Vad Kostar Det Att Bygga Kontor?

Vad Kostar Det Att Bygga Kontor
Hiss – Vi erbjuder, tillsammans med våra samarbetspartners att utföra leverans och montaget av en hiss för din hall. Pris: Varierar beroende på förutsättningar, standard och omfattning. Ett riktpris brukar vara ca 160 000:- för 1 våning och 210 000:- för 2 våningar.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga ett kontor?

Byggföretagen Produktionskostnad är den totala kostnaden för ett byggprojekt efter att alla led i byggprocessen är inräknade; markförvärv, projektering, kommunala avgifter, kontroll, besiktning, garantier, försäkringar, kreditivränta, entreprenadarbeten och mervärdesskatt.

 1. Den totala produktionskostnaden i ett bostadsprojekt kan delas upp i• Byggkostnad (entreprenörens kostnader)• Byggherrekostnad• Markkostnad • Moms Byggkostnad avser mark- och schaktningsarbeten, uppförande av byggnaden samt grov- och finplanering av marken.
 2. I byggkostnaden ryms också anslutningskostnader för el, bredband, kabelt-tv och fjärrvärme.

Med byggherrekostnad avses huvudsakligen projektering, räntekostnader (under byggtiden) samt byggherrens egen administration I markkostnaden ingår förutom köpeskilling även markarbeten inklusive finplanering och tomtutrustning, anslutningsavgift för VA, räntekostnad (från förvärv till byggstart), fastighetsbildning, lagfart, detaljplan, geologiska utredningar, kommunala avgifter och eventuella rivningskostnader.

 1. Produktionskostnaden för flerbostadshus har ökat med 205 procent till 45.859 kronor per kvadratmeter under perioden 1998-2020.81 procent av produktionskostnaden 2020 bestod av byggnadskostnader och övriga 19 procent var då markkostnad.
 2. Därmed är det huvudsakligen byggnadskostnadens utveckling som påverkar den totala produktionskostnaden.

Relativt sett har dock markkostnaden ökat betydligt mer än byggnadskostnaden, vilket är särskilt tydligt efter 2006. Totalt har markkostnaden stigit med 423 procent sedan 1998. Under samma period har byggnadskostnaden stigit med 177 procent. Den viktigaste förklaringen till att markkostnaden skjutit i höjden är att markägare har börjat ta mer betalt.

Ommunerna är de aktörer som har störst möjlighet att påverka kostnaden eftersom de sitter på planmonopolet och därmed kan påverka prisutvecklingen genom att styra utbudet av mark. Detta kan tydligt utläsas av SCB:s statistik som visar en stor skillnad mellan markkostnaden för bostadsrätter och för hyresrätter.

För bostadsrätter var den 14.158 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea, medan den var 5.147 kronor för hyresrätter år 2020. Motsvarande jämförelse för 1998 visar att skillnaden då var betydligt mindre och att markkostnaden för hyresrätter då var 60 procent av den för bostadsrätter.

 1. Den viktigaste förklaringen till byggkostnadens ökning under perioden 1998-2020 är stigande materialpriser, vilka till stor del bestäms på den internationella marknaden.
 2. I faktorprisindex (FPI) ingår kostnad för material, arbetslöner, maskiner, transporter, drivmedel och elkraft, vilket utgör entreprenörens omkostnader.

Sedan ingår även byggherrekostnader i FPI. I diagrammet återges utvecklingen för FPI totalt samt dess olika delkomponenter. Mellan 1990 och 2020 ökade FPI för flerbostadshus med 120 procent eller 2,7 procent i genomsnitt per år. Kostnaden för material hade den kraftigaste utvecklingen under perioden 1990-2020 och steg då med 181 procent, vilket motsvarar 3,5 procent i genomsnitt per år.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga en industribyggnad?

Varje stålbyggnad är omsorgsfullt ritad och beräknad av våra duktiga konstruktörer. Vårt material till Er byggnad tar vi från välkända leverantörer. Prisexempel på Industrihallar:

Mått (BxLxH) Pris: Pris/m²
15,00 x 36,00 x 4,50 m (540 m 2 ) fr 1 422 300 kr 2 634 kr/m 2

Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga ett lager?

