Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur?

Ringmurens historia och konstruktion Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur En bågskytt i Östergravar utanför Visby ringmur, Gotland. Foto: Helen Simonsson () Visby ringmur byggdes mellan åren 1250-1288 och är ombyggd och tillbyggd under 1300-talet. Idag är den 3,4 km lång. Muren hade från början 29 torn varav 27 finns bevarande.

Visby ringmur är Nordeuropas bäst bevarade stadsmur och utgör en viktig del i världsarvet Visby. Under medeltiden användes lera och kalk som bindemedel i bruket när man byggde murar. Vanligt var också att murar lades upp helt utan bruk, de kallas då kallmurar. Speciellt vanligt är detta för grundmurar under mark, där fuktvandringen hur som helst snart skulle lakat ur kalkbruket och gjort grunden instabil.

Elitserien Villa Lidköping BK Sandvikens AIK

Ringmuren är till största delen konstruerad som en skalmur. En skalmur består av två parallella sten- eller tegelmurar, kallmurade eller satta i bruk. Bruket är en blandning av sand och bindemedel i form av lera och kalk. Bruk från 1900-talets restaureringar innehåller cement eller kalkcement.
Visa hela svaret

När började Visby ringmur byggas?

Några s täder med stadsmurar – Under medeltiden hade nästan varenda stad i hela Europa en bastant stadsmur som skydd mot armeér och rövarband. Ringmuren eller stadsmuren i Visby anses vara Nordeuropas äldsta bevarade stadsmur och den bäst bevarade muren i Norden.

 • Vid sidan om Visby anses det i Sverige finnas bevarade stadsmurar endast i Stockholm, uppförd på 1200-talet, Kalmar, uppförd på 1600-talet och i Kristianopel i Blekinge, uppförd också på 1600-talet.
 • Tallin i Estland har en väl bevarad stadsmur.
 • Den uppfördes på 1200-1400 talet och drygt hälften, 1,85 km finns bevarad.

Finska Viborg, numera tillhörande Ryssland, hade en stadsmur byggd på 1470-talet. Under 1700-1800- talet revs hela muren och alla bastioner. En bastion återuppfördes under den finska tiden på 1930-talet. Rothenburg och Dinkelsbühl är två städer i Tyskland, vilka har väl bevarade stadsmurar från medeltiden.
Visa hela svaret

När byggdes Visby mur?

Ringmurens historia och konstruktion Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur En bågskytt i Östergravar utanför Visby ringmur, Gotland. Foto: Helen Simonsson () Visby ringmur byggdes mellan åren 1250-1288 och är ombyggd och tillbyggd under 1300-talet. Idag är den 3,4 km lång. Muren hade från början 29 torn varav 27 finns bevarande.

Visby ringmur är Nordeuropas bäst bevarade stadsmur och utgör en viktig del i världsarvet Visby. Under medeltiden användes lera och kalk som bindemedel i bruket när man byggde murar. Vanligt var också att murar lades upp helt utan bruk, de kallas då kallmurar. Speciellt vanligt är detta för grundmurar under mark, där fuktvandringen hur som helst snart skulle lakat ur kalkbruket och gjort grunden instabil.

Ringmuren är till största delen konstruerad som en skalmur. En skalmur består av två parallella sten- eller tegelmurar, kallmurade eller satta i bruk. Bruket är en blandning av sand och bindemedel i form av lera och kalk. Bruk från 1900-talets restaureringar innehåller cement eller kalkcement.
Visa hela svaret

Hur gammal är muren runt Visby?

Visby ringmur började troligen byggas omkring 1250. Den är Nordeuropas äldsta bevarade stadsmur och den enda kvarvarande i Norden. Är Visby ringmur en fornlämning?
Visa hela svaret

Vem är rikast på Gotland?

TOPP 20: De tjänade allra mest på Gotland Bland de som har högst förvärvsinkomst på Gotland finns flera personer i olika maktpositioner. På plats nummer 1 hamnar Mariette Nicander, som fick lämna vd-posten på Länsförsäkringar Gotland i mars förra året.

Hon tjänade drygt 2,4 miljoner i förvärvsinkomst under 2017. Hon lyfter från tredje- till förstaplats från året innan med en inkomstökning om 100 000 kronor. LÄS ÄVEN: Andraplatsen på årets lista innehas av 73-åriga Lena Kristoferson, skriven i Slite. Hennes förvärvsinkomst var på 2,28 miljoner kronor.

På tredjeplatsen finns 28-årige Dennis Edman, gotländsk e-sportare, med en inkomst på 2,24 miljoner. LÄS ÄVEN: Bland de tio högsta placeringarna finns kända gotländska namn som Rederi AB Gotlands vd Håkan Johansson och Destination Gotlands vd Christer Bruzelius, som båda ökar sina förvärvsinkomster från föregående år.

