Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Växthus?

Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Växthus
Växthusets placering – vilka regler gäller? Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Växthus Bygglovsreglerna i din kommun styr hur du ska agera inför ditt växthusbygge. Men det finns några generella regler som kan vara bra att ha koll på. Hur nära tomtgränsen får man placera sitt växthus, var en fråga som vi nyligen fick i dagboken. År 2014 kom det nya regler för vad du får bygga utan bygglov. Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Växthus Den generella regeln för hur nära tomtgränsen du får bygga ditt växthus är 4,5 meter.

Ett fristående växthus, orangeri eller vinterträdgård får uppföras på en maximal ytan av 15 kvadratmeter och nockhöjd på högst 3 meter. Växthuset får inte placeras närmare tomtgräns, väg eller annan fastighet än 4,5 meter. Med grannens tillstånd och väghållarens medgivande kan du placera växthuset närmare än de ovan angivna avståndet.

Ett växthus på upp till 30 kvadratmeter för uppföras i bostadshusets direkta närhet. Höjden från mark till nock kan vara maximalt 4 meter. Du får bygga flera hus enligt de här reglerna men den totala ytan får inte överstiga 30 kvadratmeter. Det innebär till exempel att du kan bygga ett förråd ett galleri, bastu eller ett garage tillsammans med ett växthus om hela bygget hålls under 30 kvadratmeter. Om du får de berörda grannarnas medgivande kan du placera växthuset i attefallsstorlek närmre än 4,5 meter från tomtgränsen. Annars är det detta avstånd du måste förhålla dig till. Du behöver normalt sett inget bygglov. Däremot måste du göra en bygganmälan för att bygga ett växthus eller orangeri i den här storleken.

För att bevara den goda sämjan i området är det både trevligt och bra att föra en dialog med grannarna om det planerade bygget. Berätta gärna i god tid om dina planer och skissa upp ungefär hur det kommer att se ut. Den stora fördelen med växthus är att det är en transparent byggnad som varken förmörkar eller skymmer vyn särskilt mycket.
Visa hela svaret

You might be interested:  Varför Är En Stående Bräda Mer Hållfast Än En Liggande?

Contents

Får man sätta upp ett växthus utan bygglov?

Du kan behöva bygglov för att bygga lusthus eller växthus, men genom de så kallade attefallsreglerna och friggebodsreglerna räcker det ibland med att du gör en anmälan och får startbesked. Lusthus och växthus är så kallade komplementbyggnader.
Visa hela svaret

Vilka regler gäller för växthus?

Bygglov för växthus? Friggebods- och Attefallsregler Attefallsreglerna ger dig rätt att utan bygglov* bygga ett väggmonterat växthus på upp till 15 kvm och ett på upp till 25 kvm. Och det fina är, att du både kan utnyttja Friggebodsregler och Attefallsregler på samma fastighet! Större byggnader än vad som anges kräver alltid bygglov.

  • Vi ger här en allmän beskrivning av bygglovsreglerna.
  • Varje kommun får göra undantag från generella bygglovsregler, inom ett område som till exempel utgör en värdefull miljö.
  • Olla därför alltid med din kommun, om vad som gäller just i ditt område.
  • Bygget måste anmälas till kommunen även om det inte krävs något bygglov.

Ett krav är att det finns en huvudbyggnad på tomten som har byggts med bygglov. Observera att det kan finnas lokala villkor som måste uppfyllas – kolla för säkerhets skull alltid med kommunen där du ska bygga.
Visa hela svaret

Måste man förankra ett växthus?

2. Var noga med förankring och montering – Säkerställ att ditt växthus är väl förankrat. Se också till att växthusets profiler är uppsatta enligt monteringsanvisningen och gör en regelbunden tillsyn för att upptäcka eventuella skador. Vi rekommenderar att växthuset monteras på en sockel som man förankrar i marken.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Ska Man Äta För Att Bygga Muskler?

Var ska man placera ett växthus?

Placering av växthus – Sol eller skugga? Den bästa placeringen av växthuset är egentligen varken direkt sol eller helskugga utan något mitt emellan – vandrande skugga är allra bäst. Om möjligt, placera växthuset så att det skuggas av ett hus, träd eller en hög buske mitt på dagen då det är som varmast.
Visa hela svaret

Får man bygga pool vid tomtgräns?

Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Växthus Det finns inga restriktioner på hur nära tomtgräns du kan bygga din pool men se till att prata med grannarna eftersom poolbygge inte kräver bygglov. Se också till att inte grannens tomt får någon åverkan och om du skall ha pooltak se till att det finns ca 3 meter fritt för det. För säkerhets skull så kontrollera med din kommun
Visa hela svaret

Vad har man för grund till växthus?

Oisolerad grund – Vi rekommenderar oisolerad grund, eftersom endast marksten och grus skyddar mot fukt från marken. Marksten har även en bra dräneringsförmåga. Här ger vi några råd om hur du kan göra markarbetet innan du bygger ditt växthus,

Markera ut platsen för växthuset och mät diagonalerna så att de har samma mått för att få räta vinklar. Börja med att gräva bort matjorden. Det är individuellt hur mycket du behöver gräva ur, beroende på hur marken ser ut hos dig. Det enklaste sättet är att gjuta fast sockeln i gjutrör. Gjutrören ska grävas ned till tjälfritt djup för att undvika förskjutningar i konstruktionen under vintern. Gräv bort all matjord och fyll på med makadam. Lägg en fiberduk på jorden. Fyll på med grus och stenmjöl till stensättning. Montera ihop sockeln, gjut sedan fast växthussockeln med nedgjutjärnen i gjutröret, väg av och diagonalmät. Jämna ut och fyll eventuellt på mer grus eller stenmjöl. Montera sedan växthuset, har du ett växthus utan mur kan du underlätta och lägga marksten redan innan montering av växthuset. Nu är det klart för läggning av marksten.

You might be interested:  Bygga Om En Bil Till Epa?

Illustration för markarbete oisolerad grund
Visa hela svaret