Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård?

Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård
Vad kostar det? – Beställer du ett gör-det-själv-paket på nätet kan detta kosta runt 300 kronor per meter plus frakt. Då ingår vanligen stör och slanor av bra kvalitet, granvidjor och monteringsanvisning. Anlitar du företag som gör arbetet kan detta kosta från drygt 400 kronor – 500 kronor metern inklusive material.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en gärdsgård?

Kostnader & redskap – Vad kostar det? I dag får du betala någonstans mellan 400 och 700 kronor/meter för en färdig, traditionell gärdsgård. Ett billigare alternativ är att köpa ett gör-det-själv-paket. Ett sådant kan kosta mellan 300 och 400 kronor per löpmetermeter plus frakt.

 1. Utöver monteringsanvisning ingår vanligen stör, slanor och granvidjor av bra kvalitet.
 2. Urser Vill du gå en kurs innan du börjar bygga så anordnas sådana ibland av lokala hembygds- eller naturskyddsföreningar.
 3. Anske har Studiefrämjandet på din ort en studiecirkel på gång.
 4. Redskap Utöver virket behöver du yxa, spett och ett par kraftiga arbetshandskar.

: Gammaldags hantverk: Så bygger du en egen gärdesgård
Visa hela svaret

Hur länge håller en gärdsgård?

ÖNSKAD LIVSLÄNGD – I ditt val av gärdsgård är det bra om du gör ett medvetet val utifrån hur lång tid du önskar gärdsgården skall stå. Tillverkad med rätt material, på rätt sätt och i bra mark står en gärdsgård i minst 30år men flera olika faktorer påverkar självklart gärdsgårdens livslängd.

Virkets kvalité och ålder, den hantverksmässiga metod som gärdsgården byggdes med, om den byggts med stödjande stöttor osv. Utöver det påverkas liksom allt annat utomhus av olika saker, allt från sättningar i marken, väder och vind till plogskador eller annan skada från oss människor. Råvarans kvalitet påverkar i allra högsta grad gärdesgårdens livslängd.

Senvuxet virke är av större kvalitet då det exempelvis är mer motståndskraftigt mot röta. Att granarna är senvuxna innebär att ett träd har vuxit långsamt, vilket man ser på årsringarna som är väldigt täta. Till våra gärdsgårdar använder vi oss enbart av material i senvuxen gran från Jämtlands urskogar, minst 80 år, oftast över 100 år gammalt.
Visa hela svaret

Hur bygger man en Gärsgård?

Så här bygger du –

Ställ ut störarna rätt. Spetta hål i marken och tryck ner de spetsade enestörarna med grovändan först så de står stabilt (8–12 cm mellanrum). Lagom avstånd mellan varje stör-par är ca 1 meter. Börja därefter med en trinna som läggs längs med marken innan den första vidjan monteras på det första störparet.3 trinnor mellan varje vidja och 3 vidjor per stör-par är standard. Det går åt mycket vidjor för att bygga en klassisk gärdesgård. Vidjan får inte vara för tjock, då blir det för svårjobbat. Vissa blötlägger eller ångkokar vidjan, men är den färskhuggen är detta inte nödvändigt.

Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård

Grova trinnor kan klyvas. Yxa och kilar behövs och det går lättast om virket är relativt nyhugget. Börja i tjockändan och spräck upp lite i taget. Är man två som hjälps åt är det inte så svårt. Per-Ola Svensson värmer vidjor över elden för att de ska bli lättarbetade. Börja i grovändan och värm tills barken börjar spricka. Sedan gör man om processen igen och sparar en liten obränd bit i toppen.

Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård

Sven Andersson hanterar vidjorna och börjar med den tunna ändan och lägger en liten åtta. Sedan fortsätter han varv efter varv och vrider hela tiden vidjan för att fibrerna ska mjukna. Avslutningsvis låser han fast grovändan och klipper bort stumpen med en sekatör. Inte så svårt som man kan tro! Louise Andersson sätter sitt livs första vidja med hjälp av Lars-Göran Ragnarsson. Handskar är ett måste eftersom vidjan är varm.

Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård En rätt lagd vidja håller ofta längre än ståltråd och är dessutom mycket roligare att titta på.
Visa hela svaret

Vem bygger gärdsgård?

Gärdsgårdsgubbens vision har sedan starten inte varit att växa i storlek. Det är fortfarande ett litet företag, som i första hand satsat på att förfina och utveckla sina gärdsgårdar. Gärdsgårdsgubben är idag marknadsledande när det gäller lång livslängd och kvalité.
Visa hela svaret

Hur hög får en gärdsgård vara?

Om att bygga gärdsgård – Annes hemsidor om Barva Att bygga sin egen gärdsgård. I ägofredslagen från 1933, som fortfarande gäller, står det att läsa

§1 Var, som äger eller till underhåll eller utnyttjande mottagit hemdjur, vare pliktig att medelst hägnad eller vallning eller på annat sätt hålla sådan vård om dem, att de ej olovligen inkomma på andras ägor.

Det är alltså viktigt att se till att ha bra stängsel. Nu behöver man ju inte krångla till det och bygga en gärdsgård men håll med om att det ser betydligt trevligare ut än både el-stängsel och taggtråd.

Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård

/td>

Ska nedan försöka att förklara hur man bygger en gärdsgård dvs en trägärdsgård av typen “långgärdsgård”, med långgärdsgård menas att gärdslena skall gå igenom sju störpar. Det finns således andra typer av gärdsgård tex. “Kortgärdsgård” där gärdslena går igenom tre störpar.

Långgärdsgården representerar den teknik som användes under senare delan av förra seklet och tidigt 1900-tal. Först lite om materialet som man behöver: En gärdsgård består av fyra huvudbeståndsdelar Störar (att sättas i par)

Gärdslen (de snett liggande slanorna) Vidjor (själva “låsmekanismen”) Stöttor (för att stötta på lämpliga ställen)

En gärdsgård ska vara ca 120 cm hög det ska vara ca 90 cm mellan störparen och det ska vara tre vidjor på varje störpar samt att det bör vara stöttor på var sjätte störpar. Det ska sägas på en gång att nämnda mått är generella, det ska ni märka att när man väl kommer igång att bygga så får man improvisera en hel del.

200 gärdslen (ca 4-5 m långa) 250 störar 325 vidjor.

Hur skall då materialet vara beskaffat. Materialet ska enligt folktron huggas i månader med “r” i för att få lång hållbarhet. Detta gäller tills motsatsen har bevisats. Störarna Helst skall stammar från enbuskar användas för att få lång hållbarhet. Om det inte finns en att tillgå kan gran, gärna grenar, användas men det förekommer också att man använder ek eller tall.

Störarna ska vara betydligt högre än gärdsgården detta för att de skall gå att återanvända vid eventuell reparation av gärdsgården. Störarna ska spetsas från högst tre sidor. De skall barkas samt ansas i överänden. Gärdslen Gärdslena skall vara 4-5 meter långa och är nästan uteslutande av gran. Det är lämpligt att hålla sig till träd på en diameter under 30 cm i brösthöjd.

När väl stammarna kapats i rätta längder börjar ett något knepigt och arbetsamt moment dvs att klyva stammarna vilket skall göras med kil och yxa. De grövsta bitarna kan klyvas till fyra bitar. Det sägs att gärdslena får en längre hållbarhet när de klyvs på detta sätt istället för att sågas.

 • Dessutom ser det betydligt trevligare ut.
 • Vidjor Till vidjor används grenar av gran, en, vide eller även björk.
 • Grenen skall vara ca 120 cm lång och ca 20 mm tjock samt kvistas utom yttersta änden för att låsa vidjan då man börjar monteringen.
 • Materialet skall vara färskt dvs inte mer än något dygn gammalt för att det skall gå att arbeta smidigt med dem.

