Byta Fasad Från Tegel Till Trä?

Byta Fasad Från Tegel Till Trä
Hur går det till att byta fasad? – Byta Fasad Från Tegel Till Trä Fasader behöver bytas och fräschas upp med jämna mellanrum. I vissa fall krävs bara en enklare uppgradering av någon enstaka bräda eller en ordentlig tvätt och ommålning. Andra gånger är det läge att byta ut ytterpanelen helt och hållet. Ungefär vart tionde år behöver en träfasad målas om. Byte av ytterpanel på träfasader kan göras genom att följa dessa steg:

Undersök status – ta bort det gamla materialet och kontrollera hur stommen mår. Finns det röta som behöver åtgärdas innan ny panel sätts dit? Planera den nya panelen – välj obehandlade eller grundmålade panelbrädor. Detta påverkar priset. Undvik att skarva om det är möjligt. Montera – fibrerna ska peka neråt och monteringen ska påbörjas vid en av husknutarna. Brädorna behöver inte vara lika långa i nederkant, detta justeras senare. Måla – börja med bottenbrädorna i första ledet. Senare målas även lockläkten. Täck – den skarv som finns mellan bottenbrädorna och taksprånget behöver täckas. Spika upp och måla lockläkten.

Sen återstår det att jämna till genom att såga av fasaden i nederkant och olja in träet i nederkant så skyddar du huset från rötangrepp.
Visa hela svaret

Kan man sätta träpanel på tegel?

Att brdfodra ett tegelhus? – Hur g till vga? Har vart och tittat p ett hus som jag gillar. Gillar allt utom att det r tegel p utsidan. Kan man brdfodra ver detta eller br jag knacka bort all tegel fr att sedan brdfodra? Chevrolet BelAir 57 Audi A4 B7 2.0 TDI 2008 Hundgare www.race.nu Kvinnor beklagar sig ver att de i genomsnitt bara fr 85% av mnnens ln, men HERREGUD, de har ju sin egen ln ocks. Bladerunner Ja det r bara att regla upp p teglet och sl p panel. Ska du tillggsisolera br du dock riva ner teglet. EDIT: Tnk p att pltarbeten runt fnster, osv tillkommer. Registered User Okej, lter ju inte som att det skulle vara s besvrligt. Anledningen till att jag vill brdfodra r fr att det r mkt snyggare n tegel anser jag, ven om det r mer jobb med det. Chevrolet BelAir 57 Audi A4 B7 2.0 TDI 2008 Bladerunner Ursprungligen postat av Halvordsson Okej, lter ju inte som att det skulle vara s besvrligt. Anledningen till att jag vill brdfodra r fr att det r mkt snyggare n tegel anser jag, ven om det r mer jobb med det. Som sagt, vad gr man inte fr estetiken. Tegelkkar al 60 – 80-tal har en tendens att framkalla vomeringsreflexen hos mig. Slsmugglare Ursprungligen postat av Chefen Alabama Som sagt, vad gr man inte fr estetiken. Tegelkkar al 60 – 80-tal har en tendens att framkalla vomeringsreflexen hos mig. Verkligen, finns mnga hus som skulle f ett riktigt lyft om man dolde teglet med tr eller puts. – Har sett folk som mlar tegel. Kanske r ett alternativ.? Men vilket jobb ? =(
Visa hela svaret

Vad kostar det att byta tegelfasad?

Hur mycket kostar det att byta ytterpanel? – Det här är kanske den viktigaste frågeställningen som många husägare har när det är dags för att byta fasadbeklädnad. För att kunna svara på frågan har vi på Byggstart utarbetat en prisdatabas som utgår från hundratals projekt som har utförts med hjälp av hantverkare som ingår i Byggstarts nätverk.

 1. Vi tar emot en kopia av de olika anbuden som husägarna får och en kopia på fakturan för det anbud som byggherren har valt.
 2. Totalpriset för att byta fasadbeklädnad hamnar i regel mellan 1.400 och 2.500 kronor per kvadratmeter väggyta, med ett snittpris på 1.600 kronor per kvadratmeter.
 3. För ett helt hus kan alltså kvadratmeterpriset ha en stor inverkan på slutfakturan.

