Hur Mycket Kostar Det Att Bygga En Golfbana?

Hur Mycket Kostar Det Att Bygga En Golfbana
Hur Mycket Kostar Det Att Bygga En Golfbana Vid Bro Hofs slott byggs Sveriges dyraste golfbana. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix Publicerat torsdag 7 juni 2007 kl 12.58 P1 tisdag 7 augusti kl 12.10 och 23.40 Normalt sett kostar det 18 miljoner att bygga en golfbana. Bro Hof utanför Stockholm kostade 350 miljoner.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att driva en golfbana?

Nyckeltal 2014–2020 – När vi summerar de årliga resultaten är det generellt ganska små skillnader från år till år. Det kan bero på att det är olika klubbar som svarat, men också på att kostnadsbilden varit hyggligt konstant genom åren.

 • Nedan är nyckeltal från de sammanlagda resultaten av enkäterna 2014–2020, från de cirka 100–140 golfanläggningar över hela landet som svarat, varav cirka tio 9-hålsanläggningar, sjuttio 18-hålsanläggningar, tjugo 27-hålsanläggningar och elva 36-hålsanläggningar.
 • Nyckeltalen är framtagna utifrån de spann där vi hittar majoriteten av respondenterna inom de sex områden som undersökts.
 • Personalresurser per år : 1 tillsvidareanställd, totalt mellan 850 och 1 350 arbetstimmar för säsongspersonal. Kostnader per år : drivmedel 30 000–50 000 kr, maskinleasing 50 000–75 000 kr, gödningsmedel 20 000–40 000 kr och service och reservdelar för maskiner 30 000–50 000 kr.
 • Personalresurser per år : 2–3 tillsvidareanställda, totalt mellan 3 500 och 5 000 arbetstimmar för säsongspersonal. Kostnader per år : drivmedel 120 000–150 000 kr, maskinleasing 200 000–300 000 kr, gödningsmedel 115 000–135 000 kr och service och reservdelar för maskiner 100 000–120 000 kr.
 • Personalresurser per år : 3–4 tillsvidareanställda, totalt mellan 4 500 och 6 000 arbetstimmar för säsongspersonal. Kostnader per år : drivmedel 180 000–200 000 kr, maskinleasing 250 000–400 000 kr, gödningsmedel 160 000–200 000 kr och service och reservdelar för maskiner 150 000–170 000 kr.
 • Personalresurser per år : 5–6 tillsvidareanställda, totalt mellan 6 000 och 8 000 arbetstimmar för säsongspersonal. Kostnader per år : drivmedel 260 000–300 000 kr, maskinleasing 600 000–900 000 kr, gödningsmedel 200 000–300 000 kr och service och reservdelar för maskiner 200 000–270 000 kr.

Nyckeltalen ger en indikation på hur det ser ut i Golfsverige för majoriteten av respondenterna. Det ska dock inte ses som något exakt facit, då det finns anläggningar med stora avvikelser från nyckeltalen med både långt högre och långt lägre kostnader.

 • Geografiskt läge – var i Sverige ligger banan?
 • Spelsäsong – hur många skötselveckor har man?
 • Ambitionsnivå – vilken målsättning har anläggningen?
 • Arealer – hur många hektar är golfbanan?
 • Jordart – vad är det för mekanisk sammansättning?
 • Gräsart – vilken är den dominerande gräsarten?
 • Bunkrar – hur många finns på banan?
 • Gödningsmedel – vilken gödningsstrategi använder man sig av?
You might be interested:  Ta Bort Färg Från Trä Kaustiksoda?

Den största påverkansfaktorn är troligtvis längden på spel- och skötselsäsong i kombination med ambitionsnivå.
Visa hela svaret

Hur många hektar behövs för en golfbana?

En golfbana med 18 hål är ungefär 65-70 hektar stor och det är bara en liten del som utgörs av själva golfhålen med klippta ytor.
Visa hela svaret

Hur gör man en golfbana?

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Lov- och anmälningsplikten skiljer sig åt beroende på var fastigheten ligger. Byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga en green?

Det bör du veta innan du köper solceller – Funderar du på att köpa solceller är det självklart viktigt att se över priserna, Men priserna varierar beroende på en mängd faktorer, vilket i sin tur kan påverka lönsamheten. Det kan variera beroende på typ av solcell, anläggningens storlek, vilken leverantör du väljer och självklart en rad andra faktorer.

 1. Hur många kWh (kilowattimmar) använder ditt hushåll per år?
 2. Var ska solcellsanläggningen installeras? Det kan vara på taket till din villa, garage eller till och med marken om du har utrymme. Ska det installeras på ett tak kan det vara bra att veta vilket sorts tak du har, då det kan påverka vilka fästen som behöver användas.
 3. Hur stor anläggning vill du ha? Storleken på anläggningen mäts normalt i effekt via kWp, då det är en jämförbar enhet som kan användas för att få fram förväntad produktion. Vill du täcka hela taket kan du i runda slängar räkna med 1 kW per 6 kvm, men det beror till stor del på solpanelernas effektivitet.