Vidjorna skall dessutom före monteringen värmas för att kunna vridas och bockas runt störarna. När allt virke är på plats påbörjas byggnationen. Börja med att sätta ut störarna parvis på ett avstånd av 8-12 cm mellan varje stör samt 90 cm mellan störparen.

 • Vänd störarna så att de pekar något utåt.
 • Sätt dessutom parvis en längre och en kortare stör med den kortare stören på den sida varifrån byggnationen skall ske.
 • Detta för att underlätta när man skall lägga i gärdslena mellan störarna.
 • Innan de första gärdslena läggs på plats sätts ett syftningssnöre upp för att få den rätta lutningen dvs från 120 centimeters höjd på det första störparet till markhöjd mitt emellan det sjunde och åttonde störparet.

Det allra första gärdslet läggs att vila på en sten av lämplig storlek vid första störparet och slutar sedan mellan andra och tredje störparet. Därefter läggs nästa gärdsle på som följaktligen kommer att sluta mellan tredje och fjärde störparet. Nu skall den första vidjan monteras på det första störparet.

 • Börja monteringen av vidjan med att låsa den på den bortre stören genom att sno vidjans tofsände om egen part något varv, lägg sedan vidjan i form av en åtta mellan störarna.
 • Samtidigt skall vidjan tvinnas runt sin egen axel för att bli både smidig och starkare.
 • Det är viktigt att samtidigt pressa ihop störarna ordentligt för att få ett hållfast förband.

Sedan är det bara att fortsätta med nästa gärdsle och nästa vidja som skall monteras på det andra störparet. Så fortskrider byggnationen med fler gärdslen och fler vidjor. Det kommer att vara två gärdslen mellan varje vidja på störparen, det kommer då att bli tre vidjor per störpar när gärdsgården har sin fulla höjd.

 1. Tycker ni att det verkar intressant så är ni välkomna att höra av er så ställer jag gärna upp och visar.
 2. Det har tyvärr inte blivit någon gärdsgård byggd denna sommar på grund av det torra vädret med eldningsförbud som följd.
 3. Men jag hoppas att kunna fortsätta nu i höst.
 4. Det har alltid legat status i att göra ett fint jobb i detta speciella hantverkskunnande.

Välskötta hägn gav framför allt gården status och vittnade om gårdens skötsel. Hägnen räknades som en betydande tillgång bl.a. när gårdarna bytte ägare. Jag kan varmt rekommendera att läsa boken Gärsgår´n i vårt landskap av Sten Hagander. Det är en personligt skriven bok om gärdsgårdar och dess betydelse i vårt landskap, samt att det finns en utförlig byggbeskrivning.
Visa hela svaret

Hur många gärdsgårdar?

Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård Vi är många som växt upp med att höra uttrycket “Klättra över sju gärdsgårdar och plocka sju sorters blommor som du lägger under kudden på midsommarnatten, så kommer du drömma om den du ska gifta dig med”. Storyn kring den svenska gärdsgården är ett mytomspunnet kulturarv.

 • Den har gett upphov till såväl talesätt som sägner om spådomar och önskedrömmar.
 • Midsommar som högtid har en viktig roll i gärdsgårdens kulturarv, Folkloristen Flora Wall skriver så här i Nordiska Museéts blogg: I Nordiska museets uppteckningar kan man läsa om hur den korta midsommarnatten troddes vara fylld av magi och fantastiska möjligheter.

Mystiska krafter och övernaturliga väsen var i rörelse då, det gällde att vara försiktig men den som ville kunde också få del av midsommarnattens magi. På midsommar var lekfulla kärleksspådomar särskilt populära hos de unga och ogifta. En av de vanligaste metoderna finns fortfarande kvar men är idag kanske i första hand en barntradition: att plocka blommor och lägga under kudden för att drömma om den man ska gifta sig med.

Blommorna skulle enligt traditionen plockas under tystnad, bröts tystnaden var även magin bruten. Just tystnad är ett vanligt inslag i bondesamhällets magiska tänkande, en markering av att det är en rit som utförs genom att man går ifrån det normala beteendet. Antalet blommor som plockades varierar men vanligast är sju eller nio (tal som i många sammanhang ses som magiska).

