Vad Kostar Det Att Bygga Altan?

Vad Kostar Det Att Bygga Altan
En relativt standardiserad altan av tryckimpregnerat virke på en plan tomt med goda markförhållanden kostar någonstans runt 1 300 kronor per kvadratmeter (exklusive ROT-avdrag) att bygga. Men en altan kan se ut på en mängd olika sätt och slutpriset påverkas av flera olika faktorer, inte minst hur stor altan du tänker bygga och vilket material du väljer.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga altan 2022?

Hur mycket kostar det att bygga en altan? – Kostnaden för att bygga ett terrassdäck varierar beroende på storlek och material. Om du använder ett standardträ som teak eller cederträ kan du räkna med att betala omkring 1000-2000 kronor per kvadratmeter.

För ett mer premiumträ som mahogny kan du räkna med att betala närmare 3000 kronor per kvadratmeter. Om det är några verktyg som du inte har hemma kan du använda tjänsten Hygglo för att hyra verktyg från andra medlemmar i din gemenskap. Hygglo är ett utmärkt sätt att få tillgång till de verktyg du behöver utan att behöva köpa dem direkt.

Använd koden 7BLRY så får du 50 kr rabatt första gången du ska hyra ett verktyg. När du planerar ditt projekt är det viktigt att du räknar in materialkostnader och eventuella verktyg som du behöver köpa eller hyra. Kostnaden för att bygga en altan kan ligga mellan 10 000- 50 000 kronor, beroende på storlek och vilka material som du väljer.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga 50 kvm altan?

Prisexempel 50 kvadratmeter altan: 60 000 kronor – En 50 kvadratmeter stor altan i tryckimpregnerad trall, inklusive ROT-avdrag, skulle kunna kosta cirka 60 000, fördelat på:

Snickerikostnad: 50 000 kronor, eller 35 000 efter ROT-avdrag. Materialkostnad (trall, plintar, stomme, skruv mm): 15 500 kronor. Eventuell schaktning: 10 000 kronor.

Men det här är uppskattade kostnader och pris för material och hantverkare kan variera mycket. Vi går igenom de viktigaste faktorerna som påverkar priset.
Visa hela svaret

Vad kostar 100 kvm trädäck?

Material – En av de stora kostnaderna med ett altanbygge är själva trallvirket, alltså plankor, staket och plintar. Men idag går det att hitta väldigt prisvärda material hos de stora byggvaruhusen. Det finns dock dyra alternativ av virke, finare träslag som har högre kvalitet och beständighet.

Bygget: hantverkare som arbetar 160 timmar och tar 500 kronor i timmen. Materialkostnader (plintar, stommen, skruvar och tralldäcket). Allt tillsammans brukar komma upp i en kostnad på 25 000 – 30 000 kronor beroende på hur exklusiva materialvalen är. Schaktning för 100 kvadratmeter: Om vi räknar in hantverkare som arbetar 16 timmar, verktyg och maskiner kan du räkna med ett pris på cirka 20 400 kronor. I det priset ingår alltså kostnaden för hantverkaren som tar 650 kronor i timmen och en materialkostnad på 10 000 kronor.

Du kan så klart nyttja rotavdraget när du anlitar en hantverkare. Du får du dra av 30 procent av arbetskostnaden. I vårt exempel ovan får vi alltså dra av 30 procent av arbetskostnaden för bygget av altanen (80 000 kronor x 0.3 = 24 000 kronor) och schaktningen (10 400 x 0.3 = 3 120 kronor). Vad Kostar Det Att Bygga Altan
Visa hela svaret

Hur stor altan får man bygga utan bygglov?

