Vad Kostar Det Att Bygga Mur?

Vad Kostar Det Att Bygga Mur
Hur kan jag beräkna materialåtgång och vad kostar det? – – Vi på Benders kommer inom kort med en “murberäknare” men det går också att läsa i monteringsanvisningarna för att få fram behovet av ingående murstenar eller ta hjälp av en återförsäljare. Hur mycket en mur kostar att bygga är svårt att säga men materialet kostar ca 1000-1500 kr/m2. Vad Kostar Det Att Bygga Mur Dekorativ mur. Foto: Benders
Visa hela svaret

Hur hög mur utan bygglov?

När krävs det inte bygglov? – Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen. Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.
Visa hela svaret

Vilken mur tål mest marktryck?

Starkare mur med specialblock – Specialblock ger dig dessutom en starkare mur. Blocken är konstruerade så att de låser varandra. Det innebär att risken för att en sten eller två skall förskjuta sig är nästan obefi ntlig. Med andra ord: specialblock gör det lätt att lyckas.

 • Det är egentligen bara en sak som är svår när man bygger en stödmur Det är att skapa rätt lutning i förhållande till marktrycket.
 • För med felaktig lutning får muren svårt att motstå trycket från marken.
 • Om du vill bygga en stödmur bör du absolut välja det slags stödmurs-block som automatiskt ser till att den färdiga muren får en lutning på cirka 10 grader mot marken.

Med specialblock slipper du det ganska svåra och mycket tidskrävande arbetet med att lägga vanliga trädgårdsstenar med exakt rätt inbördes förskjutning i hela murens längd och mellan samtliga skift. Du slipper dessutom att gjuta en sluttande sockel. Med specialblocken kan du nöja dig med att stapla sten efter sten upp till cirka 150 cm – utan att tänka på lutningen.

 1. Vill du bygga högre mur måste du anlita fackfolk för beräkning av stenarnas placering.
 2. Men du kan faktiskt bygga upp till 3 meter med blocken.
 3. Specialblock ger dig dessutom en starkare mur.
 4. Blocken är konstruerade så att de låser varandra.
 5. Det innebär att risken för att en sten eller två skall förskjuta sig är nästan obefintlig.

Med andra ord: specialblock gör det lätt att lyckas. Du kan hitta allt från släta och raka till halvrunda granitliknande block. Alla kan användas till låga stödmurar och de flesta även till högre murar. Blocken är sällan lagervaror på byggmarknader utan skall beställas.

 1. Du kan hitta allt från släta och raka till halvrunda granitliknande block.
 2. Alla kan användas till låga stödmurar och de fl esta även till högre murar.
 3. Blocken är sällan lagervaror på byggmarknader utan skall beställas.
 4. Danblock (som används på stora bilden) är en tung rackare på 27 kg.
 5. Det går åt 24 block till en kvadratmeter och blocken staplas automatiskt med lutning på 10 grader.

Safir är ett lätt block. Det väger endast 7 kg och staplas därför lätt. Det går åt 45 block per kvadratmeter. Murens största höjd är 63 cm. S:t Eriks, tel.018-16 09 00, AWS Diamond väger hela 34 kg och det går åt 17 stenar per kvadratmeter. Blocket staplas lätt upp till 150 cm utan ytterligare stöd.

 • S:t Eriks, tel.018-16 09 00, Scanstone väger 22 kg.
 • Det går åt 25 block till en kvadratmeter.
 • Blocken finns i flera färger och ytan är grov, ungefär som granit.
 • Scanstone, tel.044-22 70 00, Med lås och lutning Om du arbetar med Danblock, AWS, Scanstone eller andra block med låsklackar sätter du det första skiftet vågrätt i jordfuktig betong.

Låsklackarna och stenarnas utformning gör att du får den lutning som behövs. Vissa block åstadkommer en lutning på upp till 10 grader medan andra ger en lutning på ett par grader. Vissa block med låsklackar är gjorda för att bilda en näst intill lodrätt mur med styrka att tåla trycket från marken utan att du använder jordarmering med geonät.