Ibland sägs det också att den som vill spå sig ska klättra över lika många gärdsgårdar som hon plockar blommor. Detta kan ses som en symbolisk gränsöverskridning mellan den vanliga världen och det övernaturligas värld. Läs det fullständiga blogginlägget på Nordiska Museéts sajt: http://www.nordiskamuseet.se/blogg/folkloristen-berattar/midsommarnattens-magi Gärdsgården har följt oss i sitt nuvarande utseende sedan medeltiden.

 • En stark trend i samhället är att gå tillbaka till “ursprunget”, i allt från att tillreda mat till inredning och val material.
 • Vi vet att gärdsgården för många innebär en djupare betydelse, än ett staket som vilket som helst, och ger meningsfullhet och lugn.
 • Vi tror att just kulturarvet är en del av detta och en anledning till att man väljer gärdsgård som staket, förutom utseendet så klart! Läs om våra gärdsgårdar,

Topics: Midsommar och gärdsgård, Midsommarnattens magi, kulturarv
Visa hela svaret

Hur många gärdsgårdar måste man hoppa över?

Midsommarmagi från olika landskap – Det finns många varianter av seden att sova på blommor beskrivna i arkiven. Nedan följer en handfull exempel, baserade på ett par utvalda excerpter ur realkatalogen i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Samma metoder kan finnas beskrivna från flera landskap eller är av en allmän karaktär och alltså finnas över i princip hela landet.

Syftet med översikten är att lyfta fram några exempel som inte redan nämnts i texten ovan och sammanställningen är på intet sätt heltäckande eller typisk för landskapen. Dalarna : En metod beskrivs som inte är särskilt besvärlig. Den som vill drömma om sin tillkommande ska gå till en korsväg, plocka sju olika örter, lägga dem under kudden, för att sedan se vem det är i drömmen.

Dalsland : Midsommarnatten skall flickan under tystnad plocka nio olika slags blomster. Lägger hon dem under huvudkudden, drömmer hon under natten om sin tillkommande. En annan uppteckning redogör för att nio rosor ska plockas från nio gärden och läggas under kudden vid midsommar för att drömma om kärleken.

 1. Liknande metoder finns från många andra håll men då kallas det inte för “drömrosor”, utan var helt enkelt någon form av drömblomster.
 2. Gotland : Sova på nio sorters blommor och en ring.
 3. Tillägget av en ring är synnerligen intressant eftersom det tyder på att ringen här får symbolisera en vigselring.
 4. En annan uppteckning beskriver att en ogift kvinna kan sova på blommor eller tistlar under midsommarnatten för att få veta sin blivande make och hans hårfärg.

Gästrikland : Midsommarafton lägger man nio blommor under kudden och äter en bit salt sill. Man drömmer då att ens tillkommande kommer i drömmen och bjuder på vatten. En variant från landskapet beskriver istället att sju blommor ska plockas under tystnad.

Blommorna läggs under kudden på midsommarnatten och då drömmer hon som gjort det om sin tillkommande. Annars kan man baklänges äta sju saltströmmingar, gå baklänges i säng och drömma om sin tillkommande. Ibland uppges talet nio istället. Ännu en metod är att plocka sju blommor för att lägga under kudden midsommarafton.

På vägen hem ska man hoppa över sju gärdesgårdar. Hälsingland : Sova på nio sorters blomster som hon givit nio pojknamn. I drömmen får hon veta sin tillkommandes namn. I en variant är det istället papperslappar med pojknamn som läggs under kudden. En annan uppteckning beskriver att den som ville drömma om sin kärlek skulle kliva över nio olika gärdsgårdar under midsommarnatten och plocka en blomma på var åker eller hage.

