Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Göta Kanal?

Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Göta Kanal
Vanliga frågor om Göta kanal – och svaren När började Göta kanal att grävas? Göta kanal började grävas 1810 och grävandet startade samtidigt i Motala och i Forsvik. Totalt tog det 22 år att bygga Göta kanal. Slussen i Forsvik är den äldsta slussen i hela systemet och det är också den enda slussen som är uthuggen ur berg.

 1. Hur många män behövdes för att gräva Göta kanal? Under hela byggnationen deltog sammanlagt runt 58.000 soldater men också civila och ungefär 200 ryska desertörer.
 2. Det finns fakta på att det under 1812 arbetade cirka 7000 man samtidigt med att gräva, spränga och schakta bort jord.
 3. Varför har man grävt kanalen så krokig? Man har följt den naturliga höjdkurvan i naturen så att man har kunnat använda ena sidan som “vägg”.

Då behövde man bara bygga en bank på kanalens ena sida. På så sätt kom även alla jordmassor som grävdes upp till användning, och inget behövde fraktas bort. Varför grävde man en kanal när det finns vattendrag bredvid? Även i de naturliga vattendragen hade man varit tvungen att bygga slussar.

 • Det är mycket svårare både att bygga och att reparera slussarna om man måsta dämma upp naturliga vattendrag.
 • I naturliga vattenleder varierar vattenståndet också mycket, vilket ställer till problem, speciellt i slussarna.
 • Vad hade kanalbygget för betydelse för vår historia? Den moderna verkstadsindustrins utveckling i Sverige är troligen den viktigaste betydelsen som kanalen haft för landet.

På Motala verkstad fick blivande ingenjörer och verkmästare utbildning i modern verkstadsindustri. Här utvecklades ett stort kunnande i gjutjärnsteknik som kom landet till godo. Samtidigt växte Motala till en modern industristad. Karlsborgs fästning ses som en direkt följd av kanalbygget.

När Sverige förlorade Finland 1809 ansåg man att Stockholm låg för oskyddat, nära fiendeland. Det som behövde skyddas vid krig, vapen, guld, kungafamiljen, regeringen mm, skulle vara säkrare på en stark fästning inne i landet. Kanalen gjorde transporten dit möjlig. Det tog nästan 100 år att bygga Karlsborgs Fästning, 1820-1909, men den blev ändå aldrig helt färdig och togs aldrig i bruk för sitt ursprungliga ändamål.

Under andra världskriget förvarades guldreserven här. Numera har Livregementets Husarer, K3, Fallskärmsjägarskolan och Försvarsmaktens överlevnadsskola sin förläggning på fästningen. Förutom försvarsverksamheten finns civila bostäder, affärer, café och museum inom fästningsområdet.

 1. Analen är idag ett av Sveriges starkaste turistiska varumärken.
 2. Användes några smarta lösningar som fungerar än idag? När man läser på om hur kanalen är byggd blir man imponerad av hur genialt, men enkelt, man löst olika problem.
 3. Stämportarna är ett exempel.
 4. Det är portar som alltid stod öppna på flera ställen i kanalen, särskilt på längre sträckor utan slussar, och de hade två syften.

Skulle ett ras inträffa i kanalen, så slog de automatiskt igen av vattensuget. På så sätt tömdes bara en kortare sträcka och förstörelsen kunde minimeras. Att det fungerade fick man bevis för 1847 när högbanken i Venneberga brast. Bara 100 meter bort slog stämporten igen och hindrade att en längre sträcka tömdes.

 1. Idag är dock stämportarna låsta och stängs inte automatiskt.
 2. Stämportarnas andra funktion används dock fortfarande, och det är att kunna tömma kortare sträckor av kanalen för reparationer.
 3. Vid kanalbyggandet var man tvungen att korsa både bäckar och större vattendrag.
 4. Detta vatten ville man inte ha in i kanalen.

