När Får Man Börja Bygga På Helger?

När Får Man Börja Bygga På Helger
Klockan 8 – 9 är ok när du vill föra oväsen – Eftersom det juridiska läget är oklart är det mycket upp till dina grannars (och ditt egna) förnuft att avgöra hur tidigt du kan börja snickra, städa eller hålla på med andra högljudda aktiviteter. Generellt verkar de flesta anse att någon gång mellan 08.00 och 09.00 på vardagar är det okej att börja låta /skramla/borra/banka.

På helgen är det lite mer varierande åsikter, vissa anser att åtta-nio på morgonen är lika godkänt på helg som på vardag, medan andra förespråkar 10.00 eller till och med 11.00 på lördagar och söndagar. Det verkar också gå en skiljelinje mellan de som bor i lägenhet och de som bor i hus. Lägenhetsinnehavarna är generellt lite mer senstartade, antagligen för att man vet hur väl oljud går igenom tunna lägenhetsväggar.

Många villaägare tycker däremot att det i princip är helt okej att köra igång gräsklipparen när som helst på morgonen eftersom de bor i hus och har ett längre avstånd till närmsta granne.
Visa hela svaret

Hur tidigt får man börja väsnas på helgen?

Störning från ljud – Visa hänsyn mellan kl.21:00 – 08:00, Det skall vara helt tyst efter kl.22:00 och denna tid bör gälla både inom och utomhus. Det är inte okej att väsnas och skrika på gården så alla grannar väcks tidig på morgonen eller på natten. Oavsett om det är vuxna som har fest eller om det är barn som leker.

 1. Du som förälder är ansvarig att se till att dina barn inte stör.
 2. Våra hus är byggda av betong och vissa ljud fortplantar sig lätt mellan våningar och portgångar.
 3. I en del lägenheter har grannen sitt sovrum vägg i vägg med ditt vardagsrum eller så har du en uteplats som ligger precis under någons sovrum och då kan du behöva anpassa ljudvolym på röster, tv osv så att du inte stör.

Om du vill titta på film sent kan ett tips vara att köpa trådlösa hörlurar och koppla till Tv:n. Om man som grannar inte kommer överens om störningarna, upprätta störningslistor med datum, klockslag och typ av störning. Varje boende måste skriva sin egen störningslista, eller ring Bevakningstjänst telnr 08-551 156 77.
Visa hela svaret

Får byggarbetare jobba på lördagar?

Vid arbeten som kan vara störande ska omkringboende informeras skriftligt, i god tid innan byggstart. Ange hur lång tid arbetet ska pågå samt uppgifter om kontaktperson. i tabellen ovan innebär att normalt byggarbete invid bostäder kan pågå vardagar kl 07.00-19.00. Kvällar och helger kan endast lättare arbete utföras.
Visa hela svaret

Får byggarbetare jobba helg?

Får byggarbeten på ett hyreshus pågå varje dag i veckan och har man som hyresgäst då rätt till nedsättning av hyran?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om byggarbeten på ett hyreshus får pågå varje dag i veckan och om man i sådana fall som hyresgäst har rätt till en hyresreducering. Fasadrenoveringen:

Det finns ingen lag som reglerar hur mycket och under vilka tider det får bullra från en byggarbetsplats. Det finns dock allmänna råd och riktlinjer från naturvårdsverket om vad som gäller vid buller från byggarbetsplatser. Generellt sett får byggarbeten ske i stort sett dygnet runt.

Bullret får dock inte vara lika högt alla tider på dygnet. De tidpunkter på dygnet när högre ljudnivåer tillåts är mellan kl.07-19 på vardagar. Även på helger får man starta kl.07.00 men då är det något lägre ljudnivåer jämfört med vardagar som är tillåtna. Om du vill ha mer detaljerad information kan du gå in på naturvårdsverkets hemsida och läsa deras.

Hyresreducering: I hyreslagen finns regler om hyresreducering, alltså nedsättning av hyran. Enligt hyreslagen har hyresgästen rätt till nedsättning av hyran om lägenheten inte kan användas för det avsedda ändamålet, alltså att det föreligger en brist i lägenheten,

 1. Om lägenheten alltså inte är fullvärdig ska inte hyresgästen behöva betala full hyra Att en hyresgäst inte kan befinna sig i lägenheten på grund av oväsen från en byggarbetsplats eller att ljusinsläppet minskas på grund av ett bygge skulle kunna utgöra en brist.
 2. Hyreslagen stadgar även att om hinder eller men i hyresrätten har uppkommit kan hyresgästen få nedsättning av hyran,

Hinder och men kan till exempel handla om störningar, såsom ljud eller ex minskat ljusinläpp, på grund av arbete som din hyresvärd utför på fastigheten. Man måste dock, som boende i ett tätbebyggt område, tåla störningar i viss utsträckning. Alla störningar från till exempel en byggarbetsplats anses alltså inte utgöra brist, hinder eller men i nyttjanderätten.