Lite längre ner i artikeln går vi igenom vilka parametrar som avgör om ditt projekt hamnar på nedre eller övre halvan av prisskalan. Priserna ovan inkluderar alla arbets- och materialkostnader som är knutna till projektet. De täcker alltså in både det material som entreprenören köper in och de som du själv ombesörjer inköpet av.

 • Priserna är mest representativa för bostäder av normal storlek.
 • Med normalbostäder menas fastigheter med två eller två och ett halvt plan.
 • Ett sådant hus har en väggyta på cirka 240 kvadratmeter vilket ger ett totalpris på 380.000 kronor om kvadratmeterpriset ligger på cirka 1600 kronor.
 • För större bostäder kan priset per kvadratmeter bli något lägre.

Anledningen till det är att det finns några skalfördelar som gör att större projekt blir billigare i förhållande till de mindre. Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en fasadrenovering?

Lästid: ca < 1 minuter Ett riktvärde för vad en fasadrenovering kostar kan vara från 350 – 1200 kronor per kvadratmeter fasad för avfärgning respektive hel nedknackning och omputsning inklusive ställningskostnader. Därtill kommer kostnader för eventuella tillkommande arbeten som fönsterbyte eller tilläggsisolering. De snare åtgärderna kan dock ofta bättra på projektekonomin. Även om fönstren kan förväntas klar sig något eller några år till kan det vara lönsamt att renovera eller byta ut dem när man ändå har en fasadställning monterad. Vid helrenovering av fasader är det också oftast lönsamt att passa på att tilläggsisolera huset. Den extra isoleringen minskar uppvärmningskostnaderna och ett tätt hus ger bättre inomhusklimat med t ex minskat drag. Byta Fasad Från Tegel Till Trä
Visa hela svaret

Vad kostar ny träfasad?

Kostnad för fasadrenovering Priset för att bygga ny eller renovera en fasad kan variera med tiotusentals kronor beroende på vilket material du väljer och vilket underarbete som måste utföras. Byte av träpanel kan kosta omkring 1 700 kronor per kvadratmeter medan puts av en fasad kan kosta över 2 500 kronor per kvadratmeter.
Visa hela svaret

Hur länge håller en träpanel?

Hur länge håller de olika delarna på ett hus och vad kostar det att åtgärda? – Vi tar det nerifrån och upp! Dränering

Livslängden varierar beroende på vilken mark ditt hus står på. Står ditt hus högt beläget på ett berg förlänger du livslängden medan om huset står på sand eller lera förkortas livslängden. Olika delar i en dränering har olika livslängd. Dräneringsrör ca 25 år, dränering med platonmatta ca 30 år och dagvattenledningar utanför huset ca 50 år. Kostnad för ny dränering är ca 3 000 kr – 4 000 kr per löpmeter.

Fasad

Livslängden på en fasad varierar. En tegelfasad har en livslängd på minst 100 år. En träfasads livslängd är ca 40 år och en putsad fasad ca 30 år. Både trä och putsfasaden behöver målas om runt vart tionde till vart femtonde år. Pris för att måla om ett hus är ca 800 kr per kvm. Pris för byte av träpanel är ca 1 700 kr/kvm medan kostnaden ny puts är ca 2 500 kr/kvm.

Fönster

Beroende på material av fönsterkasett varierar livslängden. En träkasett kan hålla i ca 60 år, en aluminiumutsidekasett i ca 80 år och en PVC-kasett i ca 30 år. Glaspartiet i ett isolerglasfönster kan få “punktering” efter ca 40 år. Vid en sådan punktering är isoleringen brutet mellan glasen vilket leder till att luft kommer in och skapar en immighet på glaset. Ett träfönster bör kittas och målas om vart tionde år. Pris för att kitta och måla om ett fönster varierar beroende på storlek etc. Timpris för en målare är ca 550 kr/tim. Pris för nya fönster varierar beroende på storlek och material.

You might be interested:  Hur Länge Får Man Bygga På Kvällen?

Yttertak

Här kan du läsa mer om olika yttertak.

Skorsten

Kanalernas tätskikt bör ses över vart fyrtionde år. En effektiv metod för att täta rökkanalerna är glidgjutningsmetoden. Via skorstenen applicerar men med ett specialverktyg en fiberarmerad keramisk tätningsmassa. Det kostar ca 1 400 kr/löpmeter.

