Vad Kostar Ett Uterum Att Bygga?

Vad Kostar Ett Uterum Att Bygga
Fasadmonterat uterum – Ett fasadmonterat uterum är perfekt för dig som har en lägre budget och som har tänkt att bygga altanen intill huset. Det fasadmonterade uterummet monteras, precis som det låter, direkt i husets fasad. Eftersom det fasadmonterade uterummet levereras som en byggsats är det relativt enkelt att bygga ihop och det krävs inga förberedelser i form av att mäta och beställa material.

 1. Detta är ett prisvärt och enkelt sätt att bygga en inglasad altan i anslutning till huset.
 2. Beroende på hur stort och välisolerat uterum du vill ha varierar priset.
 3. Du kan få ett uterum som är omkring tolv kvadratmeter för runt 40 000 kronor.
 4. Vill du ha ett stort uterum med hög isoleringsförmåga får du räkna med att betala omkring 150 000 kronor.

Glöm inte att du måste söka bygglov hos din kommun om du ska bygga ett uterum som är större än 15 kvadratmeter. + Billigare än ett fristående uterum + Levereras som en byggsats Vad Kostar Ett Uterum Att Bygga
Visa hela svaret

Hur mycket kostar ett vinterbonat uterum?

Funderar du på ett uterum och vill ha ett hum om vad det kommer att kosta? Då får du lite hjälp på traven här. En enkel lösning och liten yta: 25 000 kronor. En välisolerad dröm och stora utrymmen: 200 000 kronor. Det är ungefär det spannet du har att röra dig i om du går i uterumstankar.

 • Om du tittar i produktkataloger kan det vara svår att få ett hum om vad ett uterum kommer att gå loss på.
 • Leverantörerna sätter sällan ut priser i kataloger.
 • Det beror på att katalogerna lever länge, mer än ett år, och att priserna kan förändras.
 • Företagen vill inte låsa fast sig vid ett pris i katalogen, det kan bli kampanjer och utförsäljningar.

Gå in på leverantörerna hemsida för dagsaktuella priser. På skånskabyggvaror.se kan du gå till uterumsguiden och sätta ihop ditt tänkta uterum med några enkla klick. Då får du direkt på kronan veta vad materialet kommer att kosta, med dagsaktuella priser.

Sedan beror det förstås på hur det ser ut hemma hos dig. Du kan behöva räkna med kostnader för markarbete, el, golv, en massa saker. Med detta sagt: Ett enkelt sommaruterum på 9 kvadratmeter kan du få för runt 25 000 kronor. Medan en 40 meter stor vinterträdgård kan springa iväg till en bit över 200 000.

Prisskillnaderna handlar i grund och botten om en enda sak: Isoleringen. Självklart påverkar storleken och utförandet (som vilket tak du väljer) – men ett sommaruterum på 14 kvadrat och en vinterträdgård på 14 kvadrat i samma utförande kostar väldigt olika på grund av isoleringen.

Ju bättre isolering du vill ha, ju mer kostar det. En vinterträdgård kan du utnyttja året runt, ett enkelt sommarrum använder du bara under den varmare årstiden. Du får gå till dig själv och ställa den viktigaste frågan: Hur vill jag använda mitt uterum? Även om du köper ett enkelt och litet kan du få stor användning av det under den kallare årstiden.

Vi hör historier om människor som har dem till förvaring. Och att ha tillgång till ett uterum är guld värd kring jul när familjemedlemmarna samlas och maten inte får plats i kylskåpet! Du får samma kvalitet och hållbarhet på det billiga uterummet som på det dyra.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Kvadratmeter Får Man Bygga Utan Bygglov?

Måste man ha bygglov för att bygga uterum?

Bygga ett nytt inglasat uterum – Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående. Det finns vissa undantag från bygglovsplikt för både tillbyggnader och nybyggnader.

 1. Dessa undantag kan vara tillämpliga också för tillbyggnad och nybyggnad av uterum.
 2. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets nock.
 3. Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Om du bor utanför detaljplanelagt område kan du i vissa fall få bygga en tillbyggnad utan bygglov eller anmälan. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Det finns även undantag från bygglovsplikt om uterummet är en fristående nybyggnad.

 • För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att uppföra komplementbyggnader under förutsättning att vissa krav är uppfyllda.
 • Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just ditt uterum kräver bygglov eller inte.
 • Om också ihåg att även om uterummet inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Läs mer om skyddad uteplats under rubriken På PBL kunskapsbanken i Relaterad information.
Visa hela svaret

Vad händer om man bygger uterum utan bygglov?

