Riva Befintligt Hus Och Bygga Nytt?

Riva Befintligt Hus Och Bygga Nytt
Skaffa rivningslov – Funderar du på att riva ett hus krävs ofta ett rivningslov. Det behövs för att riva byggnader som finns inom ett så kallat detaljplanerat område. I städer och områden med tätare bebyggelse är det bestämt i en detaljplan vad marken får användas till och vad som får byggas där.

byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, den behövs för bostadsförsörjningen, den bör bevaras av dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

I princip behövs rivningslov för alla hus som kräver bygglov för att byggas, även om undantag förekommer. Detsamma gäller andra vägen – det krävs oftast inget rivningslov för byggnader som inte kräver bygglov för att upprättas. Tänk på att även om just den byggnad du har tänkt riva inte kräver rivningslov behöver du ändå oftast anmäla rivningsplanerna till kommunen.

För att veta vad som gäller och undvika böter är det bra att alltid kolla med stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden innan du påbörjar ett rivningsarbete. Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen. När rivningslovet beviljats ska du utse en kvalitetsansvarig, göra en rivningsanmälan till kommunen och till den bifoga en rivningsplan,

Rädda eller riva? Del 2 i miniserien om det röda lilla huset

I rivningsplanen uppger du bland annat vilka material byggnaden består av och hur du tänker deponera dem. Den kvalitetsansvariges uppgift blir att säkerställa att rivningsplanen följs. Blanketter för rivningslov, rivningsanmälan och rivningsplan hittar du hos din, oftast på deras hemsida.
Visa hela svaret

Vad kostar det att riva ett hus och bygga nytt?

Sammanfattning – Rivning och dekonstruktion är två vanliga metoder för att riva hus. Rivning är en snabbare och billigare metod som ofta innebär att man använder maskiner. Dekonstruktion är en mer selektiv process som kan spara återanvändbara material innan resten av strukturen rivs.
Visa hela svaret

Får man köpa ett hus och riva det?

Köpa tomt Skrivet av: Lediga tomter 1. Var vill du bo? Detta kan ju tyckas vara en självklar start, men ändå nog så viktig att poängtera. Ett hus går att bygga om, bygga ut, till och med riva och bygga upp på nytt, men det finns en sak som du inte kan ändra på; läget.

Har du en särskild kommun du vill bo i, eller kan du tänka dig var som helst i landet? Vill du bo nära vatten, nära skog, eller kanske så nära staden som möjligt? Låt det ta sin tid, och fundera både på vad du vill ha idag, och kanske om fem eller tio år, så ökar möjligheten att du kommer att trivas med ditt boende även på lång sikt.2.

Håll koll När du har dina preferenser klara för dig, är det dags att börja hålla koll på marknaden. Vilka tomter ligger ute till försäljning, och hur ser prisläget- och utvecklingen ut? Du kan hitta tomter på flera sätt. Vill du ha full koll på tomtmarknaden så har du redan hittat rätt! Här på LedigaTomter.se hittar du fler lediga tomter som är till salu än någon annanstans! Klicka här för att komma direkt till sökfunktionen! Byggföretag och husleverantörer erbjuder tomter – då tillsammans med ett hus, som du själv väljer utifrån ett antal alternativ som du får presenterat för dig.

 1. Detta är en smidig lösning, om du vill slippa allt pappersarbete som hör ihop med byggnadsprocessen, men å andra sida har du mindre valfrihet vad gäller utformningen av själva huset.
 2. Ytterligare ett alternativ är att köpa tomten av en privatperson, som kanske har styckat av sin tomt, eller en tomt där det redan står ett hus.

Kom ihåg att du sannolikt inte är den enda spekulanten, så om du hittar en tomt som du verkligen vill ha, kan du behöva vara på hugget 3. Sätt dig in i detaljplan och områdesplan En detaljplan berättar hur många byggnader som får byggas på tomten, och hur stora de får vara.