Dels blir det svårt att reglera vattenståndet, till exempel skulle bassängerna vid slussarna fyllas väldigt snabbt vid vårfloden. Dels skulle vattnet föra med sig en massa slam, som skulle göra kanalen för grund. Därför finns ett imponerande system av bigravar (diken) och stensatta kulvertar under kanalen, som leder vattnet till andra flöden.
Visa hela svaret

Hur många dog under bygget av Göta kanal?

Göta kanal
Byggnadsverk
Göta kanals heraldiska vapen
Land Sverige
Län Östergötland, Västra Götaland
Längd 190,5 km
Bredd 7,0 m
Skapare Baltzar von Platen, Thomas Telford
Material kalksten, gråsten
Grundad 1810
Ägare AB Göta kanalbolag
Öppet för allmänheten ja
Geonames 6944551
Webbplats : AB Göta kanalbolag

table>

Göta kanal v • r m Sluss Trollhätte kanal / Göta älv Vänern 2,9 Sjötorp 1 4,8 Sjötorp 2-3 (dubbelsluss) 4,8 Sjötorp 4-5 (dubbelsluss) 2,4 Sjötorp 6 4,6 Sjötorp 7-8 (dubbelsluss) 2,9 Norrkvarn nedre 2,9 Norrkvarn övre 5,1 Godhögen (dubbelsluss) 7,5 Riksberg (tre slussar) 5,1 Hajstorp nedre (dubbelsluss) 5 Hajstorp övre (dubbelsluss) 0,2 Tåtorp 3,3 Forsvik Vättern 0,1 Motala 15,3 Borenshult (fem slussar) Boren 0,2 Borensberg 5,2 Heda (dubbelsluss) 5,3 Brunnby (dubbelsluss) 5,5 Karl Ludvig Eugéns sluss (dubbelsluss) 4,8 Oscarsslussen i Berg (dubbelsluss) 18,8 Carl Johans slussar (sju slussar) Roxen 0,8 Norsholm 2,3 Bråttom 3,2 Hulta 0,1 Klämman 4,7 Carlsborg övre (dubbelsluss) 5,1 Carlsborg nedre (dubbelsluss) 2,6 Mariehov övre 2,1 Mariehov nedre 2,4 Duvkullen övre 2,3 Duvkullen nedre 2,4 Söderköping 2,3 Tegelbruket 3 Mem Östersjön

Göta kanal är en 190,5 km lång kanal som sedan 1832 löper genom Götaland i Sverige. Därav är 87,3 km grävd och sprängd kanal. Nivåskillnaden är 91,8 m. Tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv bildar Göta kanal en 390 km lång vattenväg tvärs genom Sverige, från Östersjön till Kattegatt,
Visa hela svaret

You might be interested:  Kan Man Ha Tryckimpregnerat Trä I Växthus?

Hur mycket kostar Göta kanal att bygga?

Göta kanals historia – fakta om den unika kanalen Byggnationen påbörjades år 1810 av Baltzar von Platen, och till sin hjälp hade han Thomas Telford, en av Europas främsta kanalbyggare. Efter att Karl XIII medgav rätten att påbörja bygget av kanalen satte man in 58 000 svenska soldater och sexton regementen i projektet.
Visa hela svaret

Vad skulle Göta kanal kosta idag?

Vstgtadelen –

Bilder frn Karlsborg Bilder frn Forsvikskanalen Bilder frn Dammsjn Bilder frn Billstrmmen

table>

Spetsnskanalen Ledmurar p sjn Viken Kanalen vid Lanthjden Bergkanalen

table>

Vassbackens gsthamn Kanalidyller Handdriven linfrja i Treboda Det gamla magasinet i Lyrestad

Kort historia: Den bermde biskopen Hans Brask i Linkping freslog redan p 1500-talet en kanalfrbindelse mellan stersjn och Kattegatt via de stora sjarna Vnern och Vttern. Kung Gustav hade liknande planer, men ingenting hnde frrn under Karl IX:s regeringstid d arbetena brjade med att kanalisera Gta lv mellan Kattegatt och Vnern.

