Bygga Litet Växthus Av Gamla Fönster?

Bygga Litet Växthus Av Gamla Fönster
Sugen på att bygga ett växthus av gamla fönster, kanske till och med ett växthus mot en vägg? Det är så lätt att fixa!

 1. Mät och fixa till grunden.
 2. Montera formen.
 3. Mät, kapa och fäst i den bakomvarande väggen.
 4. Sätt in reglarna.
 5. Lyfta in sidofönstren.
 6. Hitta en taklutning.
 7. Lägg takpannor.

ё
Visa hela svaret

Hur bygger man ett växthus av gamla fönster?

Jag spikade 22 x 70-panel som ‘lock’ på reglarna från utsidan och satte därefter in fönstren från insidan med en 15 x 15-milimeters- list för att hålla dem på plats. Dörren sattes in som en vanlig dörr mellan två reglar. Slutligen fogade jag alla springor för att få ett tätt och snyggt resultat.
Visa hela svaret

Hur bygger man ett litet växthus?

Gör så här: – * Räkna ut växthusramens bottenmått (se teckning). * Lägg till luckans tjocklek + glidmån + 1 tegelstensbredd + en fönstertjocklek på djupet (se teckning). * Gräv ut en grund, cirka 20 cm djup, efter måtten ovan. * Kontrollera med vattenpass att ytan inte lutar.

* Fyll med gruset. * Bygg murarna, som teckningen visar, upp till bekväm arbetshöjd. Observera luftspalten mot husväggen. * Isolera ev. murens insidor med frigolitskivor. * Gör luckan av en skiva eller av plank. Den ska vara något smalare än utrymmet mellan murarna. Måla den gärna i samma färg som resten av växthuset ska ha.

* Fyll kompostutrymmet — lägg hönsnät i botten och en bit upp längs kanterna, ris och kvistar ovanpå och sedan vad du har av organiskt material. Varva med färdig jord. * Snickra en ram som teckningen visar. Det är enklast att använda byggbeslag, vinklade och raka, för att foga samman delarna. * Måla ramen. Måla också täckskivorna som kan få en schablondekor som bilden visar. * Fixera ramen vid muren genom att borra, plugga och skruva ner i stenen. * Fäst också växthusramen i husväggen. Hur man gör beror på väggmaterialet. Är det trä räcker det med byggbeslag och är det tegel behövs expanderbult.
Visa hela svaret

Hur fästa gamla fönster?

Hur fästa och täta fönsterbåge Frågeställare: Claes Jag har ett ca 100 år gammalt hus med vackra fönster. Det är fråga om enkelfönster med lösa innerbågar. Varje fönster består av fyra bågar varav två med spröjs. I vissa fönster är en båge öppningsbar, i andra ingen.

Bågarna, förutom de öppningsbara, sitter fast med spik och tidigare ägare har “tätat” alla utvändiga springor med silikon – det blir tätt och lätt att måla men – Det innebär också att det blir kondens på fönstren. Jag vill frigöra varje båge och börja om från början. Hur ska då de icke öppningsbara fönsterbågarna fästas och hur ska de tätas så att de ändå medger viss cirkulation? Svar: Principen är alltid att ytterbågen skall vara ventilerad och innebågen vindtät.

Yllelister är bra som tätning av innerbågarna eftersom de släpper igenom luft men inte vind. Linlister är något stummare och slicon kan bli för täta om man inte behåller en glipa uppe och nere. Om innerfönstren tas ned under sommaren är annars den traditionella tätningen på vintern tillfälliga pappersremsor.

Ofta räcker det att montera den fasta ytterbågen utan distanser men ibland kan det behövas några 2mm klossar i under- och överkant. Om man skruvar de fasta bågarna genom båge in i karmen är det relativt lätt att demontera vid framtida underhåll eller för justering av luftspalt. Använd spårskruv för ett mer traditionellt utseende.

Ett alternativ är att förse även de fasta bågarna med öppningsbeslag för att underlätta justering och underhåll. Gångjärn och beslag i likadant utförande som de befintliga finns att köpa i de flesta där du även har rabatt som medlem i föreningen. Är en oberoende, ideell förening som jobbar för skydda, vårda och bevara byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för ett växthus?