Sammanfattat svar: Hyresvärden har alltså rätt att fasadrenovera huset varje dag i veckan men i begränsad utsträckning under helgdagar och under vissa timmar på dygnet. En hyresgäst om utsätts för dessa störningar kan ha rätt till nedsättning av hyran, Om hyresgästen har rätt till viss nedsättning av hyran blir en bedömning i det enskilda fallet av arten och omfattningen av störningarna.

Detta är en objektiv bedömning vilket innebär att man måste ta hänsyn till vilka typer av störningar en hyresgäst i en lägenhet av aktuellt slag normalt utsätts för. Hoppas du fick svar på din fråga! : Får byggarbeten på ett hyreshus pågå varje dag i veckan och har man som hyresgäst då rätt till nedsättning av hyran?
Visa hela svaret

När får man börja jobba i tätbebyggt område?

Det är således den som äger/disponerar fastigheten som är ansvarig för att inga störande ljud förekommer innan 07.00. Detta innebär att man som ägare/disponent av fastighet kan kräva av hantverkare att inte börja innan 07.00, om arbetet medför störande ljud. Gäller det vägarbeten/snöröjning osv.
Visa hela svaret

När ska det vara tyst på helger?

Informera grannar – Om du ska ha en fest med många gäster är det klokt att i god tid meddela det för grannarna. Man brukar säga att det finns en oskriven lag som säger att det ska vara tyst mellan klockan 22.00 och 07.00. Det är viktigt att komma ihåg att man för den skull inte ska behöva smyga på tå för att man bor i ett flerfamiljshus eller för att grannen arbetar nattskift. Använd sunt förnuft.
Visa hela svaret

Kan man duscha efter 22?

Duscha och bada är skönt. För grannarnas skull, undvik detta mellan klockan 22.00 – 06.00. Brus i vattenrören kan vara ganska störande.
Visa hela svaret

Hur tidigt får man börja jobba på morgonen?

Arbetstider för ungdomar – Ungdom är en minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår. För ungdomar gäller att arbetstiden inte får hindra skolgången eller möjligheten att ta till sig skolundervisningen.

Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Om det behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna eller övriga arbetsförhållanden gäller ett undantag från den här regeln. Då får ungdomar istället arbeta upp till 8 timmar per dag i genomsnitt på en sjudagarsperiod. Veckoarbetstiden får då vara 40 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.

Det innebär att man till exempel kan arbeta 10 timmar en dag om man en annan dag arbetar 6 timmar. Ungdomar ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod (dygnsvila). Tiden mellan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07 ska vara fri från arbete.

 • Dygnsvilan får förkortas till 11 timmar på arbetsplatser där ett ordinarie arbetspass slutar mellan klockan 22 och 24 eller börjar mellan klockan 05 och 07.
 • Om den minderåriga har flera arbetspass under ett dygn och inget arbetspass är längre än 4 timmar får dygnsvilan också förkortas till 11 timmar.

Flera arbetspass under varje dygn bör användas restriktivt. En förutsättning att förkorta nattvilan för ungdomar är att en kompenserande viloperiod följer direkt efter arbetets slut. Ungdomar ska ha en viloperiod från arbetet om minst två dagar under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila.
Visa hela svaret

När arbetade man på lördagar?

Lördagen i Sverige – I Sverige är lördagen godisdag för många barn. Lördagar är generellt sett ledig dag i skolor och de flesta arbetsplatser i Sverige och i de flesta andra länder. Detta infördes mestadels på 1960-talet i Sverige. Innan dess var lördagen vanligen (förkortad) arbetsdag, undantaget helgdagsafton,

You might be interested:  Ta Bort Färg Från Trä Utomhus?

Under 1950-talet blev lördagsgodis ett begrepp i Sverige, i syfte att begränsa barns intag av godis till just lördagar.1982 beslutade regeringen att Systembolaget skulle hålla stängt på lördagar. Först år 2000 blev det lördagsöppet igen.

Visa hela svaret

När börjar snickare?

