Max Fuktighet I Trä Vid Målning?

Max Fuktighet I Trä Vid Målning
Så här målar du på TRÄ Utomhus Målning utomhus på trä: – Måla helst vid varm och torr väderlek. Bästa målningstid är maj-augusti. – Träet ska vara torrt – fuktkvoten får inte överstiga än 16%. Om träet är för fuktigt kan linoljan inte tränga in ordentligt i underlaget.

 • Linoljefärger torkar långsamt och torktiden förlängs vid kyla och fukt.
 • Man bör därför inte måla vid temperaturer under +10°.
 • Måla inte heller vid risk för regn eller kraftig daggbildning – då risken annars är stor för att det uppstår mattfläckar.
 • Undvik också att måla på direkt soluppvärmda ytor då det kan ge för snabb torkning på ytan med blåsbildning som följd.

Målning på nytt trä: Se till att träet är rent och torrt. Borsta bort löst damm. Normalt fordras tre strykningar. – för Grundmålning späds färgen med 30-40% lågaromatisk lacknafta (alt. Balsamterpentin), dvs 3-4 dl lacknafta till en liter färg. Färgen ska bli lågviskös så den tränger in ordentligt i träet.

 • Var noga att mätta ändträ och skarvar så att färgen sugs in och ger ett bra fuktskydd på dessa utsatta ställen.
 • För Mellanstrykning späds färgen med 15-20% lacknafta.
 • För Slutstrykning används alltid oförtunnad färg.
 • Tänk på: – Linoljefärg ska alltid strykas tunt.
 • För tjockt målade skikt leder till sämre genomtorkning med stor risk för rynk- och blåsbildning som följd.

Det är viktigt att ytan är jämn och slät och icke-sugande före slutstrykningen. – Använd en rund eller oval pensel av god kvalitet och arbeta in färgen ordentligt i underlaget. Roller bör inte användas. – Torktid vid 20° C och normal luftfuktighet är ca 24-48 timmar. Max Fuktighet I Trä Vid Målning OBS! Poröst material som trasor, papper m.m. som är indränkt med linoljefärg, kan självantända. Lägg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.
Visa hela svaret

Vad händer om man målar vid för hög luftfuktighet?

Husmålarsäsong – lär dig måla här I Sverige passar det bäst att måla om huset mellan maj till juli, så om du går i målartankar finns det ingen tid att förlora! Hur vet du vilken typ av färg som har använts på ett hus? Går det att tvätta huset utan högtryckstvätt? Här följer några tips till gör-det-själv-målare.

 1. Det är allra bäst att måla ett hus utvändigt i början av sommaren snarare än i slutet, eftersom luftfuktigheten är högre i juli och augusti och färgen därmed torkar långsammare.
 2. Sätt igång med arbetet så snart temperaturen ligger på minst 10 grader i 24 timmar.
 3. Börja med att ta reda på vilken typ av färg som har använts på huset tidigare.

Undersök färgytan för att se om man har använt oljefärg eller akrylatfärg. I oljebaserad färg är färgfilmen hård och sitter väldigt hårt fäst i underlaget. Ytan har små sprickor och om man böjer en flaga så spricker den itu. Den yta som bildas med akrylatfärg är i stället väldigt flexibel.

 • Om du böjer en bit färg som dragits loss från väggen så bryts den inte itu.
 • Rödfärg på linoljebas och andra kokta färger är enkla att känna igen, eftersom ytan blir matt och kalkaktig.
 • Om du rör vid den matta ytan får du lite färg på fingrarna.
 • Genom åren kan huset ha målats med flera olika sorters färg, vilket gör det svårt att identifiera dem.

Om du är osäker är det bäst att kontakta oss eller din lokala Teknoshandlare. Grundligt underarbete För att ommålningen ska fortlöpa smidigt och, framför allt, för att färgen ska hålla länge, är det väldigt viktigt att underarbetet görs grundligt och noggrant.

 • Många frestas att ta genvägar under det här arbets- och tidskrävande steget.
 • Men om du slarvar med det här får du sota för det om två år, när färgen börjar flagna på grund av att väggen under var smutsig.
 • Så innan du sätter igång med själva målandet ska du avlägsna all färg som lossnar från väggen med en skrapa eller stålborste.

Tvätta därefter väggarna med rengöringsmedel avsett för utomhusväggar. Använd mögeltvätt för att få bort mögel. Målade ytor som vare sig flagnat eller möglat behöver bara rengöras. Använd en skurborste med handtag i stället för högtryckstvätt, så slipper du att blöta ner underlaget så mycket.

