Vad Kostar Det Att Bygga Stödmur?

Vad Kostar Det Att Bygga Stödmur
Vad en stödmur kostar beror på flera saker, bland annat hur tomtens förutsättningar ser ut, vilket material muren byggs av, hur stor och hög den ska vara samt om det krävs bygglov eller marklov. Det kan kosta allt mellan 300 och tiotusentals kronor per m 2 att bygga en stödmur i slänt.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga stödmur?

Vad kostar en mur ungefär? – Om man väljer att bygga en högre mur blir självklart underarbetet dyrare och detta eftersom att jordtrycket blir högre. Ett prisexempel på en byggnation av en mur som är 70 cm hög och har en jordtryck på 8 meter är totalt ungefär 28 500 kronor.
Visa hela svaret

Vad kostar en stenmur per meter?

Kostnad bygga stödmur – Vi har tagit fram ett exempel på vad det kan kosta att bygga stödmur av sten. Observera att det bara är ett exempel eftersom tillvägagångssätt kan variera med markförhållanden, murens storlek och val av material. Inte någon av de trädgårdsdesigners som vi pratar med vill uppge meterpris på stödmur.
Visa hela svaret

Hur nära tomtgräns får man bygga stödmur?

När krävs det inte bygglov? – Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

 1. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar.
 2. Medgivandet bör vara skriftligt.
 3. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.
 4. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.
 5. Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.
Visa hela svaret

Hur hög stödmur kan man bygga?

Mur, stödmur – Stockholms stad Du behöver bygglov för att bygga en mur eller stödmur som är högre än 0,5 meter. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten. En mur är en konstruktion för att avgränsa till exempel en fastighet. En stödmur är en konstruktion som är motfylld på ena sidan och som har till funktion att stödja upp till exempel jordmassor.

 • du placerar muren inom 3,6 meter från ditt en- eller tvåbostadshus
 • muren inte är högre än 1,8 meter mätt från marken
 • avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 meter.
 • Utforma och placera muren så att den blir trafiksäker och inte hindrar sikten vid korsningar och utfarter
 • Om du i samband med byggandet av muren eller stödmuren förändrar markens höjdläge med +/- 0,5 meter från den ursprungliga marknivån behöver du redovisa det i din ansökan.

Visa hela svaret

Vem ska bygga stödmur?

Bostad & Fastighet Hej, Jag och min sambo bygger hus. Från vår tomt går det en slänt upp mot granntomten. Denna kom till när grannen byggde sitt hus och fyllde upp sin tomt. Han har alltså fyllt upp och skapat en slänt som går in på vår tomt. Detta gjordes innan vi ägde tomten, och så vitt jag vet finns det ingen överenskommelse mellan de föregående markägarna och grannen.

Vi kommer placera en carport 1m från grannens tomtgräns och han är nu orolig att hans tomt ska rasa ner på vår tomt på grund av detta. Han vill att vi bygger en stödmur. Kommunens förslag på hur det ska lösas är bara lösningar vi kommer få bekosta själva. Mer vill de inte lägga sig i. Grannen har bara haft kontakt med kommunen och inte något med oss.

Min fundering är egentligen vad det finns för regler när man fyller upp sin tomt, och om man kan bli ansvarig för eventuella fel som gjorts flera år efter att de genomfördes? Tack på förhand! 2019-10-07 Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

 • Att bygga nära fastighetsgräns Inledningsvis vill jag nämna att det krävs ett samtycke från grannen om något byggs närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen som saknar bygglov från kommunen ( 9 kap.4 § plan- och bygglagen ).
 • Hänsyn mellan grannar Relationen mellan grannar finns reglerad i jordabalken,

Var och en ska vid nyttjande av sin fastighet ta hänsyn till omgivningen så det inte orsakar besvär eller skada på sina grannars fastigheter ( 3 kap.1 § jordabalken ). Ansvar för att skydda sina grannars fastighet från skada Den som avser att utföra grävning eller liknande arbete på sin fastighet ska vidta varje nödvändig åtgärd för att skydda sina grannars fastighet från skada ( 3 kap.3 § 1 st.

 1. Jordabalken ).
 2. Om en byggnad eller annan anläggning som hör till ens fastighet som riskerar att skada grannens fastighet, ska fastighetsägaren vidta åtgärder för att undvika risken ( 3 kap.3 § st 3.
 3. Jordabalken ).
 4. Er situation Er granne gjorde en markhöjning i samband med husbygget, vilket har skapat en slänt mellan era fastigheter.