Två kvinnor som hamnar högt är gotländskorna Marie Loob, vice vd på Svenska Spel (7:e plats) samt Anna Johnson, vd för svenska Grant Thornton (11:e plats). Gotlands före detta landshövding Cecilia Schelin Seidegård hamnar på en 14:e plats på listan, med 1,8 miljoner i förvärvsinkomst 2017. Förra årets förstaplats på Gotland hade en betydligt högre förvärvsinkomst än årets etta: Fredrik Sundberg, ordförande i Fröjel Fastighets AB samt ledamot i Allra Försäkring AB, taxerade då hem drygt 4,4 miljoner i förvärvsinkomst.

I år rasar han ner till en 49:e plats på Gotland (drygt 1,3 miljoner), enligt Taxeringskalendern. Inkomstuppgifterna är hämtade ur Taxeringskalendern och avser deklarationsåret 2018, vilket innebär 2017 års inkomster. Listan avser endast fastställd förvärvsinkomst, vilket omfattar summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

1. Mariette Nicander: 2 420 9002. Lena Kristoferson: 2 283 0003. Dennis Edman: 2 241 8004. Leif Nährström: 2 228 1005. Håkan Johansson: 2 134 3006. Per-Åke Sandsjö: 2 114 6007. Marie Loob: 2 016 3008. Anders Buskas: 1 997 8009. Fredrik Petersson: 1 961 20010. Christer Bruzelius: 1 915 40011. Anna Johnson: 1 896 90012. Nils Erik Eriksson: 1 875 90013. Bertil Andersson: 1 846 60014. Cecilia Schelin Seidegård: 1 799 10015. Jörgen Olofsson: 1 730 10016. David Per Olof Davidsson: 1 709 50017. Staffan Bark: 1 688 30018. Henrik Broén: 1 653 60019. Svante Walldén: 1 635 00020. Jonas Dahlström: 1 604 900 Siffrorna avser 2017 års inkomster

: TOPP 20: De tjänade allra mest på Gotland
Visa hela svaret

När byggdes Visby hamn?

Utgångspunkten för regionalpolitiken är att den i fortsättningen måste bedrivas med större kraft för att stödja utvecklingen i de regioner som är särskilt utsatta och ge dem förutsättningar för utveckling och tillväxt som är mer likvärdiga dem i andra regioner.

 • En god infrastruktur är av väsentlig betydelse för att skapa en positiv utveckling i landets utsatta delar.
 • Enligt prop.1997/98:62 Regional tillväxt – för arbete och välfärd skall åtgärder inom transportinfrastrukturen prioriteras utifrån regional- och näringspolitiska utgångspunkter.
 • Ö-regionen Gotland har ett särskilt utsatt läge, inte minst vad gäller kommunikationerna.

Avståndet till andra marknader är tidsmässigt långt då enbart färjeöverfarten tar cirka 5 timmar. Gotlands kommun har antagit långsiktiga mål innebärande bland annat att minst 65 000 invånare skall bo på Gotland och minst 5 000 nya varaktiga arbetstillfällen skapas till år 2010.

Avgörande för att dessa mål skall nås är transportsystemets utformning och utveckling. Det gäller både färjor och flyg. Hamnterminalen i Visby projekterades i slutet av 1970-talet. Sedan dess har passagerarantalet ökat väsentligt. Hamnen byggdes i början av 1980- talet, med statliga investeringar. Färjetrafiken är betydligt mer omfattande nu, ökningen är ca 50 % och den expanderande trafiken medför att hamn- terminalen inte längre är tillräcklig.

Under år 1997 omfattade Gotlands- trafiken drygt 1,1 miljon passagerare, cirka 260 000 personbilar, cirka 1 300 bussar, cirka 22 000 husbilar, hus- och släpvagnar. Den nya snabbfärjan som kommer i trafik under 1999 ökar passagerarantalet ytterligare och medför att en kraftig utbyggnad av hamnen behöver göras och anpassas till den nya trafiksituationen.

Dagens mycket ansträngda situation kommer att bli än värre. Hamnterminalen behöver anpassas till existerande och kommande behov. Besöksnäringen framhålls som en av de näringsgrenar som skall ge Got- land nya arbetstillfällen. Ingen enskild fråga har så stor betydelse för Got- lands utveckling som våra kommunikationer.

Staten tar redan i dag ett visst ansvar för färjetransporterna genom att stödja färjedriften, men befintlig hamnterminal är inte tillräcklig ens för dagens behov. Den ökade satsning på infrastruktur som äger rum i övriga landet bör komma till uttryck i form av stöd till de nödvändiga infrastrukturinvesteringar som är förknippade med färjetrafiken.
Visa hela svaret

Vem är äldst på Gotland?

Gotlands äldsta person har avlidit Gotlands äldsta invånare, Lisa Söderberg i Lärbro, har avlidit i en ålder av 109 år. Hon var född i Maria Magdalena församling i Stockholm – där senare hennes son Bo kom att bli präst – men då modern inte kunde ta hand om henne blev hon lämnad till ett barnhem.

 • Vid ettårsåldern kom hon till en fosterfamilj i Lärbro där hon kom att bli kvar största delen av sitt liv.
 • Lisas fostermor hade kafé hemma på den stora glasverandan och dit kom ofta sjömän som gäster.
 • En av dem var pråmskepparen Emil Söderberg, som så småningom kom att bli Lisas make.
 • Paret fick sedan överta huset i Lärbro efter Lisas fosterföräldrar.
You might be interested:  Hur Kan Man Bygga Upp Muskler Snabbt?

