Hur Tar Man Bort Mögel Från Trä?

Hur Tar Man Bort Mögel Från Trä
Ättika har många användningsområden: –

 • Du kan ta bort mögel med ättika för att få väck mögelsporer
 • Med ättika kan du också skonsamt få bort deodorantfläckar om du baddar plaggets armhålor med den innan tvätt, samt andra fläckar som tomatsås och balsamvinäger
 • Ättika kan du också använda för lite husmorsknep, till exempel kan du förhindra att ägg spricker när du kokar dem om du skvätter i en eller två teskedar i vattnet
 • Du kan också putsa av DVD-skivor som hackar när de spelas med en bommullstvättlapp som du har droppat lite ättika på.

Ättika mot mögel fungerar bra eftersom det tar död på sporerna som mögel sprids med, därför använder vissa husmorsknepet att ta bort mögel med ättika. Du kan även använda ättika för att ta bort mögel på trä. Ättika kan användas för att rengöra ytor i ditt hem för att ta död på andra bakterier som kan ha florerat i diverse hörn.
Visa hela svaret

Kan man ta bort mögel själv?

MÖGELSANERA SJÄLV Över 45.000 kunder Beroende på omfattningen av fuktskador och utbredning av mögel, kan det ibland räcka med att utföra mögelsanering själv. Detta är lämpligt i t ex krypgrund där angreppen är ytliga och inte har hunnit breda ut sig. Vilka åtgärder som krävs kan då variera, beroende på omfattningen av mögelangreppet samt område i huset.

Vid lätta mögelangrepp Vid medel till kraftigt mögelangrepp

Om möglet inte hunnit få ordentligt fäste kan det räcka med att installera en, Sjunker luftfuktigheten kan det stoppa tillväxten när dess levnadsmiljö förändras och därmed förhindra vidare utbredning i ett tidigt stadie. Har mögel som producerar toxiner uppstått krävs dock även en för att neutralisera skadliga partiklar.Har mögelangreppet spridit sig över en större yta bör en noggrann undersökning genomföras för att fastslå hur långt in i huset det har spridit sig.

Saneringsvätska – Sprutas på den angripna ytan från en behållare med munstycke. Neutraliserar dock inte skadliga toxiner. Olika produkter kan du hitta här.Rökmaskin – En s.k. fogger kan användas för att omvandla vätskan till rök och på så vis komma åt områden dit saneringsvätska inte når, exempelvis trånga ytor i krypgrund. Neutraliserar dock inte heller toxiner.Ozonbehandling – Kommer åt i bl a trånga utrymmen likt rökmaskinen, men använder sig inte av kemikalier. Denna metod neutraliserar toxiner, renar luften och motverkar mögellukt. Produkter för,

Hur Tar Man Bort Mögel Från Trä Skyddskläder för mögelsanering För att skydda dig själv, både mot möglet självt samt saneringsvätskorna bör du vara rätt skyddad. I utrymmen med lätta mögelangrepp kan skyddsglasögon, munskydd, oömma kläder samt handskar räcka. Bekämpningsmedlen (fungiciderna) bör ej komma i kontakt med hud eller inandas.

Även ozon producerat av luftrenare är giftigt och därför bör man ej vistas för länge i taget vid användning. När det gäller mögel bör man absolut se till att framförallt undvika att inandas luften i ett angripet utrymme i huset. Vid kraftigare angrepp bör därför ansiktsmask med filter samt heltäckande skyddskläder användas.

Mykotoxiner (som vissa arters sporer innehåller) är skadliga och kan ge svåra symptom vid inandning. Särskilt människor med svagt immunförsvar bör vara extra försiktiga vid mögelsanering.

SupportHelgfria vardagar 8-12 Tel: 08-400 296 40.

Copyright © luftbutiken | Största webbutiken på nätet! | Tel 08-400 296 40 | : MÖGELSANERA SJÄLV
Visa hela svaret

Kan man ta bort mögel med ättika?