 • Detaljplanen sätts av kommunen där tomten ligger.
 • I en områdesplan kan du läsa vad kommunen har för planer för området, till exempel om man planerar att dra nya vägar, anlägga parker, eller uppföra byggnader.
 • Allt detta är så klart viktigt för dig att känna till, då det kan komma att påverka din tomt och ditt boende.4.

Titta på tomten vid flera tillfällen Det är lätt att förälska sig i en tomt som badar i strålarna från en nyvaken morgonsol, men hur ser ljuset ut senare på dagen? Det kan vara en god idé att titta på tomten som du är intresserad av, vid olika tidpunkter under dygnet.

 1. Det som badade i strålande sol på morgonen, kanske ligger i sorgsen skugga redan från lunch och framåt? Även om du blivit väldigt förtjust i en tomt, lönar det sig i längden att göra ett noggrant och ärligt förarbete.
 2. Visst kan du behöva göra avkall på vissa saker, men se till att inte låta det bli de saker som är allra viktigast för dig.5.
You might be interested:  Vad Händer Om Man Målar På Fuktigt Trä?

Gör en rättvisande prisjämförelse Priset på tomter skiljer sig så klart beroende på en rad olika faktorer. Olika geografiska områden har olika status och prisläge, och områden nära kommunikationer och bekvämligheter är ofta dyrare än mer lantligt belägna områden.

 1. Det är inget konstigt med det.
 2. Det du behöver ha med dig, när du jämför priser på olika tomter, är alla kostnader som kan tänkas tillkomma.
 3. Undersök om det finns kommunalt vatten och avlopp, el och fibernät draget till området där du vill bygga ditt hus.
 4. Om inte, ta reda på kostnaden för detta.
 5. Du kommer även att behöva ansöka om bygglov för ditt nya hus, samt tillstånd för eventuella markarbeten på tomten.

Köper du en tomt där det redan står ett hus som du vill riva, behöver du ett rivningstillstånd. Budgetera även för själva rivningsarbetet.

Se till att ta höjd för alla eventuella kostnader i din budget, innan du gör slag i saken och köper en tomt, och tänk på att kostnaderna kan skilja mellan olika kommuner.Det är viktigt att vara medveten om att priset som anges för en tomt sällan är detsamma som den slutliga kostnaden.Lycka till med ditt tomtköp!

: Köpa tomt
Visa hela svaret

Vad händer om man river utan rivningslov?

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked för rivningslov. Detta gäller även för tekniskt samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök såväl som andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Tekniskt samråd brukar krävas när det är mer komplicerade rivningsarbeten.

När kommunen har fått in en ansökan och ser vad projektet handlar om kan de bedöma om det krävs ett tekniskt samråd eller inte. Vill du veta avgifterna för att ta reda på din totala rivningslov kostnad för ditt renoveringsprojekt behöver du ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun. Det krävs inget rivningstillstånd om rivningen gäller ett gällande bygglov, ett gatuplan enligt markanvändnings- och bygglagen eller om det handlar om en vägplan som är enligt lagen om allmänna vägar.

Du behöver inte heller något tillstånd om du ska riva en ekonomibyggnad utanför detaljplanen för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring eller någon annan motsvarande mindre byggnad. Detta med undantag om byggnaden anses ha historisk betydelse eller om den är arkitektoniskt värdefull.

 1. Mindre byggnader brukar vanligtvis vara ekonomibyggnader, skjul, skärmtak, lekstugor, hundkojor och liknande.
 2. Även om du inte behöver något rivningslov måste du i många fall ändå göra en rivningsanmälan.
 3. När du lämnar in en rivningsanmälan använder du samma bilagor som vid en ansökan om tillstånd.
 4. Både anmälan och ansökan om rivningstillstånd lämnas till byggnadsnämnden.

Handläggningstiderna är i snitt 30 dygn och beslutet fattas av byggnadsnämnden och de sammanträder ungefär 2 gånger varje månad. Att bygga utan bygglov eller riva utan rivningslov är inget vi rekommenderar att göra. Det är ett lagbrott som definieras som “olovlig åtgärd” och kan komma att stå dig dyrt.