Under det här steget är det också bra att kontrollera brädornas skick. Om du kan trycka in en slö kniv i träet bör brädan bytas ut. Använd en ordentlig pensel När väggarna har tvättats och torkat behandlar du de rena träytorna med mögelmedel. När ytorna har torkat kan du sedan börja måla med den utvalda färgen.

Det lönar sig att välja verktyg av hög kvalitet. Använd en bred och tjock pensel avsedd för utomhusarbeten, då får du tillräckligt med färg på brädan i varje strykning.

Undvik också att måla i direkt solljus, eftersom färgen då torkar för snabbt.Börja tidigt på morgonen på husets solsida och arbeta dig sedan vidare mot husets skuggsida under förmiddagens gång. Fakta: Så här målar du om huset

– Ta redan på vilken typ av färg som har använts på huset tidigare och välj lämplig färg därefter. – Provmåla alltid en mindre yta för att kontrollera att du har valt rätt nyans. – Skrapa eller borsta noga av all flagnad färg och smuts från väggarna. – Tvätta alltid väggarna med ett rengöringsmedel som är avsedd för utomhusfasader.

Påbörja alltid arbetet med rengöringsmedel längst ner på väggen och arbeta dig uppåt. – Tvätta mögliga ytor med ett lämpligt rengöringsmedel. – Skölj noga av allt rengöringsmedel. – Byt ut ruttna brädor mot nya. – Underbehandla och grunda rena träytor ordentligt. Låt torka i 1 till 3 dagar. – Se till att du har färg så att det räcker till en till två strykningar.

– Undvik att måla i direkt solljus eller alltför hög luftfuktighet. : Husmålarsäsong – lär dig måla här
Visa hela svaret

Hur fuktig ska ved vara?

Torr ved är en förutsättning för ett bra eldningsresultat – Förutsättningarna för bra torkning av veden är störst under vår och sommar. Resultatet blir bäst om veden är kluven och travad före långfredagen (enligt tidigare generationers erfarenheter). Torkningen bör till en början ske ute i det fria och platsen för detta bör vara noga utvald, helst bör man välja en torr och upphöjd plats där veden kan exponeras för såväl sol som vind.

Veden bör inte läggas direkt på marken eftersom det då finns risk för att vatten “kryper upp” i veden. Någon form av luftgenomsläppligt underlag som bryter kapilärkrafterna är att föredra, t.ex. EU-pallar, slanor eller liknande. Det är viktigt att luften tillåts att cirkulera mellan de olika vedtravarna, varför man inte bör lägga dem alltför tätt.

Samma sak gäller den enskilda vedtraven, en “slarvigt” upplagd vedtrave med mycket luft i torkar fortare än en trave med tätt packad ved. Om veden läggs, eller kastas i stack bör den inte vara tätare än att en mus kan passera genom den! Takad eller otakad trave är en smaksak.

 • Om traven takas är det viktigt att man lämnar en luftspalt mellan veden och taket.
 • Försök har dock visat att veden under vår och sommar torkar lika bra utan tak.
 • Däremot skall veden bäras in i vedboden (eller takas) i god tid innan höstregnen börjar falla.
 • Att lägga en presenning över veden är förkastligt, eftersom man då hindrar avdunstningen! En fråga som ofta återkommer är om barken skall vändas uppåt eller neråt i en vedtrave? Försök visar att det egentligen inte spelar någon större roll, veden blir ungefär lika torr oavsett hur barken vänds.

Torkningen av veden sker till en början mycket snabbt under gynnsamma omständigheter. På sensommaren avtar torkningshastigheten och i samband med att höstregnen börjar kan fukthalten åter öka. Försök har visat att vedens fukthalt sjunker från ca 50 % (rå ved) till ca 15-20% från april till början av augusti.

Under torkningen bör man även vara medveten om att veden krymper (vältans höjd kan sjunka ihop ca 7-10 %), vilket kan försämra stabiliteten i vältan. Ett sätt att få bättre stabilitet i vältan, och förhindra att den faller samman, är att korslägga veden i ytterkanterna och med jämna mellanrum inuti vältan.

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Balkong?

Dessutom kan man förstärka vältan med hjälp av virke, järntråd, rep eller liknande. Ved som huggs och travas på våren kan eldas kommande höst-vinter, men helst bör veden lagras två år innan den eldas (varav sista året under tak, helst i vedbod). Semesterhuggen ved, dvs.

ved som huggs mitt i sommaren bör inte eldas samma säsong eftersom det visat sig att den inte hinner torka tillräckligt. Veden bör ha en fukthalt under 20 % när den eldas (ju torrare den är desto bättre). Det kan vara svårt att avgöra hur torr veden är genom att enbart känna på den. Bästa sättet är att väga en eller några stycken vedklabbar (vikten A) och sedan torka dem i ugn under ett dygn i ca 105 graders värme.

