Vad Kostar Ett Timmerhus Att Bygga?

Vad kostar det att bygga timmerhus? – Ett timmerhus kan kosta dig från ett par hundratusen upp till miljonen och mer, beroende på storlek och materialval. Det finns inget trendigare än ett timmerhus som du kan inreda med läckra naturliga material! Tycker du om att kombinera trä, sten och metall i klassisk eller kanske supertrendig design? Då är timmerhuset som klippt och skuret för dig! Det bästa är att du kan bygga en liten stuga för en mindre penning eller ett stort familjehus för högre kostnad – precis som du önskar! Frågan är dessvärre inte helt enkel att svara på – för att bygga ett timmerhus kan variera ganska mycket beroende på de olika val du behöver göra, som exempelvis takkonstruktion, bjälklag, innerväggar och placering av byggnad.

Kvadratmeterpriset kan variera mellan cirka 1500 och 5000 kronor. Exempelvis kan året-runt-huset på 70 kvadratmeter med 25 cm tjockt timmer kosta 1-1,2 miljoner inklusive moms. Detta innefattar både timmerstommen, tak och stomme samt vind-och vattentät konstruktion. Kom ihåg att priserna aldrig kan sättas exakt förrän du gjort dina val, se över offerten noga.

Transporter och lyftutrustningar brukar inte ingå i huspriset. Det är oftast billigare att bygga hus i timmer än i sten och betong, ändå kan timmer vara det mest intressanta – samt ett bra miljöval.
Visa hela svaret

Är timmerhus varma?

Timmer för ett bättre välbefinnande – Ditt hem är den plats där du spenderar mest tid, där du kopplar av och där du samlar dina krafter. Därför är det viktigt att ditt hem har en inomhusmiljö som är bra för din hälsa och ditt välbefinnande. Det skapar en rofylld miljö som kan minska stress tack vare träets naturliga utseende, känsla och härliga doft.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en timmerstock?

Genomsnittliga virkespriser fritt bilväg, 3:e kvartalet 2022 – Från Skogsstyrelsens statistikdatabas, rundvirkespriser, Kronor per m 3 fub (fastkubikmeter under bark) för leveransvirke.

Norra Norrland Södra Norrland Svealand Götaland
Sågtimmer tall 497 521 543 668
Sågtimmer gran 505 518 510 721
Massaved barr (tall) 289 314 304 398
Massaved gran 304 313
Massaved björk 282 312

Visa hela svaret

Vad kostar ett Honka timmerhus?

Förverkliga ditt hem enligt din budget – Timmerhus med sitt utmärkta pris-kvalitetsförhållande skapar en hållbar grund för familjelivet – ett bra egnahemshus av timmer kan byggas med den budget du har. Och bäst av allt; timmerhus bevarar sitt värde och håller från generation till generation.

Totalpriset på ett egnahem baserat på huskollektionen utgörs vanligtvis av tomten och bygglovet, anläggningsarbeten på tomten och infrastrukturen, husgrunden, huspaketets leveransinnehåll, hustekniken, kostnader i anknytning till själva byggandet samt andra obligatoriska kostnader som städning och gårdsarbeten.

Ett genomsnittligt kvadratmeterpris för ett färdigt hus utan tomt och markarbeten varierar mellan 2 300 och 2 600 €/m2 beroende på husmodellens mångsidighet, placeringsort, leveransomfattning samt utrustningsnivå. Kostnaderna kan också minskas genom att själv göra en del av arbetet.
Visa hela svaret

Hur mycket sjunker ett timmerhus?

Hur monterar man en braskamin och skorsten i ett timmerhus som sjunker de första åren då timret torkar? En braskamin är en självklarhet för de flesta som köper eller bygger ett timmerhus. Att sitta framför en varm och mysig brasa i en timmerstuga på hösten eller vintern är något av det mysigaste man kan göra, och braskaminen förlänger definitivt perioden i sommarstugan.