Du kan behöva bygglov för att bygga lusthus eller växthus, men genom de så kallade attefallsreglerna och friggebodsreglerna räcker det ibland med att du gör en anmälan och får startbesked. Lusthus och växthus är så kallade komplementbyggnader.
Visa hela svaret

Måste man ha sockel till växthus?

Behöver jag sockel till mitt växthus? – Det är inget måste men det finns många fördelar att använda det. Vi har färdiga som man kan köpa till respektive växthus. Man kan så klart göra sin egen eller gjuta. Våra stålsocklar är lätta att montera, lätt att få jämn längs med marken och att växthuset står stadigt vilket är viktigt.
Visa hela svaret

Måste man gjuta fast växthus?

VIDEO: Bygg ett växthus på en helg Man kan själv bygga upp grunden till växthuset, men det är mycket lättare och lika bra att köpa ett färdigt fundament som man bara behöver gjuta fast i de fyra hörnen. Till det här växthuset kan man få ett stålfundament som både blir stabilt och kan monteras snabbt.

Skruva ihop de fyra profilerna med de medföljande muttrarna och bultarna. Montera även de fyra små benen som, när ramen vänds, ska stickas ner i betongen. Ta sedan ut diagonalmåttet från hörn till hörn. Och därefter mellan de andra hörnen. När de båda måtten är exakt lika kan du vara säker på att ramen är helt i vinkel.

Är det inte räta vinklar får man stora problem senare i monteringsprocessen, bland annat med fönstren. Nu placeras gjutrören ut.Gräv hålen 80 cm djupt. Och placera ett rör i varje hål. Vänd nu upp och ner på ramen och stick ner de fyra benen i rören. Nu regleras ramen med hjälp av kilar så att den hamnar helt i våg.

 1. Det är mycket viktigt att kontrollera runt hela ramen.
 2. Nu fylls rören med torrbetong.
 3. Här använder vi ett så kallat 0-8 bruk, vilket innebär att betongen går bra att använda till gjutningstjocklekar på mellan 0 och 80 cm.
 4. Fyll rören hela vägen upp och lägg till rekommenderas mängd vatten.
 5. SE BYGGBESKRIVNINGEN: Det behövs mycket litet vatten.

Följ tillverkarens råd rörande torktiden. Nu fogas växthusprofilerna samman och monteras upp. Lägg ut profilerna och foga samman en sida i taget. Gavlarna sammanfogas med de medföljande hörnbeslagen och skruvarna. Så fogas profilerna till de två öppningsbara fönstren samman.

 1. Och även profilerna till dörren.
 2. Det är en bra idé att olja skruvarna lite, då går det mycket lättare.
 3. Nu har betongen torkat och både sidor och gavlar monteras på ramen.
 4. Här behöver man vara två.
 5. Taknocken monteras.
 6. Lossa bultarna i gaveländarna, så att profilerna kan justeras och nocken passas in.
 7. Taksparrarna monteras i nock och vid takrännan.

Ramarna till de öppningsbara fönstren skjuts in i nocken och förs till den sektion där man vill ha dem. Gör samma sak med fönstret i andra änden. Slutligen monteras dörren. Nu är allt klart för att sätta glas i växthuset. LÄS OCKSÅ: : VIDEO: Bygg ett växthus på en helg
Visa hela svaret

Varför kanalplast i växthus?

GLAS ELLER PLAST? – Om växthuset ska vara av plastskivor, plastfolie eller glas har både med utseendet och livslängden att göra. Ett glasväxthus är både hållbart och snyggt men det måste stå på ett stadigt underlag. Plastskivor med luftkanaler (kanalplast) kan ge också växthuset ett snyggt utseende och är det bästa om växthuset ska värmas upp under långa perioder.

 • GLAS Glas är det bästa materialet att använda till växthus om man bortser från de allra dyraste plastskivorna som används i växthus för yrkesodlare.
 • Fördelar med glas – Glaset släpper igenom ljuset bättre än plast och glaset blir inte mörkare med åren som alla sorter av plast blir.
 • I ett glasväxthus får man det absolut bästa växtresultatet om man jämför mellan de olika materialen som kan användas i tak och väggar.
You might be interested:  Vad Kostade Det Att Bygga Hus 1987?