Gäääsp . varför måste byggjobbare börja jobbet när många andra fortfarande slumrar sött? Vi tittade bakåt i tiden i jakten på svar. Tidig frukost hos rörmokaren Amilia Hök Felleson. Foto: Anna Bredberg Varför börjar vi så tidigt? På bygget råder en lite annan rytm än i det övriga samhället. Länge gällde arbetstiden kvart i sju till fyra. – Kvart i sju skulle bodtomten ha kaffet klart när folk kom till jobbet.

Det var en som skötte förråd och hjälpte till, ofta en gammal byggnadsarbetare som inte hade orken kvar, ett slags hustomte, berättar Håkan Olander, tidigare chefredaktör på tidningen Byggnadsarbetaren. De tidiga morgnarna går att spåra till arbetarrörelsens barndom. – Min minnesbild av gamla avtal är att det varit så i minst 80 år, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

En orsak är att vi vill jobba under dygnets ljusa timmar. Det kanske inte har så stor betydelse på sommaren, men på hösten och vintern har det ju det. När Får Man Börja Bygga På Helger Lars-Göran Holmström i Stockholm kliver up 04.27. Foto: Anna Bredberg Jag är inte pigg – men jag gör min plikt. Läs mer: Lars-Görans morgonrutin tar sju minuter Regleringen stadgas troligen i något gammalt avtal med byggmästarna. – Det fanns en gemensam arbetsmoral för ackordsarbetet.

Man ska hålla i gång och jobba och ackorden ska ge överskott, grundat i avtal mellan byggmästarna och fackliga förtroendemän, säger Håkan Olander. Journalisten Mikael Nyberg, som har skrivit flera böcker om striden mellan arbete och kapital, spårar morgonarbetet till arbetarrörelsens barndom. Det var inte bara byggnadsarbetare som började tidigt när arbetsdagen var 10–12 timmar lång.

– De tidiga dagarna hänger kanske kvar från tiden före åttatimmarsdagen. Facken valde att kapa i andra änden när de fick igenom arbetstidsförkortningarna. Torbjörn Hagelin är själv gammal träarbetare. Han gick ut i produktion år 1978 och har jobbat på Peab, BPA och Skanska i Stockholm och på Gotland. Amilia Hök Felleson i Gävle kliver up 05.00. Foto: Anna Bredberg Jag började med 05.30, sedan har det bara blivit tidigare. Nu har jag accepterat att 05.00 är helt okej. Läs mer: Amilia klämmer in träning varje morgon. Under många år har alltså omkring sju till fyra varit standard på bygget.

Med Byggavtalet 2010, som Torbjörn Hagelin var med och förhandlade fram, öppnade parterna för förändring. Sedan dess har tiderna luckrats upp ytterligare. Enligt senaste avtalet från 2020 kan den ordinarie arbetstiden tidigast förläggas från klockan 05.00 och sluta senast 24.00. – Arbetsgivaren har velat ha det så och det har flyttats lite varje avtalsrörelse.

Numera kan man ju även jobba lördag–söndag, men det kräver en överenskommelse med laget, säger Torbjörn Hagelin. Om arbetsgivaren och de anställda inte kommer överens inträder den så kallade stupstocken. Då blir det traditionella arbetstider, vilket innebär att arbetet ska utföras måndag till fredag mellan 06.30 och 17.30.

 • I avtalet 2010 var spannet 06.45–16.00, så även där har det gått mot ökad flexibilitet – och något tidigare morgnar.
 • Torbjörn Hagelin upplever att det fortfarande i regel är sju till fyra som gäller.
 • Bilden bekräftas av Skanska: – Det är mycket vanligt att arbeta 07–16, säger kommunikatör Olof Rundgren.

En del arbetsplatser arbetar lite längre dagar måndag–torsdag för att sedan arbeta en kortare fredag. Ligger man ute på traktamentsjobb brukar måndag–torsdag tio timmar per dag vara vanligt. Oliver Wittfjord i Helsingborg kliver upp 06.40. Foto: Anna Bredberg Det är jobbigt första halvtimmen men när man väl sitter i firmabilen är det mycket lättare. Läs mer: Oliver börjar dagen med en dubbelsnus Samma gäller på NCC där det vanligaste är att man arbetar mellan 07.00–16.15 inklusive raster.

Men det finns möjlighet att förlägga tiden inom kollektivavtalets ramar. – Det tycker vi är bra, då någon kanske behöver hinna lämna på dagis som inte öppnar förrän 07.30, säger Anna Rasin på företagets presstjänst. Det är upp till varje enskild arbetsplats inom NCC att förlägga arbetstiden så att det passar personal och projekt, och det är något som görs tillsammans.

