Vad Kostar Det Att Bygga Ett Attefallshus Själv?

Kostnad att bygga attefallshus – Som med de flesta byggprojekt är det bra att ha en liten buffert då både kostnaden och tid ofta överstiger vad du förväntade dig. Priset på ett attefallshus varierar beroende på användning och hur mycket du bygger själv.

 1. Det kan ligga på allt mellan 75 000 till 1,5 miljoner kronor, beroende på vilken standard du väljer och vilka markarbeten du väljer att genomföra.
 2. Du kan ofta enkelt se priser på olika byggsatser via hemsidor men välj alltid att ta in flera offerter för att konkurrensutsätta entreprenörerna för både byggsats och montering.

Villaägarna samarbetar med förmedlingssajten BraByggare som förmedlar tjänster till administrativt kvalitetssäkrade hantverkare. Där kan du jämföra offerter och se kundomdömen för att sedan välja det företag som bäst svarar mot din förfrågan.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga ett attefallshus på 30 kvm?

Pris för nyckelfärdiga attefallshus – Vi utgår från attefallshus i den största storleken 30 kvadratmeter. Priserna för ett attefallshus med hög standard brukar starta på 500 000-600 000 för att sedan jobba sig uppåt mot miljonen. I de flesta fall är det värt att gå upp en bit i pris från de allra billigaste alternativen.
Visa hela svaret

Kan man bygga attefallshus själv?

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m 2, även uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.
Visa hela svaret

Hur bygga billigt attefallshus?

Bygga attefallshus – så mycket kostar det Ska du köpa ett färdigt attefallshus, hyra in en byggare eller bygga själv? Räkna med många små poster i budgeten, även om du väljer nyckelfärdigt. Nyckelfärdiga hus Ett färdigt hus lyfts på plats på din tomt och kan börja användas direkt, sedan el, vatten och avlopp kopplats in.

 1. Sådana hus står i regel på plint, om du inte väljer att gjuta en grund i betong.
 2. Nyckelfärdiga hus varierar mycket i kostnad, men räkna med 300 000 kronor upp till en bra bit över en miljon.
 3. Bygga själv En hel del material måste beställas om du väljer att bygga själv, och även om du väljer ett nyckelfärdigt hus ingår inte allt.

I en byggsats för attefallshus ingår olika mycket material, men oftast inte kök och badrum. En byggsats kan kosta från 25 000 kronor och upp till 250 000 kronor. Ta hjälp av byggfirma Anlita en auktoriserad byggare och gör upp skriftligt om villkoren, till exempel fast eller löpande kostnad och om installation av el, vatten och avlopp ingår i entreprenaden. Vad Kostar Det Att Bygga Ett Attefallshus Själv El, vatten och avlopp För elen måste du anlita en behörig elekt­riker. Vad det kostar varierar väldigt mycket, men räkna med minst 10 000 kronor. Va-rören bör ligga så djupt att frosten inte kommer åt dem. Ett alternativ är att isolera ovanför rören. Räkna med en va-kostnad på cirka 50 000 kronor.

Avgifter Byggnadsnämnderna tar ut en avgift för att ge både start- och slutbesked för attefallshus. All byggnation som kräver startbesked, vilket gäller både ett bygglov och en bygganmälan, kräver också slutbesked. Då måste man visa att allt har byggts enligt tillståndet. Det kan även finnas avgifter för till exempel tekniskt samråd och tillsyn, kolla med din kommun.

Övrigt Kostnader för till exempel varmvattenberedare, internetuppkoppling, luftvärmepump och tvättmaskin tillkommer. Bygglov krävs för tillbyggnad, när en byggnads volym ökas åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. När du väl har fått bygglov måste du börja bygga inom två år och ha byggt färdigt inom fem år.
Visa hela svaret

You might be interested:  Bygga Badrum I Källare Steg För Steg?

Måste man ha vatten och avlopp i ett attefallshus?