– I prishänseende är glas visserligen rätt dyrt i anskaffning men på lång sikt blir det billigare än andra material. Nackdelar med glas – Glas går lätt sönder om olyckan är framme. – Glas går lätt sönder om växthuset rör sig vintertid på grund av tjäle i jorden. Korrugerad plast mörknar med tiden och blir snabbt smutsig, så den passar inte speciellt bra till växthus. Av plastskivor som kan användas till växthus kommer det ständigt nya typer och fabrikat. Det finns plana, korrugerade skivor samt skivor av kanalplast att välja mellan.

 • Vilka som är lämpligast att använda till växthus råder det delade meningar om.
 • Båda typerna går dock bra att använda, men ska man använda växthuset tidigt på våren när det måste värmas upp, bör man nog undvika korrugerade skivor eftersom de har en betydligt större yta per kvadratmeter som värmen kan stråla ut igenom, än vad plana skivor har.

Fördelar med plastskivor – Det är lätt att bygga en stomme till växthuset, eftersom plastskivorna är mycket lätta och enkla att spika fast. – Det behövs inte specialtillverkade spröjsar för skivorna och de tar inte skada om växthuset rör sig lite grann i samband med tjällossning.

 • Analplast isolerar bäst av alla nämnda material.
 • Nackdelar med plastskivor och kanalplast – De flesta plastskivorna mörknar efter några år så att de släpper igenom allt mindre ljus.
 • Plastskivor och kanalplast åldras.
 • Hållbarheten varierar mellan olika fabrikat.
 • PLASTFOLIE Fördelar med plastfolie – Lätt att hantera.

– Plastfolie till väggar och tak är billigt att köpa, men eftersom folien oftast måste bytas med 2–3 års mellanrum blir kostnaden betydligt högre om man beräknar 10–15 års användning av huset. – Växthusets stomme kan göras mycket enkelt med t ex kantställda bräder som spröjsar på vilka folien fästs.

 1. Det är lätt att laga eventuella hål, som det för övrigt lätt kan bli i folien.
 2. Nackdelar med plastfolie – Kort hållbarhet.
 3. Folien släpper igenom ljuset mycket bra första sommaren, men redan andra sommaren den används minskar ljusinsläppet.
 4. Tyvärr släpper plastfolien igenom värme mycket snabbt.
 5. Ska man värma upp växthuset under vårmånaderna bör man fästa ett lager med plastfolie även på insidan av växthuset så att det bildas en luftkudde mellan inner- och ytterfolien.

Även när man har glas eller plastskivor i växthuset är det en stor fördel, men inte nödvändigt, med en invändig isolering med plastfolie. – Utseendemässigt är det mindre lyckat med plastfolie i växthusets väggar och tak eftersom plasten är svår att sträcka så att den inte fladdrar.
Visa hela svaret

Vad ska man ha under ett växthus?

Oisolerad grund – Vi rekommenderar oisolerad grund, eftersom endast marksten och grus skyddar mot fukt från marken. Marksten har även en bra dräneringsförmåga. Här ger vi några råd om hur du kan göra markarbetet innan du bygger ditt växthus,

Markera ut platsen för växthuset och mät diagonalerna så att de har samma mått för att få räta vinklar. Börja med att gräva bort matjorden. Det är individuellt hur mycket du behöver gräva ur, beroende på hur marken ser ut hos dig. Det enklaste sättet är att gjuta fast sockeln i gjutrör. Gjutrören ska grävas ned till tjälfritt djup för att undvika förskjutningar i konstruktionen under vintern. Gräv bort all matjord och fyll på med makadam. Lägg en fiberduk på jorden. Fyll på med grus och stenmjöl till stensättning. Montera ihop sockeln, gjut sedan fast växthussockeln med nedgjutjärnen i gjutröret, väg av och diagonalmät. Jämna ut och fyll eventuellt på mer grus eller stenmjöl. Montera sedan växthuset, har du ett växthus utan mur kan du underlätta och lägga marksten redan innan montering av växthuset. Nu är det klart för läggning av marksten.

Illustration för markarbete oisolerad grund
Visa hela svaret

Kan man sätta spröjs på gamla fönster?

