Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Solceller?

Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Solceller
Solceller: Pris på moduler och installation – Ett genomsnittligt pris för ett solcellspaket på 10 kW är cirka 156 000 kronor inklusive moms. Det motsvarar ett pris på 15 600 kronor per installerad kW och runt 2 600 kronor per kvadratmeter. Detta solcellspris inkluderar även installation. Solpaneler ska alltid installeras av en certifierad elektriker,

Pris på solceller

Anläggningar Effekt Cirkapriser
Fritidshus (~18 kvm) 3 kW 67 000 kronor
Mindre villa (~30 kvm) 5 kW 90 000 kronor
Villa (~42 kvm) 7 kW 120 000 kronor
Större villa (~60 kvm) 10 kW 156 000 kronor
Gård (~90 kvm) 15 kW 200 000 kronor

Visa hela svaret

Vad kostar 40 kvm solceller?

Solcellers kostnad per kvadratmeter (m2) Kostnaden per kvadratmeter för solceller ligger i genomsnitt på cirka 2 900 kronor. Denna kostnad innefattar både installation och grönt avdrag på 14,55 procent. Beroende på taktyp, val av produkter samt storlek på solcellerna varierar priset mellan 2 000–5 000 kronor per m2.
Visa hela svaret

Hur mycket ger 100 m2 solceller?

Vad har solceller för effekt per kvm (m2)? – Solceller har vanligtvis en effekt på 170 – 210 Watt per kvadratmeter. Det finns vissa premiumpaneler med en effekt upp emot 220 – 230 Watt per kvm, men det är väldigt sällsynt att en solpanel har över 210 Watt per m2 i effekt.

För varje Watt du installerar kan du räkna med ca 0,8 – 1,1 kWh per år. Vilken effekt per kvm en solpanel har är direkt korrelerat med verkningsgraden. För att omvandla verkningsgraden till antalet Watt per kvadratmeter multiplicerar du med 10. En verkningsgrad på 19 % motsvarar alltså 190 Watt per kvadratmeter.

Du kan lära dig mer om effekt på solceller i vår djupgående artikel om solceller kwh per m2,
Visa hela svaret

Hur mycket ger 50 kvm solceller?

Antalet solpaneler påverkar återbetalningstiden – Först behöver du mäta din takyta – det är steg 1, Det enklaste sättet är att söka på din adress hos oss. Med vår tjänst kommer du enkelt hitta ditt hus och se hur många solpaneler som får plats på taket.

Skriv ner antalet solpaneler som får plats och byt ut mot siffrorna som vi använder i vårt exempel nedan! Det är enkelt, klicka på knappen “Sök på din adress” här nedan och du får dessutom se hur mycket pengar du sparar genom att installera solpaneler på taket, Sök på din adress I stora drag kan man räkna på att en solpanel har en area på knappt 2,0 kvadratmeter.

Om vi utgår från att ditt tak är ca 50 kvadratmeter stort får vi plats med ca 25 paneler ( 2 x 25 ). Våra premiumpaneler på 390 – 400 W skulle då ge en total installerad effekt på: 25 x 400 = 10,0 kWp,
Visa hela svaret

Vad kostar 12 kW solceller?

Priser för solcellspaket på olika hus – Nedan kan du se exempel på vad det kostar att köpa ett solcellspaket till olika typer av hus, med den gröna skattereduktionen på 15% inräknat. Fritidshus (20 m²): 63 750 kr Se priskalkyl Solceller på fritidshus

Antal solpaneler och styrka: 12 paneler / 3kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter: 20 m²
Pris: 75 000 kr
Pris med skattereduktion på 15%: 63 750 kr

Liten villa (30 m²): 85 000 kr Se priskalkyl Solceller på liten villa

Antal solpaneler och styrka: 16 paneler / 5 kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter: 30 m²
Pris: 100 000 kr
Pris med skattereduktion på 15%: 85 000 kr

Mellanstor villa (45 m²): 102 000 kr Se priskalkyl Solceller på mellanstor villa

Antal solpaneler och styrka: 22 paneler / 7,5 kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter: 45 m²
Pris: 120 000 kr
Pris med skattereduktion på 15%: 102 000 kr

Stor villa (60 m²): 136 000 kr Se priskalkyl Solceller på stor villa

Antal solpaneler och styrka: 36 paneler / 10 kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter: 60 m²
Pris: 160 000 kr
Pris med skattereduktion på 15%: 136 000 kr