Tiderna fyller flera praktiska funktioner. – Generellt skulle jag säga att vi som kategori människor är morgonpigga, vi som jobbar i den här branschen. Och det är betydligt bättre att börja tidigt, det är lättare att jobba i dagsljus än med strålkastare, säger Torbjörn Hagelin.
Visa hela svaret

Får man bygga på lördagar?

Vad säger lagen om oväsen i hemmet? – Det finns inga lagstadgade klockslag eller generella tider för när du får föra oväsen i ditt hem eller i din trädgård. Enkelt uttryckt så säger de regler som finns att den boende ska ta hänsyn till sin omgivning och sina grannar, och inte vara störande.

Vad “störande” betyder är naturligt en svår sak att säkert veta så det måste finnas en stor portion sunt förnuft och allra helst dialog med dina grannar. Det som kan sägas är att det inte nödvändigtvis behöver vara ett visst klockslag som gäller, utan även hur ofta störningar sker. Att ha grannar på andra sidan väggen eller precis bredvid tomten och sedan börja borra eller klockan fem-sex på morgonen kan kanske vara okej en gång, men knappast flera gånger i veckan under en längre period.

Bor du i en bostadsrättsförening kan föreningen ha egna regler för när oväsen får förekomma, hör med din förening om detta. Även om inte bryter mot någon lag så kan du om du bryter mot föreningens stadgar bli tvingad att lämna föreningen och därmed din bostad.

 • I många föreningar anses 22.00 vara sluttiden för oväsen, därefter bör det vara tyst så tillvida att grannarna inte ska störas alls.
 • Rösta här och ange vilken tid du tycker att det är okej att börja föra oväsen hemma.
 • Ommentera gärna med dina egna åsikter om det här med oväsen i villa, radhus eller lägenhet.

Kommentarsrutan hittar du direkt här under artikeln.
Visa hela svaret

När får man börja jobba på en söndag?

Detta gäller från det att du fyllt 23 år. Från och med nästa år, 2023, sänkt åldersgränsen till 22 år.
Visa hela svaret

Får man OB om man jobbar helg?

Vad är Obekväm arbetstid? Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid förlagd till kvällar, nätter och helger. Med obekväm arbetstid, ofta kallad ob-tid och ibland även förskjuten arbetstid, menas ordinarie arbetstid som är schemalagd till kvällar, nätter och helger.

Obekväm arbetstid är inte samma sak som övertid. En arbetsgivare måste informera den anställde minst 14 dagar i förväg innan obekväm arbetstid schemaläggs. Den som arbetar på obekväma arbetstider får vanligtvis extra ersättning för det. Ersättningen brukar kallas för ob-tillägg. I arbetstidslagen, ATL, som reglerar den sammanlagda arbetstiden och sätter upp ramar för ordinarie arbetstid samt jourtid, övertid och mertid används dock inte begreppet obekväm arbetstid.

Det finns alltså inga lagar eller regler om vad obekväm arbetstid är eller vilken extra ersättning som ska utgå utan detta regleras i eller i, Obekväm arbetstid är, som vi har sett, inte reglerad i arbetstidslagen. Det finns dock tre tidskategorier som vanligtvis räknas som obekväm arbetstid i kollektivavtal och andra anställningsbevis.

 • De olika kategorierna är vardagskvällar mellan klockan 18.00–24.00, vardagsnätter mellan klockan 24.00–07.00 och arbete förlagd till lördagar och söndagar.
 • Under storhelger som till exempel jul, nyår och midsommar betalas ofta också ett extra storhelgstillägg.
 • Dessa tre kategorier används i många branscher och verksamheter men obekväm arbetstid och extra ersättning i samband den obekväma arbetstiden kan också ligga inom andra tidsspann.

Obekväm arbetstid är vanligare inom vissa yrken och branscher än andra. Exempel på verksamheter där obekväm arbetstid ofta förekommer är i sjukvården, räddningstjänsten samt hotell- och restaurangbranschen. En annan bransch som ofta har obekväma arbetstider är underhållningsbranschen.

 • Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration.
 • Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatter.
 • Vi har skapat där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.
 • Använder du ett annat ekonomisystem idag? Att byta till Fortnox går både snabbt och enkelt.

Vi ger dig en extra skjuts i uppstarten. Ta del av vårt erbjudande för nystartade företag. : Vad är Obekväm arbetstid?
Visa hela svaret

Får man borra på en söndag?

Spika och borra – Du får inte spika, borra eller utföra andra störande arbeten i din lägenhet klockan 20.00-07.00 vardagar samt 20.00-10.00 lördag, söndag och andra helgdagar.
Visa hela svaret

När ska det vara tyst i ett villaområde?