Gör det själv: Förhöj stilen på dina fönster med spröjs Sätt spröjs på dina gamla fönster, som saknar den vackra och stilskapande detaljen för hus från förra sekelskiftet. Så gör du – steg för steg. Bygga Litet Växthus Av Gamla Fönster Foto: Karin Johansson Fönstren är husets “ögon” sägs det och därför är det nog så viktigt att lägga lite extra energi på glas och bågar. Förr, när glas var ett hantverk, var det svårt att få till stora rutor, och spröjs var en nödvändighet. Inte sällan har fönstren senare bytts ut och då till moderna, spröjslösa. Bygga Litet Växthus Av Gamla Fönster Foto: Anne Nyblaeus På kopplade fönster ska det vara spröjs på både den inre och den yttre rutan, precis som det var förr. List 8×8 mm finns, men är svår att få tag i. Be ett snickeri hyvla till lister, om du inte själv har tillgång till planhyvel. Gör några extra längder av listerna så att du har om en ruta skulle råka gå sönder.

Du behöver: Hyvlad list 15×21 mm (A) Hyvlad list 8×8 mm (B) Fönsterkitt (C) Sättlim Latexfog

1. Fräs listen A i önskad profil.2. Listerna A ska sitta på rutornas insida. Kapa A så att de passar exakt i fönsterramen, och limma fast dessa direkt på rutan med sättlim. Fixera med häftklammer mot fönsterramen tills limmet har torkat.3. Klipp list­erna B med listsax och limma fast med sättlim på rutornas utsida.4.
Visa hela svaret

Hur gör man grunden till ett växthus?

Växthus på mur – När du bygger en grund för växthus som står på mur rekommenderas två olika alternativ som du kan välja mellan. Det första alternativet är att gjuta en ram i betong på ett frostfritt djup som muren kan vila på. Muren i sig kan förslagsvis byggas med lecablock som finns att köpa i bygghandeln. Bygga Litet Växthus Av Gamla Fönster Ett betydligt enklare alternativ är att köpa en färdig sockel i aluminium som är särskilt anpassad för växthus på mur. Sockeln kommer med färdiga spjut som sänks ner i håll i marken för att sedan fyllas med betong. På så sätt står sockeln lika stabilt som gjuten betongram. Precis som det första alternativet kan denna sockel kläs med valfritt material.
Visa hela svaret

Vilket Plasttak till växthus?

Material – Ett vanligt sätt att bygga ett växthus på är att mura upp en sockel som grund. En sockel lagrar värmen och ger ett jämnare klimat. Som underlag inne i växthuset kan du till exempel ha betongplatta eller jordgolv, och för- och nackdelarna med de olika varianterna kan du läsa om på husgrunder.com.

 1. För tak och väggar är det vanligaste alternativen kanalplast och glas.
 2. Analplast är mer hållbart mot snö på taket och sparkade bollar, och i minst behov av skuggning.
 3. Glaset är billigare än kanalplast och ger också en finare utsikt eftersom att kanalplasten inte är helt transparent.
 4. Ett bra alternativ är att välja glas på sidorna av växthuset och kanalplast på taket.

Här på GP kan du läsa om ett växthus i Vaxholm med just denna lösningen. Om du är kreativ kan du också bygga ditt växthus av gamla fönster. På alltomtradgard.se kan du inspireras av 25 olika växthus av gamla fönster.
Visa hela svaret

Hur stort växthus får man bygga utan bygglov?

Attefallsregler – Attefallsreglerna ger dig möjlighet att bygga ett väggmonterat växthus, orangeri, uterum eller vinterträdgård på upp till 15 kvm eller ett fristående växthus, orangeri, uterum eller vinterträdgård på upp till 30 kvm och max 4 m i nockhöjd, utan bygglov.
Visa hela svaret

I vilket väderstreck ska växthuset stå?

Växthusets placering – Glashusen.se När man väl har bestämt sig för att skaffa ett växthus är det dags att bestämma var i trädgården det ska stå. Eller de båda besluten kanske går hand i hand eftersom trädgårdens utseende och geofrafiska placering kanske avgör om man vill ha ett växthus där eller inte.

 • Växthuset ska också vara vackert i trädgården så det är bra att ställa sig frågan om formen och storleken passar in med övriga delar av trädgården.
 • Ljuset är den mest betydelsefulla och avgörande faktorn när man väljer placering, och kan vara avgörande för hur lyckad växthusodlingen blir.
 • Om man låter växthuset stå med gavlarna (kortsidorna) i riktning norr–söder får man det bästa ljusinsläppet.
You might be interested:  Hur Högt Staket Får Man Bygga Mot Väg?

