Kan Man Måla På Fuktigt Trä?

Kan Man Måla På Fuktigt Trä
Färgen innehåller vatten, kan man då måla även om virket är fuktigt? Nej, för bästa resultat när du målar ska virket vara torrt. Om du målar på blött trä är det stor risk för att virket inte suger åt sig färgen. Fukten i träet (fuktkvoten) kan mätas med instrument.
Visa hela svaret

Hur torrt ska virke vara innan målning?

Så här målar du på TRÄ Utomhus Målning utomhus på trä: – Måla helst vid varm och torr väderlek. Bästa målningstid är maj-augusti. – Träet ska vara torrt – fuktkvoten får inte överstiga än 16%. Om träet är för fuktigt kan linoljan inte tränga in ordentligt i underlaget.

 • Linoljefärger torkar långsamt och torktiden förlängs vid kyla och fukt.
 • Man bör därför inte måla vid temperaturer under +10°.
 • Måla inte heller vid risk för regn eller kraftig daggbildning – då risken annars är stor för att det uppstår mattfläckar.
 • Undvik också att måla på direkt soluppvärmda ytor då det kan ge för snabb torkning på ytan med blåsbildning som följd.

Målning på nytt trä: Se till att träet är rent och torrt. Borsta bort löst damm. Normalt fordras tre strykningar. – för Grundmålning späds färgen med 30-40% lågaromatisk lacknafta (alt. Balsamterpentin), dvs 3-4 dl lacknafta till en liter färg. Färgen ska bli lågviskös så den tränger in ordentligt i träet.

Var noga att mätta ändträ och skarvar så att färgen sugs in och ger ett bra fuktskydd på dessa utsatta ställen. – för Mellanstrykning späds färgen med 15-20% lacknafta. – för Slutstrykning används alltid oförtunnad färg. Tänk på: – Linoljefärg ska alltid strykas tunt. För tjockt målade skikt leder till sämre genomtorkning med stor risk för rynk- och blåsbildning som följd.

You might be interested:  Bygga Om Bil Till Epa Pris?

Det är viktigt att ytan är jämn och slät och icke-sugande före slutstrykningen. – Använd en rund eller oval pensel av god kvalitet och arbeta in färgen ordentligt i underlaget. Roller bör inte användas. – Torktid vid 20° C och normal luftfuktighet är ca 24-48 timmar. Kan Man Måla På Fuktigt Trä OBS! Poröst material som trasor, papper m.m. som är indränkt med linoljefärg, kan självantända. Lägg dessa i brandsäker behållare eller i vatten.
Visa hela svaret

Kan man måla fuktig?

Färgen innehåller vatten, kan man då måla även om virket är fuktigt? Nej, för bästa resultat när du målar ska virket vara torrt. Om du målar på blött trä är det stor risk för att virket inte suger åt sig färgen. Fukten i träet (fuktkvoten) kan mätas med instrument.
Visa hela svaret

Är fuktskada farligt?

Hälsoeffekter av fuktproblem i byggnader – Att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Risken för luftvägsinfektioner och besvär i övre och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning kan öka.

 • Personer som har astma kan få mer besvär och personer med allergi kan påverkas negativt.
 • Även personer utan allergi kan påverkas negativt i byggnader med fuktskador.
 • Enligt Världshälsoorganisationen WHO ger fuktskador i bostäder också ökad risk att insjukna i astma, framför allt barn.
 • WHO har tagit fram publikationen “Dampness and Mould”.

Den innehåller riktlinjer för inomhusmiljö samt information om hur fukt och mögel påverkar luftkvaliteten och vilka risker för hälsan det innebär. WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould Idag finns otillräcklig kunskap om vilka ämnen som orsakar hälsoeffekterna och hur mekanismerna ser ut.

 1. En rad olika ämnen förekommer i fuktiga byggnader, till exempel mikrobiologiska faktorer som mögel och bakterier, allergener från husdammskvalster och flyktiga ämnen från kemiska eller mikrobiologiska processer.
 2. Det är klarlagt att det rör sig om många olika mekanismer för påverkan och att såväl aktuella fuktskador som tidigare uttorkade fuktskador kan ha betydelse.
You might be interested:  Hur Många Kg Muskler Kan Man Bygga På Ett År?