Accepterar du användning av cookies?
Visa hela svaret

Vilka risker innebär det att montera träpanel på en yttervägg?

Utformning, montering och skarvning – Några detaljer i den konstruktiva utformningen som man särskilt bör uppmärksamma för att försäkra sig om en hållbar fasad kan formuleras i följande grundregler (gäller såväl stående som liggande panel):

Med en luftspalt mellan panel och vattenavvisande vindskydd fungerar ytterväggen enligt tvåstegsprincipen, det vill säga det vatten som trots allt tränger igenom det yttre skyddet hindras av det inre skyddet att nå väggkonstruktionen. Vid sockel och över fönster behövs särskild vattenavledning av till exempel plåt. Uppåtvända ändträytor bör täckas. Andra uppåtvända träytor kan lutas så att vattnet rinner av. Nedåtvända ändträytor ska utformas så att de kan ytbehandlas och underhållas. Panelen avslutas lämpligen ≥ 200 mm över mark. Panelbrädor bör varken vara för breda eller för tunna. I bägge fallen finns det risk för svällning, krympning, kupning och sprickbildning. Panelbrädors framsida och kantsidor bör vara industriellt grundbehandlade eller grundbehandlas på plats före montering. Skarvning av panelbrädor på plats bör i möjligaste mån undvikas. Stora längder kan erhållas genom användning av fingerskarvat virke. Bild 2 visar förslag till lösning om man ändå måste skarva. Brädor ska fästas på ett sådant sätt att virket inte spricker och infästning ska inte utföras genom två brädor som måste kunna röra sig inbördes. Infästning nära ändträ är alltid riskabelt. Huvud på fästdon ska ligga jämnt med brädans yta, varken djupare eller högre. Träpanel bör efter montering kontrolleras så att den är fri från sprickor och hål.

Byta Fasad Från Tegel Till Trä Bild 1. Liggande profilerad panel spikas med en spik 30 mm från brädans underkant. Byta Fasad Från Tegel Till Trä Bild 2. Skarvar bör undvikas. Liggande panelbrädor kan skarvas genom att brädor kapas vinkelrätt och monteras dikt an mot varandra. Hål för spik eller skruv förborras och brädorna spikas eller skruvas snett in i bakomliggande läkt. Skarvar bör fördelas jämt över fasadytan.
Visa hela svaret

Vilken fasad är billigast?

Så är en fibercement fasad billigare i längden då den är mer tålig och slitstark och kräver mycket mindre underhållsarbete än en träfasad.
Visa hela svaret

Hur länge håller en tegelfasad?

Tegel håller längst mån, sep 14, 2015 08:00 CET Byta Fasad Från Tegel Till Trä De våldsamma klimatförändringarna sätter våra bostäder på hårda prov och får oss att revidera vår syn på byggmetoder och -material. Därför har vi under de senaste åren sett en markant ökning av hus som byggs med tegel och tegeltak. I Sverige har trähusen under de senaste åren ersatts av hus i tegel med tegeltak.

 • Limatförändringarna som bland annat innebär att nederbörd och blåst har blivit allt kraftigare, har varit speciellt påfrestande för trähusen, och i södra Sverige i synnerhet har de blivit för dyra i drift.
 • Den här utvecklingen bekräftas av nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB).
 • Sedan 2012 har det varit en stadig ökning av nybyggnation och nivån närmar sig tiden före krisen.

Men byggmönstret har förändrats och nu byggs det markant fler tegelhus och i gengäld färre trähus än tidigare. Lång livslängd optimerar ekonomin Ökningen av murstenshus beror i första hand på teglets unika hållbarhet, de minimala kraven på underhåll och den goda totalekonomin.

Under en period på flera år i följd kan ett hus i tegel med tegeltak visa på en betydligt bättre boendeekonomi jämfört med ett trähus under samma period, säger Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation.se och Byggitegel.se. Han förklarar att ett tegelhus kan vara lite dyrare vid etableringen men därefter blir de årliga kostnaderna betydligt lägre.