Därefter torkar man dem igen (vikten B). Fukthalten kan då beräknas genom formeln: (A-B)/A multiplicerat med 100 för att få fukthalten i %. Ett annat sätt är att slå ihop två vedklabbar som man vet är tillräckligt torra, t.ex. ved som lagrats i vedbod minst 1 år.
Visa hela svaret

Kan man måla när det regnar?

MÅLA HELST PÅ EN DAG UTAN REGN – De allra mest gynnsamma förhållandena när man ska måla om en fasad är när det är uppehåll, men att måla när det är klar himmel och ett starkt ljus från solens strålar är dock inte heller att rekommendera då det påverkar hur färgen torkar på fasadytan.

 • Det är istället när det är uppehåll fast molnigt som det är som allra bäst att måla om en fasad.
 • Att måla när det regnar är alltså inte heller något som man bör göra.
 • Eftersom att vädret är en viktig faktor för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt är det optimala målarvädret under sommarhalvåret.

Helst ska målnigen göras när vädret är torrt under en längre tidsperiod. Om det är en sommar med ostadigt väder är dock en riktlinje att inte måla när man vet att det kan komma regn inom samma dygn. Att ha flera dagars uppehåll innan målningen sätter igång är ännu bättre.
Visa hela svaret

Kan det vara över 100% luftfuktighet?

Relativ luftfuktighet – Den relativa luftfuktigheten beskriver mängden vattenånga i luften vid en viss temperatur i förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. Ju varmare det är desto mer vattenånga kan förekomma. Den relativa luftfuktigheten uttrycks vanligen i procent.

Om mängden vattenånga är maximal vid rådande temperatur råder mättnad och den relativa fuktigheten är 100 %. I dimma med kanske lite lätt duggregn är luftfuktigheten 95-100 %. Den relativa luftfuktigheten är starkt kopplad till temperaturen. Då luften värms sjunker den relativa fuktigheten som på vintern då den kalla utomhusluften förs inomhus och värms.

Många får då problem med torra luftrör. Om temperaturen istället sjunker stiger den relativa fuktigheten som i svala källare. Där vet vi att det är olämpligt att förvara material som suger åt sig fukt som exempelvis böcker och kläder. Den relativa fuktigheten utomhus under juli är i genomsnitt 70-80 % i stora delar av inlandet, se figur nedan.

Vid kusten är den relativa fuktigheten högre än i inlandet. Orsaken är att avdunstning sker från havet och att havet kyler kusttrakterna på sommaren. Under januari är den genomsnittliga relativa fuktigheten högre än under sommaren, 85-95 % i nästan hela landet. I södra Sverige är det ofta kallare i inlandet vintertid eftersom havet värmer, varför den relativa luftfuktigheten i genomsnitt är högre där jämfört med kusten.

Januari, relativ luftfuktighet, medelvärden 1996-2020. Juli, relativ luftfuktighet, medelvärden 1996-2020. Den relativa fuktigheten är i inlandet ofta lägst dagtid under våren och högst nattetid och på vintern, se exempel i figur nedan. Vid kusten varierar den relativa fuktigheten betydligt mindre eftersom temperaturen är betydligt jämnare under dygnet.
Visa hela svaret

Vad händer när det är 100 luftfuktighet?

100 % relativ luftfuktighet betyder att luften är helt mättad med vatten och inte kan hålla mer vattenånga.D.v.s. eventuell ytterligare vattenånga som tillförs luften kondenserar till vätska eller samlas i luften som dimma. Man kan säga att sannolikheten för regn är högre om den relativa luftfuktigheten är hög.
Visa hela svaret

Hur många procent fukt i Källarvägg?

Håll koll på lukt, temperatur och relativ luftfuktighet – Det finns flera sätt att upptäcka fukt och mögeltillväxt inomhus. Var noga med att inspektera ditt hus, titta exempelvis efter färgförändringar på trä, notera avvikande eller konstiga dofter samt mät gärna luftfuktighet.
Visa hela svaret

Hur mycket fukt är ok i golv?

Lathund Fukt
Förord Tanken med denna lathund är att förenkla begreppen kring fukt, alkalisk fukt och alkalisk nedbrytning av lim och matta samt att med en “röd tråd” ta sig igenom ämnet. Med hjälp av denna lathund skall man kunna föra en dialog (observera dialog och inte monolog) med en kund – från t.ex kommunen, byggfirman, konsultfirman, arkitektfirman, skola, dagis eller en privatkund. Alla människor är inte nobelpristagare i fysik och kemi så därför har vi försökt att anpassa språket och formuleringarna till något som alla skall kunna förstå och därmed också kunna ta till sig.