Sedan skulle hon sova på blommorna. Det finns också en uppteckning där sagesmannen berättar att en kvinna under midsommar ska plocka tre “guppbettar” (en slags ängsblommor) och lägga under kudden och att hon ska linda hår om blommorna. Gör hon det drömmer hon om sin tillkommande. Härjedalen : Midsommarnatten ska den kvinna som vill drömma sanndrömmar sova på nio sorters blommor, plockade vid en korsväg.

Särskilt bra är det om ormbunkar och prästkragar ingår. Härjedalen och Jämtland : På midsommarafton lägger man en fyrklöver under kudden för att drömma om sin tillkommande. Lappland : Enligt en uppteckning från Vilhelmina räckte det med att en jungfru sov under den blommande rönnen under midsommarnatten för att se sin framtids lycka.

 1. Medelpad : Plockar nio sorters blommor på midsommarafton och ställer sig med dem i en korsväg, då skall man få se sin tillkommande.
 2. Närke : Tre fyrväpplingar skulle plockas av en ogift kvinna, läggas under kudden midsommarafton så får hon se sin tillkommande.
 3. Skåne : Sova på nio slags blommor och om ett hårstrå däribland så avgör hårstråets färg ifall fästmannen fick ljusa eller mörka lockar.

Sova på nio sorters blommor midsommarafton. Om det på morgonen finns ett hårstrå bland blommorna, så skall den tillkommande ha samma färg som det hårstrået på håret. Småland : Midsommarkvällen ska hon plocka nio eller sju sorters blommor. Sedan ska hon binda en krans och lägga kring örat.

Under natten drömmer hon om sin tillkommande. En annan uppteckning beskriver något om blommorna: Nio sorters blommor, bl.a. Johannesört och nyponbuske-gren med en sömntornstekels röda bollar. En annan variant berättar att nio sorters blommor bör plockas vid korsväg, på varje blomma binda lapp med en gosses namn.

Hon ska sedan sova på dem och på morgonen dra fram en blomma, den vars namn det är blir ens tillkommande. Det beskrivs också i en annan uppteckning att hon måste gå över tre korsvägar för att plocka nio sorters blommor. Niotalet förekommer i ytterligare en uppteckning, men då måste hon gå naken under tystnad och plocka nio olika sorters blommor.

 • Gör hon det och sover sedan på blomsterkvasten skall hon drömma om sin tillkommande.
 • Uppland : I ett par fall anges något om vilka blommor som bör ingå bland de plockade drömblommorna.
 • Enligt en uppteckning ska det vara tre prästkragar och enligt en annan nio sorters blommor där det måste ingå johannesblomma (som ju direkt associeras med Johannes döparen).

En annan variant är att sova över ärtskidor med nio ärtor under midsommarnatten för att drömmar ska slå in. Västmanland : Tre flickor ska under midsommarnatten plocka nio slags blomster och sova på dem för att drömma om sina tillkommande. Värmland : Sova på nio sorters blomster från nio åkrar, drömma om sin tillkommande.

Västergötland : Midsommarblomster skall egentligen plockas av nio flickor men tre går också bra. De ska plocka nio olika sorter i nio olika ägares marker, detta ska ske under tystnad. Därefter läggs buketten under kudden så drömmer man om sin tillkommande eller framtid. En annan uppteckning beskriver hur flickan måste springa på sju ägor och plocka blommor midsommarnatten och därefter sova på dem för att drömma om sin kärlek.

Det sägs också att sju rågsax går bra. En annan att ett alternativ för nio olika blommor var att sova på en pung med nio ärter i. I en uppteckning tillskrivs blåklinten magisk kraft – då ska flickan sova på en midsommarkvast av fjorton sorters blommor eller blåklint.

 • Även om detta oftast förknippas med kärleksorakel kunde det i en del fall kombineras med dödsorakel: I en uppteckning berättas att en flicka har drömt om en likkista och att hon har dött under året.
 • Ngermanland : Man plockar nio blommor och sover på.
 • Man får inte tala från det man plockar tills man vaknar nästa morgon.

