Regler För Att Bygga A Traktor?

Regler För Att Bygga A Traktor
Övergripande tekniska krav på en A-traktor: 33 § A-traktor skall vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Ombyggnaden skall vara så konstruerad och utförd att det endast med stor svårighet går att öka A-traktorns högsta konstruktiva hastighet.
Visa hela svaret

Vad krävs för att bygga en A-traktor?

Det här gäller för A-traktorer –

A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg. För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet. Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år. Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att traktorn är ett långsamtgående fordon. Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning för att godkännas innan den tas i trafik. Därefter ska den regelbundet genomgå kontrollbesiktningar. Frågor om hur du bör bygga din A-traktor eller vad som kan godkännas i registreringsbesiktningen besvaras direkt av besiktningsföretagen.

Visa hela svaret

Vad är dom nya reglerna för A-traktor 2022?

Transportstyrelsens förslag i korthet –

Krav på bältesanvändning vid färd med traktor på väg. Krav på att passagerare i traktor vid färd på väg måste sitta på en plats avsedd för passagerare och endast en passagerare per plats. Traktorer ska inte få köras fortare än högsta tillåtna konstruktiva hastighet. Tvåårig prövotid för körkort med behörighet AM. Krav på vinterdäck på samma sätt som för personbilar. Införande av tekniska krav för att försvåra manipulation av hastighetsbegränsning. Kraven på utrustning för avgasrening skärps. Ökat fokus på risker i utbildningen för körkort med behörighet AM och möjlighet att göra utbildningen med fyrhjuliga fordon. Förtydligade krav på LGF-skyltens befintlighet och utformning.

Visa hela svaret

Får man sitta 3 i en A-traktor?

Får det vara fler än två personer i EPA- eller A-traktor? – Ja, om det inte utgör fara. Enligt Trafikförordningen SFS(1998:1276) 3 kap.79§ får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras så att fara kan uppstå. Detta gäller i A- och EPA-traktorer. Dessa båda fordonstyper har dessutom en högsta tillåten lastvikt som man inte får överskrida.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Ett Rum?

När ska A-traktorer förbjudas?

Enligt EU är det inte förbud mot A-traktorer som diskuteras utan snarare ändrade körkortsregler. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani / TT Uppdaterad 10 november 2022 Publicerad 10 november 2022 Det finns inga planer på att förbjuda A-traktorer i EU, uppger EU-kommissionen för P4 Skaraborg,

Det är inte förbud som diskuteras, utan möjligen eventuella förändringar kring körkortsreglerna, säger Adalbert Jahnz, som är talesperson för transportfrågor på EU-kommissionen till radiokanalen. I förra veckan rapporterade Teknikens värld att EU diskuterar ett förbud mot A-traktorer från årsskiftet.

Men det är inte ett förbud som är aktuellt, säger kommissionens talesperson, utan en förändring av körkortsreglerna.
Visa hela svaret

Får man sitta i baksätet på en EPA?

Polisen har den senaste tiden i större utsträckning rapporterat främst ungdomar för olovlig körning när de framfört A-traktorer som är ombyggda på felaktiga sätt. Tidigare har en för hög hastighet på en A-traktor varit anledningen till att främst ungdomar rapporterats för olovlig körning.

Men det är inte bara hastigheten som avgör om fordonet ska klassas som en A-traktor utan det gäller även kraven på ombyggnation av fordonet. Ett av kraven på ombyggnation är att det är uppenbart att fordonet inte är till för person- eller godsbefordran. Enklare beskrivet får en A-traktor till exempel inte ha ett bagageutrymme och det ska inte vara möjligt att sitta i baksätet.

Däremot får säte för en eller två passagerare bredvid förarsätet behållas vid ombyggnaden. Om en A-traktor är återställd med baksäte och eller bagageutrymme kan föraren dömas för olovlig körning, om personen saknar körkortsbehörighet för personbil. Om en förälder står som ägare så kan även föräldern dömas för tillåtande till olovlig körning eftersom det är främst ägarens ansvar att hålla fordonet i det skick som är föreskrivet.
Visa hela svaret

Får en 13 åring köra traktor?

Körkort och försäkringar – LRF I Sverige får barn och ungdomar köra traktor i vägtrafik inom lantbruk med det enda kravet att man kan köra traktorn säkert, alltså inget körkortskrav. Detta är en unik möjlighet som ställer stora krav på den som släpper ut en körkortslös förare i trafiken.

