Bygga Om Platt Tak Till Pulpettak?

2. Förutsättningar – När man ska bygga på ett låglutande tak måste man tänka igenom de förutsättningar som gäller för:

friliggande hus med tomt runt omkring kedjehus, sammankopplade med garage eller förråd gruppbebyggelse, likartade hus i en bebyggelsegrupp radhus garage.

Generellt kan sägas att förutsättningarna för att bygga på med ett lutande tak är enklast vid friliggande hus och svårast vid radhus. Om man bygger på sitt hus för att få större boyta är byggkostnaderna betydligt lägre för en takpåbyggnad än för en tillbyggnad i markplan.

Det är vanligt att lutningen även på befintliga sadeltak ökas från exempelvis 14° till 45° för att öka bostadsytan. Just den byggtekniken behandlas dock inte i denna byggbeskrivning. Att bygga på ett hus med lutande tak kräver bygglov, som söks hos kommunen. Villkoren för vad och hur högt man får bygga, eller hur stort ett hus får vara finns angivet i de detaljplaner som antagits av kommunen.

Normalt brukar det inte vara några problem med bygglov om man bygger tak som lutar mindre än 45° (lutning 1:1). Bygglovsavdelningen i din kommun bedömer dock även påbyggnaden ur ett arkitektoniskt perspektiv och exempelvis kan ett enbostadshus med ett högt kulturhistoriskt värde i vissa fall anses vara olämpligt att bygga på med en takpåbyggnad.

Vid radhus- och grupphusbebyggelse kan detaljplanerna ange att husen ska följa ett enhetligt utseende. En egen påbyggnad kan då vara svårare att genomföra. Kan man göra en påbyggnad i samarbete med grannarna underlättas förfarandet. I detaljplaneföreskrifterna brukar det också anges vad en vind får användas till, exempelvis som bostad, eller förråd.

Bestämmelserna skiljer sig från plats till plats varför man bör kontakta byggnadsnämnden innan man planerar för mycket.
Visa hela svaret

Vad kostar det att lägga om ett platt tak?

Hur mycket kostar det att lägga platt tak? – Priset för att lägga platt tak varierar från projekt till projekt. Genomsnittskostnaden ligger på ca 700 kronor per kvadratmeter. Det här priset är baserat på prisstatistik från marknadsplatsen Byggstart.se, men vissa projekt blir så klart billigare än andra.
Visa hela svaret

Hur mycket snö tål ett platt tak?

Snön lyser numera vit på taken i både norr och söder, men när det kommer till skottningen gäller det att vara vaken. En meter snö på ett vanligt hustak väger lika mycket som tolv bilar, varnar försäkringsbolaget If. Snön fortsätter att vräka ned i stora delar av Sverige och som husägare gäller det att se upp när den samlas på taket.

Tyngd är en fälla som är lätt att missa. Situationen blir inte lättare när det börjar töa – den blöta snön är extra kompakt och kan öka trycket ännu mer. Ett vanligt villatak ska klara minst 150 kg snö per kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär en halv meter gammal snö, men bara 40 centimeter blötsnö.

Ligger det en meter snö på taket är snön lika tung som tolv personbilar, och då närmar sig också ett stabilare tak sin gräns. – Att en dörr är svårare att få upp kan vara ett tecken på att det är tungt på taket – om det knarrar och smäller är det också hög tid att göra något, säger Mats Larsson, skadereglerare på If.

 • För bostadsrättsföreningar är det extra viktigt att kasta ett öga på taket – de har nämligen krav på sig att skotta.
 • Har föreningen inte sett till att taket skottas får de ingen ersättning om det rasar in.
 • Får någon snö eller is över sig kan den dessutom bli skyldig att betala skadestånd, säger Mats Larsson.

För villaägaren ser det lite annorlunda ut. Brakar ett villatak samman får ägaren ersättning, så länge huset är byggt efter byggnormen. Men det är viktigt att komma ihåg att det bara gäller för bostadshuset – taket över altanen eller lekstugan täcks inte.