Därav borde grannen ha vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder för att undvika risk för skada på er fastighet i form av att marken rasar över er tomt. Att bygga en stödmur kan anses vara en nödvändig skyddsåtgärd för att undvika en sådan risk. Samtidigt har ni ett ansvar vid byggandet av er carport, för att den byggnationen inte ska skada er grannes fastighet.

 • Ni båda har alltså ett ansvar för att skada inte ska uppstå på respektive fastigheter.
 • Rekommendation till er Att på egen hand hantera konflikter med grannar är inte sällan svårt och dessutom olämpligt i vissa fall.
 • Familjens Jurist hjälper gärna till med råd om hur situationen bör lösas på bästa sätt och kan svara på alla frågor gällande fastighetsrätt.

Ni kan enkelt boka ett möte antingen på ett närliggande kontor eller via telefon. Om konflikten skulle gå så långt som till domstol finns även möjligheten att en av juristerna på Familjens Jurist företräder er som juridiskt ombud. För att boka juridisk rådgivning av Familjens Jurist gällande tvister med grannen, klicka här.

 1. Fru Justicia Studentrådgivare Fru Justicia Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis.
 2. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk.
 3. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess.

Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här,
Visa hela svaret

Hur bygga stödmur med Byggtimmer?

Byggtips Byggtimmer : – Så här kan du använda Jabos byggtimmer tilll enklare “stödmurar”. Börja med att gräva ur första raden. Lägg ut en rad med byggtimmer, se till att de ligger stadigt mot underlaget. Borra hål i byggtimret och förankra med 12 mm armeringsjärn 60 cm långa som slås ned i marken (se bild). Bygg sedan på rad för rad, spika med 7 eller 8″ spik, 2 i varje byggtimmer. Förskjut skarvarna minst 60 cm. Förankra “stödmuren” med “ankare” (120 cm instick plus 60 cm tvärslå) som grävs in i marken och spikas fast i “stödmuren”. Max avstånd mellan ankarna 240 cm.
Visa hela svaret

Hur länge håller en stödmur?

En egenskap så god som någon för en produkt som ska hålla i minst 50 år. Med mursten har du mycket fler möjligheter att ge stödmuren det uttryck du vill.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Stort Attefallshus Får Jag Bygga?

Vem bekostar stödmur?

Ämne: Vem äger stödmur? (läst 12455 gånger) – 0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne. Har en stödmur i slippers som ruttnat sönder totalt. Den går precis i tomtgränsen,våran tomt är den låga och grannens är den höga delen. Tomtpinnarna står i mitten.Vem står för kostnaderna när den skall bytas ut är det vi båda eller är den bara en av hushållen. Loggat Nibe 1115-10,vpa 200/70.2 st borrhål med 120 m aktivt djup Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2 Inomhuspool 40m3 24grader Fujitsu slim 12 för ac Årsförbrukning ca20000 kw/h Som jag ser det måste det ligga i bådas intresse. Lite svårt att kräva att grannen ska planera om sin tomt med slänt, så här efteråt. Loggat 126kvm 1plan IVT490 Skåne.2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för. Loggat Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla. Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

– Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912. Intrikat fråga, grannens ansvar torde väl rimligen vara att hans tomt inte ramlar ned på din, så den högre liggande bör ha ett större ansvar, och om jag får gissa är det troligen den som anlade tomten på den högre liggande marken som byggde muren, för att få så plan gräsmatta som möjligt.

