Bygga Vägg Utan Att Skada Golvet?

Bygga Vägg Utan Att Skada Golvet
Hur bygger man en innervägg utan att skruva i golvet? Ibland vill man kunna bygga en innervägg och skapa ett extra sovrum, kontor eller annat utrymme, men utan att golvet tar skada. Här delar jag hur man kan göra just detta. Genom att förankra träreglar eller stålprofiler enbart i tak och väggar, som den nya väggen ska utgå ifrån, kan man helt undvika att skruva i och därmed skada golvet om man senare vill ta bort innerväggen.
Visa hela svaret

Kan man bygga vägg på parkettgolv?

Att dela av ett rum med en innervägg – Ofta önskar vi att bostaden hade ytterligare ett rum t.ex. för att barnen ska få varsitt rum eller vi själva en avskild arbetsplats. Är bara golvytan stor nog är det oftast lätt att ordna den saken. Genom att bygga en innervägg kan du dela upp ett större rum i två halvor.

 1. Det är långt ifrån ett så stort och komplicerat arbete som man kan tro.
 2. Med god planering kan väggen faktiskt vara på plats inom bara ett par dagar.
 3. För att bygga en innervägg i ditt eget hus behöver du varken bygglov eller andra tillstånd.
 4. Du behöver inte heller ta upp några golvbrädor, utan kan ställa väggen direkt på det golv du redan har.

Men självfallet kan du också lyfta golvbrädor eller annan beläggning och lägga syllarna till den nya innerväggen direkt på de golvbjälkar som redan finns eller på de extra bjälkar som kan behövas. Om det är så att du planerar att sätta in en dörr i innerväggen bör du försöka anpassa det efter dörrens mått redan när du väljer regelvirke.
Visa hela svaret

Vad tätar man väggar och golv med?

Dana Lim Golvfogmassa 553 kombinerar de bästa egenskaperna från silikonfogmassor och polyuretaner. Fogmassan har en mycket god vidhäftning mot de flesta material och bildar en hållbar och elastisk fog som tål rörelser på +- 25%. Golvfogmassan är speciellt framtegen för fogning och tätning av trägolv, parkett och mellan golv och andra byggnadsdelar.

 • Golvfogmassa 553 är helt luktfri, netutral och snabbtorkande.
 • Fogmassan kan slipas, lackeras och målas med de flesta vatten- och lösningsmedelsbaserade golvlacker och golvfärger.
 • Fogmassan härdar genom reaktion med luftens fuktighet.
 • Innehåller inga isocyanater.25-30 Shore A.
 • Användningsområde: Golvfogmassan är futvecklad till fogning av trägolv och parkett samt till tätningar mellan golv och andra byggnadsdelar.
You might be interested:  Var Ska Pernilla Wahlgren Bygga Hus?

Fogmassan används exempelvis för att täta springor och skarvar mellan golv och vägg, golv och golv, golv och trappor, och och pelare, golv och köksöar. Fogmassan är slipbar och övermålningbar med de flesta förekommande golvlacker, hårdvaxoljor, golvoljor och målarfärger.

 1. Fördelar och egenskaper: – Snabbtorkande och övermålningbar med de flesta system.
 2. Elastisk fog som tar rörelser på +-25%.
 3. Optimal till fogning av trägolv, parkett och till tätningar mellan golv och andra byggnadsdelar.
 4. Ombinerar de bästa egenskaperna från silikon- och polyuretanfogmassor.
 5. Luktfri och fri från isocyanater.

Teknisk Data

Produkt Dana Lim Golvfogmassa 553
Typ MS-hybrid polymer
Kulör Svart och ljus ek
Antimögelbehandlad Nej
Konsistens Tixotrop, pasta
Densitet 1,4 kg/L
Övermålningsbar Ja
Hårdhet Shore A 25-30
Elasticitet +- 25%
Temperaturområde -40°C till +90°C
Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
Torktid vid 20°C (skinnbildning) 30 minuter
Torktid vid 20°C (övermålningsbar) 24 timmar
Torktid vid 20°C (genomhärdad) 10 x 10mm fog 5 dagar

Användarinstruktioner 1. Före fogningsarbetet ska man säkerställa att ytan är ren, torr och fri från dett, damm, olja och andra beläggningar. Avlägsna gamla fogrester. Slipa vid behov fogytan.2. För bästa hållbarhet och styrka primas ytan med Dana Lim pimer 962 eler 961 alternativt med 3M Allroundprimer P591.