 • Se mer om dessa arbeten p sidorna om Trollhtte kanal.1544 lr en kanal mellan Roxen och Asplngen ha pbrjats.
 • Det r oknt om den blev klar.
 • Sannolikt inte, d Johan III 1583 beslutade om kanalisering av samma strcka.
 • Mycket oskert om detta fretag genomfrdes.1620 ger Gustav II Adolf slussbyggmstaren Villiam Jonsson fullmakt att underska om Motala Strm kunde gras navigerbar.

Han fann att fallet p en strcka av 100 kilometer var 88,5 meter och att strmmen var grund och stening. Fler underskningar av mjliga strckningar bde mellan Vnern och Vttern och mellan Vttern och stersjn gjordes under resten av 1600-talet. Inga beslut togs och inga arbeten utfrdes.

Under brjan av 1700-talet grs nya underskningar och en del frsk i Motala Strm. Det gllde att finna en snabb och ltt vg fr riktigt stora masttrd.1711 finner kapten Braunjohan att det skulle bli “mycket svrt att kunna bringa ngra lnge och svre trn den vgen till Norrkping” och efter en underskning av en lantmtare 1717 skriver denne “det alldeles omjligt att ngon skulle med fiskebt sig i dessa starka vattufall vgat”.1718 skriver Karl XII kontrakt med Christoffer Polhem.

Han skall p tre r bygga kanal mellan Gteborg och Vnern, efter ytterligare ett r skall en kanal mellan Vnern och Vttern vara klar och p det fjrde ret ven en kanal mellan Vttern och stersjn. I kontraktet nmns ingenting om kanalernas strckning. I och med Karl XII:s dd stoppas arbetena och Karl XII:s eftertrdare finner att landet saknar medel att fortstta arbetena.

 1. Arbetena terupptas dock 1730 men stoppas n en gng.1737 utarbetar lantmtaren i stergtland en karta ver Motala Strm p amiralitetets befallning.
 2. Ret drefter beslutar Kungl.
 3. Maj:t om noggrannare underskningar, avvgningar och kostnadsberkningar.
 4. Dessa utfrs av ljtnant Johan Berhard Wirgin.
 5. Han kommer fram till att en kanal skulle kosta 288 190 riksdaler och kanalen borde kunna byggas p fyra r.

Detta frslag nagelfars och undersks av allehanda myndigheter och beslutsorgan under flera r. Bland annat fr Trollhtte kanaldirektion i uppdrag att granska och frbttra Wirgins underskningar r 1752. Detta sker under ledning av Jacob Faggot som 1756 verlmnar sitt resultat till riksdagen dr stnderna beslutar att kanalen skall pbrjas.

Men det sekreta utskottet krver ett kostnadsfrslag och frklarar att statens finanser inte tillter ngra utgifter fr kanalarbeten. Man funderar i stllet p om man kan lta privata entreprenrer bygga kanalen. Sedan hnder ingenting frrn 1766 d Kungl. Maj:t beslutar om en ny utredning och att denna skall ledas av landets mest kompetenta kanalbyggare, Daniel Thunberg.

Det tycks dock inte ske s mycket frrn 1772 d Sderkpings representanter i riksdagen ter tar upp frgan. De krver att en kanal mellan Vttern och stersjn skall dras via Sderkping. Efter energisk agitation vinner Sderkpings anhngare med 64 rster mot 16 fr Norrkping.

Detta franleder riksdagen att besluta om en ny utredning som utfrs av Carl Fredrik von Rk. Rk lmnar sitt frslag med kostnadsberkning som slutar p 3 303 358 daler silvermynt r 1774. Drefter arbetar magistraten i Sderkping hrt fr att f fram ett frdigt frslag som 1780 verlmnas till Kungl. Maj:t. D fr Daniel Thunberg i uppgift att granska frslaget.