Lisa arbetade ett tag som kocka på Emils pråm som gick med kalksten från Gotland till fastlandet. När pråmtrafiken tog slut arbetade hon i LM-fabriken i Visby, men slutade när maken blev pensionär. I flera år var Lisa bosatt hos barn och barnbarn i Jämtland men återvände till son och sonhustru i hemmet i Lärbro, där hon bodde kvar till ännu för knappt två år sedan då hon flyttade till Kilåkern i Slite.

 1. Lisa i Lugnet – som hon kallades ibland – var pigg och rörlig långt upp i hög ålder.
 2. Till exempel kunde hon 105 år gammal ligga på knä ute på tomten och klippa gräs – för hand! Närmast sörjande är sonen och sonhustrun Curt och Gunnel Söderberg i hemmet i Lärbro, sonhustrun Gunnel Söderberg, Visby, barnbarn och barnbarnsbarn.

: Gotlands äldsta person har avlidit
Visa hela svaret

När grundades Gotland?

Omtolkningar av föremål – I de äldsta delarna av Visby har arkeologer hittat manligt kodade föremål såsom spännen från den manliga klädedräkten från 800-talet och därför anges just 800-talet som århundradet då staden grundades. Först på 1000-talet hittades kvinnliga smycken och dräktspännen vilket tyder på att det var först då människor bodde i Visby, menar Per Widerström.

För även om det fanns människor där tidigare var det först när hela familjer bosatte sig om det går att tala om en stad som människor bor i och inte bara en hamn eller handelsplats. Utgrävningar och tolkningar av föremål har präglats av bristande jämställdhet. Olika tolkningar har gjorts beroende på om föremålet ansetts tillhöra en man eller kvinna.

– När vi hittar ett föremål i en grav som ett spjut eller svärd skapar vi en berättelse om en manlig krigare eller äventyrare. Vi låter föremålen berätta om mannen sociala ställning och militära status. Men när vi hittar kvinnors föremål, till exempel ett dräktspänne, talar vi gärna om hantverket, materialet och tekniken, snarare än om personen som använde det, säger Per Widerström.

Vi måste anstränga oss lite extra och låta föremålen berätta om kvinnan som person eller kvinnor i allmänhet.” Därför har personalen på Gotlands museum gjort en översyn av utställningstexter, manus till visningar och manualer för hur de ska se på och tolka föremål på muséet, samt tagit del av forskningsresultat.

– Vi måste anstränga oss lite extra och låta föremålen berätta om kvinnan som person eller kvinnor i allmänhet.
Visa hela svaret

Varför byggde man ringmuren?

Bara skydd för stadsborna – Vid sidan av Stockholm och Kalmar var Visby den enda staden i Sverige som hade en stadsmur. Några av portarna var försedda med flera våningar höga torn, med skyttespringor på varje plan. Med sina många marktorn och sadeltorn var ringmuren ett försvarsverk av senaste snitt. År 1361 besegrade den danske kungen Valdemar Atterdag en gotländsk bondehär utanför Visbys murar. Litografi av Rasmus Christiansen. © Dansk Skolemuseum Från staden hördes inte ett knyst när striden larmade som värst. Inga väktare stod i tornen och kastade kokande tjära eller tunga stenar på fienderna.

Några pilar från armborst avlossades inte från murens skyttegångar. Inte heller öppnades portarna så att männen från Gotlands landsbygd kunde ta sig in och söka skydd. Istället blev gutarna tillintetgjorda av de välrustade danskarna. De slutade sina dagar med avhuggna lemmar, med en armborstpil rakt in i ögat, eller med sönderklubbade huvuden.

Föga hjälpte en gammal lamellrustning från vikingatiden, som en av dem satt på sig.
Visa hela svaret

Vad byggs i Visby?

Alla aktuella byggprojekt i Gotland Projektet avser nybyggnad av 250-300 lägenheter i flerbostadshus. Planen möjliggör nybyggnation av ca 400 bostäder i kv Ljuset och Lyktan på Visborgsområdet i Visby. Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter med 6 olika verksamheter i bottenplan.

 • Parkeringsgarage under mark med 80 parkeringsplatser.
 • Marksanering påbörjades i oktober 2021.
 • Projektet avser nybyggnad av kasernbyggnad för boende och utbildning av värnpliktiga samt kontorsarbetsplatser för befäl och chefer.
 • Byggnaden innehåller sovsalar, omklädningsrum, lektionssalar, förråd, kontor och pausutrymmen mm.

Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i trygghets- och särskilt boende. Avser byggnation av Bryggeri på en tomt om 10000 kvm. Avser nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning på Visborg. Avser bla padelbanor. Projektet avser nybyggnad av vattenverk.

Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Markarbetet påbörjas i början av 2023. Projektet avser byggnation av en tredje ramp i Visby hamn för att kunna hantera bland annat tysklandslinjen. Nybyggnad av uthyrningsstugor och cykelförråd. Projektet avser nybyggnad av försvarshälsobyggnad till företagshälsovård för Försvarsmaktens anställda samt hälso- och sjukvård för värnpliktiga.