Störande ljud – tider som gäller – En av de absolut vanligaste sakerna som grannar upplever är jobbiga är när de som bor intill är högljudda. Det kan vara frustrerande att inte kunna sova, jobba eller leva sitt vardagliga liv på grund av höga ljud. När det gäller störande ljud och tider finns det inga lagstadgade klockslag när det ska vara helt tyst i ett bostadsområde eller flerfamiljshus.

 • Oberoende av om det gäller regler för oljud i villaområde eller störningar i en hyresrätt så säger lagen att boende inte har rätt att störa sina grannar under någon tid på dygnet.
 • Det innebär att alla ska visa lika stor respekt för sina grannar klockan 2 på eftermiddagen som klockan 10 på kvällen.
 • Med detta sagt har ändå många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar trivselregler.
You might be interested:  Hur Tar Man Bort Mögel På Trä?

Alla som bor i föreningen eller hos en given hyresvärd åtar sig att följa reglerna. Det är därför många har regelverk som säger att de boende ska vara tysta mellan vissa tidpunkter under dygnet, eller att tvättstugan inte får användas nattetid.
Visa hela svaret

Hur mycket får ett bygge låta?

Byggarbete på natten – Buller från byggarbetsplatser utomhus vid bostadsfasad bör inte överstiga 45 dBA ekvivalent och 70 dBA max klockan 22.00–07.00. Inomhus med stängda fönster bör ljudnivån inte överstiga 30 dBA ekvivalent och 45 dBA max. det innebär i praktiken att inga bullrande moment får utföras klockan 22.00–07.00.
Visa hela svaret

Får mån renovera på helger?

Renoveringstider Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om tider och när det ska vara tyst i huset handlar om sunt förnuft. Man får inte störa sina grannar oavsett vilken tid på dygnet det är. Vanligtvis sker en renovering under en begränsad tid och en del störande ljud är i ofrånkomliga.

Givetvis ska man få renovera både på vardagar som på helger. Om det finns ordningsföreskrifter (riktlinjer för renovering) i bostadsrättsföreningen fungerar dessa endast som rekommendationer. Det finns inget i lagen som säger att man kan bli vräkt eller dylikt om man inte följer dessa. Man kan i princip renovera vilka tider man vill.

Styrelsen får inte använda några sanktioner för att hindra er. Men det är viktigt att tänka på att det är olämpligt att slipa, borra i flera timmar utan uppehåll eller göra sådant som kan vara störande tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Styrelsen kan alltså inte bestämma att ni endast får “borra upp tavlor” på helgerna.

Högt oljud är som sagt ofrånkomligt när man renoverar och det finns ingenting som säger att man inte får renovera på helger. Ett sätt att slippa konflikter är att prata med grannarna och visa hänsyn. Kanske genom att sätta upp en lapp i porten och informera om att ni ska renovera och hur lång tid det kan beräknas ta.

Om man ber om förståelse för att det kan bli störande under en period så har man ökat toleransen från början! Lycka till med renoveringen! Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig till mig på [email protected]! Vänliga hälsningar, : Renoveringstider
Visa hela svaret

Kan mån polisanmäla grannar som stör?

Så agerar du vid ordningsstörningar –

Kontakta i första hand nödnumret 112 vid ordningsstörningar på allmän plats. Låt bli att försöka hantera situationen själv, om det inte är säkert. Polisen avgör hur situationen ska hanteras. Ibland räcker det med att polisen pratar med förövaren, för att ordningen ska återställas. Då störningen inträffar på privat område kan du gå till din granne för att diskutera det som stör i dennas beteende. Meddela disponenten vid behov. Ring nödnumret 112 om du bedömer att du inte kan hantera situationen själv. Om störningen upphör innan polisen anlänt till platsen ska du meddela nödnumret 112 om detta, så att polisen inte kommer till platsen i onödan.

Mer information om övervakning av ordning Ordningslagen i Finlex
Visa hela svaret

Hur mycket får barn störa sina grannar?

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Vill börja med att säga att jag förstår att det är ett frustrerande situation ni är i, där man ogärna vill skapa dålig stämning grannar emellan men samtidigt naturligtvis vill känna att man kan komma hem till en god natts sömn och vara relativt ostörd i sitt hem.

 • Finns det lag som behandlar situationen? Jordabalkens 12:e kap,
 • Reglerar frågor om hyra.
 • Hur man får använda lägenheten och i vilket mån man får störa grannar reglerar i 12 kap.25 § JB,
 • I vilken mån får man störa sina grannar? Huvudregeln är att du inte ska behöva bli störd under varken dagtid eller under natten, men visst ljud, sådant som hör till ett normalt liv, får man leva med.