Prisexempel på isolerad lager- och logistikhall:

Mått (BxLxH) Pris: Pris/m²
15,00 x 36,00 x 4,50 m (540 m 2 ) fr 1 422 300 kr 2 634 kr/m 2
20,00 x 48,00 x 4,50 m (960 m 2 ) fr 2 058 200 kr 2 144 kr/m 2
22,00 x 66,00 x 4,50 m (1 452 m 2 ) fr 2 739 400 kr 1 887 kr/m 2
24,00 x 84,00 x 4,50 m (2 016 m 2 ) fr 3 666 300 kr 1 819 kr/m 2

Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga en bilhall?

Priser och dimensioner

Exempel Bilhallen 24×36 meter
Utvändig höjd takfot: 5 500 mm (från ök betongplatta)
Utvändig höjd taknock: 6 400 mm (från ök betongplatta)
Invändig höjd underkant fackverk: 4 500 mm (från ök betongplatta)
Pris: 3 980 000 SEK + moms

Visa hela svaret

Hur stort bör ett kontor vara?

Tillgänglighet, ljud, ljus och luft påverkar storleken på kontorslokaler – Kontorslokaler ska normalt vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att utrymmena ska vara så stora att de kan användas av personer med rullstol eller rollator.

You might be interested:  Bästa Bilen Att Bygga Husbil Av?

Andra faktorer som kan påverka storleken på ytorna är ventilation, akustik och tillgång till dagsljus. Ventilationen måste vara anpassad för det antal personer som vistas i lokalen. Vissa ventilationssystem kan göra att delar av rum blir dragiga. Det kan påverka hur väl ytan kan utnyttjas eftersom ingen ska behöva sitta där det är dragigt.

I kontorslokaler med öppna planlösningar är risken stor att man stör varandra med tal om man sitter för trångt, till exempel vid arbete med många telefonkontakter. Till viss del kan ljudet dämpas genom att använda till exempel ljudabsorberande skärmar, men sitter man alltför nära räcker inte det.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga ut 50 kvm?

Det korta svaret på den frågan är 20 000–30 000 kr per kvm boyta du vill bygga.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga en lokal?

Hiss – Vi erbjuder, tillsammans med våra samarbetspartners att utföra leverans och montaget av en hiss för din hall. Pris: Varierar beroende på förutsättningar, standard och omfattning. Ett riktpris brukar vara ca 160 000:- för 1 våning och 210 000:- för 2 våningar.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga en lagerhall?

Längre livslängd – Vi använder oss av armaturer som har en lång livslängd, vilket genererar i mindre underhåll och avbrott i din produktion. Undvik höga hyreskostnader: spara pengar med en lagerhall. Under en femårsperiod kan en lagerhall spara dig miljontals kronor jämfört med att hyra en lagerlokal i samma storlek – utan att kompromissa! Slipp onödiga väntetider, produktionsstopp och stress.

Med en lagerhall kommer du snabbt i gång med din verksamhet, då våra lagerhallar kan monteras på ett par veckor * beroende på storlek och tillval. Nackdelen med att hyra eller bygga en lokal är att det är svårare och mer kostsamt att expandera din verksamhet. Med en lagerhall kan du snabbt och kostnadseffektivt flytta, expandera och bygga om vid behov.

Vi har stor vana av att flytta lagerhallar – att flytta en lagerhall på 1000 kvm tar cirka 3-4 veckor. Undvik förstörda produkter och missnöjd personal. Med isolerade väggar kan du lagra dina produkter i rätt temperatur och din personal får bättre arbetsförhållanden.

Med sandwichelement, en teknik för att isolera maskinhallar eller stålhallar, får din hall rätt temperatur, precis som en permanent lokal. Ett mer prisvärt alternativ är att använda en extra tältduk som isolering, vilket kallas isolerad tälthall. Med vita takdukar får du ner dina elkostnader markant jämfört med en traditionell lagerlokal.

Tältdukens ljusgenomsläpp gör taket till en stor ljuskälla. Elkostnader sjunker markant under dagtid och sommarhalvåret och du skapar ett bra arbetsljus för din personal. Skydda dina produkter mot värme, kyla, fukt och mer med rätt väggar. Våra lagerhallar kan levereras med sandwichelement.

