Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Trädäck?

Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Trädäck
En relativt standardiserad altan av tryckimpregnerat virke på en plan tomt med goda markförhållanden kostar någonstans runt 1 300 kronor per kvadratmeter (exklusive ROT-avdrag) att bygga. Men en altan kan se ut på en mängd olika sätt och slutpriset påverkas av flera olika faktorer, inte minst hur stor altan du tänker bygga och vilket material du väljer.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga trädäck 2022?

Hur mycket kostar det att bygga en altan? – Kostnaden för att bygga ett terrassdäck varierar beroende på storlek och material. Om du använder ett standardträ som teak eller cederträ kan du räkna med att betala omkring 1000-2000 kronor per kvadratmeter.

För ett mer premiumträ som mahogny kan du räkna med att betala närmare 3000 kronor per kvadratmeter. Om det är några verktyg som du inte har hemma kan du använda tjänsten Hygglo för att hyra verktyg från andra medlemmar i din gemenskap. Hygglo är ett utmärkt sätt att få tillgång till de verktyg du behöver utan att behöva köpa dem direkt.

Använd koden 7BLRY så får du 50 kr rabatt första gången du ska hyra ett verktyg. När du planerar ditt projekt är det viktigt att du räknar in materialkostnader och eventuella verktyg som du behöver köpa eller hyra. Kostnaden för att bygga en altan kan ligga mellan 10 000- 50 000 kronor, beroende på storlek och vilka material som du väljer.
Visa hela svaret

Vad kostar en altan på 50 kvm?

Prisexempel 50 kvadratmeter altan: 60 000 kronor – En 50 kvadratmeter stor altan i tryckimpregnerad trall, inklusive ROT-avdrag, skulle kunna kosta cirka 60 000, fördelat på:

Snickerikostnad: 50 000 kronor, eller 35 000 efter ROT-avdrag. Materialkostnad (trall, plintar, stomme, skruv mm): 15 500 kronor. Eventuell schaktning: 10 000 kronor.

Men det här är uppskattade kostnader och pris för material och hantverkare kan variera mycket. Vi går igenom de viktigaste faktorerna som påverkar priset.
Visa hela svaret

Vad kostar 100 kvm altan?

Material – En av de stora kostnaderna med ett altanbygge är själva trallvirket, alltså plankor, staket och plintar. Men idag går det att hitta väldigt prisvärda material hos de stora byggvaruhusen. Det finns dock dyra alternativ av virke, finare träslag som har högre kvalitet och beständighet.

Bygget: hantverkare som arbetar 160 timmar och tar 500 kronor i timmen. Materialkostnader (plintar, stommen, skruvar och tralldäcket). Allt tillsammans brukar komma upp i en kostnad på 25 000 – 30 000 kronor beroende på hur exklusiva materialvalen är. Schaktning för 100 kvadratmeter: Om vi räknar in hantverkare som arbetar 16 timmar, verktyg och maskiner kan du räkna med ett pris på cirka 20 400 kronor. I det priset ingår alltså kostnaden för hantverkaren som tar 650 kronor i timmen och en materialkostnad på 10 000 kronor.

Du kan så klart nyttja rotavdraget när du anlitar en hantverkare. Du får du dra av 30 procent av arbetskostnaden. I vårt exempel ovan får vi alltså dra av 30 procent av arbetskostnaden för bygget av altanen (80 000 kronor x 0.3 = 24 000 kronor) och schaktningen (10 400 x 0.3 = 3 120 kronor). Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Trädäck
Visa hela svaret

Vad kostar 30 kvm trädäck?

En relativt standardiserad altan av tryckimpregnerat virke på en plan tomt med goda markförhållanden kostar någonstans runt 1 300 kronor per kvadratmeter (exklusive ROT-avdrag) att bygga. Men en altan kan se ut på en mängd olika sätt och slutpriset påverkas av flera olika faktorer, inte minst hur stor altan du tänker bygga och vilket material du väljer.
Visa hela svaret

Vad kostar 100 kvm trall?

Funderar du på att bygga altan eller trädäck? Här går vi igenom alla utgifter du behöver ta med i beräkningen och undersöker vad ett sådant bygge egentligen kostar. Bygga en altan eller ett trädäck kan du göra på olika sätt och därmed varierar naturligtvis kostnaden.

