Hur Stor Flotte Får Man Bygga?

Hur Stor Flotte Får Man Bygga
När behövs bygglov för friggebod? – Din friggebod kan bli bygglovspliktig under vissa förutsättningar. Då är det de regler som gäller kring bygglov som ska följas. Som exempel kan då detta krävas när granne inte godkänner en placering närmare än 4,5 meter till tomtgräns eller att de måttbegräsningar som gäller för friggebod eller attefallshus överskrids.
Visa hela svaret

Får man bygga en flotte?

Flotte, båt eller brygga eller möjligt miljöbrott Reflektion på ej öbos flotte 13/6. Om din flotte juridiskt ska klassa som båt som du säger den gör krävs det att flotten inte ligger permanent förtöjd. Det räcker alltså inte bara med att den flyter eller har ett motorfäste för utombordare för att kallas båt.

Utan flotten måste lämna sin plats några gånger om året och då inte bara lossa förtöjningar en stund utan verkligen lämna sin plats med egen maskin för en tur på sjön, ifall den överhuvudtaget juridiskt ska kunna kallas båt. Så om du nu inte tar en sjötur lite då och då med din flotte så klassas den inte som båt utan som brygga och ingenting annat oavsett om den flyter eller ej.

Och är flotten nu en brygga och inte en båt så har allmänheten sin fulla rätt att vistas på din flotte oavsett stolar, bord eller mysmöbler. Du kan heller inte hänvisa till hemfridszon. Möjligen kan markägaren göra detta om denne bor i direkt anslutning till bryggan din flotten ligger vid, inte annars.

 • Enligt allemansrätten har allmänheten full rätt att vistas på så kallade privata bryggor som inte ligger inom hemfridszon.
 • Alltså då även din flotte (om den nu inte klassar in som båt förstås).
 • Men vad värre är är att om din flotte nu inte är en båt utan som brygga så kan det innebära att du och markägaren begår ett miljöbrott.

Förändringen din flotte ger på den befintliga bryggan kräver med största sannolikhet dispens från strandskyddet.

Så även med markägarens tillåtelse och goda minne så är det inte alls så säkert att du/ni kan kringgå strandskyddet och undgå dispens eller stänga ute allmänheten bara för att du kallar din flotte båt.Läs på om strandskydd och allemansrätt innan du friskriver dig.Magnus Karlsson

: Flotte, båt eller brygga eller möjligt miljöbrott
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för flotte?

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Av frågan förstår jag att en anmälan inlämnats till kommunen om att bastuflotten saknat bygglov och att det är anledningen till att ni blivit ålagda att flytta den. Jag tolkar därmed din fråga som att du undrar om det krävs bygglov för att få bygga en bastuflotte.

 • Regler om bygglov finns i Plan- och bygglagen (PBL),
 • Frågan om en bastuflotte är bygglovspliktig eller inte är en fråga som varit föremål för diskussion sedan länge.
 • Inledningsvis kommer jag att redogöra för gällande bestämmelser och därefter, efter bästa förmåga, säga vad som gäller i ert fall.
 • Rav på bygglov enligt PBL Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och i lagen angivna ändringar av en byggnad.

( 9 kap.2 § PBL ). Begreppet byggnad definieras som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

 1. 1 kap.4 § PBL ) Enligt definitionen ovan kan en konstruktion som är varaktigt placerad på en viss plats i vatten vara en byggnad och därför bygglovspliktig.
 2. I lagens förarbete definieras inte vad som är en varaktig placering.
 3. Istället exemplifieras att lekstuga, långtidsuppställda husvagnar, transformatorbyggnad och sol- och vindskydd bedömts vara byggnader.

( Prop.2009/2010:170, s.144 ). Det innebär att fast förankrade husbåtar eller bastuflottar som är varaktigt placerade på en viss plats i vatten kan vara bygglovspliktig. Detta är dock beroende av hur länge bastuflotten ligger förankrad på samma plats och hur många gånger man åker ut med den.

Rekommendation i ditt fall Det framkommer av frågan att bastuflotten huvudsakligen har legat förankrad utanför en udde, vilket talar för att den är bygglovspliktig om båten i princip är stationärt förankrad där. För att flotten inte ska vara bygglovspliktig krävs att man förflyttar flotten men frågan om hur många turer som krävs för att inte uppfylla kravet på varaktigt är svårt att svara på.

Detta avgörs baserat på hur mycket den används, vilket inte framgår av frågan. Det är därmed svårt för mig att svara exakt på vad som exakt gäller i ert fall. Det är möjligt att boka tid hos en av våra jurister här på Lawline för detta, du kan boka direkt här,
Visa hela svaret

Hur stor får en flotte vara?