Lantbruk (100 m²): 220 000 kr Se priskalkyl Solceller på lantbruk

Antal solpaneler och styrka: 60 paneler / 15 kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter: 100 m²
Pris: 220 000 kr

BRF (130 m²): 300 000 kr Se priskalkyl Solceller på BRF

Antal solpaneler och styrka: 80 paneler / 20 kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter: 130 m²
Pris: 300 000 kr

I genomsnitt så kostar solceller 16 000 – 20 000 kronor per kW, lite beroende på vilken leverantör du anlitar och storlek på anläggningen. Generellt så blir det billigare per kW om du köper en större anläggning. Cirkapriser solceller per kW

Solcellsanläggning 3 kW, yta 20 m²: 25 000 kr/kW
Solcellsanläggning 5 kW, yta 30 m²: 20 000 kr/kW
Solcellsanläggning 10 kW, yta 60 m²: 16 000 kr/kW

Ett genomsnittligt pris för solceller per kvadratmeter (m²) är cirka 3000 kronor, detta för en anläggning på 5 kW. Ju större solcellsanläggning du köper, desto billigare blir priset per kvadratmeter. Priset per kvadratmeter kan också variera beroende på vilken leverantör du väljer och vilka produkter som installeras. Cirkapriser solceller per kvadratmeter

Solcellsanläggning 3 kW, yta 20 m²: 3700 kr/m²
Solcellsanläggning 5 kW, yta 30 m²: 3000 kr/m²
Solcellsanläggning 10 kW, yta 60 m²: 2400 kr/m²

ul>

 • Priset på solceller har sjunkit stadigt de senaste åren, enligt rapporter från Energimyndigheten med hela 90% mellan åren 2003 – 2015.
 • Prisutvecklingen har sedan dess varit stabilare, men i takt med att allt fler solcellsleverantörer konkurrerar om marknadsandelar forsätter priserna på solpaneler och tillbehör att sjunka under 2021.
 • Såhär mycket sjönk kostnaden för solcellsmoduler mellan åren 2003 – 2015:
 • Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Solceller
  Visa hela svaret

  Måste man ha bygglov för solceller?

  När krävs det bygglov för solfångare och solcellspaneler? – Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

  Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2 § 2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

  Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.5 § 5 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

  Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov. Lag (2018:636),5 a § För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

  En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket gäller inte om 1. kommunen enligt 8 § första stycket 8 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.

  You might be interested:  Hur Länge Får Man Bygga På Kvällen?

  Lag (2017:424), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.6 a § 6 a § För andra byggnader än sådana som avses i 5 § inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Första stycket gäller inte om 1.

  kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §. Lag (2017:424), Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solfångare och solceller på byggnader.

  Utanför detaljplan kan kommunen dock ha beslutat om områdesbestämmelser. I områdesbestämmelserna kan det ha införts bygglovsplikt för byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller för att vidta en åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Det kan även ha införts bygglovsplikt för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

  Om det finns en utökad lovplikt i områdesbestämmelser kan solfångare och solceller alltså kräva bygglov trots att det är utanför detaljplan. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2 § 2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

  Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.8 § 8 § Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§, b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §, 3.

  det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2, 4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, 5.

  Det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap.11 § 1 miljöbalken, 6. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, 7.

  det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 8. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan tillbyggnad som avses i 5 a §, 9.

  1. Det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan åtgärd som avses i 3 c §.
  2. Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en bygglovsprövning.
  3. Lag (2018:1324),
  4. För byggnader som varken omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för solfångare och solceller.

  Det gäller även för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller även för byggnader som ligger inom olika typer av riksintresseområden. Det krävs alltså aldrig bygglov för att sätta upp solfångare eller solceller på byggnader utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser och det gäller även om byggnaden eller området är särskilt värdefullt eller om byggnaden ligger inom ett riksintresseområde.

  Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2 § 2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

  Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap.13 § 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

  • Första stycket ska tillämpas också på 1.
  • Anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2.
  • Tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3.
  • Allmänna platser, och 4.
  • Bebyggelseområden.
  • Det finns två olika typer av solenergianläggningar på byggnader.