Men att skotta ett tak är inte enkelt för en lekman, och säkerheten är A och O. – Var minst två personer på taket och utrusta er med säkerhetslina och bra skor. Den ena personen ska lägga repet runt säkerhetsanordningen och sedan se till att linan är sträckt medan den andra utför skottningen, säger Mats Larsson.

Så skottar du säkert 1.Se upp med var snön hamnar när den skottas ned från taket. Intilliggande tak och väggstrukturer kanske inte klarar den extra belastningen, och det kan finnas människor nedanför.2. Undvik att skapa rännor i snölagret i vinkel mot taknocken.

Det kan göra snön på taket instabil så att stora mängder rasar samtidigt.3. Taket ska skottas jämnt. Snedfördelning kan göra mer skada än en stor, jämnt fördelad last.4. Ta inte bort all snön, det är lätt att skada papp, plåt och tegel. Lämna kvar mellan 10 och 20 centimeter.5. Om du inte kan eller vill skotta taket själv, anlita en snöröjningsfirma med F-skattsedel.

Då har du rätt till RUT-avdrag. För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: [email protected]
Visa hela svaret

Hur ser ett pulpettak ut?

Pulpettak – Ett pulpettak är ett tak som består av ett enda fall. Det används på byggnader med en bredd upp till 30 meter, och fallet på taket blir oftast relativt litet. Idag används pulpettak ofta på villor i modern stil och i funkisstil. Något som är vanligt är att moderna hus har två pulpettak som ställs mot varandra, så att de möts någonstans på mitten av huset men på olika höjd. Bygga Om Platt Tak Till Pulpettak Villa Hökåsen Två andra takmodeller som är värda att nämnas är mansardtak och valmat tak. Mansardtak är en relativt vanlig takmodell och kallas även för brutet tak. Villa Högalid är en villa i klassisk stil där mansardtaket verkligen kommer till sin rätt. På Villa Sandäng kan du se hur ett valmat tak ser ut, och du kan även se Villa Sandäng med ett sadeltak.
Visa hela svaret

You might be interested:  Var Kan Man Bygga Naglar I Malmö?

Hur mycket takutsprång?

Svenska bostäder förespråkar i sitt dokument Byggtekniska regler för nybyggnad och till- byggnad av flerbostadshus ett takutsprång på minst 300 mm (Svenska Bostäder, 2013). I projekteringsanvisning från Skolfastigheter Uppsala anvisas att byggnader ska förses med en takfot på minst 800 mm.
Visa hela svaret

Vad kostar det att lägga om 100 kvm tak?

Vad kostar det att lägga om 100 kvm tak? Ett riktpris för en takomläggningar är 800 till 1 800 kronor per kvadratmeter på villatak. Men det är inte bara takets yta som påverkar priset. Även typ av tak och vilket material du väljer att använda spelar in.
Visa hela svaret

Vad kostar 100 kvm plåttak?

Priset för att lägga nytt plåttak – Det behöver nödvändigtvis inte vara dyrt att lägga takplåt. Totalkostnaden hänger emellertid på en rad olika faktorer. Enligt marknadsplatsen Byggstart.se ligger genomsnittspriset på ett nytt plåttak på omkring 1.800 kr per kvadratmeter takyta.
Visa hela svaret

Vad händer om man inte tar bort snö från taket?

Får jag köra med snö på bilen? – Allt för din Volkswagen Det är olagligt att köra med ett lager is och/eller snö på biltaket. Snö och is kan jämställas med last, och räknas därmed som osäkrad last. I Trafikförordningen (1998:1276) står: “Last får inte medföras på eller i ett fordon på sådant sätt att den kan utgöra fara för person eller orsaka skada på egendom”.