Vi gav oss ändå på uppgiften att försöka reda ut vad det kan kosta att bygga altan eller trädäck. Vårt prisexempel bygger på en altan som kan anses vara ganska standard både i materialval och tillval. Tomten är plan och markförhållandena goda. En 100 kvadratmeter stor altan av tryckimpregnerat virke inklusive ROT-avdrag kostar 80 200 kr, enligt vårt prisexempel.

Totalt blir kostnaden för en 100 kvadratmeter stor altan exklusive ROT-avdrag 125 400 kronor,
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostade Ert Hus Att Bygga?

Hur bygga trädäck på mark?

Marken förbereds – När ett trädäck ska byggas direkt på mark är det viktigt att marken förbereds noggrant. Underlaget måste vara stadigt, väldränerat och plant. All matjord ska grävas bort till fast underlag. Fyll därefter ut med ett cirka 200 tjockt lager tvättad makadam 16 / 32.

 • För att undvika sättningar bör makadamlagret packas med hjälp av en vibrator, så kallad padda.
 • Man får då ett stabilt bärlager som, eftersom det är dränerande, också motverkar rörelser på grund av tjälskjutning.
 • Ovanpå makadamlagret lägger man ut en fiberduk för att hindra sanden att rinna ner i underlaget.

Här beskriver vi två sätt att bygga trädäck direkt på mark. När man arbetar med en så kallad padda packas underlaget ihop av maskinens vibrationer. Motorn är bensindriven och startas ungefär som en vanlig gräsklippare. En sådan här maskin kan man hyra.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att bygga ett trädäck?

Att bygga en altan är ett förhållandevis enkelt byggprojekt men det tar fortfarande sin tid. Hur lång tid det tar att bygga en altan beror på flertal olika faktorer. Vilka förutsättningar du har för att bygga en altan påverkar direkt hur komplicerat bygget blir och på så sätt hur mycket tid som kommer gå åt. Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Trädäck
Visa hela svaret

Vad kostar 40 kvm trall?

Dyrare vid havet – Den som tänker sig att bygga en altan på 40 kvadratmeter i impregnerat trallvirke får räkna med en kostnad på strax under 30 000 kronor, inklusive bjälklag, skruv och annat som behövs. Det förutsätter också att man gör jobbet själv.

Trallgolvet till 40 kvadratmeter går loss på cirka 13 500 kronor. Tar du det gånger två, får du en bra uppfattning om den totala kostnaden, säger Jonas. Om man inte bor nära havet, vill säga, för då blir det lite dyrare. Läget kommer liksom med ett pris. – Sältan och blåsten går hårt åt kustnära konstruktioner.

Vill man att altanen ska tåla väder och vind gäller det att välja trallskruv med ordentligt rostskydd. Då blir stålet i skruven mjukare och mer följsamt. För den som har lite snickarvana är en altan inget oöverstigligt projekt, försäkrar Jonas. – Det gäller bara att ha i minnet att luften alltid ska kunna cirkulera.

Trallen får aldrig ligga direkt mot marken och det måste vara springor mellan brädorna. Det gäller också att vända trallen åt rätt håll. – Kärnsidan, alltså den glada gubben, ska vara uppåt. Trallen spricker lättare om gubben är tjurig, säger Jonas. Tips för altanen • Tänk på att du kan behöva bygglov för din altan om den är upphöjd från marken.

• Impregnerad trall är tung, så det kan vara klokt att välja hemtransport av virket.40 kvadratmeter, inklusive plintar, väger cirka 1,5 ton, vilket innebär flera vändor med personbilssläpet. • Högtryckstvätta aldrig en altan i trä. Då reser sig fibrerna, och måste slipas ner för att man inte ska få stickor.

Nästa år fastnar smutsen dessutom lättare. • Rengör din altan med exempelvis såpa. Olja eller inte är en smaksak. Om du oljar in altanen med en dyrare olja med UV-skydd bör det räcka att olja vart fjärde år. • Användbara tips och fakta hittar du på Svenskt trä, www.svenskttra.se Källa : Jonas Carlsson på Slöinge Trä & Bygg.

Företaget ingår i Mästergruppen, som är Sveriges största bygg- och järnhandelskedja med 200 lokalt anslutna butiker. Fler lokala näringslivsnyheter hittar du här De senaste lokala bostadsköpen hittar du här Ladda ner vår nyhetsapp! 1. Sök på “Hallandsposten” i App Store eller Google Play,2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på “hämta” eller “installera”.3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.4.
Visa hela svaret

Är det svårt att bygga trädäck?