Vanligtvis har man plantor i rader utmed långsidorna och är väggarna monterade mot öst-väst minskar risken att växterna skuggar varandra, speciellt under vår och höst. Fristående växthus har förstås bäst ljusförutsättningar. En alltför solbelyst plats kan dock medföra att växthuset snabbt blir upphettat med risk att plantorna brännskadas av det direkt solljuset.

 • Vandrande skugga är därför att föredra, dvs att växthuset får skugga någon del av dagen, men man kan också skugga med väv.
 • Om man har ett tak av polykarbonat ger även det en mindre direkt solljusverkan och därmed lindrigare för växterna än om även taket är av glas.
 • Man bör undvika att placera växthuset i närheten av träd, t ex björk, lönn och Salix -arter, eftersom de dels kan skugga för mycket om de står nära växthuset, dels sprider de gärna sina rötter in i odlingsbäddarna.

Helst bör växthuset inte stå närmare än 10 meter till högväxande träd. Då minskar också risken för skada p.g.a. nedfallande grenar och om man har ett växthus närmare ett stort träd kan det också bli mycket nedfallande löv på växthustaket.

Du bör dock inte välja en plats som är alltför friliggande och utsatt för hårda vindar.Tänk på att solen står lägre på vintern och senhösten så för att undvika skugga denna tid på året måste växthuset placeras längre bort från skuggande objekt.

Vilket väderstreck? Ett rektangulärt växthus som skall användas året runt bör placeras så att taknocken går från väst till öst. Med detta alternativ så får växterna så mycket solljus som möjligt under årets alla månader. Om man däremot bara vill odla under sommarhalvåret så rekomenderas att taknocken placeras från norr till söder.

Men eftersom det är transparent runtom så är vädersträcks-placeringen inte avgörande utan ofta är det bättre att ta hänsyn till det estetiska och t.ex. placera växthuset i linje med andra byggnader eller liknande. Närhet till andra byggnader Det är praktiskt att inte ha växthuset alltför långt från boningshuset, dels för möjligheten att kunna dra el och vatten till växthuset men också av bekvämlighetsskäl för att snabbt gå ut och plocka lite färska grönsaker när du lagar mat.

Markens beskaffenhet Välj om möjligt en plats med fast väldränerad jord. Det kan också vara bra att välja en plats som inte är i närheten av där barn leker eftersom bollar och annat som kommer flygande i luften lätt kan ge skador och även utgöra en risk om glaset skulle gå sönder.
Visa hela svaret

Hur nära huset får man bygga växthus?

Växthusets placering – vilka regler gäller? Bygga Litet Växthus Av Gamla Fönster Bygglovsreglerna i din kommun styr hur du ska agera inför ditt växthusbygge. Men det finns några generella regler som kan vara bra att ha koll på. Hur nära tomtgränsen får man placera sitt växthus, var en fråga som vi nyligen fick i dagboken. År 2014 kom det nya regler för vad du får bygga utan bygglov. Bygga Litet Växthus Av Gamla Fönster Den generella regeln för hur nära tomtgränsen du får bygga ditt växthus är 4,5 meter.

Ett fristående växthus, orangeri eller vinterträdgård får uppföras på en maximal ytan av 15 kvadratmeter och nockhöjd på högst 3 meter. Växthuset får inte placeras närmare tomtgräns, väg eller annan fastighet än 4,5 meter. Med grannens tillstånd och väghållarens medgivande kan du placera växthuset närmare än de ovan angivna avståndet.

Ett växthus på upp till 30 kvadratmeter för uppföras i bostadshusets direkta närhet. Höjden från mark till nock kan vara maximalt 4 meter. Du får bygga flera hus enligt de här reglerna men den totala ytan får inte överstiga 30 kvadratmeter. Det innebär till exempel att du kan bygga ett förråd ett galleri, bastu eller ett garage tillsammans med ett växthus om hela bygget hålls under 30 kvadratmeter. Om du får de berörda grannarnas medgivande kan du placera växthuset i attefallsstorlek närmre än 4,5 meter från tomtgränsen. Annars är det detta avstånd du måste förhålla dig till. Du behöver normalt sett inget bygglov. Däremot måste du göra en bygganmälan för att bygga ett växthus eller orangeri i den här storleken.