 1. Sådana stenar är t.ex.
 2. Brilliant och Safir från S:t Eriks.
 3. Med enbart lås Många betongblock är försedda med en annan “låsmekanism”.
 4. Det kan vara spår, klackar eller till och med korta stavar av armeringsjärn.
 5. Om en sådan mur skall tåla marktryck utan jordarmering med geonät är det nödvändigt att själv åstadkomma en lutning på cirka 10 grader.

Ju högre du vill att muren skall vara, desto större skall lutningen vara. När betongen har lagts gäller det att vara noggrann för hela första skiftet läggs med en lutande ovansida. Först när betongen har härdat kan nästa skift läggas. Utan lås och med lutning Om du vill bygga en mur av vanliga markstenar, knäcksten eller liknande och de inte har inbyggt låssystem bör muren inte bli högre än 60 cm.

 1. Det är i regel dessutom nödvändigt att antingen armera med geonät eller också att gjuta en extra mur bakom muren.
 2. Helst bör marken dessutom dräneras för att minska trycket på muren.
 3. Man börjar alltid med att gräva bort all matjord eftersom den förmultnar en aning och därför sätter sig.
 4. Då undermineras muren och risken att den rasar är stor.

Man måste därför gräva ner till helt fast underlag av packad sand, sten eller berg. En stensättare gräver en 90 cm djup ränna som han sedan fyller med bärlagergrus och väggrus. Det är alltid klokt att dränera på “baksidan” av muren för att det inte skall samlas vatten som kan öka marktrycket och vara orsak till frostsprängningar.

 1. Här följer vi en stensättare under arbetet med att bygga en 85 cm hög stödmur med en lutning på cirka 10 grader.1 Rännan fylls med bärlagergrus (0-40 mm) eller väggrus (0-16 mm).
 2. När cirka 30 cm grus har kastats ner i rännan måste det komprimeras och till det används här en maskin.
 3. Gör du det för hand måste du komprimera för var 10 cm grus du fyller på.2 Jordfuktig betong hälls i rännan.
You might be interested:  Hur Mycket Kostar Att Bygga Ett Hus?

Skiktet skall vara cirka 20 cm tjockt och 50 cm brett. Du bestämmer själv om du vill beställa färdig betong eller om du har lust att blanda själv.3 Ett snöre spänns upp för att markera framkanten på muren och höjden på det första skiftet (alltså den första raden betongblock).

Här placeras underkanten på blocken 3 cm under färdig marknivå.4 Det första blocket knackas på plats i den fuktiga betongen. Det är viktigt att ovansidan är vågrät så det kollas med vattenpass. Framkanten på blocken skall ligga precis intill snöret. Det är mycket viktigt att första skiftet ligger exakt rätt.5 Fogen mellan blocken skall vara 2-5 mm i det första skiftet.

När det är lagt är det dags för en paus på ett par dygn. Betongen måste ha härdat innan du fortsätter med nästa skift, och även nu används ett fogavstånd på 2-5 mm.6 Plötsligt går det undan! De följande skiften skall i stort sett bara staplas med en halv stens förskjutning.

 • Och man kan inte lägga stenarna fel – det ser låskanten till.7 Små ojämnheter kan elimineras med små bitar av tjärpapp mellan skiften.
 • Men det måste förstås göras innan skiftet ovanpå har lagts.
 • Framkanten på varje block skall hamna precis intill snöret.8 Bakom muren fylls upp med sand så snart att två skift har lagts.

Sanden bör inte vara för fin – bäst är 0-8 mm så att dräneringen fungerar. Annars samlas det vatten bakom muren och vattentrycket skadar muren.9 Sanden komprimeras lite för var 20 cm och det görs med en stolpe som har försetts med ett genomgående handtag.
Visa hela svaret

Hur bygger man en låg mur?

