rummet, beror på vilken trappa du väljer.
 4. Men de beror också på hur högt det är till taket.

Ju fler steg som behövs desto längre blir trappan och desto större djup krävs. Gäller det en rak trappa ska det finnas plats framför det nedersta plansteget, så att du kan kliva upp i trappan. Om utrymmet är begränsat kan det vara en fördel att välja en trappa som svänger ett kvarts, ett halvt eller ett helt varv.

Trappbredden mäts från utsida till utsida av vangstyckena (alltså de sidor som planstegen sitter fast i). Om det redan finns hål i bjälklaget ska trappbredden vara minst 5 cm mindre än öppningens bredd, för annars får du inte plats för fingrarna när du håller i handledaren på räcket. Är det räcke på båda sidor ska trappan vara minst 10 cm smalare.

Om du själv ska ta upp en öppning i bjälklaget ska du se till att denna är minst 5 (eller 10) cm bredare än trappan. Text och foto: Jann Wagner Gör som över 80.000 andra, Hur Man Bygger En Trappa I Trä Anmäl dig nu och få Gör Det Självs nyhetsbrev direkt i mailen 2 gånger i veckan. Då får du: Säsongsrelevanta nyheter Byggbeskrivningar med materiallista, 3D-modeller, ritningar och grundliga steg-för-steg-illustrationer Videor med tips och vägledning om material, reparationer och verktyg. : Mät rätt för din nya trappa
Visa hela svaret

Vilken trappa tar minst plats?

Vilken form ska trappan ha? – Trappor finns i fyra former:

Raka trappor L-trappor U-trappor Runda/spiralformade trappor

Spiraltrappan är den trappa som tar minst plats men väljs ofta bort i traditionella villor, den är ganska opraktisk och det är svårt att bära möbler i den. L-trappan är däremot den vanligaste formen av trappa, den tar minst plats efter spiraltrappan och det är oftast den enklaste modellen att placera i huset.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att bygga en trappa?

Hur lång tid tar det att montera en trappa? En fackman från oss behöver i genomsnitt en till två arbetsdagar för att montera en trappa. Ibland behövs mer än en person för montage, detta beror på trappans konstruktion och vikt. Jag ska bygga nytt hus från en husfabrik.
Visa hela svaret

Hur räknar man ut hur många trappsteg?

Formel: 2 x steghöjd + stegdjup = cirka 63 cm – För att få bra höjd och djup på trappans steg är det bra att använda formeln 2 x steghöjd + djupet på ett trappsteg = 63 cm. Det betyder t.ex. att om höjden på ett steg är 18 cm, vilket är ett bekvämt mått, borde djupet på steget vara 27 cm. Detta är optimalt men inte alltid möjligt att förverkliga. Utrymmet där trappan kommer har stor betydelse. Hur Man Bygger En Trappa I Trä Bild: YLE/Strömsö Jim Björni,Strömsö,Trappa Börja med att ta ett mått från nedre våningens golv till golvytan på övre våningen. Dela måttet med t.ex. steghöjden 18 cm och du får antalet steg. Det går sällan jämnt ut, man är oftast tvungen att avrunda uppåt eller neråt i antal steg.
Visa hela svaret

Hur långt mellan Vangstycke?

Vangstyckena finns i olika storlekar. Stegdjupet på 25 cm är perfekt för två styck 120 mm trallvirke som plansteg. Använd minst 28 mm trall och avstånd på max c/c 60 cm mellan vangstyckena.
Visa hela svaret

Hur bred skall en trappa vara?

Inom enskilda bostadslägenheter bör trapp – plan vara minst 1,3 meter. Vangstycken, socklar, räcken, ledstänger och dylikt bör inte på någon sida inkräkta mer än högst 100 mm på trapploppens bredd. Avståndet mellan begränsningsväggarna och trapploppens sidor bör vara högst 50 mm.
Visa hela svaret

Hur många höjdmeter är en trappa?

En Trappa motsvarar 3 meter (10 fot) på höjden.
Visa hela svaret

Hur många trappsteg är kvarntorpshögen?

Trappan Trappan är ett perfekt träningsredskap som dessutom är helt gratis att använda. Ta dig upp till Kvarntorpshögen via Trappan som är ca 200 meter lång och består av 427 trappsteg. Belysning i Trappan Belysningen är synkroniserad med belysningen vid naturgymmet alldeles intill och tänds klockan 05.30 på morgonen och är igång fram tills att det ljusnar utomhus, för att sedan tändas igen på eftermiddagen/kvällen när det börjar mörkna och fram till klockan 23.00.