För att bevara den goda sämjan i området är det både trevligt och bra att föra en dialog med grannarna om det planerade bygget. Berätta gärna i god tid om dina planer och skissa upp ungefär hur det kommer att se ut. Den stora fördelen med växthus är att det är en transparent byggnad som varken förmörkar eller skymmer vyn särskilt mycket.
Visa hela svaret

Hur täta gamla fönster?

Se till att kylan stannar ute – När ljusen i fönstret nästan blåser ut då vet man att det är dags att täta sina fönster. Har man gamla fönster med innanfönster kan man klistra över springor med fönsterremsor av papper, bra ur tätningssynpunkt men lite bökigt ur arbetssynpunkt.
Visa hela svaret

Hur länge håller gamla fönster?

Att välja fönster för att få ett bra klimatskal är inte så lätt. Vi har samlat aktuella råd, ny spännande teknik och exempel på åtgärder i tre ambitionsnivåer. Fönster står för den största värmeförlusten i våra hus. Kostnaden för att byta fönster är förhållandevis stor, men nya energifönster sänker kostnaden för uppvärmningen, förbättrar inomhusmiljön och dämpar utomhusbuller. Samtidigt ska man ha i åtanke att EU och svenska myndigheter ställer allt hårdare krav på fastighetsbranschen för att få ner energianvändningen och minska vår klimatpåverkan. – För nybyggnation har reglerna skärpts ungefär vartannat år på senare tid och det lutar åt ytterligare skärpningar.

Men för ändringar och ombyggnad så tror jag att reglerna kommer stå sig ett tag till, säger Stefan Norrman, energiexpert på Boverket. VÄLJ METOD Om de gamla karmarna och bågarna är i gott skick eller måste bevaras för att huset ska behålla sitt utseende är det en enkel första åtgärd att se över och komplettera fönstrens tätningslister.

Att byta ut glasen eller komplettera med en tredje glasruta kan minska energiförlusterna från fönstren, men det är svårt att nå samma standard som nya 3-glasfönster. – Jag blir inte förvånad om det är billigare att köpa nya fönster än att byta glas eller komplettera med en extra glasruta.

 • Har du gamla fönster krävs många mantimmar för att renovera dem och det måste du räkna in, säger Stefan Norrman.
 • Den tekniska livslängden för fönster brukar beräknas till 40 år.
 • Tänk på att gamla energifönster från 1980-talet kanske inte fungerar som de ska längre.
 • Vid fönsterval måste man också ta hänsyn till väderstreck, klimat, vind och väder, fönsterstorlek, säkerhet och buller Hur bra ett fönster isolerar anges med U-värdet, ju lägre värde desto mindre energi läcker ut.

Titta på det totala U-värdet eftersom glaset ofta har bättre U-värde än båge och karm. – Svenska byggregler som gäller för ändring av byggnader säger att man ska eftersträva ett U-värde som är max 1,2. Men det är alltså inget tvång. Det kan jämföras med att de flesta husen i miljonprogrammet har tvåglasfönster med ett U-värde som är mer än dubbelt så högt.

Det finns utrymme för att ta hänsyn till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning, säger Stefan Norrman. Ett bra U-värde inte alltid samma sak som en god energibalans. Då måste man även se till G-värdet, som i procent anger hur stor del av solstrålningen som passerar glaset. En annan viktig aspekt när man installerar täta energifönster är att energifilmen på glasrutan kan försämra inomhustäckningen för mobiltelefonerna i hemmet.

– Alla som har täta fönster har problem med inomhustäckningen beroende på energifilmen på glasrutan. Men glastillverkarna tittar på den här frågan, säger fönstertillverkaren LEIAB:s vd, Johan Pettersson. Det finns många olika märkningar på fönster, men det är inte alltid att de gör valet enklare.

 • Grundkravet som gäller sedan 2013 är att alla nya fönster som säljs ska vara CE-märkta enligt europastandarden SS-EN 14351-1.
 • Stirra dig inte blind på märkningen.
 • CE-märkningen är en deklaration på att värdena som uppgetts stämmer någorlunda.
 • Själva märkningen säger inte om fönstret är bra eller dåligt, utan då får man titta på värdena, säger Stefan Norrman.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Altan?

NYA MATERIAL Forskningen går snabbt framåt. En ny lovande innovation är en helt transparent solcellspanel som tagits fram av ett forskarteam vid Michigan State University i Michigan, USA. Det kan innebära att vanliga fönsterrutor i framtiden kan generera elektricitet.

