Hur Länge Ska Trä Torka Innan Målning?

Hur Länge Ska Trä Torka Innan Målning
Måla träfasad – 1. Börja med att spackla eventuella sprickor och hål i fasaden.2. Gamla träfasader som inte har underhållits på länge kan ha drabbats av alg- eller mögelangrepp. Då måste ytorna skrubbas rena med alg- och mögeltvätt. Tvätta fasaden noga med fasadtvätt och skölj noga.

Har fasaden gammal, flagnande färg så ska den skrapas bort innan du börjar måla.3. Kontrollera att fasaden är tillräckligt torr innan du börjar måla. Hur lång tid det tar för fasaden att torka beror på många faktorer. Ett tips är att använda en fuktkvotsmätare. Träet ska ha en fuktighet som understiger 15 procent innan du kan börja måla.4.

Måla uppifrån och ner med en bra fasadpensel. Låt färgen torka och måla därefter en gång till. Tänk på! Ska du måla på obehandlat trä så behöver träet först impregneras med grundolja innan det grundmålas med en grundfärg. När grundfärgen har torkat ska träet målas en eller två gånger beroende på färgens täckningsförmåga.
Visa hela svaret

Kan man måla obehandlat trä?

På obehandlat trä –

Obehandlat trä ska rengöras på samma sätt som tidigare målat trä. Fuktighet i träet, luftfuktighet och temperatur gäller på samma sätt som för tidigare målat trä. Obehandlat trä som ska målas med täckfärg ska grundoljas, grundmålas och sedan täckmålas två strykningar. Obehandlat trä som ska målas med lasyr ska grundoljas och laseras två gånger. Extra viktigt är det att mätta allt ändträ med grundolja i alla behandlingssteg.

Visa hela svaret

Hur vet man att träet är torrt?

Jämviktsfuktkvot – Trä är ett hygroskopiskt byggmaterial vilket innebär att materialet kan ta upp och avge vattenånga från den omgivande luften. Träets fuktinnehåll anpassas hela tiden till omgivningens klimat, fuktigt virke i torr miljö krymper och torrt virke i fuktig sväller.

 • När träets fuktinnehåll efter lång tid helt anpassats till det omgivande klimatet säger man att det nått sin jämviktsfuktkvot.
 • Jämviktsfuktkvoten styrs av den relativa luftfuktigheten, RF, och temperaturen, där den relativa luftfuktigheten har störst inverkan i temperaturintervallet 0 – 20 °C.
 • Då klimatet varierar under året kommer också träets fuktinnehåll förändras.

Inomhus kommer trä att torka och krympa under vintermånaderna för att sedan ta upp fukt och svälla igen under sommaren.
Visa hela svaret

Vad händer om man målar på fuktigt trä?

Vad händer om man målar på fuktigt trä? – Måla på fuktigt trä är inte att rekommendera eftersom det kan orsaka fläckar och bubblor i målningen. När du målar på ett fuktigt underlag, löses färgen upp av den fuktiga ytan och kan bilda fuktsköldar över målade ytan.
Visa hela svaret

Vad händer om man inte Grundmålar trä?

Grundmålning – Grundmålning ska framför allt utföras på träytor som inte varit målade tidigare. Tidigare målade träytor behöver normalt sätt inte grundas om det befintliga färgskiktet är intakt. Om tidigare färgskikt har flagnat av och/eller om det finns löst sittande lasyr skall dessa områden skrapas ned till bart trä och fläckgrundas.

 1. Om fasaden aldrig tidigare varit målad bör alla ytor som ska målas med täckfärg också grundmålas.
 2. Grundfärgen gör att täckfärgen fäster bättre och gör underlaget vattenavvisande vilket minskar risken för fuktskador.
 3. När man använder sig av förgrundad panel så bör man tänka på att spikställen och sågytor behöver grundmålas.

Kontrollera även så att panelen har tillräckligt med grundfärg på hela ytan. Om inte bör man lägga på mer grundfärg. Tänk på att vara extra noga kring utsatta ställen som till exempel ändträ, skarvar och fönsterkarmar.
Visa hela svaret

Hur snabbt kan man måla efter målartvätt?

Målartvätt är biologiskt nedbrytbar. Innehåller < 5% nonjontensider. Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 0(h). Visa hela svaret

Måste man slipa trä innan man målar?