Byggnaden innehåller undersökningsrum, akutrum, omklädningsrum, konferensrum, förråd, kontor och pausutrymmen. Byggnaden uppförs för att kunna tillfredsställa försvarsmaktens behov av att kunna bedriva värnpliktsutbildning och företagshälsovård för övrig personal.

Projektet avser nybyggnad av 142 studentbostäder samt miljöhus och cykelskjul. Markarbetet påbörjas under sommaren 2022. Nybyggnad av flerbostadshus för gruppboende med 6 platser samt trädfällning. Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter. Förutom egna lägenheter finns tillgång till gemensamma utrymmen.

Planer finns för nybyggnad av 8-10 radhus i Kv Skenet på Visborgsområdet. Avser ombyggnad av tillagningskök samt personalutrymmen. Omfattar även tillbyggnad av nytt aggregatrum samt höjning av del av yttertaket. Befintlig ventilationsanläggning ska ersättas med ett nytt luftbehandlingsaggregat.

 • Avser demontering av befintligt kallelsesignalsystem och installation av nytt kallelsesignalsystem på Visby lasarett.
 • Projektet avser en ny K51 station för mellanspänningsställverk, transformatorer och utrustning för banljus (SSR, UPS och batterier) samt ventilation, kyla, elinstallation, målning-
 • Tillbyggnad av och fasadändring på industri- och lagerbyggnad.
 • Projektet avser nybyggnad av 4 lägenheter i parhus Bottenplattan är gjuten.
 • Projektet avser upprustning av parkeringshus.
 • Projektet avser uppförande av 12kV ställverk och hus, demontering/montering av 84 kV brytare samt demontering av befintligt 12 kV ställverk.
 • Förhandsbesked för tillbyggnad av kontors- och verkstadsbyggnad.
 • Projektet avser service- och underhållsarbeten på Regionens mellanspänningsställverk 11kV. Nedan angivna ställverk omfattas av upphandlingen: Visby Lasarett, Visby Norra Hansegatan Korpen, Visby Birka Gatan, Korpen, Visby Klinteskolan, Klintehamn Säveskolan, Visby Färjeterminal, Visby (Utom Linjetrafiken Visby Hanm) Brandstationen, Visby Lövsta, Roma Ishallen, Visby Vattenverket Kvarnåkershamn Reningsverket, Visby
 • Projektet avser om- och tillbyggnaden fler rum på vandrarhem/hotell,
 • Projektet avser nybyggnad av ett parhus.

Projektet avser takomläggning mm på fyrvaktarbostäder. Samtliga byggnader ingår i det statliga byggnadsminnet Gotska Sandön, viss bebyggelse.

 1. Projektet avser ombyggnad av skolkök.
 2. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
 3. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2025.
 4. Projektet avser rivning och uppställning av kontorsmodul.
 5. Ändrad användning och ombyggnad av skola/fritidshem till 6 lägenheter.
 6. Projektet avser utbyggnad av tekniska infra delar såsom vägar, stängsel, grindar, kanalisation, VA, elkraft och vattenanläggning inom P18 Gotlandsregementet på Tofta.
 7. Avser leverans och installation av ca 830 armaturer med tillhörande kabel i Visby Innerstad.
 8. Ändra fasad och tak på industri- och lagerbyggnad.
 9. Planer finns för anläggande av nära 100 nya parkeringsplatser strax norr om Visby Lasarett. Området som är aktuellt för de nya p-platserna är inom Galgbergets naturreservat och det kommer att behövas en särskild ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna
 10. Projektet avser ändring av brandcellsindelning, ändring av va och ventilation i nedlagt badhus.

Projektet avser reservkraftverk i en containerlösning till Tofta vattenverk. I entreprenader ingår även grundläggning av reservkraftscontainer, schakt för kabel, dimensionering och inkoppling av kabel och en ny grusväg från parkeringsyta till uppställningsplats.

 • Ändra fasad och tak på butik.
 • Ombyggnad av flerbostadshus till lokal för daglig verksamhet.
 • Avser upprustning av en mindre fliseldad produktionsanläggning om 2,3MW i Klintehamn, belägen på fastigheten Klinte Sicklings 1:113, på södra Gotland.

: Alla aktuella byggprojekt i Gotland
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att gå runt Visby ringmur?

En dag i Visby Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur Almedalen var platsen för den medeltida hamnen, idag är det en vacker park med ankdamm och lekplats. Här hittar du också biblioteket och kongresshallen. Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur Detta var den medeltida huvudgatan och här hittar du fortfarande flera medeltida packhus, t ex Gamla apoteket. Här ligger också Gamla residenset, Burmeisterska huset (båda från 1600-talet) och Gotlands Museum. Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur På vårt fina kulturhistoriska museum hittar du allt från bildstenar till världens största vikingatida silverskatt, se Gotlands historia från stenålder till nutid. Har du bråttom kan du gå igenom museet på en timme men här kan du lätt spendera betydligt längre tid. Öppet året runt. Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur Nordens äldsta profana byggnad och också den äldsta delen av ringmuren. Kruttornet byggdes som en fristående kastal på 1100 talet och har fått sitt namn av att det användes som krutförråd under 17- och 1800-talet. Tornet användes också som fängelse under 16- och 1700-talet. Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur Missa inte att titta in på den här pittoreska lilla gränden som är full av rosor under sommaren och hösten. Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur Under Vilket Århundrade Började Man Bygga Visbys Ringmur I denna vackra trädgård hittar du, för vårt land, ovanliga växter som trivs i den av ringmuren skyddade miljön. Missa inte det exotiska näsduksträdet och rosariet. Botaniska trädgården anlades 1855 av sällskapet De Badande Wännerna (DBW). Via den rekonstruerade väktargången kommer du upp i ett av ringmurens torn med fantastisk utsikt över Östersjön, innerstaden och Nordergravar.