Exempel på altaner – Här beskrivs exempel på olika altaner och vad som gäller för dem. Exempel 1: Altan som inte kräver bygglov Altan som byggs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus, inte är högre än 1,8 meter, placeras minst 4,5 meter från gräns och byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

byggs inom 3,6 meter från bostadshuset inte är högre än 1,8 meter placeras minst 4,5 meter från gräns

En sådan altan behöver heller inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för området. Exempel 2 Altan som är placerad nära grannen och grannen godkänt placeringen Altan som byggs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus, inte är högre än 1,8 meter, placeras närmare 4,5 meter från gräns och byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

byggs inom 3,6 meter från bostadshuset inte är högre än 1,8 meter placeras mindre än 4,5 meter från gräns och du har din grannes medgivande

En sådan altan behöver heller inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för området. Exempel 3 Altan som är placerad nära grannen och grannen inte godkänt placeringen Altan som byggs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus, inte är högre än 1,8 meter, placeras närmare 4,5 meter från gräns och byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

You might be interested:  Hur Lång Tid Tog Göta Kanal Att Bygga?

byggs inom 3,6 meter från bostadshuset inte är högre än 1,8 meter placeras mindre än 4,5 meter från gräns och du inte har din grannes medgivande

Om altanen inte kräver bygglov kräver den inte heller anmälan och den behöver heller inte följa bestämmelserna i detaljplanen eller områdesbestämmelserna som gäller för området. Exempel 4 Altan som är placerad vid en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt Altan som byggs till ett en- eller tvåbostadshus och byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

PBL 8:13) Altefur Development / Boverket Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls.

Det gäller oavsett hur stor eller hög altanen är tänkt att bli och oavsett var på tomten den byggs. Exempel 5 Altan som är längre än 3.6 meter Altan som byggs till ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus och altanen sträcker sig ut längre än 3,6 meter.

 1. Altefur Development / Boverket Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadhus och altanen ska sträcka sig ut längre än 3,6 meter från bostadshuset bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls.
 2. Det gäller oavsett hur hög altanen är tänkt att bli.

Om altanen blir högre än 1,8 meter krävs vanligtvis bygglov. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov. En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

 • Det gäller oavsett om den kräver bygglov, anmälan eller inget alls.
 • Exempel 6 Altan som byggs till annan byggnad än bostadshus Om du ska bygga en altan till någon annan byggnad än till ditt en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadshus bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls.

Det kan till exempel vara om du vill bygga en altan till ditt garage på tomten. Det gäller oavsett hur hög eller stor altanen är. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov. En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

 • Det gäller oavsett om den kräver bygglov, anmälan eller inget alls.
 • Exempel 7 Friliggande altan Om du ska bygga en friliggande altan på din tomt så bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls.
 • En hög friliggande altan kan kräva bygglov som nybyggnad.
 • Det kan till exempel vara om du ska bygga din altan i en sluttning där ena sidan blir hög.

Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå på tomten krävs oftast inte bygglov. En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Det gäller oavsett om den kräver bygglov, anmälan eller inget alls.
Visa hela svaret

Vad kostar 40 kvm trädäck?

En relativt standardiserad altan av tryckimpregnerat virke på en plan tomt med goda markförhållanden kostar någonstans runt 1 300 kronor per kvadratmeter (exklusive ROT-avdrag) att bygga. Men en altan kan se ut på en mängd olika sätt och slutpriset påverkas av flera olika faktorer, inte minst hur stor altan du tänker bygga och vilket material du väljer.
Visa hela svaret

Hur stor altan får man bygga på sin tomt?

Då behöver du inte bygglov – Generellt får du bygga en altan inom 3,6 meter från ditt hus eller en annan byggnad på tomten om altanen är högst är 1,8 meter. Viktigt att tänka på:

Altanen måste vara åtminstone 4,5 meter från tomtgränsen. Du får bygga närmare tomtgränsen om du får dina grannars godkännande. Detta förutsätter att ditt bebyggelseområde inte är historiskt, miljömässigt, kulturhistoriskt eller konstnärligt värdefullt.

Om du uppfyller dessa regler får du bygga vilken altan du vill och behöver varken bygglov eller anmälan. Om du vill bygga en altan som planerar att bli längre än 3,6 meter kan du behöva bygglov. Det är bäst att kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att vara på den säkra sida.
Visa hela svaret

Vad kostar det att söka bygglov för altan?