Generella råd: –

En tumregel är att ett mursystem är självbärande vid 3 x murens bredd. En mur som är 25 cm bred kan alltså byggas 75 cm hög utan att behöva armeras med geonät, Börja med ett ca 30-40 cm väl dränerande lager som skydd mot tjälen. Använd bärlager och stenflis under muren. Stödmurar behöver även ha ett dränerande material bakom muren, enligt regeln halva murens höjd. Ska muren vara 75 cm hög ska du alltså gräva ut ca 38 cm. Tänk på att inte plantera buskar och träd för nära murstenen. Annars kan rotsystemet knuffa ut muren när det blir större. Vill du piffa upp din gamla betongvägg eller gjutna mur rekommenderar vi beklädnadssten som Castle wall, skiffervägg eller granit. De monteras enkelt med superfix och här kan du se några exempel på hur snyggt det blir.

Visa hela svaret

Måste man dränera mur?

Det är inte ovanligt att även nya murar måste rivas ner, och anledningen är att marken bakom har tryckt ut några av stenarna. En annan orsak är att det kan ha samlats vatten i marken bakom muren och vattnet har tvingat muren att ge med sig. När du reser en mur är det därför viktigt att göra det rätt från början. Här visar vi i detalj hur det går till. Du får dessutom ett par goda råd:

Muren skall stå stadigt – det vill säga den skall ha en rejäl sockel. Om muren ska bli till exempel 100 cm bör du gräva ut för en sockel på 90 cm under marknivå och stabilisera med betong. Det får inte samlas vatten bakom muren. Lägg helst en dränering på “ovansidan” av muren så att vattnet kan rinna undan. Är muren 120 cm eller högre bör du alltid dränera runt den. Muren ska luta mot sluttningen för att kunna ge ett mottryck. Erfarenheten visar att en mur på 100 cm bör luta 12 cm. Det låter mycket men tänk på att muren då blir en del av sluttningen. En sådan lutning innebär en förskjutning på cirka 1 cm för varje skift du lägger om du använder 7 cm tjocka stenar. Om muren är högre än cirka 120 cm bör du eventuellt gjuta på “ovansidan” samt armera. Det beror på hur brant sluttningen är, hur muren byggs upp, vilken sten du använder och så vidare. Fråga en yrkesman till råds!

Visa hela svaret

Hur mycket grus under mur?

1. Under muren skall alltid vara ett ca 30-40 cm djupt väl dränerande lager (makadam, singel, grovt grus etc) för att inte tjälen ska ställa till problem. Därefter läggs ett 5 cm tjockt lager med sten mjöl eller stenflis för att få ett jämnt underlag. Första skiftet läggs ca 10% av murens totalhöjd under marknivå.
Visa hela svaret

Hur fäster man mursten?

Om du på kort tid vill bygga en lägre stenmur av leca eller sten är Stenlim Skum den idealiska produkten. Limmet fixerar på endast 10 minuter och ger en snygg och kladdfri finish.
Visa hela svaret

Hur bygger jag en mur?

Hur du bygger en stödmur stabilt och snyggt i sju steg – 1. Planering och förberedelse är av största vikt för ett lyckat trädgårdsprojekt. Var noga i ditt planeringsstadie och välj rätt mur, färg och stenval för just din mur och trädgård. Det estetiska valet behöver göras, men även valet av en mur med rätt konstruktion och hållbarhet.

I vårt sortiment hittar du ett brett urval av mursten med olika konstruktioner, anpassade efter olika höjder och platser. Känner du att du behöver bolla idéer med någon som verkligen kan murar och dess förutsättningar så är det bara att höra av dig till oss. Besök våra butiker för inspiration eller boka en gratis rådgivning med någon av våra stenspecialister.