Du kan få böter på 1 500 kronor om du inte håller biltaket fritt från snö och is, men det är den enskilde polisen som gör bedömningen och föraren har rätt att överklaga.– Däremot om snö eller is på biltaket orsakar en skada eller en olycka kan det ses som vårdslöshet i trafiken och du riskerar dagsböter och att bli av med körkortet.Gör det därför till en god vana att alltid borsta bort snö och is från biltak och motorhuv, både för dina medtrafikanters säkerhet och din egen.

Billjus: Det är olagligt att köra med trasiga lyktor, eller billjus som är osynliga på grund av snö. I vissa fall kan det leda till böter på upp emot 1 600 kronor. Främst utgör du en fara för andra i trafiken som inte ser dig, eller inte kan se att du blinkar inför en sväng.

Tänk på att använda en borste på strålkastarglasen för att undvika repor. Bilrutor : Det finns ingen lag som reglerar hur is- och snöfria rutorna måste vara, vedertaget bruk är dock att framrutan, främre sidorutorna samt backspeglarna måste vara rena. Om inte det uppfylls kan du vid en olycka dömas för vårdslöshet i trafik.

Registreringsskylt : En registreringsskylt måste enligt trafikförordningen kunna avläsas. Om skylten täcks av snö eller smuts kan polisen utfärda böter på 1 500 kronor. Publicerat: 21 december, 2017 Senast ändrad: 21 januari, 2019 : Får jag köra med snö på bilen? – Allt för din Volkswagen
Visa hela svaret

Är det olagligt att köra med snö på taket?

Det är olagligt att köra med ett lager is och/eller snö på biltaket. Snö och is kan jämställas med last, och räknas därmed som osäkrad last.
Visa hela svaret

Vad väger 50 cm snö?

Håll koll på snömängden Nyfallen snö väger cirka 30 kilo per kubikmeter, det gör att 30 centimeter nysnö väger cirka 10 kilo per kvadratmeter, 40 centimeter cirka 12 kilo och så vidare.
Visa hela svaret

Hur bygger man ett pulpettak?

Pulpettak med balkar – Ett pulpettak kan byggas med balkar fritt upplagda på två stöd eller kontinuerliga över flera stöd. Taklutningen kan åstadkommas antingen genom att jämnhöga balkar läggs på olika vägghöjder eller med pulpetbalkar. I det senare fallet blir bärverkets undersida horisontell, vilket ibland kan vara till fördel.

 1. Enkla raka takbalkar kan utföras av konstruktionsvirke, limträ, fanerträ eller lättbalkar.
 2. Vid spännvidder upp till 4,5 m används konstruktionsvirke med centrumavstånd 600 mm.
 3. Upp till 8 m spännvidd används lättbalkar (träbaserade I-balkar, fanerträbalkar).
 4. Vid större spännvidder, upp till 30 m, används lådbalkar av plywood eller raka balkar av limträ med centrumavstånd 4–10 m.

Balkhöjden blir cirka 1/17 av spännvidden vid en taklutning ≤ 1:14 (5°). Ett pulpettak kan också åstadkommas med pulpetbalkar. Pulpetbalkar, tillverkade av limträ, får en balkhöjd i fältmitt motsvarande cirka 1/16 av spännvidden. Den lägre balkänden får en höjd motsvarande cirka 1/30 av spännvidden.
Visa hela svaret

Hur mycket ska ett pulpettak luta?

Olika typer av pulpettak – Det går att bygga pulpettak på flera sätt, exempelvis:

SågtandstakRaka balkar i ett fackRaka balkar i två fackPulpetbalkarUpp- och nedvända sadelbalkar

Ett pulpettak med balkar kan byggas med två eller flera stöd. För att få till en bra taklutning går det antingen att lägga jämnhöga balkar men på olika vägghöjd eller lägga pulpetbalkar. När man lägger taket på pulpetbalkar blir bärverkets undersida horisontellt, vilket kan vara praktiskt.