Så här använder du ättika: –

 1. Fukta en trasa eller svamp med ättika
 2. Täck mögelfläcken med trasan eller svampen i några sekunder och gnugga sedan fläcken med lätt hand. Prova först på en del av fläcken som är mindre synlig om möjligt
 3. Torka bort ättikan med en trasa fuktad med vatten när du är klar.
 4. Viktigt att tänka på om du ska ta bort mögel på trä: ättika och vatten behöver båda torkas bort ordentligt med en torr trasa, så om du arbetar med ett trämaterial bör du se till att det får torka ordentligt efter att du har tagit bort mögelfläcken.

Visa hela svaret

Hur ser mögel på trä ut?

Vad är vitmögel? – Vitmögel är ett vardagligt namn för mögel som är vitt. Det ser ut som spindelnät eller vitt damm. Det kan förväxlas med socker från träet. Sockerarter finns naturligt i trä, och kan dras ut på ytan, om träet torkar snabbt, vilket också ser ut ungefär som vitt damm.
Visa hela svaret

Är det farligt att få i sig svartmögel?

Svartmögel kan innebära stora hälsorisker – För man ska inte underskatta konsekvenserna en svartmögelbildning kan medföra. Faktum är att svartmögel inte enbart tyder på en allvarlig vattenskada i hemmet eller skapar en ful missfärgning, utan även kan vara direkt hälsofarligt för den som vistas i närheten av svartmöglet.
Visa hela svaret

Är svartmögel dödligt?

Mögel kan ge luftvägsproblem och överkänslighet – Mögelsvampar och andra mikrosvampar är också biologiska agens. De kan växa till i fuktiga miljöer och ge upphov till olika typer av överkänslighetsreaktioner, till exempel allergier. Om man andas in delar av mögelsvampar och mögelsporer vid arbeten där det bildas luftburet mögeldamm kan det leda till akuta lungproblem.
Visa hela svaret

När dör mögel?

15 myter om svartmögel Svartmögel, även kallat mögelsvamp, är ett väldigt vanligt problem som kan förekomma överallt i hemmet. De sporer som bildar svartmögel finns överallt, även i den luft vi andas in. En höstdag kan en kubikmeter utomhusluft innehålla upp till 60 000 små sporer.

Läs mer här: Även om svartmögel är ett vanligt problem i hemmet, kan det ge de flesta husägare panik. Svartmögel förstör inte husets konstruktion, vilket hussvamp gör, men människor kan bli allvarligt sjuka av svartmögel och det kan dessutom sprida en obehaglig doft i huset.I denna artikel får du veta mer om missförstånd kring svartmögel, när vi avfärdar eller bekräftar 15 påståenden om svartmögel.

Anmäl dig nu och få Gör Det Självs nyhetsbrev direkt i mailen 2 gånger i veckan. Färgen säger ingenting om hur farliga sporerna är. Om du vill veta vilken art av mögelsvamp du har i din bostad skickar du ett prov till ett laboratorium för undersökning.

Men det är sällan nödvändigt. De angripna ställena bör rengöras, oavsett vilken svampart det är fråga om, och under arbetet skyddar du dig med ansiktsmask, skyddsglasögon och handskar. Tre av våra mögelsvampar är så giftiga att du inte bör röra dem. Om du mår dåligt vid kontakt bör arten bestämmas. Vid saneringen bör du arbeta i engångsdräkt så att du inte fär sporer på dig.

Du bör också täcka så att sporerna inte sprids till andra rum. Svartmögel växer bara där de mycket små sporerna kan hitta ett ställe där luftfuktigheten är minst 75 procent under en länge period. Men även om en hygrometer visar att luften i ett rum är torr, kan det finnas ställen där svamparna trivs.

