Hur Sent Får Man Bygga På Kvällen?

Hur Sent Får Man Bygga På Kvällen
Byggarbete på natten – Buller från byggarbetsplatser utomhus vid bostadsfasad bör inte överstiga 45 dBA ekvivalent och 70 dBA max klockan 22.00–07.00. Inomhus med stängda fönster bör ljudnivån inte överstiga 30 dBA ekvivalent och 45 dBA max. det innebär i praktiken att inga bullrande moment får utföras klockan 22.00–07.00.
Visa hela svaret

Hur sent får hantverkare jobba?

Får byggarbeten på ett hyreshus pågå varje dag i veckan och har man som hyresgäst då rätt till nedsättning av hyran?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om byggarbeten på ett hyreshus får pågå varje dag i veckan och om man i sådana fall som hyresgäst har rätt till en hyresreducering. Fasadrenoveringen:

Det finns ingen lag som reglerar hur mycket och under vilka tider det får bullra från en byggarbetsplats. Det finns dock allmänna råd och riktlinjer från naturvårdsverket om vad som gäller vid buller från byggarbetsplatser. Generellt sett får byggarbeten ske i stort sett dygnet runt.

 1. Bullret får dock inte vara lika högt alla tider på dygnet.
 2. De tidpunkter på dygnet när högre ljudnivåer tillåts är mellan kl.07-19 på vardagar.
 3. Även på helger får man starta kl.07.00 men då är det något lägre ljudnivåer jämfört med vardagar som är tillåtna.
 4. Om du vill ha mer detaljerad information kan du gå in på naturvårdsverkets hemsida och läsa deras.

Hyresreducering: I hyreslagen finns regler om hyresreducering, alltså nedsättning av hyran. Enligt hyreslagen har hyresgästen rätt till nedsättning av hyran om lägenheten inte kan användas för det avsedda ändamålet, alltså att det föreligger en brist i lägenheten,

 1. Om lägenheten alltså inte är fullvärdig ska inte hyresgästen behöva betala full hyra Att en hyresgäst inte kan befinna sig i lägenheten på grund av oväsen från en byggarbetsplats eller att ljusinsläppet minskas på grund av ett bygge skulle kunna utgöra en brist.
 2. Hyreslagen stadgar även att om hinder eller men i hyresrätten har uppkommit kan hyresgästen få nedsättning av hyran,

Hinder och men kan till exempel handla om störningar, såsom ljud eller ex minskat ljusinläpp, på grund av arbete som din hyresvärd utför på fastigheten. Man måste dock, som boende i ett tätbebyggt område, tåla störningar i viss utsträckning. Alla störningar från till exempel en byggarbetsplats anses alltså inte utgöra brist, hinder eller men i nyttjanderätten.

Sammanfattat svar: Hyresvärden har alltså rätt att fasadrenovera huset varje dag i veckan men i begränsad utsträckning under helgdagar och under vissa timmar på dygnet. En hyresgäst om utsätts för dessa störningar kan ha rätt till nedsättning av hyran, Om hyresgästen har rätt till viss nedsättning av hyran blir en bedömning i det enskilda fallet av arten och omfattningen av störningarna.

You might be interested:  Vilken Sup Bräda Ska Man Välja?

Detta är en objektiv bedömning vilket innebär att man måste ta hänsyn till vilka typer av störningar en hyresgäst i en lägenhet av aktuellt slag normalt utsätts för. Hoppas du fick svar på din fråga! : Får byggarbeten på ett hyreshus pågå varje dag i veckan och har man som hyresgäst då rätt till nedsättning av hyran?
Visa hela svaret

Hur sent får man gräva?

Det är således den som äger/disponerar fastigheten som är ansvarig för att inga störande ljud förekommer innan 07.00. Detta innebär att man som ägare/disponent av fastighet kan kräva av hantverkare att inte börja innan 07.00, om arbetet medför störande ljud.
Visa hela svaret

Kan man polisanmäla grannar som stör?