Gör du också dessa 10 klassiska målarmisstag? En stor, slät vägg väntar bara på att bli målad, och du kastar dig ut i det. Men det blir inte bra! Det beror förmodligen på att du har gjort några av de klassiska felen som vi alla har råkat göra någon gång, när vi målar väggar.

Men det är slut med det när du har fått målarens 10 bästa tips. Det är frestande att bara gå lös när du har en stor, förförande slät yta framför dig. Men när du rollar kors och tvärs blir färgen inte jämnt fördelad på väggen. Det blir lätt tjocka “färggardiner” på ytor med för mycket färg, och dålig täckning på ytor med ett för tunt färglager – och det vill du ju slippa.

Om du rollar på måfå kommer du dessutom få ont i rygg och nacke. Rolla istället med långa, raka rörelser, upp och ned, lugnt och fint. På det viset får du en jämnare fördelning av färgen, och mer enhetliga och vackra väggar. Gör du så här sliter du inte heller lika mycket på kroppen.

Särskilt om du ska måla 200 m2. Du är säkert van vid att hälla över färgen i ett smart tråg. Då häller du ju inte upp mer än du har användning för. Men nackdelen är att du heller inte har tillräckligt med färg nära till hands när du ska måla ett stort rum, där de torra väggarna suger mycket färg. Då måste du pausa hela tiden och fylla på mer färg i tråget.

Sluta med det! Ta istället en fyrkantig spann, tejpa fast en plastpåse i den, och använd spannen som tråg. Det är lätt att använda kanten till att justera mängden färg på rollern. Du kan dessutom använda teleskopstången på din roller, och därmed skona din rygg och dina armar.

Bra färg kostar, och det samma med bra verktyg. Men hur är det med maskeringstejpen? Där kan du väl gott spara lite pengar på att köpa en billig variant? Nej, då gör du dig själv och dina väggar en stor björntjänst. En bra tejp sitter kvar på väggen och gör det lättare för dig att få de eftertraktade skarpa kanterna.

Använd en billig maskeringstejp till att tejpa fast avtäckning och till att sätta fast påsen i målarspannen. Till resten bör du lägga lite pengar på en dyrare tejp. När du ska måla dörrar, dörrkarmar, fönsterkarmar och annat som du ofta rör vid med händerna, är det viktigt att du tvättar träet noggrannt med grundrengöring.

 1. Händer och fingrar lämnar feta avtryck på alla ytor, och feta avtryck gör att färgen inte fäster ordentligt.
 2. Därför måste alla träytor alltså rengöras noggrannt innan du börjar måla på dem.
 3. Anmäl dig nu och få Gör Det Självs nyhetsbrev direkt i mailen 2 gånger i veckan.
 4. När du vill avancera upp i elitserien för gör det själv-målare ska du lära dig att måla vått i vått.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Fastigheter?

Det skapar en mer harmonisk och enhetlig yta, och du slipper synliga övergångar. Så planera ditt arbete, och undvik att måla in på de ytor där färgen har torkat. Om du vill ha en skarp kant mellan två olika färger ska du försegla tejpen med väggens befintliga färg.

 • När du målar på en vit vägg ska du alltså måla över tejpen med vit färg i ett tunt lager, på kanten av den.
 • Det ger skarpare och renare linjer.
 • Dra rollern över tejpen två gånger.
 • Det ska sitta ett mycket tunt lager färg på tejpen.
 • Färgen och nyansen på den färg du använder till att måla över tejpen med ska gärna vara så lik färgen och nyansen på väggen som möjligt.

När trä målas reser sig fibrerna, så att ytan blir lite ojämn. Därför MÅSTE du slipa ned träet innan du stryker ytan med nästa färglager. Du ska alltså slipa varje gång du har målat. Om du målar helt nytt, obehandlat trä, ska det faktiskt målas tre gånger.

Först med grundfärg, sedan mellanslipning. Sedan grundfärg igen och mellanslipning. Och så avslutningsvis täckfärgen. Hur mycket färg var det nu jag skulle ha på rollern? Ja, det är faktiskt inte så lätt att svara på. Men du kommer snabbt att kunna se om det är för mycket eller för lite. Är du för snål med färgen kommer du att kunna se igenom den när den torkar.

Det kommer att vara nödvändigt att måla den flera gånger till. Om det däremot är för mycket färg på rollern kommer du istället att få tjocka löpare av färg på väggen. Det är sådana vi kallar gardiner (när de är torra kan de slipas av med slippapper, korn 120).

