Låna Pengar För Att Bygga Hus?

Låna Pengar För Att Bygga Hus
Fördelar med ett bygglån – Allt fler väljer att köpa en vacker tomt och bygga sitt eget drömhus. Hos oss hittar du en smidig finansieringslösning, ett så kallat byggnadslån, när du ska låna till tomt, göra en utbyggnad eller renovera. Ett byggnadslån är en så kallad byggkredit som innebär att du delar upp ditt lån i etapper och betalar endast ränta på den del som du utnyttjar under byggtiden.
Visa hela svaret

Får man låna pengar för att bygga hus?

När du behöver låna pengar för att bygga ett hus, eller göra en större ombyggnad eller renovering, kan du få ett byggnadslån. Ett sådant lån skiljer sig en del från ett vanligt bolån. Andra namn på byggnadslån är bygglån, byggnadskredit eller byggkreditiv.
Visa hela svaret

Hur mycket kontantinsats bygga hus?

Behöver man betala kontantinsats när man bygger ett nytt hus? – Du måste betala en kontantinsats på 15 procent, även om du bygger ett nytt hus. Det lånelöfte som banken ger dig för att finansiera ditt nya hus måste inkludera en kontantinsats, så du kan inte låna för mer än 85 procent av bostadens värde bara för att du bestämt dig för att bygga ett nytt hus från exempelvis eller Myresjöhus.
Visa hela svaret

Får man låna mer vid nybygge?

Din inkomst avgör hur mycket du får låna – I Sverige har finansinspektionen satt upp vilka regler som gäller när bankerna ska låna ut till bostäder. Dessa regler kan appliceras oavsett om det är en bostadsrätt, befintligt hus eller ett nybyggt hus. Nybyggnation har dock större möjlighet att beviljas fördelaktigare villkor, något vi återkommer till.

You might be interested:  Fylla Sprickor I Trä Med Epoxy?

Finansinspektionen har stärkt utlåningsreglerna för bostadslån genom ett skärpt amorteringskrav och ett bolånetak, Den första bygger på vad du har för inkomst och därför spelar inkomsten en roll för hur mycket du anses få låna, medan den andra bygger på marknadsvärdet på bostaden, något vi också återkommer till.

Bolånetaket, som egentligen heter ” Finansinspektionens allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad” säger att belåningsgraden inte får överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärdet vid tidpunkten då lånet lämnas. En bostad som kostat 1 000 000 kr kan alltså inte ha mer än 850 000 kr i säkerhet mot lånet i bankerna.

Resten av finansieringen brukar göras genom vad bankerna kallar för kontantinsats. Det skärpta amorteringskravet rör låntagarens förmåga att amortera sitt bostadslån. Om lånet överstiger 50 % och skuldkvoten (bostadslånet dividerat med din årliga inkomst) överstiger 4,5 ska lånet amorteras med minst 1 % utöver de befintliga amorteringsreglerna.

De befintliga amorteringsreglerna stipulerar att du årligen ska amortera 2 % ner till 70 % av belåningsgraden och därefter 1 % ner till 50 % belåningsgrad. Låna Pengar För Att Bygga Hus Bilden visar ett Scatterdiagram från Finansinspektionen över olika amorteringsnivåer jämfört med skuldsättningen. Därutöver tillkommer möjligheten att få amorteringsfria lån på nybygge, det här går vi igenom närmare under fördelarna med att bygga nytt.
Visa hela svaret

Hur mycket får man låna till utbyggnad?

Du kan låna upp till 80 procent av din bostads förväntade värde efter om- eller tillbyggnaden. Du ansöker om hela det lånebehov du har för om- eller tillbyggnaden.
Visa hela svaret