  Dels finns det solenergianläggningar som monteras utanpå en byggnads tak- eller fasadmaterial. Dels finns det tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar som ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial. Det kan exempelvis vara solcellspaneler som är utformade som takpannor eller fasadskivor.
  Visa hela svaret

  Är det värt att investera i solceller?

  I många fall är det en lönsam investering över tid. Kostnaden för installation och underhåll är lägre, än den du sparar på att minska ner på köpt el. Du kan räkna med att återbetalningstiden är cirka 12- 15 år. Solenergi har låg miljöpåverkan och orsakar inga utsläpp av växthusgaser.
  Visa hela svaret

  Hur ser elräkningen ut med solceller?

  Men generellt kan man säga att om man installerar solceller för ungefär 100 000 kronor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år. Det betyder att avkastningen ligger mellan 5 och 7 procent – vilket är bättre än bankräntan.
  Visa hela svaret

  Hur bra är solceller på vintern?

  Faktum är att solcellerna producerar el även under en molnig vinterdag och fungerar utmärkt i vårt nordliga klimat. Solceller ger visserligen mest el på sommarhalvåret, men de slutar inte att producera el bara för att det är molnigt eller för att det snöar. Det behöver alltså inte vara soligt, bara ljust.
  Visa hela svaret

  Hur många solpaneler behövs för att bli självförsörjande?

  Hur många solpaneler behöver jag? – För att göra investeringen lönsam behöver du åtminstone 3 kW, vilket motsvarar ca 8 solpaneler. Vill du täcka din årliga elförbrukning med solel behöver du en solpanelseffekt i watt motsvarande din elförbrukning i kWh.
  Visa hela svaret

  När lönar det sig att installera solceller?

  Visst, det tar ungefär 14 år innan du tjänat in pengarna, men solceller har en livslängd på 30 år. Jag tycker att man ska se solceller som en sparform eller investering. Om man installerar solceller för ungefär 100 000 kronor får man en minskad elkostnad per år på mellan 6 000 och 7 000 kronor.
  Visa hela svaret

  Hur lång tid innan solceller betalar sig?

  Vad är genomsnittlig återbetalningstid på solceller? – Återbetalningstiden på solceller i Sverige ligger i snitt på mellan 10-15 år. Vad just din återbetalningstid landar på beror på flera olika faktorer. Dels hur stor din anläggning är, hur elpriserna ser ut, hur mycket du producerar, om du säljer din överskottsel och om du väljer att utnyttja ROT-avdraget eller något annat stöd för att sänka den initiala investeringskostnaden.
  Visa hela svaret

  Vad händer om man producerar för mycket solel?

  Att producera sin egen solel är bra för miljön och på sikt även bra för ekonomin. Här har vi samlat allt du behöver veta om solpaneler och solenergi. Hur många solpaneler ska jag ha? Grundregeln till hur stor anläggning du ska ha är den inte ska producera mer el än vad du gör av med.

  • Hur stor anläggning du ska ha påverkas såväl av solstrålningen där du bor, lutningen där panelen ska sitta som väderstreck, skuggning och verkningsgrad.
  • Självklart kan du ha en större anläggning om du planerar att sälja din solel.
  • Vill du skaffa solpaneler? Kontakta oss så hjälper vi dig att anpassa anläggningen efter dina behov! Kan jag bli självförsörjande av min solel? Det är i dagsläget svårt att bli helt självförsörjande på solel.

  En anledning är att ditt behov av el varierar under dagen men även under årstiderna. På morgonen och på vintern behövs det tillexempel mer el än under en varm sommardag. Att behovet att el varierar mycket innebär att du behöver kunna lagra energin som skapas genom dina solpaneler för att bli självförsörjande och i dagsläget är sådana lösningar mycket kostsamma.

  • Allteftersom tekniken går framåt hoppas vi i framtiden kunna erbjuda effektiva lösningar.
  • Vad kostar det och hur lång är återbetalningstiden? Kostnaden för solpaneler varierar utifrån hur stor anläggning du installerar.
  • Hur lång återbetalningstiden är påverkas av flera faktorer: kostnaden för solcellsanläggningen, hur mycket du sparar på lägre elkostnader, intäkter för el du säljer och underhållskostnader samt subventioner som skattereduktion och investeringsstöd.
  You might be interested:  Bygga Litet Hus I Gammal Stil?