Att riva utan rivningslov resulterar i en så kallad sanktionsavgift, böter med andra ord. Även om rivningslovet beviljas i efterhand måste sanktionsavgiften betalas. Utöver rivning erbjuder vi även tjänster som demolering, schaktning och andra typer av markarbeten. Att samla samtliga tjänster hos samma leverantör kan medföra flera fördelar, bland annat att vi då tar ett helhetsansvar över hela projektet.

Ta kontakt med Jansson Entreprenad, förklara vad du vill åstadkomma med arbetet så ger vi dig en offert inom kort. Kontakta oss redan idag eller besök vår blogg för mer information om rivningslovkostnad och krav på när du behöver ansöka om rivningslov.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för att riva?

När behöver jag inte rivningslov? – Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader

utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser inom ett område med detaljplan, om kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse inom ett område med områdesbestämmelser, om inte kommunen i områdesbestämmelserna beslutat att rivningslov krävs om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.

Även om du inte behöver rivningslov krävs det oftast att du gör en anmälan till byggnadsnämnden. Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.
Visa hela svaret

Är det olagligt att gå in i ett olåst hus?

Utgör det brott att gå in i ett övergivet hus? Hej, Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller. Är det brottsligt att gå in i ett övergivet hus? Trots att ett hus till synes framstår som övergivet är det i de flesta fall inte övergivet i juridisk mening.

 1. Huset kan fortfarande ha, och har ofta, en ägare.
 2. Äganderätten kan ha gått över genom t.ex.
 3. Köp eller arv, och innebär att det endast är ägaren eller personer med samtycke från ägaren som har rätt att gå in i huset.
 4. Om man inte fått samtycke från ägaren är det brottsligt att gå in i huset.
 5. Hemfridsbrott eller olaga intrång? Den vanliga brottsrubriceringen för när någon intränger eller kvarstannar i en annan persons hem utan tillåtelse, är hemfridsbrott ().
You might be interested:  Peltor Ws Alert Xp Bygga Om Till Hjälm?

Det förutsätter dock att det är fråga om någons bostad – vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg. För att det ska vara en bostad krävs det att någon bor stadigvarande där, eller har det som periodiskt boende (t.ex. en sommarstuga eller husvagn). Övergivna hus eller annars mer permanent obebodda hus omfattas därför inte av hemfridsbrott.

Den som obehörigen intränger eller kvarstannar i en fastighet där ingen bor, t.ex. kontor, fabrik eller i annan byggnad som inte används som bostad, kan dömas för olaga intrång (). Den som går in i en obebodd bostad eller fastighet begår då alltså istället olaga intrång och inte hemfridsbrott. Straffet för båda brotten är böter.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Med vänliga hälsningar, Beatrice : Utgör det brott att gå in i ett övergivet hus?
Visa hela svaret

Kan man äga olika mycket av ett hus?

Varför ska man skriva avtal med sin sambo? – Vi vet att det kan kännas lite olustigt att skriva ett juridiskt avtal med sin sambo. Det finns givetvis roligare samtalsämnen än att diskutera hur ni vill göra med er bostad om ni flyttar isär. I vissa fall finns till och med rädslan för att kränka sin partner, genom att föreslå att skriva ett avtal tillsammans.

Som vilket lån som helst. Utan ett skuldebrev finns bara en muntlig överenskommelse om en skuld för kontantinsatsen. Att skriva ett avtal på skulden borde därför vara lika självklart som när man lånar pengar på banken. Bestäm redan nu hur bostaden ska delas. Det är klokt att bestämma hur ni vill dela på bostaden – medan ni fortfarande är sambos. Då vet båda vad som gäller vid en eventuell separation. Båda vinner på det. Den som har betalat mest behöver inte riskera att förlora sin pengar. Den som har betalat minst vet exakt vilka betalningsvillkor som gäller. Separera som vänner. Vissa får tyvärr erfara att ett samboavtal hade kunnat göra ett uppbrott mycket mer rättvist, men även mindre konfliktfyllt.