Det beror bland annat på teglets långa livslängd på minst 100 år. – Om man jämför teglets livslängd med träets, som normalt bara har en hållbarhet på 20-50 år, är det klokt att ändra byggmönster. Trä kräver dessutom ganska mycket underhåll för att hålla så länge.

 1. Det är sådana fakta som folk har tagit till sig.
 2. Det är en tendens som vi i tegelbranschen tror kommer att växa sig ännu starkare under de kommande åren, säger Tommy Bisgaard.
 3. Minimalt behov av underhåll Hus i tegel kräver i stort sett inget underhåll.
 4. Det beror bland annat på att tegel varken vittrar sönder eller bryts ner av väder och vind.

Det bleks heller inte av solens ultravioletta strålar utan bevarar sin färg och får med åren en vacker och naturlig patina. Därför behöver inte tegel – i motsats till trä – någon ytbehandling eller målning. Det finns alltså både tid och pengar att spara genom att välja mursten.

Terförsäljningsvärdet på ett tegelhus är också högt, även om det har gått 75 eller 100 år. Tegelhus med en innervägg i tegel har dessutom ett väldigt bra inomhusklimat och ger inte näring åt mögel eller röta i konstruktionen. Läs mer om livslängd och underhåll av tegel och murstensbyggnation på För ytterligare information, kontakta: Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:[email protected] www.tegelinformation.se Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen “Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande.

Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus. Taggar: : Tegel håller längst
Visa hela svaret

Hur lång tid tar Fasadbyte?

Byta fasad och tilläggsisolera: ca 2 veckor – Om fasaden är sliten kan det vara en idé att byta den, då passar många också på att tilläggsisolera samtidigt. En liten notering dock – du får ut mest värde om du tilläggsisolerar vinden eftersom värme stiger.

 • Men ska du ändå byta panel bör du i alla fall överväga tilläggsisolering av väggarna.
 • Att byta fasad på ett 120 kvadratmeter stort hus och tilläggsisolera det tar cirka 2 veckor,
 • Arbetsgången är sådan att det först byggs en ställning.
 • Därefter demonteras befintlig panel.
 • Nya gipsskivor för vindskydd monteras och dessa kläs med fasadisoleringsskivor.

Utanpå dessa sätter man upp spikläkt. Arbetet avslutas sedan med att man monterar den nya panelen mot läkten. Läs mer: Vad kostar det att byta fasad och tilläggsisolera? Byta Fasad Från Tegel Till Trä Torpanders målade om sitt hus. Foto: Torpanders
Visa hela svaret

När är det dags att byta fasad?

När är bäst tid att byta fasad? – Det går att byta fasaden hela året, men ska du passa på att tilläggsisolera och måla om hela huset är det bättre under maj – juli. Det är viktigt att vädret är torrt så att det inte kommer in fukt bakom panelen under själva fasadbytet.
Visa hela svaret

Kan man byta fasad själv?

Är du trött på din fasad och vill få en ny fräsch i ett annat material? Eller har virket börjat släppa eller ruttna? Då är det hög tid att agera. En renovering av din fasad kan i tid motverka fuktskador på huset och dess stomme. Ibland är kanske bara en enstaka bräda dålig, men ofta kan hela fasaden behöva bytas ut.
Visa hela svaret

Kan man sätta ny panel på den gamla?

Liggande panel Frågeställare: Irja Sandin Hej, Vi vill, efter att ha plockat bort eterniten på vårt hus, få fram husets ursprungspanels utseende. Några frågor kopplade till detta: 1) Om vi lägger på ny panel utanpå den gamla, behöver vi kompletteringsisolera då? Och isf.

vilka isoleringsmaterial är bäst? Och kan man isolera innifrån, eller gör det bäst utanpå den gamla panelen? 2) Vi vill gärna ha en liggande panel, vilket typ av bräder och material fungerar bäst då? 3) Vilka är de miljösmartaste färgerna att välja för att måla vår nya panel? Stort tack för svar! Jag är medlem men hittar inte mitt medlemsnummer just nu.

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Altan?

Kortet verkar ha kommit bort. Mvh irja Sandin Svar: Ofta är fasadpanelen under eterniten intakt. Man brukar bara behöva komplettera fönstersnickerier/- foder och måla om. Om ni vill sätta upp ny panel utanpå kan ni passa på att sätta vindtät duk eller vindpapp under den nya panelen för att minska avkylning av konstruktionen.