/td> Framför allt bygger språket och formuleringarna på: • Sunt förnuft. • Logiskt och vardagligt tänkande. • Vad vi kan se med blotta ögat och vad vi kan lukta oss till. • Naturlagarna, vilka vi inte kan bortse ifrån även om vi skulle vilja. Ibland kan en förenkling av språket medföra att det också blir lättare att ifrågasätta, självklart så också här. Därför kan man om man så vill var som helst i texten till denna lathund gå in och ifrågasätta “om det där är den exakta formuleringen” ? De personer som däremot påstår att lathunden innehåller något som är direkt fel eller inte är sant – vet tyvärr inte vad de pratar om. Detta är tänkt att vara en lathund med ett språk som är begripligt och den kommer därför att kunna vara till stor hjälp när det gäller att komma till bukt med fuktproblem. “Att driva upp snacket på en obegriplig nivå för att själv anses vara kunnig och samtidigt tro att man därmed kan lura kunden till ett avslut på affären är att underskatta en kund, både som kund och människa”. DEXOR Fukt – steg för steg Fukt steg 1 Fukt i betonggolv: – Betonggolv i bjälklag får inte lägre RF än 80-85%. – Betonggolv i platta på mark får inte lägre RF än 95%. Detta beror till stor del på det klimat vi har i Sverige. Fukt steg 2 Fuktvandring = utjämning och avdunstning (se illustration 1): Fukt strävar alltid efter en utjämning enligt naturlagarna. Fuktutjämning = fukten strävar efter att uppnå samma fukttal överallt där det finns fukt. Av den anledningen “vandrar” fukten (i betonggolvet) och ordet fuktvandring uppstår. Denna utjämning av fukt, sker inte enbart i betonggolvet – som en enhet för sig med en isolerad företeelse. Den börjar i undergolvet och går vidare upp i hela golvkonstruktionen, vilket även inkluderar ytmaterialet. Därifrån fortsätter den ut till att omfatta rumsluften, vilket samtidigt berörs av ute-luften. – Alltså ett större naturfenomen än man tror! Fukt kan vandra åt alla möjliga håll – men följer alltid naturlagarna. “Det högre fukttalet går alltid mot det lägre fukttalet”! (Obs, ingen regel utan undantag – med variabeln temperaturskillnader kan man få ändrade förutsättningar vad gäller “regeln” och vi talar då ånghalt uttryckt i g/m3). Fukt steg 3 Fuktskada = vattenskada (se illustration 2): Fuktskada i betonggolv är en “översvämning” – skada orsakad av vatten (vätska). Därför är alltid ordet vattenskada ett riktigare ord än ordet fuktskada när vi talar om undergolv av betong och/eller spackel. En vattenskada är alltid lokal oavsett storlek och omfattning. Dvs, den har en början och ett slut. Vid början finner man orsaken, exempelvis ett trasigt vattenrör, och där vattnet (vätskemättnaden) slutar, och avtar, finner man skadans slut. En vattenskada skall alltså inte blandas ihop med “naturligt” förekommande fukt i betonggolv. En skada är helt enkelt en skada. Självklart kan andra material som t.ex trä påverkas av och ta skada av enbart fukt i ångform. Men det resonemanget hör inte till kapitlet om fukt i undergolv av betong och/eller spackel. Upp till sidans början Fuktvandring Illustration 1. (utjämning och avdunstning) 1. Platta på marks 100% går mot rumsluftens 60%.2. Bjälklagets 85% går uppåt mot rumsluftens 60%, vån 1, och nedåt mot rumsluftens 60%, BV.3. Väggens 80% går inåt mot rumsluftens 60% och utåt mot ute-luftens 75%.4. Ute-luftens 85% går in mot väggens 80%, som i sin tur går in mot rumsluftens 60%.5. Vid hörnet där golv, platta på mark, möter vägg får vi pga kapillärkrafterna* en fuktvandring uppåt i väggen men genom tyngdlagen får vi samtidigt en nedbromsning av fenomenet. Resultatet blir att vi i hålkärlet golv/vägg kan uppmäta 100% RF och ca en (1) meter upp 80% RF. Däremellan, denna ca 1 meter, har vi en fallande skala från 100% till 80% från golv upp i vägg. * Kapillärkrafter startar vid ca 93-95% RF och är ett resultat av naturlagarna för ytspänning. De är inte den största orsaken till fuktvandring i ett undergolv av betong och/eller spackel men kan förvisso utgöra ett extra krångligt problem med fukt vid platta på mark.6. Fukten är av naturen lat, och precis som el tar den alltid kortast möjliga väg mot målet. Här är starten betongen, i platta på mark, och målet är rumsluften. Upp till sidans början Vattenskada Illustration 2. (vattenskada) 1. Vattenskadans omfattning, alltid lokal – har en början och ett slut.2. Skadans början – Trasigt vattenrör,3. Skadan avtar – Vattnet, vätskemättnaden, slutar och övergår till fukt.4. Skadans slut.5. Fallande skala – från det att vattnet slutar och fukten avtar till skadans slut – från 100% RF till exempelvis ett bjälklags 85% RF. Upp till sidans början Alkalisk fukt Illustration 3. (ph-skalan) Förhållandena i undergolvet: • Betongen/spacklet är uthärdad men har ett visst RF-tal. • Viss fuktvandring förekommer i undergolvet. • Undergolvet som är cementbaserat innehåller ämnen som Kalium-, Kalcium- och Natriumhydroxid – allmänt kallat alkali. Alkalisk fukt och hur den bildas: • När fuktvandringen, i undergolvet, kondenseras och blir till fritt vatten kan alkali lösas ut i vätskan. • Vattnets