För att belysningen ska vara så hållbar som möjligt har cirka 80 stycken energieffektiva LED-lampor monterats. Om belysningen exempelvis är tänd 10 timmar per dygn blir hela elförbrukningen omkring 2,4 kWh per dygn. Naturgym Intill Trappans fot finns även ett naturgym, perfekt att kombinera med träning i Trappan.

Att tänka på vintertid Trappan sandas och underhålls inte under höst och vinter, tänk därför på att vara försiktig då det kan vara halt. Besegrat Trappan? Utmana gärna dig själv eller någon i din närhet på att Besegra Trappan! Du har besegrat trappan när du har avverkat den tio gånger inom fem timmar.

Besöksadress KvarntorpsvägenKvarntorp692 92 Kumla

Telefon Kommunens servicecenterTelefon: 019-58 80 00 E-post: [email protected] : Trappan
Visa hela svaret

Måste man ha ledstång i trappa?

Räcken och ledstång vid mindre nivåskillnader – Ramper och trappor ska ha balansstöd i form av ledstänger. I publika lokaler bör ledstång finnas på båda sidor. Andra ramper och trappor som har fler än tre steg, eller motsvarande höjd för ramper, bör ha ledstång på båda sidor.

Ledstång bör löpa förbi trappans och rampens början och slut med minst 30 cm, om det inte finns något annat fast stöd att greppa. Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd – avsnitt 8:2321 8:2321 Räcken Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall.

Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa. Allmänt råd Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är större än 0,4 meter i båda längdriktningarna och våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter.

You might be interested:  Bygga Om Platt Tak Till Sadeltak?

Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.

Regler om glasräcken finns i avsnitt 8:35. Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper. Allmänt råd Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte går att klättra på.

Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan eller golv bör vara högst 100 mm. Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna med huvudet.

Öppningar i intervallet 110–230 mm bör undvikas. Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd – avsnitt 8:2322 8:2322 Ledstänger Ramper och trappor ska ha balansstöd i form av ledstänger. Ledstängerna ska vara lätta att gripa om. Allmänt råd Ramper och trappor i publika lokaler bör ha ledstänger på båda sidor.

 1. Andra ramper och trappor som har fler än tre steg, bör ha ledstänger på båda sidor.
 2. Lägre ramper och trappor bör ha minst en ledstång.
 3. Inom en bostadslägenhet får vinklade och svängda trappor, som är högst 0,9 meter breda, anordnas utan inre ledstång, om det i stället finns en spaljé, mittstolpe eller dylikt som går lätt att gripa om.

Ledstänger bör sitta på 0,9 meters höjd. Det bör vara möjligt att hålla i ledstången även förbi infästningen. De bör löpa förbi trappan eller rampens början och slut med minst 30 cm. Ledstänger i publika lokaler och trapphus i flerbostadshus bör ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor.
Visa hela svaret

Hur mycket plats tar en rak trappa?

U-trappa – Tabellen nedan visar dig hur mycket plats trappan kräver. Måtten är baserade på följande förutsättningar, stegbredd på minst 250 mm i gånglinje som är placerad minst 300 mm från yttersväng. Måtten nedan är endast rekommenderade mått. Fritt för egen måttsättning. Trapphöjd: mått golv-golv. Planmått : (A+B+C)

Trapphöjd Steghöjder Planmått
2200 12 4600
2400 13 4850
2600 14 5100
2800 15 5350
3000 16 5600
3200 17 5850
3400 18 6100

img class=’aligncenter wp-image-189362 size-full’ src=’https://svenskurform.se/wp-content/uploads/2022/12/fymaexakaelaejy.jpg’ alt=’Hur Man Bygger En Trappa I Trä’ />
Visa hela svaret

Hur bygger man en svängd trappa?

Den perfekta trappan Om det är för högt mellan stegen eller om de är så korta att foten inte riktigt får plats, blir det svårt att använda trappan. Man kan inte riktigt hitta en behaglig rytm när man går upp eller ner och då tycker man att trappan verkar farlig.

Men det krävs ingen ingenjörsvetenskap för att konstruera en trappa som är praktisk och säker. Allt man behöver är en formel, och den kan användas till alla trappor. Bakgrunden för formeln är elementär – genomsnittslängden för en vuxens persons steg är 63 cm. Resten är matematik. Trappformen är egentligen mycket enkel.

Den bygger på vetskapen om att en normal steglängd är 60-65 cm. Om man tar ett sådant kliv i en trappa kommer man normalt två plansteg upp. Räknar man då ut steglängden måste man också lägga till djupet på det plansteg man sätter första foten på. Det blir med andra ord två steghöjder och ett stegdjup.

Med hjälp av formen kan vi lätt räkna ut hur många steg en trappa skall ha när vi vet avståndet mellan våningarna och hur djupa och höga stegen skall vara för att det skall vara enkelt att gå i trappan. Exempel: Din trappa skall gå från marken till terrassen som ligger 155 cm ovanför marknivå. Då delar du de 155 cm med det antal steg som du tycker trappan skall ha.

