Hur Länge Tog Det Att Bygga Pyramiderna?

Hur Länge Tog Det Att Bygga Pyramiderna
Pyramiderna i Giza – Wikipedia Pyramiderna i Giza Ahrāmāt al Jīzah Guvernement Höjdläge 27 () Läge i Egypten Pyramiderna i Giza i omfattar totalt nio som alla är belägna på i guvernementet, i den norra delen av landet, 14 km sydväst om huvudstaden, De tre största och bäst bevarade pyramiderna är uppkallade efter faraonerna (2620–2580 f.
Visa hela svaret

Hur kom pyramiderna till?

Egyptens pyramider är de största byggnadsverk människan någonsin skapat förutom kinesiska muren, Pyramiderna var gravkamrar för de egyptiska faraonerna. Om faraonernas kroppar förstördes skulle solen slockna och jorden gå under, trodde egyptierna. Därför gällde det att bygga säkra gravar för de döda konungarna.

När man byggde en pyramid började man med att bestämma läget. Sidorna måste ligga exakt mot de fyra väderstrecken. Själva platsen var också viktig. Pyramiderna måste ligga väster om Nilen, eftersom egyptierna trodde att dödsriket låg i väster där solen går ner. Cheopspyramiden är den största pyramiden.

Den är 137 meter hög (ursprungligen 146 meter), d.v.s., den är nästan lika hög som Kaknästornet i Stockholm. På pyramidens yta skulle nio fotbollsplaner få rum. Det finns omkring 80 pyramider i Egypten. Utanför Kairo på Nilens västra strand finns de tre stora pyramiderna som byggdes för faraonerna Cheops, Mykerinos och Chefrens.

De första pyramiderna byggdes mellan åren 2780 f.Kr och 2280 f.Kr. Cheops har gått till eftervärlden som en grym och hård härskare som förtryckte folket och stängde templen. Cheops efterträdare som faraoner försökte förstöra alla spår efter honom. Men det största och praktfullaste minnesmärket finns kvar, nämligen Cheopspyramiden.

Cheopspyramiden består av 2,3 miljoner stenblock som varierar i vikt från 2,5 till 15 ton. Hade blocken fraktats dit idag hade man behövt en halv miljon lastbilar som vardera klarade en last på 15 ton. Enligt den grekiske historikern Herodotos tog det 20 år för 100 000 man att bygga pyramiden.

  • Yrkesmän arbetade året runt.
  • Bönderna arbetade på bygget bara tre månader om året, då Nilen hade sin årliga översvämning.
  • Då kunde bönderna inte arbeta på sina fält.
  • Materialet till kärnan tog man av grov röd sandsten ur Gizaplatån, där pyramiderna ligger.
  • Den vita polerade kalkstenen till fasadbeklädnaden kom från östra Nilstranden.
You might be interested:  Hur Många Kalorier För Att Bygga Muskler?

Det mesta av denna kalksten skalades av för 700 år sedan för att bli byggnadsmaterial till moskéer och palats i Kairo. Graniten till galleriet, gångarna och kamrarna hämtades per båt från Assuan, ett tusental kilometer längre söderut. Man vet inte riktigt hur pyramiderna byggdes.

Den vanligaste teorin är dock att de tunga stenblocken släpades upp på pyramiden med hjälp av långa ramper (ca 1,5 kilometer) av sten, jord och stockar. Förr var pyramiderna ett begravningsområde, det var heligt. Där fick bara prästerna vistas. En mur löpte runt hela området och det bevakades av speciella vakter.

Det fanns risk för att gravplundrare skulle skända faraonernas gravar. Därför använde man två olika låssystem i Cheopspyramiden. Ingångskorridoren fylldes med stenblock utifrån och med stora granitblock. Det andra låssystemet fanns utanför faraos gravkammare och bestod av tre stora block.
Visa hela svaret

Vem upptäckte pyramiderna?

Forntida Egypten – Egyptens tredje dynasti i det Gamla riket (cirka 2680 – 2150 f.Kr.) var den första som började bygga pyramider. Föregångaren till de egyptiska pyramiderna var mastaban, Den första arkeologiskt belagda pyramiden tillskrivs arkitekten Imhotep, som när han byggde ett gravmonument åt farao Djoser, var den första att tillämpa metoden att bygga ett antal mastabor ovanpå varandra i minskande storlek, vilka formade en trappa.

  1. Byggnaden kallas för Djosers trappstegspyramid i Sakkara – vilken, enligt en teori, var avsedd att tjäna som en gigantisk avsats som den döde faraos själ skulle använda för att nå himlen.
  2. Imhoteps prestation ansågs vara av sådan vikt att han senare upphöjdes till gud av egyptierna.
  3. Efter denna första period byggdes många fler pyramider, av vilka några övergavs innan de var färdiga.

En berömd pyramid är ” Den böjda pyramiden “: halvvägs upp verkar det som om pyramidbyggarna började frukta att pyramidsidorna sluttade i en alltför kraftig vinkel, vilket innebar att de gjorde pyramidens topp trubbigare än nederdelen, vilket skapade en pyramid med egendomligt utseende.