Att bygga en altan behöver inte vara så komplicerat. Speciellt inte om du väljer att placera den i ungefär samma höjd som gräset i stället för att bygga på höjden. Kostnaden blir dessutom lägre eftersom reglarna kan vara klenare och man slipper gjuta plintar.

För tryckimpregnerade brädor är ledordet underhåll. Solen tar snabbt bort både färg och lyster i brädorna. Det finns även andra material – såsom lärk eller värmebehandlat trä – om man letar efter mer miljövänliga alternativ.1. Gräv först ut cirka 10-20 cm djupt på den yta där altanen skall byggas. Ta gärna till lite extra så det inte blir för litet.

Täck hela ytan med en markväv, den ser till att gruset inte sjunker ner i jorden. Vi använder grus 8/16. Har du väldigt löst underlag så gräv gärna ut ännu djupare. Har du fast underlag räcker det säkert med 10 cm.
Visa hela svaret

Hur mycket trall till 50 kvm?

Beräkningar av virkesåtgång – Tabell 47 Virkesåtgång: Sågat, hyvlat och spontat virke. Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill). Hoppa över tabell

Sågat virke Hyvlat virke Spontat virke (tjocklek 12 – 33 mm)
Bredd (B) Bredd (B) Täckande bredd (C)
50 20,00 45 22,22
63 15,87 58 17,24
75 13,33 70 14,29 60 16,67
100 10,00 95 10,53 85 11,76
125 8,00 120 8,33 110 9,09
150 6,67 145 6,90 135 7,41
175 5,71 170 5,88 160 6,25
200 5,00 195 5,13
225 4,44 220 4,55
250 4,00 245 4,08
You might be interested:  Saker Man Kan Bygga Hemma Av Trä?

Exempel: Spontat virke En väggyta på 10 m 2 ska kläs med en spontad panel som har en täckande bredd av 85 mm. Åtgången blir 11,76 lm/m 2, det vill säga 10 m 2 11,76 = 117,6 lm (exklusive spill). Tabell 48 Virkesåtgång: Lockläktspanel, bottenbräda och lockläkt alternativt lockpanel, botten- och lockbräda, 20 mm överlapp Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill). Hoppa över tabell

Bottenbräda (BB)/Lockläkt (LL)
Bredd (mm) Virkesåtgång (lm/m2)
BB 70 LL 45 13,33
BB 95 LL 45 10,00
BB 120 LL 45 8,00
BB 145 LL 45 6,67
BB 170 LL 45 5,71

Hoppa över tabell

Bottenbräda (BB)/Lockläkt (LL)
Bredd (mm) Virkesåtgång (lm/m2)
BB 70 LB 70 10,00
BB 95 LB 70 8,00
BB 95 LB 95 6,67
BB 120 LB 70 6,67
BB 120 LB 95 5,71
BB 120 LB 120 5,00
BB 145 LB 70 5,71
BB 145 LB 95 5,00
BB 145 LB 120 4,44
BB 145 LB 145 4,00
BB 170 LB 70 5,00
BB 170 LB 95 4,44
BB 170 LB 120 4,00
BB 170 LB 145 3,64
BB 170 LB 170 3,33
BB 170 LB 145 3,64

Tabell 49 Virkesåtgång: Reglar, ströläkt, bärläkt med mera Löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill). Hoppa över tabell

Centrumavstånd (mm) Virkesåtgång (lm/m2)
200 5,00
300 3,33
400 2,50
500 2,00
600 1,67
800 1,25
1000 1,00
1200 0,83

Observera Till summan löpmeter (lm) ska längden av en regel eller läkt adderas. Exempel: Stående reglar Stående reglar med centrumavstånd 600 mm, till en väggyta med höjd 3 m och längd 12 m. Åtgången blir 1,67 lm/m 2, det vill säga 3 x 12 = 36 m 2 x 1,67 = 60,12 lm + höjden 3 m = 63,12 lm (exklusive spill). Tabell 50 Virkesåtgång: Staket och plank Antal spjälor eller plank per löpmeter (exklusive spill). Hoppa över tabell

Spjälornas bredd(mm) Spjälornas mellanrum (mm)
0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Virkesåtgång (lm/m)
45 22,22 15,39 13,33 11,76 10,53 9,52 8,70 8,00 7,41 6,90 6,45 6,06 5,71 5,41 5,13
70 14,29 11,11 10,00 9,09 8,33 7,69 7,14 6,67 6,25 5,88 5,56 5,26 5,00 4,76 4,55
95 10,53 8,70 8,00 7,41 6,90 6,45 6,06 5,71 5,41 5,13 4,88 4,65 4,44 4,26 4,08
120 8,33 7,14 6,67 6,25 5,88 5,56 5,26 5,00 4,76 4,55 4,35 4,17 4,00 3,85 3,70
145 6,90 6,06 5,71 5,41 5,13 4,88 4,65 4,44 4,26 4,08 3,92 3,77 3,64 3,51 3,39
170 5,88 5,26 5,00 4,76 4,55 4,35 4,17 4,00 3,85 3,70 3,57 3,45 3,33 3,23 3,13