Vad kostar det? – Att ansöka om bygglov för att bygga en inglasad altan till ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 12 500 kr och 21 250 kr. I tabellen nedan ser du de exakta kostnaderna. Tekniskt samråd krävs vid mer komplicerade byggen. Först när vi fått in din ansökan och ser hur du tänkt bygga kan vi bedöma om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller ej.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga ut 45 kvm?

Det korta svaret på den frågan är 20 000–30 000 kr per kvm boyta du vill bygga.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att bygga en altan själv?

Att bygga en altan är ett förhållandevis enkelt byggprojekt men det tar fortfarande sin tid. Hur lång tid det tar att bygga en altan beror på flertal olika faktorer. Vilka förutsättningar du har för att bygga en altan påverkar direkt hur komplicerat bygget blir och på så sätt hur mycket tid som kommer gå åt. Vad Kostar Det Att Bygga Altan
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Avlopp?

När sjunker priserna på trall?

Väntas slå mot Sveriges marknad – Johan Freij hävdar att fallet oundvikligen även kommer att slå mot den svenska marknaden. Priset, som i Sverige gått upp med 115 procent på ett år, väntas sjunka i höst. Hur mycket är ännu oklart. Prissänkningen i USA har ännu inte märkts av på den svenska marknaden. Priset på trallvirke sjunker i USA – efter den galna rusningen under pandemin. Foto: MICKE SOLEBRIS
Visa hela svaret

Hur mycket har priset på trall ökat?

Ny höjning av priset på trävaror 1 juli 2021 1 juli 2021 slår ytterligare en höjning av priserna på trävaror igenom. Höjningen är enligt bygghandlare iSkogen pratat med på mellan 30 – 40 % beroende på vilken typ av trävaror det handlar om. Bygghandlare som inte prissäkrat beställningar vittnar nu om ett problematiskt läge då slutkunder helt enkelt kan vägra ett påslag som täcker denna höjning.
Visa hela svaret

Hur många timmar tar det att bygga en altan?

Prisexempel med ROT-avdrag och arbetskostnad på uterum – Självklart kan du utnyttja ROT-avdraget när du ska bygga altan/uterum. Om du inte vill bygga en altan själv, kan du naturligtvis anlita snickare och byggarbetare som gör jobbet åt dig. Nedan följer ett prisexempel där rivning av gammalt uterum är inkluderat, samt arbetet för att bygga ett nytt på 18 kvadratmeter.

Arbetskostnad: 128 600 kronor inklusive rivning av befintligt uterumRotavdrag, 30 procent: 38 580 kronorArbetskostnad med ROT-avdrag: 90 020 kronorMaterial: 102 300 kronorTotalkostnad: 192 320 kronor

Vi har här räknat på antalet arbetstimmar som 222 timmar totalt. Timpriset har varierat mellan 573 kronor – 630 kronor. Rivningsarbeta är inkluderat. De hantverkare som innefattats är snickare och, Snickaren utför det huvudsakliga arbetet på cirka 180 timmar.
Visa hela svaret

Vad är skillnaden mellan terrass och altan?

Altaner, terrasser och verandor – Institutet för de inhemska språken Reuters ruta 30/6 2004 Det tycks vara något av en modefluga att bygga till sin villa eller sommarstuga eller rentav första våningen i ett flerfamiljshus med en uteplats där man kan njuta av det varma sommarvädret.

En del kallar det anspråkslöst ett däck, andra talar om altaner, terrasser eller verandor. Vad är det för skillnad mellan dessa? Ordböckerna ger oss en hel del vägledning här, även om ingen av de allmänna svenska ordböckerna tar upp en sådan betydelse hos ordet däck, Till exempel Svensk ordbok talar bara om att däck finns på båtar bortsett från den “mindre brukliga” betydelsen ‘täckande ytterhölje’.