 • Sådana ställen är t.ex.
 • Utrymmet bakom skåp som står mot en vägg, ofta i samband med dålig isolering.
 • Både dålig isolering, köldbryggor och otätheter kan göra en yta så kall, att den varma och fuktiga inomhusluften kyls ner, så att fukten kondenserar på ytan.
 • Om inte fukten ventileras bort kan det lätt blir mer än 75 procent fuktighet på stället under lång tid, och då kan mögel bildas.
You might be interested:  Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Ett Kolkraftverk?

Immunförsvaret hos barn är inte lika välutvecklat som hos vuxna. Det är förklaringen till att barn ofta reagerar snabbare om det finns mögelsvamp i bostaden. Undersökningar visar att barn lättare utvecklar astma och andra allergiska reaktioner om de vistas länge i en bostad som är angripen av mögelsvamp.

Men fortfarande vet man inte säkert om de flesta astmafallen beror på höga koncentrationer av svampsporer eller om de mera hänger ihop med det fuktiga inomhusklimatet, som är en förutsättning för svampangrepp. Förr fick vi rådet att vädra ordentligt 1-2 gånger per dag. I dag säger man 2-3 gånger per dag.

Båda råden kan vara riktiga. Ju fler boende och ju tätare huset är, desto oftare ska det vädras. Om det finns mörka fläckar på silikonfogarna i badrummet är detta en varningssignal om att det under långa perioder är alltför fuktigt i badrummet. De signalerar också att det behövs bättre ventilation – eller att du måste se till att torka av väggar och golv bättre när du har badat.

Fläckarna ger också en vink om att det är dags att byta ut silikonfogarna. Du behöver inte kasta bort kläder som legat i ett rum som angripits hårt av mögelsvamp. Kläderna behöver bara tvättas i tvättmaskinen vid så hög temperatur som möjligt, 60 grader eller högre, innan de används igen. Små angrepp i badrummet kan försvinna om du installerar en effektivare fläkt.

När svampsporerna torkar kan de synliga tecknen på mögel försvinna. Om angreppet beror på en vattenskada ska mera till. Svampsporer trivs bra i vanlig rumstemperatur eller lite högre, men om det blir mer än 30-35 grader hejdas tillväxten och de flesta sporer dör om de utsätts för 65 grader.

 • Men en del överlever tills du når betydligt högre temperaturer.
 • Det är med andra ord rätt att påstå, att svampsporerna dör när du t.ex.
 • Värmer en mögelangripen putsad vägg med en gasbrännare.
 • Men det är så riskfyllt att använda öppna lågor, att det absolut inte är en metod som vi kan rekommendera, Du bör inte försöka kapsla in svartmögel genom att måla över den, för då tar du inte bort orsaken och därför drabbas du säkerligen av nya angrepp.

Det finns dock färger och kemiska produkter som svartmögel inte kan växa på, men de ska användas på rena och torra ytor. Färgerna i fråga innehåller tillsatser av ämnen som hindrar svampsporerna att utvecklas. Din färghandlare kan ge dig tips och råd om vilka färger som kan användas.

När fackmän ska sanera mögelangripna ställen använder de skyddsdräkt, handskar och andningsmask. Så noga behöver du inte vara. Om du först dammsuger den angripna ytan, så avlägsnar du de flesta lösa svampsporerna. När du tvättar bör du använda handskar. En billig andningsmask förhindrar att du andas in lösa svampsporer, och om det finns risk för stänk bör du skydda ögonen med skyddsglasögon.

Ett mindre angrepp på en vägg i badrummet kan tas bort med vanligt rengöringsmedel. Du behöver inte använda kemikalier förrän sporerna grott på ytan. Du bör dock först dammsuga med HEPA-filter, och du bör dammsuga hela rummet igen när du är färdig för att få bort så mycket sporer som möjligt.

Om svampen gror på ett mjukt material, t.ex. en silikonfog, bör du använda medel som rengör på djupet. En del mjuka material måste dock bytas då de inte kan rengöras. Även små angrepp ger tydliga signaler om att det är alltför fuktigt i din bostad, och du bör alltid undersöka om fukten beror på dig eller på en fuktskada.