Visa hela svaret

Vad kostar ett rivningslov?

Att starta en åtgärd som kräver lov eller anmälan utan startbesked – Enligt plan- och bygglagen behöver du ett startbesked för att sätta igång med åtgärder som kräver lov eller anmälan. Personen som sätter igång åtgärden utan startbesked behöver betala en byggsanktionsavgift.
Visa hela svaret

Får jag bygga om bygglov rivningslov marklov och anmälan?

Får jag bygga? När du vill bygga en ny byggnad eller bygga Ibland behöver du ansöka om rivningslov till måste du oftast söka bygglov eller göra eller marklov, till exempel när du ska riva en anmälan hos kommunens byggnads- en byggnad. nämnd.
Visa hela svaret

När krävs inte rivningslov?

När krävs det inte rivningslov? – Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar. Men kommunen får, i detaljplan eller områdesbestämmelser, besluta att rivningslov krävs även för sådana rivningar.

 • Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.10 § 10 § Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad 1.
 • Inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och 2.
 • Utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov. Ändrad lovplikt Rivningslov krävs inte för byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga.

 • Innan lovpliktiga åtgärder vidtas på sådana byggnader ska fastighetsägaren samråda med länsstyrelsen.
 • Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska göras.
 • Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.15 § 15 § Bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov gäller inte åtgärder med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Sådana åtgärder ska föregås av samråd med länsstyrelsen som på lämpligt sätt ska underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.
Visa hela svaret

Vad kostar det att forsla bort ett hus?

Så mycket kostar gratishusetFoto: Nylundhs specialentreprenad Ingenjör Erik Gärdsmo har i sitt examensarbete “Konsten att flytta hus” gjort en kostnadsberäkning för uppförande av en friliggande villa på 103 kvm i Trollhättan. Att köpa villan, dess tomt och ansluta den till det till VA-nät, el och telefoni samt bygglov är beräknat till cirka 2 116 000 kr.

De fasta kostnaderna att flytta ett motsvarande hus är enligt hans beräkningar cirka 870 000 kr. I hans exempel är inga rörliga kostnader som borttagande av transporthinder medtagna, exempelvis i form av avlägsning av ledningar och skyltar längs med vägen. – Beräkningarna i mitt exempel visar att flytt av hus över rimliga avstånd kan löna sig, speciellt jämfört med nybyggt.

Kostnaderna varierar stort över landet beroende på kommun. Ju närmare en storstad man kommer desto mer infrastruktur kommer i vägen vilket återspeglas i priset, säger Erik Gärdsmo till Privata affärer. Allt kan inte flyttas Loffes trailer är ett av många företag som är specialiserade på transporter av hus.

 • Men husets konstruktion och ålder kan avgöra om det går att flytta.
 • Ta reda på längd, bredd och höjd samt om du kan vikt.
 • Vi gör en värdering om det är värt att flytta huset.
 • Vi hjälper till med olika tillstånd och har rutiner för det, säger Philip Johansson på Loffes trailer.
 • Vad är viktigast att tänka på om man vill flytta ett hus? – En del tror att vi kan trolla och transportera överallt.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Förråd?

Det måste gå att ta sig fram. Höjden är viktig. Ta fram husets höjd och lägg till 1,60. Räkna bort grunden för den flyttar man inte med. Det får inte vara med än 4,50 högt, säger Jan Österberg på Österbergs Entreprenad. Kostnaden för själva transporten av huset avgörs från fall till fall och ibland avråder transportören från flytt.

– Vi har ett timpris vi utgår ifrån. Det är en avgift för transporten och om huset ska delas. Hur mycket transporten kostar beror på vart det står och vart det ska, säger Philip Johansson. Är det några fallgropar som man ska se upp med? – Att man inte vet hur grunden ser ut. Är det till exempel torpargrund så går det flytta.

Vi ska kunna komma under med våra balkar och huset kan lyftas med kran. Det ska också vara tillgängligt med väg, säger Philip Johansson. – Det finns inte så stora risker med att flytta. Är huset i bra skick är det ingen fara med att flytta det. Bäst är att flytta hela huset om det går.