 • En av Visbys stora och vackra kyrkoruiner från medeltiden som också används som bland annat konsertlokal.
 • Den välbevarade ringmuren började byggas på 1200-talet och färdigställdes på 1300-talet.
 • Muren är 3,44 km lång och det går bra att gå runt den eller innanför den, en promenad på ca 45-60 minuter.
 • Har du ont om tid kan du sikta in dig på att se Norder- och Östergravar från utsidan, perfekt för dig som vill ta fina bilder som ett minne av Visby.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga En Biltvätt?

Kvarter med små, söta hus från 1700- och 1800-talet och blommande gränder. Tidigare var det här stadens fattiga bodde. Vid grönområdet ovanför Domkyrkan hittar du en av Visbys bästa utsiktsplatser. Missa inte ett besök i vår vackra domkyrka S:ta Maria vars äldsta delar är från slutet av 1100-talet.

 • Öppen året runt.
 • Vid stora torget hittar du barer, restauranger, nattklubbar och under sommaren även torghandel.
 • På torget ligger även vackra S:ta Karins kyrkoruin som är öppen för besök delar av året.
 • Vill du handla med dig något fint hittar du de flesta butikerna längs Adelsgatan, Hästgatan, S:t Hansgatan och Östercentrum.

Allt från små och ovanliga butiker till de stora kedjorna. Vill du äta något typiskt gotländskt ska du välja något med lamm. Vi har också lokala smaksättare som tryffel, ramslök och kaip. En populär efterrätt är saffranspannkaka med vispgrädde och salmbärssylt.
Visa hela svaret

När byggdes Gotland Ring?

I ett av kalkbrotten vid Storugns på norra Gotland ligger Gotland Ring, en racingbana vars första del invigdes år 2003. Här arrangeras allt från stora publika tävlingar till företagsevents, tekniktester, kurser och allmänhetens körning. Läs mer: Racing i ringen Hemsida: https://gotlandring.com Så jobbar vi med nyheter Läs mer här!
Visa hela svaret

Vem grundade Gotland?

Medeltiden – Under 1100-talet började gutarna formalisera sina förbindelser med omvärlden, såväl inom handeln (flera handelstraktat ingicks med bland annat tyska Lübeck ) som med den framväxande kyrkliga organisationen, där man kom att ingå i Linköpings stift cirka 1130.

 • Vid denna tid började man även ge ut egna mynt, med förebilder från tyska och frisiska samtida myntningar I mitten av 1100-talet började Visby växa fram som stad och handelsplats.
 • Det tidigaste skriftliga omnämnandet av staden är dock först från cirka 1225, i Henrik av Lettlands krönika där “Wysbu” omnämns som hamn för tyska pilgrimer.

Staden var från början rent gutnisk men blev med tiden samlingsorten för “många folkslag”, som företalet till Visby stadslag säger. Talrikast var tyskarna, och Visby blev medlem av Hansan, Under lång tid var Visby i handelspolitiskt avseende ledande för en stor del av norra Europa.

 1. Visby blev med tiden en farlig konkurrent för landsbygdens storhandel.
 2. Splittringen föranleddes också möjligen av Visbys stora andel tyskar, vilkas lojalitet, helt naturligt, låg hos sina tyska bröder snarare än hos den gutniska befolkningen.
 3. Visby ringmur, som började byggas cirka 1250, var framför allt ett skydd mot landsbygden.

Konflikten mellan stad och land ledde 1288 till inbördeskrig, I slutet av 1200-talet och början av 1300-talet försökte den svenska centralmakten ansluta Gotland till Svea rike. År 1285 mötte Magnus Ladulås representanter för tjugotre hansastäder på Kalmar slott,

En överenskommelse slöts om att Gotland skulle tillhöra Sverige. I praktiken var centralmaktens inflytande inte självklart. År 1313 företog kung Birger Magnusson ett krigståg till Gotland för att tvinga allmogen att betala högre skatter. En gutnisk bondehär slog kungen i slaget vid Röcklinge backe i Lärbro socken,

Under 1300-talet började högkonjunkturen för Gotlands och Visbys handel att vika. Lübeck blev en allt viktigare handelshamn, och gutarnas handelsmonopol i österled bröts. Cirka 1350 drabbade digerdöden ön. År 1361 landsteg den danske kungen Valdemar Atterdag på öns västkust, och krossade slutligen den dåligt utrustade bondehären vid ett oerhört blodigt slag utanför Visbys murar.