  1. Det finns en anledning att körkortsåldern för AM-kortet är 15 år, barnen behöver komma så långt i utveckling och mognad innan de kan ta det ansvar som behövs.
  2. Även om barnet är jätteduktig på att köra så är det när någon plötslig, oväntad situation dyker upp som barnen inte har den mognad som gör att de tar samma rationella beslut som vuxna.
You might be interested:  Hur Går Det Till Att Bygga Hus?

Om en olycka sker där en förare utan rätt förarbehörighet är vållande kommer trafikförsäkringen att gälla men övriga försäkringar för eget fordon kommer inte att betala ut någon ersättning, alternativt till mycket hög självrisk. Det finns alltså flera aspekter att tänka igenom innan man sätter en körkortslös förare i ett fordon i trafikmiljö.
Visa hela svaret

Får man köra traktor när man är 13?

Köra traktor från 15 år – Du kan ansöka om att få ta traktorkort vid 15 års ålder. För att få ett undantag från ålderskravet krävs särskilda skäl. Läs mer om vad som krävs för att få ta traktorkort vid 15 års ålder. OBS! Körkort med behörighet AM (moped klass I) ger också rätt att köra traktor a. AM-körkort går att ta från och med 15 år. Läs mer om behörighet AM (moped klass I).
Visa hela svaret

Är det olagligt att trimma EPA?

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag ska försöka reda ut vad som har skett i ditt fall rent juridiskt och avsluta med en sammanfattning innehållande råd om hur ni kan gå vidare i frågan. A-traktor Information om fordon och traktorer finns på Transportstyrelsens hemsida,

Traktor a ska vara konstruerad för att kunna köra i högst 40 km/timmen. Traktor b får köras i högst 50 km/timmen. Äldre traktorer och A-traktorer ska vara konstruerade för att kunna köra i högst 30 km/timmen. EPA-traktor har en högsta tillåten hastighet av 30 km/timmen.

Olovlig körning Om man har en traktor som på något sätt har manipulerats så att den går att köra fortare än dess maxhastighet betraktas traktorn inte längre som en traktor utan är att se som en personbil. Manipulera bilen kan man göra genom att exempelvis på olika sätt trimma traktorn till att gå fortare.

  1. Den som kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon döms till olovlig körning enligt 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL).
  2. Om man kör en trimmad traktor (som alltså är att betrakta som en personbil) utan att inneha B-körkort begår man alltså brottet olovlig körning och kan då dömas för böter, eller om brottet är grovt, till fängelse i högst sex månader.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Ishotellet?

Återkallelse av AM-kort och lämplighetsintyg Om man döms för brottet olovlig körning kan AM-körkortet bli återkallat på grund av detta, se 5 kap.3 § 4 p. KkL, Angående lämplighetsintyget kan man beläggas med en spärrtid under vilken man inte får körkortstillstånd, se 3 kap.9 §§ KkL,

  1. Sådan spärrtid kan man få om det anses att man är olämplig som förare av ett visst körkortspliktigt fordon.
  2. Vid bedömningen tar man t.ex.
  3. Hänsyn till om man som förare förväntas respektera trafikreglerna, ta hänsyn till andra och ta ansvar i trafiken.
  4. Att ha gjort sig skyldig till olovlig körning skulle kunna vara en sådan sak som bidrar till bedömningen av att din son inte är lämplig att ta körkort under en viss tid och skulle då kunna medföra en spärrtid inom vilken han inte får körkortstillstånd.

Sammanfattning och råd Jag förstår att det kan kännas märkligt att bli stoppad för olovlig körning även när man inte har kört för fort. Anledningen till att detta trots allt har skett är för att en traktor som är manipulerad till att gå fortare än maxhastigheten inte längre ses som en traktor.

  1. Om din son då inte har körkort för att köra ett fordon snabbare än hastigheten för traktorn ifråga gör han sig alltså skyldig till olovlig körning, detta även om han i just det här fallet inte körde fortare än han fick.
  2. Att göra sig skyldig till olovlig körning kan i vissa fall medföra indraget körkort samt lämplighetsintyg.

Det ni kan göra om ni tycker detta är felaktigt är att överklaga Transportstyrelsen (eventuella) beslut om att återkalla körkoret. Detta gör ni till den förvaltningsrätt inom vars domkrets din son är folkbokförd, se 8 kap.1 § KkL, Överklagan ska göras skriftligt inom tre veckor från dagen ni (eventuellt) får del av beslutet.
Visa hela svaret

Hur fort kör A-traktor?

Vad är en A- traktor? En A- traktor är ett motordrivet fordon bestående av ombyggd bil som är inrättat att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. En A- traktor ska vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på hori- sontell väg.
Visa hela svaret