Gör som målaren – doppa rollern och rulla runt den på kanten av spannen några gånger innan du börjar måla. Då får du helt rätt mängd färg på rollern – och väggen. Det är svårt att få till en bra övergång mellan vägg och tak, men det blir ännu svårare om du bara kör på med den stora rollern. Den lämpar sig väl på en stor, vanlig vägg.

Men där väggen möter taket krävs ett lite finare verktyg. Först ska du göra en skarp kant upp mot taket, så tätt inpå som möjligt, med penseln. Därefter ska du använda en liten roller för att kunna måla så tätt mot taket och kanten som möjligt. Akrylfogmassa är perfekt till att täta sprickor och glipor, t.ex. Hur Länge Ska Trä Torka Innan Målning Anmäl dig nu och få Gör Det Självs nyhetsbrev direkt i mailen 2 gånger i veckan. Då får du: Säsongsrelevanta nyheter Byggbeskrivningar med materiallista, 3D-modeller, ritningar och grundliga steg-för-steg-illustrationer Videor med tips och vägledning om material, reparationer och verktyg. : Gör du också dessa 10 klassiska målarmisstag?
Visa hela svaret

Varför bör man olja rent trä innan man målar?

Behöver man skrapa fasaden innan målning? – För att färg ska fästa ordentligt måste underlaget vara rent, torrt och fast. Annars kan resultatet bli att du målar ett lock av färg över fukt och smuts, vilket gör att färgen snabbt kommer att spricka och flagna.

Oftast skrapar man bara bort de ytor som ser dåliga ut. Är det tidigare färgskiktet bra duger det som underlag för ny färg. Men det kan hända att färglagren är så många att alltihop riskerar att tappa fästet och lossna. Då återstår bara att skrapa bort alla färglager. Du kan enkelt testa om du behöver skrapa t.ex.

en träfasad. Skär på prov ett ca 1 cm tätt rutmönster där fasaden ser skamfilad ut. Om färgen i rutorna lossnar är fästet dåligt. Skrapar du helt trärent måste virket impregneras med grundolja. Tänk också på att färgen du skrapar bort kan vara giftig. Håll småbarn borta och använd gärna både skyddsglasögon och andningsskydd.
Visa hela svaret

Vad händer om det är för kallt när man målar?

Hej Dessa frågor är viktiga frågor för att nå ett bra och hållbart målningsresultat. För att den process som sker i färg när den torkar, inte ska förändras /störas så får temperaturen för ytan och luften över dygnet inte understiga 7-10 grader. Svalare temperaturer kan göra att färgen inte sedan torkar som den ska och förblir klibbig.

Även blåsor och missfärgningar kan uppstå och att ytan blir kulörmässigt flammig. Understiger temperaturen 0 grader kan i värsta fall om ytan inte hunnit torka tillräckligt frysa på ytan och då behöva tagas bort från ytan. De torktider som för våra produkter anges är vid optimal förutsättning 23 grader och max 50% luftfuktighet.

Om temperaturen istället är ca 15 grader så får man redan här en längre torktid. Vid högre fuktighet avdunstar mindre fukt från den nymålade ytan och torktid kan även förlänga pgs dessa omständigheter. Tänk därför på att: Inte måla om ytan eller dygnstemperaturen över dygnet kan understiga 7-10 grader.

 • Mycket viktigt att om man målar i svalare och eller fuktigare väderlek tänker på att ta till extra torktid och inte måla nästa varv för snabbt.
 • Får de olika målningsvarven torka för lite finns risk för att lösningsmedel stängs in och bildar blåsor.
 • Om du har fler frågor eller undrar över något i vårt svar här är du självklart välkommen åter.

Hälsningar
Visa hela svaret

Hur ska man torka trä så det inte spricker?

Tälja i rått eller torrt trä Hur Länge Ska Trä Torka Innan Målning Hur Länge Ska Trä Torka Innan Målning Hur Länge Ska Trä Torka Innan Målning Hur Länge Ska Trä Torka Innan Målning Du kan tälja i både vått och torrt virke. Båda varianterna har för- och nackdelar.

 • Att tälja i rått trä
 • Rått trä betyder färskt, nyfällt trä.
 • Fördel: det är mjukare och lättare att tälja i.
 • Nackdel: risk för sprickbildning när träet torkar.

