Hur Vet Man Om Trä Är Ruttet?

Hur Vet Man Om Trä Är Ruttet
Stick in spetsen på en skruvmejsel i träet där du misstänker att det är ruttet. Är det mjukt, är träet angripet.
Visa hela svaret

Kan ruttet trä sprida sig?

Hur drabbas våra hus? – Rötsvampar trivs i fuktiga trämaterial. Fuktkvoten måste vara högre än 20 procent för att en rötsvamp ska kunna orsaka skada. Eftersom trä påverkas av den naturliga fukt som finns i vår luft är rötsvampsangrepp i hus tyvärr mycket vanligt.

 • Rötsvamparnas sporer sprids med luften.
 • När de kommer i kontakt med trä som har lämplig fuktkvot och temperatur gror sporerna och små tunna celltrådar (hyfer) utvecklas.
 • Problemet med rötsvampar är att de bryter ned virkets hållfasthet och förkortar dess livslängd.
 • Trä kan vara angripet av rötsvampar utan att någon synlig fruktkropp har bildats.

Ofta drabbas husets yttre träkonstruktioner. Om det vill sig illa kan rötsvamparna även sprida sig till inre konstruktioner, exempelvis bjälklag och golvsyllar. Rötsvampar kan även tränga sig djupt in i virket och det kan därför vara svårt att bedöma hur omfattande ett angrepp är.
Visa hela svaret

Måste man ta bort murket trä?

Om en stolpe har ruttnat nertill är det inte alltid nödvändigt att byta den. Ofta räcker det att ta bort det skadade träet och ersätta det med nytt. Se här hur enkelt det kan vara.
Visa hela svaret

Vad är murket trä?

murken i ordbok från 1870 –

Betydelse: Lös eller sönderfallande af röta (om trä, ben och så vidare).

You might be interested:  Bygga Om Cykel Till Elcykel Habo?

Källa: “Svenska språkets synonymer” av A.F. Dalin. Utgiven 1870. Vissa ändringar har gjorts för denna digitala utgåva av Sinovum Media.

Visa hela svaret

Varför blir trä grått?

Naturfärgat virke som åldras naturligt Det modifierade virket behåller sin naturliga färg men åldras därefter naturligt. När virke åldras grånar det och antar med tiden en silvergrå ton. Grånaden av virke uppkommer på grund av en mängd olika externa faktorer.

 • Solljuset bryter bl.a.
 • Ner ligninet och hemicellulosan i det yttre virket vilket gör att virket bleks.
 • Andra faktorer som smutspartiklar, ytlig påväxt och döda vedpartiklar gör att virket blir grått.
 • Ombinationen av blekningen och grånaden skapar en silvergrå nyans.
 • Beroende av i vilken miljö virket placeras kommer åldringen att gå i olika hastighet.

Åldringen går snabbare om virket är placerad i väder och vind och står i söderläge som är mest exponerat mot sol. I furu som består av kärna och splintved kommer åldringen även gå snabbare i splintveden på grund av att det tar upp vatten betydligt enklare än kärnan och därmed får en högre fuktkvot som påskyndar den ytliga påväxten.

 1. OrganoWood ® -modifierat virke åldras naturligt vilket medför att grånaden inte alltid sker jämnt över virket.
 2. I standardvirket kommer exempelvis splintveden att gråna snabbare än kärnveden.
 3. I ett tidigt skede kan även grånaden upplevas fläckig men detta jämnas ut relativt snabbt.
 4. Efter 1-2 år har en trädäck som är placerat utomhus i solljus fått en vacker jämngrå yta.

En effekt som kan uppkomma på allt virke som placeras utomhus och åldras är ett fenomen s.k. fliskritning (“fiberludd”) där fiber lossnar från virkets yta. Detta uppkommer när ligninet som binder ihop fibrerna i virket bryts ner av solens UV-strålning.

Problemet uppkommer framförallt på virke som placeras i kraftigt solexponerade miljöer, detta kan minska med ytbehandlingar och ordentligt underhåll. För att få en jämnare grånadsprocess och minska risken för att fenomenet ska uppstå har OrganoWood utvecklat ytbehandlingsprodukten OrganoWood ® Träskydd 02 som är speciellt anpassat för OrganoWood ® virke.