Då får man mindre åverkan på huset. Då bevaras stabiliteten i huset och det behöver inte förstärkas under flytten, säger Erik Gärdsmo. En hel del pappersarbete Viktigt är också att skaffa sig de tillstånd som behövs innan man påbörjar flytten. – Det är viktigt att ha rivlov och bygglov klart från kommunen.

Ha alla tillstånd klara innan du kör igång med flytten. Det är också viktigt att besikta huset innan flytten så att det klarar flytten. Detta hjälper transportören till med, säger Erik Gärdsmo. När man tjänar, sparar pengar, på att flytta beror på hur stort huset är, hur långt bort man ska flytta det och om man kan göra mycket själv.

 1. Ju större enhet desto större ekonomi blir det för den som flyttar.
 2. Och kan man göra mycket själv och plockar till exempel ner huset så behöver man inte anlita snickare för 500 kr i timmen, säger Philip Johansson.
 3. Det största hus Loffes trailer transporterat är ett två-våningshus på Ekerö.
 4. Man har ju hört en del som tagit med sig villan när de flyttat från Sundsvall till Stockholm.

Du kan spara en del pengar på att transportera en hel villa. En flytt kan kosta 300-400 000 kr, säger Philip Johansson. Erik Gärdsmo håller med om att det går att spara pengar. I alla fall om det är ett hus som är lätt att nedmontera. – I mina exempel från Trollhättan lönar det sig.

Du behöver rivningstillstånd och bygglov. Båda dessa tillstånd söks hos Byggnadsnämnden i kommunen. Du behöver särskilda tillstånd för transporten. Lasten måste märkas. Husets bredd och höjd är en begränsning. Om huset är bredare än 2,61 meter och ska fraktas på allmän väg krävs dispens från kommunen (transport inom en kommun) eller Vägverket vid transport över flera kommungränser. Om huset är bredare än 3,10 krävs både utmärkning (varningsskylt) och varningsbil. Tillståndet för godset söks av transportören. Är godset bredare än 4,5 meter krävs utmärkning, poliseskort eller vägtransportledare. Av praktiska skäl bör inte godsets totala höjd överstiga 4,5 meter. Du måste förbereda tomten. Elkablar som kan finnas på tomten måste flyttas på innan grävning. En ny grund ska beredas. El ska dras och det ska grävas för vatten- och avlopp och därefter anslutas. Städning av marken som huset flyttades ifrån ska städas. Dokumentera huset. Fotografera huset systematiskt innan flytten. Fota detaljer av alla väggar, hörn, tak och golv av både interiör och exteriör. Mät huset. Huset ska mätas upp för att få ett korrekt mått för den nya grunden och för att lister och socklar ska stämma vid återuppbyggnaden. Märk delarna i huset. För gamla hus som demonteras före flytt är märkningen av alla husets delar viktig. Eventuella skorstensstockar och kakelugnar monteras ned först. Märk varje del så att återuppbyggnaden blir enkel och korrekt. Detsamma gäller för foder, lister och socklar. Skaffa försäkring. Försäkring brukar transportföretaget stå för, men klarlägg vem som har ansvar om något går sönder eller försvinner på vägen.

Visa hela svaret

Får man riva ett gammalt hus?

När behöver jag inte rivningslov? – Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader

utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser inom ett område med detaljplan, om kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse inom ett område med områdesbestämmelser, om inte kommunen i områdesbestämmelserna beslutat att rivningslov krävs om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.

Även om du inte behöver rivningslov krävs det oftast att du gör en anmälan till byggnadsnämnden. Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar rivningslov?

Att starta en åtgärd som kräver lov eller anmälan utan startbesked – Enligt plan- och bygglagen behöver du ett startbesked för att sätta igång med åtgärder som kräver lov eller anmälan. Personen som sätter igång åtgärden utan startbesked behöver betala en byggsanktionsavgift.
Visa hela svaret