 • Staden ska då ha öppnat sina portar och blivit hårt brandskattad, men de historiska fakta är osäkra.
 • Lart är dock att kombinationen av digerdöd och krig minskade Gotlands befolkning mycket kraftigt.
 • En lång nedgångstid för ön började.
 • I slutet av 1300-talet blev Gotland tillhåll för sjörövare, de så kallade vitaliebröderna,

Ön blev under lång tid en spelboll i den nordiska politiken. I olika omgångar erövrades Visby av Tyska orden, av drottning Margaretas unionstrupper, av Erik av Pommern, av Kristofer av Bayern och av Karl Knutsson,1525 ska lübeckarna ha bränt en stor del av Visby.
Visa hela svaret

Får man sitta på ringmuren?

Får man sitta på ringmuren? Så ser reglerna ut Att olovligen ta sig in i stängda ruiner räknas som olaga intrång, ett brott som kan ge upp till två års fängelse. – Det är som vilken annan plats som helst, tar man sig in där är det ett brott, säger Mats Holst, utredningschef vid Gotlandspolisen.

 1. Tidigare har det funnits problem med att ungdomar klättrar in i låsta ruiner på kvälls- och nattetid.
 2. Enligt Jörgen Renström, byggnadsantikvarie på Gotlands museum, har man arbetat aktivt för att förhindra det.
 3. Det har varit några ruiner som ungdomar har klättrat in i, till exempel Helge And.
 4. Men vi försöker täppa igen de öppningar där det går att ta sig igenom, säger han.

Ruinerna tar ingen skada av att man går in i dem eller klättrar i dem. Däremot har det hänt att det skett medveten skadegörelse inne i ruinerna.

 • – Några gånger har det hänt att sten har brutits loss.
 • Att klättra upp på ringmuren och sätta sig där är helt okej, så länge man inte förstör något.
 • – Det går ju bra att ta sig upp, men man får göra det på egen risk, säger Jörgen Renström.

Ringmuren är på sina håll hög, och det gäller att vara försiktig. Den som faller ner från muren kan skada sig illa. – Den största risken är att någon ramlar ner. Vi har pratat om att skylta mer, säger Jörgen Renström.

 1. Slitaget av att folk sitter på muren är inte ett problem.
 2. – Det är så lite så det gör ingenting.
 3. Ifall man är oförsiktig och skadar muren när man klättrar upp kan det däremot vara brottsligt.
 4. – Då kan det bli skadegörelse, säger Mats Holst på Gotlandspolisen.

: Får man sitta på ringmuren? Så ser reglerna ut
Visa hela svaret

Hur gammal är Gotland?

Livet på ett gammalt korallrev! – Gotland är speciellt. Här vimlar det av fåglar, prunkande blomster och gåtfulla stenar. Kalken i jorden och det milda klimatet bestämmer grundreglerna. Men kanske är det människan som format naturen allra mest, på gott och på ont.

Vi hoppas att naturum väcker några frågor hos dig. Kommer tapetserarbiet att överleva den här gången? Är det naturligt med många enbuskar på alvaret? Men framför allt hoppas vi att du går ut igen och upplever naturen på nytt. Historien började på ett korallrev för 420 miljoner år sedan. Hur den fortsätter är upp till oss.

Välkommen in i naturum Gotland. Välkommen ut i Gotlands natur! Gotland byggdes upp av havslevande djur i ett grunt och varmt hav för 420-430 miljoner år sedan, under en period som kallas Silur. Här bodde koraller, bläckfiskar, musslor, mossdjur och svampdjur, sjöliljor, armfotingar och trilobiter.
Visa hela svaret

Vem äger Visby hamn?

Region Gotland äger 15 stycken hamnar varav sex av hamnarna är utarrenderade. Hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn är strategiska för Gotlands välfärd och utveckling. De ska ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Hamnarna skall ses som en helhet där man separerar och delar upp verksamheterna och fartygstrafiken. Strategier:

Regionen skall fokusera på de strategiska hamnar samt de hamnar som behövs för den gotländska näringen. Övriga hamnar försäljs då de utvecklas bäst av lokala föreningar och företag. Hamnavdelningen skall genomföra regelbundna kundmöten i syfte att tillgodose våra kunders behov av hamnkapacitet på kort och lång sikt.

Visa hela svaret

Vem brandskattade Visby på 1300-talet?

Fördjupning – Valdemar Atterdags krigståg mot Gotland och erövring av Visby 1361 ledde till att ön kom att lyda under den danska kronan fram till 1645. Anfallet kom inte överraskande, eftersom Valdemar några veckor tidigare hade intagit Öland. Angriparna ska ha landstigit på Gotlands västkust den 22 juli, skingrat ett första bondeuppbåd vid Fjäle myr ett par dagar senare och sedan marscherat mot Visby.