Attefallshus med vatten och avlopp – anslutning av komplementbyggnad Allt fler husägare väljer att bygga ett attefallshus som komplementsbostadshus på tomten, att ha som gäststuga eller kanske som ett boende för tonåringen. Ett attefallshus är, i likhet med till exempel en friggebod eller ett garage, en komplementbyggnad, det vill säga en byggnad som får uppföras om det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
Visa hela svaret

Kan grannar neka attefallshus?

Kan grannar neka bygglov? – I vissa fall. Handlar det om attefallshus, friggebodar och växthus som står närmare tomtgränsen än 4,5 meter eller en balkong måste den berörda grannen godkänna.
Visa hela svaret

När får man inte bygga attefallshus?

Regler i korthet för attefallshus –

Attefallshusen är bygglovsfria och står över detaljplanen. Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. Dessa attefallshus går under komplementbostadshus i plan och bygglagen om huset ska användas permanent. Byggarean får maximalt uppgå till 30 kvadratmeter (från 2020-03-01) för komplementbostadshus och 30 kvadratmeter för komplementbyggnader (från 2020-08-01). Den högsta utvändiga nockhöjden är 4 meter. Husen får byggas utan bygglov om de byggs minst 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen. Bygget av ett attefallshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov. Det kallas för bygganmälan. Ett krav för att få bygga ett attefallshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten som är klassificerat som ett en- eller tvåbostadshus. Ett befintligt hus får byggas till om maximalt 15 kvadratmeter och går under benämningen attefallstillbyggnad ( läs mer om tillbyggnad attefallshus här )

You might be interested:  Hur Får Man Trä Att Se Ut Som Drivved?

Visa hela svaret

Vad kostar en platta till en attefallshus?

Svar från Micke – Hej Vera, Det är en lönsam historia att hyra ut sitt attefallshus, Fler borde undersöka, speciellt om man kan avskilja tomten litegrann så man inte har de boende precis intill bostadshuset. För att hyra ut för boende så rekommenderar jag ändå att man bygger huset ordentligt.

 • Dvs som komplementbostadshus.
 • Då uppfyller man reglerna för BBR/eks mm.
 • Det gör att boende i det huset har en schysst bostadsstandard.
 • Då går enligt mig plintgrund bort och kvar finns främst enligt mig betongplattan och hybridgrunden.
 • Betongplattan för platsbyggda och hybridgrunden för modultillverkade hus.

Du kan räkna för en betongplatta mellan 2 000 kr – 5 000 kr per kvm beroende på komplexitet i grundarbetet. För lite mindre grunder så är det lite dyrare per kvm då stora grunder får lite “volym”. Så räkna kanske med 80 000 – 150 000 för en attefallsgrund / betongplatta (för en 30 kvm grund).

Ungefär samma för en hybridgrund. Då ingår ju grävning, material, ofta bortforsling av material som kan vara endel osv. En uteluftsventilerad krypgrund kostar mindre att grundlägga skulle jag tro. Nedre regionen. Förutsätter dock bra grundläggningsförhållanden (behöver inte spränga, högt grundvatten, stora stenar mm mm mm).

Dyrare (högre regionen av siffran ovan) i storstäderna. Vill du kan jag koppla ihop dig med en bra grundbyggare om du har info om vart i Sverige du bor. Mvh Micke Attefallshus.se
Visa hela svaret

Vad kostar det att få bygglov för ett attefallshus?

Exempel på avgifter anmälningsärenden: –

Installation av eldstad eller rökkanal 2 799 kronor Attefallshus utan tekniskt samråd, maximalt 30 kvm 4 665 kronor Bygglovsbefriad tillbyggnad utan tekniskt samråd, maximalt 15 kvm 4 665 kronor

För fler prisexempel se prislista upplagd under rubriken Dokument här på sidan. Fullständig taxa finns att ta del av på byggkontoret.
Visa hela svaret

Får man Koppla dränering till avlopp?

Dräneringsrör – Dräneringsrör placeras runt huset utanför betongplattans kantelement och under bottenplattans lägsta punkt. Dräneringsrören leder bort vatten från dräneringen till dräneringsbrunnen eller en stenkista, Vattnet man vill få bort kan vara ytvatten som infiltreras ner i marken samt grundvatten som tränger upp ur marken.