Observera Spillet varierar mycket beroende på spjälornas längd. Exempel: Vertikala spjälor De vertikala spjälornas bredd är 95 mm, de vertikala spjälornas mellanrum 20 mm, de vertikala spjälornas längd 0,80 m och staketets längd 40 m. Antal vertikala spjälor per löpmeter staket är 8,70. Tabell 51 Virkesåtgång och minsta kant-till-kant-avstånd: Trall Antal löpmeter per kvadratmeter (exklusive spill). Hoppa över tabell

Typ av trall Bredd (mm) Kant-till-kant-avstånd (mm) Virkesåtgång (lm/m 2 )
Impregnerad trall av furu Träskyddsklass: NTR A eller NTR AB Färg: grön eller brun 45 48 20,83
70 74 13,51
95 100 10,00
120 126 7,94
145 152 6,58
Obehandlad trall av kärnvirke Träslag: furu eller lärk 120 126 7,94
145 152 6,58
Impregnerad och linolje-, tryck- och värmeinfärgad trall, till exempel enligt Royal-metoden 95 100 10,00
120 126 7,94
145 152 6,58
Värmebehandlad trall 92 95 10,53
105 109 9,17
118 122 8,20
142 147 6,80
Acetylerad trall 140 143 6,99
190 193 5,18
195 198 5,05
Furfurylerad trall 95 101 9,90
120 125 8,00
145 151 6,62
Kiselimpregnerad trall 95 100 10,00
120 127 7,87
145 154 6,49
170 181 5,53
Jättetuja (Western Red Cedar)-trall 141 147 6,80
193 202 4,95

Exempel: Impregnerad trall En altanyta på 40 m2 ska beläggas med en impregnerad trall, träskyddsklass NTR AB, som har en bredd av 120 mm och monteras med ett kant-till-kant-avstånd av 126 mm. Åtgången blir 7,94 lm/m2, det vill säga 40 m2 x 7,94 = 317,6 lm (exklusive spill).
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det för en snickare att bygga en altan?

Prisexempel med ROT-avdrag och arbetskostnad på uterum – Självklart kan du utnyttja ROT-avdraget när du ska bygga altan/uterum. Om du inte vill bygga en altan själv, kan du naturligtvis anlita snickare och byggarbetare som gör jobbet åt dig. Nedan följer ett prisexempel där rivning av gammalt uterum är inkluderat, samt arbetet för att bygga ett nytt på 18 kvadratmeter.

Arbetskostnad: 128 600 kronor inklusive rivning av befintligt uterumRotavdrag, 30 procent: 38 580 kronorArbetskostnad med ROT-avdrag: 90 020 kronorMaterial: 102 300 kronorTotalkostnad: 192 320 kronor

Vi har här räknat på antalet arbetstimmar som 222 timmar totalt. Timpriset har varierat mellan 573 kronor – 630 kronor. Rivningsarbeta är inkluderat. De hantverkare som innefattats är snickare och, Snickaren utför det huvudsakliga arbetet på cirka 180 timmar.
Visa hela svaret

You might be interested:  Få Trä Att Se Gammalt Och Slitet Ut?

Hur räknar man ut hur mycket trall?

Beräkna storleken på uteplatsen där du vill placera UTLÄNGAN – För att räkna ut ytan på din uteplats multiplicerar du längden med bredden. Till exempel, bredd 3 m × 5 m = 15 m2. Räkna bort eventuella pelare eller hörn från den totala ytan: Till exempel, hörnets bredd 0,5 m × längd 1,0 m = 0,5 m². Det korrekta borträknade området blir då: 15 m² – 0,5 m² = 14,5 m². Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Trädäck
Visa hela svaret

Vad kostar 40 kvm trall?

Dyrare vid havet – Den som tänker sig att bygga en altan på 40 kvadratmeter i impregnerat trallvirke får räkna med en kostnad på strax under 30 000 kronor, inklusive bjälklag, skruv och annat som behövs. Det förutsätter också att man gör jobbet själv.