Thunberg r mycket kritisk vilket betyder att projektet r ddsdmt. Det blev till slut friherren och statsrdet Baltzar von Platen som lyckades genomfra det gigantiska kanalbygget.1806 lade han fram en egen utredning och 1808 stakade han ut den blivande kanalen med hjlp av en engelsk kanalbyggare, Thomas Telford, men det var frst 1809 riksdagen beviljade 1,2 miljoner riksdaler fr bygget och 1810 beslutade regeringen slutligen om bygget.

 1. Frsta spadtaget togs i Motala den 24 maj 1810 och byggarbetena kom igng direkt, men bygget blev avsevrt dyrare och tog betydligt lngre tid n berknat.
 2. Ostnaderna fr hela kanalen berknades till 2,4 miljoner riksdaler, men slutnotan hamnade p 9 miljoner, vilket motsvarar 12,3 miljarder kronor i 1995 rs penningvrde, trots att arbetet till strsta delen utfrdes av indelta soldater.

Totalt engagerades 58 000 soldater. Den 23 september r 1822 kunde den frsta delen, vstgtadelen mellan Vnern och Vttern, invigas under pompa och stt. Sedan tog det ytterligare tio r, till den 26 september 1832, tills stgtadelen kunde invigas, och allts kanalen var frdig att tas i bruk i hela sin lngd.

Bygget genomfrdes under en tid nr Sverige befann sig i en djup depression. Mycket av den tid Baltzar von Platen lade ner p bygget gick t till att lugna kritikerna och att frska f fram mer pengar. Von Platen var ocks en framtrdande tekniker och tog fram mnga nya tekniska lsningar och verktyg som anvndes vid bygget.

Han grundade ven Motala Verkstad 1822, en mekanisk verkstad som n idag rknas som den svenska verkstadsindustrins vagga. nd bestod merparten av arbetena i att manuellt grva kanal med enkla pltskodda spadar. Frn ppnandet och under hela 1800-talet hade kanalen en mycket stor betydelse som transportled, bde fr varor och passagerare, men nr jrnvgar och landsvgar byggdes ut frn sekelskiftet, kunde den inte lngre konkurrera.

 • Enstaka nyttofartyg trafikerade kanalen fortfarande under 1960-talet, men sedan dess har kanalen i huvudsak anvnts som turistled.
 • Den r idag en av Sveriges med beskta och bst knda turistattraktioner.
 • R 1906 passerades kanalen av 1 600 ngfartyg, 1 736 segelfartyg och 2 092 prmar.
 • Under 1990-talet har cirka 4 500 fritidsbtar passerat genom kanalen varje r.
You might be interested:  Sup Bräda Vad Ska Man Tänka På?

Dessutom trafikeras kanalen av cirka 15 passagerarbtar som gr p turlista och charter. Varje r besks kanalomrdet av nrmare 2 miljoner personer.

Ur Gtheborgs-Posten nr 37 fredagen den 16 maj 1814: Med anledning af Kongl. Maj:ts ndigast utfrdade Reglemente fr Gtha Kanal-Bolags Diskont-Inrttning, anmodas samtelige Bolagets Delgare att bewista den rliga Bolagsstmman, som kommer att hllas uti Diskont-Kontoret i Gtheborg, Onsdagen de 1:e Juni kl.10 f.m.; hwid hwilket tillflle frga fwen frekommer om Direktionens frkande med en Ledamot. Wederbrlige bewis fwer uti Bolagets Diskont-Kontor i Stockholm deponerade Aktier, medfra lika rttighet till rstning, som sjelva Aktierne. Gtheborg d.13 April 1814. P Gtha Kanal-Bolags Diskont-Kont. wgnar, B.H. Santesson, G.H. Eiman, K. Malm, E.A. Iggestrm Ett gammalt vykort frn Vadstena med Rederi AB Gta Kanals tre passagerarbtar vid kaj.

