Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Balkong?

Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Balkong
Upphängningsmetoden är avgörande – När vi monterar balkonger på fasader eller på taket är det absolut nödvändigt att detta sker säkert, ordentligt och i enlighet med gällande lagstiftning. Detta kommer vi aldrig att kompromissa om. Det finns flera olika upphängningsmetoder som varierar beroende på bland annat fastighetens ålder, karaktär och höjd.

Ett exempel på en avgörande faktor för upphängningsmetoden är vilken våning balkongen ska sitta på. Ju högre upp du kommer i en äldre byggnad, desto mindre vikt kommer att ligga över balkongen för att hålla denna “spänd”, precis som tegelverket blir tunnare. Detta innebär att vi måste göra en mer omfattande fastsättning på de övre våningarna, vilket kommer att öka priset på en balkong på exempelvis fjärde våningen jämfört med motsvarande på första våningen.

När vi börjar montera balkongerna måste vi ha plats för att installera vår byggarbetsplats och byggställning. Vi försöker generellt att ta så lite plats som möjligt men ett visst utrymme måste vi naturligtvis ändå ha och ibland kanske till och med besvära lite grann.

Ofta placerar vi våra materialcontainers och trailer på gatan framför er egendom, men om vi ska montera balkongerna mot gården måste vi få en arbetsplattform och våra material in på gården. I de allra flesta fall kan arbetsplattformen köras genom en port till gården men i de fall där detta inte är möjligt måste plattformen lyftas in på gården ovanför taket med en speciell mobilkran.

Denna del kommer också att påverka priset på balkongen eftersom det kommer att ingå i byggarbetsplatskonstruktionen och blir alltså en gemensam kostnad. Och vad kostar en balkong då? Som du ser beror det på väldigt många olika saker och därmed finns det inte ett generellt svar på den frågan.

 1. Men ändå lovade vi i början av artikeln att komma med ett prisförslag för att bygga en standardbalkong och självklart håller vi vad vi lovar.
 2. En standardbalkong på en och en halv gånger tre meter med pardörr kostar normalt 140 000–160 000 kr inkl. moms.
 3. Om projektet omfattar färre än åtta balkonger kommer priset på balkongen vanligtvis att vara något högre.

En enda standard fasadbalkong på ett befintligt flervåningshus kostar cirka 300 000 inkl. moms. Så det finns alltså många pengar att spara om du kan få med dina grannar till balkongprojektet, för på så sätt är ni flera om att dela den gemensamma kostnaden och därmed faller även priset på den enskilda balkongen.

När vi pratar om balkongpriser på Altandk.se inkluderar priset hela processen från första besiktning och erbjudande — som för övrigt är gratis och inte bindande — till dess att den färdiga balkongen hänger på din fasad. Det betyder att vi gör allt ansökningsarbete hos kommunen, vi tillhandahåller rätt tekniska beräkningar och självklart producerar vi din balkong och monterar den med hjälp av våra egna montörer.

You might be interested:  Var Ska Pernilla Wahlgren Bygga Hus?

Utöver ovanstående ska du vara beredd på att ytterligare kostnader kan uppstå, till exempel kommunal ärendehantering, egen rådgivare/administratör, VVS-arbete i samband med att flytta befintliga radiatorer under fönster och efterföljande målningsarbete.
Visa hela svaret

Kan föreningen neka balkong?

Finns det förutsättningar för att bygga balkonger är det dags att ta ett slutgiltigt beslut på föreningsstämman. Om en berörd bostadsrättshavare inte ger sitt godkännande måste två tredjedelar av de röstande på stämman rösta för balkongbygget, och det beslutet måste även godkännas av Hyresnämnden.
Visa hela svaret

Hur bygger man en balkong?

Bygga och montera balkongen – Balkongen byggs enklast i delar på marken och fästs sedan in direkt mot väggen. Se till att du bygger en som är dimensionerad att hantera såväl snölaster, möbler och flera personer som rör sig på den samtidigt. Bygger du i trä? Välj tryckimpregnerat konstruktionsvirke till konsoler.

