Ta Bort Vattenbaserad Färg Från Trä?

Ta Bort Vattenbaserad Färg Från Trä
Avlägsna färgen Skrapa bort den uppmjukade färgen med en stålspackel eller färgskrapa. För ömtåliga ytor används t ex en otandad ‘limspridare’. Arbeta i träets längdriktning. Var försiktig så att du ej skadar ytan.
Visa hela svaret

Hur får man bort vattenbaserad färg?

Ta bort färg och målarfärg från kläder Har du råkat få färgfläckar på kläderna och känner dig osäker på hur du ska få bort dem? Oroa dig inte – här får du praktiska tips och råd för att ta bort färg från kläderna! Att det hamnar målarfärg och färgfläckar på kläderna är lätt hänt.

 • Anske har du målat om sovrummet och råkat få färgstänk på kläderna, eller så är det barnens kreativitet som har spridit sig till kläderna i form av färgfläckar.
 • Oavsett orsak, så är det bra att veta vilka de lättaste sätten att ta bort målarfärg från kläder är.
 • För att ta bort vattenbaserad målarfärg som fortfarande är blöt, badda först på fläcken med en fuktig trasa för att absorbera färgen.

Använd sedan den grova sidan på en ren tvättsvamp för att försiktigt massera in en blandning av vatten och ett bra tvättmedel i fläcken. Låt verka i ca tio minuter. Avsluta genom att tvätta plagget som vanligt enligt instruktionerna på tvättlappen. Ta Bort Vattenbaserad Färg Från Trä Vattenbaserade målarfärgsfläckar brukar vara relativt lätta att få bort. De flesta akrylfärger och vattenfärger som används av barn är vattenbaserade, så oroa dig inte alltför mycket om dina barn kommer hem med färgfläckar på kläderna efter en dag i skolan.

Förbehandla fläcken genom att fylla en balja eller ett handfat med ljummet vatten, blanda sedan i en liten mängd bra pulvertvättmedel, t.ex Via koncentrat Color. Lägg sedan i plagget och låt det ligga i blöt i ca tjugo minuter. Tvätta sedan plagget enligt instruktionerna på tvättlappen, antingen i maskin eller för hand, beroende på vad som rekommenderas.

The Poll Mäter och doserar din tvättmaskin automatiskt tvättmedlet vid varje tvätt (autodoseringsfunktion)? 0 Votes Den här typen av målarfärg kan vara lite svårare att få bort än vattenbaserad målarfärg. Här är några tips på att ta bort färg av den här typen:

Kontrollera tvättsymbolerna för att försäkra dig om att plagget tål att behandlas med starkare medel. Sidenplagg och plagg tillverkade av viskos eller acetat är inte lämpade för den här typen av fläckborttagning. Badda på fläckens baksida med lite lacknafta eller terpentin. Var noga med att skydda både ögon och hud när du använder dessa produkter, vädra ordentligt och se till att hålla flaskorna utom räckhåll för barn. Läs på förpackningen för instruktioner och fler råd. Testa även alltid starka fläckborttagningsmedel på en liten dold yta av plagget först, för att försäkra dig om att det inte blir förstört. Efter att du baddat på fläcken, pressa med en ren och torr trasa mot fläcken för att absorbera så mycket av den upplösta färgen som möjligt. När detta steg är klart, tvätta plagget som vanligt enligt instruktionerna på tvättlappen Om fläcken kvarstår, upprepa ovanstående steg.

Genom att följa skötselråden på tvättlappen och ta reda på vilken typ av målarfärgsfläck du har att göra med så bör du med dessa enkla knep kunna få bort de flesta färgfläckar på kläder!

Den gyllene regeln när det kommer till fläckborttagning och att ta bort färg är att agera så snabbt som möjligt, Ju snabbare du börjar ta bort en fläck, desto mindre tid har den på sig att sätta sig i tyget. Att blötlägga färgfläckar är ett enkelt och effektivt sätt att sätta igång fläckborttagningsprocessen innan du tvättar själva plagget. Kontrollera tvättsymbolerna, Innan du sätter igång med fläckborttagningen, var noga med att kontrollera plaggets för att ta reda på vilken temperatur och vilken metod som är mest lämplig att tvätta med. Envisare fläckar på normaltåliga material kan blötläggas i kallt vatten som blandats med ca 1dl ättiksprit och en liten mängd av ett bra flytande tvättmedel, t.ex. Via Color flytande.

ursprungligen publicerat 21 november 2018 : Ta bort färg och målarfärg från kläder
Visa hela svaret

Vad löser upp färg?