Om fukten beror på dig kan du lösa problemet genom att ändra vanor. Det är värre om det är fråga om fuktskada – t.ex. genom att det tränger in vatten utifrån eller att ett vattenrör läcker. Svartmögel kan sitta dold i väggar, under tapeter, under golvet.

 1. Men man kan ofta spåra dem med luktsinnet.
 2. Om huset luktar unket är det ett tecken på att något ställe är så fuktigt att det angripits av svartmögel.
 3. Svartmögel sätter sig utanpå organiskt material och kan tränga in i mjuka material, men möglet bryter inte ned dem på samma sätt som t.ex. gör.
 4. Vanliga gipsskivor kan inte tvättas och rengöras med vatten och rengöringsmedel.

Därför rekommenderar byggsakkunniga att man tar bort och ersätter gipsskivor som angripits av svartmögel. Text: Jørn Nielsen • Foto: GDS arkiv och Shutterstock Gör som över 80.000 andra, Hur Tar Man Bort Mögel Från Trä Anmäl dig nu och få Gör Det Självs nyhetsbrev direkt i mailen 2 gånger i veckan. Då får du: Säsongsrelevanta nyheter Byggbeskrivningar med materiallista, 3D-modeller, ritningar och grundliga steg-för-steg-illustrationer Videor med tips och vägledning om material, reparationer och verktyg. : 15 myter om svartmögel
Visa hela svaret

Vad sanerar man mögel med?

Kan jag sanera själv? – Om man har små mögelangrepp finns det saker du kan göra själv. Mindre angrepp kan avlägsnas med rengöringsmedel eller klorin. Detta gäller främst om angreppen är på hårda material och inte har gått in i själva materialet. Det går också att köpa kemiska medel för mögelsanering, men vi rekommenderar starkt att du vänder dig till en expert för mögelsanering.
Visa hela svaret

Är det farligt att sova i ett rum med mögel?

Symtom som kan kopplas till fukt och mögel – Byggnadsrelaterade hälsobesvär som kan koppas till fukt och mögel i byggnader är diffusa och lätta att förväxla med symtom som uppstår av andra orsaker, exempelvis av förkylning eller stress. Men om du märker att symtomen lindras eller försvinner när du inte är i en viss byggnad kan det vara ett tecken på att det är något i just den byggnaden som gör att du får symtom.

allergi, förvärrad astma försämring av eksem, hudrodnad, klåda, hudutslag huvudvärk, illamående, yrsel irritation i ögon irritation i övre luftvägarna, ont i halsen, hosta och nysningar tung andning koncentrationssvårigheter regelbundna infektioner i luftvägarna sömnsvårigheter trötthet täppt näsa, snuva, bihåleinflammation.

Läs mer om hälsobesvär orsakade av fukt och mögel på Folkhälsomyndighetens och Världshälsoorganisationens webbplatser, se länkar i “Relaterad information”. Läs mer om inomhusmiljö och hälsobesvär på Arbetsmiljöverkets webbplats, se länk i “Relaterad information”.
Visa hela svaret

Kan en luftrenare ta bort mögel?

En luftrenare med tvättbart filter och aktivt kolfilter är att föredra. På så sätt tar du bort 99,97 % av alla farliga partiklar och föroreningar som mögel, pollen, kvalster, tobaksrök och allergener från husdjur.
Visa hela svaret

Kan man tvätta bort mögel?

Tvätta bort mögel | Få bort mögel enkelt Vill du ta bort mögel på tyg eller kläder? Det går att tvätta bort både mögelfläckar och -lukt, här kan du läsa hur. Att få bort mögel från kläder eller på tyg behöver inte vara svårt när du vet hur du ska göra.