Er granne har en skyldighet att se till att ni som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön på ett sätt som ni inte ska behöva tåla ( 12 kap.25§ första stycket jordabalken ). Vägledande vid en bedömning av vilka störningar man ska behöva stå ut med från sina grannar är den allmänna uppfattningen.

Att barn leker, skriker och på andra sätt låter tillhör nog, som du redan varit inne på, störningar som måste tålas och som man lite får räkna med när man bor i ett flerfamiljshus. Ständigt pågående störningar och/eller allvarligare störningar ska du dock inte behöva stå ut med, framförallt inte under vissa tider såsom sen kväll och natt.

Under natten ska ni med andra ord få sova ostört (i det bör också räknas in tidig morgon och kvällar) medan man på dagen får räkna med ljud ( prop.1992/93:115 s.30 ). Beträffande helger gäller inte särskilda regler, utan där får ni nog dessvärre vara beredda på att bli väckta på förmiddagen.

 • Tala med dem igen Du tycks ha förstående och resonliga grannar, varför ni borde ha goda förutsättningar att komma till en lösning tillsammans.
 • Det finns saker de utan allt för stor kostnad eller olägenhet skulle kunna göra för att störa er mindre, utan att begränsa sina egna liv i hög eller ens någon utsträckning.

Kanske att de skulle kunna sätta upp ljudabsorbenter om det är ett särskilt rum som alstrar ljud till dig, ha fler eller tjockare mattor och försöka lära sin son att inte föra ljud som ofta går att undvika utan att begränsa hans vardag (ex inte dra i stolar).

Tala med hyresvärden Skulle det inte hjälpa att ta kontakt med dina grannar igen och ni skulle känna att situationen är ohållbar – att ni störs i större mån än vad som bör vara rimligt eller får så lite sömn att det påverkar er vardag – råder jag er ändå att kontakta värden. Då kan hen ta ställning till om barnet låter mer än vad ni bör tåla, och är sedan skyldig att vidta lämpliga åtgärder, exempelvis säga till dem ( Hyresgästföreningen ).

Sammanfattning och råd Läget är rättsligt inte helt självklart; i flerfamiljshus måste man ta hänsyn till varandra men också acceptera en viss mängd störning, en bedömning måste således göras från fall till fall. Det är ofrånkomligt att inte höra någonting från sina grannar, särskilt då det är barn med i bilden, men de har ändå en skyldighet att söka begränsa i vilken mån de stör er, och ni har rätt till att få sova ordentligt om nätterna.
Visa hela svaret

Kan man klaga på skrikande barn?

Vår granne klagar på att våra barn för oväsen, vad kan vi göra åt situationen? Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Utifrån informationen i din fråga framgår det inte om ni bor i en bostadsrätt eller en hyresrätt. Därmed kommer jag redogöra för båda alternativen.

Bostadsrätt Enligt ska bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön att de inte skäligen bör tålas. Vissa störningar måste accepteras i flerfamiljshus, vilket gör att störningar i boendet är förhållandevis generösa.

Att era barn leker och eventuella skriker om dagarna är sådana störningar som måste accepteras av grannarna. Att er granne klagar på att barnen gråter är inte olagligt. Däremot kommer inte det leda till några juridiska konsekvenser för er. Detta innebär att ni har rätt att bo kvar.

Hyresrätt I (JB) återfinns den så kallade “hyreslagen”. Situationen med störande grannar regleras i, Enligt denna lag är en hyresgäst (vilket är ni) skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön på ett sätt som andra hyresgäster inte ska behöva tåla.

Att dina barn leker och eventuellt skriker måste däremot accepteras i ett flerfamiljshus, precis som om man bor i en bostadsrätt. Sammanfattning Att era barn leker och eventuellt gråter är något som era grannar måste tåla. En lösning på problemet kan vara att prata med hyresvärden om ni bor i en hyresrätt.

 • Detta kan ni göra tillsammans med er granne för att lösa situationen.
 • Då kan även hyresvärden ta ställning till om barnen låter mer än vad grannarna bör tåla.
 • Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att er situation löser sig.
 • Om du funderar över något mer är du välkommen att ställa ytterligare en fråga.

Med vänlig hälsning, Fråga Juristen : Vår granne klagar på att våra barn för oväsen, vad kan vi göra åt situationen?
Visa hela svaret

Hur mycket får barn låta i en lägenhet?