Alternativt ring vår kundtjänst för att rådgöra och hitta lösningar till ditt tänkta murprojekt.2. När du ska bygga en stödmur är det första steget att gräva ut för muren. Hur mycket du ska gräva ut beror på vilken höjd din stödmur ska ha. En riktlinje är att gräva ut lika mycket bakom muren som den ska bli hög. Vad Kostar Det Att Bygga Mur 3. Efter att du grävt ut för din stödmur täcker du ytan med en fiberduk. Låt gärna fiberduken gå över ytans kanter och klipp därefter av med sax eller skär av med kniv. Tänk på att överlappa alla skarvar så att din fiberduksläggning blir tät. Fyll därefter hela rännan med bergskross och packa bädden med markvibrator. Denna kan du hyra hos din lokala maskinuthyrare.

You might be interested:  Hur Ska Jag Träna För Att Bygga Muskler?

star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border

4. Jämna av med en mindre fraktion stenmjöl eller makadam/flis för en bra sättbädd. Packa återigen tätt och kontrollera med Vattenpasset att bädden är jämn. Lägg därefter på första raden med dina mursten mitt i rännan. Driv ner din mursten med hjälp av Gummiklubban Du behöver vid detta steg även placera ut eventuellt dräneringsrör snett bakom murstenen,

Dräneringsröret hjälper dig att leda vatten bort från muren och för att undvika frostsprängningar vintertid. Såga till rören men en vanlig såg eller vinkelslip i den storlek du behöver och se därefter till att placera röret med fall mot brunn eller annat rör som kan leda vattnet vidare. Tänk på att det är detta steg som blir grundläggande för hela din stenmur som nu kommer byggas.

Var noggrann och slarva inte med vattenpass och sättbädden! Vad Kostar Det Att Bygga Mur 5. Första raden mursten är nu på plats och dags för återfyllnad och nästa rad av din stenmur. Vissa murar fäster du ihop med lim, andra med låspluggar eller en gjuten klack i stenens bakkant. Stödmurar kan även byggas med geonät för att ge en extra stabilitet.Tänk på att murar med högre höjd ofta även behöver luta inåt för en ökad stabilitet.

I detta skede ska du även börja fylla upp bakom din mur. Du fyller upp med makadam precis bakom stenen med en bredd på ca 15% av murens höjd och minst 15 cm. En klar fördel är att alltid montera ner en hel sten i marken oavsett om du bygger en låg trädgårdsmur. Komplettera med bergskross på resterande yta av bakskiktet och komprimera massorna med din markvibrator.

Om du har stödmur med hålrum fyller du även dessa med bergskrossen, dock utan att vibbra.

star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border

Vad Kostar Det Att Bygga Mur 6. Fortsätt att bygga vidare med rader av stödmuren och återfyll allt eftersom Bygg på med rader av din mur och återfyll allt eftersom med makadam och stenkross som du försiktigt packar med markvibratorn. Tänk på att inte bygga upp hela muren direkt utan gör detta i skikt.

Du ska i omgångar vibbra ditt material och se till så att alla krossmassor och ditt bärlager blir helt packat för ett så stabilt resultat som bara möjligt. Tänk även på att hålla ett avstånd på minst 60 cm med markvibratorn från muren.7. När du har lagt din sista rad med mursten kan du avsluta med en toppsten För bästa inramning och snyggast resultat rullar du även ut fiberduk som skyddar murens baksida mot jordlagret.

Detta om du skall anlägga rabatt eller gräsmatta direkt i anslutning bakom din trädgårdsmur. Toppstenen limmar du sen fast precis som med eventuella hörnstenar. Denna ger en snygg avslutning och är ett måste till vissa murar vars konstruktion inte är estetiskt snygg på toppen. Vad Kostar Det Att Bygga Mur

star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border star_border

Visa hela svaret

Hur djupt ska man gräva för en mur?

Gräv ur en ca 40 cm djup och 60 cm bred rän- na till grundläggningen. Du kan behöva gräva djupare för högre murar och vid leriga jordar.2. Fyll ut med ca 25 cm icke tjälskjutande material (bärlager eller singel).
Visa hela svaret

Vad kostar natursten?