Men kanske ett golv av bräder på marken eller på korta pelare kan betraktas som ett “täckande ytterhölje”? Karakteristiskt för ett däck som uterum är väl i varje fall att det är en ganska enkel konstruktion (vanligen i trä) nära marken, vanligen utan något räcke. Stor eller liten, upphöjd eller på marknivå? Gränsen mellan vad vi kallar våra uterum är flytande. Foto: Birgit Loit/Unsplash. När konstruktionen byggs lite högre, antingen på pelare eller på någon underliggande byggnadsdel, och dessutom omgärdas av ett räcke, talar vi vanligen om en altan,

 • Den ligger alltså i princip i höjd med (golvet i) husets första våning, gärna med en trappa ner till marknivån.
 • En altan har inte tak, åtminstone inte ett som så att säga är en del av dess egen konstruktion.
 • En typisk terrass (och nu bortser jag från terrassformationer i marken) är enligt alla ordboksdefinitioner ett plant tak med skyddsräcke, och ligger alltså ovanpå någon del av huset.

Visserligen tillägger ordböckerna “ibl. äv. om altan o.d.”, men det typiska är alltså att det är fråga om en takterrass. (Att en uteservering inte kallas “terrass” enligt allmänsvenskt språkbruk har jag skrivit om tidigare.) Från altaner och terrasser skiljer sig en balkong genom att den vanligen sticker ut från husväggen i en våning som ligger ovanför marknivån, och att den stöds av konsoler eller balkar snarare än av en underliggande del av huset.
Visa hela svaret

Vad är det för skillnad på en veranda och en altan?

Sök

Artiklar Nuvarande sida Opinion Avdelningar Arkiv

Sök null Altan och veranda Språkfrågor 4/2001 Fråga: Vilken är skillnaden mellan en altan och en veranda ? Svar: En veranda har ett tak och ofta väggar, medan en altan är en öppen utbyggnad utan tak, vanligen omgärdad med räcke.
Visa hela svaret

Vilket virke är bäst till altan?

Välj rätt träslag till trallen Tryckimpregnerad furu är fortfarande det vanligaste valet. Men alternativen är fler. Du kan också välja värmebehandlade träslag som TermoAsk eller Svanenmärkta ThermoWood furu.
Visa hela svaret

Hur mycket trall till 100 kvm?

Ohyvlat virke

Bredd mm Åtgång löpmeter/ kvadratmeter
75 13,33
100 10,00
115 8,70
125 8,00

Visa hela svaret

Hur många bärlinor altan?

Avståndet mellan bärlinorna bör inte överstiga 2,5 m. Ska du bygga en större altan gjuter du flera plintar för en eller flera bärlinor. Golvbjälkarna har måttet 45×145 mm och skruvas fast med avståndet cc 60 (från cen trum på den första regeln till centrum på den andra, ska av ståndet vara 60 cm).
Visa hela svaret

Har byggt altan utan bygglov?

Exempel 1 – Altan utan krav på bygglov – Illustration: Altefur Development / Boverket Du får bygga en altan utan bygglov om samtliga krav uppfylls:

You might be interested:  Hur Länge Tog Det Att Bygga Pyramiderna?

Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset Den högsta punkten får inte överskrida 1,8 meter från marknivån. I den höjden ska även räcket inräknas. Altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen*

*Har grannen godkänt bygglovet genom ett grannmedgivande så är det okej att placera altanen närmare än 4,5 meter.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för altan med tak?

Bygga ett nytt inglasat uterum – Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående. Det finns vissa undantag från bygglovsplikt för både tillbyggnader och nybyggnader.

 1. Dessa undantag kan vara tillämpliga också för tillbyggnad och nybyggnad av uterum.
 2. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets nock.
 3. Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Om du bor utanför detaljplanelagt område kan du i vissa fall få bygga en tillbyggnad utan bygglov eller anmälan. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Det finns även undantag från bygglovsplikt om uterummet är en fristående nybyggnad.