Dessa isolerar lika bra som en permanent lokal och fungerar även för kontorslokaler. Vill du spara mer pengar erbjuder vi väggar i PVC-plast eller som tältduk. Väggar och dukar kan levereras i många olika färger med logotyper, text och tryck för att förstärka ditt varumärke. När det börjar mörkna och det ljusa takets ljusinsläpp inte räcker, tänder du enkelt LED-armaturerna som är monterade i tältet.

LED-armaturer finns i olika utföranden och anpassas efter ert ljusbehov i hallen. En fördel med Flexhallar är att tillbehören möjliggör skräddarsydda lokaler. Beställ stora portar där lastbilar kan backa in, eller mindre portar och dörrar där truckar och personal tar sig igenom.

 • Portarna är skjut- eller vikbara.
 • Skapa mer ljusinsläpp för kontor med glasfönster eller transparenta plastfönster direkt i tältduken.
 • Vi erbjuder även snörasskydd till taken för att öka säkerheten vintertid, samt påkörningsskydd som skyddar tältet från att skadas av fordon.
 • Avser montering av lagerhallen, exklusive produktionstid av själva lagerhallen, eventuellt markarbete (om det krävs), med mera.

Kontakta oss, svar inom 48tim. Tekniskt sett kan vi bygga så stor hall som ni vill ha. Vi specialiserar oss på små och medelstora lagerhallar. Generellt kan vi bygga i storlekarna 10-20 och längden på hallen är obegränsad. I princip kan du montera så många portar du vill.

Nog finns det en övre gräns men hittills har vi aldrig varit med om en kund som nått den. Livslängden på lagerhallarna är olika beroende på storlek, underlag, områdets väderförhållanden. Vi använder dessutom olika material beroende på var vi bygger tältet rent geografiskt. Det som blir utslitet först på en lagerhall är tältduken, där man kan räkna på upp till 30 år.

Duken kan enkelt bytas ut. Vi kan isolera hallarna på olika sätt:

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Trädäck?

Sandwichelement i olika tjocklekar Extra tältduk som skapar en luftficka och isolerar Isolerduk, vilket är en speciell duk med en typ av isolering i duken.

Skillnaderna är stora, men för att göra det enkelt jämför vi lagerhall och hyreslokal. Att bygga en traditionell lokal är kostnadsmässigt extremt dyrt. Till lagerhallens fördel är kostnader och etableringstider mycket lägre. Hallarna är enklare att expandera, bygga om och flytta.

 • Till den traditionella lokalens fördel: en fast lokal är stabilare och har längre livslängd.
 • Oavsett hur man jämför alternativen är dock största kompromissen det höga priset för en traditionell lokal.
 • Det finns några olika sätt att skapa lagerutrymme eller utrymme för verksamheter.
 • Här är de största.
 • Bygga lagerhall: Fördelar: Snabb etablering och låg investeringskostnad.

Relativt lång livslängd för den investerade kostnaden. Över tid blir kostnaden mycket låg. Ingen löpande hyra. Enkelt att bygga ut och flytta hallen. Nackdelar: Kortare livslängd än en traditionell lokal. Bygga traditionell lokal: Fördelar: Bättre stabilitet och högre byggkvalitet.

Utomhus, exempelvis lager: Fördelar: Ingen investeringskostnad (ställage ej inräknat). Nackdelar: Passar endast produkter som kan lagras utomhus.

Hur lagerhallen förankras beror på underlaget den byggs på. Generellt sett använder vi jordspett och jordankare. Om underlaget inte tillåter jordspett, kan tältet förankras med betongankare. En 1000 kvm standard-hall tar ca 2 veckor att montera. Ja, hallarna är brandsäkra.

Total storlek på lagerhallen. Tältets bredd. Generellt sett är det dyrare att bygga breda hallar. Val av väggar och isolering. Sandwichelement är exempelvis dyrare än tältduk. Snö- och vindlastzoner. Desto tuffare klimat (kraftigare vindar, mer snö), desto kraftigare behöver materialet i lagerhallarna vara.

: Lagerhallar
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga en plåthall?

Prisexempel maskinhallar

Mått (BxLxH) (meter) Yta (m²) Pris/m² (SEK)
15,00 x 24,00 x 4,00 360 1 916
15,00 x 30,00 x 4,00 450 1 844
18,00 x 36,00 x 4,50 648 1 654
22,00 x 42,00 x 4,50 924 1 558

Visa hela svaret

Vad kostar en ekonomibyggnad?

