Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Järnväg?

Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Järnväg
Projektkostnaden styrs till stor del av markförhållandena. Vid normala förhållanden bedöms den troliga kostnaden för ett ballasterat dubbelspår till 38 000 kr/m och vid sämre förhållanden upp emot 200 000 kr/m. Ett broförlagt dubbelspår bedöms kosta cirka 239 000 kr/m (medelkostnad) upp till 440 000 kr/m.
Visa hela svaret

Vad kostar 1 km järnväg?

1 m motorväg kostar i snitt 30 000 kr att lägga.1 km, 30 000 000 kr. Vet du hur mycket vår välfärd kostar?
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga en tågstation?

Ämne: Hur mycket kostar en meter järnväg?

  2018-04-18, 22:26:11 Kan man mycket mycket grovt uppskatta hur mycket en meter ny modern enkelspårig elektrifierad järnväg kostar att anlägga? Jag tänker att man undantar extremfall där det krävs väldigt långa tunnlar eller extremt långa broar. Finns det någon representativ nyanlagd järnvägssträcka med känd kostnad/sträcka så man får ut ett generellt snitt? 2018-04-18, 22:37:30 Botniabanan kostade ca 16 miljarder för 19 mil järnväg. 2018-04-18, 22:53:09 Alltså 84 000 per meter. Fast Botniabanan har väldigt mycket tunnlar och broar. Senast redigerat av Åke K den 2018-04-18 klockan 22:53:22, 2018-04-19, 10:08:50 Det är inflation i järnvägsbyggbranschen. För Ostlänken pratas det om 30 miljarder för 150 km, alltså 200 000 per m. Tidigare har det nämnts en summa på 16 miljarder, alltså 105 000 per m. Sträckan Göteborg-Öxnered verkar ha kostat 7 miljarder exkl vägbygge i samma projekt, för 80 km, 90 000 per m. 2018-04-19, 11:09:23 Ursprungligen postat av Bengt Larsson Det är inflation i järnvägsbyggbranschen. För Ostlänken pratas det om 30 miljarder för 150 km, alltså 200 000 per m. Tidigare har det nämnts en summa på 16 miljarder, alltså 105 000 per m. Sträckan Göteborg-Öxnered verkar ha kostat 7 miljarder exkl vägbygge i samma projekt, för 80 km, 90 000 per m. Ursprungligen postat av Bengt Larsson Det är inflation i järnvägsbyggbranschen. För Ostlänken pratas det om 30 miljarder för 150 km, alltså 200 000 per m. Tidigare har det nämnts en summa på 16 miljarder, alltså 105 000 per m. Sträckan Göteborg-Öxnered verkar ha kostat 7 miljarder exkl vägbygge i samma projekt, för 80 km, 90 000 per m.

  Ostlänken ska väl byggas för höghastighet och även om man kan diskutera hur mycket dyrare det är, råder väl någon slags konsensus om att det i alla fall är dyrare än konventionell bana? 2018-04-19, 12:33:18 Kalkyler är som med statistik, man kan alltid vända det till sin fördel/nackdel. Peter, kan du specificera lite mer vad det är för järnväg du tänker dig? För det är stora skillnader på anläggningar som Bottniabanan som är byggd för 250 km/h där kostnaderna även inkluderade delar av stationerna.

  Eller som Ostlänken där jag tror att delen ombyggnaden av Norrköping godsbangård ingår samt flera stora stationer. Sydostlänken beräknas till ca 140 tkr metern i från 2013 och då ingår ju även vissa mötesspår. 2018-04-19, 12:35:15 Ursprungligen postat av Peter Mek Kan man mycket mycket grovt uppskatta hur mycket en meter ny modern enkelspårig elektrifierad järnväg kostar att anlägga? Jag tänker att man undantar extremfall där det krävs väldigt långa tunnlar eller extremt långa broar.

  1. Finns det någon representativ nyanlagd järnvägssträcka med känd kostnad/sträcka så man får ut ett generellt snitt? En ny modern enkelspårig elektrifierad järnväg utan länga tunnlar eller broar? Finns det sådana fåglar? 2018-04-19, 12:43:46 Den här rapporten är intressant.
  2. Benar upp lite om kostnader kring att bygga järnväg.