 1. Om du förbehandlar plagget på rätt sätt så går det ofta att tvätta bort mögel i tvättmaskinen.
 2. Mögel på kläder försvinner när du tvättar dem i hög temperatur i tvättmaskinen.
 3. Förbehandla mögelfläcken med ett fläckborttagningsmedel, som, och tvätta plagget enligt tvättråden på tvättlappen.
 4. För att få bort eventuell mögellukt kan du blötlägga plagget i kallt vatten med lite ättika i ca femton minuter innan du tvättar det i maskinen.
You might be interested:  Bygga På En Våning Vad Kostar Det?

Kontrollera alltid tvättsymbolerna innan du gör detta för att försäkra dig om att det tål att blötläggas i vatten.

 1. Börja med att hänga ut ditt plagg att vädra och använd till exempel en tandborste för att borsta bort så mycket mögel som möjligt. Är det ett ljust plagg och det är soligt ute? Låt plagget hänga i solen några timmar, solljus har förmågan att döda en del av mögelsvamparna.
 2. Förbehandla mögelfläcken med ett effektivt fläckborttagningsmedel, till exempel Tabort Enzym Power. Låt medlet verka några minuter innan du stoppar det i tvättmaskinen. Som alltid när du använder ett fläckborttagningsmedel, testa det på en liten, dold yta av plagget först, och följ alltid instruktionerna på förpackningen. En del mögelfläckar kan även försvinna om du låter plagget eller tyget ligga i filmjölk i ca ett dygn innan du tvättar det i maskin.
 3. Tvätta plagget eller tyget i tvättmaskinen. Tvätta i så hög temperatur som möjligt, men inte mer än vad som anges på tvättlappen.

Mögel på kläder luktar, ibland även efter det att fläcken är till synes borta. En del människor reagerar mycket starkt på mögeldoften och mår direkt dåligt av den. Men det går att också tvätta bort mögellukt, gör så här:

 1. Häll ca en halv deciliter ättika på plagget eller tyget. Har du flera plagg eller om det är tjockare tyger kan du hälla på mer ättika. Ättika tar bort den sura och unkna mögellukten. Låt ligga i ca 10 minuter.
 2. Tvätta i maskinen, och följ som alltid plaggets eller tygets tvättråd.

The Poll Mäter och doserar din tvättmaskin automatiskt tvättmedlet vid varje tvätt (autodoseringsfunktion)? 0 Votes

 • Det finns olika typer av mögel, och tvättresultatet varierar beroende på mögelsort, tvättmetod och vilket plagg eller tyg du vill få rent.
 • Generellt är kläder som nyligen börjat mögla enklare att få rena, och ju högre temperatur ditt plagg tål att tvättas i desto bättre, varmt vatten dödar effektivt mögelsvamparna.
 • Om du har ett ljust eller vitt plagg är det bra att hänga ut det i solen. Starkt solljus tar bort mögel på tyg och kläder. Mörka eller färgglada kläder riskerar dock att blekna om de hänger ute i solen för länge.
 • Undvik mögel på kläder och tyg genom att inte låta till exempel tvätt ligga fuktig i trumman för länge eller genom att inte låta svettiga träningskläder ligga nerpackade i väskan i flera dagar. Häng istället upp blöt tvätt direkt efter avslutat tvättprogram, och ta ur dina träningskläder och skor ur väskan så fort du kommit hem.

ursprungligen publicerat 21 november 2018 : Tvätta bort mögel | Få bort mögel enkelt
Visa hela svaret

Varför blir det svartmögel?