En annan uppteckning beskriver istället att man på midsommarnatten plockar ett udda antal blommor och sover på det för att se sin tillkommande. Man skall hela tiden iakttaga tystnad. Östergötland : I en uppteckning finns en intressant variant av nio blommor som tillägger att det också ska plockas gul svamp.

 • Flickan ska sedan sova därpå för att drömma om sin tillkommande.
 • I en annan beskrivning sägs att det ska vara nio sorters blommor som hon ska sova på under midsommarnatten för att drömma om sin tillkommande men att blommorna inte får räknas.
 • I en annan variant sägs det att det förvisso ska vara nio blommor men att Johannesört måste ingå.

Att själva ritualen kräver en viss ansträngning framgår av ett par uppteckningar som beskriver att blommorna antingen ska plockas i tre socknar eller att hon måste gå genom sju grindar för att plocka sju sorters blommor.
Visa hela svaret

Vad är senvuxen?

Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård Råvarans kvalitet påverkar i allra högsta grad en gärdsgårds livslängd. I ditt val av gärdsgård är det bra att försäkra sig om varifrån virket kommer, virkets ålder och hur noga virket valts ut. Det kan skilja 10, ända upp till 30 år på störarnas livslängd beroende på var virket kommer ifrån och dess kvalité.

Det bästa och mest hållbara virket kommer från gamla urskogar, som egentligen är orörd skog, där urgallring för att träden ska växa sig stora inte har skett. Det mest senvuxna virket i Norden hittar vi i norra delarnas inland, inom Sverige i Lappland och Jämtland. I dessa skogar står träden ofta så tätt att man knappt kan gå igenom.

Senvuxet virke är av större kvalitet då det exempelvis är mer motståndskraftigt mot röta. Att virket är senvuxet innebär att ett träd har vuxit långsamt, vilket man ser på årsringarna som är väldigt täta. Förutom att virket ska vara senvuxet är en viktig hållbarhetsfaktor att virket är hugget på vintern, då trädet stängt porerna, så vätan inte tränger in.

 • Till våra hållbara gärdsgårdar använder vi oss enbart av material i senvuxen gran från Jämtlands urskogar.
 • Vi använder oss av noga utvalt virke som är minst 80 år, oftast över 100 år gammalt.
 • För att förlänga störarnas hållbarhet ytterligare bränner/kolar vi störändarna innan de sätts ner i marken.
 • Råvaran är viktig även i bindningarna.

Det finns olika sätt att binda en gärdsgård, exempelvis med ståltråd, med vidjor av färska ung-granar eller vidjor av små senvuxna granar. Vi anser att en väl bunden gärdsgård binds med vidjor av små senvuxna granar (de ska hålla så länge som gärdsgården i övrigt håller) som klyvs och ångkokas innan bindning. Topics: Råvara till gärdsgård, genuin gärdsgårdsråvara, Gärdsgårdar
Visa hela svaret

Vad kostar ett Smålandsstaket?

Staket med enkla slanor

Spikat Smålandsstaket 1,5 meter mellan stolparna 6-7 slanor på höjd.Obehandlat 240:-/meter

Vi har även tryckimpregnerade stolpar, extra kostnad 30:/-m. Höjden för samtliga modeller kan diskuteras enligt önskemål mellan 70 och 90 cm. Priserna inkluderar material, uppsättning och moms. Frakt tillkommer med 60:-/mil. Oftast delar vi frakten på 2-4 kunder.
Visa hela svaret

Hur stavas gärdsgård?

Gärdsgård | SAOL | svenska.se.
Visa hela svaret

Vem gör Smålandsstaket?

Hos oss hittar du Smålandsstaket och gärdesgårdar för alla miljöer, lika fint vid stugan som villan. Smålandsstaket är en av vårt lands äldsta staketmodeller. Juneborgs Stängsel har funnits i branschen i över 30 år och monterar staket i och upp mot 20 mil runt Östra Frölunda.
Visa hela svaret

Hur hög mur får man bygga mot grannen?