  Generellt är återbetalningstiden mellan 10-15 år. Vill du göra en mer noggrann uträkning av din återbetalning? Använd då investeringskalkylen som Mälardalens högskola har tagit fram. Vart tar elen som produceras vägen? I solcellerna omvandlas solljus till elektrisk ström.

  Om du producerar mer el än du behöver i ditt hem uppstår ett överskott, som inte kan lagras i solpanelerna, utan går ut i elnätet. För det får du en mindre ersättning från ditt elnätsbolag. Utöver den ersättningen kan du också välja att sälja din överskottsproduktion till ett elhandelsbolag. Om producerar mer el än vad du gör av med är du inte längre undantagen från inmatningsavgiften till Mälarenergi elnät.

  Det innebär att du inte längre kan få statlig skattereduktion för de kWh som överstiger din egen förbrukning. Väljer du att sälja din överskottsel kan olika elhandlare ha olika ersättning för den el de köper av dig. Här kan du läsa mer om att sälja din överskottsel till oss på Mälarenergi.

  1. Hur gör jag för att sälja min överskottsel? För att sälja din överskottsel är det enklast att teckna ett elproducentsavtal med ett elhandelsföretag.
  2. Det kan du göra i samband med att din anläggning är klar och färdiganmäls av installatören till elnätsbolaget.
  3. Vill du sälja din överskottsel till oss på Mälarenergi? Vad kul! Här kan du läsa mer om ersättning och skcika in en anmälan för avtal till oss.

  Du kan även kontakta oss på 021-39 50 50. Hur går jag tillväga för att få elcertifikat? Elcertifikat är ett statligt stödsystem för att främja och öka produktionen av förnybar el. Du kan få elcertifikat antingen för din totala elproduktion eller för din överskottsproduktion från dina solpaneler.

  • Om du vill få elcertifikat för den totala produktionen krävs en speciell mätning.
  • Producerar du mer än 30 000 kWh per år kan det vara lönsamt att skaffa separat mätning av din solelproduktion som är godkänd för hantering och handel av elcertifikat.
  • Om du vill få elcertifikat bara för överskottsproduktionen kan Mälarenergi Elnät rapportera dessa mätvärden utan kostnad.

  Många väljer dock att dimensionera sin anläggning så att de själva använder den största delen av sin producerade el, vilket gör att överskottsproduktionen blir liten och att det blir få elcertifikat utfärdade. Köper Mälarenergi mina elcertifikat? Mälarenergi kan köpa och hantera dina elcertifikat om du levererar godkända mätvärden för elcertifikat för bruttoproduktion.

  Det kräver att du har separat mätning av elproduktionen. Elcertifikaten skall levereras till Mälarenergi AB senast 28 februari året efter produktionen. Priset på elcertifikaten är stängningspris på marknaden den 28 februari. Välkommen att kontakta vår kundservice om du vill sälja dina elcertifikat. Hur funkar skattereduktionen? Om du inte själv använder all el du producerar med dina solpaneler, utan överskottet matas in till elnätet, kan du under vissa förutsättningar få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh).

  Detta gäller för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Du kan inte heller få skattereduktion på de kWh som överstiger uttaget. Kom ihåg att anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet och att du har rätt till skattereduktionen.

  • Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har efter anmälan från dig därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut.
  • Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

  Behöver jag vara momsregistrerad? I de flesta fall behöver du inte registrera dig för att betala moms på grund av din elförsäljning från solcellsanläggningen. Läs gärna mer på Skatteverket, Kan jag se min produktion i en app? Ja, om du köper Solaredge via Mälarenergi och våra samarbetspartners finns det en app.

  Din mätarsäkring får inte vara större än 63 Ampere Effekten får inte vara högre än 43,5 kilowatt Du måste förbruka mer el än du producerar. Om du matar ut mer el än du köper klassas du inte som mikroproducent och är därmed skyldig att betala exempelvis inmatningsavgiften för din solcellsanläggning till ditt elnätsbolag.

  Investeringsstöd och skatteregler – vad gäller? Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödnivån är sedan maj 2019 maximalt 20% av de stödberättigade installationskostnaderna.

  Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Som privatperson kan du ansöka om ROT-avdrag för själva installationsarbetet. ROT-avdraget kan dock inte användas i kombination med investeringsstödet.