Vanliga raka takbalkar tillverkas ofta av konstruktionsvirke eller lim- eller fanerträ. Lägger man ett pulpettak med spännvidder på upp till 4,5 meter ska balkar med konstruktionsvirke med ett centrumavstånd på 60 centimeter användas. Är spännvidden 8 meter använder man istället så kallade lättbalkar, vilket antingen är träbaserade I-balkar eller fanerträbalkar.

Handlar det om större spännvidder, upp mot 30 meter, bygger man istället med lådbalkar, vanligtvis av plywood, alternativt raka balkar tillverkade av limträ. Centrumavståndet blir då 4 – 10 meter. Det är även möjligt att bygga ett pulpettak med pulpetbalkar. Bygga Om Platt Tak Till Pulpettak Två pulpettak är också snyggt.
Visa hela svaret

Varför är pulpettak bra?

Materialkostnader för pulpettak – Då man lägger ett tak med ytpapp eller bandplåt med dubbelfalsning krävs ingen läkt. Istället består förarbetet av att man lägger ett nytt tätskikt på taket, takpapp på underlagstaket, som är anpassat för takbeklädnaden.

Materialkostnader för att sätta nytt tätskikt uppgår till cirka 80 kronor per kvadratmeter. Det tillkommer även kostnader för dagvattensystem som hängrännor och stuprör, vilket uppgår till cirka 3 000 kronor. Ytpapp skiljer en del i pris beroende på vilken tillverkare man väljer. Generellt hamnar priset för ytpapp av bra kvalitet på cirka 140 kronor per kvm.

Bandplåt som håller en bra kvalitet kostar i genomsnitt 200 kronor per kvm.

Materialkostnader: 15 000 kronor Ytpapp: 21 000 kronor Takplåt: 30 000 kronor

I nedanstående priser ingår inte eventuella kostnader för hyra av ställning, etableringskostnader eller resekostnader. Samtliga priser är inklusive moms.

Specifikation Ytpapp Takplåt
Arbetskostnader 28 800 kronor 48 000 kronor
Materialkostnader 15 000 kronor 15 000 kronor
Takbeklädnad 21 000 kronor 30 000 kronor
Avgår ROT-avdrag -8 640 kronor -14 400 kronor
Totalkostnad 56 160 kronor 78 600 kronor

Detta är en prisuppskattning baserat på data som Takexperter har samlat in. Få upp till 5 offerter kostnadsfritt hos Takexperter Ett pulpettak, ofta kallat snedtak, består av ett enda takfall. Det innebär att taket börjar längs med fasaden på den ena långsidan och slutar längs med fasaden på den motsvarande långsidan.

Pulpettak är populärt på moderna funkishus eller då man bygger egendesignade villor i modern stil. Taklutningen på ett pulpettak är vanligtvis ganska flackt, normalt 3 – 10 grader, vilket beror på att en större taklutning gör att man får en väldigt stor fasadyta på en sida av huset. För tak med en taklutning på mindre än 14 grader går det endast att använda sig av takmaterial som ytpapp och takplåt.

När man lägger pulpettak på villor brukar man ofta ha två pulpettak där det första pulpettaket har ett fall mot husets baksida medan det andra har ett fall mot husets framsida. Det andra pulpettaket sätts på en lägre nivå vilket gör att taksidorna möts ungefär i mitten på huset men på olika höjd.
Visa hela svaret

Hur långt ska råsponten sticka ut?

6) Råspont och papp: Börja spika råsponten från baksidan och fortsätt uppåt (framåt) ( 60 mm galvad i varje bräda och regel). Börja jäms med ändan på takåsarna. Ditt tak ska sticka ut 30 cm på var sida från takåsen.
Visa hela svaret

Hur stor bör Ventilationsspalten vara vid takfoten?

Ventilationsspalten vid takfoten ska vara ca 50 mm och anordnas med ROCKWOOL Vindavledare. Den används för att leda ventilationsluften upp över isoleringen och ska avslutas ca 150 mm över färdig isoleringsnivå.
Visa hela svaret

Får man gå upp på taket?