Vid fogning av teak och andra feta träslag bör primer användas. Maskera med maskeringstejp före fogning och primning.3. Fogen bör dimensioneras så att rörelsen av den fria fogsubstansen är under +- 20-25%. Vid planering av golvfogar ska man sörja för att fogens bredd är tillräcklig för att uppta de temperatur- och/eller fuktbetingade rörelser som kan förekomma i golvet.

Ju smalare fogen är desto större belastning på fogkanterna, vilket innebär ökad risk för släpp. Den lämpligaste fogbredden är ca 10mm. Vid fogbredd upp till 10mm ska fogens tvärsnitt vara kvadratisk. Vid fogbredd över 10mm ska djupet vara 2/3 av bredden.

 • Det är viktigt att undvika vidhäftning i botten av fogen.
 • Använd PE-tejp eller bottningslist för fogbottning eller för att justera fogens djup.4.
 • Fogmassan kan appliceras i temperaturer mellan +5°C till +40°C, och minst 30% RF.5.
 • Skär av patronspetsen med en skarp kniv, skär därefter av munstycket med ett snett snitt som är något mindre än fogens bredd.
You might be interested:  Ta Bort Mögel På Trä Utomhus?

Applicera fogmassan med patronspruta eller tryckluftsdriven patronpistol. Efter applicering trycks fogen på plats med såpvattenmättad fogpinne. Maskeringstejpen avlägsnas direkt efter att fogen är färdigarbetad.6. Golvfogmassan bildar skinn efter ca 30 minuter.

 1. Vid 20°C är en fog på 10 x 10mm genomhärdad på 5 dygn.
 2. Lägre temperaturer och låg luftfuktighet ökar torktiden.7.
 3. Fogmassan kan övermålas eller lackeras efter ca 1 dygn.
 4. För bästa resultat bör fogen lackeras inom några dygn (givet att man ska lackera golvet).
 5. Om lackering eller målning inte kan utföras inom några dygn ska fogen torkas av med sprit eller isopropanol.

Fogmassan är kompatibel med de flesta golvlacker, hårdvaxoljor och golvfärger.
Visa hela svaret

Vad gör man först golv eller väggar?

Taket först – Den som renoverar hemma ska alltid tänka “uppifrån och ner”, det vill säga, man målar taket innan väggarna och väggarna innan golvet. Om det skvätter så skvätter det ju nedåt.
Visa hela svaret

Kan man skruva i parkettgolv?

De flesta parkettgolv läggs på en bärande yta, ett undergolv. Parketten kan läggas som en samlad enhet ovanpå underlaget – då kallas det flytande – eller fästas stav för stav med lim, skruvar eller spik. Oavsett metod ska underlaget vara stabilt, det ska vara plant och det ska vara torrt.
Visa hela svaret

Hur många hål i vägg hyresrätt?

Hur många hål i väggen kan man göra utan att bli ersättningsskyldig gentemot hyresvärden? Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det undrar du om det finns ett visst antal hål i väggen som en hyresgäst får göra utan att bli ersättningsskyldig.

Eftersom det rör sig om en hyresrätt är tillämplig. Hyresgästens vårdplikt Hyresgästen ska väl vårda lägenheten under hyrestiden (). Att “väl vårda” innebär att visa den aktsamhet som rimligtvis kan förväntas av en ordentlig person som använder lägenheten. Däremot innebär denna s.k. vårdplikt inte att hyresgästen ska underhålla lägenheten så att den är i samma skick som vid tillträdesdagen.

Bygga innervägg med träreglar

Försämringar som beror på normal förslitning eller olyckshändelser är något som hyresvärden får räkna med. Vårdslöshet Hyresgästen är ersättningsskyldig för all skada som denne (eller besökare) orsakar genom vårdslöshet eller försummelse (). Gränsen mellan vårdslöshet och normalt slitage kan vara svår att dra och en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Enligt praxis räknas hål efter att ha satt upp hyllor, tavlor och liknande som normalt slitage. Däremot kan ovanligt många eller stora hål i väggarna leda till ersättningsskyldighet. Kort svar på din fråga Varken i lagtext eller praxis stadgas någon generell bestämmelse över hur många hål en hyresgäst får göra i väggarna, utan bedömningen får göras från fall till fall.

Så länge du inte gör ovanligt många eller stora hål i väggarna så bör det endast räknas som normalt slitage, något som du inte är ersättningsskyldig för. Tilläggas kan att det är hyresvärden som måste bevisa att hålen har uppkommit efter att du flyttade in.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Stort Hus Får Man Bygga På En Tomt?

Hur tjocka är innerväggar betong?

Lägenhetsskiljande väggar är omkring 150-250 mm i platsgjuten betong.
Visa hela svaret