Vad Kostar Det Att Bygga Stenhus?

Vad Kostar Det Att Bygga Stenhus
Vad kostar det att bygga hus? | Byggahus.se Av Marlén Eskilsson Uppdaterad 8 aug 2020 Vad Kostar Det Att Bygga Stenhus Foto: Elina Lecomte De flesta husbyggen är unika och därför blir också slutpriset för varje hus unikt. Det är svårt att tala i generella termer om vad det kostar att bygga hus. Vi tog reda på vad som styr priset och var det hamnar i normala fall.

 • Husets slutliga pris varierar med:
 • – Var i landet du bygger – Estetik och konstruktion – Materialval – Entreprenadform och egen arbetsinsats – Tomtpriset
 • – Tomtens beskaffenhet

Priset för att bygga upp huset styrs av flera olika faktorer. Storstadsregionerna är dyrare med högre priser på arbetskraft och ibland också material. Husets konstruktion styr kostnaden för att bygga det.1-planshus är dyrare att bygga än 1,5-planshus. Detta för att grundläggningsarbeten är dyrare än att bygga på höjden.

 1. Det finns också dyrare och billigare,
 2. Det är dyrare att bygga vinklar och vrår än att bygga en fyrkantig låda.
 3. Burspråk, balkong och takkupor är exempel på fördyrande konstruktioner.
 4. Ett hus kan byggas billigare om du låter konstruktionen gå före estetiken.
 5. Istället för att först välja hur huset ska se ut, säger du hur långt det ska vara mellan reglarna för att fönstren ska passa in emellan utan att behöva göra förstärkningar vid reglarna.

Du använder dig av mått som gör att du inte behöver beskära gipsskivorna för att de ska passa. Husets utseende blir då anpassat efter det billigaste sättet att bygga, säger arkitekt Calle Posse. Och det är så de billigare hustillverkarna har kommit ner i pris för sina hus.

De tillverkar hus med enkel konstruktion som är billig att uppföra, i kombination med de billigaste materialvalen. Estetiken kommer då i andra hand. Arkitektritade hus blir generellt sett ofta dyrare än icke arkitektritade, eftersom den som väljer att anlita en arkitekt har högt ställda estetiska krav.

Man vill att arkitekten ska rita ett unikt hus och ofta handlar det om dyrare konstruktioner, annorlunda fönsterplaceringar, udda mått och exklusiva materialval som gör att priset sticker iväg. – Om jag fick i uppdrag att rita ett så billigt hus som möjligt så skulle jag kunna komma under de billigaste hustillverkarnas priser, säger Calle Posse.

 • Men de som anlitar en arkitekt gör oftast inte det för att bygga billigt, utan för att bygga anpassat efter sina speciella önskemål och tomtens möjligheter, gärna med estetiska förtecken – dvs vackert.
 • Och då sticker kostnaden iväg, fortsätter Calle.
 • Om huset är prefabricerat eller inte har inte så mycket att göra med om det är arkitektritat eller inte.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Hus?

Det finns hustillverkare som bygger hus i samarbete med arkitekt efter kundens önskemål. En viss begränsning innebär det dock för estetiken. Arkitekten är här tvingad att hålla sig inom vissa givna mått och konstruktionslösningar som prefabriceringen tillåter.

Vad gäller byggmaterial, konstaterar vi att kvadratmeterkostnaden för stenhuset är högre än trähusets. Det vill säga om trähuset har träfasad, för att putsa en fasad på ett trähus är något som fördyrar en hel del. Ett billigare stenhus kan hamna i samma prisläge som ett putsat trähus. Det som kanske styr husets slutliga pris allra mest är valen av material och installationer.

Det finns exklusiva och billigare alternativ till allt ifrån plåtarbeten, takpannor, värmesystem till ytmaterial, köks- och badrumsinredning. Generellt sett är det lättare att komma ner i pris genom att hålla nere på mängder än kvalitet. T ex blir det billigare i längden att ha ett kvalitativt fönster än två av låg kvalitet.

 • Entreprenadformen du väljer att bygga huset på spelar också in.
 • Är dyrare.
 • Är billigast, men då står du själv risken och du får en hel del eget arbete med projektering och samordning.
 • För den som har tid och kompetens är detta ett alternativ för att spara pengar.
 • Att utföra byggnadsarbeten själv kan också vara ett sätt att styra priset.

Även här gäller det att ha tid och kompetens. I Skåne, på Västkusten och i fjällen bedömer försäkringsbolagen att det är större risk med att bygga pga klimatet, varför försäkringspremierna är högre där. Försäkringspremien på en färdigställandeförsäkring kan bli 10 000-tals kronor dyrare om du bygger i “fel” del av landet.