Men installation av en braskamin i ett timmerhus måste göras på ett speciellt sätt. Problemet med “äkta” timmerhus (de som byggs med massivt krysslagt timmer, inte de med “fusktimmer” utanpå en normal huskonstruktion som ren dekoration) är att de sjunker de första åren när timmerstockarna torkar. Ett nybyggt timmerhus kan sjunka upp till 5-7cm per höjdmeter, vilket innebär att taknocken på ett hus som är 5 meter högt kan sjunka upp till ca 30cm under en 2-3 års period.

Detta innebär att ingen inredning kan skruvas fast i väggen i både ovan- och underkant; en hög väggspegel skulle t ex knäckas om den sitter fastskruvad både vid golvet och ett par meter upp på väggen. Detsamma gäller t ex köksskåp (speciellt överskåp som inte kan stå “löst” på golvet) och annan inredning.

 • För att lösa detta problem brukar man skruva fast inredningsdetaljer som kräver väggmontage på endast en horistontell timmerstock, och sedan låta objektet (ett köksöverskåp, en väggspegel, etc.) glida vertikalt utmed väggen i takt med att väggen långsamt sjunker när trästockarna torkar.
 • Hur monterar man en braskamin och en skorsten på ett hus där taket och taknocken sjunker de första åren? Om man skruvar fast skorstenen i takgenomföringen kommer taket att trycka ner skorstenen (kanske flera decimeter!) när timmret torkar de första 2-3 åren.
You might be interested:  I Vilka Två Huvudgrupper Kan Man Dela In Trä I Byggnader?

Lösningen på detta är att låta skorstenen stå fast relativt golvet (ovanpå braskaminen), och sedan bygga en glidmekanism som håller fast skorstenen i horisontalläge men låter taket sjunka ner runt om skorstenen som står fast mot golvet. Konsekvensen av detta är att toppen på skorstenen har en konstant höjd från markytan, medans taket sjunker ner.
Visa hela svaret

Måste man isolera timmerhus?

För att få ett timmerhus energieffektivt, enligt boverkets krav, måste man på något sätt tilläggsisolera stommen.
Visa hela svaret

Hur länge håller ett timmerhus?

Den kan hålla i 100 år eller mer. – Timmerhus är tillverkade av tungt timmer, vilket gör att de kan stå emot väder och vind och ge en livslång kvalitetskonstruktion. Med rätt underhåll kan hus med timmerstomme hålla i upp till 100 år. Dessa konstruktioner är också relativt billiga att bygga.

 1. Ett timmerstommehus har flera fördelar jämfört med ett hus i block och tegel, bland annat flexibilitet i utformningen och överkomlighet.
 2. Nedan finns några tips som hjälper dig att hålla ditt timmerhus i gott skick i flera decennier framöver.
 3. Det är viktigt att underhålla ditt timmerhus ordentligt, särskilt under de första två eller tre åren.

Träet behöver skyddas från UV-ljus som kan försvaga träet och orsaka sprickor och mögel. Plattor av rostfritt stål eller aluminium kan hjälpa till att hålla timret i gott skick, medan takrännor förhindrar att bakplåt och regn skadar timmerkonstruktionen.

 1. Använd UV-skyddande färg för att undvika mögel och röta.
 2. Många hus som byggs i USA kommer inte att hålla i mer än 100 år.
 3. Den genomsnittliga livslängden för moderna hus är drygt hundra år.
 4. Äldre europeiska hus används dock fortfarande i dag.
 5. Anledningen till deras livslängd är att de är byggda med hållbara material.

Intressant nog finns det till och med hus som är över 200 år gamla i USA, som regelbundet säljs vid fastighetsförsäljningar av bostäder. Dessa hus är också billiga. Andra fördelar med ett hus med timmerstomme är hållbarhet. Ett hus med timmerstomme håller längre än ett hus i tegel.
Visa hela svaret

Är timmerhus dyrare?