 1. Den 27 juli stod slutstriden utanför stadsmurarna, varvid den danske kungens stridsvana trupper utan större problem krossade den gotländska bondehären.
 2. Tre av de fem massgravar som efter striden grävdes vid Solberga kloster utanför staden har senare undersökts.
 3. Av de 1205 skelett som påträffats är påfallande många efter antingen under 20 eller över 55 år gamla män, och många är halta och lytta.Stadens borgare, som passivt ska ha sett striden från stadsmurarna, hade efter böndernas nederlag inget annat val än att kapitulera.
You might be interested:  Hur Ofta Ska Jag Träna För Att Bygga Muskler?

Kapitulationsvillkoren är okända, men att segrare lät en intagen stad betala sina krigskostnader var inte ovanligt. Två dagar efter slaget bekräftade emellertid Valdemar Visbys privilegier och självständiga ställning, och de varulager som fanns i staden lämnades orörda. Bild: SO-rummet.se Brandskattningen av Visby är ofta en populär benämning på den danske kungen Valdemar Atterdags krigståg mot Gotland 1361. Brandskattningen syftar på att Visbys borgare efter öns erövring ska ha ålagts att fylla tre tunnor med guld för att skona sin stad från förstörelse.

 1. Men om Visby verkligen blev brandskattat vet vi inget om.
 2. De samtida källorna talar aldrig om “brandskatt”, utan bara att Valdemar tog ut stor skatt av staden och landet.
 3. Händelsen med brandskattningen – oavsett den är historiskt korrekt eller inte – har hur som helst odödliggjorts genom 1800-talskonstnären C.G.

Hellqvists berömda målning. LÄS MER: Gotlands historia LÄS MER: Visbys historia LÄS MER: Visby – Nordens enda medeltida storstad Här hittar du material som handlar om invasionen av Gotland och slaget vid Visby 1361. Uppdaterad: 25 november 2022
Visa hela svaret

Vem var först på Gotland?

Människor har bott på Gotland i nästan 10 000 år. De äldsta lämningarna är 9 400 år gamla och därmed bland de äldsta i Sverige. Utställningen sträcker sig från stenålder till vikingatid. Här finns bland annat Stora Bjersmannen, ett av de äldsta funna människoskeletten.

Mannen är begravd i sovställning och har fått två hjorthornstaggar med sig i graven. Skador på skallen och käken tyder på ett våldsamt liv. I kroppen fanns små, vassa flintspån från en pil som troligtvis orsakade mannens död. I utställningen finns också Igelkottsflickan som levde under yngre stenålder, ca 2 800 f.Kr.

Igelkottsflickan dog när hon var i 20-årsåldern och begravdes med flera igelkottskäkar och -taggar. Bland föremålen i utställningen finns verktyg, smycken och kärl. Stenåldern (7400 f. Kr.–1800 f. Kr.) De tidigaste spåren av människor på Gotland är 9 400 år gamla.

 1. Lämningarna från grottan Stora Förvar på ön Stora Karlsö utanför Ekstakusten är bland de allra äldsta i Sverige.
 2. Dessa stenåldersmänniskor levde på att jaga, fiska och samla.
 3. Män och kvinnor bar samma vapen, fiske- och hantverksredskap.
 4. Vissa kvinnogravar från 2750–2300 f Kr innehåller föremål som kan tolkas som shamaners ägodelar.

Stenålderns Gotland såg inte ut som nutidens ö. Gotland var mindre eftersom havsytan låg betydligt högre än idag. Klimatet var något varmare än idag och landskapet bestod av öppna hedlandskap och skogar med tall och lövträd. Det fanns gott om sjöar och vattendrag.

 1. Här fanns gott om säl, fisk, fågel och ätliga växter.
 2. Det kom att dröja till 2000 f Kr innan gotlänningarna fick jordbruket som sin huvudnäring.
 3. Flera stora boplatser från yngre stenålder finns runt Gotlands kust.
 4. Flinta, horn och en del andra råvaror togs till Gotland från det svenska fastlandet.
 5. Bronsåldern (1800 f.

Kr.–500 f. Kr.) Brons, en legering mellan koppar och tenn, kom till Gotland från Centraleuropa, främst i form av arbetade föremål som vapen. Så småningom började man utveckla och bearbeta bronsföremål även på Gotland. Utvecklingen gick mot jordbruk och husdjurshållning, även om fiske och jakt fortfarande var betydelsefulla inslag.

Alltmer mark i Gotlands inland togs i bruk. Under bronsåldern blev samhället mer mansdominerat, vilket märks i bronsåldersfynden som är dominerade av yxor, svärd, knivar och dolkar. Ett samhälle grundat på boskapsskötsel och jordbruk och med en fastare bosättning krävde mer organisation, liksom handeln och hantverket med den dyrbara metallen.

Även de stora mäktiga gravarna, storrösen och skeppssättningar, tyder på att samhället var mer socialt uppdelat än tidigare. Gotland är, tillsammans med Skåne, Sveriges fyndrikaste landskap när det gäller föremål från bronsåldern. Under den yngre bronsåldern blir kvinnliga föremål betydligt vanligare på ön.

 • Järnåldern (500 f.
 • R.–1050 e.
 • R.) Gotlänningarna lärde sig att använda järn ungefär 500 år f Kr.
 • De blev skickliga smeder.
 • Fortfarande stod jordbruk och husdjurshållning för huvuddelen av försörjningen.
 • I början av järnåldern byggdes stora, rektangulära hus med robusta stengrunder.
 • Många av dessa finns kvar än idag och går att se runt om på ön.