 • Det går ju inte att bygga ett hus utan tomt, varför vi måste nämna några ord om tomtpriser i sammanhanget.
 • Var tomtpriset hamnar handlar mest om läget, men lite grand också storleken på tomten.
 • I storstadsregionerna är tomtpriserna betydligt högre än på landet.
 • Ännu dyrare blir det om tomten är nära vatten.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Till En Våning?

Exempelvis kostar en havsnära tomt 1200 kvm på Lidingö i Stockholm 6 Mkr. En lika stor tomt i Arvika, Värmland som ligger vid en sjö med egen båtplats kan bli din för bara 325 000 kr. Markarbetena är en post i kalkylen som är osäker och varierar mycket.

 • Om man behöver spränga på tomten tillkommer åtskilliga hundra tusentals kronor.
 • Även pålning gör att grundläggningen blir dyrare.
 • Här gäller det att utreda noga vilka kostnader markarbetena kommer att föra med sig.
 • Anske behövs en geoteknisk markundersökning? Givet alla ovan nämnda faktorer som gör att priset varierar kommer här ändå en fingervisning om vad det kan kosta att bygga hus.

Priserna är exklusive tomt, markarbeten och anslutningsavgifter.

 1. Ett nyckelfärdigt trähus med träfasad från en husfabrikant kostar mellan ca 11 700 och 25 000 kr per kvadratmeter, beroende på tillverkare, husmodell och materialval.
 2. Ett nyckelfärdigt stenhus från en husfabrikant ligger på mellan ca 15 000 och 25 000 kr per kvm.
 3. Ett arkitektritat trähus brukar hamna på ca 18 000 – 25 000 kr per kvm, men egentligen kan det sticka iväg hur högt som helst.
 4. Ett arkitektritat stenhus kostar ca 20 000 – 30 000 kr per kvm, man kan också det bli mycket högre.
 5. Ett lösvirkesbyggt trähus kostar 8 000 kr per kvadratmeter och uppåt, beroende på hur mycket eget arbete som ingår och hur billigt material du får tag på.
 6. Prisuppgifterna baserar sig på en rundringning bland hustillverkare och arkitekt Calle Posse.

Bygger du lösvirkeshus, tänk på att det finns en hel del kringkostnader där nu bygger hus, utöver byggmaterial och hantverkartimmar., Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig. : Vad kostar det att bygga hus? | Byggahus.se
Visa hela svaret

Vad kostar ett nyckelfärdigt stenhus?

Ett nyckelfärdigt stenhus från Nordiska Villor med material och entreprenadkostnader kostar från 23000-25000 SEK per kvadratmeter.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Hus I Lösvirke?

Är det dyrare att bygga stenhus?

Kostnad för nyckelfärdigt hus – Ett nyckelfärdigt hus från en husfabrikant – det vill säga ett hus som är helt klart för inflytt – kan kosta allt från 12 000 – 25 000 kr per kvadratmeter. Generellt är stenhus dyrare än hus med träfasad, därutöver tillkommer kostnader om du har några specifika önskemål.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att bygga ett stenhus?

Hur lång tid tar det att bygga hus? – Vi brukar säga att det tar cirka 33-44 veckor från första spadtaget tills du står framför din egen dörr. Tiden innan går åt att bestämma dig för vilket hus du vill bygga och välja allt material och inredning. Sedan tar vi hand om projektering, konstruktionsritningar och alla handlingar som behövs inför bygglovsansökan.

Valfrihet i varje kvadratmeter Arkitekt ingår i priset En personlig kontakt hela vägen Totalentreprenad ingår Fast pris gäller och du slipper budgivning som när du ska köpa ett begagnat hus I nybyggt hus slipper du oförutsedda utgifter som kan uppstå i begagnat hus Byggt för att hålla i generationer Nästintill underhållsfritt hus Låga driftskostnader Ingen fastighetsskatt de första 15 åren Ett stenhus är ett sunt hus Hållbara och miljövänliga material Det är ett brandsäkert hem Från 33-44 arbetsveckors byggtid Du flyttar in i ett nytt, rent och fräscht hus

Här kan du ta del av hur processen att bygga hus går till och vad du ska tänka på. Steg för steg, från idé till inflyttningsklart hus. : Bygga hus – Vi bygger det som är viktigt för dig
Visa hela svaret

Hur länge håller ett stenhus?

Teglet håller nog hur länge som helst, men kramlorna som håller teglet rostar efter 20 år, och det innebär att hela väggar kan ramla ut när det stormar eller blir undertryck i vädret.
Visa hela svaret

Är stenhus bra?

4. Stenhusens konstruktion är säker – Betong och sten är starka och pålitliga material som ökar säkerheten i huset. Man får en säker konstruktion där varje byggblock fungerar på ett bärande och isolerande vis. Det här är också bra vad gäller fukt.
Visa hela svaret