  Särskilda skatteregler gäller för dig som producerar förnybar el genom att till exempel installera solceller på din fastighet och leverera el till elnätet. Läs gärna mer på skatteverket.se I de flesta fall behöver du inte registrera dig för att betala moms på grund av din elförsäljning från solcellsanläggningen på din villa Vill du veta mer så finns mer information på Solelsportalen Vad händer om det blir elavbrott? Om det blir elavbrott på elnätet så stänger även solproduktionen ned, främst på grund av säkerhetsskäl.
  Visa hela svaret

  Hur mycket ger 30 kvm solceller?

  En tumregel i Sverige är att för varje installerad kilowatt i effekt (kW) får du ut ungefär 1000 kilowattimmar energi (kWh) per år. Om du har ett bra solläge kan du få ut mer. Våra solpaneler har en effekt på 160 watt (0,16 kW) per kvadratmeter.
  Visa hela svaret

  Hur mycket el ger 20 kvm solceller?

  Exempel: –

  Du bor i ett hus med en huvudsäkring med en storlek på 20A (blå säkring).Elnätets spänning är 400 kV

  400 x 20 x 1,73 = 13 kW maxeffekt Läs mer om hur du kan beräkna solceller och dess effekt och produktion. De flesta solcellsanläggningar ligger på mellan 5-15 kW och upptar cirka 25-75 kvm. Det innebär att du får cirka 0,2 kW per installerad kvadratmeter.

  1. Dessa får plats på de allra flesta villatak.
  2. En normalstor villa producerar i snitt cirka 20 000 kW/år i Sverige, enligt statistik från Statistiska centralbyrån,
  3. Räkna på hur mycket el ditt hushåll vanligtvis förbrukar, hur mycket solel ni har möjlighet att producera samt hur mycket plats ni har.
  4. Läs mer om solskatt, rotavdrag för solceller, solcellslån, solcellers återbetalningstid och om vad det finns för bidrag för solceller,

  Behöver du hjälp att uppskatta hur mycket solceller som behövs på ditt hus? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig! ‍
  Visa hela svaret

  Måste man betalar nätavgift med solceller?

  Solekonomi Solenergi är lönsamt, och att investera i en solenergianläggning lönar sig långsiktigt. Varje enskild fastighet har sina unika förutsättningar beroende på storlek, läge och energiförbrukning vilket naturligtvis påverkar återbetalningstiden.

  • Därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller för just dig Framtida elpriser När man räknar på en långsiktig investering som solel (ekonomisk livslängd 25 år) blir det viktigt att utöver det ekonomiska utgångsläget, även bilda sig en uppfattning om framtidens elpriser.
  • Genom terminpriser från den nordiska elbörsen Nord Pool kan man till viss del göra detta, men elkostnaden består till ca.70% av annat är råvaran el.

  Avgifter för elnät och skatter har ökat konstant vilket påverkar kostnaden per kWh över tiden. Enligt statistik från som utförs av Sveriges kommunala bostadsbolag har elkostnaderna ökat med 5% årligen sedan år 2000. Investeringskalkyl I våra kalkyler har vi valt att räkna med en årlig elprisökning om 4,5% (3% elpris och 1,5% inflation) de närmsta 10 åren. Produktionskostnad i kr/kWh uträknat på anläggningens hela livslängd. Att solenergi är lönsam blir ännu tydligare om du istället tar investeringskostnaden dividerat på 30 års elproduktion (förväntad livslängd på solcellsanläggningen). I grova drag landar du då på 45-55 öre/kWh inkl moms. En stor fördel med att producera egen el är att du slipper många extra kostnader:

  Om du producerar el samtidigt som du konsumerar behöver du varken betala energiskatt (30 öre/kWh exkl. moms) eller nätavgift (20 öre/kWh exkl. moms). Du får 5 öre/kWh exkl. moms betalt i nätnytta för minskad elnätsförlust). Dessutom får du betalt för den el du säljer ut på nätet.

  You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga En Industrilokal?

  : Solekonomi
  Visa hela svaret

  Kan man driva ett hus på solceller?

  Med solceller på taket kan du driva så gott som vad som helst i ditt hushåll. I vilken utsträckning beror på hur mycket el du förbrukar och hur många solceller som används.
  Visa hela svaret

  Hur många m2 solceller behövs till ett hus?