Hur uppstår mögel i hus och hur vet jag att det är mögel? –

 • Mögel, eller svartmögel, är en typ av svamp som bildas ur luftburna sporer. De trivs särskilt bra i fuktiga och varma miljöer utan ordentlig ventilation. Badrum, källare och loft utgör idealiska platser för mögelsvamparna att gro på. Problemet med mögel orsakas i majoriteten av fallen av brist på ventilation men det kan också bero på t.ex. vattenläckor i fastigheten. I en del fall är dåligt isolerade vattenledningar boven då de orsakar fukt bakom väggarna, något som i förlängningen leder till mögelproblem.
 • Har du hittat små svarta prickar på väggarna hemma är det mycket troligt att det är mögel. Om du inte gör något åt det kommer de snart växa sig större. Om du är osäker på om det är mögel kan du hälla lite blekmedel på en trasa och torka på de svarta prickarna. Om de efter någon minut börjar blekna är det mögel. Om de inte bleknar är det förmodligen bara vanlig smuts.

Ta en titt på den här videon för mer information om hur man tar bort mögel från väggar:
Visa hela svaret

Kan ättika förstöra fogar?

STEN: Marmor, granit eller annan sten. – Innehåller stenen kalk (som marmor gör) kan ättikan förstöra stenskivan – Vi tar ju bort kalk från tex kranar med ättika – då ska vi alltså ALDRIG använda ättika på sten. Ta för vana att aldrig använda ättika på ngn sten oavsett stensort så är du på den säkra sidan. Hur Tar Man Bort Mögel Från Trä För klinkers och kakel (som inte är glaserade) gäller samma som ovan – det handlar fortfarande om sten. Använd som ovan istället en överfettad såpa. Strykjärnet: Strykjärnets insida kan skadas av ättikan använd istället destillerat vatten till strykjärnet.

Ett tips är att ta vattnet ur torktumlaren (om du har en kondenstumlare) det är destillerat och klart nämligen. Ägg: Alla fläckar, all smuts från mat där ÄGG är en ingrediens – undvik till varje pris ättika. Ättikan får ägget att koagulera omedelbart och fläcken blir i princip omöjlig att få bort. Fläckar av: Gräs, fett eller blod – behandlas INTE med ättika.

Gräs tar du bort med något basiskt, bikarbonat eller såpa. Fett löser du enklast med en fet såpa – lika löser lika som kemiläraren predikade. Blod – tas enklast bort med kallt vatten och salt. Hur Tar Man Bort Mögel Från Trä
Visa hela svaret

Varför möglar trä?

Mögel – Mögel är svampar som växer på virkets yta och som kan orsaka missfärgning av ytan. Missfärgning, som orsakas av mögelsvamparnas sporer, kan ofta rengöras eller hyvlas bort och påverkar inte hållfastheten, men kan ha en negativ inverkan på människors hälsa.

Mögel ska därför undvikas inomhus i byggnader där personer vistas mer än tillfälligt. Virke som torkats till målfuktkvot 18 % eller lägre vid ett sågverk har så torra ytor att fukten i virket aldrig i sig kan ge upphov till mögel. Även om virkets inre delar är fuktiga så är fukttransporten ut till ytan betydligt långsammare än fuktavgivningen från virkesytan, även efter inbyggnad.

För att torkat virke ska mögla krävs alltid att fukt tillförs utifrån. Mögel uppkommer på virke som lagrats på olämpligt sätt, till exempel om det ligger oskyddat under längre tids nederbörd eller om virke som utsatts för vatten när det byggs in utan att det ges möjlighet att snabbt torka ut.

 • Eftersom mögel endast växer på virkesytan är det relativa fuktigheten, RF, eller virkets ytfuktkvot som är avgörande för om påväxt sker.
 • Mögelsvampar tar i motsats till röt- och blånadssvampar den fukt och den näring de behöver från omgivande luft och ytorna de växer på.
 • Avgaser, smuts och nedfall från omgivande växlighet kan ofta räcka som näringskälla.