När krävs det inte bygglov? – Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen. Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.
Visa hela svaret

Varför ska man lägga 7 blommor under kudden?

Sju sorters blommor Lär dig traditionen om sju sorters blommor på midsommar! Det påstås att växter får magiska krafter under midsommarnatten. Traditionen säger att om du lägger sju sorters blommor under huvudkudden kommer du att drömma om den du ska gifta dig med.

En av de mest klassiska midsommartraditionerna är att lägga sju sorters blommor under huvudkudden under midsommarnatten. Enligt traditionen ska blommorna plockas under tystnad, för bryts tystnaden bryts också magin. När blommorna plockats ska de läggas under huvudkudden för att sedan drömma om sin tilltänkta under natten.

Ritualen innebär också att klättra över lika många gärdsgårdar, något som är mer sällsynt nu än i det gamla bondesamhället. Men det kanske är värt ett försök ändå? : Sju sorters blommor
Visa hela svaret

Vad händer om man lägger 7 blommor under kudden?

Majstång, magi och övernaturliga väsen – Majstång i Eric Dahlbergs Suecia Antiqua, utförd av gravören Johannes van den Aveelen. (Kungliga Biblioteket: http://suecia.kb.se ). Midsommarstången är midsommarens främsta attribut. Ibland används också den lite äldre termen majstång – att jämföra med engelskans maypole – som inte kommer från månaden maj utan från ordet maja, som betyder ‘att smycka med löv’.

Midsommarstången kom sannolikt till Sverige från Tyskland under medeltiden. De tidigaste avbildningarna hittar vi i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua, utgiven successivt under sent 1600-tal och 1700-talets början. Antagligen användes midsommar- eller majstången av djäknar – den tidens studenter – och drängar som drog runt i städer och byar och “sjöng maj” samtidigt som de tiggde mat och pengar.

På bilden från Skara syns en majstång med ringarna trädda över själva pålen, sannolikt ganska vanlig för denna tid. Men i själva verket fanns det länge en stor variation på midsommarstångens utseende och det var först under 1800-talets första hälft som den fick det utseende vi ser mest idag: en påle med en tvärslå, prydd med två lövade ringar.

Men det finns fortfarande variationer i olika delar av Sverige. På kontinenten syns majstängerna ofta tidigare på året än i Sverige. I Tyskland hänger kransarna inte från en tvärslå utan istället runt själva pålen, alltså samma utformning som i Suecia Antiqua. I likhet med julnatten var midsommarnatten också föremål för magiska föreställningar.

Växtligheten tillskrevs särskilda magiska krafter och de övernaturliga väsendena antogs vara särskilt aktiva. Därför var midsommarnatten lämplig för att samla läkande växter men också för att spå in i framtiden. Att rulla sig naken i midsommardaggen var stärkande för hälsan liksom att spara en krans och lägga den i julbadet.

 1. Ett sätt att sia om framtiden som fortfarande lever kvar är att lägga sju eller nio sorters blommor för att under huvudkudden på midsommarnatten.
 2. I drömmen får man då se vem man ska leva sitt liv med.
 3. En spridd föreställning är att midsommarstången representerar en fallossymbol och en kvarleva av uråldrig fruktbarhetsdyrkan.

Visserligen finns fruktbarhet som ett tema i form av lövning och en förhoppning om god sådd, växtlighet och sedan skörd. Men detta skall kopplas till bondesamhällets hårda villkor där magi snarast var ett sätt att bemästra tillvarons oförutsägbarhet. Kopplingarna till en sorts omedveten, historiskt ärvd fruktsamhetskult måste på vetenskaplig grund tillbakavisas helt.

 1. Detsamma gäller tolkningen av midsommarstången som en fallos – ingenstans i våra rika arkivkällor nämns den kopplingen.
 2. Ett inslag som växt sig starkare under 1900-talet är inslaget av lek.
 3. Melodin till ‘Små grodorna’ är ett exempel på detta, som för första gången dök upp i en sångbok på 1920-talet.
 4. Melodin blev snabbt populär och kopplades samman med grodleken och midsommar.