Hej, mitt första inlägg här Jag har lite planer på ett projekt som jag tänkt dra igång efter jag har sommarjobbat nu, nämligen en flotte/bryggbåt. Jag har tänkt att den ska vara 4×5 eller 4×6 m. Virke har jag ligger hemma, så det är klart. Det jag har lite funderingar på är hur man ska lösa det med flytkraften.

 • Jag tänkte köra på plastfat, 200 L och använda ~10 så det blir en flytkraft på 2000kg.
 • Jag räknar med att vara ca 8 st som max på den, så 2000kg borde ju räcka.
 • Men sen infästning av tunnorna blir ett annat problem.
 • Jag tänkte först köra galvade stålband, men galvet antar jag kommer slitas ut rätt snabbt så det kommer nog inte funka särskilt bra.

Jag funderade också på spännband, det kan ju inte slita särskilt mycket på tunnorna och tål vätan bra, vad tror ni om det? Sen är det ju också det med infästning av motor, jag har en Evinrude på 4hk som är väldigt kort och en elsnurra, hur löser man fästning av dom enklast? Jag vill ju helst att dom sitter kvar.

 1. Ännu en sak som jag kan väldigt lite om är hur man ska behandla trät.
 2. Det är bondsågat furu, obehandlat.
 3. Ska man slipa allt och sedan olja/lacka det? Vad ska man använda för olja samt hur noga är det med att slipa? På hösten kan det ju också vara bra att kunna ta upp den, vi har ett bra ställe att lägga den på 10 m från vattnet, men då måste den först över stranden och en vall på ~50 cm, har ni några idéer på hur man kan lösa det? Jag funderade på några reglar som man lägger plyfa på och sedan fäster en vinsch i ett träd en bit bort och drar upp den, alt använder en traktor.

Men plyfan kanske inte är tillräckligt hal? Jag ska sätta mig och börja med en ritning här snart i Sketchup eller Autocad, är det något jag bör tänka på lite extra? Jag ska göra ett regelverk anpassat efter tunnorna så dom precis går i mellan dom yttre stommarna och sedan regla lite tätare i mitten.
Visa hela svaret

Får man ha bastuflotte?

Bastuflotte kräver bygglov – Det många inte vet är att en flytande bastuflotte i de flesta fall klassificeras som en båt. Om den saknar utombordare är det istället en bogserbar pråm. Oavsett vad finns det inga särskilda bestämmelser när det kommer till en flytande bastu, men det finns ändå direktiv som den måste uppfylla.
Visa hela svaret

Vad kan man bygga en flotte av?

Frigolit, tunnor, brädor – eller timmer? – Det går att bygga flotte i en mängd olika material och tekniker. Det går att bygga av tunnor eller någon annan typ av flytelement och brädor. Man kan bygga en risflottte av slanor och exempelvis granris och en presenning.
Visa hela svaret

Får man bygga på höjden?

Lösvirke och höjt väggliv – Det går givetvis att få en ny våning på huset byggd i lösvirke av byggfirmor. Detta kräver dock att huset kläs in i ett väderskydd medan bygget pågår, eftersom byggprocessen ofta tar flera månader. Vilken lösning som passar bäst i det enskilda fallet gäller det att lista ut genom att prata med entreprenörer, konstruktörer och arkitekter.

 1. Det finns många sätt att bygga om ett hus uppåt.
 2. Ibland kan det räcka med att höja villans väggliv 70 centimeter för att uppnå det man önskar, säger Patrik Wendelius.
 3. Därför rekommenderar han att se sig omkring i kvarteren.
 4. Då kan du se hur andra villaägare har löst sina behov av mer boyta innan du bestämmer dig för vilken lösning som passar bäst.
You might be interested:  Varför Känns Metall Kallare Än Trä?

Källa: Tore Tobiasson Ur Villaägaren nr 5, 2017
Visa hela svaret

Hur många båtar får man ha på tomten?

Granskad: 31 augusti 2018

Lyssna

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.
Visa hela svaret

Får man bo i husvagn på egen tomt?

Idag träder flera nya lagar i kraft, en av dessa är att det inte längre behövs bygglov för att förvara sitt fritidsfordon på sin egen tomt. Det är Sveriges radio P4 Blekinge som uppmärksammat lagändringen som från och med första juli gör att du “får du parkera din husvagn eller båt på tomten när de inte är i bruk, så kallat upplag”.

 • Vi på Husbil & Husvagn har tidigare skrivit om att detta var på gång men idag träder alltså lagen i kraft.
 • Adam Laurin jobbar på Boverket och har uttalat sig till SR P4.
 • Han förklarar att om man “bara har sin båt på tomten” under vintern, kallas det upplag, och har tidigare i vissa fall krävt bygglov.