  2018-04-19, 15:11:37 Anta att man vill bygga en bana för malmtransort, STAX 35, Sth ca 40 km/h. När myrar ska passeras, kan man då endast fylla på med schaktmassor till överhöjd så att banvallen “sätter sig”? Eller måste man schakta bort myrmassorna och sedan fylla på med schaktmassor? 2018-04-19, 15:32:24 Ursprungligen postat av BD Anta att man vill bygga en bana för malmtransort, STAX 35, Sth ca 40 km/h. När myrar ska passeras, kan man då endast fylla på med schaktmassor till överhöjd så att banvallen “sätter sig”? Eller måste man schakta bort myrmassorna och sedan fylla på med schaktmassor? Har du oändligt med schaktmassor är det naturligtvis bara att fylla på, men ponera att det är en torvmosse. Ursprungligen postat av Göran Kannerby Har du oändligt med schaktmassor är det naturligtvis bara att fylla på, men ponera att det är en torvmosse. När du lagt på tillräckligt mycket fyll kollapsar torven och fyllet sjunker till botten, kanske 100 m längre ned. Skulle hellre föreslå fyllning med lättmassor. Om det handlar om en bana i trakterna av Kiruna, Gällivare, Pajala så finns det ju massor av gråberg från gruvorna att ta till. 2018-04-19, 15:58:32 Ursprungligen postat av Lazze Om det handlar om en bana i trakterna av Kiruna, Gällivare, Pajala så finns det ju massor av gråberg från gruvorna att ta till. Bara att flytta dessa massor några mil kan kosta kopiösa summor. Sedan ska man ju miljötillstånd att tippa dem också. 2018-04-19, 23:27:22 Ursprungligen postat av Lazze Men är inte Ostlänken dubbelspår? Göteborg-Trollhättan, som det jämförs med i det du kommenterar, är också dubbelspår. (Reservation för eventuella enstaka snuttar som kanske fortfarande har enkelspår?)

: Ämne: Hur mycket kostar en meter järnväg?
Visa hela svaret

Hur mycket kostar ett snabbtåg?

Kostnadskalkylen på 230 miljarder kronor för höghastighetsbanor i Sverige håller inte – den verkliga kostnaden blir 400 miljarder enligt Stockholms Handelskammares analys. De planerade höghastighetsbanorna i södra Sverige har debatterats under lång tid och genom Sverigeförhandlingen verkade projektet komma närmare en teoretisk start.

 1. Därefter har en kostnadsanalys gjorts av Trafikverket som landat på 230 miljarder kronor, en siffra som Stockholms Handelskammares analys slagit sönder.
 2. Det blir betydligt dyrare än så att bygga banorna i Sverige, oavsett om maxfarten sätts till beskedliga 250 km/h eller det ursprungliga målet på 320 km/h.

– Det finns flera faktorer som gör att den verkliga kostnaden kommer att öka även om projektet inte stöter på några stora problem. Redan i dag ser vi att kostnaden i projekteringsskedet av Ostlänken skjutit i höjden och fått kostnaderna att rusa med 50 procent och den siffran väntas växa till 80 procent, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, på Stockholms Handelskammare.

Trafikverket har beräknat kostnaden för höghastighetståg till mellan 190 och 320 miljarder kronor i 2015 års penningvärde, vilket motsvarar cirka 216 till 364 miljarder kronor i 2019 års penningvärde. I Trafikverkets beräkningar upptogs kostnaden till 256 miljarder kronor. De kostnadsbesparingar på 26 miljarder kronor som har intecknats i siffran 230 miljarder kronor förutsätter mildrade miljöregler i Sverige och i EU, vilket högst sannolikt inte blir av.

– Det är inte rimligt att utgå från att man ska kunna göra besparingar på minskad miljöhänsyn när man efter 2015 beslutat om ökade miljökrav som snarare kommer att öka kostnaderna. Det finns ingenting som tyder på att en besparing på 26 miljarder skulle vara realistiskt, säger Carl Bergkvist.