Se till att skruvarna har korrosionsskydd. Infästningen ska anpassas efter lasterna. Konsolerna fästs undertill i framkant på balkongen och därefter mot den förstärkta väggen. Själva balkongen bör ha distanser mellan ram och kantbalk. Även denna ska förstås bultas mot vägg. Likaså räcket. – Det är viktigt att man får det tätt mot alla bultar in i väggen.

För detta kan du till exempel använda byggfog, säger Niklas Rubin. Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Balkong Till vänster en balkong som vilar på entrétaket och till höger en frihängande balkong. Foto: Gadelius
Visa hela svaret

Hur viktigt är det med balkong?

Balkongläget – så skiljer sig de olika väderstrecken åt För många som söker bostad står balkongen överst på listan över viktiga egenskaper. Särskilt för de som bor i lägenhet är balkongen viktig, eftersom den ger möjlighet till avkoppling och utomhusvistelse samtidigt som den är privat.

En gemensam takterass eller en innergård är inte samma sak, där måste man konkurrera med grannarna om plats vid grillen eller runt de få borden. På en balkong gör man som man vill, när man vill. “Mäklare uppger att skillnaden mellan två liknande lägenheter i samma område, där den ena har balkong och den andra inte, kan vara så mycket som 150 000 kronor för en normalstor trea.

Framför allt är det balkonger i söderläge som lockar, står det söderläge i balkongen blir det rusning” Så det är inte konstigt att en balkong höjer värdet på en bostadsrätt betydligt. Mäklare uppger att skillnaden mellan två liknande lägenheter i samma område, där den ena har balkong och den andra inte, kan vara så mycket som 100 000 kronor för en normalstor trea.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Mur?

Hur byggs balkonger?

Balkong – Stockholms stad Du behöver bygglov för att uppföra en ny balkong på en befintlig byggnad. Vissa undantag från lovplikten finns för en- och tvåbostadshus.

 • En balkong byggs oftast på en platta som förses med ett skyddsräcke och skjuter ut från byggnadens fasad.
 • En balkong är en viktig del av en byggnads arkitektur och blir ofta en del av det offentliga rummets stadsliv.
 • När du vill bygga balkonger på ett befintligt hus beaktas bland annat åtgärdens påverkan på byggnadens karaktär och på stadsbilden samtidigt som både enskilda och allmänna intressen ska vägas in i prövningen av bygglovet.

Tänk på att ny balkong på en byggnad kan ge ökad insyn som medför en olägenhet för grannarna. Informera gärna grannen om dina planer innan du ansöker om lov.

 1. Du hittar mer information om vad som gäller för nya balkonger på befintliga hus och för inglasade balkonger i vår vägledning.
 2. Du behöver också söka bygglov om du vill ta upp en ny dörr ut till balkongen.
 3. Balkongen ska
 • vara väl utformad
 • vara anpassad till byggnadens karaktärsdrag
 • uppfylla tekniska krav
 • ha ett räcke som är minst 1,1 meter högt (små barn ska inte kunna klättra på räcket).

Visa hela svaret

Får man ha spa på balkongen?

Spabad för lägenhet? – Spabad fungerar även för dig som bor i lägenhet och har en större balkong eller takterrass. Kontrollera först med fastighetsägaren att det är tillåtet och att konstruktionen klarar spabadets belastning. – Det behövs en mobilkran för att badet ska lyftas på plats och resultatet brukar bli så läckert, säger Magnus. Kontakta en säljare hos Folkpool här. Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Balkong Foto: Folkpool
Visa hela svaret

Får mina föräldrar bo i min bostadsrätt?

Får mina barn bo kvar i min bostadsrätt även om jag flyttar? Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du äger din lägenhet och vill att dina myndiga barn ska få kvar där ifall du flyttar, och du undrar om er bostadsrättsförening kan neka er den rätten.