Taksäkerheten bereder människor säkert tillträde till taket och dess anordningar – Den som behöver komma upp på taket ska kunna göra det på ett säkert sätt. Beroende på byggnadens och takets utformning krävs det takstegar, gångbryggor, tillträdesluckor eller säkra fasadstegar.
Visa hela svaret

Vad kostar det att byta tak 2022?

Vad kommer ditt projekt att kosta? – På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade hantverkare och entreprenörer för att göra det enkelt att hitta kompetensen du behöver för ditt projekt. Varje gång en byggherre anlitar en entreprenör via vår gratistjänst samlar vi in prisuppgifter för projektet.

 1. Denna statistik använder vi sedan för att ta fram snittpriser och prisintervaller för olika slags byggprojekt.
 2. Priserna vi anger i denna artikel bygger alltså på faktiska kostnader som ger dig en bra uppskattning av vad just ditt takbygge kommer att kosta.
 3. Vi ser att genomsnittspriset för att bygga ett nytt tak ligger på cirka 1.500 kronor per kvadratmeter.

Vi ser även att vissa enklare projekt landar kring 1.200 kr/m2 och mer komplexa runt 3.200 kr/m2. Dessa priser inkluderar alla kostnader knutna till takbygget, det vill säga arbetskraft och inköp av material. Märk väl att oförutsedda kostnader som kan uppstå i samband med rötangrepp (tyvärr ganska vanligt när man river gamla tak) inte ingår.

Dessa merkostnader ingår vanligtvis inte i entreprenörernas offerter och därmed gör de inte heller det i vår prisdatabas. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att varje byggprojekt har unika förutsättningar och att otaliga faktorer kan påverka priset. Av denna anledning bör du ta prisexemplen vi ger med en nypa salt.

För att kunna lägga fram ett precist anbud behöver entreprenören ett konkret förfrågningsunderlag. Du kan enkelt registrera ditt projekt på Byggstart för att komma i kontakt med seriösa entreprenörer i ditt område och få anbud helt kostnadsfritt. Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

Måste man byta tak innan solceller?

Om du har solceller kan du behöva byta tak tidigare – Det finns tillfällen då det kan vara lämpligt att byta taket tidigare än vanligt och det är om du planerar att montera en solcellsanläggning, berättar Malte Rungård. – Då är det viktigt att taket och solcellsanläggningen ligger i samma fas vad gäller livslängd.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att lägga nytt tak?

Hur lång tid tar det att lägga om ett tak? – I snitt tar det 1-2 veckor att lägga om ett tak på ett privat hem. Allt beror på takets storlek, komplexitet och hantverkarens erfarenhet. En seriös takläggare ska alltid presentera en tidplan, samt se till att beställa takmaterialet så att det är på plats när takbytet startar.
Visa hela svaret

Är det billigare med plåttak?

Något som påverkar utseendet på din villa eller ditt fritidshus är valet av takbeklädnad. Utbudet är brett och både takpannor och takplåt finns i många färger och stilar. Vad är skillnaden och vad passar ditt hus bäst? – Något som påverkar utseendet på din villa eller ditt fritidshus är valet av takbeklädnad.

Utbudet är brett och både takpannor och takplåt finns i många färger och stilar. Vad är skillnaden och vad passar ditt hus bäst? Ofta är priset en av faktorerna som vägs in i valet av takbeklädnad. En vanlig missuppfattning är att plåttak är billigare än takpannor. Plåtpriserna har stigit kraftigt de senaste åren och det har resulterat i att plåttak är betydligt dyrare än exempelvis betongpannor.