Det finns också väl dokumenterad forskning som indikerar att järnvägsprojekt blir avsevärt dyrare än planerat. De olika studierna visar på mellan 28 procent och 55 procent i genomsnittliga ökade kostnader. I beräkningarna nedan utgår vi från den mer defensiva uppskattningen på ökade kostnader om 28 procent.

Till statens kostnader ska läggas kommunala kostnader för stationshus och anslutningar samt eventuell ytterligare medfinansiering av mera centrala stationslägen. Sammantaget innebär det att en rimlig uppskattning på kostnaden för den färdiga höghastighetsspåren i Sverige ligger mellan 302 och 507 miljarder kronor.

Om man använder medelvärdet i det beräknade spannet skulle det vara rimligt att hävda att siffran 230 miljarder är felaktig och ska ersättas med en siffra på cirka 400 miljarder kronor. – Slutnotan kommer absolut inte landa på 230 miljarder kronor.400 miljarder är mer rimligt, även om, det är en tämligen försiktig uppskattning.

Vi har räknat defensivt och det är fullt möjligt att den verkliga kostnaden blir ännu dyrare. Exempelvis bedömer Trafikverket att bara den stationsanläggning som förespråkas i Jönköping kostar 27,8 miljarder kronor. Om fler städer vill ha dyra och centrala stationsanläggningar ökar kostnaderna ytterligare, säger Carl Bergkvist.

 • Siffran om 400 miljarder istället för tidigare 230 miljarder ligger också i linje med den kostnadsutveckling som skett på Ostlänken, som är den enda del av höghastighetsspåren som är långt framme i projekteringen.
 • Ostlänken har fördyrats med drygt 50 procent mellan 2014 och 2018 och pågående översyn av kostnaderna indikerar att fördyringen kommer att bli minst 80 procent.

– Att spendera åtminstone 400 miljarder kronor, lågt räknat, på ett spår som faktiskt inte ens är modernt i dag kommer naturligtvis få konsekvenser för andra investeringar och underhåll i övriga Sverige. Sen finns tyvärr risken att det uppstår komplikationer som gör spårbygget ännu dyrare och ytterligare äter upp utrymme för annan infrastruktur, säger Carl Bergkvist.
Visa hela svaret

Är tåg billigare än bil?

Det är i nivå med bilens bränslekostnader, och ett lägre pris om även andra kostnader för bilen räknas med. Men på många andra sträckor är tåget ändå dyrare än bilen. Inte minst gäller det den som vill resa längre. Och särskilt om du väljer nattåget. Veronika Ekstrand hade tänkt göra just det.

Tillsammans med sin man och sina två tonårsbarn skulle hon ta sig från Hässleholm till Duved, utanför Åre. – Vi vill åka tåg för miljöns skull. Nattåget är dessutom väldigt smidigt, med bara ett byte i Stockholm. Men när jag kollade nattåg med liggplatser insåg jag att det skulle kosta oss 8 500 kronor.

Resan mellan skånska Hässle­holm och jämtländska Duved tar drygt tolv timmar om man åker tåg dagtid. En lång resa, men Veronika Ekstrand funderade ändå på om det kunde vara värt det, om det skulle innebära ett lägre pris än nattåget. Det visade sig dock att bara någon tusenlapp skiljde.
Visa hela svaret

Kan man äga ett eget tåg?

Hyr ett SJ- tåg Med ett eget tåg får ni en egen tidtabell, väljer själva på vilka stationer tåget ska stanna och bestämmer över innehållet ombord. Ni kan också hyra en eller flera vagnar i ett ordinarie tåg. Vi hjälper dig med din resa så att den passar just ditt koncept.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar ett tåg?

Göteborg De nya pendeltågen är både snabbare och snyggare. Det tycker i alla fall Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist (S), som var nöjd vid dagens premiärvisning. Uppdaterad för 1 årtionde sedan 15:58 – 14 sep, 2012 Sammanlagt har Västtrafik beställt 22 nya tåg som ska trafikera pendeltågslinjerna från Göteborg till Ale, Kungsbacka och Alingsås.

