Vad Kostar Det Att Bygga Epa?

Vad Kostar Det Att Bygga Epa
Vi spärrar din bil till a-traktor Att bygga A-traktorer på moderna bilar har blivit väldigt vanligt sedan Transportstyrelsen ändrade reglementet för A-traktorer. Funderar du på att bygga om bil till epa så kan vi på Cartune hjälpa till att programmera om styrenheten för att spärra hastigheten till max 30 km/h.

vad vi kan göra ● Bensin och diesel ● Både manuella och automatiska växellådor ● Elektroniskt spärrad vid 30 km/h via mjukvaran ● Omprogrammering av ECU/motorstyrenhet ● Intyg till registreringsbesiktningen ● Hela byggen, från bil till färdig registrerad A-traktor pris & förfrågan

Priset för att programmera om bilens styrenhet till A-traktor är 6990 kr. När vi programmerat klart och kan garantera att bilen inte gör mer än 30 km/h skriver vi ett intyg som du tar med till registreringsbesiktningen. Om du vill konvertera din bil till A-traktor så ring oss på 010-16 16 770 för att se vad vi kan erbjuda just ditt fordon. : Vi spärrar din bil till a-traktor
Visa hela svaret

Vad kostar att bygga EPA?

Nya reglerna – så kan du bygga A-traktor av en Porsche Turbo med 500 hk Nya regler gör det mycket enklare att bygga en A-traktor. Nu räcker det med en växellåda – och det går att få igenom vanliga bilar utan total ombyggnad. Bilar som Porsche Cayenne, Audi TT och Mercedes C-klass blir allt populärare – och får mopedbilar att se ut som simpla leksaker. Vad Kostar Det Att Bygga Epa Tidigare fanns det en regel om att bilen fick gå högst tio kilometer i timmen på lägsta växeln när motorn gick på två tredjedelar av maxvarvet. Oftast har det krävts en extra växellåda för automatbilar. Många har i stället sökt och fått dispens för en hastighetsspärr.

  1. Transportstyrelsen har fått hantera 30-40 ansökningar om dagen.
  2. Nu släpper Transportstyrelsen på det gamla kravet om nedväxling.
  3. Det blir alltså enklare att bygga sin egen A-traktor genom att helt enkelt programmera om motorstyrningen så att bilen inte kan gå fortare än 30 km/h.
  4. Det blir också enklare att använda nyare om mer miljövänligare bilar som helt enkelt programmeras ner för att inte gå fortare än 30 km/h.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Om Köket?

Och att varvtalen sjunker ger ytterligare fördelar. Dispenserna har redan skapat en trend i att göra A-traktorer av ganska så fina och sportiga bilar. Det har börjat dyka upp allt fler Porsche Cayenne, Audi, BMW och Mercedes som A-traktorer. Till och med Ford Mustang har gjorts till A-traktor.

En Porsche Cayenne Turbo S som har 500 hk har byggts om – och där går det undan upp till 30 km/h. Elektronikboxen skickas helt enkelt till Porsche i Tyskland för att spärras vid 30 km/h. Något Porsche är lite förbryllade över. Och det behöver inte längre vara något flak på bilen som på de klassiska ombyggda duetterna och 740-bilarna.

Om bilen är fyrhjulsdriven så försvinner reglerna om att den måste ha ett ballastflak. En dragkrok måste däremot finnas. Och sedan måste baksätes- och bagageutrymmet kapslas in så att det inte finns något utrymme. Sedan är det bara att gasa på. Men inte fortare än 30 km/h – men många vill se gränsen höjd till 45 km/h. Vad Kostar Det Att Bygga Epa Maths Nilsson är grundare av Carup. : Nya reglerna – så kan du bygga A-traktor av en Porsche Turbo med 500 hk
Visa hela svaret

Kan man få böter om man åker 3 i en EPA?

Straffbart att färdas för många i EPA-traktor? Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att uppträda på ett oansvarigt sätt i trafiken kan kan leda till ansvar för brottet vårdslöshet i trafik som regleras i 1§ i lagen om straff för vissa trafikbrott (se https://lagen.nu/1951:649).

Paragrafen stadgar att en trafikant som för ett motordrivet fordon och som brister i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna till förekommande av en trafikolycka kan dömas till dagsböter för detta – och i fall av grov vårdslöshet i trafik till fängelse i upp till två år. Grov vårdslöshet kräver dock att föraren gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom.

Bestämmelsen om vårdslöshet i trafik ställer alltså inte upp något krav på att en trafikolycka måste inträffa, utan snarare att en förare uppträder på ett sådant sätt som innebär att en trafikolycka riskerar att inträffa, där ett för stort antal passagerare i fordonet kan tänkas bidra till en sådan situation.

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Nytt Badrum?

Dessutom finns en bestämmelse i 3 kap 79§ i Trafikförordningen (se https://lagen.nu/1998:1276#K3P79S1), som stadgar att på eller i ett fordon får inte passagerare tas med i ett sådant antal eller placeras på sådant sätt att fara kan uppstå. Bestämmelsen gäller för alla typer av fordon och omfattar därför även både A-traktorer och EPA.

Det följer sedan av 14 kap 3§ 1st 1p (b) i samma förordning att brott mot detta leder till penningböter för föraren av det motordrivna fordonet. Som kan utläsas ovan, så kan det alltså leda till straffansvar att färdas för många passagerare i en A-traktor eller EPA.

I lagen är det dock vanligen föraren av fordonet som blir ansvarig för lagbrottet, vilket framgår tydligt av lagtexten i trafikförordningen. Bestämmelsen om vårdslöshet i trafik är däremot inte riktigt lika tydlig, eftersom att den använder begreppet “vägtrafikant”. Vilka som är tänkta att avses med begreppet framgår i 2§ i förordningen om vägtrafikdefinitioner (se https://lagen.nu/2001:651#P2S1), där ordet “trafikant” definieras som den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg.

Jag skulle därför säga att det inte är helt uteslutet att även en passagerare skulle kunna dömas för detta, trots att bestämmelsen huvudsakligen riktar in sig på föraren av fordonet. Oavsett om passageraren kan dömas för vårdslöshet i trafik eller ej så avråder jag givetvis från att färdas fler i fordonet än vad det är avsett för, dels eftersom att föraren fortfarande kan ställas till svars för handlingen och dels ur en säkerhetssynpunkt.
Visa hela svaret

Hur snabbt får man köra med en EPA?

Traktor Kom ihåg att du som är under 18 år när du bokar måste ha betalat provet senast 25 timmar innan provstart. Provet består av totalt 70 frågor, men du kan som högst få 65 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet.

You might be interested:  Vad Är Skillnaden På En Bräda Och En Planka?

fordonskännedom och manövrering miljö trafiksäkerhet trafikregler personliga förutsättningar

Du får reda på dirket efter provet på skärmen om det är godkänt eller underkänt. Resultatet skickas till din mejladress. Du kan också se resultatet genom att logga in i bokningstjänsten. I resultatet kan du se hur många rätt du har inom de olika ämnesområdena.
Visa hela svaret

Får man bygga EPA traktor?

Det är varen tillåtet att bygga A- traktor av öppna bilar (cabriolet) eller en egen hytt, alternativt att göra om en hytt med demonterbara längsgående balk/-ar till fasta. Det är bilens serietillverkade karosseriutformning som är avgörande. Det är tillåtet att stansa om primär märkning pga.
Visa hela svaret