Rått trä passar bra om du slöjdar något som inte är så stort. Redskap till hushållet som smörknivar, stekspadar, slevar och provstickor är tunna och brukar kunna torka utan att spricka. Ta bort märgen Det är viktigt att ta bort bort märgen ur träbiten innan du börjar tälja, eftersom märgen i en träbit ställer till problem vid torkningen.

 1. Torka det färdiga föremålet
 2. Små tunna saker som till exempel provstickan och hårpinnen på bilden, går att tälja i rått trä och därefter låta torka i vanlig rumstemperatur.
 3. När det är så lite trä kvar i det färdiga föremålet blir det inga spänningar under torkningen och du slipper sprickor.

Större saker behöver få torka långsamt för att minska risken för sprickor. Ett sätt att få långsam torkning är att låta föremålet torka i en papperspåse. Till exempel en tom påse från strösocker eller smågodis. Börja med påsen helt stängd i någon dag. Inte för länge, då kan det bildas mögel.

Öppna sedan påsen lite mer för varje dag. Du kan också linda in föremålet i en handduk och låta det torka i några dagar och sedan känna om träet verkar torrt. Hur vet jag när träbiten är torr? En fuktig träbit känns kall när du håller den mot kinden. När den torkat känns den kroppsvarm. Eftertälj för blank yta När träbiten är helt torr kanske den täljda ytan ser lite matt ut.

Tälj då försiktigt av den yttersta millimetern med vass kniv, så kommer du få en blank och fin täljyta. När träet är torrt kan du skära mönster, olja in eller måla. Eller låta det vara obehandlat och odekorerat. Tälja i torrt trä Fördel: ingen risk att träet spricker.

You might be interested:  Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Ett Lägenhetshus?

Ytan du täljt håller sig blank och fin, den behöver inte eftertäljas. Nackdel: torrt trä är hårdare att tälja i. Om du väljer att tälja i torrt trä, får du ett lite tyngre jobb under själva täljningen. Men när du är klar, behöver du inte tänka på torkning och risk för sprickor. Då kan du genast skära mönster, olja in eller måla.

Eller låta det föremål du täljt vara obehandlat och odekorerat. Hur Länge Ska Trä Torka Innan Målning : Tälja i rått eller torrt trä
Visa hela svaret

Hur sent på kvällen kan man måla?

Om det finns risk för frost eller dagg under natten bör du avsluta arbetet så att färgen hinner torka innan kvällskylan kommer. Tänk också på att inte måla i direkt solljus eftersom en alltför varm yta kan påverka utstrykning och torktider negativt. Vänta i så fall tills solen har passerat den aktuella sidan av huset.
Visa hela svaret

Kan man måla när det är hög luftfuktighet?

Den optimala vädret för målning utomhus är att dagen är lite mulen, torr, vindstilla och har en dagstemperatur på 20-23 grader. Den ideala relativa luftfuktigheten (RH) är 60%. Fuktkvoten i träet du ska måla får inte överstiga 16%.
Visa hela svaret

Vilket är det första momentet när man ska måla obehandlat trä?

Rent, fast och torrt underlag Regeln som gäller för all sorts målning, oavsett om det gäller inne eller ute, hela hus eller små snickerier, är att underlaget ska vara rent, fast och torrt. Det finns annars en risk att färgen fäster dåligt och att den då sannolikt kommer att flagna.
Visa hela svaret

Hur hög luftfuktighet kan man måla i?

MÅLA UTE ÄVEN UNDER HÖSTEN – Sensommaren och början på hösten kan faktiskt vara en bra tid att måla på av flera olika orsaker. Lite lägre utomhustemperatur gör att målningsfilmen inte torkar för snabbt och färgen får en fin slät yta. Solen står lägre och det är ofta mer mulet och skyar istället för gassande sol.

 • Det gör att man slipper risken för solblåsor som annars kan uppstå om man står och målar i direkt solljus.
 • Du kan med gott samvete spara målningen av huset till hösten och njuta av din dyrbara sommarsemester.
 • Men det gäller att hålla koll på vädret.
 • Fukt, regn och dagg kan vara en utmaning om man väljer att måla under hösten.