– Rättspraxis säger att en husvagn som står uppställd under en längre tid kan ses som en byggnad och då triggas bygglovskravet igång, men det är om man använder den som en bostad. Men det är här regeringen satt in ett undantag, säger han till SR. SR har varit på en campingplats i Karlskrona där de pratat med Marion Gustavsson som ställt upp sin husvagn där.

 1. När vintern kommer, skriver de, kör hon den till Lyckeby och ställer in den i en lada.
 2. Att det tidigare ibland har krävts bygglov för att ha sin husvagn på tomten är nytt för henne.
 3. Det visste jag inte, men det är ju bra att de har ändrat på det, säger hon till SR.
 4. Tänk dock på att det kan finnas andra bestämmelser, exempelvis avstånd till tomtgräns, som kan begränsa hur den får ställas upp.

Några hållpunkter är dessa: * Ditt fritidsfordon får inte används som bostad, gäststuga eller liknande under säsongsförvaringen. * Det måste redan finnas ett hus på tomten. * Om ditt fritisfordon placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannarnas godkännande.
Visa hela svaret

Får man bo i husbåt?

Ett flytande hus i Österåkers skärgård har under sommaren väckt uppmärksamhet bland boende och besökare. Men vad säger strandskyddsreglerna? Får man bosätta sig permanent i ett flytande hus och hur länge får det ligga förtöjt på samma ställe utan att det krävs bygglov? – Friheten och det riktigt sjönära läget gör att många drömmer om att bo på vattnet i ett flytande hus.

Visionen att kunna ta ett kliv från sängen direkt till badstegen och somna till vattnets kluckande är lockande, men planerna grusas ofta av krångliga byråkratiska regler kring exempelvis bygglov, strandskyddsbestämmelser och dyra försäkringar. Medan den traditionella hus-båten är en båt med motor ombyggd till en bostad har det de senaste åren blivit allt-mer populärt med en modernare och bekvämare typ av husbåt som är en flytande villa, permanent förtöjd vid kaj.

Men något enhetligt regelverk för boende i ett flytande hus finns inte – bestämmelserna varierar från kommun till kommun. Och för kommunerna är det heller inte alltid så lätt att avgöra om den flytande bostaden ska räknas som bostad eller båt, och därmed vilka regler som ska gälla.

 • En husbåt som ligger förankrad på samma ställe under längre tid än fyra veckor klassificeras som byggnad, Lena Håkansson, Bygglovshandläggare –   Om båten är varaktigt placerad och konstruerad för att bo i, måste man söka bygglov.
 • Men det är en bedömning som vi gör från fall till fall.
 • Hur ser husbåten ut, hur stor är den, är den fast förankrad? Och om båten till exempel flyttas några meter hamnar man i ett nytt läge.

Det är en gråzon, säger Åsa Hellqvist, bygglovshandläggare vid Österåkers kommun. Enligt Mark och Miljödomstolen har begreppet husbåt inte ansetts behöva definieras i plan- och bygglagen, och att det därmed kan vara svårt att tolka begreppet. Men även de tar hänsyn till användningssätt, utformning och varaktighet.

–   En husbåt som ligger förankrad på samma ställe under längre tid än fyra veckor klassificeras som byggnad vilket kräver bygglov och strandskyddsdispens, säger bygglovshandläggaren Lena Håkansson vid Värmdö kommun. Ett annat dilemma för den nyblivna husbåtsägaren är strandskyddsbestämmelserna. Utgångsläget är att man inte får bygga 100 meter in på land och 100 meter ut i vattnet.

Syftet är att garantera tillgängligheten till stränderna och att bevara natur- och djurliv. Den som kontinuerligt vill förankra sin husbåt vid en brygga måste alltså ansöka om strandskyddsdispens. Dessutom behöver husbåtsägaren lösa vatten- och avloppsfrågan samt sopsortering.

 •   Om husbåten däremot under båtsäsongen används på samma sätt som övriga båtar vid marinan, för kortare eller längre turer och under vinter förvaras på sedvanligt sätt, krävs varken bygglov eller strandskyddsdispens, säger Lena Håkansson.
 • Det är idag inte särskilt många som ansöker om bygglov för husbåt hos kommunerna.

Det var mer på tapeten för några år sedan, menar Åsa Hellqvist. Däremot får Österåkers kommun många frågor kring att bygga bastuflottar. Även dessa kan kräva såväl bygglov som strandskyddsdispens. Inte heller Värmdö kommun har fått många ansökningar men enligt Lena Håkansson har det kommit en del klagomål och tillsynsärenden angående husbåtar. — Ingrid Hedman
Visa hela svaret

Hur många tunnor bör man ha på en flotte?