Så agerar du vid ordningsstörningar –

Kontakta i första hand nödnumret 112 vid ordningsstörningar på allmän plats. Låt bli att försöka hantera situationen själv, om det inte är säkert. Polisen avgör hur situationen ska hanteras. Ibland räcker det med att polisen pratar med förövaren, för att ordningen ska återställas. Då störningen inträffar på privat område kan du gå till din granne för att diskutera det som stör i dennas beteende. Meddela disponenten vid behov. Ring nödnumret 112 om du bedömer att du inte kan hantera situationen själv. Om störningen upphör innan polisen anlänt till platsen ska du meddela nödnumret 112 om detta, så att polisen inte kommer till platsen i onödan.

Mer information om övervakning av ordning Ordningslagen i Finlex
Visa hela svaret

Kan inte sova på grund av grannar?

Åtgärd vid störande grannar Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller frågor om störningar mellan grannar, måste en avvägning göras mellan vad som anses vara en störning i boendet och mindre störningar, eller sådana störningar som är tillfälligt övergående.

 • Exempelvis måste en hyresgäst tåla att en granne renoverar sin lägenhet.
 • Däremot ska en hyresgäst inte behöva tåla, att grannen stör så pass mycket att övriga hyresgästers sömn under natten påverkas (12 kap.25 § jordabalken).
 • Istället för att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten (en procedur som kan bli långdragen och dyr) för att grannen ska upphöra med störningarna, kan man meddela störningarna till hyresvärden.

Efter sådant meddelande ska hyresvärden ge den störande hyresgästen en tillsägelse att störningarna omedelbart ska upphöra. Upphör inte störningarna kan hyresrätten förverkas (12 kap.42 § 1 stycket p.6 jordabalken). Skulle inte hyresvärden företa någon åtgärd för att få störningarna att upphöra, kan du som hyresgäst ta kontakt med hyresnämnden.
Visa hela svaret

Vad säger lagen om störande ljud?

Störande vattenskoteråkning kan bötfällas – Riksåklagaren har även beslutat att polisen ska ha rätt att utfärda ordningsbot för störande och onödig körning med fartyg, vilket är en bestämmelse i sjölagen. Bestämmelsen träffar alla båtar, men bakgrunden är problemet med störande vattenskoteråkning.

 1. Boten för detta blir 1 500 kronor.
 2. Tidigare har polisen endast kunnat utfärda böter till vattenskoterförare som framfört vattenskotern på ett vårdslöst sätt och som kan vara farligt.
 3. Att polisen nu kan utfärda böter för störande och onödig körning innebär att även vattenskoterkörning som inte anses farlig men som stör andra människor eller miljön kan medföra böter.
You might be interested:  Hur Mycket Kostar Ett Vindkraftverk Att Bygga?

Bedömningen för när en bot ska utfärdas görs dock av polisen på plats. Beslutet från Riksåklagaren kommer efter önskemål från regeringen om bättre verktyg för polisen att bekämpa de aktuella problemen. Beslutet är en ny tillämpning av redan befintlig lagstiftning vilket betyder att företeelserna har varit förbjudna redan tidigare.

 • Vad är egentligen “hög och störande musik”?
 • Svar: Det är upp till polis på plats att göra bedömningen om musiken är så pass hög att den stör allmänheten.
 • Vem bötfälls om den störande musiken kommer från ett fordon?

Svar: Det är föraren som bär det största ansvaret för musikspelanden och är också den som har störst möjlighet att påverka volymen och platsen där musiken spelas. Det är även möjligt att ytterligare individer i eller utanför fordonet blir föremål för ett utfärdande av ordningsföreläggande, beroende på hur de beter sig och hur deras påverkan på musikspelandet bedöms.