Intrikat fråga, grannens ansvar torde väl rimligen vara att hans tomt inte ramlar ned på din, så den högre liggande bör ha ett större ansvar, och om jag får gissa är det troligen den som anlade tomten på den högre liggande marken som byggde muren, för att få så plan gräsmatta som möjligt. Loggat Sjövärmepump modell 1981.: http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4 Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart). Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen.3-glas i nästan hela huset. Loggat Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten. Loggat 126kvm 1plan IVT490 Skåne.2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för. Loggat Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra. Ska detta egentligen va så svårt att reda ut Vems hus byggdes först tex? Nån tidigare ägare kanske vet hur det står till Jag anser att om grannen dins tomt är högre än din så är det nog hans bekymmer till 100% att reda upp det där. Det är ju det mest logiska att det en gång är den tomten som behövde stödmuren, om inte nån tidigare ägare på din tomt fick för sig att sänka marken i trädgården och krångla dit en stödmur i slipper för att göra grannen där “uppe” nöjd, men föga troligt. Men kolla först upp om det finns nån som kan veta hur stödmuren kom till och varför. Om man VET att man har rätten på sin sida ska man stå på sig, livet är för kort för att dalta med en massa folk som är tvära MEN samtidigt ska man välja sina krig. « Senast ändrad: 05 juli 2013, 15:20:23 av “joka” » Loggat Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.2010:18159kwh 2011:12921kwh 2012:15189kwh 2013:13264kwh 2014:13064kwh 2015:12827kwh 2016:15483kwh 2017:13652kwh 2018:14399kwh Man kan ju fundera över vem som har mest nytta av en stödmur i bra skick Loggat Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra. Inte han som har lägre tomt iaf. Om min tomt som ligger högre än grannens ramlar ner över grannens tomt så får jag ju ordna det i form av en stödmur eller göra en slänt som tonar av lagom till tomtgräns så det inte ställer till eller stör för min granne som har tomten lägre än min.

Då är det ju han med högre tomt som får en slänt att klippa i samtidigt som han inte får en plan gräsmatta på tomten. Ser inte riktigt problemet i detta om jag ska va ärlig. Så som det byggdes från början ska ju gälla idag med. Så har jag byggt en stödmur för att få plan tomt hos mig och den ramlar ner efter 25år så är det ju mitt ansvar att se till att fixa det på ngt vis så grannens tomt inte blir mindre och lidande, enkelt mao.

Som sagt, ta reda vem av hushållen som har satt dit muren från början, stor risk är att det är det hushåll med den högre tomten och därmed dennes ansvar att fixa till det. Loggat Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.2010:18159kwh 2011:12921kwh 2012:15189kwh 2013:13264kwh 2014:13064kwh 2015:12827kwh 2016:15483kwh 2017:13652kwh 2018:14399kwh Om jag hade den lägre tomten skulle jag vilja ha en snygg stödmur det har antagligen inte han som bor i det övre huset så stort intresse av han vill bara ha en stödmur som håller tillbaka massorna men kan vara skitful. Loggat Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra. Jag vidhåller att det troligen är den övre grannen som äger muren, för honom är det bara viktigt att den håller emot, inte hur den ser ut. Loggat Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra. Den nedre grannen kan inte gräva bort den övre grannens tomt hur som helst, eller sätta upp en stödmur i tomtgränsen, därför är det troligast den övre grannen, eller grannarna tillsammans som byggt muren.
Visa hela svaret

Vilken mur tål störst marktryck?

Starkare mur med specialblock – Specialblock ger dig dessutom en starkare mur. Blocken är konstruerade så att de låser varandra. Det innebär att risken för att en sten eller två skall förskjuta sig är nästan obefi ntlig. Med andra ord: specialblock gör det lätt att lyckas.

 • Det är egentligen bara en sak som är svår när man bygger en stödmur Det är att skapa rätt lutning i förhållande till marktrycket.
 • För med felaktig lutning får muren svårt att motstå trycket från marken.
 • Om du vill bygga en stödmur bör du absolut välja det slags stödmurs-block som automatiskt ser till att den färdiga muren får en lutning på cirka 10 grader mot marken.

Med specialblock slipper du det ganska svåra och mycket tidskrävande arbetet med att lägga vanliga trädgårdsstenar med exakt rätt inbördes förskjutning i hela murens längd och mellan samtliga skift. Du slipper dessutom att gjuta en sluttande sockel. Med specialblocken kan du nöja dig med att stapla sten efter sten upp till cirka 150 cm – utan att tänka på lutningen.

 1. Vill du bygga högre mur måste du anlita fackfolk för beräkning av stenarnas placering.
 2. Men du kan faktiskt bygga upp till 3 meter med blocken.
 3. Specialblock ger dig dessutom en starkare mur.
 4. Blocken är konstruerade så att de låser varandra.
 5. Det innebär att risken för att en sten eller två skall förskjuta sig är nästan obefintlig.
You might be interested:  Hur Får Man Trä Att Se Ut Som Drivved?

Med andra ord: specialblock gör det lätt att lyckas. Du kan hitta allt från släta och raka till halvrunda granitliknande block. Alla kan användas till låga stödmurar och de flesta även till högre murar. Blocken är sällan lagervaror på byggmarknader utan skall beställas.