En annan spännande uppfinning är ett nytt fönsterglas som kan alstra energi från vind och regn, vilket skulle kunna passa vårt svenska klimat. Forskare vid Georgia Institute of Technology i USA utnyttjar att regndroppar blir positivt laddade när de faller ner genom luften. Glaset har flera skikt och det yttre skalet innehåller nanogeneratorer som kan fånga laddningen i dropparna.

I ett annat lager finns två laddade plastskikt av små fjädrar. När dessa skikt pressas mot varandra av vinden alstras el precis som när man för en kam genom håret. Svenska forskare är också aktiva inom detta område. I en ny avhandling från Uppsala universitet presenteras en ny lösning på det så kallade “sjuka hus-syndromet”.

Forskarna håller på att utveckla en fönsterbeläggning i nanoteknik som kan bryta ner skadliga organiska föroreningar i inomhusluften till vatten och koldioxid. Nanotekniken i fönsterglaset utnyttjar solljuset och behöver varken energi eller underhåll. FÖNSTER Första steget Se över och komplettera fönstrens befintliga tätningslister.

Byt ut glasen eller komplettera med en tredje glasruta. Tänk på att du kan få följdproblem när du ändrar. Tänk på att inte stirra dig blind på U-värdet utan kolla även G-värdet. Eftersträva minst ett U-värde på 1,2. Ta hänsyn till väderstreck, klimat, vind och väder, fönsterstorlek, säkerhet och buller.

 1. Fuska inte med drevningen när du byter.
 2. Ett annat tips är att handla svenska fönster som ofta har bäst garantivillkor.
 3. Överväg också att glasa in balkongerna.
 4. Framtidens material Fönster som kan generera elektricitet eller rena inomhusluften kan bli verklighet snart.
 5. Men var beredd på att betala ett högt pris och att fönstren kan ha “barnsjukdomar” i början.

Tillbaka till startartikeln “Rätt klimatskal lönar sig”. Bygga Litet Växthus Av Gamla Fönster
Visa hela svaret

Varför blir inte fönstren rena?

Putsa fönster med ättika – Ättika är bra till mycket och fungerar utmärkt även när du putsar fönster. Fyll en hink med vatten och tillsätt ett par matskedar diskmedel och ett par deciliter ättika. Ättikan hjälper till att lösa upp ingrodd smuts och bidrar till att få dina fönster rena med ett gnistrande resultat. Låt rutan vara riktigt blöt innan du använder fönsterskrapan
Visa hela svaret

Vilket väderstreck växthus mot vägg?

Ljusinsläpp – Hur mycket ljus vill och behöver du ha i ditt växthus? Vill du kunna njuta av en svalkande eftermiddagsfika så är en placering på en skuggig plats i trädgården den bästa. Eller så är du efter ute att hitta en plats med perfekt kvällssol? Oavsett önskemål har jag lite tips som du kan fundera på.

Om du vill odla i ditt växthus så skulle jag rekommendera att placera växthuset med gavlarna (kortsidorna) mot norr och söder. Detta framförallt om man odlar utmed långsidorna. Då får man ett fint ljusinsläpp och minskar risken för att växterna skuggar varandra, särskilt på våren och hösten när solen inte står så högt.

Att ha något träd nära växthuset som ger vandrande skugga är att föredra så att växterna inte bränns av den starkaste solen mitt på dagen. Annars är ett tips att montera upp skyddande gardiner inne i växthuset. Bygga Litet Växthus Av Gamla Fönster 1. Häng upp gardiner på insidan av växthuset om ditt växthus står i full sol hela dagen. Ger en mysig och ombonad känsla samtidigt som att det skyddar växterna från att brännas.2. Träd nära växthuset som vandrande skugga. Nedan hittar du 2 grova ritningar på en trädgård för att visa hur olika ljusinsläpp växthusen får beroende på var i trädgården växthuset placeras.

På den första ritningen skuggas växthuset av den höga häcken till höger på förmiddagen, sedan av ett träd under dagen. Placeringen ger växthuset framförallt härlig eftermiddags- och kvällssol. Ett bra läge för ett växthus där man vill duka upp för middagar. På den andra ritningen så får växthuset sol från förmiddag till eftermiddag, men med vandrande skugga från äppelträdet bredvid.