Själva melodin går tillbaka på en fransk sång, som brittiska soldater under napoleonkrigen vid 1800-talets använde som en nidvisa om fransmännen.
Visa hela svaret

Hur många sorters blommor ska man lägga under kudden?

Sju sorters blommor under huvudkudden — historia och sägner om midsommaren. Sätt sju sorters blommor under huvudkudden på midsommarafton och du kommer enligt sägnen att drömma om din framtida kärlek. Blommorna ska plockas med vänster hand, samtidigt som du klättrar baklänges över sju gärdsgårdar.
Visa hela svaret

Är typ av gärdsgård?

Gärdsgård (även gärdesgård eller gärsgård ; uttalas järsgård /¹jɛrsɡoːrd/ ) är en typ av traditionell hägnad som kan variera kraftigt i utseende och konstruktion mellan olika trakter. Gemensamt är dock att den ursprungligen var helt gjord av naturmaterial, i norra barrskogsbältet företrädesvis av en och gran,
Visa hela svaret

Vad kostar ett Smålandsstaket?

Staket med enkla slanor

Spikat Smålandsstaket 1,5 meter mellan stolparna 6-7 slanor på höjd.Obehandlat 240:-/meter

Vi har även tryckimpregnerade stolpar, extra kostnad 30:/-m. Höjden för samtliga modeller kan diskuteras enligt önskemål mellan 70 och 90 cm. Priserna inkluderar material, uppsättning och moms. Frakt tillkommer med 60:-/mil. Oftast delar vi frakten på 2-4 kunder.
Visa hela svaret

Vad är senvuxen?

Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård Råvarans kvalitet påverkar i allra högsta grad en gärdsgårds livslängd. I ditt val av gärdsgård är det bra att försäkra sig om varifrån virket kommer, virkets ålder och hur noga virket valts ut. Det kan skilja 10, ända upp till 30 år på störarnas livslängd beroende på var virket kommer ifrån och dess kvalité.

 1. Det bästa och mest hållbara virket kommer från gamla urskogar, som egentligen är orörd skog, där urgallring för att träden ska växa sig stora inte har skett.
 2. Det mest senvuxna virket i Norden hittar vi i norra delarnas inland, inom Sverige i Lappland och Jämtland.
 3. I dessa skogar står träden ofta så tätt att man knappt kan gå igenom.

Senvuxet virke är av större kvalitet då det exempelvis är mer motståndskraftigt mot röta. Att virket är senvuxet innebär att ett träd har vuxit långsamt, vilket man ser på årsringarna som är väldigt täta. Förutom att virket ska vara senvuxet är en viktig hållbarhetsfaktor att virket är hugget på vintern, då trädet stängt porerna, så vätan inte tränger in.

Till våra hållbara gärdsgårdar använder vi oss enbart av material i senvuxen gran från Jämtlands urskogar. Vi använder oss av noga utvalt virke som är minst 80 år, oftast över 100 år gammalt. För att förlänga störarnas hållbarhet ytterligare bränner/kolar vi störändarna innan de sätts ner i marken. Råvaran är viktig även i bindningarna.

Det finns olika sätt att binda en gärdsgård, exempelvis med ståltråd, med vidjor av färska ung-granar eller vidjor av små senvuxna granar. Vi anser att en väl bunden gärdsgård binds med vidjor av små senvuxna granar (de ska hålla så länge som gärdsgården i övrigt håller) som klyvs och ångkokas innan bindning. Topics: Råvara till gärdsgård, genuin gärdsgårdsråvara, Gärdsgårdar
Visa hela svaret

Vem gör Smålandsstaket?

Hos oss hittar du Smålandsstaket och gärdesgårdar för alla miljöer, lika fint vid stugan som villan. Smålandsstaket är en av vårt lands äldsta staketmodeller. Juneborgs Stängsel har funnits i branschen i över 30 år och monterar staket i och upp mot 20 mil runt Östra Frölunda.
Visa hela svaret