 • Du kan hitta allt från släta och raka till halvrunda granitliknande block.
 • Alla kan användas till låga stödmurar och de fl esta även till högre murar.
 • Blocken är sällan lagervaror på byggmarknader utan skall beställas.
 • Danblock (som används på stora bilden) är en tung rackare på 27 kg.
 • Det går åt 24 block till en kvadratmeter och blocken staplas automatiskt med lutning på 10 grader.

Safir är ett lätt block. Det väger endast 7 kg och staplas därför lätt. Det går åt 45 block per kvadratmeter. Murens största höjd är 63 cm. S:t Eriks, tel.018-16 09 00, AWS Diamond väger hela 34 kg och det går åt 17 stenar per kvadratmeter. Blocket staplas lätt upp till 150 cm utan ytterligare stöd.

 1. S:t Eriks, tel.018-16 09 00, Scanstone väger 22 kg.
 2. Det går åt 25 block till en kvadratmeter.
 3. Blocken finns i flera färger och ytan är grov, ungefär som granit.
 4. Scanstone, tel.044-22 70 00, Med lås och lutning Om du arbetar med Danblock, AWS, Scanstone eller andra block med låsklackar sätter du det första skiftet vågrätt i jordfuktig betong.

Låsklackarna och stenarnas utformning gör att du får den lutning som behövs. Vissa block åstadkommer en lutning på upp till 10 grader medan andra ger en lutning på ett par grader. Vissa block med låsklackar är gjorda för att bilda en näst intill lodrätt mur med styrka att tåla trycket från marken utan att du använder jordarmering med geonät.

 1. Sådana stenar är t.ex.
 2. Brilliant och Safir från S:t Eriks.
 3. Med enbart lås Många betongblock är försedda med en annan “låsmekanism”.
 4. Det kan vara spår, klackar eller till och med korta stavar av armeringsjärn.
 5. Om en sådan mur skall tåla marktryck utan jordarmering med geonät är det nödvändigt att själv åstadkomma en lutning på cirka 10 grader.

Ju högre du vill att muren skall vara, desto större skall lutningen vara. När betongen har lagts gäller det att vara noggrann för hela första skiftet läggs med en lutande ovansida. Först när betongen har härdat kan nästa skift läggas. Utan lås och med lutning Om du vill bygga en mur av vanliga markstenar, knäcksten eller liknande och de inte har inbyggt låssystem bör muren inte bli högre än 60 cm.

 1. Det är i regel dessutom nödvändigt att antingen armera med geonät eller också att gjuta en extra mur bakom muren.
 2. Helst bör marken dessutom dräneras för att minska trycket på muren.
 3. Man börjar alltid med att gräva bort all matjord eftersom den förmultnar en aning och därför sätter sig.
 4. Då undermineras muren och risken att den rasar är stor.

Man måste därför gräva ner till helt fast underlag av packad sand, sten eller berg. En stensättare gräver en 90 cm djup ränna som han sedan fyller med bärlagergrus och väggrus. Det är alltid klokt att dränera på “baksidan” av muren för att det inte skall samlas vatten som kan öka marktrycket och vara orsak till frostsprängningar.

 • Här följer vi en stensättare under arbetet med att bygga en 85 cm hög stödmur med en lutning på cirka 10 grader.1 Rännan fylls med bärlagergrus (0-40 mm) eller väggrus (0-16 mm).
 • När cirka 30 cm grus har kastats ner i rännan måste det komprimeras och till det används här en maskin.
 • Gör du det för hand måste du komprimera för var 10 cm grus du fyller på.2 Jordfuktig betong hälls i rännan.

Skiktet skall vara cirka 20 cm tjockt och 50 cm brett. Du bestämmer själv om du vill beställa färdig betong eller om du har lust att blanda själv.3 Ett snöre spänns upp för att markera framkanten på muren och höjden på det första skiftet (alltså den första raden betongblock).

Här placeras underkanten på blocken 3 cm under färdig marknivå.4 Det första blocket knackas på plats i den fuktiga betongen. Det är viktigt att ovansidan är vågrät så det kollas med vattenpass. Framkanten på blocken skall ligga precis intill snöret. Det är mycket viktigt att första skiftet ligger exakt rätt.5 Fogen mellan blocken skall vara 2-5 mm i det första skiftet.