När temperaturen blir lägre och luftfuktigheten högre blir torktiderna längre. Därför kan det vara smart att inte starta arbetet för tidigt på morgonen, utan låt daggen torka upp först, och avsluta ganska tidigt på eftermiddagen så att färgen hinner torka innan ny dagg faller.
Visa hela svaret

Måste man alltid måla två gånger?

Hej Jonny Hur många varv du behöver måla beror dels på skicket på den färg som där idag sitter, hur länge sedan den målades och vilken sorts färg som använts sedan tidigare, men även vilket målningssystem du Nu inför din målning valt att måla med. I vårt svar utgår vi från att din färg inte nyligen målats utan är i behov av ommålning och att det är med våra vanliga Systemmålnings Produkter som avses.

Längre ned i texten finner du mer Information om vår Front Ommålningsfärg. Front Ommålningsfärg har en annan uppbyggnad än övriga produkter och har andra rekommendationer gällande antal varv då det med denna produkt är möjligt att uppnå samma skikttjocklek med ett varv. Generellt sett rekommenderar vi ett varv Grundfärg till ytor som behöver grundmålas och två varv Täckfärg,

Grundfärg är mycket viktig i sin funktion och är den färg som kan ses som “tätskiktet” i målning systemet. Den skyddar och förhindrar att fukt inkommer bakom färgfilm och in i trä. Kommer fukt in bakom färgen börjar processen med att färgen släpper. Finns där kapade eller omålade skarvar och ändträ behöver dessa även behandlas med den grundolja som är tillhörande grundfärg.

 • Mycket viktigt att grundfärgen sedan skyddas av täckfärg då grundfärg annars snabbt bryts ned.! Två varv täckfärg rekommenderas vid för att uppnå den filmtjocklek som krävs för ett över tid hållbart resultat,
 • Målas enbart ett varv täckfärg håller ytan halva tiden eller mindre.
 • Ofta blir det tunnare med färg på vissa ställen så som i penselvändning mm) Väder och vind har alltså dubbelt så tjock yta att slita på.

Man kan likställa väderpåfrestningar ungefär som ett slippapper som slipar ned färgytan. Ju tunnare skikt desto snabbare nedslitning. Men lika viktigt att man vid två varv får upp rätt mängd färg! Två för tunna varv kan annars räknas som ett varv. Med Front Ommålningsfärg kan tillräcklig filmtjocklek uppnås på ett varv.

 1. Beckers Front Ommålningsfärg är en fasadfärg avsedd för tidigare målade träfasader (undantag gäller för fasader målade med slamfärg eller linoljefärg).
 2. Färgen kräver bara ett tjockare lager färg för ett heltäckande hållbart skydd.
 3. Front ommålningsfärg lämpar sig ypperligt att måla med när man behöver spara tid men ändå få ett hållbart resultat.

Viktigt vid målning av Front Ommålningsfärg att säkerställa att rätt mängd färg uppnås, Måla flödigt, se våra instruktioner om färgåtgång. Bland våra Tips och råd finns ytterligare råd kring både det viktiga förarbetet och råd vid målning Om du har fler frågor eller undrar över något i vårt svar här är du självklart välkommen åter.
Visa hela svaret

Kan man måla under tak när det regnar?

Måla tryggt även när vädret är ostadigt – Nya DEMIDEKK Infinity är regnsäker på kort tid. Vi frågade vår Technical Service Manager, Karin Mattsson, varför det är viktigt att en färg snabbt är regnsäker: – I vårt skandinaviska klimat skiftar vädret snabbt och det är inte alltid som väderprognoserna stämmer.

 1. För att minska risken att färgen regnar av eller att det blir fuktblåsor på färgfilmen har vi arbetat mycket med att DEMIDEKK Infinity skall torka och härda snabbt.
 2. Våra tester visar att färgen tål vatten redan efter en timme.
 3. Denna egenskap gör att färgen blir trygg och enkel att jobba med även vid snabbt skiftande väderlek.

Du kan alltså tryggt måla huset även om vädret är ostadigt och prognosen inte lovar uppehåll hela dagen. Du behöver inte heller vara orolig om det skulle komma en skur redan någon timme efter att du har lagt ner penseln. DEMIDEKK Infinity är Jotuns bästa utomhusfärg någonsin och den unika och patentsökta Infinity-teknologin gör att färgen tål regn kort tid efter applicering. Hur Länge Ska Trä Torka Innan Målning DEMDIDEKK Infinity

Skyddar huset längst* Överlägsen glans- och kulörhållbarhet* Ser nymålat ut längst* Självrengörande

*DEMIDEKK Infinity håller längst av alla Jotuns utomhusfärger
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Behöver Man För Att Bygga En Dator?