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att uppföra komplementbyggnader under förutsättning att vissa krav är uppfyllda. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just ditt uterum kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om uterummet inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Läs mer om skyddad uteplats under rubriken På PBL kunskapsbanken i Relaterad information.
Visa hela svaret

Är altan Bygglovspliktig?

Behövs lov eller anmälan – altan, trädäck, terrass, uteplats – Stockholms stad Planerar du att bygga altan, trädäck eller en terrass kan du behöva söka bygglov. Vissa undantag från bygglovsplikten finns för en- eller tvåbostadshus. Altan, trädäck eller terrass har en upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till byggnaden, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats.

Den kan vara sammanbyggd med en byggnad eller placerad fristående. En altan eller terrass kan även placeras i ett takfall eller på ett tak. Du behöver söka bygglov om altanen ökar byggnadens volym, till exempel om den är hög eller underbyggd. Även en fristående altan kan vara volymskapande och kräva bygglov.

Du behöver även lov om altanen ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt, som till exempel en lägre altan i marknivå, eller om en altan placeras i ett takfall eller ovanpå ett tak. Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för en- eller tvåbostadshus.

 • byggas till på ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus, det vill säga inte byggas fristående
 • placeras inom 3,6 meter från byggnaden
 • placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen
 • vid den högsta punkten inte vara högre än 1,8 meter från den ursprungliga marknivån. I den höjden ska även räcket inräknas
 • placeras på en byggnad eller i ett område som inte är kulturhistoriskt värdefullt.

Du kan läsa mer om bygglovsbefriade altaner hos Boverket.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar bygglov altan?

Vad kostar det? – Att ansöka om bygglov för att bygga en inglasad altan till ett en- eller tvåbostadshus kostar mellan 12 500 kr och 21 250 kr. I tabellen nedan ser du de exakta kostnaderna. Tekniskt samråd krävs vid mer komplicerade byggen. Först när vi fått in din ansökan och ser hur du tänkt bygga kan vi bedöma om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller ej.
Visa hela svaret

Hur många timmar tar det att bygga en altan?

Prisexempel med ROT-avdrag och arbetskostnad på uterum – Självklart kan du utnyttja ROT-avdraget när du ska bygga altan/uterum. Om du inte vill bygga en altan själv, kan du naturligtvis anlita snickare och byggarbetare som gör jobbet åt dig. Nedan följer ett prisexempel där rivning av gammalt uterum är inkluderat, samt arbetet för att bygga ett nytt på 18 kvadratmeter.

Arbetskostnad: 128 600 kronor inklusive rivning av befintligt uterumRotavdrag, 30 procent: 38 580 kronorArbetskostnad med ROT-avdrag: 90 020 kronorMaterial: 102 300 kronorTotalkostnad: 192 320 kronor

Vi har här räknat på antalet arbetstimmar som 222 timmar totalt. Timpriset har varierat mellan 573 kronor – 630 kronor. Rivningsarbeta är inkluderat. De hantverkare som innefattats är snickare och, Snickaren utför det huvudsakliga arbetet på cirka 180 timmar.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att bygga en altan själv?

Att bygga en altan är ett förhållandevis enkelt byggprojekt men det tar fortfarande sin tid. Hur lång tid det tar att bygga en altan beror på flertal olika faktorer. Vilka förutsättningar du har för att bygga en altan påverkar direkt hur komplicerat bygget blir och på så sätt hur mycket tid som kommer gå åt. Vad Kostar Det Att Bygga Altan
Visa hela svaret

Vad kostar trallvirke per kvadratmeter?

Komposit – underhållsfritt och lätt att lägga – En intressant bubblare på marknaden är virke i komposit. Här består materialet av trä blandat med plastpolymer. Det ger ett nära nog underhållsfritt golv som är mycket formstabilt. Det är dessutom kvistfritt och du slipper oroa dig för att plankorna ska slå sig.
Visa hela svaret