Om ni använder linoljefärg behöver ni inte ha luftspalt under panelen. Linoljefärg är underhållsvänlig, dryg och miljövänlig. Om ni väljer att isolera under den nya ytterpanelen bör isoleringen vara hygroskpoisk (läs mer i ) om husets väggar i övrigt är hygroskopiska. Tilläggsisolering utanpå huset kan bli ful med djupt liggande fönster, fasad hängande över grunden och konstiga anslutningar mot tak och eventuella utbyggnader som takkupor och verandor.

Rådgör med en erfaren arkitekt. Invändig isolering skonar exteriören men kan innebära en hel del snickeriarbeten med att demontera och återmontera socklar, snickerier runt fönsternischer, eventuell takstuck, mönsterlagd parkett osv. Man får bedömma från fall till fall och kanske välja att bara isolera de mest utsatta väggarna.

Panelens utförande bör anpassas till husets arkitektur och karaktär. Den kan vara fältindelad, kombinerad stående/liggande, pärlspontad, avfasad, överlappande osv. Om den ursprungliga panelen inte finns kvar kan äldre ritningar som visar originalutförande finnas på kommunens bygglovarkiv och länsmuseet kan ofta hjälpa till med gamla foton på huset eller liknande hus.

Är en oberoende, ideell förening som jobbar för skydda, vårda och bevara byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider. Det gör vi genom att skapa opinion, sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård, beprövad byggnadsteknik och hållbart byggande. : Liggande panel
Visa hela svaret

Vad är bra med träfasad?

Målad träfasad: – Vad är träfasad? Som det låter så är det en fasad av trä – vanligen av lärk, gran eller av kärnfuru. det vanligaste valet i Sverige som gör huset varmt och levande. Vilka fördelar finns? Fördelarna är många med en målad träfasad. Du själv kan på många sätt sköta underhållet utan någon fackman.

Du kan tvätta och måla om vid behov. Du har dessutom en stor valfrihet gällande färger – det går att ändra huset precis som du vill. Rätt byggmetod och rätt sorts underhåll kan göra att din fasad håller i flera hundra år. Det är lätt att reparera, det är lätt att korrigera mindre fel och dessutom så är det väldigt miljövänligt.

Nackdelar? Den stora nackdelen handlar just om underhållet. En målad träfasad kräver ganska regelbundet underhåll och du får vara beredd på att lägga ganska många timmar på detta varje år. Hur ofta ska man måla om? Ungefär vart sjunde år kan det behövas en ny strykning.
Visa hela svaret

Varför spricker träfasad?

Spricka på en putsad fasad – Mindre sprickor på en putsad fasad, som inte kan härledas till sättningar, beror vanligen på att spänningar uppstått i putsen. Det kan ske på grund av exempelvis temperaturförändringar, eller att en felaktig lagning utförts. Sprickor i en putsfasad bör lagas ganska omgående, eftersom vatten annars tränger in och gör att skadorna snabbt blir större.
Visa hela svaret

Måste man ta bort gammal panel?

Yttervägg utifrån – Att isolera ytterväggen utifrån är det mest lämpliga på grund av att den gamla väggen då får något högre temperatur. Det är ett omfattande arbete eftersom även fasaden måste bytas eller tas ner. Om du har planer på att förändra husets fasad är det här ett utmärkt tillfälle att samtidigt tilläggsisolera.

Fördelen med utvändig isolering är att isolerskiktet blir obrutet och därmed ger bästa effekt. Dessutom påverkar du inte rummens storlek invändigt. ISOVER Fasadskiva är en styv glasullsprodukt som har ett mycket bra isolervärde. Denna produkt placeras utvändigt mot den befintliga väggstommen. Har du en trä- eller stålregelstomme ska du välja ISOVER Fasadskiva P som har ett papper på ena sidan.

Är väggen av t ex betong som är vindtätt ska du använda ISOVER Fasadskiva utan papper. Den pappbeklädda Fasadskivan ska monteras med pappret vänt inåt mot regelstommen. I och med att pappret kläms mellan Fasadskiva och regeln så vindskyddas den lätta isoleringen som finns mellan trä- eller stålregelstommen.