Material – Bygga Flotte

Kvadratmeterpriser tryckvirke dokumentet och spara ned det för att skriva in och jämföra dina egna priser! För att du ska kunna veta hur mycket flytkraft du behöver så måste du först kunna uppskatta vad din flotte kommer att väga. Många hembygda flottar som jag sett har haft för mycket flytkraft, vilket ger en brygga som är högre än vad som behövs. En hög och smal flotte blir ju lätt vinglig, men samtidigt vill man ju absolut inte att den har för lite lyft 😉 Fyra 200liters-tunnor räckte för mig, För varje liter som flytblocket “trycker bort” ges ett kilo flytkraft. En 200 liters tunna ger alltså 200 kilos flytkraft maximalt, men då är tunnan helt nedsänkt i vattnet,Ett alternativ jag tänkte på var att ha dubbelt så många tunnor, men att man fyller varje tunna med lite vatten. Jag tror det ger en stabilare brygga, men då passar den sig inte så bra att sätta motor på. Jag bestämde mig för att använda fyra tunnor och ha plats att sätta på fyra till om jag ska bygga om den till exempelvis en bastuflotte.Det bästa är att leta rätt på tunnor där man inte tar av hela locket. Dom med öppet lock som man spänner på har ofta spännen gjorda av metall som rostar, och det vill du inte. Jag använde tunnor ungefär som den i mitten på bilden ovan.Eftersom flotten ligger i sötvatten så räckte det att spänna fast tunnorna med galvaniserade stålband, men man kan använda spännband som inte rostar i saltvatten.Använd syrafast trallskruv så den håller sig snygg. Beslag och sånt bör vara rostfritt, använd galvaniserat bara i sista hand, även om du ska hålla till i sötvatten.För 28 mm trall används trallskruv som är 55 mm långa.

TrallskruvBalkskorVinkeljärnFransk träskruv

Material – Bygga Flotte
Visa hela svaret

Hur mycket väger en flotte?

Page 2 – Allra först måste jag klaga på författaren till boken. En flotta ?! EN FLOTTA ?!!! Sätt författaren i fängelse tills han/hon har lärt sig skillnaden mellan en flotta och en flotte! Såja, nu kan vi gå över till själva uppgiften. Enklast är att tänka sig hur flotten med all last nätt och jämnt flyter, dvs den volym som trängs undan är hela flottens volym, när kraften är tyngdkraften för (flotten + 2600 kg).

ska man räkna ut flottens vikt med hjälp av volym? Ja, enklast är nog att skriva flottens vikt som m f l o t t e = V f l o t t e * 740 k g m 3 och konstatera att den sjunker när massan av flotte och last är större än massan av det undanträngda vattnet, alltså större än V f l o t t e · ρ v a t t e n ska jag räkna ut volymen för att det inte står vad volymen är.

Vi kan börja lite mer allmänt, för att förstå principen. Säg att du har en flotte med volymen 1 m^3. Vad väger den? Vad kan den lasta? Varför (med egna ord)? Arkimedes princip säger att vattnets lyftkraft = undanträngda vattnets vikt alltså flottens volym ska bära 2600kg + flottens vikt * 1m^3 Jag är lite osäker på vilken fråga du besvarar, men du har principen rätt.

 1. Nu tror jag du kan räkna genom hela uppgiften.
 2. Du är på god väg.
 3. Jag fattar fortfarande delen med volym, ska jag räkna ut den med hjälp av densiteten av träbiten och 2600kg? Kan du ta en träbit och lägga i vatten? Allt blir mycket tydligare om man har något fysiskt att ta på.
 4. Annars får vi tänka oss vad som händer: Du lägger en träbit i vatten.
You might be interested:  Vad Är Skillnaden På En Bräda Och En Planka?

Den flyter, och en del av träbiten finns ovanför vattenytan. Tryck nu ner träbiten med en kraft. Ju hårdare du trycker (dvs ju mer vi lastar din “flotte”) desto djupare sjunker träbiten ner i vattnet. När du har tryckt den helt och hållet under ytan behöver du inte mer kraft – det går att sänka den riktigt djupt med just den kraft som behövs för att få hela träbiten under ytan.

 • Gör experimentet, eller tänk åtminstone igenom det noga.
 • När träbiten plus lasten har en total tyngdkraft som är lika med tyngdkraften av det undanträngda vattnet är “flotten” precis under vattenytan.
 • Volymen av det undanträngda vattnet är såklart flottens volym.
 • Så 2600 är lyftkraften för att det är max lasten för att flotten inte ska sjunka Ja, och det är skillnaden mellan (vikten av trä) och (vikten av vatten) för en viss volym.