pH-värde (pH 7,5) blir förändrat pga alkali och vätskelösningen blir alkalisk med ett pH-värde av 13-14. Vätskan blir aggresiv – dvs den blir frätande på lim och matta som egentligen vill vara applicerade i en pH-neutral miljö, pH 7,5. (se illustration 3). RF-gränser och betong: • För traditionell betong ligger den kritiska nivån för problem med alkalisk nedbrytning av lim och matta runt 75% RF och där över. • För ny högpresterande betong – med lägre vct, vatten-cementtal – ligger den kritiska nivån för problem med alkalisk nedbrytning av lim och matta lägre än 75% RF. • Betong med lägre vct gör att man kan få betongen att härda med mindre mängd vatten, i relation till cement-pulvret, än i traditionell betong. • Betong med lägre vct är däremot mer alkalisk och därmed mer aggresiv, mot lim och matta, än traditionell betong. Upp till sidans början DexorBond och dess funktion Hur DexorBond fungerar: • Från den alkaliska vattenlösningen i undergolvet avdunstar vattenånga (fuktvandringen). Eftersom alkali inte under dessa förhållanden, alltså i undergolvet av betong/spackel vid dessa temperaturer, kan övergå till gasform blir den vattenånga som avdunstar pH-neutral – som vattnet, vätskan i undergolvet, kan göra (se illustration 4). • Den alkali som blir kvar under DexorBond hittar ny kondenserad fukt att blanda sig med, vilket medför att vätskan, och fukten, i betongen ständigt kommer att ha ett högt pH-värde. Illustration 4. (DexorBond i en golvkonstruktion) Vad som gör att DexorBond fungerar: • DexorBond påverkas inte av den alkali som transporteras upp till ytan av fuktvandringen i undergolvet därför att DexorBond är beständig mot kemikalier – och alkali är en kemikalie. • DexorBond släpper igenom vattenånga till viss del. Denna vattenånga är pH-neutral, innehåller inte alkali, och påverkar därför inte lim och matta. • DexorBond har tillräckligt motstånd för genomgång av vattenånga så att vattenångan inte skall kondenseras i limfogen och fritt vatten därmed skulle samlas under mattan. Detta gäller för samtliga typer av matta – så även pvc vilken är tätast. • Till skillnad från en-komponentiga produkter har en två-komponentig produkt som DexorBond ytterligare en så kallade tvärbindning av molekylstrukturen – en tredje dimension helt enkelt. Denna tredje dimension utgör möjlighet till att produkten skall kunna bli kemikalibeständig, alkali beständig. Upp till sidans början Tips om begrepp kring alkalisk fukt Alkalisk nedbrytning av lim och matta. Är ganska enkel att upptäcka. Värsta stadiet är när limmet har förtvålats, då kan även en lekman ganska enkelt konstatera “att här är det något fel”. Något svårare blir det när limmet är relativt intakt, men den karakteristiska lukten av oktanol (förklaras nedan) finns där och gör konstaterandet ändå relativt enkelt. Denna lukt är något som alla personer som vid något tillfälle har rivit en matta har kommit i kontakt med. Den kan beskrivas som att den luktar “gammal källare”, “unken fukt”, “stickande och sötaktig”, “mögel men utan mögeltecken”, eller överhuvud taget “fel föreligger”. Alkalispärr DexorBond som alkalispärr lägges i ett skikt om 0,2 mm för att skydda lim och matta från alkalisk nedbrytning. Oftast på undergolv vid nyproduktion för att förhindra framtida problem men även på ytor där alkalisk nedbrytning redan skett och då i syfte att återställa drabbad yta. Emissionsspärr DexorBond som emissionsspärr lägges i två skikt om varedera 0,2 mm (totalt 0,4 mm) där det andra skiktet appliceras inom 24 timmar efter det första. Oftast på undergolv vid renovering där den alkaliska nedbrytningen resulterat i emissioner (gaser) med stark lukt. Oktanol Eller som den så fint även heter, 2-etylhexanol, är tillsammans med Butanol ett av de två spårämnena som används för att konstatera att en yta drabbats av alkalisk nedbrytning. Dessa illa luktande emissioner kan tränga ned i betongen ca 5-20 cm. Antingen så är lukten kvar efter sanering av den gamla nedbrutna beläggningen eller så kan man misstänka att den kan komma tillbaka. I båda av dessa fall är det att rekommendera att en emissionsspärr, alltså 2 skikt med DexorBond, appliceras. Egen emissioner Är de emissioner (gaser) som en produkt, i sig släpper ifrån sig själv. Idag har de flesta produkter som används i bygg- och golvbranschen väldigt låga egen emissioner – så det är inte mycket att klaga på vad det gäller den saken. Sekundära emissioner Är de emissioner som bildas vid just alkalisk nedbrytning av lim och matta. Samtliga produkter i golvkonstruktionen (betong, spackel, lim och matta) har i sig själva relativt låg avgång av egna emissioner. Problemet, med dålig inomhus luft, uppstår då de sekundära emissionerna bildas pga att produkterna i golv- konstruktionen reagerar då de appliceras ihop – alkalisk nedbrytning av lim och matta. Med DexorBond i en golvkonstruktion bildas inte sekundära emissioner. Ånggenomgångsmotstånd Är något som beskriver materialets motstånd för genomgång av vattenånga. Här följer några exempel. Ju högre tal desto långsammare genomgång pga större motstånd.