Hur mycket får grannar låta i flerfamiljshus? Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Det finns inga självklara regler gällande hur mycket ljud man ska behöva tåla från sina grannar. Generellt går det dock att säga att boende i flerfamiljshus måste acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv.

 • Svaret på din fråga beror därmed på vad det är för ljud som du störs av.
 • Om ljuden är “normala”, alltså fotsteg, tillfälligt höga röster etc.
 • Är det därför inget som kan läggas grannen till last.
 • Det gäller även om det är ovanligt lyhört i huset.
 • Det finns inga regler om att det ska vara tyst och inte höras något i lägenheten.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Visby Ringmur?

Att det hörs mest i vardagsrummet spelar inte någon roll ifall det handlar om normala ljud från grannen. Om det däremot är så att din granne ger ifrån sig mer ljud än vad som hör till ett normalt liv är det inget du måste acceptera. Enligt ska hyresgäster se till att deras användning av lägenheten inte leder till att de som bor i omgivningen utsätts för oskäliga störningar.

Jag råder dig i sådana fall att kontakta din granne och tala om att du störs av ljuden. Förhoppningsvis är grannen förstående och ni kan nå en överenskommelse. Om det inte ger framgång kan du höra av dig till din hyresvärd alternativt till bostadsrättsföreningens styrelse (beroende på din boendeform), som kan ge din granne en varning.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig! Med vänliga hälsningar, : Hur mycket får grannar låta i flerfamiljshus?
Visa hela svaret

Får man spela musik i lägenhet?

Det finns flera saker du själv kan göra för att minska ljud som kommer in i din lägenhet. Att hänga upp tavlor på väggar och lägga mattor på golv kan dämpa ljud och musik. Det är fullt tillåtet att spela musik i flerfamiljshus och att du hör musik är varken konstigt eller otillåtet.

Om din granne spelar mycket hög musik som stör kan du alltid knacka på eller lämna en lapp i brevlådan där du vänligen ber grannen att sänka musiken. Detta är ofta det smidigaste tillvägagångssättet. Om grannen inte skulle sänka musiken och ifall detta skulle bli ett återkommande problem kan du höra av dig till Störningsjouren på telefon: 018-727 36 00.

Tänk på att man dagtid behöver ha en högre toleransnivå för sina grannars ljud medan man kvällstid får tänka på att hålla nere ljudnivån för att inte störa sina grannar.
Visa hela svaret

När får man börja väsnas i lägenhet?

Spika och borra – Du får inte spika, borra eller utföra andra störande arbeten i din lägenhet klockan 20.00-07.00 vardagar samt 20.00-10.00 lördag, söndag och andra helgdagar.
Visa hela svaret

När får man börja spela musik på morgonen?

Grannar som spelar hög musik

Hej Sonja,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Något generellt förbud mot att spela musik i sin lägenhet finns inte.

Även om det inte uttryckligen står i lagen är det allmänt accepterat att man inte får störa sina grannar efter klockan 22 på kvällen och före klockan 08 på morgonen. Men det innebär inte att dina grannar kan spela hur mycket och hur högt de vill på annan tid av dygnet.
Visa hela svaret

Vilka tider får man låta?

Min granne stör mig med oljud eller på annat sätt, vad kan jag göra? Föreningens ordningsregler för oljud kan du läsa här nedan. se även “” “Störande ljud ska undvikas vardagar mellan kl.22:00 till 07:00, helgdagar 23:00 till 09:00. Till detta räknas högljudda skrik, hög volym på musikanläggning, TV, Fester, mm.

 • Dessa regler är ett förtydligande under vilka tider som störningar inte tolereras, under övriga tider ska man fortfarande i möjligaste mån inte störa sin granne med höga ljud eller oväsende om det kan undvikas.”
 • När en störning uppstår begär vi att du först och främst har försökt lösa problemet genom att prata direkt med din granne.
 • Exempel på störningar kan vara att någon festar långt in på natten/morgonen och för mycket oväsende, övervattnar på balkongen så att det rinner ned, fimpar på din uteplats eller att någon spelar alldeles för hög musik.

Vad som är viktigt att tänka på är att störning kan betyda olika saker för olika människor och vissa former av störning måste man tolerera. Lagen tar inte hänsyn till personliga förutsättningar och störningen måste alltid bedömas objektivt. Vid allvarliga störningar som bråk, hot eller kriminella handlingar, ring alltid Polisen.

 1. Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla (7 kap 9 § bostadsrättslagen).
 2. Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan många gånger först avgöras vid prövning i domstol.