VIDEO: Så får du bort färgresterna Man fuktar en trasa med lite vanlig rödsprit. Sedan kan ärgen på kontakten gnuggas bort. I hörn och kanter kan man med fördel ta hjälp av en spackelspade för att komma åt.Knepet kan bara användas för vattenbaserad färg.

 • Även om man är osäker på om det använts olje- eller vattenbaserad färg kan knepet användas.
 • Anmäl dig nu och få Gör Det Självs nyhetsbrev direkt i mailen 2 gånger i veckan.
 • Går färgen att ta bort med rödsprit är det vattenbaserad färg och man ska därför använda vattenbaserad färg vid ommålningen.
 • Nepet kan för övrigt också användas om man fått plastfärg på kläderna.

Mätta fläcken med sprit och gnid sedan in lite tvättmedel. Tvätta sedan kläderna i maskin och fläcken är borta. : VIDEO: Så får du bort färgresterna
Visa hela svaret

Kan T Röd ta bort färg?

Använd bromsvätska. Det är troligen det bästa allroundmedlet för borttagning av färg på figurer. Det fungerar både på plast- och metallfigurer. T – röd, bensin, thinner och liknande tenderar att smälta alla plastfigurer du stoppar i vätskan.
Visa hela svaret

Kan man ta bort färg med aceton?

Följande artikel är skriven av Susanna Viljanen, IPMS Finland, och ursprungligen publicerad i IPMS-mallari 4/2017. IPMS Finland har vänligt gett oss tillstånd att återge den. Översättning och svensk bearbetning: Kai-Mikael Jää-Aro. Faktagranskning: Hans Fehrnström.

För varje modellbyggare uppstår förr eller senare situationen att man konstaterar ett en modell måste utgå. Antingen är den urgammal, oskickligt byggd, illa målad eller på annat vis otillfredsställande. Den stora frågan blir då: i soporna – eller ombyggnad? Modeller kan återanvändas genom att ta bort färg och dekaler.

Det är en smula arbetsamt och kräver kunskap, men blir bra om man vet vad man gör. Bakom allt ligger kemi. Huvudmaterialet i byggsatser är polystyren ( polystyrene, PS), som är en polymer av styren, också kallat vinylbensen, Det är känsligt för alifatiska kolväten, ketoner, estrar, aromatiska föreningar och klorerade kolväten men tål alkoholer, polyetrar, karboxylsyror och oljor,

 • Polystyrenlim är traditionellt organiska lösningsmedel som “svetsar” ihop polystyrenytorna eller cyanoakrylat baserade snabblim.
 • Av härdplaster eller gjuthartser så är det populäraste polyuretan ( polyurethane resin, PUR).
 • Det löser sig egentligen inte i något, men är skört.
 • Vitmetall delar å sin sida är legeringar av tenn, bly, antimon och koppar,

De är synnerligen motståndskraftiga mot alla organiska lösningsmedel, men är känsliga för syror och baser, När vi börjar ta bort färg och dekaler från modeller, måste vi veta vilket ämne som är lämpligt för vilket material – annars väntar oss tråkigheter! Målarfärger är typiskt antingen alkydbaserade, nitrocellulosalackbaserade, eller akrylhartsbaserade,

 1. Alkydfärger ( enamels ) och akrylfärger ( acrylics ) härdar kemiskt, nitrolackfärger ( lacquers ) fysikaliskt.
 2. Emiskt härdande färger reagerar med syret i luften och bildar efter att ha torkat en sammanhållen yta.
 3. Hela färgytan är i praktiken en enorm förnätad molekyl och kan inte längre lösas upp – den kan dock mjukas upp och skrapas loss.

Fysikaliskt härdande färger å sin sida kan lösas av lösningsmedel. Eftersom nitrolackbaserade färger på grund av sin farlighet inte längre används i någon större utsträckning i modellbygge, kommer vi att koncentrera oss på kemiskt härdande färger, alltså alkyder och akryler.

För dessa är tanken att mjuka upp färgytan genom att lägga den i ett lösningsmedel så att färgen sväller upp, mjuknar och flagnar och sedan kan strykas bort. Vi ska alltså mjuka upp färgen, men inte fördärva delarna. Kravet på ett bra färgborttagningsmedel är alltså att dess molekyler är tillräckligt små för att kunna tränga mellan plastytan och färgen och därmed försvaga kohesionskraften mellan färg och plast och få färgen att svälla upp och flagna, men den får inte skada plasten! För återanvändning av modeller och färgborttagning blir därmed frågan: hur ska vi mjuka upp färgen och den att flagna – utan att fördärva känsliga plastytor? Lösningsmedlet måste alltså väljas efter objekt och passa för plast eller metall.