Stor renovering av Gta kanal under vintrarna 2016-2017 och 2017-2018. Ls mer hr. Europavgen 22 gr idag genom staden Sderkping vilket skapar trafikkaos och mnga faror i staden. Nu planeras en ny dragning av denna vg vster om staden och det krver en ny korsning vid Gta kanal.
Visa hela svaret

Hur lång tid segla Göta kanal?

En resa på Göta kanal mellan Mem och Sjötorp tar normalt 6-7 dagar under högsäsong. Men gör ingen detaljerad tidsplan. Lägg in rejält med tid och passa på att njuta av alla upplevelser.
Visa hela svaret

Vem äger Göta kanal?

Här finner du information om AB Göta kanalbolags styrelse samt finansiell information. Sedan 1978 äger svenska staten bolaget, vars uppdrag är att driva och förvalta Göta kanal så att dess värde som såväl kulturhistoriskt byggnadsverk och turistattraktion vidmakthålls.
Visa hela svaret

Hur gammal är Göta kanal?

Man kan säga att idén till kanalen föddes ur ilska, där en av de främsta anledningarna var att slippa danskarnas höga tullavgifter. Efter många år av olika utredningar och kanalförslag var det Baltzar von Platen som till slut lyckades förverkliga drömmen om en vattenväg tvärs över Sverige.

B ygget av Göta kanal startade år 1810 och var färdigt 1832, och det är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. Göta kanal sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190 km lång med 58 slussar. Av sträckan är 87 km grävd, för hand, av cirka 58 000 svenska soldater.

Det är en lång och vacker historia, full av själ och hjärta. Och här kan du läsa en del av den.
Visa hela svaret

Kan man bada i Göta kanal?

Göta kanal Ta gärna ett dopp i kanalen men för din egen säkerhets skull är det inte tillåtet att bada närmare än 50 m från slussar och broar. Orsaken är att det blir kraftiga strömmar när en sluss töms eller fylls och att broarna är rörliga.
Visa hela svaret

Hur djup är Göta kanal?

Göta kanal, trafikled som sammanbinder Vänern (Sjötorp första sluss) med Östersjön (Mem sista sluss vid Slätbaken). Längd 190,5 km, varav bearbetade delar 87,4 km. Bredd i allmänhet 14 m på botten, 26 m vid vattenytan. Djup 3 m. Antal slussar 58. Tillsammans med Trollhätte kanal bildar Göta kanal en 387 km vattenväg tvärs Sverige. Kartan visar ett urval fyrar och vattenområden Fyren i Sjötorp, Arkiv allakartor.se S/S Diana, flitig gäst i Göta kanal, passerar här fyrplatsen Bokö utanför Trosa. Hotellet vid Borensbergs sluss. Foto L Elsby 2011 Slussarna i Borenshult. Foto L Elsby 2011 Vid Ljungsbro går landsvägen under kanalen. Foto L Elsby 2011 Berg Slussar 1945. Arkiv Sjöhistoriska Museet Vid Bergs slussar bär det nedför. Foto L Elsby 2011
Visa hela svaret

Varför tömmer man Göta kanal?

I vinter töms Göta kanal för en omfattande renovering. Den snart 200 år gamla kanalen har aldrig renoverats och nu har verkligheten kommit ikapp. Nästan åtta av de nio handgrävda milen kommer under vintern att tömmas i olika omgångar. Renoveringen är ett måste om kanalen ska hålla även i framtiden.
Visa hela svaret

När stänger Göta kanal 2022?

Farleden Göta kanal är öppen från maj till september och besöksmålet är öppet året runt.
Visa hela svaret

Hur många sjömil är Göta kanal?