Ekonomi – Naturstenskompaniet Gatstenen är ett bra exempel för att visa på de ekonomiska fördelar med natursten som ofta glöms bort. Vid inköp av gatsten kostar den ca 500 kr/m² exkl. moms (ca-pris till konsument). Efter att ha körts över tusentals gånger av tunga fordon under många år betingar stenen minst det dubbla värdet.

 • För att skapa en bra långtidsekonomi för ett projekt gäller det att välja rätt stensort med rätt utförande.
 • Väljs ett stenmaterial av god kvalitet och monteringen görs på ett lämpligt sätt är den tekniska livslängden för granit är mycket längre än 100 år, och för marmor och kalksten är den minst 50 år.

Den kalkylmässiga perioden för avskrivning är oftast betydligt kortare och oftast inte längre än 25 år. Förutsättningen är att du väljer ett material av god kvalitet och ser till att monteringen görs på ett lämpligt sätt. Det betyder att naturstenen har ett högre ekonomiskt värde än vad kalkylen visar.

Dessutom kan naturstenen som används i utemiljö nästan alltid återvinnas och bli komponenter på nytt. Den ekonomiska kalkylen består av två delar: investeringskostnad och underhållskostnad. Inför investeringen vid ett projekt jämförs ofta ytskiktsmaterialen med varandra. Det är korrekt till viss del. Ur en ekonomisk synvinkel kan det dock bli missvisande.

You might be interested:  Hur Nära Vägen Får Man Bygga Garage?

Vid en markanläggning i utemiljö som klarar Trafikklass G (Entrégång, uteplats, innergård utan trafik) kostar natursten i form av Svensk Grå Bjärlövsgranit ca 1000 kr/m² exkl. moms (ca-pris till konsument). Att jämföra det med en körbar betongplatta som kostar ca 400 kr/m² exkl.

moms. Jämförelsen haltar dock i och med att allt underarbete är detsamma för de olika produkterna. en schablonuträkning ger att materialkostnad och arbetskostnad blir ca 500 kr/m². För den lagda ytan är skillnaden således ca 1400 kr för naturstenen mot 900 för betongen. Enligt projekt “Grågröna systemlösningar för hållbara städer” som Vinnova publicerat, måste en markyta läggas om var 30e år.

Vid en sådan omläggning kasseras alla betongplattor. Erfarenheten som rapporten bygger på säger att ca 25 % av naturstenshällarna måste kasseras. Denna siffra kan dock minskas om underarbetet är korrekt gjort i och med att hällarna då inte har knäckts av belastning.

Noterbart är att samma studie räknar med att i snitt 2 % av en gatstensyta måste kompletteras, inte på grund av fel på materialet utan på grund av att de har blivit stulna. Underhållskostnaden är låg för stenmaterial av bra kvalitet som är anpassad för sin användning. För rengöring används enkla, billiga metoder och medel.

: Ekonomi – Naturstenskompaniet
Visa hela svaret

Kan man bygga runt hus av sten?

Optimala tiden för stenläggning utomhus – Även om sommaren känns som den optimala tiden för stenläggning, går det faktiskt att lägga sten utomhus under de flesta av årets månader. Så länge tjälen gått ur marken och du kan gräva för att få till ett bra bärlager, är det fritt fram så fort andan faller på.

 • Det är vackert om stenen passar såväl omgivningen och naturen runt ditt hus som husets arkitektur i sig.
 • Vilket kan vara enklare att se under sommarens blomstrande månader.
 • Idag finns det en hel uppsjö av olika stensorter, färger och storlekar att välja mellan.
 • Men det största valet är oftast mellan betong och natursten.

Natursten är i regel mer exklusivt än betong, och används därför ofta på premiumytor som runt poolen, huset eller på uteplatsen. Naturstenen erbjuder stora variationer i stil och utseende – från hård granit till marmorerad skiffer och borstad kalksten.