Prisexempel på Maskinhall:

Mått (BxLxH) Pris exkl. moms: Pris/m²
12,00 x 24,00 x 4,00 m (288 m 2 ) fr 677 000 kr 2 350 kr/m 2
15,00 x 30,00 x 4,00 m (450 m 2 ) fr 795 900 kr 1 769 kr/m 2
18,00 x 42,00 x 4,50 m (756 m 2 ) fr 1 157 600 kr 1 531 kr/m 2
22,00 x 66,00 x 4,50 m (1 452 m 2 ) fr 1 868 000 kr 1 287 kr/m 2

Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga en idrottshall?

Med en kalkylerad kostnad om 25,0 mnkr per hall innebär det en byggkostnad på drygt 14 000 kr/kvm, inklusive tillhörande markarbeten.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga en Llentab Hall?

Fortsätt till innehållet Vad Kostar Det Att Bygga Kontor Vad Kostar Det Att Bygga Kontor FAQ – Svaren på de vanligaste frågorna FAQ Hur länge håller en stålhall från LLENTAB? Våra stålhallar är framtagna för att stå emot det tuffa Nordsjö klimatet. Denna Llentabhall byggdes nere i hamnen i Kungshamn för 30 år sedan och den ligger bara några kilometer från Bohus Malmön där SWEREA gör korrosionsprovningar under fältmässiga förhållanden.

 • Höghållfasthetsstål används för alla våra profiler.
 • För de tunnare profiler (upp till 2 mm), används Z275 och för övriga profiler är Z450 standard.
 • Så, en stålhall från LLENTAB håller i decennier.
 • Hur underhåller jag bäst min stålhall från LLENTAB? Hallarna är gjorda av stål och skyddade genom galvanisering som håller rost borta.

Hallarna är enkla att underhålla och rengöra. Rengör rännorna en gång per år, smörj gångjärn, ta bort snö från taket vid kraftigt snöfall och tvätta byggnaden med en trädgårdsslang eller högtryckstvätt. Skadad färg bör bättringsmålas omgående om fasaden eller taket skadats genom mekanisk åverkan.

 1. Skulle skadan vara så stor att helas sektioner behöver bytas kan ni kontakta vår montageavdelning för instruktioner om hur detta ska göras på bästa sätt.
 2. Vilka dimensioner kan en stålhall ha? Hallarna kan i princip ha obegränsad längd och en fri spännvidd på över 80 meter.
 3. Höjden fungerar för moderna lagerlokaler, sportarenor och flygplanshangarer.

Vad för typ av grund krävs för en stålhall? Grundläggningen för en stålhall från LLENTAB kan bestå av en plintgrund, kantbalkar eller kantförstärkt platta på mark. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer under teknisk information,

 1. An jag själv montera min stålhall? Ja, med vår teknik är det fullt möjligt att själv montera sin stålhall.
 2. Men i de flesta fall så rekommenderar vi dock att montaget görs av våra montörer.
 3. Går det att senare bygga ut eller isolera en stålhall? Ja, alla stålhallar från LLENTAB är konstruerade så att de går att förlänga.

Det finns också, i vissa fall, möjligheter att förändra hallens bredd och höjd. Tak och väggar kan även isoleras i efterhand. Är det möjligt att flytta en stålhall? Ja, en stålhall från LLENTAB kan monteras ner, flyttas och monteras upp igen på en ny plats.

You might be interested:  Hur Stort Tak Får Man Bygga Utan Bygglov?

Var tillverkas stålhallarna från LLENTAB? Tillverkningen sker i våra produktionsanläggningar i Sverige, Polen och Tjeckien. Den första anläggningen stod klar 1972 i Kungshamn, därefter 1992 i Gdansk i Polen och numera sedan 2010 även i Prag i Tjeckien. Varför krävs hallens geografiska placering för en offert? Vi baserar våra offerter på många olika faktorer, däribland den förväntade snöbelastningen.