Kontakterna med världen utanför ökade. Många föremål från romersk järnålder, strax efter Kristi födelse, har hittats på Gotland. Det handlar om guldmynt, glasbägare, vinslevar, romerska statyetter med mera. Flera av dessa har hittats i kvinnliga gravar.

På 500-talet började man bygga mindre hus av trä och allt mer mark odlades. Vikingatiden Tack vare den strategiska positionen mitt i Östersjön blev handeln nu en ännu viktigare inkomstkälla för Gotland. Jordbruket utökade och man odlade korn, vete, råg, havre, lin och hampa. Man räknar med att mellan 15 000 och 20 000 personer bodde på Gotland.

Många gotlänningar drog ut på handelsfärder, främst österut. Med sig hem hade de pälsverk, sidentyger, smycken, bivax och silver. Gotlänningarnas strategiska position mitt i Östersjön gjorde det lätt att förmedla varor och många av tidens viktigaste handelsvägar genom Östersjön passerade Gotland.

Denna transithandel ökade förtjänsterna och många av öns invånare blev rika på sin handel. Silver i olika former var det internationella betalningsmedlet. Fler än 700 silverskatter har hittats i den gotländska jorden. Runinskrifter på bildstenar och andra föremål berättar om en del av de gotlänningar som gjorde långa resor till fjärran länder.

I Gutasagan, nerskriven under 1220-talet, berättas hur gutarna tillbad hedniska gudar innan de blev kristna och hur de vid bloten offrade mat och dryck, boskap och människor. Fynd från gotländska offerplatser bekräftar det. Offren som skulle stärka människans förhållande till gudarna var avsedda för evig tid och kunde inte tas tillbaka av den ursprunglige ägaren.

Samma sak gällde möjligen för de många nergrävda silverskatterna. Enligt den isländska Ynglingasagan kan det silver man grävt ner under jord användas av sin ägare i Valhall efter döden. När kristendomen under 1000-talet började bli allmän på Gotland minskade bloten, men det dröjde länge innan människorna helt övergav sina gamla seder och gudar.

Gutarna fortsatte att begrava sina döda med kläder, smycken och dräktprydnader även efter det att de officiellt antagit den nya religionen. Gotlands gamla och nära kontakter med folken längs Östersjöns östra sida har satt flera avspår, som till exempel små hedniska amuletter av bärnsten.

 • Införandet av den nya trosuppfattningen underlättades av att Maria, Jesu moder, i folkreligionen fick de gamla gudinnornas roll som fruktbarhets- och modergudinna, men också som den som främjar grödorna och god väderlek.
 • Träskulpturer föreställande Maria fyllde de nya templen – kyrkorna.
 • Parkering Närmaste parkering för funktionshindrade ligger på Strandgatan vid Packhusplan.

Gård & entré Byggnaden ligger i en backe, så innergården har en lutning. Från Strandgatan till Fornsalens entré är den dock måttlig. Caféet når man lättast genom entrén, via rampen. Vill man sitta utomhus, finns en dörr uppe vid caféets kassa och en ramp utvändigt längs med byggnaden.

Ta sig runt Utställningarna ligger i tre plan i en U-form, med två olika hissystem. Hela museet utom nedre källarrummet kan nås med rullstol och barnvagn via ramper och hissar. I entrén kan du få en plankarta som hjälp för orientering. I kapprummet går det bra att parkera barnvagn om så önskas. Vid entrén samt på andra våningen hittar du handikapptoalett med skötbord.

I Bildstenshallen precis innanför entrén finns bärbara fällstolar att hämta för den som vill kunna sitta ner i utställningarna. Lättlästa texter I våra utställningar har vi texter på tre nivåer: korta och lättlästa texter på väggarna, utökade texter vid föremål och fördjupning på skärmar.

Utställningarna Bildstenshallen, Medeltidens Gotland, Skattkammaren och Skepp & skoj är översatta till engelska. För hörselskadade Hörslinga finns i Sävesalen, vår föreläsningssal. Vid visningar med våra guider används ett portabelt högtalarsystem. För synskadade Förstoringsglas finns vid några montrar i Skattkammaren.

Alla nödutgångar är markerade med godkända EXIT-skyltar. Ledsagare eller assistent till gäst med funktionsnedsättning har fri entré. Ledsagarintyg ska visas upp. App I appen Gotlands Museum guidas du genom utställningarna i din egen mobiltelefon.
Visa hela svaret

När upptäcktes Gotland?

Det som är Gotland idag bildades för ca 433-423 miljoner år sedan, under den drygt 24 miljoner år långa (se figur) perioden silur. Gotlands berggrund hör till världens bäst bevarade siluriska rev.
Visa hela svaret

Hur stort är Visby innanför murarna?

Stadsbild – Idag bor merparten av Visbys invånare utanför ringmuren. Endast omkring 2 000 personer bor innanför ringmuren. Samtliga följande stadsdelar utom Innerstaden ligger utanför ringmuren.
Visa hela svaret