Hittade du någon träbit och lite vatten? Jag lovar, allt blir tydligare. jag använde mig av F.lyft = p*v*g och sen tänkte jag lösa den som en ekvation genom att lösa ut volymen och använda m.flotte = p*v och få fram massan. men när jag får fram svaret är det mindre än max lasten som är 2600 så jag tror att jag gjort fel där.

Jag menar fråga a då) Visa steg för steg hur du har gjort, så kan vi hjälpa dig vidare. Jag kan inte gissa mig till vilken ekvation du har försökt lösa från det du har skrivit. Formeln : F.lyft =pvg 2600 = 740*V*9,82 2600 7266, 8 = 7266, 8 7266, 8 × V V = 0, 35779160015 m, f l o t e = p * v m, f l o t e = 740 * 0, 3577,

= 264, 765784, Jets657 skrev: Formeln : F.lyft =pvg 2600 = 740*V*9,82 2600 7266, 8 = 7266, 8 7266, 8 × V V = 0, 35779160015 m, f l o t e = p * v m, f l o t e = 740 * 0, 3577, = 264, 765784, Vad är det för enheter? Utan enheter är det väldigt svårt att hänga med i hur du tänker.

 1. Om jag gissar rätt: Det är inte bara 2 600 kg som skall hålla sig flytande, utan massan av själva flotten också.
 2. Jets657 skrev: Formeln : F.lyft =pvg 2600kg = 740kg/m^3*V*9,82 2600 7266, 8 = 7266, 8 7266, 8 × V V = 0, 35779160015 m ^ 3 m,
 3. F l o t e = p * v m,
 4. F l o t e = 740 k g / m ^ 3 * 0, 3577 m ^ 3,

= 264, 765784, k g massan på flottan är 600kg Du skriver lite formler, men försök beskriva i ord i stället, så kommer du att använda rätt formler. Hittade du ingen träbit? Jets657 skrev: Formeln : F.lyft =pvg 2600 = 740*V*9,82 2600 7266, 8 = 7266, 8 7266, 8 × V V = 0, 35779160015 m,

 1. 2600kg = 740kg/m^3*V*9,82 -> lyftkraften här är max lasten, densiteten för träbiten, volymen för flotten och tyngdaccelration.
 2. Andra raden försätter jag med att lösa ut volymen för flotten
 3. De två sista raderna löser jag ut massan för flotten genom att använda volymen jag räknat ut och den densitet jag hade från början.
 4. Blir det tydligare?

Ja, nu är det tydligt. Tack. Men ρ V g är flottens tyngdkraft. Det är inte tyngdkraften hos den möjliga lasten. är F=mg tyngdkraften hos den möjliga lasten Ja, 2600 kg * g är tyngdkraften hos den möjliga lasten. Du får ursäkta, men nu tar jag ledigt lördag kväll. Återkommer. jag tror att jag löste fråga a, kan någon säga om jag gjort rätt

 • såhär har jag tänkt
 • kraft neråt : (4*600*V*740)*9,82
 • kraft uppåt : Fl= pVg

Nej, inte riktigt. Kraft neråt är tyngdkraften för alltihop. Vi börjar med den. Vilken massa har lasten? (Det vet vi ju.2600 kg) Vilken massa har flotten? Det beror ju på hur stor den är. Skriv ett uttryck för flottens massa. Kraft uppåt är vattnets lyftkraft.

 1. Om du inte skriver vad du menar med varje ekvation kan ingen hjälpa dig.
 2. När du skriver fel kan du antingen ha gjort ett slarvfel eller tänkt fel.
 3. När du skriver rätt vet man inte om du förstår eller om du provar dig fram.

Bubo skrev:

 • Om du inte skriver vad du menar med varje ekvation kan ingen hjälpa dig.
 • När du skriver fel kan du antingen ha gjort ett slarvfel eller tänkt fel.
 • När du skriver rätt vet man inte om du förstår eller om du provar dig fram.

Jag försökte rita istället men jag förstår fortfarande inte hur jag ska lösa Jättebra. Jag förstår inte “mest”, men överlag ser det bra ut. Om du förklarar dina tre krafter här i ord, riktigt noga, så är du praktiskt taget klar.

 1. Mest menade jag max lasten.
 2. 2600kg * g är tyngdkraften hos möjliga lasten
 3. mg är lika stor som lyftkraften
 4. Lyftkraften är vattnets densitet * Volymen av flotten som är under ytan*g

Jättebra förklarat. Eftersom flotte och last inte accelererar, inte ens rör sig, är summan av alla krafterna noll. Lyftkraften blir inte lika med mg. Vid maximal last är hela flotten under vattenytan. ska nästa steg vara att man skriver ett uttryck för det man förklarat i ord? Ja.

