Hur Nära Grannens Tomt Får Man Bygga?

Hur Nära Grannens Tomt Får Man Bygga
För bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter. Avståndet kan vara mindre om alla berörda grannar ger sitt medgivande. Inom detaljplanerat område gäller det som planbestämmelserna medger. I detaljplaner (även stadsplaner och byggnadsplaner) som är gjorda före 1987 och saknar måttangivelse gäller Byggnadsstadgans gräns på 4,5 meter.
Visa hela svaret

Hur nära får man bygga sin granne?

Avstånd till tomtgränsen – Oavsett vad du ska bygga och om du behöver ansöka om bygglov eller inte finns det en allmänna regler

Du får inte bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Det är möjligt att bygga närmare tomtgränsen än så men då måste du få be din granne om lov först. Notera att alla kommuner kan ha olika regler. Därför är det alltid bäst att kontakta kommunen innan du påbörjar bygget för att säkerställa att du inte bryter mot några regler.

Boverket har grundreglerna till bygglovsbefriade murar bla. men exakta regler är fortfarande upp till kommunen.
Visa hela svaret

Vad händer om man bygger för nära tomtgräns?

Grannars medgivande vid åtgärder som inte kräver bygglov – Om du vill bygga något närmare tomtgränsen än 4,5 meter, och bygget inte kräver bygglov, behöver du ha grannarnas medgivande. Det innebär att grannarna godkänner placeringen av ditt bygge. Medgivandet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas eftersom det annars inte går att bevisa.

You might be interested:  Får Man Bygga Altan Vid Tomtgräns?

Det är ditt ansvar som byggherre att prata med grannarna. Här finns en blankett du kan använda när du behöver medgivande från granne. Pdf, 176.5 kB. Om grannarna säger nej till din åtgärd kan du välja att få saken prövad genom en ansökan om bygglov. Om kommunen äger marken måste du alltid ansöka om bygglov om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Tänk på att gator ofta ägs av kommunen.
Visa hela svaret

Får grannens tomt se ut hur som helst?

Du får inte skada grannens växtlighet – I jordabalkens tredje kapitel finns bestämmelser om rättsförhållanden mellan grannar. I kapitlets första paragraf anges en allmän regel om hänsyn mellan grannar, nämligen: “var och en ska vid nyttjande av sin egen eller annans fastighet ta skälig hänsyn till sin omgivning”.

  1. I jordabalken regleras också vad som gäller för exempelvis träd och buskar.
  2. En tomt kan ju uppfattas som ovårdad om det är mycket växtlighet.
  3. Tränger exempelvis kvistar, grenar eller rötter in över din tomtgräns kan du ha rätt att ta bort dem om de orsakar olägenhet.
  4. Men du får inte skada grannens växtlighet och grannen bör alltid själv få möjlighet att ta bort den rot eller gren som växter in över din tomtgräns.

– Om du tror att åtgärden kommer att innebära skada av betydelse för grannen måste du kontakta grannen så att hen själv kan utföra åtgärden, säger Lena Rönngren.
Visa hela svaret

Hur högt får man bygga mot grannen?

När krävs det inte bygglov? – Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen. Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Altan?

Kan man anmäla sin granne?

Att anmäla störande grannar till polisen – Om du har försökt få ordning på dina problem med grannar som stör men inte lyckats finns polisen till för din skull. Om polisen bedömer att en störning faktiskt inträffat kan de utfärda en ordningsbot. En ordningsbot ges exempelvis om det spelas hög musik som stör omgivningen.

Om du känner dig hotad av en granneOm du har störande grannar som för oväsen till följd av ett bråkOm du är orolig för att det förekommer våld hos dina grannar

Om du är orolig för att det förekommer våld kan du även vända dig till Socialtjänsten för att göra en orosanmälan. Har du en misstanke om att störningarna du upplever är till följd av exempelvis våld inom familjen ska du alltid kontakta polisen. Om du har störande grannar med barn och upplever oro för barnen bör du genast ta kontakt med polisen. Är läget akut ska du ringa 112.
Visa hela svaret

Hur högt får man bygga mot grannen?

När krävs det inte bygglov? – Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

  1. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar.
  2. Medgivandet bör vara skriftligt.
  3. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.
  4. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.
  5. Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga En Industrilokal?

Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.
Visa hela svaret