Under den fjärde dynastin uppförde Cheops, Chefren och Mykerinos sina berömda pyramider på Giza-platån. Cheops pyramid är störst. När den färdigställdes var den 147 meter hög, nu har tio meter kapats av. Dessa stenar behövdes i bygget av ett tempel. Även under återstoden av det Gamla riket byggde kungarna pyramider, men dessa var generellt sett mindre och av sämre kvalitet (mer lertegel, mindre sten).

Vid återförenandet av Egypten under den tolfte dynastin och Mellersta riket återtog man bruket att uppföra pyramider, men i och med det så kallade Andra intermediet blev detta bruk obsolet och de mäktiga kungarna tillhörande det Nya riket koncentrerade sig på andra byggprojekt och förlade sina gravar bland bergen i Konungarnas dal,
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Mycket Behöver Jag Äta För Att Bygga Muskler?

Hur lång tid skulle det ta att bygga pyramiderna idag?

Hur byggdes pyramiderna? – Materialet till kärnan tog man av grov röd sandsten ur Gizaplatån där pyramiderna ligger. Kalksten till fasadbeklädnaden kom från östra Nilstranden. Det mesta av denna kalksten skalades av för 700 år sedan för att bli byggnadsmaterial till moskéer och palats i Kairo. Tvärsnitt av pyramidens innandöme som tydligt visar kamrarna och ingångarnas placering. Graniten till galleriet, gångarna och kamrarna hämtades per båt från Assuan, ett tusental kilometer längre söderut. Man vet inte riktigt hur pyramiden byggdes. Den vanligaste teorin är att de tunga stenblocken släpades upp på pyramiden med hjälp av långa ramper (ca 1,5 kilometer ) av sten, jord och stockar.

Det måste ha varit ett besvärligt arbete eftersom en del stenar väger 15 ton. Enligt den grekiske historikern Herodotos (484-425 f.Kr) tog det 100 000 man 20 år att bygga Cheopspyramiden. En nutida studie uppskattar emellertid att det i genomsnitt användes ungefär 15 000 personer att bygga pyramiden, men att upp till 40 000 personer ibland under vissa perioder kunde arbeta med bygget samtidigt.

Samma studie visar att byggandet kunde tagit cirka 20 år.
Visa hela svaret

Vilka pyramider är äldst?

Pyramiden är 4 600 år gammal och har restaurerats i 14 år. Det är frågan om en pyramid som byggdes under faraonen Djosers härskarperiod 2667-2648 f.Kr). Pyramiden är byggd i sex avsatser till en höjd av 60 meter och är världens äldsta kompletta byggnad uppförd i uthuggen sten.
Visa hela svaret

Vilket land har flest pyramider?

Hur Länge Tog Det Att Bygga Pyramiderna Pyramiderna i Giza är kanske världens mest kända byggnader, med rätta. Men längre söderut, i nuvarande Sudan, finns fler och betydligt mindre uppmärksammade pyramider. Över 250 stycken reser sig ur sanden runt om i landet och flest av dem hittas i Meroë, den sista huvudstaden i det antika riket Kush, som på sin storhetstid på 700-talet f.kr. Hur Länge Tog Det Att Bygga Pyramiderna Pyramiderna fungerade som gravplatser åt kungligheterna som styrde riket och majoriteten av dem uppfördes mellan 300 f.kr och 350 e.fkr. De är mycket mindre än de i Egypten men byggda betydligt brantare. Idag finns Meroë med på UENESCOs världsarvslista. Hur Länge Tog Det Att Bygga Pyramiderna Tyvärr förstördes omkring 40 av pyramiderna 1834, av den italienske exploatören Gieseppe Ferlini som sprängde av toppen på dem i jakt på en guldskatt. Till slut hittade han sitt byte: en samling guld- och silversmycken tillhörandes kandake (typ drottning) Amanishakheto, som styrde över Kush från 10.f.kr till 1 e.kr. Hur Länge Tog Det Att Bygga Pyramiderna Flera år senare lyckades han till slut sälja den till Ludvig I, kungen av Bayern i nuvarande Tyskland. Skatten finns fortfarande kvar i landet, fördelat på Egyptenmuseerna i München och Berlin. På bilderna ser ni delar av den. Hur Länge Tog Det Att Bygga Pyramiderna Dr. Abdelrahman Ali, chef på Sudans Public Antiquities and Museums Corporation, hoppas att landet ska få tillbaka den antika skatten, men tror att det hänger på att landet först uppfyller UENESCOs krav,
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Stort Garage Får Man Bygga?

Hur ser pyramiden ut?

En pyramid är en geometrisk figur som har en basyta med formen av en månghörning, till exempel en rektangel eller en triangel. Pyramiden har också sidoytor i form av trianglar, som möts i en spets. En pyramids höjd h är avståndet mellan basytan och pramidens spets.
Visa hela svaret

Vilka pyramider är äldst?

Pyramiden är 4 600 år gammal och har restaurerats i 14 år. Det är frågan om en pyramid som byggdes under faraonen Djosers härskarperiod 2667-2648 f.Kr). Pyramiden är byggd i sex avsatser till en höjd av 60 meter och är världens äldsta kompletta byggnad uppförd i uthuggen sten.
Visa hela svaret