Från Göteborg till Göta kanal Du vet väl att du kan resa från Göteborg till Göta kanal, och få en riktigt häftig upplevelse på köpet? Första delen av resan går längs Göta älv, och sedan via de magnifika slussarna i Trollhättan. När du senare korsat Vänern väntar Göta kanal, som är betydligt mer pittoreskt och ger en härlig kontrast för dig som resenär.

 • För att ta dig till Göta kanal från Göteborg, behöver du gå upp längs Göta älv och Trollhätte kanal.
 • Analen är 82 km lång, varav 10 km är grävd och sprängd kanal.
 • Resten är naturlig farled i Göta älv.
 • Efter Vänersborg kommer du ut på Vänern och därifrån har du 64 distansminuter till Sjötorp, där Göta kanal börjar.

Beroende på vilken typ av båt du har tar det 1-2 dagar att korsa Vänern, och du bör även räkna med 1-2 dagar för att ta dig igenom Trollhätte kanal. Precis som på Göta kanal, rekommenderar vi att du tar god tid på dig så att resan blir mer njutbar än stressig.
Visa hela svaret

Hur många Göta kanal finns det?

Snabba fakta om Göta kanal Göta kanal sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Östersjön, eller tvärtom. Den går igenom de sju kanalkommunerna Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Motala, Linköping, Norrköping och Söderköping. Tillsammans med Trollhätte kanal, som drivs av Sjöfartsverket, skapar Göta kanal en vattenväg tvärs över Sverige.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kan Man Göra Med Trä?

Hur lång tid tog det att segla till USA?

Det vanligaste sättet att ta sig till USA var att segla till Hull i England och därifrån åkte man tåg till Liverpool. Där fick man vänta på en atlantångare för vidare färd mot New York. Resan med ångfartyg över Atlanten i mitten av 1860-talet tog ungefär två veckor.
Visa hela svaret

Hur lång tid tog det att segla till Amerika 1800?

Resan till Amerika, den svenska utvandringen Resan till Amerika Var personer som arbetade för utländska rederier och fungerade som resebyråer och värvade folk som var villiga att skriva på kontrakt om en resa över till Amerika. Det fanns dessutom lokalagenter utspridda över hela landet för att tidigt kunna binda resenären till sin linje redan från hembygden. I Göteborg vid Sillgatan fanns det emigranthotell där emigranterna kunde stanna till det var dags att resa. Resan De första emigranterna från Sverige till Amerika reste som passagerare på segel lastfartyg. Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Göta Kanal Orlando Under slutet av 1860-talet när massutvandringen kom igång var det vanligaste sättet att ta sig till Amerika med Wilsonlinjens postångare från Göteborg till Hull i England och därifrån fortsätta med tåg till Liverpool. Där fick man vänta på en antlantångare för vidare färd till New York, som nu blev den vanligaste ankomsthamnen.

En resa med ångfartyg i mitten av 1860-talet tog ca två veckor, vilket var en avsevärd förbättring, då segelfartyg som man använt tidigare tog flera månader. Överfarten till Amerika kunde vara mycket hård och de flesta drabbades av sjösjuka. Hygienen var dålig och epidemier bröt lätt ut. Det rådde brist på såväl färskvatten som mat.

Många dog under överfarten eller följde med i djupen då fartygen gick under. Svenska Amerika Linien startade 1915 med direkt passagerartrafik mellan Göteborg och New York. Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Göta Kanal Ångaren Stockholm lämnar New York Forska:

Rita in resvägen från din hemort till bosättningen i Amerika!

Biljettpriset för en Amerika biljett var 1908 126 kr för en 3:dje klass biljett och för en 2:dra klass biljett fick man betala 206 kr vilket får jämföras med medelinkomsten för en arbetare som då var ca 100 kr. Det tillkom också en invandringsskatt på 15 kr. Senare krävdes intyg som visade att man hade pengar för att överleva den första vistelsen. Förstaklass biljett för resande med Svenska-Amerika Linien

Ta reda på vilka yrken utvandrarna kunde ha !