När det är lagt är det dags för en paus på ett par dygn. Betongen måste ha härdat innan du fortsätter med nästa skift, och även nu används ett fogavstånd på 2-5 mm.6 Plötsligt går det undan! De följande skiften skall i stort sett bara staplas med en halv stens förskjutning.

 • Och man kan inte lägga stenarna fel – det ser låskanten till.7 Små ojämnheter kan elimineras med små bitar av tjärpapp mellan skiften.
 • Men det måste förstås göras innan skiftet ovanpå har lagts.
 • Framkanten på varje block skall hamna precis intill snöret.8 Bakom muren fylls upp med sand så snart att två skift har lagts.

Sanden bör inte vara för fin – bäst är 0-8 mm så att dräneringen fungerar. Annars samlas det vatten bakom muren och vattentrycket skadar muren.9 Sanden komprimeras lite för var 20 cm och det görs med en stolpe som har försetts med ett genomgående handtag.
Visa hela svaret

Får man filma in på grannens tomt?

Filma på grannens tomt Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Aktuellt lagrum Jag tolkar det som din frågeställning handlar om huruvida din granne har rätt att filma hundarna på din tomt samt vad du kan göra för att personen skall sluta.

Utgångspunkten är att man får fotografera och filma vad man vill, men det finns undantag som benämns bland annat i brottsbalken (BrB). Kränkande fotografering Ett utav undantagen är “kränkande fotografering” som du finner i 4 kap 6a § BrB. Trots brottets beteckning omfattar det inte endast upptagning av stillbilder utan även upptagning av rörliga bilder såsom film.

För detta brott krävs det att filmningen gjorts med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel såsom telefon, kamera etc. Jag utgår från att så är fallet. Det krävs vidare att det är görs olovligen och i hemlighet. Eftersom ni inte givit er samtycke till grannen så är det att anse som olovligen.

Huruvida rekvisitet “i hemlighet” är uppfyllt är inte lika självklart, då det krävs att utrustningen ska ha varit dold för den fotograferade eller att denne ska ha varit omedveten om att den för tillfället är igång. Ni verkar vid tillfället vetat om att grannen filmade. Till sist ställs ytterligare ett krav, att filmningen skett inomhus i en bostad.

Utifrån det som nämns i frågan verkar det som grannen endast filmat er tomt. Detta är inte tillräckligt för att kränkande fotografering skall anses vara uppfyllt. Ofredande Brottet ofredande är när en person agerar med ett hänsynslöst beteende och gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, 4 kap 7 § BrB.

 1. Paragrafen är väldigt öppen och kan således appliceras på många olika fall.
 2. Själva filmandet är inte olagligt som utgångspunkt, men beteendet hur man filmar kan vara att anse som ofredande.
 3. Om er granne gör det på ett hänsynslöst sätt och ni bett honom/henne flertal gånger att sluta så kan det vara att anse som en brottslig gärning.

Huruvida din granne gör sig skyldig till detta brott eller inte är svårt för mig att svara på utan att känna till alla omständigheter. Min första rekommendation är att tala med grannen och be denne sluta filma. Om grannen skulle fortsätta finns det alltid möjlighet att göra en polisanmälan.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kan Man Använda Trä Till?

Hur bygga stödmur av Byggtimmer?

Byggtips Byggtimmer : – Så här kan du använda Jabos byggtimmer tilll enklare “stödmurar”. Börja med att gräva ur första raden. Lägg ut en rad med byggtimmer, se till att de ligger stadigt mot underlaget. Borra hål i byggtimret och förankra med 12 mm armeringsjärn 60 cm långa som slås ned i marken (se bild). Bygg sedan på rad för rad, spika med 7 eller 8″ spik, 2 i varje byggtimmer. Förskjut skarvarna minst 60 cm. Förankra “stödmuren” med “ankare” (120 cm instick plus 60 cm tvärslå) som grävs in i marken och spikas fast i “stödmuren”. Max avstånd mellan ankarna 240 cm.
Visa hela svaret

Hur länge håller en stödmur?

En egenskap så god som någon för en produkt som ska hålla i minst 50 år. Med mursten har du mycket fler möjligheter att ge stödmuren det uttryck du vill.
Visa hela svaret

Vem bekostar stödmur?