SNICKARE UTOMHUS 4 REPARERA 1 LAGA SPRUCKET TRÄ

Produkten ger ytan extremt vattenavvisande (superhydrofoba) egenskaper som minskar risken för fenomenet och ger en jämnare grånadsprocess. OrganoWood ® Select Plus är industriellt behandlad med OrganoWood ® Träskydd 02 och har därmed fått ett mycket effektivt skydd.
Visa hela svaret

You might be interested:  Mat Du Bör Undvika När Du Vill Bygga Muskler?

Är röta farligt?

Om du har mögel och röta – Om du har mögel och röta hemma måste detta saneras. Du bör då vända dig till en expert då sanering av mögel och röta kan vara farligt. I samband med saneringen brukar man installera en avfuktare för att förhindra att problemen kommer tillbaka.

Läs mer om sanering Efterfråga offert Beställ avfuktare

Visa hela svaret

När finns det risk för mögel?

Mögel – I alla inomhusmiljöer finns en normalflora av mögelsvamp. Det bildas oftast mögelsporerna då luftfuktigheten är hög, framförallt på hösten. Om den relativa luftfuktigheten är högre än 70 procent, kan mögelsvampar börja växa. Mögelsvampen slutar att växa vid lägre relativ luftfuktighet än 70 procent, men den dör inte.

 • Mögelsporer innehåller så kallade allergener som kan ge allergiska reaktioner hos känsliga personer.
 • I de flesta fall då människor upplever besvär rör det sig förmodligen inte om allergi mot mögel.
 • I sporer och cellväggar finns också andra ämnen, till exempel glukaner, som satts i samband med hälsoeffekter.

Under vissa tillväxtförhållanden kan många mögelsvampar producera mykotoxiner (mögelgifter) det gäller till exempel mögelsvamparna Stachybotrys atra, Aspergillus, Penicillium och Fussarium. Mögelsvampen kan också avge flyktiga organiska ämnen, vilket bland annat kan ge dålig lukt.
Visa hela svaret

Kan man bli sjuk av mögel i hus?

Symtom som kan kopplas till fukt och mögel – Byggnadsrelaterade hälsobesvär som kan koppas till fukt och mögel i byggnader är diffusa och lätta att förväxla med symtom som uppstår av andra orsaker, exempelvis av förkylning eller stress. Men om du märker att symtomen lindras eller försvinner när du inte är i en viss byggnad kan det vara ett tecken på att det är något i just den byggnaden som gör att du får symtom.

You might be interested:  Gå Ner I Vikt Och Bygga Muskler Samtidigt?

allergi, förvärrad astma försämring av eksem, hudrodnad, klåda, hudutslag huvudvärk, illamående, yrsel irritation i ögon irritation i övre luftvägarna, ont i halsen, hosta och nysningar tung andning koncentrationssvårigheter regelbundna infektioner i luftvägarna sömnsvårigheter trötthet täppt näsa, snuva, bihåleinflammation.

Läs mer om hälsobesvär orsakade av fukt och mögel på Folkhälsomyndighetens och Världshälsoorganisationens webbplatser, se länkar i “Relaterad information”. Läs mer om inomhusmiljö och hälsobesvär på Arbetsmiljöverkets webbplats, se länk i “Relaterad information”.
Visa hela svaret

Kan man ha mögel utan att det syns?

Organiskt damm kan innehålla smittämnen – När mögel torkar in tillsammans med annat organiskt material kan ett organiskt damm bildas. Detta damm kan ge hälsobesvär om man andas in det. Mögelsporer är så små att de inte alltid syns fastän de finns i sådana mängder i luften att de kan ge hälsobesvär.

Detta damm kan bli kvar länge i luften efter att man har virvlat upp det. Organiskt damm kan innehålla annat än mögel som kan ge hälsobesvär. Det kan vara partiklar från djurhår, fjädrar och hud samt kvalster. Sådana partiklar räknas inte som biologiska agens. Men ibland kan det finnas smittämnen av olika slag.

I dammet i lokaler där fåglar, sorkar, möss och råttor kan komma in kan det till exempel finnas smittämnen som orsakar sorkfeber, harpest eller papegojsjuka.
Visa hela svaret