 • Har du plats för mer än ett lager isolering är det en god idé att fylla på med ett till.
 • Regla då först med exempelvis 45 x 45 mm liggande reglar på c-avstånd 600 mm.
 • Om du vill ha tjockare isolering i det innersta lagret kan du behöva kraftigare reglar.
 • Det är viktigt att isoleringen placeras tätt emot den gamla väggstommen för att få nytta av isoleringen.

Bästa resultat får du om du tar bort det befintliga fasadmaterialet ända in till vindskyddet. Ta bort eventuella knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder runt fönster och dörrar samt spikläkten. Här beskriver vi hur du tilläggsisolerar med två lager isolering.
Visa hela svaret

Hur fäster man träpanel?

Spika upp panelen Det vanligaste är att spika upp panelen (max c/c 600 mm). Vi rekommenderar att du spikar i innerkant av fjädern, på skrå in i panelen. Om det är en Finess- panel (dold spikning) som ska sättas upp så sätter du spiken i en 45-graders vinkel i spikspåret som är markerat på fjädern.
Visa hela svaret

Kan man ha träpanel i duschen?

Montera träpanel i badrum – När man monterar träpanel behöver man först limma fast regler på väggen, så att inte väggens tätskikt skadas. Därefter monteras träpanelen så att det blir ett mellanrum mellan väggen och träpanelen så att fukten kan dunsta.

Det bästa är att använda obehandlat trä där fukt kan sippra ut genom träet. Det går också att måla träpanelen med oljor som fortfarande låter träpanelen andas så att inte fukten stängs inne i träpanelen, dock rekommenderas att du endast målar på framsidan av panelen. Träpanel ska inte monteras i våtrumszonerna 0 och 1 i badrummet, vilket omfattar området kring duschen och badkaret och en meter därifrån.

Annars är risken stor att panelen utsätts för betydande vattenstänk vilket kan leda till att träet ruttnar eller möglar då panelen inte får torka ut helt då den blivit fuktig. Om du är osäker kan du anlita ett professionellt badrumsföretag som kan fundera ut den bästa lösningen för att sätta träpanel i ditt badrum så att det inte senare leder till fuktskador.
Visa hela svaret

Måste man ha plast i yttervägg?

Ska det finnas ångspärr i yttervägg? – Ja, ångspärren skyddar inner- och yttervägg från fukt. Utan ångspärren kan den varmare och fuktigare inomhusluften ta sig igenom ytterväggen där den sedan omvandlas till kondens. I värsta fall leder fukten till röta och mögel.
Visa hela svaret

Måste man ha luftspalt i yttervägg?

Förebyggande åtgärder – För att förebygga skador gäller det att säkerställa att vatten inte tränger in i konstruktionen samt att det vatten som tränger in ges möjlighet att torka ut. I rapporten rekommenderar Sven Olof Mundt-Petersen ett antal åtgärder som tillsammans kan minska risken.

 • En grundläggande förutsättning är att ha en tillräcklig luftspalt bakom fasadskiktet.
 • Den bör vara minst 20 millimeter bred och läkten ska vara vertikal, så att vatten kan rinna nedåt och dräneras ut från fasaden.
 • Luftspalten bakom fasadtegel bör vara minst 50 millimeter för att minska risken att den sätts igen av brukssuggor.

Både vindskydd och isolering ska vara av material som släpper igenom ånga så att konstruktionen kan torka ut. Längst ut i väggarna bör täta material som cellplast undvikas. Ibland används skivmaterial som vindskydd långt ut i konstruktionen. Man ska då undvika fuktkänsliga skivor som till exempel magnesiumoxid-, plywood-.
Visa hela svaret

Måste man ha luftspalt bakom panel?

Panelbyte – så här gör du! En frisk och fin ytterpanel är mer än bara snygg, det är också ett viktigt isolerande skydd mot väder och vind. Men för att du ska kunna byta, montera och måla panelen på egen hand krävs särskilda kunskaper och visst material.