 1. Gäller lagen även lägenheter eller restauranger där det spelas så pass hög musik att det stör allmän plats?
 2. Svar: Det är teoretiskt möjligt att spela musik från lägenhet eller restaurang på ett sådant sätt att det skulle kunna ses som förargelseväckande men i praktiken är det nog ovanligt att det sker.
 3. Vad bedöms som störande eller onödig vattenskoterkörning?

Svar: Tidigare har polisen endast kunnat utfärda böter till vattenskoterförare som framfört vattenskotern på ett vårdslöst sätt som kan vara farligt. Nu kan polisen utfärda böter för störande och onödig körning som inte anses farlig men som stör andra människor eller miljön.

Bedömningen när en bot ska utfärdas görs av polisen på plats. Kommer polisen att kunna tillämpa lagen i praktiken, finns det båtar tillgängliga som är tillräckligt snabba för att köra ikapp vattenskotrar? Då ett fartyg, oavsett om det är en vattenskoter eller annan båt, har gjort sig skyldig till ett brott som ska rapporteras kan sjöpolisen köra ikapp eller fram till det andra fartyget och borda denna.

Precis som på land med fordon är ett fartyg skyldigt att stanna på anmodan från polisman. Bedömningen av när en bot ska utfärdas görs av polisen på plats. Rapportering sker både mot ett vårdslöst och störande beteende samt hastighetsöverträdelser där mätning sker med laser eller efterföljande.
Visa hela svaret

You might be interested:  Enkla Saker Att Bygga Av Trä?

Hur sent får man störa grannar?

Du ska alltid undvika att störa dina grannar. Avstå från högljudda aktiviteter klockan 20.00–07.00 på vardagar och 20.00–10.00 under helger och helgdagar. Undvik störande vattenspolning alla dagar klockan 23.00–06.00. Läs gärna våra trivselregler
Visa hela svaret

Hur sent får man dammsuga i lägenhet?

Finns det några regler/normer om när man får dammsuga i sin hyresrätt? Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inga specifika regler om när man får/inte får städa i en hyresrätt. Men eftersom du nämner dammsugning, antar jag att du syftar på oljudet och om det finns regler om när och hur högt det får låta i en hyresrätt.

I (även kallad hyreslagen) finns en regel som säger att hyresgästen ska se till så att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på en nivå som inte skäligen bör tålas (). Den här regeln är dock heller inte så specifik, utan ganska allmän.

Det är heller inte alla störningar som omfattas av regeln, exempelvis ska en hyresgäst acceptera vissa lindriga störningar i ett flerfamiljshus och det tas inte hänsyn till att vissa människor är mer känsliga för ljud än andra. Att dammsuga på söndagar kan inte rimligen ses som en störning som försämrar någons bostadsmiljö – och det är därför helt okej att dammsuga på en söndag.

 1. I övrigt finns det inga tidsgränser på när man får dammsuga, men det kan möjligtvis anses som en störning om man skulle dammsuga mitt i natten (då det inte är en “normal” tid för en sådan syssla).
 2. Du kan även fråga din hyresvärd vad som gäller just där du bor (jag skulle dock inte tänka mig att något annat gäller) och det är alltid bra att prata med sina grannar om vad de tycker.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om något var oklart eller du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänliga hälsningar, : Finns det några regler/normer om när man får dammsuga i sin hyresrätt?
Visa hela svaret

När får man hamra i lägenhet?

10.00 – 15.00. Det får alltså inte ske på sön- och helgdagar samt på vardagar efter kl.20.00 och före kl.08.00.
Visa hela svaret

När får man börja hamra på morgonen?

Renovering och störande ljud – Tänk på att visa hänsyn under tiderna 21:00 – 08:00. Att borra och spika med maskiner som låter mycket är tillåtet mellan 08:00-20:00 ( lördag – söndag mellan 09:00 – 18:00), undantaget är planerade reparationer av föreningen som är tillåtet på andra tider.
Visa hela svaret