Vad Kostade Ert Hus Att Bygga?

Vad Kostade Ert Hus Att Bygga
Sedan lägger man på summan för vad entreprenaden kostar (alltså att bygga huset färdigt ute på plats) samt vad det kostar att förbereda er tomt. Offerten på vad ert kommer att kosta (alltså ett totalpris med entreprenad) får ni från er säljare och den är då baserad på de önskemål och tillval ni vill göra.
Visa hela svaret

Vad kostade det att bygga ett hus?

Skaffa översikt av utgifter och budget – När man ska bygga hus handlar det om stora pengar. Exakt hur mycket som ett husbygge kan kosta hänger både på komplexitet, storlek och standard. Det är svårt att uppskatta en mer precis summa utan att först få ut en fackkunnig person på platsbesök, men man kan i varje fall skapa sig en ungefärlig bild av kostnaden genom att titta på genomsnittspriset för att bygga hus.

 1. Baserat på prisstatistik från marknadsplatsen Byggstart ligger kostnaden för att bygga ett nytt hus på omkring 28.000 kr per kvadratmeter i genomsnitt.
 2. Detta svarar mot en totalkostnad på runt 3,5 miljoner kronor för ett komplett hus på 125 kvadratmeter.
 3. Det förekommer dock stora prisvariationer.
 4. De lägsta kvadratmeterpriserna hamnar kring 22.000 kr per kvadratmeter, medan de högsta kan sluta på över 45.000 kr kvadraten.

De här snittpriserna inkluderar allt arbete och material som är kopplat till uppförandet av huset. Arkitekt- och projekteringskostnader är däremot inte inkluderade i riktpriserna. Dessa kan variera från totalt 200.000 kr till över en miljon kronor, beroende på typen av projekt.

 1. Det är en lång rad faktorer som påverkar slutpriset i samband med att man ska bygga hus.
 2. När det gäller markarbetet och materialen till konstruktionsarbetet så har man små möjligheter till att påverka kostnaderna som byggherre.
 3. Något som man däremot kan påverka är den standard som man uppför huset i och vilka ytskikt som man använder både ut- och invändigt.
You might be interested:  Hur Stort Får Man Bygga Utan Bygganmälan?

Härmed går det faktiskt att påverka slutpriset för projektet. Innan man drar igång med att planera själva arbetet så är det viktigt att man skaffar sig en översikt av de medel som man har tillgängliga för projektet. På så vis kan man försäkra sig om att man planerar ett projekt som man faktiskt har möjlighet att finansiera.
Visa hela svaret

Hur mycket kostade ert Myresjöhus?

Prisbilden är runt 30 000 kr/m², beroende på hustyp och var i landet du tänker bygga. Färdigställande försäkring och en tioårig byggfelsförsäkring ingår vid husköpet.
Visa hela svaret

Vad kostade ert Lösvirkeshus?

Vad kostar det att bygga hus i lösvirke? – Ett lösvirkeshus har ett m 2 pris från cirka 8 000 kronor (ett arkitektritat hus kostar mellan 20 000 och 30 000 kronor per m 2 ).
Visa hela svaret

Hur billigt kan man bygga ett hus?

Hur mycket kostar det att bygga hus? – Byggstart är en tjänst som hjälper byggherrar att komma i kontakt med kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare. Baserat på anbud och fakturor från projekt utförda av aktörer från vårt nätverk har vi utvecklat en prisdatabas.

Statistiken har vi sedan använt för att beräkna snittpriserna för en rad olika byggprojekt. Utifrån vår prisstatistik ser vi att nybyggda hus med ordinär standard och storlek ofta slutar på ett kvadratmeterpris runt 22.500 kronor. De billigaste projekten kan komma ner till 17.500 kronor per kvadratmeter.

