När Kan Man Bygga På Gjuten Platta?

När Kan Man Bygga På Gjuten Platta
VCT – vatten cement talet – Torktiden för betongplattan är starkt beroende av vct, dvs vatten/cement talet. Hur mycket vatten används vid gjutningen. För att torka ut en betongplatta gjuten med vct 0,5 torkar på cirka 45 dagar. Det är beräknat utifrån att torka ner till relativ fuktighet till 90% och en betongplatta med en viss tjocklek (ej 10 cm utan tjockare).
Visa hela svaret

När kan man belasta en gjuten platta?

Svar från Micke – Hej, Du kan gå på betongplattan försiktigt dagen efter gjutningen. Men du bör ge det ytterligare några dagar innan man gör några infästningar för reglar osv. Höga laster som hela huset ska inte genomföras förräns efter en månad tidigast.

Tidigare så sa man för betongplattor med mycket betong att man ska låta betongen vädra ett år (!!!). Givetvis överdrivet men många vill gå på det för tidigt. För att ge betongplattan rejält med tid att få ut fukten (brinna) så bör du ge betongplattan ett antal veckor innan du lägger någon form av golv på betongplattan.

Absolut ingen ångspärr eller liknande den första månaden. Detta beror dock på hur varmt det är, betongsort, vct tal mm mm. Det jag brukar rekommendera är att man bygger inifrån och ut, dvs man kan bygga ett stomrest hus ganska fort. Ge det en vecka dock.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Mycket Energi Går Det Åt Att Bygga Ett Vindkraftverk?

Hur snabbt kan man belasta betong?

Dimensionerande hållfasthet i betong uppnås först efter 28 dygn vid temperaturen +20° C. Är betongen varmare uppnås håll- fastheten tidigare. Är betongen kallare kan det ta betydligt längre tid än 28 dygn innan konstruktionen uppnår rätt hållfasthet.
Visa hela svaret

När på året kan man gjuta platta?

Bäst på våren och hösten – Bästa årstiden är på våren eller hösten. På vintern är det minusgrader vilket gör grundläggning besvärligt och på sommaren kan det bli så varmt att betongplattan härdar för snabbt. Då gäller det att vattna plattan rejält.Så den bästa tiden för att gjuts din platta är på hösten och på våren.
Visa hela svaret

När kan man bygga efter gjutning?

Tips för att komma vidare med bygget – Du kan alltid bygga upp väggar på betongplattan utan att lägga golvmattan eller annat tätt material. Då kan betongplattan fortsätta att andas och så länge ventilationen är bra så fungerar härdningen på ett bra sätt.

  1. Det kan du göra så fort betongen fått tillräckligt hög hållfasthet.
  2. Ge det upp till minst en vecka innan sådan ingrepp görs.
  3. Därefter kan man börja lägga ut syll och bygga upp skalskyddet.
  4. Därmed bygger du inte in fukten så länge du ventilerar ordentligt.
  5. Men tänk på att den relativa fuktigheten kan öka om du inte ventilerar ordentligt och därmed förlängs torktiden.

I gengäld kan du öka temperaturen med vanliga värmefläktar så det kan gå på ett ut om du bara kompenserar den relativa luftfuktigheten med en ökad temperatur.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Mycket Kostar Det Att Bygga En Epa?

Kan man gjuta på vintern?

Vid gjutning – Vid gjutning ska lägsta dygnstemperaturen vara 5 plusgrader. När grunden är gjuten måste den täckas med betongtäckmatta om det är risk för minusgrader under tiden som betongen härdar då betongen består av mycket vatten som kan frysa. Detta hindrar att betongen fryser sönder.
Visa hela svaret

När har betong brunnit färdigt?

Hur länge ska betongen brinna? – Betong slutar aldrig härdas, men det betyder inte att du måste vänta i evighet eller att det aldrig blir bra. Det finns olika härdningstider beroende på vilket syfte och effekt du är ute efter. Ska du vara på den säkra sidan bör du vänta 28 dagar.
Visa hela svaret