Vad Kostar Det Att Bygga Takkupa?

Vad Kostar Det Att Bygga Takkupa
Vad kostar det att bygga takkupor? – På Byggstart har vi sammanställt en prisdatabas som baseras på byggprojekt där kunder har använt vår plattform för att hitta entreprenörer för sina byggprojekt. Utifrån denna databas har vi kunnat räkna ut ett genomsnittspris på cirka 100.000 kronor per takkupa inklusive moms.

 • De enklaste byggen landar runt 70.000 kr, medan de större och mer komplicerade projekten kommer upp i summor mellan 150.000 och 250.000 kronor.
 • Priserna inkluderar arbetskostnader och material.
 • Priset på en takkupa beror så klart på dess storlek, kvalitén på materialet som används samt vilken sorts kupa man väljer.

Det gör en stor skillnad om man köper in en färdigbyggd kupa som monteras som en enhet eller om den byggs på plats. Hur mycket du kommer att få betala i slutändan får du veta när du hämtar in anbud från olika entreprenörer. Och för att få detaljerade och precisa anbud är det viktigt att planlägga projektet noggrant.

Ett grundligt förfrågningsunderlag med fackmannamässiga ritningar gör det enklare för entreprenörerna att ge exakta anbud. Ta gärna hjälp av en arkitekt eller byggingenjör för att ta fram de nödvändiga ritningarna, det är det bästa sättet att säkerställa att bygget följer gällande byggregler och att takkuporna smälter in i husets arkitektur.

De kan även sköta ansökan om bygglov om du behöver ett sådant. Tänk även på att ditt projekt kan vara berättigat rotavdrag, För att komma i kontakt med kvalitetssäkrade entreprenörer och få pålitliga anbud kan du registrera ditt projekt på Byggstart,
Visa hela svaret

Hur stor takkupa får man bygga utan bygglov?

Hur stora får takkuporna vara? – Det finns två begränsningar för hur stor en takkupa får vara. Dels får takkuporna tillsammans uppta högst halva takfallet och dels får åtgärden inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Utöver dess två begränsningar finns inga bestämmelser för storleken på en lovbefriad takkupa.
Visa hela svaret

Vad kostar ett bygglov för takkupa?

Vad kostar det? – Att bygga takkupa kan vara ett effektivt och smart sätt för att utöka boarean på övervåningen. Det är emellertid ett kostsamt arbete och det gäller att vara beredd på utgifterna som följer med projektet. Eftersom det kan finnas stora variationer i arbetets komplexitet kan det vara svårt att ge något generellt prisestimat.

 1. Priset är till största delen avhängigt vad för slags ändringar som takkupan eventuellt innebär på den bärande konstruktionen i huset.
 2. Antalet fönster och takkupans storlek spelar också in.
 3. Man behöver ha ritningar från en arkitekt och ta in hantverkare på platsbesök för att kunna få ett mer exakt pris.

Genom att använda den prisdatabas som man byggt upp hos marknadsplatsen Byggstart.se, kan man trots allt få en ungefärlig bild av de förväntade kostnaderna. Ifrån denna kan man utläsa att det kostar 130.000 kr i genomsnitt att bygga en takkupa. Detta är inklusive alla kostnader som är knutna till projektet.
Visa hela svaret

Hur man bygger en takkupa?

Moment 1: Öppna upp eller bygg kupan – När du vet vilken typ av takkupa du vill ha och hur den påverkar konstruktionen är det dags att skrida till verket. Antingen genom att du tar upp ett hål inifrån där kupan ska placeras, eller genom att du påbörjar bygget av kupan innan du tar upp hålet.

You might be interested:  Byta Fasad Från Puts Till Trä?

Vad du väljer är en smaksak. Vissa föredrar att bygga kupan på marken och därefter ta upp hål och montera den. Andra väljer att ta upp hålet först och platsbyggda kupan. – Är det höst eller en period av regn på gång är det smidigt om du kan bygga takkupan innan du tar upp hålet i taket. Är det däremot bra väder är det inga problem.

Och du bör ju alltid täcka för hålet i taket när du inte arbetar där hur du än väljer att göra, säger Niklas. Om du börja r med att ta upp hålet gör du vanligen detta inifrån, då ser du var takstolarna går. Om man ska kapa en takstol måste man bära av den först.

 • Niklas rekommenderar att du använder dig av limträbalk eftersom den har god bärighet, men säger att det går bra med en träregel av tillräcklig dimension med.
 • Du kan exempelvis lägga den på vinden, men du kan även lägga den under för att bräda upp.
 • Vill du dölja den är dock vinden ett bättre alternativ.

Med syllen på plats plockar du bort läkt och pannor från taket där kupan ska vara. Vad Kostar Det Att Bygga Takkupa Takkupa med lunettfönster. Foto: Marlén Eskilsson
Visa hela svaret

Vad räknas som takkupa?

Takkupa – Wikipedia Takkupa (eller vindskupa ) kallas den del av taket som utbildas som ett, dock inte i takets lutning som ett, utan som en egen byggnadsdel med ett vanligt, lodrätt stående fönster, samt ett eget tak och egna ytterväggar. Takkupan gör det möjligt att erhålla till en med full ståhöjd innanför fönstret.

 1. En takkupa i kombination med en kan även användas för att få tillgång till en, eller liknande från en vindsvåning.
 2. En variant av takkupan är den indragna eller delvis indragna takkupan; den blir utseendemässigt mindre dominant och krävs oftast av myndigheter vid utbyggnad av vindar i innerstadsområden.
You might be interested:  Fördelar Med Att Bygga I Trä?

I Sveriges sydligaste landskap är benämningen på en mindre utbyggnad på tak som är försedd antingen med lucka eller fönster. Takkupa benämns också lukarn som då avser en cirkulär takkupa, eller som dekorativ öppning på exempelvis tornspira i gotisk arkitektur
Visa hela svaret

Hur mycket tak utan bygglov?

Vem är granne? – Det framgår inte av PBL eller av dess förarbeten vilka som är grannar och får lämna medgivande om placering närmare än 4,5 meter från gräns. En granne kan exempelvis vara en privatperson eller en juridisk person i form av en samfällighet, ett företag eller en förening.
Visa hela svaret