Detta gör att det är vanligt att mögel syns även på oorganiska materials ytor som till exempel betong eller metall, som blivit nedsmutsade. Etablering och tillväxt av mögel styrs av relativa luftfuktigheten, RF, den rådande temperaturen och under hur lång tid de aktuella förhållandena råder, vilket framgår av figur 59,

 • Det kan därför vara svårt att ange enbart en RF när det gäller risk för mögel.
 • Vid låga temperaturer krävs högre ytfuktkvoter och även betydligt längre tid för att mögel ska börja växa.
 • I Sverige är utomhusluftens RF hög den tiden på året då temperaturen samtidigt är låg, vilket förklarar varför virke kan lagras utomhus skyddat mot nederbörd och markfukt utan större problem.
You might be interested:  Hur Länge Kan Man Bygga Muskler?

Däremot visar figur 59 att en regnskur sommartid medför mycket hög risk för att mögelpåväxt kan ske om inte virket snabbt får torka ut. Vid temperaturer över 55 °C kan mögel inte växa, vilket förklarar varför ingen tillväxt numer sker i virkestorkarna trots höga fuktkvoter under torkningens första fas.

 • Virke till inbyggnad, som blivit utsatt för uppfuktning, måste torkas ut innan det byggs in för att förhindra att mögelpåväxt sker efter inbyggnad.
 • Det rekommenderas då att man torkar virket med exempelvis en byggfläkt eller avfuktare tills dess att ytfuktkvoten är högst 18 %.
 • Om virket blivit utsatt för långvarig uppfuktning, så att inte bara ytan blivit fuktig utan att även virkets inre delar fuktats upp, bör även fuktkvoten i virket kontrolleras.

Detta för att förhindra att invändig fukt tränger ut till ytan efter inbyggnad. Fuktkvoten i virket ska då högst motsvara fuktkvotskraven för målfuktkvot 16 % och att ytfuktkvoten är högst 18 %. En träyta som ska målas ska ha högst 16 % ytfuktkvot vid målningstillfället. Hur Tar Man Bort Mögel Från Trä Figur 59 Kritiskt fukttillstånd : Mikroorganismer
Visa hela svaret

Är mögel på trä farligt?

Svartmögel kan innebära stora hälsorisker – För man ska inte underskatta konsekvenserna en svartmögelbildning kan medföra. Faktum är att svartmögel inte enbart tyder på en allvarlig vattenskada i hemmet eller skapar en ful missfärgning, utan även kan vara direkt hälsofarligt för den som vistas i närheten av svartmöglet.
Visa hela svaret

Hur tvättar man bort mögel?

Tvätta bort mögel | Få bort mögel enkelt Vill du ta bort mögel på tyg eller kläder? Det går att tvätta bort både mögelfläckar och -lukt, här kan du läsa hur. Att få bort mögel från kläder eller på tyg behöver inte vara svårt när du vet hur du ska göra.

Om du förbehandlar plagget på rätt sätt så går det ofta att tvätta bort mögel i tvättmaskinen. Mögel på kläder försvinner när du tvättar dem i hög temperatur i tvättmaskinen. Förbehandla mögelfläcken med ett fläckborttagningsmedel, som, och tvätta plagget enligt tvättråden på tvättlappen. För att få bort eventuell mögellukt kan du blötlägga plagget i kallt vatten med lite ättika i ca femton minuter innan du tvättar det i maskinen.

Kontrollera alltid tvättsymbolerna innan du gör detta för att försäkra dig om att det tål att blötläggas i vatten.

 1. Börja med att hänga ut ditt plagg att vädra och använd till exempel en tandborste för att borsta bort så mycket mögel som möjligt. Är det ett ljust plagg och det är soligt ute? Låt plagget hänga i solen några timmar, solljus har förmågan att döda en del av mögelsvamparna.
 2. Förbehandla mögelfläcken med ett effektivt fläckborttagningsmedel, till exempel Tabort Enzym Power. Låt medlet verka några minuter innan du stoppar det i tvättmaskinen. Som alltid när du använder ett fläckborttagningsmedel, testa det på en liten, dold yta av plagget först, och följ alltid instruktionerna på förpackningen. En del mögelfläckar kan även försvinna om du låter plagget eller tyget ligga i filmjölk i ca ett dygn innan du tvättar det i maskin.
 3. Tvätta plagget eller tyget i tvättmaskinen. Tvätta i så hög temperatur som möjligt, men inte mer än vad som anges på tvättlappen.