Pvc-matta Novilon Linoleum DexorBond 5000 x 10 3 s/m 1500 x 10 3 s/m 300 x 10 3 s/m 300 x 10 3 s/m (kan även uttryckas 5 x 10 6 s/m) (kan även uttryckas 1,5 x 10 6 s/m) (kan även uttryckas 0,3 x 10 6 s/m) (kan även uttryckas 0,3 x 10 6 s/m)

/td> Fuktspärr Ordet fuktspärr är ett ofta missbrukat och felanvänt ord. Många gånger hör man någon säga “att här måste vi ha en fuktspärr, därför att det är för fuktigt”! I och för sig är det inte helt fel, men man måste också ställa sig frågan “mot vad skall vi fuktspärra”? “Mot fukt så klart”! “Javisst, men med vilken typ av material skall vi spärra fukt och mot vilken typ av material skall fukten spärras”? Med DexorBond får vi visserligen inte någon alkalisk fukt i limfogen, dvs fukt med högt pH-värde, men fukt får vi. Den egentliga anledningen till att lim och matta inte bryts ned när DexorBond har applicerats som ett skyddande skikt på betonggolvet är ju just pga att den fukt som passerar i limfogen är pH-neutral och alltså inte innehåller alkali. DexorBond är också en tillräcklig broms av fukt så att inte en kondenspunkt kan uppstå under golvbeläggningen. De fukttal som kan uppmätas i limfogen kan vara både högre och lägre beroende på vilket golvmaterial man väljer och det är just här materialens ånggenomgångsmotstånd spelar roll. Alltså vilket motstånd har fuktspärren och vilket motstånd har materialet ovanför som skall fuktskyddas, och dessa ställda i relation till varandra? Exempel 1: På ett betonggolv med nästan 100% RF och ett (1) skikt med DexorBond (0,2 mm) vilket ger motståndet 300 (+uttrycket för enhet) appliceras en pvc-matta med motståndet 5000 (+uttrycket för enhet). I rumsluften har vi ca 60% RF. Vi får med dessa förutsättningar ca 96% RF i limfogen. Exempel 2: På ett betonggolv med nästan 100% RF och ett (1) skikt med DexorBond (0,2 mm) vilket ger motståndet 300 (+uttrycket för enhet) appliceras en linoleum matta med motståndet 300 (+uttrycket för enhet). I rumsluften har vi ca 60% RF. Vi får med dessa förutsättningar ca 80% RF i limfogen. Med en alkalispärr som DexorBond är ordet fuktspärr i de flesta fall ett onödigt uttryck då det egentliga problemet med fukt i golv till största del beror på alkalisk fukt. Men skall man ändå i vissa sammanhang använda ordet fuktspärr måste man alltid fundera på materialens motstånd för genomgång av vattenånga ställt i relation till varandra innan man kan “fuktspärra”? ESD-golv Vid ESD-golv, framför allt i form av halvledande matta, har det förts diskussioner om hurvida fukten i undergolvet har betydelse för avledning av den statiska elektriciteten genom att ett högt RF-tal skulle kunna ge en “för bra avledning” och därmed skapa obehag för de personer som jobbar på ytan. Återigen får man föra tillbaka diskussionen till att det är alkalisk fukt som påverkar lim och matta negativt. Alltså, en halvledande matta som utsatts för alkalisk nedbrytning har pga detta fått en nedsatt funktion. Med en beständig alkalispärr som DexorBond skyddas mattan ifrån detta och kan behålla sin funktion. Mätmetoder Det enklaste sättet för att konstatera att alkalisk nedbrytning av lim och matta har skett är att lukta, med sin egen näsa, i rummet och under mattan. För att klart och tydligt mäta om rumsluften innehåller ämnen, som oktanol och butanol (som kommer ifrån alkalisk nedbrytning av lim och matta), hänger man upp ett Tenaxrör i rummet som sedan analyseras. För att kontrollera om dessa ämnen kommer ifrån golvkonstruktionen är FLEC-metoden den vanligaste och bästa. En liten kopp eller burkliknande sak placeras direkt ovanpå mattan. Luft blåses sedan igenom koppen och ett Tenaxrör som sedan analyseras. FLEC-metoden används även, som efterkontroll, för att visa att ett åtgärdat “problemgolv” ej längre har problem – alltså när det har sanerats och behandlats med DexorBond samt fått ny golvbeläggning. Dexor har ett exklusivt avtal med SP om just sådana efterkontroller med opartiskt utförande. Upp till sidans början