 • jag tänkte : mg +Pv*V*g = 0 (lasten * tyngdfaktorn + vattnets densitet * tyngdfaktorn = 0)
 • m = V * Pträ +Pv*V*g ( Med Pträ menar jag träbitens densitet)
 • Är inte volymen en viktig del för att få fram massan

Det stämmer inte riktigt. Du har tre krafter: tyngdkraften på lasten, tyngdkraften på flotten och lyftkraften från vattnet. mg + 2600*g + Pvg = 0 så? Nja, där summerade du två krafter. Neråt har vi lastens tyngdkraft mg, 2600*9.8 Newton.

 1. Neråt har vi flottens tyngdkraft volym*densitet*g och det är densiteten för trä.
 2. Uppåt har vi vattnets lyftkraft volym*densitet*g och det är densiteten för vatten.
 3. Vid maxlast är hela flotte i vatten, så volymerna är lika.
 4. Om du ställer upp ekvationen, har du värden på allt utom volymen, som du då kan beräkna.
 • mg + Pt*V*g + Pv*V*g = 0
 • 2600*9,82 + 740*V*9,82 +1000*V*9,82 =0
 • 42618, 8 = V ² 42618, 8 = v ² v ≈ 206 m ³

Jets657 skrev:

 1. mg + Pt*V*g + Pv*V*g = 0
 2. De två första krafterna verkar neråt, den tredje åt andra hållet.
 3. mg + Pt*V*g – Pv*V*g = 0

Bubo skrev: Jets657 skrev:

 • mg + Pt*V*g + Pv*V*g = 0
 • De två första krafterna verkar neråt, den tredje åt andra hållet.
 • mg + Pt*V*g – Pv*V*g = 0
 1. 2600 *9,82+740*V*9,82-1000*V*9,82=0
 2. 22978,8=V²
 3. 22978, 8 = V ² V ≈ 152 m ³
 4. har jag räknat volymen rätt
 • Förkorta bort g och bryt ut V så blir det
 • 2600 + (740-1000)V = 0
 • V = (2600 / 260) m^3

m= p*v m= 740 x 10 = 7400kg Kort repetition: Vattnet har en lyftkraft som är lika med tyngden av det undanträngda vattnet. Här är tre föremål i vatten. Det första tränger undan lite vatten, så att tyngden av det undanträngda vattnet är lika med tyngden av föremålet.

Det andra föremålet (lika stort) har högre densitet. Det tränger undan mer vatten, så att tyngden av det undanträngda vattnet är lika med tyngden av föremålet. Det tredje föremålet (lika stort) har riktigt hög densitet. Det tränger undan ännu mer vatten, så att tyngden av det undanträngda vattnet “borde bli” lika med tyngden av föremålet.

Men det kan naturligtvis inte tränga undan mer än sin egen volym, så lyftkraften kan inte bli mer än tyngden av just så mycket vatten – och det räcker inte. Hur Stor Flotte Får Man Bygga jag ska fortsätta på uppgiftens del b) där jag ska räkna antalet stockar som behövs för flotten. kan jag börja med att använda volymen för en cylinder? har jag tänkt rätt på andra delen??

 1. F=m*g = 2600*g
 2. 2600*g = V (Pv – Pt)*g
 3. V=2600(Pv-Pt)m³

P t = 740 k g / m ³ P v = 1000 k g / m ³ V = 2600 ( 1000 – 740 ) = 10 m ³ π * 20 ² * 10 ≈ 1, 26 m ³ 10 1, 26 = 7, 9, ≈ 8 st stockar Ja, du tänker rätt och du får rätt svar. Snyggt. Du har ett skrivfel i ekvationen. Radien är ju 0.20m, inte 20m. Använd alltid enheter, så blir det mycket lättare att hitta eventuella tankefel,och en alldeles extra guldstjärna för hur du har jobbat på med den här uppgiften.
Visa hela svaret

Hur stor bastu får man bygga utan bygglov?

Bastu – Om bastun är större än 15 kvadratmeter så krävs bygglov. En friliggande bastubyggnad räknas som mindre komplementbyggnad, så kallad friggebod. Byggnaden ska ligga inom en radie av max 25 meter från bostadshuset annars krävs bygglov. För vedeldad krävs anmälan för installation av eldstad.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga en bastuflotte?

Vad kostar det att bygga en bastu?​ – Priset för en bastu beror på vilken bastutyp du vill ha och hur dina förutsättningar ser ut. Du kan köpa en byggsats till en bastu för 1-2 personer för omkring 20.000kr, vill du ha en större så kostar det mer. För ungefär 25.000kr får du en mindre bastustuga att ha på tomten och för 30.000 får du en bastutunna.
Visa hela svaret

Hur nära vatten får man bygga bastu?