Men varje steg skall vara minst 25 cm djupt och det får inte vara mer än 20 cm mellan stegen.

 • Om du föreslår 7 plansteg får du följande ekvation: 155 cm : 7 = 22,1 cm.
 • Det skall alltså vara 22,1 centimeter mellan varje steg och enligt formeln multiplicerar du steghöjden med 2 och drar bort summan från 63.
 • Det blir 63 – 44,2 = 18,8 cm.
 • Resultatet blir en brant trappa med för små plansteg där fötterna inte får plats.
 1. Väljer du 8 plansteg i trappan ser ekvationen lite annorlunda ut.
 2. Steghöjd: 155 cm : 8 = 19,4 cm
 3. Stegdjup: 63 cm – 38,8 cm = 24,2 cm
 4. Det blir en bra trappa med bra djup men den är inte riktigt perfekt.
 • Nu räknar vi ut hur det skulle se ut om vi väljer 9 steg till trappan.
 • Steghöjd: 155 cm : 9 = 17,2 cm
 • Stegdjup: 63 cm – 34,4 = 28,6 cm
 • Se, det är en perfekt trappa som har en behaglig steghöjd och djupa steg där du får plats att sätta ner hela foten.

En del trappor, t.ex. till vinden eller till källare i gamla villor, är branta eftersom man inte hade samma krav på trappor förr som nu. Och om du vill sätta in en ny trappa kan du tvingas acceptera en lösning som inte är optimal för att det kan finnas en vägg eller annat i vägen för trappan.

 1. Med 10 steg:
 2. Steghöjd: 250 : 10 = 25 cm.
 3. Stegdjup: 63 – 50 = 13 cm.
 4. Trappan blir brant, men färre steg gör det svårt att lyfta fötterna, flera steg förvandlar planstegen till smala lister.
 5. Lösning: En stege eller en svängd trappa av något slag.

Om du skall snickra eller bygga en trappa kan du bestämma dig för att steghöjden skall vara t.ex.18 centimeter. Om trappan skall passa till terrassen, som är 155 cm ovanför mark i exemplet ovan, ser ekvationen ut så här: 155 cm : 18 = 8,6 steghöjder. Eftersom man aldrig bör ha varierande steghöjd i en trappa så får du välja antingen 8 eller 9 steg med steghöjder på 19,4 centimeter resp.17,2 centimeter. Hur Man Bygger En Trappa I Trä Anmäl dig nu och få Gör Det Självs nyhetsbrev direkt i mailen 2 gånger i veckan. Då får du:

 • Säsongsrelevanta nyheter
 • Byggbeskrivningar med materiallista, 3D-modeller, ritningar och grundliga steg-för-steg-illustrationer
 • Videor med tips och vägledning om material, reparationer och verktyg.
 • : Den perfekta trappan
  Visa hela svaret

  Hur lång får en trappa vara utan vilplan?

  Krav – Det ska vara minst 1,5 meter fri bredd på trappor. Trappor ska ha minst 3 och högst 8 steg. Längre trappor avdelas med minst 1,3 meter långa vilplan. Det är bra med sittmöjlighet i avsats och ovanför en längre trappa. Trappstegen ska vara av samma höjd och djup i hela trappan.

  • Vagnsstycken/sidostycken ska vara hårdgjorda för att förhindra att jordmassor kan rasa in i trappan eller att vegetation växer in i trappan.
  • Trappans översta och nedersta trappsteg samt överst och nederst i en avsats, ska kontrastmarkeras med vit färg.
  • Markeringen ska finnas längs hela trappsteget, den ska vara minst 5 centimeter bred och vara placerad vid trappnosen.

  Markeringen ska vara infräst och vara av pavextyp eller liknande. I trappor med väldigt långa trappsteg, så kallade åsnetrappor, ska varje trappstegskant markeras. I nya trappor av betong eller granit kan hela trappsteget vara i avvikande ljushet. Samtliga kontraster måste fungera vid alla väderlekar.

  • Trappor ska förses med ledstång på båda sidor och om trappan är bredare än 2,5 meter bör även ett mitträcke monteras.
  • Ledstången ska löpa 90 centimeter ovanför trappan längs med hela trappans längd.
  • Ledstången ska ha en rundad avslutning och vara greppbar hela vägen, även vid infästningarna, samt gå förbi översta och nedersta stegframkanten med minst 30 centimeter.

  En ledstång ska ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor. Trappan ska belysas. Det är särskilt viktigt i slutet och början av trappan. En nybyggd trappa ska kompletteras med en användbar ramp eller en hissanordning. (ALM 2, §§ 7, 9 11, 12, 15. HIN 1 §§ 13, 16.)
  Visa hela svaret

  Hur räknar man ut hur många trappsteg?