Vi kommer därför att ta reda på snömängden för hallens tänkta placering och beräkna priset delvis utifrån det. Även vindförhållanden kan vara av stor betydelse, speciellt vid utsatta lägen och vid höga byggnader. Vad är priset per m 2 /m 3 ? Priset beror på flera saker däribland hallens storlek, isolering, typ av fönster och dörrar samt färg och snöbelastning. Hantera samtycke till cookies För att ge den bästa upplevelsen, använder vi teknik som cookies för att lagra och/eller komma åt enhetsinformation. Vid samtycke till detta får vi möjligheten att behandla data som webb/surf beteende och hämta in unika ID:n på denna webbplats.

Att inte ge sitt samtycke eller att återkalla samtycke kan påverka vissa egenskaper och funktioner negativt. Den tekniska lagringen eller åtkomsten är absolut nödvändig för det legitima syftet att möjliggöra användningen av en specifik tjänst uttryckligen begärt av prenumeranten eller användaren, eller för ett syfte att utföra en överföring av ett meddelande genom ett elektroniskt kommunikations meddelande.

The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Den tekniska lagringen eller åtkomsten som används enbart för statistiska syften.
Visa hela svaret

Får man ha jeans på kontor?

Inspiration för det avslappnade kontoret – Tar vi oss till andra änden av skalan hamnar vi på det avslappnade kontoret där klädkoder är ett minne blott. Här är det frihet under ansvar som gäller. Det är helt okej att dyka upp i jeans och t-shirt, men ta det inte så långt att du kommer till jobbet i dina träningskläder eller ett par mjukisbyxor.
Visa hela svaret

Måste man ha fönster på kontor?

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) ställs i normalfallet krav på dagsljus och utblick.
Visa hela svaret

Hur ska ett kontor se ut?

Som vanligt bör den lokalsökande utgå från sitt behov och ställa sig ett gäng frågor; Hur vill vi arbeta? Behöver alla anställda ett eget rum, en egen arbetsplats, eller kan vi arbeta mer flexibelt? Går det att använda ett stort pentry till samling för hela personalen? Då behövs kanske inte det stora konferensrummet.

 1. Generellt brukar man räkna med att lägga på cirka 25 procent i kommunikationsytor (korridorer, toaletter, städrum med mera) utöver summan av de behövda rumsfunktionerna, d v s kontorsrum, vilrum, pentry, konferensrum med mera.
 2. Storleken på kontoret beror även på vilken slags planlösning man väljer – öppen, egna rum eller aktivitetsbaserat? Det finns egentligen inga generella regler för hur många kvm som krävs per arbetsplats, men ett kontorsrum för en person bör inte vara mindre än ca 8-10 kvm.

Öppna kontor bör vara ca 15-20 kvm per arbetsplats, inklusive kommunikationsytor och räknar man in utrymmen så som mötesrum, förråd och personalutrymmen så kan man beräkna ca 25 kvm per arbetsplats totalt. Har man ett stort behov av många eller större konferensrum och t ex en hörsal så ökar behovet av kvm.

 1. När det gäller aktivitetsbaserat kontor handlar det om att det är färre traditionella arbetsplatser och flera olika funktions- och aktivitetsstyrda miljöer.
 2. Med ett aktivitetsbaserat kontor kan man kanske klara sig med ca 20-30 procent mindre men det är väldigt viktigt att varje kvm är väl genomtänkt och av hög kvalitet.

Men aktivitetsbaserat kontor handlar om så mycket mer än bara en planlösning, den fysiska miljön, IT-miljön och ledarskapet måste fungera. Med en aktivitetsbaserad lösning kan man komma ner till 10-13 kvm/person, men det ställer allt högre krav på företagsledningen.
Visa hela svaret

Får man ha kontor hemma?

Arbetsrum i bostaden – Om arbetslokalen är inrymd i bostaden medges bara avdrag i undantagsfall, och det är när följande förutsättningar är uppfyllda:

Det ska finnas ett klart behov av ett arbetsrum. Arbetsrummet ska enbart ha använts för arbetet. Arbetsrummet får med hänsyn till läge och utrustning inte ingå i bostadsutrymmet. Bostaden ska vara större än den hade varit om den skattskyldiga inte hade varit tvungen att själv hålla ett arbetsrum.

Den omständigheten att vissa arbeten utförs i hemmet är enligt praxis inte skäl nog för avdrag. Detta gäller även om hemarbetet medför intrång eller andra olägenheter i bostaden.
Visa hela svaret