Vad kostar det att bygga timmerhus? – Ett timmerhus kan kosta dig från ett par hundratusen upp till miljonen och mer, beroende på storlek och materialval. Det finns inget trendigare än ett timmerhus som du kan inreda med läckra naturliga material! Tycker du om att kombinera trä, sten och metall i klassisk eller kanske supertrendig design? Då är timmerhuset som klippt och skuret för dig! Det bästa är att du kan bygga en liten stuga för en mindre penning eller ett stort familjehus för högre kostnad – precis som du önskar! Frågan är dessvärre inte helt enkel att svara på – för att bygga ett timmerhus kan variera ganska mycket beroende på de olika val du behöver göra, som exempelvis takkonstruktion, bjälklag, innerväggar och placering av byggnad.

 1. Vadratmeterpriset kan variera mellan cirka 1500 och 5000 kronor.
 2. Exempelvis kan året-runt-huset på 70 kvadratmeter med 25 cm tjockt timmer kosta 1-1,2 miljoner inklusive moms.
 3. Detta innefattar både timmerstommen, tak och stomme samt vind-och vattentät konstruktion.
 4. Om ihåg att priserna aldrig kan sättas exakt förrän du gjort dina val, se över offerten noga.
You might be interested:  Hur Stort Hus Får Man Bygga På En Tomt?

Transporter och lyftutrustningar brukar inte ingå i huspriset. Det är oftast billigare att bygga hus i timmer än i sten och betong, ändå kan timmer vara det mest intressanta – samt ett bra miljöval.
Visa hela svaret

Hur stor del av nettoinkomsten kommer från timmer?

Massaveden klassas som Prima och Sekunda – Massaveden delas in i Prima och Sekunda. Skulle traven inte klara toleransen för Sekunda kan den klassas som Utskott eller mätningsvägras.

Orsak Prima Sekunda
Granmassaved Barrmassaved Lövmassaved Granmassaved Barrmassaved Lövmassaved
Fel trädslag,torrstock Max 1 % Max 1 % Max 1 % Max 2 % Max 5 % Max 2 %
Skogsröta (% av traves ändyta) Max 2 % Max 5 % Max 5 % Max 2 % Max 25 % Max 25 %
Kvist, klyka, dimension (exkl. övergrovt) Gran- och barrmassaved max 10 %, contorta- och lövmassaved max 20 %.
Övergrovt Ej tillåtet
Nedsmutsade stockar Max 5 %
Främmande material Ej tillåtet
Procenttalen avser volymandel, med undantag för skogsröta där procenttalen avser andel av traves ändyta.
– Var noggrann med tillåtna trädslag i avsett sortiment. – Ta inte med övergrovt virke, max 70 cm! – Se upp för föroreningar och främmande material – ta inte med brovirke.

En film från Biometria som beskriver hur man klassar massaved i de nya sortimenten Prima och Sekunda som gäller sedan 2019.
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar man på att äga skog?

Avkastning per hektar – I jordbruket pratar man ofta om avkastning per hektar, men mer sällan i skogsbruket. Om skogsägaren tänker i “per hektar” så är det lättare att få en överblick av skogsfastigheten. Virkesförrådet per hektar, skogsnettot per hektar och förvaltningskostnaden per hektar är några exempel.
Visa hela svaret

Vad kostar ett Forsgrens timmerhus?

Köp ett Forsgrens Timmerhus och få en smart friggebod på 15 kvm, till ett värde av 150 000 kronor.
Visa hela svaret

Hur tjock timmerhus?

Handtimrade hus – HANDTIMRADE HUS TILLVERKAS idag alltmera med motordrivna handverktyg. Därigenom sänks produktionskostnaden samtidigt som det tunga arbetet underlättas. Det går dock fortfarande att få timmerhus som i alla moment tillverkas med gamla tiders handverktyg men det blir naturligtvis dyrare.

I Skandinavien blockas timret genom att det rakskärs på två motsatta sidor, genom sågning eller fräsning. På över- och undersidan behålls stockens avsmalning och man timrar enligt topp-rotmodellen d v s varannan stock vänds så att toppände vilar på rotände och tvärtom. Man kan få väggar där timmerstockarna har kvar sin naturliga böj eller har rakfrästs (med bibehållen avsmalning), det senare för att snabba upp produktionen.