 • I den här artikeln förklarar vi hur du gör och vad du behöver för att lyckas med ditt panelbyte.
 • Bakom panelen finns trästomme och värmeisolering.
 • Innan panelen sätts upp behöver väggkonstruktionen skyddas med ett vindskydd.
 • Vindskyddet har, som namnet antyder, uppgiften att hindra blåst och vind från att ta sig in bakom fasadskiktet.
You might be interested:  Bygga Om Bil Till Epa Pris?

Utan vindskydd kan alltså värmeisoleringens egenskaper försämras. Vindskyddet bör dessutom ha en vattenavledande och vattenavvisande funktion, så att inte fukt tränger in i konstruktionen och isoleringen. Kärt barn har många namn, och i vindskyddets fall är det exempelvis: vindtät, vindpapp och vindduk.

Oavsett vilken typ av vindskydd du väljer är det viktigt att komma ihåg att skyddet både ska vara vindtätt och regntätt. Dagens moderna vindskydd brukar vara väldigt tunna och rullas ut som dukar. Det vanligaste sättet att montera dessa är att fästa dem i den bakomliggande träkonstruktionen. Det finns även en annan typ av vindskydd som kallas för vindskyddsskiva.

Dessa skivor av gjorda gips och brukar vara 9 mm tjocka. Nackdelen med vindskyddsskivor är att de kräver mer monteringsarbete än vanliga vindskydd, men fördelen är att de även bidrar med ökad stabilitet till konstruktionen. Vill du veta mer? Hör bara av dig, och ställ så många frågor du vill.

 • När du målar om huset ser du till att din träfasad får ett avgörande skyddslager mot bland annat solens UV-strålar, regn, påväxt, sot och eventuellt saltstänk.
 • Utan detta skydd slits fasaden betydligt snabbare, och kommer därför att behöva bytas ut i förtid.
 • Att slarva med ommålningen kan alltså innebära en onödigt stor kostnad, som ofta är minst 3 ggr större än beloppet du betalar för att måla om fasaden med rätt färg på rätt sätt.

När vindskyddet monterats bör en luftspalt byggas. Detta motverkar att fukt som tagit sig förbi panelen ska leta sig in i konstruktionen via infästningar. Därför behöver även en så kallad vertikal luftningsläkt monteras på vindskyddet innan den horisontella spikläkten monteras.

På så sätt ser du till att vattnet som hamnar på ovansida av den horisontella spikläkten inte når vindskyddet, eftersom de två materialen inte har någon kontakt med varandra. Tillsammans med panelen utgör luftspalten den så kallade “tvåstegsprincipen”. Med denna princip hindras vattnet i två steg: av både panel och luftspalten.

Det gör att vattnet inte når väggkonstruktionen. Tänk på att: Luftningsläkten ska fästas i träreglarna i konstruktionen med ett centrumavstånd på 600 mm. Detta förutsätter även att träreglarna i konstruktionen också är monterade med samma avstånd. Tips: Ett alternativ till luftningsläkt är även att montera små distansplattor av board mellan vindskydd och spikläkt. Byta Fasad Från Tegel Till Trä Nästa steg är att montera en horisontell spikläkt på luftningsläkten. Spikläkten ska monteras med centrumavstånd på 600 mm – detta då panelen kräver ett spikavstånd på just 600 mm. Spikläktens funktion är, som namnet antyder, en läkt som panelen ska fästas i.

När det är dags att montera träpanelen lär du märka att panelen ofta har en finsågad sida, vilket har som syfte att ge bättre fäste åt målarfärgen. De två vanligaste virkestyperna som används för träpaneler är gran och furu. Gran kan vara fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är en virkestyp som tar upp vatten långsammare än furu, vilket gör den mer beständig.

Vad gäller virkeskvalitet så rekommenderar vi G4-2 eller bättre. Då kan du vara säker på att virket är tillräckligt hållbart och beständigt. Tänk på att: När det är dags att måla panelen bör ytorna vara torra, fria från mögel och virkets fuktkvot bör inte överstiga 16%.

 1. Vi på Prestigo är professionella målare med lång erfarenhet av träpaneler.
 2. Så ser vi till att du precis den expertis och höga kvalitet du eftersträvar.
 3. När spikläkten är monterad är det panelens tur! Framsidan på ytterpanelbrädorna är finsågad, vilket gör den lätt att känna igen.
 4. Baksidan på ytterpanelbrädorna är hyvlad och ska därför ej målas.