Visa hela svaret

Vad är normal fuktkvot?

Godkända fuktnivåer – Normalt brukar man ange 17 % som ett gränsvärde då detta i stort sett motsvarar att grunden har haft en relativ fuktighet under 75 % i snitt den senaste perioden. Om man ligger över 17 % så bör man se över varför man ligger över gränsvärdet.

 • Ibland är det ganska tydligt att det krävs någon form av åtgärd i grunden för att skydda den på sikt, men om man ligger precis på gränsen kan det vara en bra idé att undersöka hur grunden mår över en längre period.
 • Ett enkelt sätt att undersöka grunden är att installera en logger som lagrar mätdata under en längre period.

Först när man har mätdata under en längre period, gärna med ett par mätpunkter per dygn, kan man dra slutsatser om grunden mår bra eller inte. Läs mer om att testa din krypgrund under ett års tid,
Visa hela svaret

Kan man mäta fukt själv?

Fuktmätning gällande relativ fuktighet – Relativ luftfuktighet som benämns RF kontrollerar man enklast med en hygrometer, Bra är att använda en trådlös hygrometer som har en sändare vilken man sätter i utrymmet som ska kontrolleras, t.ex. krypgrunden,

 • Sändaren mäter temperatur och relativ fuktighet och sänder dessa värden upp till en huvudenhet som man kan placera på valfritt ställe i bostaden.
 • Upp till tre sändare kan kopplas till den hygrometer som vi saluför, vilket innebär att ytterligare sändare kan sättas på vinden, i källaren etc.
 • Möjlighet finns att koppla in en larmfunktion på en av sändarna så att huvudenheten larmar om det uppstår för hög RF.

Det är mycket bra att ha i utrymmen som är mycket fuktkänsliga, t.ex. källaren eller tvättstugan. Fuktmätning med trådlös hygrometer innebär med andra ord en stor trygghet för alla husägare och är den billigaste försäkringen man kan införskaffa gällande att förebygga fuktskador som kanske annars kräver både dyr och omständlig luktsanering och mögelsanering,
Visa hela svaret

Hur bra är Biltemas fuktmätare?

Det man måste veta också är att mätarna reagerar på metall, så närmar du dig t ex aluminiumramen eller en skruv får du högre värden utan att det är fuktigt. Dessutom får du andra värden i delar i massiv plast jämfört med de med sandwich. Så – alla föreslagna mätarna duger säkert jättebra, även Biltemas enkla.
Visa hela svaret

Kan man elda med fuktig ved?

Att elda med våt ved och skräp ger hälsofarliga utsläpp – Användningen av eldstäder orsakar rök, dvs. utsläpp till luft. Utsläppen från vedeldning har en betydande inverkan på människors hälsa, eftersom de genereras i bostadsområden och kommer att ingå i andningsluften i närområdet.