 • I bostadsrättslagen görs det skillnad på upplåtelse i andra hand av bostadsrättslägenheten för självständigt brukande och inrymmande av utomstående (inneboende).
 • En bostadsrättshavare har rätt att ha inneboende i lägenheten utom i vissa undantagsfall (jfr ), däremot krävs styrelsens tillstånd för upplåtelse av lägenheten i andra hand ().

Om du helt flyttar från lägenheten och dina barn bor kvar kan det anses som en upplåtelse av lägenheten i andra hand för självständigt brukande. Upplåtelse i andra hand kräver, som sagt, styrelsens tillstånd. Om styrelsen vägrar att ge samtycke till en andrahandsupplåtelse får du ändock upplåta lägenheten i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen.

 • Om du däremot emellanåt bor i lägenheten och dina barn inte självständigt kan bruka lägenheten kan de räknas som inneboende.
 • Ett alternativ är att som du själv nämner att du överlåter eller ger bostadsrätten som gåva till dina barn.
 • I sådana fall är det de som är bostadsrättshavare och de har då rätt att bo i lägenheten, under förutsättning att de godkänns som medlemmar i föreningen.
You might be interested:  Vad Behövs För Att Bygga Dator?

Hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar, : Får mina barn bo kvar i min bostadsrätt även om jag flyttar?
Visa hela svaret

Kan man ha paviljong på balkong?

Din balkong eller uteplats Din uteplats! – använda och sköta Din uteplats är en del av ditt hem. Den sätter prägel på såväl ditt hem som på hela området, det du ser på din uteplats ser också dina grannar. Det finns många sätt att göra uteplatsen till en verklig tillgång för ditt boende.

Såhär underhåller du uteplatsens sten- och betongplattor Plattorna sopas enkelt av för en renare känsla. Rensa bort ogräs mellan plattorna. Använd miljövänliga metoder, rensa för hand eller med miljömärkta produkter. Skötsel på din uteplats Klipp med jämna mellanrum och kratta bort löv eller pinnar om så behövs.

Ett tips för att undvika ogräs i din rabatt är att plantera perenner eller någon annan flerårig växt som marktäckare. Vill du använda ogräsmedel, tänk på att använda miljömärkta produkter. Undvik att lägga upp jord mot plank eller husfasader eftersom jorden suger upp fukt som i sin tur kan skada väggar och virke.

Buskar och häckar Du sköter själv dina buskar och häcken om inget annat har avtalats i ditt hyresavtal. Vill du plantera mindre träd, buskar eller slingerväxter kontakta då oss först. Staket och spaljéer Vill du sätta upp någon form av fast utrustning måste du söka tillstånd från Brinova. Det handlar exempelvis om staket, spaljéer och tillbyggnader.

Du bekostar material och sätter upp det du fått godkänt för på egen hand. All skötsel är därefter ditt ansvar. Du kan bli skyldig att ta bort/demontera ner det du satt upp om du flyttar från din bostad. Ändra uteplatsens markbeläggning Du måste alltid först söka av Brinova.

Partytält eller paviljong Du har möjlighet att sätta upp partytält, paviljonger eller liknande på din uteplats men de får endast sättas upp vid enstaka tillfällen och ska tas ner inom en vecka. Barnpool och studsmatta Du som hyresgäst får ställa upp studsmatta på din uteplats eller den inhängande tomten som tillhör din lägenhet, under förutsättningar att:

Du är själv fullt ansvarig Studsmattan är väl förankrad Du visar hänsyn så att dina grannar inte störs av lekutrustningen Du måste se till att inga barn eller obehöriga obevakat kan använda den

På den egna uteplatsen är det tillåtet att ha en plaskdamm eller motsvarande med maximalt 20 cm djup och med maximalt 200 liter vatten. : Din balkong eller uteplats
Visa hela svaret