Hur Ska Du Sortera Brännbart Avfall T.Ex. Mjukplast, Gummi, Trä?

Hur Ska Du Sortera Brännbart Avfall T.Ex. Mjukplast, Gummi, Trä
Combustible Waste – large – Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.
Visa hela svaret

Hur sorterar man mjukplast?

Sorteringen börjar hemma hos dig – Alla plastförpackningar du har hemma sorteras som plast, oavsett om det är hård- eller mjukplast. Plasten slänger du i sorteringskärl, antingen vid närmsta återvinningsstation eller i direkt anslutning till ditt hem, så kallad fastighetsnära insamling.
Visa hela svaret

Hur ska CD skivor Sopsorteras?

Lämnas till: Kärl eller fack för restavfall/soppåsen.
Visa hela svaret

Vad gör man med gamla kassettband?

Lämnas till: ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC/Returpunkt.
Visa hela svaret

Vad är inte brännbart?

Detta avsnitt är tämligen omfattande beroende på den mycket stora betydelse för energiförsörjningen som det brännbara avfallet kan ha i ett storstadsområde som Stockholm med omgivningar. Även för energiutvinning genom förbränning är det viktigt att man ser på marknaden för produkterna.

 • Mycket höga elpriser i förhållande till priset på fjärrvärme minskar intresset för att energiutvinna det fuktigaste avfallet genom förbränning och vice versa.
 • Man måste inför ett beslut om förbränning också analysera förutsättningarna och kostnadsstrukturer för konkurrerande behandlingsmetoder.
 • Brännbart avfall är den största bioenergiresursen i Stockholms län.

Ser man på hela Mälardalen så är energiinnehållet i den årliga avfallsmängden grovt räknat ungefär lika stort som områdets utvinningsbara trädrester från skogsavverkningar, dvs GROT, men det räcker bara till en del av uppvärmningsbehovet i fjärrvärmeområdena.

 • Allt avfall som består av biomassa är brännbart.
 • Det inkluderar trä, papper, växtrester och matavfall.
 • All plast är också brännbar.
 • Till det brännbara måste man i praktiken även lägga aluminiumfolie.
 • Vad som inte är brännbart blir då bara sådana material som glas, keramik, metallskrot, kattsand och avfall med mycket hög fuktighet – över 80 % fukthalt.

Helt torr biomassa som tidningspapper, trä och växtavfall har ett energiinnehåll på strax över 5 kWh/kg. Finpapper som består av ren cellulosafiber ligger lite lägre och ofta finns fyllmedel (kaolin = porslinslera) iblandat för att spara på fibrer och för att få en vit och blank tryckyta.

Fyllmedlet sänker givetvis värmevärdet per kg totalt material. Torr proteinsubstans har faktiskt lite bättre värmevärde än kol och fettsubstans har något högre värmevärde än mineralolja om eventuellt vatteninnehåll helt avlägsnas. Blandat och osorterat men helt torrt hushållsavfall har totalt sett ett effektivt värmevärde på ca 5 kWh/kg, dvs ungefär som helt torr ved.

Ju högre fukthalt som materialet sedan har ju mer sänks dess värmevärde per kg. Den största sänkningen beror helt enkelt på att vattnet utgör en ökande andel av vikten, men en liten del beror också på att det går åt energi för att förånga det. Gränsen där det teoretiska effektiva värmevärdet har blivit noll går ungefär vid en fukthalt på 85 – 86 %.

 1. Blandat osorterat hushållsavfall håller en fuktighet som ligger mellan 30 och 45 %.
 2. Det är samma fuktighetsintervall som gäller för GROT, dvs grenar och toppar från skogsavverkning, i det skick som det vanligen har när det tas emot i fjärrvärmeverken, och värmevärdet blir liknande.
 3. Erfarenheten från Högdalenverket i Stockholm är att det effektiva värmevärdet i hushållsavfall i medeltal ligger något över 3 kWh/kg.
You might be interested:  Hur Ofta Måste Man Träna För Att Bygga Muskler?

I Sydeuropa där matvanorna är något annorlunda och förpackningsmängderna lite lägre ligger hushållsavfallets värmevärde något under 3 kWh/kg. Ungefär 2,2 till 2,5 kWh har varit en vanlig överslagssiffra men detta kan förutses komma att öka. Kontorsavfall, bygg- och rivningsavfall, hushållens papper och kartong är i regel torrare och har därför högre värmevärde.