Att ha fest någon gång i ett flerfamiljshus måste vara tillåtet men blir ett problem om det förekommer allt för ofta eller om ljudnivån är orimligt hög. Gråtande eller lekande barn kan också vara mycket störande men är aldrig ett skäl till uppsägning.

 1. I många fall av störningar kan det dessutom vara fråga om tragiska omständigheter, människor som är ensamma eller sjuka.
 2. Men det finns störningar som kan vara skäl till att en bostadsrättshavare sägs upp från föreningen.
 3. Det går normalt att dela in störningarna i två huvudgrupper.
 4. Den första gäller störningar som kan vara skadliga för hälsan.

När man bedömer vad som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Det är normalt att det förekommer vissa lindriga störningar som kan inverka menligt på hälsan men som ändå måste accepteras, till exempel lekande barn dagtid som stör sömnen för en granne som har nattarbete eller duschande, matlagning eller andra vardagssysslor som utförs nattetid.

Till den andra gruppen räknas störningar som försämrar bostadsmiljön. Även här blir den allmänna uppfattningen vad en boende måste tåla av betydelse. Störningar får dock aldrig medföra att en boende i den miljön inte kan fungera på vanligt sätt. Bedömningen av huruvida en störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar.

Att en person inte tål grannens balkongrökning p.g.a. sin astma eller att en person med sömnsvårigheter hålls vaken av fotsteg från grannen ovanför gör alltså inte att omständigheterna ska anses som störningar även om personerna i praktiken blir störda.

Utgångspunkt är vad som är den allmänna uppfattningen att en boende i flerfamiljshus bör tåla. Boende i flerfamiljshus måste tåla vissa störningar, exempelvis “levnadsljud” såsom lekande barn, dammsugning, tv-ljud, hundskall, barn med kolik skriker på natten ibland, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik dagtid.

Några generella regler finns inte. Bostadsrättsföreningen får dock sätta upp ordningsregler, men de ska överensstämma med ortens sed och saknar annars verkan.

 1. Om du vill få en bra dialog med din granne och kanske lösa det som du upplever är ett problem är det alltid bra att prata med dem.
 2. I många fall kan det vara så att din granne helt enkelt inte tänkt på att deras beteende har stört andra grannar.
 3. Om du har pratat med din granne och försökt lösa problemet men de struntar i vad du tycker och fortsätter med störningen är det nu dags att kontakta styrelsen så tar vi kontakt med den boende för att reda ut problemet.

För att underlätta styrelsens arbete är det bra om du fört anteckningar på datum, klockslag och vilken typ av störning som varit, om du inte redan antecknat detta är det bra om du börjar nu. Det går även att ladda ner en störningsjournal under dokument.

 • Lägenheterna i våra fastigheter är väldigt bra ljudisolerade, långt över vad som räknas som normal standard.
 • Vilket gör att det nästan uteslutande är stomljud som överförs mellan lägenheter.
 • Dvs borrning, bilning, hamrande osv.
 • I vissa fall kan centrifiguringscykeln i en tvättmaskin orsaka ett visst ljud in till annan lägenhet men ljudet är oftast på så låg nivå pga isoleringen att det inte kan tillräknas som störning i våra fastigheter.

Men har man balkongdörr eller fönster öppna så hörs ljud utifrån mycket mer, i sådana fall kan man stänga dem och se om ljudet minskar. Samma sak gäller om man skapar höga ljud, t.ex. musik i sin lägenhet. Har du fönster och dörrar öppna åker mycket av ljudet ut ur lägenheten genom dessa, vill man inte störa sina grannar är det bra om man har möjlighet att stänga fönster och balkongdörr medan man lyssnar på musiken.

Som en avslutande del vill vi även passa på att nämna att under vissa helger och helgdagar är det rimligt med tolerans att fester och oväsen kan förekomma till sent på kvällarna. Högtidshelger brukar oftast inkludera Julafton, Nyårsafton, Påskhelgen Valborgsmässoafton, Kristihimmelsfärd och Midsommarafton.

Vi kommer uppdatera denna artikel allteftersom nya bestämmelser för ljudstörningar fastställs av föreningen och vi inte bara bedömer utifrån bostadsrättslagens riktlinjer. : Min granne stör mig med oljud eller på annat sätt, vad kan jag göra?
Visa hela svaret

Hur länge får man väsnas i hyresrätt?

Du får använda lägenheten på ett normalt sätt – Som hyresgäst får du alltså både spela musik och ha fest ibland. Det finns inga tydliga regler för hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik.
Visa hela svaret