Ett bra läge om du vill odla. Bygga Litet Växthus Av Gamla Fönster Att skissa och planera innan du bygger växthuset är ett bra sätt att hitta ditt optimala läge.
Visa hela svaret

Hur kan man lägga plattor som golv till växthus?

1 lägga stark och väldränerade markduk över botten.2 fylla kvar med grova sand till att sanden nå plattor tjock storlek.3 lägga cement som kommer färdiga blandad efter du blötta dem.4 nu kan du lägga plattor men lämna några mm mellan dem, sen kan du fylla de är mm med cement eller silikon.
Visa hela svaret

Vad ska man ha under ett växthus?

Oisolerad grund – Vi rekommenderar oisolerad grund, eftersom endast marksten och grus skyddar mot fukt från marken. Marksten har även en bra dräneringsförmåga. Här ger vi några råd om hur du kan göra markarbetet innan du bygger ditt växthus,

Markera ut platsen för växthuset och mät diagonalerna så att de har samma mått för att få räta vinklar. Börja med att gräva bort matjorden. Det är individuellt hur mycket du behöver gräva ur, beroende på hur marken ser ut hos dig. Det enklaste sättet är att gjuta fast sockeln i gjutrör. Gjutrören ska grävas ned till tjälfritt djup för att undvika förskjutningar i konstruktionen under vintern. Gräv bort all matjord och fyll på med makadam. Lägg en fiberduk på jorden. Fyll på med grus och stenmjöl till stensättning. Montera ihop sockeln, gjut sedan fast växthussockeln med nedgjutjärnen i gjutröret, väg av och diagonalmät. Jämna ut och fyll eventuellt på mer grus eller stenmjöl. Montera sedan växthuset, har du ett växthus utan mur kan du underlätta och lägga marksten redan innan montering av växthuset. Nu är det klart för läggning av marksten.

Illustration för markarbete oisolerad grund
Visa hela svaret

Hur förankrar man ett växthus?

2. Var noga med förankring och montering – Säkerställ att ditt växthus är väl förankrat. Se också till att växthusets profiler är uppsatta enligt monteringsanvisningen och gör en regelbunden tillsyn för att upptäcka eventuella skador. Vi rekommenderar att växthuset monteras på en sockel som man förankrar i marken.
Visa hela svaret

Vad ska man ha för tak till växthus?

Material – Ett vanligt sätt att bygga ett växthus på är att mura upp en sockel som grund. En sockel lagrar värmen och ger ett jämnare klimat. Som underlag inne i växthuset kan du till exempel ha betongplatta eller jordgolv, och för- och nackdelarna med de olika varianterna kan du läsa om på husgrunder.com.

 • För tak och väggar är det vanligaste alternativen kanalplast och glas.
 • Analplast är mer hållbart mot snö på taket och sparkade bollar, och i minst behov av skuggning.
 • Glaset är billigare än kanalplast och ger också en finare utsikt eftersom att kanalplasten inte är helt transparent.
 • Ett bra alternativ är att välja glas på sidorna av växthuset och kanalplast på taket.

Här på GP kan du läsa om ett växthus i Vaxholm med just denna lösningen. Om du är kreativ kan du också bygga ditt växthus av gamla fönster. På alltomtradgard.se kan du inspireras av 25 olika växthus av gamla fönster.
Visa hela svaret

Vad ska man ha för grund till växthus?

Plintgrund – Ett populärt alternativ är att bygga en så kallad plintgrund. Fördelen är att du kan välja mellan att gjuta egna betongplintar eller köpa färdiga varianter i bygghandeln. Du får då en väldigt stabil grund som förankras i jorden och risken för att växthuset rör på sig är minimal.

Om du gjuter dina egna plintar är fördelen att plintarna skapas efter just dina förhållanden och därmed får ett optimalt fäste i marken. Men med det sagt fungerar färdig gjutna plintar och ger ett nästan lika fullgott resultat som egen gjutna plintar. När det kommer till att lägga golv finns det olika val att välja mellan.

Marksten, trall eller grus är bara några alternativ du kan välja mellan. Maskiner som betongblandare behövs om du väljer att inte köpa färdiga lösningar utan hellre gjuter dina egna plintar. Likt gjutningen av en betonggrund kan man behöva hjälp för detta arbete. Bygga Litet Växthus Av Gamla Fönster
Visa hela svaret