Dräneringsrören ska ha en underkant som gör att det lokala grundvattnet kan stiga och ändå inte utsätta husgrunden för fukt och vatten. Rören kan anslutas till kommunens ledningsnät i gatan avsett för dagvatten. När man ska leda bort dräneringsvattnet så krävs kommunens medgivande.Sett ur kommunens synvinkel och även för den enskilde kan stora besparingar göras i detta steg om man tänker igenom projektet ordentligt.

Kommunen vill ju att belastningen på det kommunala avloppsnätet hålls nere så mycket som möjligt och för den enskilde kan det handla om att man inte behöver gräva runt hela huset för att transportera bort dräneringsvatten. Istället kan man ta omhand om dräneringsvatten i en så kallad stenkista.

Ibland tillåter kommunen att man kopplar sig på det kommunala avloppsnätet. Om man får ett godkännande att koppla dräneringsvatten till avloppet så görs det företrädesvis via ett så kallat sandfång. Dräneringsrör är ofta tillverkade av material som PVC, PE eller PP. De kan komma med olika funktioner såsom slitsade med olika funktioner om de är toppslitsade eller fullslitsade.

Om man har ett dräneringsrör med slitsar enbart på den övre halvan så får man en särskilt dränerande funktion. Dräneringsrör är känsliga för att täppas till. Därför är det viktigt att man använder filter ihop med dräneringsrören. Genom att använda filter så undviker man att den omgivande jorden tränger in i dräneringsröret.

You might be interested:  Förklara Hur Kroppen Kan Bygga Hår Och Muskler?

Ett problem man vill undvika är att dräneringen ligger för högt. Dvs man måste säkerställa att dräneringsröret ligger under betongplattans nedre kant. Ett annat problem kan vara att du behöver gräva djupare på din tomt än vad kommunens rör ligger. För att få dräneringen ska fungera optimalt behöver man således föra vattnet till en dräneringsbrunn och sedan pumpa upp vattnet upp till kommunens dagvattenledning, alternativt att anlägga en eller flera stenkistor. Dräneringsrören ska sedan luta med en minimifaktor 1:200, dvs på två meter ska rören luta cirka 1 cm. Det är således viktigt att få höjderna rätt i detta i husgrunden så att man undviker ett relativt vanligt problem med för dålig lutning i dräneringen.

Visa hela svaret

Hur mycket el drar ett attefallshus?

Normal elförbrukning i lägenhet – En normal elförbrukning för en genomsnittsstor lägenhet landar oftast på 12 000 kWh. Uppvärmningen motsvarar 6.500 kWh, varmvattnet 2.500 kWh, tvättmaskinen och torktumlaren 500 kWh och hushållselen 2.500 kWh.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för toalett?

Bygglov & byggregler vid badrumsrenovering kan kännas som en utmaning. Många detaljer ska undersökas och planeras, inte minst om det behövs bygglov eller inte. Vi tipsar om viktiga regler och annat man bör känna till innan renoveringen påbörjas. Till renovering av befintligt badrum behövs generellt inte något bygglov.

 1. För att bygga ett nytt badrum där det inte funnits något tidigare måste du däremot ansöka om bygglov.
 2. Samma sak gäller om du vill sätta in fönster, bygga till en takkupa eller annat tillbygge.
 3. Syftet är att säkerställa att projektet följer kommunens lokala regler för markanvändning och byggande.
 4. Byggloven regleras idag utifrån plan- och bygglagen (PBL) som i varje kommun hanteras av en byggnadsnämnd.

För att få börja bygga räcker det inte att bara ansöka om bygglov. Byggnadsnämnden måste dels utfärda ett startbesked, och innan byggnaden får tas i bruk, även ett slutbesked. Påbörjas bygget innan byggnadsnämnden givit startbesked eller tas i bruk innan slutbesked utdelas en byggsanktionsavgift baserat på antal kvadratmeter det rör sig om.
Visa hela svaret