Detta gäller för: – Elen: Måste enligt lag installeras av behörig elinstallatör. Lamporna (armaturen) ska klara bastumiljön. – Gå till en välsorterad lamphandel och berätta att du söker lampor till en bastu. Och fundera innan i vilken höjd du vill placera lamporna, råder Fredrik Sjödin, överinspektör på Elsäkerhetsverket.

 • Om de placeras upp till en meter från golvet och minst en halv meter från bastuaggregatet finns inga särskilda krav på lamporna, förutom att de ska tåla väta.
 • Men placeras lampor högre än en meter eller närmare bastuaggregatet än en halv meter ska armaturen tåla högre temperaturer.
 • Avloppet: Om du väljer att installera dusch är det miljönämnden i din kommun som avgör vilka krav som ska ställas på din avloppsanläggning.
You might be interested:  Kan Man Betsa På Lackat Trä?

Tänk på att du måste ha miljönämndens tillstånd innan du börjar bygga din anläggning. ANNONS Bygglovet: Reglerna är desamma som vid byggande av friggebod på tomten. Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Men hör ändå efter med byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. För även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda, påpekar Boverket.

 • Den sammanlagda byggnads-arean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvm.
 • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga tre meter.
 • Och om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar.
 • Om du vill bygga närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken.

Kontakta byggnadsnämnden för mer information. Skorstenen: Väljer du ett vedeldat aggregat behöver du en skorsten. För skorsten i friggebod gäller samma installationsregler som i ett bostadshus, det vill säga Boverkets byggregler. Din kommun vill ha en anmälan om skorstensbygget innan du bygger.

 1. Ontakta därför alltid kommunen innan du köper aggregat och skorsten.
 2. Ventilationen: Se till att det finns friskluftsintag nere vid golvet.
 3. Varm luft ska ventileras ut vid en punkt högt bakom lavarna.
 4. Vedeldad bastu funkar bäst med ett luftintag nära eldstaden.
 5. Isolering: Följ leverantörens anvisningar.

Se efter hur nära väggen aggregatet får placeras. Säkerheten: Det ska vara enkelt att ta sig ut från bastun. Ingen får riskera att bli instängd. Placera gärna en brandvarnare utanför dörren. Vedaggregat kräver brandsäkert material på golvet, vid kaminen.
Visa hela svaret

Får man bygga brygga på eget vatten?

“Vill inte gärna höra vad jag inte får göra” Hej Lisa, jag är en fiskare som ska bygga brygga på min fastighet, det behöver jag väl inga tillstånd till. Eller? PS. Som person är jag sån att jag inte gärna vill höra om vad jag inte får göra, utan om vilka möjligheter jag har.

 1. Jurister överväger ofta vilka alternativa handlingssätt som är möjliga i en given situation, och redovisar ofta risker med det ena och det andra.
 2. Men självklart finns det också möjligheter, låt oss fokusera på dem i dag.
 3. Om du vill bygga en brygga bör du för det första beakta strandskyddet.
 4. Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag, och syftar till att långsiktigt dels att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom strandskyddat område råder förbud mot att uppföra bland annat en brygga. De areella näringarna, såsom exempelvis fisket, omfattas dock av ett undantag från detta förbud. Om det är så att bryggan behövs för ditt yrkesfiske och att du inte kan nyttja en redan befintlig brygga i närområdet så kan du ha goda möjligheter att omfattas av detta undantag.

Ett råd är att höra med kommunen om du omfattas av undantaget så slipper du chansa. Om du inte faller in under undantaget så kan du istället ansöka om en särskild dispens från förbudet hos kommunen. Du behöver också överväga om bryggan kräver bygglov. Om din brygga ska omfatta plats för flera båtar så kan den vara bygglovspliktig.

Bygglov krävs nämligen för att bland annat anordna en småbåtshamn, och detta oberoende av vad småbåtshamnen är till för. Det innebär att bygglov även krävs om hamnen är till för yrkesfiske. Trots att fisket är en areell näring så är inte bryggor för fiske undantagna från krav på bygglov.

 • Detta eftersom undantaget från kravet på bygglov som finns i lagstiftningen för ekonomibyggnader endast gäller för byggnader och inte för anläggningar såsom bryggor.
 • Om du har möjlighet kan du försöka dimensionera din brygga i syfte att undvika en bygglovsprövning.
 • De vägledande rättsfall som har behandlat saken tyder på att det i de flesta fall krävs flera båtplatser för att småbåtshamnen ska vara bygglovspliktig.