 • Nu har elva levererats och resten ska komma nästa år.
 • De nya tågen ska sättas i trafik under hösten.
 • Men först krävs att förarna utbildas, säger Leif Blomqvist och berättar att tågförare, liksom piloter, måste gå särskilda kurser när det kommer en ny fordonstyp.
 • Det är alltså en hel del som skiljer de nya tågen från de gamla, som i vissa fall har rullat ända sedan mitten av 80-talet.

– Förutom att de är snabbare, snyggare och bekvämare, rymmer de betydligt fler passagerare. Varje tåg har 228 sittplatser samtidigt som det finns plats för åtta cyklar. Enligt Leif Blomqvist är de nya pendeltågen inte heller särskilt dyra. Åtminstone inte om man jämför med vad de gamla en gång kostade eller vad det kostar att köpa en ny spårvagn.

 1. Varje tåg kostar omkring 65 miljoner kronor, medan priset på en spårvagn ligger runt 25 miljoner, säger Leif Blomqvist.
 2. Förutom trafikpolitiker och tjänstemän från Västtrafik, den franska tillverkaren Alstom och SJ, fanns även en del nyfikna resenärer och tågnördar på plats vid visningen.
 3. Anders Hedberg fotograferade det nya tåget och diskuterade taxan med Västtrafiks ordförande: – Jag är jätteglad åt de nya tågen, men jag tycker att vi som reser får betala för mycket.

Västtrafik borde lära av Skånetrafiken som säljer mängder av billiga sommarkort till folk som annars kanske inte skulle åka alls. Enligt Leif Blomqvist är det dock andra frågor om taxan som är bekymmersamma just nu. På tisdag nästa vecka bestämmer politikerna i regionfullmäktige hur mycket som framöver ska satsas på kollektivtrafik.
Visa hela svaret

Vem bygger järnväg?

Trafikverket planerar, bygger och sköter allmänna vägar – Det är Trafikverket som har ansvaret för att planera, bygga och sköta statliga järnvägar och allmänna vägar i Sverige, framför allt på landsbygden, men även vissa vägar i tätorter. Allmänna vägar är vägar där staten eller en kommun är väghållare enligt väglagen.
Visa hela svaret

Hur länge håller en järnväg?

Sammanställningen av resultatet visar att den tekniska medellivslängden för såväl järnväg som väg är cirka 40 till 60 år.
Visa hela svaret

Vem sköter järnvägen?

Vem gör vad inom järnväg, spårväg och tunnelbana? Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur regler efterlevs. Vi för också register över järnvägsfordon och lokförarbevis. Vi har ett omfattande internationellt och nationellt regelutvecklingsarbete.

 1. Förutom att vi prövar och ger tillstånd till exempel till järnvägsföretag, spårinnehavare och utbildningsanordnare, så godkänner vi fordon och infrastruktur innan de tas i bruk.
 2. Vi har också ansvar för marknadsövervakning.
 3. Det innebär att vi följer villkor för marknadstillträde, konkurrensvillkor samt villkor för resenärer och för de som köper (gods)transporttjänster.

När det gäller passagerarnas rättigheter har vi ett delat ansvar för regelgivning och tillsyn med Konsumentverket, Vi ansvarar för teknikrelaterade frågor, hur informations- och bokningssystem, stationer, perronger och fordon är anpassade, medan Konsumentverket hanterar ärenden då du till exempel är missnöjd med din resa.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för järnvägstrafik samt för byggande, drift och underhåll av statliga järnvägar. Regionala kollektivtrafikmyndigheter har det övergripande ansvaret för all regional kollektivtrafik i respektive län, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som ska upphandlas. Kommuner ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunala järnvägar, spårvägar och tunnelbana (i förekommande fall). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är föreskrivande myndighet för regler om farligt gods som rör järnväg och fattar beslut om transportgodkännanden för transporter av farligt gods på järnväg. Konkurrensverket har ansvar för frågor om upphandlingar och överträdelser inom konkurrensområdet såsom missbruk av marknadsmakt eller företagssamarbeten för att lura kunder. Konsumentverket har ansvar för konsumentupplysning och frågor om konsumentskydd och konsumentstöd. Trafikanalys granskar, analyserar, följer upp och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken samt ansvarar för officiell statistik inom transportområdet. Statens haverikommission utreder vissa olyckor och allvarliga tillbud inom spårbunden trafik som har inträffat i Sverige.