Mögel på kläder luktar, ibland även efter det att fläcken är till synes borta. En del människor reagerar mycket starkt på mögeldoften och mår direkt dåligt av den. Men det går att också tvätta bort mögellukt, gör så här:

 1. Häll ca en halv deciliter ättika på plagget eller tyget. Har du flera plagg eller om det är tjockare tyger kan du hälla på mer ättika. Ättika tar bort den sura och unkna mögellukten. Låt ligga i ca 10 minuter.
 2. Tvätta i maskinen, och följ som alltid plaggets eller tygets tvättråd.

The Poll Mäter och doserar din tvättmaskin automatiskt tvättmedlet vid varje tvätt (autodoseringsfunktion)? 0 Votes

 • Det finns olika typer av mögel, och tvättresultatet varierar beroende på mögelsort, tvättmetod och vilket plagg eller tyg du vill få rent.
 • Generellt är kläder som nyligen börjat mögla enklare att få rena, och ju högre temperatur ditt plagg tål att tvättas i desto bättre, varmt vatten dödar effektivt mögelsvamparna.
 • Om du har ett ljust eller vitt plagg är det bra att hänga ut det i solen. Starkt solljus tar bort mögel på tyg och kläder. Mörka eller färgglada kläder riskerar dock att blekna om de hänger ute i solen för länge.
 • Undvik mögel på kläder och tyg genom att inte låta till exempel tvätt ligga fuktig i trumman för länge eller genom att inte låta svettiga träningskläder ligga nerpackade i väskan i flera dagar. Häng istället upp blöt tvätt direkt efter avslutat tvättprogram, och ta ur dina träningskläder och skor ur väskan så fort du kommit hem.

ursprungligen publicerat 21 november 2018 : Tvätta bort mögel | Få bort mögel enkelt
Visa hela svaret

Kan man skrapa bort mögel?

Hur du tar bort svartmögel i badrummet och andra utrymmen – I regel bör du använda dig av ett starkt rengöringsmedel som dödar samtliga svampar. Du måste dock försäkra dig om att rengöringsmedlet är skonsamt mot miljön. Du vill också välja ett medel som inte lämnar kvar farliga kemikalier.

Du kan använda dig av en husmorskur om du har fått mögel i badrummet. Ättika och vatten är en effektiv svampdödare för kakelytor. Ibland blandar man ättikan med bakpulver, även om det inte är en nödvändighet. Du kan hälla över ättikan i en flaska med någon typ av sprayfunktion. Spruta sedan ut ättikan på det angripna området. Du behöver använda dig av en robust borste för att skrapa bort svamparna. Införskaffa gärna en borste som du endast använder till mögelborttagning. Du bör använda ett annat rengöringsmedel om du har fått svartmögel på trämaterial eller dylikt. Du kan fråga i lämplig detaljhandel efter en rengöringsvätska som passar för ett specifikt material. Du kan använda dig av samma rengöringsprocess med en sprayflaska. Du bör försäkra dig om att det handlar om en ytlig svamptillväxt. Handlar det om mögel på vinden kan svamparna ha trängt in i trä- eller isoleringsmaterialet. I dessa fall räcker det sällan med en ytlig rengöring. Svamparnas toxiner kan finnas kvar i luften även efter borttagningen. Det finns luftrenare som kan ta bort toxinerna från luften i det angripna området. En del av dessa luftrenare använder sig av UV-ljus för att rena luften. Du kan installera en luftrenare efter att du är färdig med rengöringsarbetet.

Visa hela svaret

Kan man slipa bort mögel?

Kan man slipa bort mögel? – Nej, det kan du inte. Mögel kan gå djupt in i ytorna och slipning räcker inte för att bli av med det.
Visa hela svaret