När kommunen får veta att du byggt utan bygglov begär kommunen in en skriftlig förklaring till varför du har byggt utan lov. Om det finns möjlighet att du kan få bygglov uppmanar kommunen dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden.

Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift om inte det olovligt utförda är rivet eller återställt innan nämnden fattar beslut. Har du rätt så bråttom och orkar inte vänta på kommunens beslut, så tänk en extra gång innan du börjar med byggnadsarbetet. En byggsanktionsavgift på flera tusen kronor är inte något man vill ha.

Din ansökan kan hanteras snabbare av kommunen om du lämnar in korrekta handlingar. Det finns en preskriptionstid för olovligt byggande som är 10 år – därefter kan kommunen inte besluta om att återställa förändringen, alltså riva byggnaden eller ändra tillbaka till, hur det var innan.

 1. Ommunen kan vägra ge dig bygglov om du redan har nyttjat byggytan för det som du byggt utan bygglov.
 2. Om du tänker köpa ett hus och den tidigare ägaren inte sökt bygglov för uterummet som är byggt på baksidan av huset, så kan det ställa till problem för dig som precis köpt huset och vill bygga mer på tomten.

Du som köpare kan driva igenom avdrag på köpeskillingen om säljaren inte nämnt att det är byggt utan bygglov. Säljaren riskerar även att kunna få betala en sanktionsavgift till kommunen i efterhand. Även om den otillåtna byggnationen har preskriberats behöver köparen inkomma med bygglovsritningar till kommunen för att rätta till misstaget. Vad Kostar Ett Uterum Att Bygga
Visa hela svaret

You might be interested:  Bygga Om Platt Tak Till Sadeltak?

Hur nära tomtgräns får man bygga ett uterum?

Bygglov eller anmälan om attefallsåtgärd? – Om ditt uterum ska ligga i anslutning till din bostad och ska vara mindre än 15 kvm så kan du istället för att söka bygglov göra en anmälan om attefallstillbyggnad. Om du planerat att bygga ett fristående uterum, mindre än 30kvm, på din tomt och det är mer än 4,5 meter till tomtgränsen så kan du anmäla detta som ett attefallshus.
Visa hela svaret

Hur stort uterum ska man bygga?

Anders svarar på vanliga frågor kring bygglov – Vad Kostar Ett Uterum Att Bygga Hur stort man får bygga utan bygglov? En fråga som många ställer sig i bygglovssamanhang är hur stort man får bygga. Ett fristående uterum upp till 15 m 2 kan byggas utan bygglov, men kräver bygganmälan. Det förutser dock att du inte redan har en fristående friggebod på din tomt.

 1. Även uterum som ansluts mot husväggen är bygglovsbefriade om storleken ligger under 15 m 2, för detta behöver du göra en bygganmälan och få ett startbesked.
 2. Notera att uterummets höjd inte får överstiga bostadshusets taknock.
 3. I vissa fall kan ett fristående uterum räknas som en komplementbyggnad och kan då byggas till en maxstorlek på 30 m 2, detta enligt reglerna för bygglovsfria attefallshus.

Ett attefallshus kan byggas även om du redan har en friggebod på din tomt, friggeboden får dock inte överstiga 15 m 2, Om du bestämmer dig för att bygga ditt uterum efter reglerna som gäller för attefallshus behöver du göra en bygganmälan och få ett startbesked.

Uterum som är större än 15 m 2, som varken kan räknas som friggebod eller attefallshus, kräver alltid bygglov. Emellertid är det viktigt att poängtera att detta är generella riktlinjer. Eftersom det kan variera från fall till fall är det viktigt att du kollar med kommunen där du bor eller planerar att bygga ditt uterum i.

Detaljplanen för området kan även styra vilka åtgärder som får göras. Vad är skillnaden mellan bygglov och bygganmälan? Det som framförallt skiljer ett bygglov från en bygganmälan är vad du planerar att bygga. I korthet kan man säga att större projekt kräver bygglov (ett nytt hus exempelvis) medan mindre projekt (attefallshus eller friggebod) kräver en bygganmälan.

 • Även tidsaspekten är något som skiljer bygglov från bygganmälan.
 • Du har rätt att få besked på din bygglovsansökan inom tio veckor från din kommun, detta förutsätter att samtliga handlingar är inlämnade och korrekta.
 • Observera att 10 veckor är maxtiden, ibland går det snabbare.
 • När det kommer till bygganmälan har kommunen fyra veckor på sig att lämna ett beslut.