  Trappformel – Det finns också en trappformel att utgå ifrån. Den ser ut så här: 2 * steghöjd + stegdjup = mellan 600 och 630 mm. Denna formel gäller för trappor inomhus. Utomhus går man lite annorlunda och man har oftast mer utrymme att röra sig på. Där rekommenderas att trappstegen är ca 33 cm långa och 17 cm höga.
  Visa hela svaret

  Hur bygger man en svängd trappa?

  Den perfekta trappan Om det är för högt mellan stegen eller om de är så korta att foten inte riktigt får plats, blir det svårt att använda trappan. Man kan inte riktigt hitta en behaglig rytm när man går upp eller ner och då tycker man att trappan verkar farlig.

  • Men det krävs ingen ingenjörsvetenskap för att konstruera en trappa som är praktisk och säker.
  • Allt man behöver är en formel, och den kan användas till alla trappor.
  • Bakgrunden för formeln är elementär – genomsnittslängden för en vuxens persons steg är 63 cm.
  • Resten är matematik.
  • Trappformen är egentligen mycket enkel.

  Den bygger på vetskapen om att en normal steglängd är 60-65 cm. Om man tar ett sådant kliv i en trappa kommer man normalt två plansteg upp. Räknar man då ut steglängden måste man också lägga till djupet på det plansteg man sätter första foten på. Det blir med andra ord två steghöjder och ett stegdjup.

  Med hjälp av formen kan vi lätt räkna ut hur många steg en trappa skall ha när vi vet avståndet mellan våningarna och hur djupa och höga stegen skall vara för att det skall vara enkelt att gå i trappan. Exempel: Din trappa skall gå från marken till terrassen som ligger 155 cm ovanför marknivå. Då delar du de 155 cm med det antal steg som du tycker trappan skall ha.

  Men varje steg skall vara minst 25 cm djupt och det får inte vara mer än 20 cm mellan stegen.

  • Om du föreslår 7 plansteg får du följande ekvation: 155 cm : 7 = 22,1 cm.
  • Det skall alltså vara 22,1 centimeter mellan varje steg och enligt formeln multiplicerar du steghöjden med 2 och drar bort summan från 63.
  • Det blir 63 – 44,2 = 18,8 cm.
  • Resultatet blir en brant trappa med för små plansteg där fötterna inte får plats.
  1. Väljer du 8 plansteg i trappan ser ekvationen lite annorlunda ut.
  2. Steghöjd: 155 cm : 8 = 19,4 cm
  3. Stegdjup: 63 cm – 38,8 cm = 24,2 cm
  4. Det blir en bra trappa med bra djup men den är inte riktigt perfekt.
  • Nu räknar vi ut hur det skulle se ut om vi väljer 9 steg till trappan.
  • Steghöjd: 155 cm : 9 = 17,2 cm
  • Stegdjup: 63 cm – 34,4 = 28,6 cm
  • Se, det är en perfekt trappa som har en behaglig steghöjd och djupa steg där du får plats att sätta ner hela foten.

  En del trappor, t.ex. till vinden eller till källare i gamla villor, är branta eftersom man inte hade samma krav på trappor förr som nu. Och om du vill sätta in en ny trappa kan du tvingas acceptera en lösning som inte är optimal för att det kan finnas en vägg eller annat i vägen för trappan.

  1. Med 10 steg:
  2. Steghöjd: 250 : 10 = 25 cm.
  3. Stegdjup: 63 – 50 = 13 cm.
  4. Trappan blir brant, men färre steg gör det svårt att lyfta fötterna, flera steg förvandlar planstegen till smala lister.
  5. Lösning: En stege eller en svängd trappa av något slag.

  Om du skall snickra eller bygga en trappa kan du bestämma dig för att steghöjden skall vara t.ex.18 centimeter. Om trappan skall passa till terrassen, som är 155 cm ovanför mark i exemplet ovan, ser ekvationen ut så här: 155 cm : 18 = 8,6 steghöjder. Eftersom man aldrig bör ha varierande steghöjd i en trappa så får du välja antingen 8 eller 9 steg med steghöjder på 19,4 centimeter resp.17,2 centimeter. Hur Man Bygger En Trappa I Trä Anmäl dig nu och få Gör Det Självs nyhetsbrev direkt i mailen 2 gånger i veckan. Då får du:

 • Säsongsrelevanta nyheter
 • Byggbeskrivningar med materiallista, 3D-modeller, ritningar och grundliga steg-för-steg-illustrationer
 • Videor med tips och vägledning om material, reparationer och verktyg.
 • : Den perfekta trappan
  Visa hela svaret