 • Plast har alltid låg fukthalt och höjer värmevärdet i avfallet oavsett fukten.
 • Hushållens matavfall ligger i området 65 till 80 % fukthalt och är brännbart med energivinst om det blandas med torrare avfall för antändningens skull.
 • Själva antändningsgränsen vid eldning i en bra avfallsugn ligger omkring 65 % fukthalt som motsvaras av väl avrunnen kaffesump.) Matavfallet från serveringssidan i restauranger innehåller inte bara matrester utan även pappersavfall och ligger inom samma fukthaltsområde som hushållens matavfall.

Restaurangernas kökssida producerar däremot ett avfall som kan ligga över 80 % i fukthalt och som därför har potential att kunna energiutnyttjas bättre i rötningsanläggningar. (En förutsättning är dock att det är rent och utan föremål som kan ge driftstörningar – t ex ätverktyg, glas och plastpåsar.

Typiska komponenter som kan störas av sådant är pumpar, ventiler, omrörare, värmeväxlare och rörkrökar). I ett blandat avfall har olika fraktioner olika fukthalt och de suger vatten från varandra på olika sätt. Fukthalten är därför inte samma i hela avfallsmängden. Räknar man på värmevärdet för varje komponent med den typiska fukthalt som man tror sig ha fås ett högre värmevärde på över 3,5 kWh/kg.

Det är överhuvudtaget svårt att veta med någon större noggrannhet hur blandat avfall egentligen är sammansatt. Plockanalyser görs inte så ofta och fukthaltsmätning på varje komponent nästan aldrig. Under transport från plock till prov kan en del fukt försvinna.

Sammansättningen av hushållsavfall ändrar sig f ö under året och även fukthalten kan variera kraftigt. Vintern ger fuktigare bränsle. Övergång från papperspåsar till plastkärl med hjul innebär att avfallet inte torkar upp i påsen och fukthalten ökar något. Utsortering av papper och plast för materialåtervinning sänker givetvis värmevärdet per kg restavfall medan utsortering av matavfall höjer det.

All utsortering av brännbara fraktioner minskar dock den totala energitillgången – ett förhållande som måste vägas mot vinsterna med en utsortering och val av annan behandling. I det korta tidsperspektivet måste också kapacitet för förbränning och annan behandling beaktas när man väljer sorterings- och behandlingspolicy.
Visa hela svaret

You might be interested:  Bygga Gaming Dator Vad Ska Man Lägga Pengarna På?

Var slänger man trasiga skor?

Lämnas till: Kärl eller fack för restavfall/soppåsen.
Visa hela svaret

Var slänger man gammalt mjöl?

Mjöl sorteras som Matavfall – är matrester, potatis- och fruktskal, kaffesump, äggskal, fiskrens och skaldjur, kött och mindre ben, mackor och kakor, snittblommor, servetter och hushållspapper. För att det ska funka bra är tipsen att hålla matavfallet torrt redan i köket när du lagar mat, rulla ihop påsen ordentligt och gå ut med påsen innan den blir överfull. Matavfallet hämtas av sopbilen som har två fack. Ett fack för matavfall och ett annat fack för restavfall (soppåsar).

 • Matavfallet blir fordonsgas och biogödsel.
 • Gödseln sprids på åkrar så lägg ingen plast i bruna tunnan.
 • Rånglar det? Frös påsarna fast i bruna tunnan eller har du fått flugor i tunnan? Många får det att funka fint, kolla mer tips på kommunens webb.
 • I Nordanstig kommer man börja sortera matavfall under 2024.

en buss om drivs av gas kan köra en km på tio bananskal! En personbil som drivs av gas kan köra ungefär fyra km på en påse matavfall. Tio kg matavfall ger ungefär lika mycket energi som en liter diesel. En del söker på ordet vetemjöl.
Visa hela svaret

Hur sorterar man svart plast?

Stoppar svart plast Köttkoncernen HK Scan tar bort all svart plast i sina förpackningar i Sverige och Finland under året. Den ersätts med plast av annan färg eller andra material. Svart plast går inte att återvinna i dag, utan bränns. De optiska system som används vid sortering av plastförpackningar som lämnats in för återvinning kan inte läsa av den svarta plasten.

 1. Livsmedelsindustrin kan bli mer progressiv och sträva efter ansvarigt materialanvändande i hela värdekedjan.
 2. Budskapet i IPCC:s senaste klimatrapport var tydligt; det finns ingen tid att förlora.
 3. Alla branscher behöver göra mer och jobba snabbare.
 4. HKScan har skyndat på utvecklingen för att snabbt reagera på detta och tar bort all svart plast under 2019 som ett konkret steg i rätt riktning, säger Sofia Hyléen Toresson, vd för HK Scan Sverige, i ett pressmeddelande.