 1. Trallgolvet till 40 kvadratmeter går loss på cirka 13 500 kronor.
 2. Tar du det gånger två, får du en bra uppfattning om den totala kostnaden, säger Jonas.
 3. Om man inte bor nära havet, vill säga, för då blir det lite dyrare.
 4. Läget kommer liksom med ett pris.
 5. Sältan och blåsten går hårt åt kustnära konstruktioner.

Vill man att altanen ska tåla väder och vind gäller det att välja trallskruv med ordentligt rostskydd. Då blir stålet i skruven mjukare och mer följsamt. För den som har lite snickarvana är en altan inget oöverstigligt projekt, försäkrar Jonas. – Det gäller bara att ha i minnet att luften alltid ska kunna cirkulera.

 • Trallen får aldrig ligga direkt mot marken och det måste vara springor mellan brädorna.
 • Det gäller också att vända trallen åt rätt håll.
 • Ärnsidan, alltså den glada gubben, ska vara uppåt.
 • Trallen spricker lättare om gubben är tjurig, säger Jonas.
 • Tips för altanen • Tänk på att du kan behöva bygglov för din altan om den är upphöjd från marken.

• Impregnerad trall är tung, så det kan vara klokt att välja hemtransport av virket.40 kvadratmeter, inklusive plintar, väger cirka 1,5 ton, vilket innebär flera vändor med personbilssläpet. • Högtryckstvätta aldrig en altan i trä. Då reser sig fibrerna, och måste slipas ner för att man inte ska få stickor.

Nästa år fastnar smutsen dessutom lättare. • Rengör din altan med exempelvis såpa. Olja eller inte är en smaksak. Om du oljar in altanen med en dyrare olja med UV-skydd bör det räcka att olja vart fjärde år. • Användbara tips och fakta hittar du på Svenskt trä, www.svenskttra.se Källa : Jonas Carlsson på Slöinge Trä & Bygg.

Företaget ingår i Mästergruppen, som är Sveriges största bygg- och järnhandelskedja med 200 lokalt anslutna butiker. Fler lokala näringslivsnyheter hittar du här De senaste lokala bostadsköpen hittar du här Ladda ner vår nyhetsapp! 1. Sök på “Hallandsposten” i App Store eller Google Play,2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på “hämta” eller “installera”.3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.4.
Visa hela svaret

Vad kostar 60 kvm trall?

Prisjämförelse: Här är materialet till altan och trädäck billigast 2021 Av Elina Blom Westergren Publicerad 10 mar 2021 När vi jämför priser på material till en altan mellan byggvaruhandlarna 2021 skiljer det mer än 7 000 kr mellan billigaste och dyraste byggvaruhandel. Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Trädäck Medlemmen nilenbergs altan under uppbyggnad. Foto: nilenberg Priset för material till en 60 kvadratmeter stor altan ligger numera på mellan ca kronor, beroende på vilken byggvaruhandlare du väljer och hur du bygger den. I vårt prisexempel ingår en plintgrund, regelverk, skruvar, tryckimpregnerad grön trall och de beslag som krävs.
Visa hela svaret

Är det svårt att bygga trädäck?

Att bygga en altan behöver inte vara så komplicerat. Speciellt inte om du väljer att placera den i ungefär samma höjd som gräset i stället för att bygga på höjden. Kostnaden blir dessutom lägre eftersom reglarna kan vara klenare och man slipper gjuta plintar.

 1. För tryckimpregnerade brädor är ledordet underhåll.
 2. Solen tar snabbt bort både färg och lyster i brädorna.
 3. Det finns även andra material – såsom lärk eller värmebehandlat trä – om man letar efter mer miljövänliga alternativ.1.
 4. Gräv först ut cirka 10-20 cm djupt på den yta där altanen skall byggas.
 5. Ta gärna till lite extra så det inte blir för litet.

Täck hela ytan med en markväv, den ser till att gruset inte sjunker ner i jorden. Vi använder grus 8/16. Har du väldigt löst underlag så gräv gärna ut ännu djupare. Har du fast underlag räcker det säkert med 10 cm.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att bygga ett trädäck?

Att bygga en altan är ett förhållandevis enkelt byggprojekt men det tar fortfarande sin tid. Hur lång tid det tar att bygga en altan beror på flertal olika faktorer. Vilka förutsättningar du har för att bygga en altan påverkar direkt hur komplicerat bygget blir och på så sätt hur mycket tid som kommer gå åt. Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Trädäck
Visa hela svaret