 1. Enligt Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) mätningar producerar vedeldning bland annat en stor mängd fina partiklar och PAH-föreningar som ökar risken för cancer.
 2. Var och en av oss kan emellertid själv påverka hur ren förbränningen blir.
 3. Vilket träslag som används spelar ingen större roll när det gäller utsläpp, men däremot gör vedens fuktighet det.

Att bränna torr ved medför även den fördelen att man får mer värme än vid eldning med fuktig ved. – Det viktigaste är att bara bränna torr ved i eldstaden och helt och hållet låta bli att bränna skräp. Att bränna våt ved och skräp ger stora hälsofarliga utsläpp till luft.
Visa hela svaret

Kan man stapla blöt ved?

Torka ved under våren – Mindre vedklampar torkar fortare, vilket kan vara bra att ha i åtanke redan när man kapar och klyver sin ved. Under våren torkar veden bäst utomhus. För att få din ved att torka så snabbt som möjligt är det A och O att den lagras torrt och luftigt.

Detta gör du genom att stapla den så att det blir god genomluftning, exempelvis genom stapel, stack eller spjällådor. Veden ska aldrig ligga direkt på marken eftersom den då suger upp fukt. Stapla den heller inte direkt mot en husvägg utan se till att där finns ett mellanrum på 5-10 cm för genomluftning och avdunstning.

Snabba på torktiden genom att exponera så mycket av veden som möjligt för vind och sol. Vid regniga perioder kan man behöva skydda veden.
Visa hela svaret

Kan ved torka för länge?

Hur länge bör veden torka? – Det går aldrig egentligen att säga hur länge ved ska torkas. När fukthalten skjunkit till ca 20 procents fukthalt – då är den redo att användas. Och hur lång tid det tar beror förstås på hur goda torkförutsättningar som den fått genom:

Skydd från nederbörd Värme Ventilation

Men om man ändå vill ha ett hum om hur länge veden behöver torka: Ved behöver ofta torka minst över sommaren, men gärna åtta månader. Allra bäst är att låta veden fortsätta torka i exempelvis vedboden ytterligare ett år för att bli riktigt torr. Man ska alltså gärna klyva och torka inte vinterns, utan nästkommande vinters ved,

En del anser alltså att det är bäst att låta veden torka två år innan den eldas. Så lång torktid gäller framförallt för hårda vedslag som ek. Man kan dela in vedboden i två olika sektioner – en del för ved som är två år gammal och ska eldas under denna säsong. Och en del med färskare ved som ska torka ytterligare ett år innan eldning.

Det här är riktlinjer men i verkligheten kan torktiden variera mycket beroende på väder och vind och hur du förvarar veden medan den torkar. Och ved ska aldrig torka längre än 4 år – då har förruttningsprocesserna börjat göra att värmevärdet sjunker betydligt.
Visa hela svaret

När är trä som torrast?

PULVERBELAGDA YTOR (STÅL, MDF, ETC.) – Ytan kan göras lite olika beroende på hur kunden vill ha det. Pulverlackerade ytor kan beskrivas som motståndskraftiga mot slitage. Rengöring utförs med en lätt fuktad trasa. Fläckborttagning sker med all rengöringsmedel och i vissa fall lacknafta.

Stålytor: Som huvudregel används en mjuk trasa för daglig rengöring. För att skydda ytan och förenkla rengöringen kan du applicera ett tunt lager vax med tillsatt silikon. Plasytor: Plaster har olika egenskaper beroende på vilka användningsområden de är avsedda att täcka. Rengöring görs bäst med en trasa fuktad i ljummet vatten med lite rengöringsmedel.

För fläckborttagning används en starkare dosering av rengöringsmedel (se även leverantörens/tillverkarens anvisningar). Möbler med monteringsbeslag: Inomhusklimatet varierar med årstiderna. Det är torrast på senvintern när vi eldar och som fuktigast på hösten. Max Fuktighet I Trä Vid Målning Hvit – F1040 Alpino Max Fuktighet I Trä Vid Målning Lys grå – F7927 Max Fuktighet I Trä Vid Målning Lilac – F2582 Max Fuktighet I Trä Vid Målning Just-Gold – F8857 Max Fuktighet I Trä Vid Målning Mojave – F8751 Max Fuktighet I Trä Vid Målning New Burgundy – F7966 Max Fuktighet I Trä Vid Målning Terril – F2297 Max Fuktighet I Trä Vid Målning Sort
Visa hela svaret

Hur många procent fukt i Källarvägg?

Håll koll på lukt, temperatur och relativ luftfuktighet – Det finns flera sätt att upptäcka fukt och mögeltillväxt inomhus. Var noga med att inspektera ditt hus, titta exempelvis efter färgförändringar på trä, notera avvikande eller konstiga dofter samt mät gärna luftfuktighet.
Visa hela svaret