Kan man måla med grundfärg två gånger?

Dags att måla – Grunda med ett lager grundfärg och stryk därefter två gånger med täckfärgen. Ofta ser det fint ut redan efter första strykningen men för att få ett fint slutresultat ska du alltid måla två gånger. Kom ihåg att efterrolla för att få en jämn slutyta. Torktiden hittar du på färgburken. Hur Länge Ska Trä Torka Innan Målning
Visa hela svaret

Vilket är det första momentet när man ska måla obehandlat trä?

Rent, fast och torrt underlag Regeln som gäller för all sorts målning, oavsett om det gäller inne eller ute, hela hus eller små snickerier, är att underlaget ska vara rent, fast och torrt. Det finns annars en risk att färgen fäster dåligt och att den då sannolikt kommer att flagna.
Visa hela svaret

Hur länge klarar sig obehandlat trä ute?

Tryckimpregnerat virke används i många miljöer, och inte minst vid altanbyggen runt hus. De flesta väljer tryckimpregnerat eftersom materialet står emot röta i minst 25-30 år. Ett viktigt årtal för tryckimpregnerat virke är 2004. Då förbjöds så kallade CCA-medel (blandning av koppar, krom och arsenik) som träskydd.

 • De träskyddsmedel som används i Sverige i dag är godkända av Kemikalieinspektion och EU:s biocidförordning.
 • Den tryckimpregnerade vätskan består av kopparsalter, samma ämnen som finns i båtbottenfärger för algbekämpning.
 • I grunden är koppar en livsnödvändig metall för både människor och natur, men i för höga halter är den giftig för vattenlevande organismer.

I den vätska som används för tryckimpregnering går det år mindre är fyra gram koppar per löpmeter virke. – Ett ändamålsenligt träskyddsmedel som används enligt Nordiska Träskyddsrådets kvalitetssystem och märks med NTR har en teknisk livslängd på 25-30 år, eller mycket längre om det är byggt på rätt sätt.

 1. Sett ur ett livscykelperspektiv så är tryckimpregnerat virke det som ger minst miljöpåverkan av motsvarande alternativ på marknaden, påpekar Fredrik Westin.
 2. Överbliven arsenik Impregnerat träskyddsmedel har en historik som går tillbaka till 1850-talet när kemikalier sprutades in i slipers vid byggnation av järnvägsräls.

Sedan kom telefonin och elektriciteten där stolparna för ledningarnas behandlades på samma sätt för att motverka röta. På den tiden var det staten som ombesörjde impregneringen. Det var först på 1930-talet som privata företag började arbeta med impregnering.

 • Bland de första var gruvbolaget Boliden där överbliven arsenik från malmproduktionen användes som träskyddsmedel.
 • NTR världsledande I slutet av 1960-talet blev samhället mer miljömedvetet.1969 grundades både Naturvårdverket och Svensk Avfallskonvertering AB, SAKAB.
 • Samma år samlades det Nordiska ministerrådet och bestämde att det skulle ske en samverkan kring forskning och bestämmelserna för innehållet i träskyddsvätska.

Det ledde till att Nordiska Träskyddsrådet, NTR, bildades. – NTR har varit världsledande i att ta fram riktlinjer för kemiskt träskydd och har även varit förebild för EU-standarden när den kom. NTR-systemet utvecklas ständigt och är öppet för alla träslag och metoder, upplyser Fredrik Westin.

 • Sluten process Utfasningen av CCA-medel skedde på 1990-talet för att helt förbjudas 2004 och ersättas av kopparsalterna.
 • Men det sker en ständig utveckling för att bli ännu bättre, både när det gäller miljö och kvalitet.
 • Från att kemikalieinnehållet har varit lösningsmedelsbaserat är det i dag helt vattenbaserat.

Det tränger ända in till kärnan i virket och fixeras där genom en kemisk reaktion, vilket gör att ingenting kommer ut i naturen. Impregneringen sker i en invallad och helt sluten process där spillet går tillbaka till produktionen. Tryckimpregnerat virke kommer från svenska skogar där träden tagit upp och bundet koldioxid ur luften.