Betongsten är å andra sidan ett populärt alternativ på grund av den billigare prislappen och enkelheten i läggningen. Den kan med fördel användas på standardytor såsom uppställningsytor eller garageuppfarter. Dessutom finns betongsten numera i en stor variation av stilar och utseenden, och är ett bra alternativ till naturstenen.

Huruvida du väljer betong eller natursten är alltså ett val som styrs av tycke och smak liksom platsen för stenläggningen – och din budget såklart.
Visa hela svaret

Kan man mura själv?

Murningstekniken har mångtusenåriga anor och muraryrket har alltid varit mycket respekterat. Det är säkert därför som många känner en viss rädsla för att börja arbeta med mursleven. Om du gör noggranna förberedelser innan du börjar mura och arbetar lugnt, märker du snart att det trots allt inte är så svårt.

Har du aldrig murat förr är det bra om du först provmurar några rader (skift) innan du sätter igång med det egentliga murningsarbetet. Om du ska lyckas med murningen beror på flera saker. Först och främst bör du skaffa dig bra verktyg. Mursleven finns i flera storlekar. Välj slev med tanke på arbetet du ska göra, men också med tanke på att du ska orka hantera den med murbruk på.

Sleven blir betydligt tyngre än du tror med bara en hand till hjälp. När du ska stryka fogen kan du välja mellan två verktyg fogpinnen eller fogsleven. Sleven anses lättare att använda, men pinnen är betydligt billigare i inköp. Ska du mura ett större arbete ska du absolut ha en ritning på arbetet, så att du vet att alla mått kommer att stämma.

Glöm inte att ha murningsgrunden med i beräkningen, annars blir höjdmåttet fel. Innan du börjar mura ska du dessutom sätta upp reglar exakt i lod. Markerar du varje skift en murstens höjd plus en fogbredd på reglarna och sedan följer markeringarna noga, får du en helt jämn fog. Dessutom är risken inte så stor att du murar snett när du har reglarna som stöd.

Valet av sten och murbruk är naturligtvis också viktigt. Mursten är tillverkad av bland annat kalksten och tegel. Den förstnämnda används främst till fasader medan tegelstenen förekommer i flera sammanhang. Det finns massivtegel och flera typer av håltegel.

 • Håltegel, som är billigare, används i de flesta murningsarbeten.
 • Massivtegel används vid arbeten där speciella krav ställs på murverket.
 • Ett exempel på detta är murade eldstäder.
 • Det vanligaste murbruket för lekmannen är torrbruk.
 • Detta är lätt att blanda till rätt konsistens.
 • Följ anvisningarna på säcken och tillsätt rätt vattenmängd.

Blanda sedan mycket noga, så att bruket inte innehåller klumpar, men är luftigt och smidigt. Blanda endast till så mycket bruk du beräknar att göra av med på cirka en timme när du ska mura. Efter den tiden börjar bruket styvna, separera och kvaliteten blir sämre.
Visa hela svaret

Hur många skift kan man mura med LECA?

Armering – För att stärka och stabilisera murverket, kan det armeras. Armeringen läggs mellan första och andra skiftet samt mellan näst sista och sista skiftet. Normalt armeras mellan var tredje skift samt över och under öppningar. Använd Bi-stål till armering.

 1. Bi 40 är obehandlat, Bi 40E är epoxibelagt och Bi 37R är rostfritt.
 2. Väljer du obehandlad armering, ska den ha ett täckskikt inåt och utåt på minst 50 mm.
 3. Vid skarvning ska överlappningen vara minst 50 cm.
 4. I murverk som är 15 cm eller smalare, är det lämpligt att armera med ett Bistål.
 5. I bredare murverk, lägger man två Bistål i liggfogen.

Vid armering i hörn, klipps den inre tråden av och bockas så att den går runt hörnet. Vid armering av U- eller sulblock knackas material bort så att ursparningen går runt hörnen. Öppna ursparningar tätas genom att sätta brädor mot blockändarna. Brädorna hålls på plats av lite fyllning medan du gjuter.
Visa hela svaret