– Beslutet att sluta använda svart plast i Sverige och Finland är ett viktigt steg för att öka återvinningsmöjligheterna och minska miljöpåverkan av våra förpackningsmaterial, fortsätter Hyléen Toresson.2017 rapporterade HK Scan för första gången mängden förpackningsmaterial som användes i företagets produkter.

– Förra året kom 38 procent av materialet från förnybara källor, som wellpapp och papper. Av dessa kom ca en femtedel från återvunna material. Vi strävar efter att minska miljöpåverkan utan att för den skull äventyra matsäkerheten, säger Hyléen Toresson. Livsmedelsindustrierna, LI, och Dagligvaruleverantörers förening, DLF, har som mål att alla plastförpackninger ska kunna återvinnas år 2022 och alla plastförpackningar ska tillverkas av förnybara eller återvunna råvaror före 2030.

Läs mer om: : Stoppar svart plast
Visa hela svaret

Får man slänga frigolit i Plaståtervinningen?

Små bitar av frigolit sorterar du som plastförpackning som du hittar i fyrfackskärl 2 eller vid din närmaste återvinningsstation. Stora mängder eller stora bitar av frigolit ska tas till din närmaste återvinningscentral. Där sorterar du materialet som mjukplast.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Högt I Tak För Att Bygga Loft?

Hur sorterar man Gaffelpärmar?

Brännbart grovavfall lämnas till Återvinningscentralen. – såsom madrasser, stora mattor, presenningar, täcken, långa föremål som slangar, skidor, plastmöbler, filtar m.m. OBS! På vissa återvinningscentraler sorteras saker av hårdplast se läs mer Vår webbplats använder kakor (cookies).
Visa hela svaret

Var slänger man bubbelplast?

Kan bubbelplast återvinnas? – Svar ja, bubbelplast kan återvinnas. Det sorteras som plast i din lokala återvinningsstation. Tänk också på att bubbelplast har lång hållbarhet och med fördel kan återanvändas precis som det är, nästa gång du behöver ett flexibelt fyllnadsmaterial med bra skydd. Hur Ska Du Sortera Brännbart Avfall T.Ex. Mjukplast, Gummi, Trä Bubbelplast sorteras som plast på återvinningsstationen.
Visa hela svaret

Hur slänger man skönhetsprodukter?

I ditt badrumsskåp står säkert en hel del produkter med innehåll som är farligt för miljön. När det är dags att slänga dem, lämna dem till återvinning hos oss! Nagellack, parfym, mascara, gammalt smink, hårfärg och många andra skönhetsprodukter är miljöfarligt avfall och ska återvinnas på en återvinningscentral, miljöstation eller Pop-up återbruk.
Visa hela svaret

Vad är hårdplast och mjukplast?

Plast, Mjukplast Mjukplast är, precis som namnet skvallrar om, en mjukare och mer flexibel typ av plast. Vi på Special-Plast brukar definiera mjukplast som: den typen av plast som böjer sig / viker ihop sig – om du viker ihop den. Hårdplast spricker om du utsätter den för samma typ av behandling.
Visa hela svaret

Vad ska slängas i plaståtervinning?

Plastförpackningar Alla förpackningar av plast, såväl hårda som mjuka, ska lämnas till återvinning. Några exempel på plastförpackningar är plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt), chipspåsar och frigolit, även tråg för kött och fisk.

 1. Lämna dina plastförpackningar på en återvinningsstation.
 2. Hos Förpackningsinsamlingen hittar du,
 3. Där kan du också se vilka förpackningar du kan lämna på vilken station, samt se uppgift om när en återvinningsstation töms och städas.
 4. Om det finns insamling av plastförpackningar vid eller i din fastighet kan du lämna dem där.

På många av kommunernas bemannade återvinningscentraler står också insamlingsbehållare för återvinning av förpackningar. Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger lösa, för att underlätta återvinningen.

Pantflaskor i plast lämnas mot pant i butiken. Förvaringsaskar för till exempel cd-skivor, video-kasetter, sällskapsspel och krukor i plast ska läggas i restavfall.

Sådant som inte är förpackningar – pulkor, tvättkorgar, möbler med mera – lämnas som plast om din återvinningscentral har den fraktionen, annars som grovavfall. Kolla med personalen på din återvinningscentral. Tänk på att om förpackningen har rester av lim, färg, lösningsmedel eller liknande ska den lämnas som farligt avfall. Detsamma gäller elektriska saker i plast. Om burken eller flaskan är märkt med någon av de tre symbolerna ovan ska den lämnas som farligt avfall till kommunens insamling även om den är helt tom och torr. Den ska alltså inte lämnas på återvinningsstationer för förpackningar. : Plastförpackningar
Visa hela svaret