Små Som Går In I Trä?

Små Som Går In I Trä
Trämask – bekämpningsguide Trämask kallas ibland ormask. De har dock varken med ormar eller någon ask att göra utan är små trägnagande larver som orsakar hål i trä. Trämask kan ställa till med stor skada och behöver upptäckas i tid. Trämask orsakar främst estetiska skador då de angriper ytskikt på trä.

Därmed och som tur är påverkar inte trämask konstruktionsvirke, men det kan innebära nog så tråkiga skador på golv, synliga takbjälkar eller kanske värst av allt på möbler. Trämask är larver av trägnagare (lat. Anobium punctatum, en familj skalbaggar) som angriper trä och speciellt möbler. Därav det engelska namnet “common furniture beetle” eller “woodworm”.

Trämasken är alltså inte en egen art utan den är en trägnagare, av vilka det finns 1500 arter i hela världen, varav 49 i Sverige. Larverna (trämasken) kläcks ur ägg som lagts i fuktskadat trä och äter sig sedan ut ur virket. Virket kallas då maskstunget trä.
Visa hela svaret

Hur blir man av med trämask i möbler?

Så blir du av med trämask – Det finns flera bra sätt att relativt enkelt bli av med trämask.T.ex. om virket torkas helt kommer trämasken och dess vuxna baggar så småningom att svälta och därmed flytta eller dö. En angripen möbel som ställs i ett torrt, uppvärmt utrymme, kommer vara fri från trämask inom 1-2 år.

  1. Så tyvärr tar det tid, men det fungerar garanterat.
  2. Ett snabbare sätt är att frysa ner virket (eller möbeln) till minus 30 grader, alternativt värma upp det till över 56 grader.
  3. Det är viktigt att värmen hinner sprida sig till träets mitt, inte bara ytan.
  4. Därför bör temperaturbehandling pågå i ett par timmar.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Om En Bil Till Epa?

Ytterligare ett alternativ som kan vara nödvändigt om angreppet är mycket allvarligt eller inte kan kylas, värmas eller torkas helt är att använda träskyddsmedel. För skador på byggnadsvirke är tex Boracol ett praktiskt träskyddsmedel att använda. Boracol bekämpar och skyddar mot insektsangrepp av träskadeinsekter som trämask, husbock och strimmig trägnagare, samt skyddar även mot mögel och annan påväxt som kan vara skadlig för konstruktionen.
Visa hela svaret

Kan husbock försvinna?

Förebyggande åtgärder du kan göra själv – Det går att bekämpa mindre angrepp av husbock genom att avlägsna och bränna angripet trä, men professionell bedömning och sanering är att föredra för att inte riskera fortsatt angrepp med stora kostnader som följd.

Måla fasaden Håll trähusets fasad väl underhållen med färg så minskar risken för angrepp eftersom husbocken behöver lägga sina ägg i sprickor och springor. Kolla efter flyghål Titta efter husbockens flyghål som är ovala cirka 4×7 mm och efter det finfördelade ljusa borrmjölet. Lyssna efter knaprande ljud Var uppmärksam på knaprande ljud från väggar och tak. Insektsnät Se till att ha insektsnät i husets ventilationsöppningar.

Visa hela svaret

Är husbock farligt?

Så bekämpar du trägnagare och husbock Husbockar kan orsaka allvarliga skador på ett hus eftersom de lever av och i torrt virke av det slag vi använder till takkonstruktioner. Det räcker med ett par husbockar för att en takstol ska knäckas. Honan lägger cirka 400 ägg och de blir snabbt larver som ska ha mat.
Visa hela svaret

Vilka myror äter trä?

Kort om hästmyror – Hästmyror äter faktiskt inte trä vilket många tror, de finner skydd i trä och använder sedan träspån som de avlägsnar som bomaterial. Oavsett så blir skadorna på träet desamma och i värsta fall kan en konstruktions bärighet påverkas.

You might be interested:  Vad Behöver Man För Att Bygga Turbo?

Hästmyrorna äter bland annat insekter, kadaver, bladlusavföring och växter. Hästmyra (Camponotus herculeanus), även kallad hushästmyra eller stockmyra, finns i hela Sverige men framförallt i skogsområden bestående av i huvudsak barrskog. Hästmyror hittar oftast sitt bo ute i naturen i dött trä, ex. stubbar eller ruttnande stockar.

Det händer dock att hästmyror bygger sitt bo i hus, generellt händer det när de är väletablerade på en plats och skapar närliggande och fristående satellitkolonier. Hästmyrornas bobyggande sker främst i rötskadat trä, men myrorna kan även påverka friskt trä när boet vuxit och myrorna etablerat sig ordentligt. Bild: Hästmyra (Camponotus herculeanus). © Stick.se
Visa hela svaret

Vem äter på mitt hus?

Husbock – lever på att äta trä i ditt hus – Bild: Lennart Falk/Anticimex Husbocken är både en av de mest omtalade och allvarligaste skadegörarna som kan bo i ditt hus. De är en av de långhorningar som lever på att äta gammalt och torrt barrträdsvirke, det vill säga furu och gran. Främst hittar du husbock i sydöstra Sverige, från de södraste delarna av landet upp till Gävle, även på Öland och Gotland kan du hitta husbockar.
Visa hela svaret

Hur får man trä att ruttna?

Trä som inte ruttnar – Allt trä ruttnar om det utsätts för fukt, det krymper och slår sig då det torkar. Men detta gäller inte allt trä i samma mån. Det bör man tänka på när man väljer virke för ett visst ändamål. Senvuxet, moget och kådrikt virke är motståndskraftigt mot röta.

  1. Att fur är moget framgår av att den mörkare kärnan är stor, ytveden mindre.
  2. Ärnan innehåller mycket rötskyddande ämnen och transporterar inte så mycket vatten som ytveden.
  3. Ärnfuru är därför lämpligt till fönsterbågar, ytterdörrar, vattbrädor och syllstockar.
  4. Även grova kvistar innehåller mycket kärnved och därför kan kvistrik fur vara lämplig till syllstockar.
You might be interested:  Ta Bort Färg Från Trä Med Varmluftspistol?

Gran har inte särskild kärnved och anses mindre motståndskraftig mot röta. Ek har tack vare sin garvsyra stor motståndskraft mot röta och har i sydliga landskap använts till utsatta ställen, som syllstock till exempel. Asp har använts till takspån och det är också ett utmärkt träslag för tillverkning av bastulavar och panel.
Visa hela svaret

Kan husbock försvinna?

Förebyggande åtgärder du kan göra själv – Det går att bekämpa mindre angrepp av husbock genom att avlägsna och bränna angripet trä, men professionell bedömning och sanering är att föredra för att inte riskera fortsatt angrepp med stora kostnader som följd.

Måla fasaden Håll trähusets fasad väl underhållen med färg så minskar risken för angrepp eftersom husbocken behöver lägga sina ägg i sprickor och springor. Kolla efter flyghål Titta efter husbockens flyghål som är ovala cirka 4×7 mm och efter det finfördelade ljusa borrmjölet. Lyssna efter knaprande ljud Var uppmärksam på knaprande ljud från väggar och tak. Insektsnät Se till att ha insektsnät i husets ventilationsöppningar.

Visa hela svaret