Vet du inte riktigt hur du vill utforma din anläggning kan leverantörer och installatörer självklart hjälpa dig med att anpassa anläggningen utifrån dina behov! 5 kW 5 kW: Du kan räkna med att betala runt 90 000 kr för en 5 kW solcellsanläggning. Med skatteavdraget för grön teknik på 15 % blir det en slutkostnad på 76 500 kr.10 kW 10 kW: För en solcellsanläggning på 10 kW kan du räkna med att betala runt 156 000 kr, vilket med hjälp av det gröna avdraget på 15 % blir 132 600 kr.15 kW 15 kW: En solcellsanläggning på 15 kW kan kosta runt 200 000 kr, vilket med skatteavdraget för grön teknik ger en slutkostnad på 170 000 kr. När du bestämt dig för att köpa solceller bör du alltid jämföra priser, vilket du gör enklast genom att beställa offerter, På så vis kan du få en översikt över både pris och kvalitet. Hos oss får du upp till 4 offerter från lokala leverantörer – helt kostnadsfritt. Det finns flera fördelar med att beställa offerter från oss på GreenMatch, vilket du lätt kan göra i formuläret ovan:

 • Du får ett konkurrenskraftigt pris – låt leverantörerna konkurrera om dig.
 • Du får upp till 4 offerter – bara genom att fylla i vårt formulär.
 • Slipp grovjobbet åt dig – du slipper leta runt bland alla leverantörer själv.
 • Helt utan förpliktelser – du kan när du vill välja att avsluta processen.
You might be interested:  Hur Mycket Muskelmassa Kan Man Bygga?

Visa hela svaret

Får man gå över en golfbana?

Begränsad allemansrätt på golfbanor Allemansrätten gäller under förutsättning att du inte orsakar skada eller besvär. Därför går det inte att hävda att allemansrätten gäller på en golfbana. Åtminstone inte när spel pågår och inte på green (det finklippta området närmast hålet).
Visa hela svaret

Är det olagligt att ta golfbollar på en golfbana?

Bortspelade golfbollar Lös egendom (golfbollar) erhåller ett legalt marknadsvärde, vilket innebär att någon med ekonomiska medel troligtvis har köpt golfbollarna som du plockar upp. I Sverige åtnjuter människor ett besittningsskydd till lös egendom. Besittning av egendomen har den som har egendomen i sin “närhet”, den som har kontrollen över egendomen.

Eftersom du plockar upp golfbollarna från en golfbana innebär det att dessa bollar befinner sig i antingen privat personen som spelat bort bollen eller i golfklubbens besittning. Det är många privat personer som inte har något intresse av att ta tillbaka en golfboll de spelat bort. Egendom som personer bara har slängt bort, med syfte att frivilligt överge egendomen, har man lov att ta i sin besittning så länge inte någon annan har besittningen för föremålet.

Som tidigare nämt befinner sig golfbollen i golfklubbens besittning och ett tagande kan därför vara olovligt. Borttappade föremål (lös egendom) skall enligt lagen om hittegods https://lagen.nu/1938:121 anmälas till polismyndighet eller till ägaren om ägaren är känd.

 1. Eftersom du hittat golfbollar på golfklubbens ägo har du en plikt att inom skälig tid meddela golfklubben och återlämna dessa.
 2. Golfbollar som du hittar utanför golfklubbens ägo kan dock vara svårare att finna ägaren till (eftersom inte alla golfbollar är märkta) på samma sätt som om du hittar ett mynt på stan.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Upp Kondition?

Vad som gäller när du plockar upp dessa golfbollar är att du olovligen tillägnar dig vad som tillhör golfklubben. Golfbollarna har ett värde för klubben eftersom de kan komma att behöva inhandla nya på grund av förlusten de gör på de bollar som du plockar upp.

Många golfklubbar återanvänder golfbollar för att använda till t.ex. sina juniorers träningar. Extra viktigt att uppmärksamma är att golfklubbar vid sin driving ranch tillhandahåller bollar, som de efter de har skjutits ut hämtar upp med maskiner så att nya kunder kan återanvända dem. Dessa bollar är absolut golfklubbens egendom och ett tagande av dessa är inte tillåtet.

Som medlem i klubben, när du betalar avgift, kan du ha tillåtelse att plocka upp en boll som du hittar när du spelat bort din egen, en form för kompensation. Men eftersom det verkar som du inte är medlem har du i egentlig mening inte rätt att plocka upp golfbollar för att ge dem vidare.

Att tillägna sig dessa för att ge dem vidare gör därför att ditt förfarande kan betraktas som en stöld eller ett olovligt förfogande (om du plockade upp bollarna med uppsåt att lämna tillbaka dem men ändrade dig och valde att ge dem till ditt barnbarn). Dessa bestämmelser hittar du i 8 kapitlet 1§ och 10 kapitlet 4§ Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700.

Mitt råd till dig är att kontakta golfklubben och höra dig för hur det ligger till. Är klubben inte intresserade av golfbollarna har de övergett dem och res derelicta föreligger. Då är ditt förfarande korrekt i lagens mening. Lycka till! Vänligen, : Bortspelade golfbollar
Visa hela svaret