  2. Vad är din elförbrukning per år? – Undersök hur stor din elförbrukning är per år. Det ger en bild av hur mycket dina solceller behöver producera för att täcka den befintliga elförbrukningen. Exempel: Låt säga att din totala elförbrukning i er villa är 20 000 kWh.

  Uträkning: 34 solpaneler * 360 watt * 1000 = 12 240 kWh Vilket betyder att solceller kan stå för mer än hälften av er årliga elförbrukning i hushållet. Uträkning: 12 240 kWh / 20 000 kWh = 0,612 = ca 61%

  Visa hela svaret

  Hur mycket el får man sälja solceller?

  Hur mycket skattereduktion kan jag få? – Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår, det vill säga den el du producerat men inte använt själv. Det finns dock begränsningar: Du kan max få tillgodoräkna dig högst så många kilowattimmar som du själv tagit ut, det vill säga det totala antalet kilowattimmar du köpt från elhandelsföretaget i anslutningspunkten under samma kalenderår.

    • Du kan som mest tillgodoräkna dig 30 000 kilowattimmar per år. Är ni flera som delar på elnätsabonnemanget och matar in el i samma anslutningspunkt ska underlaget fördelas lika. Underlaget får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt.
    • Själva skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kilowattimmar är den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 kronor per år och det måste finnas skatt att dra av skattereduktionen från.

  Att ha en solcellsanläggning på din villa räknas inte som att du har en näringsverksamhet. Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40.000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.
  Visa hela svaret

  Vad kostar 50 kvm solceller?

  Solceller: Pris på moduler och installation – Ett genomsnittligt pris för ett solcellspaket på 10 kW är cirka 156 000 kronor inklusive moms. Det motsvarar ett pris på 15 600 kronor per installerad kW och runt 2 600 kronor per kvadratmeter. Detta solcellspris inkluderar även installation. Solpaneler ska alltid installeras av en certifierad elektriker,

  Pris på solceller

  Anläggningar Effekt Cirkapriser
  Fritidshus (~18 kvm) 3 kW 67 000 kronor
  Mindre villa (~30 kvm) 5 kW 90 000 kronor
  Villa (~42 kvm) 7 kW 120 000 kronor
  Större villa (~60 kvm) 10 kW 156 000 kronor
  Gård (~90 kvm) 15 kW 200 000 kronor

  Visa hela svaret

  Hur mycket tjänar man på att sälja el?

  Priset för såld solel – Priset man får för solel som privatperson ligger vanligtvis på cirka 1.2 kronor per kWh. Priset som de olika elbolagen ger varierar och många erbjuder kampanjpriser för din solel under första året som ny kund. Nedan kan du läsa mer om de olika faktorerna som påverkar vilket pris du får för din solel:

  Spotpris: Detta är elhandelspriset för en 1 kWh, som anges via Nordpool. Priset varierar från dag till dag men brukar ligga på cirka 50 öre per kWh, Skattereduktion: För varje såld kWh får du 60 öre i skattereduktion. Det högsta beloppet man kan få per år i skattereduktion är 18 000 kronor. Elcertifikat: När man producerar förnybar energi genom en solcellsanläggning kan man ansöka om ett elcertifikat från Energimyndigheten, vilket ger dig cirka 2 öre per kWh. Ursprungsgarantier: Detta är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el och ger dig cirka 1 öre per kWh. Nätnytta: När du matar in din solel i elnätet minskar kostnaderna för att överföra el för den som äger elnätet. Normalt ligger ersättningen för nätnytta på cirka 5 öre per kWh,

  Visa hela svaret

  Finns det nackdelar med solceller?

  Nackdelar – Solenergi produceras på dagen Eftersom solenergi enbart produceras av solljus så sker produktionen bara under dagtid. Att inte kunna producera el dygnet runt blir på så sätt en rätt naturlig nackdel med solenergi. Idag finns det däremot lösningar som batterier som gör att du som mikroproducent och större produktioner kan lagra solel som produceras på dagen, och som kan användas dygnet runt.

  1. Lägre elproduktion på vintern Under vintern i Sverige lyser solen mer sällan och i lägre grad vilket påverkar mängden solenergi som går att producera.
  2. Det innebär att man kan behöva komplettera solel med en annan typ av elförsörjning under vinterhalvåret.
  3. Däremot kräver inte solceller så mycket solljus som man kan tro, utan solceller kan faktiskt absorbera solljus även fast det är molnigt eller mulet.