Ämne: Vem äger stödmur? (läst 12457 gånger) – 0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne. Har en stödmur i slippers som ruttnat sönder totalt. Den går precis i tomtgränsen,våran tomt är den låga och grannens är den höga delen. Tomtpinnarna står i mitten.Vem står för kostnaderna när den skall bytas ut är det vi båda eller är den bara en av hushållen. Loggat Nibe 1115-10,vpa 200/70.2 st borrhål med 120 m aktivt djup Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2 Inomhuspool 40m3 24grader Fujitsu slim 12 för ac Årsförbrukning ca20000 kw/h Som jag ser det måste det ligga i bådas intresse. Lite svårt att kräva att grannen ska planera om sin tomt med slänt, så här efteråt. Loggat 126kvm 1plan IVT490 Skåne.2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för. Loggat Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla. Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

 1. Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
 2. Intrikat fråga, grannens ansvar torde väl rimligen vara att hans tomt inte ramlar ned på din, så den högre liggande bör ha ett större ansvar, och om jag får gissa är det troligen den som anlade tomten på den högre liggande marken som byggde muren, för att få så plan gräsmatta som möjligt.

Intrikat fråga, grannens ansvar torde väl rimligen vara att hans tomt inte ramlar ned på din, så den högre liggande bör ha ett större ansvar, och om jag får gissa är det troligen den som anlade tomten på den högre liggande marken som byggde muren, för att få så plan gräsmatta som möjligt. Loggat Sjövärmepump modell 1981.: http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4 Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart). Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen.3-glas i nästan hela huset. Loggat Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten. Loggat 126kvm 1plan IVT490 Skåne.2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för. Loggat Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra. Ska detta egentligen va så svårt att reda ut Vems hus byggdes först tex? Nån tidigare ägare kanske vet hur det står till Jag anser att om grannen dins tomt är högre än din så är det nog hans bekymmer till 100% att reda upp det där. Det är ju det mest logiska att det en gång är den tomten som behövde stödmuren, om inte nån tidigare ägare på din tomt fick för sig att sänka marken i trädgården och krångla dit en stödmur i slipper för att göra grannen där “uppe” nöjd, men föga troligt. Men kolla först upp om det finns nån som kan veta hur stödmuren kom till och varför. Om man VET att man har rätten på sin sida ska man stå på sig, livet är för kort för att dalta med en massa folk som är tvära MEN samtidigt ska man välja sina krig. « Senast ändrad: 05 juli 2013, 15:20:23 av “joka” » Loggat Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.2010:18159kwh 2011:12921kwh 2012:15189kwh 2013:13264kwh 2014:13064kwh 2015:12827kwh 2016:15483kwh 2017:13652kwh 2018:14399kwh Man kan ju fundera över vem som har mest nytta av en stödmur i bra skick Loggat Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra. Inte han som har lägre tomt iaf. Om min tomt som ligger högre än grannens ramlar ner över grannens tomt så får jag ju ordna det i form av en stödmur eller göra en slänt som tonar av lagom till tomtgräns så det inte ställer till eller stör för min granne som har tomten lägre än min.

Då är det ju han med högre tomt som får en slänt att klippa i samtidigt som han inte får en plan gräsmatta på tomten. Ser inte riktigt problemet i detta om jag ska va ärlig. Så som det byggdes från början ska ju gälla idag med. Så har jag byggt en stödmur för att få plan tomt hos mig och den ramlar ner efter 25år så är det ju mitt ansvar att se till att fixa det på ngt vis så grannens tomt inte blir mindre och lidande, enkelt mao.

Som sagt, ta reda vem av hushållen som har satt dit muren från början, stor risk är att det är det hushåll med den högre tomten och därmed dennes ansvar att fixa till det. Loggat Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.2010:18159kwh 2011:12921kwh 2012:15189kwh 2013:13264kwh 2014:13064kwh 2015:12827kwh 2016:15483kwh 2017:13652kwh 2018:14399kwh Om jag hade den lägre tomten skulle jag vilja ha en snygg stödmur det har antagligen inte han som bor i det övre huset så stort intresse av han vill bara ha en stödmur som håller tillbaka massorna men kan vara skitful. Loggat Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra. Jag vidhåller att det troligen är den övre grannen som äger muren, för honom är det bara viktigt att den håller emot, inte hur den ser ut. Loggat Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra. Den nedre grannen kan inte gräva bort den övre grannens tomt hur som helst, eller sätta upp en stödmur i tomtgränsen, därför är det troligast den övre grannen, eller grannarna tillsammans som byggt muren.
Visa hela svaret