Den traditionella väggtjockleken i handtimrade hus har varit kring 14-15 cm (5½ tum). På 1970-talet började man tilläggsisolera bostadshus med sådana timmerstommar. Det gällde såväl nybyggnationer som gamla timmerhus. Genom generell tilläggsisolering av alla väggytor i klimatskalet missar man det mesta av den rena massivträväggens möjliga fördelar med värme/köldlagring, “träkänsla” och behagligt inomhusklimat.

 • Därför satsar allt flera timmerhusköpare på ca 20 cm tjocka timmerväggar, med kompensationsisolering i tak och golv, välisolerade fönster och ett energisnålt uppvärmningssystem, allt för att klara byggnormernas krav på energihushållning och u-värden för åretruntbostäder.
 • Invändig väggisolering sker endast i våtutrymmen och kök.
You might be interested:  Hur Får Man Bort Blåbärsfläckar Från Trä?

Vår ökade levnadsstandard har inneburit att fritidshusen vuxit i storlek och blir alltmera komfortabla. En golvyta på 80-100 kvm är nu vanlig. Tanken att bosätta sig där året runt på äldre dar finns hos många. Några krav på energihushållning finns inte för fritidshus – ännu inte kanske man ska tillägga.

 1. Till väggarna väljer man ändå oftast minst 15 cm tjockt timmer för att få ett behagligt inomhusklimat och för att själv kunna energihushålla lättare den dag man flyttar dit mera permanent.
 2. Vid handtimring timrar man normalt upp stommen hos tillverkaren, plockar ned den och monterar åter upp den på husköparens tomt.

Idag är det blockade timret i regel torkat i ugn innan tillverkaren sätter igång timringen. Det innebär att man lättare kan undvika att få med stockar som är vridningsbenägna. Tunga takkonstruktioner bidrar till maximal täthet i timmerväggar.
Visa hela svaret

Måste man måla timmerhus?

Kommentarer –

Hej, Om man inte vill ha slamfärg och inte har de bästa förutsättningarna för att använda traditionell linoljefärg (en snabbskattning då jag utgår ifrån att ni har en grov träyta och vi rekommenderar just den färgen till hyvlade träytor) har man några alternativ kvar:

Omålat. Timmerhus av till exempel senvuxen fura innehåller traditionellt stor andel kärnvirke och är ofta kådrikt. Husen i gediget timmer håller ofta i flera hundra år och behöver ingen egentlig ytbehandling för att stå emot yttre påverkan. Att rensa upp växter nära huset och se till att fukten inte tränger sig på vare sig genom tak, golv eller genom användning av för täta isoleringsmaterial i övrigt är ofta bra nog. Roslagsmahogny, En tjärblanding av lika delar tjära, linolja och lösningsmedel. Ger ett vårdande och skyddande lager mot röta och angrepp utan att krita eller smeta av sig men är en förhållandevis kortsiktig lösning som man använder framför allt på verandor, trappor, dörrar till uthus med flera. Behöver troligtvis målas var 3-5:e år. Då färgen innehåller tjära ska man veta att den inte är övermålningsbar med någon annan sorts färgprodukt.Tjära. Att tjära ett helt hus finns det folk som gör. Vet inte om jag egentligen kan rekommendera det. Dels är det doften, som visserligen är fantastisk men i lagom doser, och dels smetar tjära av sig vid sol och värme då den i stort sett aldrig torkar. Den skyddande ytan tjäran lämnar var således extra användbar till trätak, till havs, för båtar, bryggor, båthus och annat som utsattes för fukt och väta året om. Sedan gäller regeln “en gång tjära – alltid tjära”. Det går helt enkelt inte att måla över med något annat.

Så ja, vad ska vi säga. Vet inte om något av ovan lockar? Om jag själv skulle måla ett timmerhus hade jag troligtvis valt mellan naturligt obehandlat och slamfärg, Den matta och mättade kulören slamfärgen lämnar är, enligt min åsikt, magiskt vacker ihop med alltifrån vitsippor, gröna björkar till röda höstlöv och glittrande snö. Amelie

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.
Visa hela svaret