Mikroorganismer från fuktiga byggnader kan ha inflammatoriska och toxiska effekter och försämra immunförsvaret. Bland de mikrobiella faktorer som har undersökts finns mögelarter, sporer, total biomassa av mikroorganismer, olika cellfragment som (1→3)-β-D-glukan, ergosterol, allergener, mykotoxiner, endotoxiner och flyktiga ämnen (MVOC).

 • Det finns en rad orsaker till att vi ännu inte vet vilka mikrobiella faktorer det är som ger hälsoeffekterna.
 • Det rör sig om många olika ämnen där förekomsten varierar starkt över tid, svårigheter i provtagning och analys, höga kostnader för mätning och brist på kunskap om normala nivåer.
 • Dessutom rör det sig om ett stort antal olika besvär och hälsoutfall som också kan ha andra orsaker än brister i inomhusmiljön.

Ett undantag är allergi mot vissa ämnen som förekommer i inomhusmiljön, främst allergener från husdammskvalster, där sjukdomsmekanismerna är relativt väl kända. Mot bakgrund av dessa svårigheter utgör tills vidare förekomsten av förhöjd mängd fukt i byggnaden, pågående eller tidigare fuktproblem, en viktig indikator på risk för luftvägssymtom och astma.
Visa hela svaret

Vad kostar det att göra en fuktmätning?

Vad kostar en fuktutredning? – En fuktutredning med fuktmätning kostnad allt från 800kr och upp till ett par tusen beroende på hur stor fuktskadan är.
Visa hela svaret

Hur vet man om trä är ruttet?

Stick in spetsen på en skruvmejsel i träet där du misstänker att det är ruttet. Är det mjukt, är träet angripet.
Visa hela svaret

Hur torrt ska virke vara?

Ytfuktkvot – Ytfuktkvoten är viktig att kontrollera eftersom den har stor betydelse för ett färgskikts vidhäftning vid målning och är avgörande när det gäller risk för mikrobiell påväxt vid exempelvis inbyggnad. Observera Det finns ingen svensk eller europeisk standard för mätning av ytfuktkvoten på virket.

 • Följande metod är tagen från Handbok Fukt i trä för byggindustrin – Fuktegenskaper, krav, hantering och mätning,
 • Mät ytfuktkvoten med elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder genom att tvärs fiberriktningen pressa de isolerade hammarelektrodsspetsarnas koniska mantelyta med handkraft ner i virkesytans vårved, så att mätspetsarnas halva mantelytor ger ett avtryck i träet tvärs fiberriktningen.
You might be interested:  Hur Många Reps För Att Bygga Volym?

Gör alltid tre mätningar tätt intill varandra på mätstället och beräkna sedan ett medelvärde. Medelvärdet stäms av mot aktuellt krav. Virke som levererats torkat från sågverk har alltid en ytfuktkvot som ligger under riskabla nivåer, men virket kan ha fuktats upp genom exempelvis nederbörd, felaktig lagring eller att virket har placerats i kontakt med blöt betong och därmed fått en förhöjd ytfuktkvot.

 1. Fuktkvoten i trästyckets inre påverkas normalt inte om uppfuktningen är kortvarig.
 2. Inte heller påverkar fukten i virkets inre delar ytornas fuktkvot då fukttransporten ut genom virket är avsevärt långsammare än avdunstningen från ytan.
 3. Virke som utsatts för vatten måste torka ut.
 4. Beroende på fuktnivå kan det göras naturligt, med avfuktare eller med byggfläkt.

Ytfuktkvoten får vara högst 18 % vid inbyggnad och högst 16 % vid ytbehandling. Virke som ska målas på byggarbetsplatsen ska grundmålas så fort som möjligt för att skyddas mot UV-strålning och fukt, och ytfuktkvoten får vara högst 16 % vid målningstillfället.
Visa hela svaret

Hur länge ska huset torka innan målning?

Torktid efter fasadtvätt – Ska du tvätta din fasad inför en målning? Det är viktigt att ytan är torr innan du börjar måla. Hur fort fasaden torkar beror på miljön, hur fuktigt det är och vad det är för väder. Men räkna med en vecka eller två i torktid. Är det sommar och varmt krävs kortare tid.
Visa hela svaret