Till början av sidan : Resan till Amerika, den svenska utvandringen
Visa hela svaret

Vad kostar det att köra båt på Göta kanal?

Priser och bokning – Åk hela Göta kanal från 5 225 kr.
Visa hela svaret

Finns det några lediga hus längs Göta kanal?

Kanalhus och affärslokaler – ledigt för uthyrning AB Göta kanalbolag hyr ut fastigheter för året runt-boende och näringsverksamhet. Fastigheterna har egen trädgård och ligger i direkt anslutning till Göta kanal. Du kan anmäla ditt intresse för boende längs Göta kanal genom att skicka in en intresseanmälan via länken nedan.
Visa hela svaret

Hur många slussar är det i Göta kanal?

Göta kanal sträcker sig mellan Sjötorp vid Vänern och Mem vid Östersjön och har 58 slussar. Kanalens totala längd är 190 km, varav 87 km är grävd kanal. Kanalen når sin högsta punkt, 91,8 m, i Viken. Tillsammans med Trollhätte kanal utgör Göta kanal en sammanhållen vattenväg över hela Sverige från kust till kust.
Visa hela svaret

Var slutar Göta kanal?

Ett av Sveriges största och längsta besöksmål – Göta kanal behöver knappt någon introduktion – men eftersom vi tycker att kanalen förtjänar att presenteras med pompa och ståt, så kan du läsa mer om hur du kan uppleva den här. Faktum är att det är Sveriges största byggprojekt genom tiderna, vilket borde göra till och med den mest förhärdade hemmafixaren djupt imponerad.

Denna legendariska kanal, som bland annat odödliggjorts i filmen som bär dess namn och besöks av 3 miljoner människor varje år, kan upplevas såväl på cykel och till fots som med båt. Göta kanal är ett 190 kilometer långt slingrande praktverk som innehåller 58 slussar och 21 gästhamnar. Den östgötska delen börjar i Motala och slutar i Mem utanför Söderköping (eller tvärtom, beroende på vilket håll man kommer ifrån).

Halva sträckan löper genom vackra sjöar och andra hälften är handgrävd – ett arbete som inleddes 1810 och var färdigt 22 år senare. För dig som gillar att cykla kan vi rekommendera sträckan mellan Borensberg och Berg. Bergs slussar är en av de mest populära platserna längs kanalen – och tillika en av Sveriges mest spektakulära konstruktioner.

 • Här finns sju kopplade slussar som lyfter båtar nästan tjugo meter upp i luften.
 • För den som tycker bättre om att sitta ner, ta det lugnt och bara njuta av tillvaron rekommenderar vi ett besök i mysiga Söderköping, som ligger i första (eller andra) änden av kanalen.
 • Här kan du slå dig ner på en restaurang vid kanalhamnen och fundera på vart båtarna som glider förbi är på väg.

Eller så kan du strosa runt i Drothemskvarteren. Och om du plötsligt drabbas av äventyrslystnad så kan du ta trapporna upp till Ramunderbergets utkiksplats och bli sådär härligt golvad av utsikten. Men vad du än gör, när du är i Söderköping – missa inte glassrestaurangen Smultronstället, som ligger precis vid kanalen.
Visa hela svaret

När fyller Göta kanal 200 är?

Båtsemester Dagsturer & kryssningar Cykelsemester Se & göra Boende Boka paket Kanalorterna Göta kanal 200 år

English Deutsch

Alla evenemang under jubileumsåret 2022 Göta kanal firar 200 år, och det kommer inte gå obemärkt förbi. Längs hela kanalen arrangeras ett stort antal evenemang och aktiviteter. Här samlar vi de flesta, så att du kan hitta dem.0″>Valda filter: } träffar Visar } träffar Sök på datum Din sökning gav tyvärr inga träffar.
Visa hela svaret