  Dessutom trivs solceller ironiskt nog i svalare klimat då mer solenergi kan utvinnas ur solinstrålningen när solcellerna är kalla, jämfört med när de är kokheta. Läs mer om hur solceller fungerar på vintern. Indirekt miljöpåverkan Som vi nämner högre upp i texten så bidrar solenergi inte till någon direkt negativ miljöpåverkan, men en nackdel med solenergi som vi ändå vill nämna är den indirekta påverkan.

  Det kan vara vid till exempel tillverkningen av solceller eller vid transporter och eventuellt underhåll som påverkar miljön. Jämför man däremot solenergins miljöpåverkan med andra energislags negativa miljöpåverkan, som energi från fossila bränslen, så är skillnaden enorm. I en sådan jämförelse är miljöpåverkan från solenergin i princip obefintlig.

  Den energi som krävs vid tillverkning och frakt ersätter solcellerna redan efter 2–3 år i bruk och därefter genererar solcellerna 4–12 gånger så mycket energi under sin livstid.
  Visa hela svaret

  Hur mycket ger 30 kvm solceller?

  En tumregel i Sverige är att för varje installerad kilowatt i effekt (kW) får du ut ungefär 1000 kilowattimmar energi (kWh) per år. Om du har ett bra solläge kan du få ut mer. Våra solpaneler har en effekt på 160 watt (0,16 kW) per kvadratmeter.
  Visa hela svaret

  Hur mycket el ger 20 kvm solceller?

  Exempel: –

  Du bor i ett hus med en huvudsäkring med en storlek på 20A (blå säkring).Elnätets spänning är 400 kV

  400 x 20 x 1,73 = 13 kW maxeffekt Läs mer om hur du kan beräkna solceller och dess effekt och produktion. De flesta solcellsanläggningar ligger på mellan 5-15 kW och upptar cirka 25-75 kvm. Det innebär att du får cirka 0,2 kW per installerad kvadratmeter.

  Dessa får plats på de allra flesta villatak. En normalstor villa producerar i snitt cirka 20 000 kW/år i Sverige, enligt statistik från Statistiska centralbyrån, Räkna på hur mycket el ditt hushåll vanligtvis förbrukar, hur mycket solel ni har möjlighet att producera samt hur mycket plats ni har. Läs mer om solskatt, rotavdrag för solceller, solcellslån, solcellers återbetalningstid och om vad det finns för bidrag för solceller,

  Behöver du hjälp att uppskatta hur mycket solceller som behövs på ditt hus? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig! ‍
  Visa hela svaret

  Hur många m2 solceller behövs till ett hus?

  2. Vad är din elförbrukning per år? – Undersök hur stor din elförbrukning är per år. Det ger en bild av hur mycket dina solceller behöver producera för att täcka den befintliga elförbrukningen. Exempel: Låt säga att din totala elförbrukning i er villa är 20 000 kWh.

  Uträkning: 34 solpaneler * 360 watt * 1000 = 12 240 kWh Vilket betyder att solceller kan stå för mer än hälften av er årliga elförbrukning i hushållet. Uträkning: 12 240 kWh / 20 000 kWh = 0,612 = ca 61%

  Visa hela svaret

  Hur mycket producerar 1 kvm solceller?

  Bra förutsättningar för solceller i Sverige – För att vi ska kunna använda solenergi krävs förstås att solen skiner. Även om vi ibland kan tvivla, under våra ofta regniga somrar, så har Sverige många bra lägen för elproduktion i solceller. Intressant nog är en del av produktionen i norra Mellansverige som bäst i mars–april.

  Orsaken är främst att solcellerna kan utnyttja snöreflektioner och att solcellernas effektivitet är högre vid kyla. Detta är positivt eftersom vårfloden normalt inte kommit igång då (vilken påverkar vattenkraftproduktionen), samtidigt som elbehovet är stort. En tumregel är att varje installerad kilowatt (kW) solceller i Sverige årligen ger cirka 1 000 kilowattimmar, kWh, el.

  För denna produktionsnivå krävs en yta på cirka 7 kvadratmeter. Det finns politiska ambitioner att öka produktionen och Energimyndigheten har tagit fram en solenergistrategi som räknar med att produktionen kan öka till mellan 7 och 14 TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar).
  Visa hela svaret