De projekten har i regel en enklare standard och består till stor del av baslösningar när det gäller utformning och inredning. Mer omfattande och exklusiva projekt kan ge ett kvadratmeterpris på 35.000 kronor, eller mer. De här priserna inkluderar alla kostnader gällande arbetskraft och material som är knutna till projektet.

You might be interested:  Hur Långt Tid Tar Det Att Bygga Ett Hus?

Vill du ha ett arkitektritat hus måste du räkna med extra utgifter för de extra ritningar och möten med arkitekten som kommer att krävas. Dessutom måste du lägga till det arvode som arkitekten, eller annan branschkunnig, tar för att sammanställa och göra en bygglovsansökan för din räkning. Läs mer om dessa extrakostnaderna här nedan.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

Vad kostade det att bygga ett hus 1970?

Sundbyberg första förorten – Men bara ett år senare, 1878, gjordes den första riktiga ansatsen för att skapa ett välplanerat samhälle strax utanför staden, där arbetare och hantverkare skulle få mer utrymme och bättre hygienisk standard. Det handlar om Sundbyberg, som kom att bli Sveriges första förort med villabebyggelse.

 • Grundare var ägaren av den aktuella marken, Anders Petter Löfström, som styckade av småtomter som han sålde billigt.
 • Förhoppningen – som infriades – var att de nyblivna husägarna skulle locka fler arbetare ut från staden och få ortens småindustrier att blomstra.
 • Arbetarklassen ville bort från de större städernas kärnor av akuta hälsoskäl – de fattiga bodde i de mörka husen inne på bakgårdarna, dit solen aldrig nådde, under svåra sanitära omständigheter.

De bättre bemedlade inte lika bråttom att ta sig utanför stadsgränsen. De led inte av trångboddhet utan levde ett bekvämt liv med tjänstefolk i sina stora ljusa våningar som låg ut mot gatan. Dessutom hade de ofta sommarställen där de vistades under årets varma månader. Prospekt för Hornsbergs villastad, bankmannen Henrik Palmes misslyckade projekt på Östermalm, från 1886. Samma Palme valde några år senare att satsa på villabebyggelse på Djursholm, med stor framgång. Det natursköna området, beläget vid Värtan strax norr om Stockholm, tillhörde i århundraden Djursholms slott, uppfört i början av 1500-talet.

 1. När godsets siste ägare, Robert Montgomery-Cederhielm, dog 1888 köptes den stora egendomen för en halv miljon kronor av bankmannen Henrik Palme.
 2. Han hade länge kastat lystna blickar på tyskarnas villor och engelsmännens country houses,
 3. Redan 1870 försökte han entusiasmera förmögna svenskar för villalivet genom att uppföra ett antal stora enfamiljshus norr om Humlegården i Stockholm, ett område som fick namnet Villastaden.
You might be interested:  Ta Bort Mögel På Obehandlat Trä?

Men skyhöga tomtpriser gjorde husen så dyra att de allra flesta kom att bebos av fler än en familj, och Palme fick den gången ge upp sina villadrömmar. I Djursholm gick det bättre.Tillsammans med tre kompanjoner bildade Palme bolaget Djursholms AB och satte omedelbart igång att bygga upp den nya villastaden.

Här var tomterna stora – mellan 2 000 och 4 000 kvadratmeter – och husen placerades långt in i trädgårdarna för att invånarna inte skulle störas av varandra. En tomt med hus kostade 13 000–16 000 kronor och det fanns ett tiotal olika typhus att välja mellan. Den som ville kunde betala 3 000 kronor direkt vid köpet och betala av resten under tjugo år.

I dag räcker det knappast med tusen gånger den ursprungliga totalinsatsen för att köpa något av dessa hus.
Visa hela svaret

Vilket hus är mest prisvärt att bygga?

Den billigaste husmodellen just nu är 1,5-planshuset Lasse från Älvsbyhus. Boytan i Lasse är 63 kvm, byggytan 79 kvm. Huset har 2 rum och kök.
Visa hela svaret