Många menar även att de vill att snön lättare skall glida av taket och därför väljer takplåt eftersom man annars är rädd att taket ska rasa in under vintern. Visst släpper snön lättare från ett plåttak än ett tak med obehandlade takpannor men ett tak som är rätt konstruerat för din snözon är byggt för att klara snölasten som kan uppstå i ditt område.
Visa hela svaret

Hur många år håller plåttak?

Hur länge håller taket? En vanlig fråga är: -“Hur länge håller taket på vår villa ?” Det är en fråga som bör konditionsundersökas på plats. En teknisk livslängd på ett panntak kan vara 60-70 år om det har underhållts på ett bra sätt men ofta är t.ex. betongpannors önskade estetik av kortare tidsperiod.

 1. Erfarenheten från många takbyten visar att det är normalt med åtgärder när taken passerat 30 år.
 2. Plåttak som underhållits enligt schema kan hålla mycket länge och livslängder över 100 år är vanligt.
 3. Stuprör, hängrännor och läkt som har blivit väderutsatta är det första som brukar skvallra om att det är dags att se över takets status.

Det brukar vara efter ca 30 års användning. Om ni ska låta byta taket ska ni vara noga med att det utförs på rätt sätt enligt gällande regelverk och enligt materialtillverkarnas rekommendationer. Om ni följer regelverket så kan ni få långa garantitider så att ni kan vara säker på ert nya tak.

 1. Annat som också är vijktigt är vad som ska kontrakteras så att detaljer såsom taksäkerhet, rännor, plåtning och pannsäkring utförs enligt gällande norm och praxis.
 2. Änner ni att det är dags att få taket bedömt så ring t.ex.
 3. En besiktningsman som kikar på taket och ger en bedömning.
 4. Ta sedan in offerter och jämför dessa mot monteringsanvisningar så att ni är säkra på vad ni köper.

Skriv sedan ett kontrakt och se till att taket besiktigas innan ni betalar fakturan. Då kan ni vara säkra på att ni har ett tak som håller i flera generationer framgent. Lycka till! : Hur länge håller taket?
Visa hela svaret

Vad är dyrast plåttak eller tegel?

Kostnad – Prismässigt är det inte någon större skillnad när man jämför med tegel. Man kan säga att tegeltak i regel är något dyrare än plåttak, men i och med att det finns många priser på marknaden både för plåt och tegel kan du välja något som passar din budget.
Visa hela svaret

Vad kostar det att byta tak 2022?

Vad kommer ditt projekt att kosta? – På Byggstart har vi samlat kvalitetssäkrade hantverkare och entreprenörer för att göra det enkelt att hitta kompetensen du behöver för ditt projekt. Varje gång en byggherre anlitar en entreprenör via vår gratistjänst samlar vi in prisuppgifter för projektet.

Denna statistik använder vi sedan för att ta fram snittpriser och prisintervaller för olika slags byggprojekt. Priserna vi anger i denna artikel bygger alltså på faktiska kostnader som ger dig en bra uppskattning av vad just ditt takbygge kommer att kosta. Vi ser att genomsnittspriset för att bygga ett nytt tak ligger på cirka 1.500 kronor per kvadratmeter.

Vi ser även att vissa enklare projekt landar kring 1.200 kr/m2 och mer komplexa runt 3.200 kr/m2. Dessa priser inkluderar alla kostnader knutna till takbygget, det vill säga arbetskraft och inköp av material. Märk väl att oförutsedda kostnader som kan uppstå i samband med rötangrepp (tyvärr ganska vanligt när man river gamla tak) inte ingår.

 • Dessa merkostnader ingår vanligtvis inte i entreprenörernas offerter och därmed gör de inte heller det i vår prisdatabas.
 • En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att varje byggprojekt har unika förutsättningar och att otaliga faktorer kan påverka priset.
 • Av denna anledning bör du ta prisexemplen vi ger med en nypa salt.

För att kunna lägga fram ett precist anbud behöver entreprenören ett konkret förfrågningsunderlag. Du kan enkelt registrera ditt projekt på Byggstart för att komma i kontakt med seriösa entreprenörer i ditt område och få anbud helt kostnadsfritt. Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

Vad kostar omläggning av tegeltak?

