Hur Stort Attefallshus Får Jag Bygga?

Hur Stort Attefallshus Får Jag Bygga
Storlek på ett attefallshus – Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).
Visa hela svaret

När får du bygga ett Attefallshus?

Storlek på ett attefallshus – Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).
Visa hela svaret

Vilka regler gäller för att bygga Attefallshus?

Nya regler för 30 kvm attefallshus – Hur Stort Attefallshus Får Jag Bygga Ett attefallshus på 30 kvm Det är numera samma regler för alla attefallshus. Man får bygga 30 kvm attefallshus, oavsett om du ska bygga komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Skillnaden är standarden enligt boverkets byggregler som ställer högre krav på ett komplementbostadshus.
Visa hela svaret

Vilken höjd får ett Attefallshus?

Storlek på ett attefallshus – Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Stor Veranda Får Man Bygga Utan Bygglov?

Kan Attefallshus byggas som fritidshus?

Attefallshus får inte byggas på vissa platser – I särskilt värdefulla områden får inga attefallshus byggas, varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader. I områden som är av riksintresse för totalförsvaret och som är flygplatser, övnings- eller skjutfält får inte attefallshus som är komplementbostadshus byggas.
Visa hela svaret

När får du bygga ett Attefallshus?

Storlek på ett attefallshus – Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).
Visa hela svaret

Vilka regler gäller för att bygga Attefallshus?

Nya regler för 30 kvm attefallshus – Hur Stort Attefallshus Får Jag Bygga Ett attefallshus på 30 kvm Det är numera samma regler för alla attefallshus. Man får bygga 30 kvm attefallshus, oavsett om du ska bygga komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Skillnaden är standarden enligt boverkets byggregler som ställer högre krav på ett komplementbostadshus.
Visa hela svaret

Vilken höjd får ett Attefallshus?

Storlek på ett attefallshus – Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).
Visa hela svaret

Kan Attefallshus byggas som fritidshus?

Attefallshus får inte byggas på vissa platser – I särskilt värdefulla områden får inga attefallshus byggas, varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader. I områden som är av riksintresse för totalförsvaret och som är flygplatser, övnings- eller skjutfält får inte attefallshus som är komplementbostadshus byggas.
Visa hela svaret