Detta sammantaget ger en minimal miljö- och klimatpåverkan över sin livstid, menar Fredrik Westin. Olika klassificeringar Han poängterar också hur viktigt det är med de olika NTR-klassificeringarna och rätt trä på rätt plats. Exempelvis så ska träskyddsklass NTR A användas vid kontakt med mark och sötvatten, NTR AB för trallbrädor ovan mark och NTR Gran till vindskivor, takläkt och panel som är speciellt utsatta för väder och vind.

Det går att stryka träskyddsmedel på obehandlat trä, vad är skillnaden? – Kvalitetsmässigt blir det sämre eftersom träskyddet inte tränger in i virket och skyddar mot röta, utan lägger sig på ytan. Ur miljösynpunkt innebär det att träskyddsvätskan hamnar i naturen efter ett par år (av väder och vind), vilket inte är bra.

 1. Tryckimpregnerat material kan målas eller oljas, men det påverkar inte hållbarheten mot röta i någon större omfattning.
 2. Det är mer ett sätt för att skydda ytan från uttorkning och sprickbildningar, och för att det ska se bra ut.
 3. Helt obehandlat trä håller inte längre än cirka 4-5 år om man inte väljer en högkvalitativ kärnfura som kan hålla upp till 8-10 år enligt Fredrik Westin.

– Det behövs inte bara nytt trämaterial när det ska bytas, utan nya spik med mera som också har påverkan på miljön. Att ersätta tryckimpregnerat med andra material som exempelvis betongplattor eller plastkomposit är heller inte en miljömässigt bra lösning, säger Fredrik Westin.

När det tryckimpregnerade virket har tjänat ut ska det lämnas in på särskild plats på kommunens återvinningsstation där det används för energiåtervinning. Det nya tryckimpregnerade virket är inte farligt avfall men är svårt att skilja från det tidigare CCA-impregnerade virket som är klassat som miljöfarligt avfall.

Det ta inte att vara utfasat förrän efter 2030 enligt Avfall Sverige som är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. Så tills vidare lämnas allt tryckimpregnerat på samma plats. Fakta: Impregnerat trä är virke som genom vakuum/övertrycksprocess pressar in impregneringsvätska, företrädesvis innehållande kopparsalter, genom virkets splintved och fixeras inne i cellerna.

 • Detta för att motverka röta som uppkommer när virke används utomhus i fuktiga miljöer.
 • Det är kopparn som ger träet dess gröna färg och idag används enbart träskyddsmedel godkända av Kemikalieinspektionen enligt EU:s biocidförordning.
 • Allt virke som produceras i Norden hanteras också enligt Nordiska Träskyddsrådets (NTR:s) regler, ett impregnerat NTR-virke innebär att virket har en effektiv funktion och provning i fält i minst fem år.

Själva impregneringen av virket görs alltid i en sluten och process för att inte spill ska komma ut till omgivningen. I Sverige är det bara impregnerad furu som används. Gran impregneras för vissa exportmarknader och till exempelvis panel, vindskivor och läkt.
Visa hela svaret

Vad händer om man målar tryckimpregnerat trä för tidigt?

Svar: – Nej. Impregnerat trä ska strykas med träskydd/målarfärg direkt. Om virket står omålat för länge, blir ytan påverkad av solen. Det innebär att du sedan kommer få lägga mycket mer tid på att slipa och rengöra träet för att få träskyddet att hålla.

 • Därför gälller det alltså att måla direkt efter att du har byggt färdigt.
 • För allt trä som ska målas gäller det att fuktigheten inte får överstiga 18 procent.
 • Om träet är fuktigare än det, stänger du fukten inne.
 • Och eftersom vatten alltid hittar en väg ut, kommer din målarinsats vara ogjort jobb, för färgen kommer börja flagna inom några månader.

Därför rekommenderar vi att du använder en fuktmätare innan du börjar måla. Gör som över 80.000 andra, Hur Länge Ska Trä Torka Innan Målning Anmäl dig nu och få Gör Det Självs nyhetsbrev direkt i mailen 2 gånger i veckan. Då får du: Säsongsrelevanta nyheter Byggbeskrivningar med materiallista, 3D-modeller, ritningar och grundliga steg-för-steg-illustrationer Videor med tips och vägledning om material, reparationer och verktyg. : När ska tryckimpregnerat trä målas?
Visa hela svaret