Även här gäller det att du lämnat in alla handlingar och att dessa är korrekta. Anledningen till att ett bygglov tar längre tid är att kommunen behöver göra en mer noggrann undersökning av ditt planerade bygge. Även kostnaden är en faktor som skiljer bygglov och bygganmälan åt.

Avgifterna skiljer sig åt från kommun till kommun men generellt sett är en bygganmälan billigare än ett bygglov. Hur vet jag om jag behöver ett bygglov eller en bygganmälan? Det allra första steget du bör göra för att ta reda på om du behöver ett bygglov eller en bygganmälan är att kontakta byggnadsnämnden i kommunen.

Som vi tidigare nämnt krävs det, i de flesta fall, endast en bygganmälan om du planerar att bygga ett uterum som är 15 m 2 eller mindre. Gäller det ett större uterum är det en bygglovsansökan som gäller. Via kommunen kan du också få reda på om det finns eventuella hinder för ditt uterumsbygge.

 • Det kan exempelvis handla om prickmark (Ett område som regleras av kommunen och innebär att du kan hindras från att bygga).
 • Det kan också finnas andra orsaker som gör att du behöver ta andra åtgärder.
 • Behöver jag godkännande från grannar? Om du planerar att bygga ditt uterum närmre än 4,5 meter från din grannes tomt behöver du ett skriftligt godkännande från din granne.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Balkong?

För att undvika framtida tvister är det rekommenderat att godkännandet signeras. Ett beviljat bygglov kan överklagas av dina grannar eller någon annan som berörs av det du planerar bygga. Från och med att du fått ett beviljat bygglov kan beslutet under tre veckors tid överklagas av de som delgivits handlingar om det du planerar bygga.

 1. Även de som inte delgivits handlingarna kan överklaga, de har i sin tur fyra veckor på sig från att du fått ett beviljat bygglov.
 2. Om ingen överklagan lämnats in inom tidsramen på fyra veckor vinner beslutet laga kraft.
 3. Ostar det något? Ja, det tas ut en avgift från kommunen för både bygglov och byggansökan.

Eftersom avgifterna variera från kommun till kommun är det svårt att säga hur mycket processen kostar för ett bygglov eller en bygganmälan, i vissa fall handlar det om enstaka tusenlappar till över 10 000 kronor. Nuförtiden listar kommunerna sina avgifter och taxor för bygglov och anmälan klart och tydligt på sin webbsida.

Skulle du ha svårt att hitta information för just din kommun går det bra att kontakta dem via telefon eller mejl för att få en lista över avgifter och taxor. Kom ihåg att priserna kan skilja sig markant kommunerna emellan. Vart får jag tag i ritningar? När du söker bygglov eller bygganmälan behöver du lämna in ritningar till byggnadsnämnden.

eftersom byggnadsnämnden behöver kunna ge ett start- och slutbesked till dig. Har du inte ritningar på ditt hus så börja med att ta reda på om tidigare ägare av ditt hus lämnat eller har ritningar kvar. Är det en husfabrikant kan det finnas även där. Du kan också vända dig till din kommun för att ta reda på om de tillhandahåller kopior på ritningar av ditt hus och din tomt.

I vissa fall tar kommunen en avgift för ritningarna. En ritning kan vara digitalform (exempelvis PDF), handritade, eller i utskriven form. Existerande utskrivna ritningar brukar oftast finnas i A3-storlek. Hur räknas arean på ett uterum? Uterummets area utgår från storleken på stommen. Det vill säga den plats byggnaden tar på marken.

Ett eventuellt takutsprång, där taket går utanför byggnaden, räknas inte med i arean. Skräddarsy ditt uterum Ange postnummer för att få riktade erbjudanden Vi använder cookies och liknande tekniker för att göra våra sidor och tjänster enklare att använda samt för att kunna anpassa våra sidor och tjänster efter dina intressen och behov.
Visa hela svaret

Hur gör man ett uterum vinterbonat?

Extra isolering för uterum som används under vintern – Ett vinterisolerat uterum gör det möjligt för dig att njuta av en behaglig temperatur i uterummet under årets kallaste månader. Det är viktigt att tak, grund, väggar samt glaspartier har extra isolering så att de håller värmen på ett mer effektivt sätt.
Visa hela svaret