Så kom ihåg: Måla endast framsidan! Då kommer brädan att kunna andas och röra på sig på rätt sätt. Framsidans två kanter brukar vara rundade eller fasade, vilket är en standardprofil enligt svensk standard. Vad gäller storleken på profilen så finns det enligt svensk standard två olika tjocklekar som är vanligast: 22 mm och 28 mm.När det gäller bredden är variationen större.

Standardstorlekarna är då 95 mm, 120 mm, 145 mm, 170 mm och 195 mm. Dessa typer av panelbrädor kan användas både som så kallade “bottenbrädor” och “lockbrädor” vid val av lockpanel. Väljer du istället lockläkt? Då finns endast en standarddimension: 22 x 45 mm. Vill du veta mer?, Se även till att kapa ändarna i trät nertill på panelen med en 15 graders lutning så att den yttre delen av panelen är längst ner.

Detta för att virket inte ska vara mer utsatt för vatten än om de kapas jämnt och vattnet lättare kan rinna av. Tänk på att: När bottenbrädan monteras bör denna sitta med ett mellanrum som gör att lockbrädan överlappar med minst 20 mm på vardera sida.

Bottenbrädorna spikas centriskt, med ett maximalt avstånd på 1 200 mm. Lockbrädorna ska antingen dubbelspikas eller skruvas. Om du spikar bör spikavståndet vara mindre än 600 mm. Om du istället skruvar är det viktigt att se till så att skruvarna inte går igenom bottenbrädan. Väljer du lockläkt? Då bör denna spikas centriskt med ett maximalt avstånd på 600 mm.

OBS: Panelen rör sig med tiden, vilket kan ge upphov till springor. Därför är det viktigt att du målar panelen en gång innan du sätter upp den – då slipper du se trä i springorna. Tips: Vi på Prestigo rekommenderar att du använder varmförzinkade spikar. Byta Fasad Från Tegel Till Trä Vi är utbildade hantverkare och målare med lång erfarenhet, och för oss är transparens och lyhördhet A och O. Därför är vi gärna med redan vid planeringsstadiet av ditt och din, Med vår experthjälp kan du komma igång snabbare, med rätt material och åtgärder.
Visa hela svaret

Vad fäster på tegel?

Betongskruv från ESSVE är avsedd för snabb och enkel förankring i betong, tegel, hålsten och håltegel. Specialhärdad skruv som dras direkt i ett borrat hål, utan plugg. Finns i olika varianter och ytbehandlingar. Lättbetongskruv används för att fästa något i porösa material.
Visa hela svaret

Hur fäster man träpanel?

Spika upp panelen Det vanligaste är att spika upp panelen (max c/c 600 mm). Vi rekommenderar att du spikar i innerkant av fjädern, på skrå in i panelen. Om det är en Finess- panel (dold spikning) som ska sättas upp så sätter du spiken i en 45-graders vinkel i spikspåret som är markerat på fjädern.
Visa hela svaret

Kan man ha träpanel i badrum?

Montera panel i våtutrymmen I ett våtutrymme kan det lämpa sig bättre med en granpanel eller en kvistfri panel med 12 eller 16 % fuktkvot. Det krävs att det finns en ventilerad luftspalt bakom panelen. Panelens nederkant ytbehandlas för att stå emot eventuell fukt. Avståndet mellan golvet och panelens början måste vara minst 100 mm och panelen måste gå över golvmaterialet. Vid inbyggnad av rör med avstängningsanordning är det nödvändigt att kranen även fortsättningsvis är åtkomlig. Bygg först en underkonstruktion av reglar. Täck med spontad panel och fäst den avtagbara luckan med magnetlås. Elektriska kontakter och strömbrytare kan flyttas ut till rätt läge i panelen genom att en förlängningsdosa monteras. Vid ett badkar måste avståndet mellan panel och badkar vara minst 150 mm. Om panelen monteras liggande ska fjädern vara uppåt. Använd en profil där vattnet kan rinna av på ett bra sätt. : Montera panel i våtutrymmen
Visa hela svaret