Mindre bryggor med enstaka båtplatser för en fastighets behov är vanligtvis inte bygglovspliktiga. Det kan dock vara så att även en småbåtshamn med enbart en båtplats kan kräva bygglov om hamnen medför en stor omgivningspåverkan eller har stor påverkan på allmänna intressen.

Andra faktorer som prövningsmyndigheten kan beakta för att avgöra om bygglov krävs för bryggan är vidare vilka konsekvenser den har för närboende exempelvis i form av ökad trafik och buller, och vilken inverkan den har på det rörliga friluftslivet eller landskapsbilden. Även här gör du därför klokt i att höra med kommunen.

Uppförandet av en anläggning i ett vattenområde är vidare vattenverksamhet, vilket betyder att du ska anmäla din byggnation till länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd vid mark- och miljödomstolen för den, beroende på hur omfattande den är. Kraven för att få bedriva vattenverksamhet är bland annat att du måste ha rådighet (förfoganderätt) över vattnet där verksamheten ska bedrivas, samt att nyttan av verksamheten från allmän och enskild synpunkt ska överväga kostnaderna, skadorna och olägenheterna av den.

 1. Du kan behöva ansöka om tillstånd även för en vattenverksamhet av mindre omfattning, exempelvis om bryggan kan påverka värdefull natur eller om någon enskild påverkas och inte samtycker.
 2. Du riskerar då att hamna i en process som kan bli kostsam och ålägger dig ett långtgående ansvar att bland annat utreda förhållandena på platsen.

Det är vanligt förekommande att man tror sig omfattas av undantaget för de areella näringarna i strandskyddslagstiftningen trots att detta inte alltid är fallet. Det är också vanligt att man missar de parallella prövningar som ska ske, exempelvis av bryggor.
Visa hela svaret

Får man ha flytbrygga?

Krävs det bygglov för en flytbrygga? Krävs det bygglov för en flytbrygga? Det brukar krävas någon typ av tillstånd för att anlägga en, För nyanläggning av flytbryggor brukar det krävas både bygglov från kommunen och dispens från strandskydd från Länsstyrelsen. Hur Stor Flotte Får Man Bygga : Krävs det bygglov för en flytbrygga?
Visa hela svaret

Måste man ta upp flytbrygga?

Måste man ta upp flytbryggor och Y-bommar på vintern? Våra och är dimensionerade för att tåla is, däremot är de inte dimensionerade för is i rörelse. Är is i rörelse ett problem i er hamn så bör man se över hur man löser detta. Lösningar kan vara att koppla loss bryggor och lägga dem mer skyddat alternativt kan man installera strömbildare. Hur Stor Flotte Får Man Bygga : Måste man ta upp flytbryggor och Y-bommar på vintern?
Visa hela svaret

Får man ha flytbrygga?

Krävs det bygglov för en flytbrygga? Krävs det bygglov för en flytbrygga? Det brukar krävas någon typ av tillstånd för att anlägga en, För nyanläggning av flytbryggor brukar det krävas både bygglov från kommunen och dispens från strandskydd från Länsstyrelsen. Hur Stor Flotte Får Man Bygga : Krävs det bygglov för en flytbrygga?
Visa hela svaret

Får man bygga en egen båt?

Du får bygga en farkost själv, men den måste vara säker och uppfylla åtminstone de allmänna kraven som gäller farkoster. Självbyggda farkoster omfattas även av samma registreringsskyldigheter som andra farkoster, men återförsäljningen av dem är begränsad.
Visa hela svaret

Är en flotte en båt?

En flotte av stockar, En grupp barn testar framgångsrikt sin flotte tillverkad av träpålar, rep och blå tunnor i hamnen i Brixham, South Devon, Storbritannien, En flotte är en typ av vattenfarkost som saknar skrov i en båts bemärkelse. En flotte hålls flytande på vattenytan tack vare att det material flotten är byggd av är lättare än vatten.

 • En flotte kan vara byggd av stockar av olika träslag eller andra material som till exempel papyrus (här inkluderas dock i regel inte skrovformad papyrusbåt av typen Ra ), bambu med flera.
 • En flottes flytförmåga kan även vara förstärkt med olika luftfyllda behållare till exempel av skinn,
 • I de flesta delarna av världen har flottar ersatts stockbåtar eller skinnbåtar, först senare av båtar eller fartyg med skrov.

Flotten är fortfarande vanligt förekommande i enklare kulturer eller i fritidssammanhang som till exempel forsränning, eller till arbetsflotte för olika ändamål.
Visa hela svaret

Får man bygga vad man vill?

Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov – Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov.

Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen.

Det kräver därför både rivningslov och bygglov. För en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader finns vissa undantag från bygglovsplikten, läs mer om detta på sidan Att bygga utan bygglov,
Visa hela svaret