Vad kostar det att byta taket? – Det går givetvis inte att ge några exakta summor på vad ditt takbyte kommer att kosta då priset varierar från projekt från projekt. Det vi kan göra är att ge dig en bra översikt över de olika arbetsmomenten för att byta tak och vad de kostar, så att du själv kan räkna ut vad priset för just ditt takbyte kommer att landa på.

 1. Det som har störst betydelse för prislappen är så klart ytan på taket.
 2. Ett stort tak kostar mer att byta än ett mindre tak.
 3. Så här långt är det inga konstigheter.
 4. Men man bör även vara uppmärksam på hur taket är utformat och dess befintliga skick.
 5. Är det många hörn och vinklar kan det till exempel påverka priset, samtidigt som större regelbundna ytor kan få ett lägre kvadratmeterpris eftersom själva monteringen är enklare och mängdrabatt kan förhandlas vid inköp av stora partier.

För att kunna uppskatta vad ditt takprojekt kommer att kosta har vi på Byggstart sammanställt en prisdatabas som baseras på liknande projekt som utförts inom vårt nätverk. Vi kan se att snittpriset för att byta tak ligger på cirka 1.500 kronor per kvadratmeter, inklusive moms.

Priset inkluderar de typiska kostnaderna som är knutna till att byta tak, det vill säga arbetskraft och materialinköp. Märk väl att det finns projekt som hamnar så lågt som på 1.200 kr/m2, medan mer komplexa takbyten kan komma upp i summor omkring 3.000 kr/m2. I nästa avsnitt ska vi ta en närmare titt på vilka faktorer som påverkar vad det kostar att byta tak.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

Vad kostar det att lägga om ett tegeltak?

Totalt pris för nytt tak med tegelpannor: 78 053 kr (efter ROT). Som synes är det alltså väldigt viktigt att fråga om de anbud du får in är med eller utan ROT-avdrag då detta spelar en stor roll för slutpriset och kostnaden för ditt nya tak.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en takläggare i timmen?

Få arbetet gjort billigare – De stora fördelarna med att få taket gjort av professionella hantverkare handlar om säkerhet. Dels så får du ett väl utfört arbete, som samtidigt ger dig en garanti på själva arbetet. Det betyder att du får eventuella framtida problem ordnade av samma firma, utan att behöva betala mer eller fixa själv.

 1. Här finns också säkerheten i ett tätt och välbyggt tak, när man väljer att anlita takläggare.
 2. Vi anser därför att det ska väldigt mycket till om du ska försöka själv.
 3. Annars är alltid bästa alternativet att anlita proffsen.
 4. En takomläggning genom anlitade takläggare kommer att landa på mellan 450 och 650 kronor i timmen.

Priset varierar mycket från ort till ort, där det alltid är högre priser i storstäderna. Antalet timmar arbetade beror dels på storlek på taket, men också vilket material du väljer. Det kan skifta mellan en halvtimme till tre timmar per kvadratmeter, vilket är fullt normalt.

Betänk i det här läget att du kan använda dig av ROT i denna kostnad, där 30 % av arbetskostnaden dras av. För att få en tydlig bild av vad takomläggningen kommer att kosta så är det bra att kontakta ett par, tre firmor och begära offerter på ditt hustak. Där kommer du att få en fingervisning om vad slutpriset kan bli, och med ett fast pris avtalat blir det heller inga osäkerheter rent ekonomiskt.

Så om man ska göra ett prisexempel så kan följande gälla: Du har ett tak på 100 kvadratmeter och vill lägga betongpannor. Enligt vår uträkning ovan så hamnar materialkostnaderna på ca 20 000 kronor. Säg att arbetet per kvadratmeter tar en timme, och takläggaren tar 500 timmen.
Visa hela svaret