Hade du nytta av informationen på den här sidan? Tack för att du lämnade ett omdöme! : Vem gör vad inom järnväg, spårväg och tunnelbana?
Visa hela svaret

Hur många 0 i en biljon?

En biljon är på svenska en miljon miljoner, d.v.s. en etta följt av tolv nollor. I amerikansk engelska, och numera oftast även i brittisk engelska, betecknar billion en miljard (tusen miljoner, d.v.s. en etta följt av nio nollor), medan svenskans användning överensstämmer med europeiskt språkbruk i övrigt.
Visa hela svaret

Vad kostar det att driva ett tåg?

Förbrukningen varierar en del beroende på vilken årstid och sträcka. Genomsnittlig förbrukning för SJ 2000 (dvs fordonet X2 med 6 vagnar) är ca 12 kWh/km. SJ3000 drar lite mindre men har enbart fyra vagnar. Förbrukningen per passagerare är ungefär densamma.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att köra ett tåg?

Ursprungligen räknade Norrtåg med att den totala kostnaden att driva tågtrafiken skulle bli 270 miljoner kronor för år 2022. Men det var innan det stod klart att krisdrabbade tågföretaget Vy Tåg AB, som kör tågen åt Norrtåg, krävde att hela avtalet skulle förhandlas om.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar ett tåg?

Göteborg De nya pendeltågen är både snabbare och snyggare. Det tycker i alla fall Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist (S), som var nöjd vid dagens premiärvisning. Uppdaterad för 1 årtionde sedan 15:58 – 14 sep, 2012 Sammanlagt har Västtrafik beställt 22 nya tåg som ska trafikera pendeltågslinjerna från Göteborg till Ale, Kungsbacka och Alingsås.

Nu har elva levererats och resten ska komma nästa år. – De nya tågen ska sättas i trafik under hösten. Men först krävs att förarna utbildas, säger Leif Blomqvist och berättar att tågförare, liksom piloter, måste gå särskilda kurser när det kommer en ny fordonstyp. Det är alltså en hel del som skiljer de nya tågen från de gamla, som i vissa fall har rullat ända sedan mitten av 80-talet.

– Förutom att de är snabbare, snyggare och bekvämare, rymmer de betydligt fler passagerare. Varje tåg har 228 sittplatser samtidigt som det finns plats för åtta cyklar. Enligt Leif Blomqvist är de nya pendeltågen inte heller särskilt dyra. Åtminstone inte om man jämför med vad de gamla en gång kostade eller vad det kostar att köpa en ny spårvagn.

– Varje tåg kostar omkring 65 miljoner kronor, medan priset på en spårvagn ligger runt 25 miljoner, säger Leif Blomqvist. Förutom trafikpolitiker och tjänstemän från Västtrafik, den franska tillverkaren Alstom och SJ, fanns även en del nyfikna resenärer och tågnördar på plats vid visningen. Anders Hedberg fotograferade det nya tåget och diskuterade taxan med Västtrafiks ordförande: – Jag är jätteglad åt de nya tågen, men jag tycker att vi som reser får betala för mycket.

Västtrafik borde lära av Skånetrafiken som säljer mängder av billiga sommarkort till folk som annars kanske inte skulle åka alls. Enligt Leif Blomqvist är det dock andra frågor om taxan som är bekymmersamma just nu. På tisdag nästa vecka bestämmer politikerna i regionfullmäktige hur mycket som framöver ska satsas på kollektivtrafik.
Visa hela svaret