Polystyren tål utmärkt väl oorganiska lösningsmedel, som syror och baser, samt olika oljebaserade lösningsmedel, men tål inte organiska lösningsmedel. För härdplaster som polyuretanharts kan man använda mer aggressiva lösningsmedel än för polystyren. För vitmetaller å andra sidan kan man utan bekymmer använda organiska lösningsmedel som aceton, xylen eller etylacetat – eller (gulp!) Nitromors Huvudregeln är att akryler är lättare att få bort än alkyder – för de förra räcker det oftast med fönsterputs, som etanol eller isopropanol,

Äldre modellbyggare kände redan på 1980-talet till två klassiker: bromsvätska och ugnsrengöring. Bromsvätskor (DOT 2–4) är kemiskt sett polyglykoletrar, utom DOT 5, som är silikonbaserad, och DOT 5.1 som är glykoleter med borat ester. De har hög kokpunkt och lågt ångtryck, d v s de dunstar inte av sig själv.

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Hyreshus?

Bromsvätska är synnerligen effektivt, men giftigt! Undvik hudkontakt! När man använder bromsvätska häller man upp i ett lämpligt kärl och lägger i modellen eller figuren. Bromsvätska verkar snabbt – redan inom en timme börjar färgen bubbla och flagna.

Färgen tas bort genom att gnugga med en tandborste. Som en bonus löser bromsvätskan också upp limskarvarna. En nackdel är att bromvätska löser ut mjukmedlet ur plasten, så med lite otur blir polystyrenplast hård och skör. Man ska alltså inte lämna modellerna i bromsvätska för länge. Det här är ett problem framförallt för gamla modeller där mjukmedlet redan kan ha avgått så att plasten blivit skör – framförallt för gamla Frog- och Matchbox-modeller är bromsvätska riskfyllt.

Ytterligare en nackdel är att bromsvätskan inte torkar bort av sig själv så den måste torkas bort med hushållspapper. Om man vill vara riktigt sportig kan man försöka spruta bromsvätska på modellen med färgspruta med ca 10 bars tryck och helst utomhus – det tar bort färgen nästan ögonblickligen.

 1. Ugnsrengöringsmedel å andra sidan är natriumhydroxid, d v s lut, samt monoetoxylamin och dietylglykolmonobutyleter som biter på hårt (polymeriserat) fett.
 2. Lut bryter också upp esterbindningar (som finns i alkyder), men det är frätande! Använd gummihandskar! Ugnsrengöring verkar på några timmar.
 3. Undvik hudkontakt.

Det löser sig i vatten, så det kan tvättas bort. Ett tryggare alternativ är Dettol, Det brittisk-framställda Dettol är ett desinfektionsmedel som är kloroxylenolbaserat (para-klor-meta-xylenol (PCMX)). Dettol finns på Apotea, Kloroxylenolmolekylens funktionella grupp är hydroxylgruppen och den får färgytan att svälla.

 • Dettol är hyfsat hudvänligt, men långvarig hudkontakt är ingen bra idé.
 • Dettol används på samma sätt som bromsvätska, d v s det hälls upp i ett kärl, där man sedan lägger i modellen.
 • Eftersom Dettol är en vattenlösning dunstar det med tiden, så rekommendationen är att använda ett kärl med lock.
 • Dettol kräver lång tid för att verka – upp till tre dygn.

Det löser inte upp limfogar. Sedan kan modellen borstas med tandborste eller skursvamp. Dettol är inte giftigt och det kan sköljas bort med vatten. Dettol biter på både alkyder och akryler. Effekten kan förstärkas med tallsåpa som innehåller pinen baserad tallolja,

Rekommenderad koncentration är 3 delar Dettol : 1 del såpa. Som en bonus tar outspädd Dettol bort vårtor och nagelsvamp. Finska alternativ är såpa samt Tolu Mänty, Tro det eller ej, men även såpa fungerar som färgborttagning och förstärker effekten av Dettol! Det passar utmärkt på polystyren och harts.

Såpa innehåller tallolja, vari ingår pinenbaserade terpener som alfa-terpineol och cykliska terpenalkoholer och terpenestrar. De mjukar effektivt upp alkydfärger eftersom tallfettsyror används vid tillverkning av alkydhartser och inom kemin gäller regeln att lika löser lika.

Användningsmetoden är den samma som för bromsvätska och Dettol, d v s modellerna eller figurerna läggs i ett kärl med såpa. Tallolja är giftfritt, men lätt basiskt. Nackdelen med såpa är den obestämbara verkningstiden – i värsta fall, som för figurer lackade med Citadel Purity Seal, kan det ta över en vecka! Såpa finns i alla butiker.

Tolu Mänty är ett annat utmärkt medel som också är baserat på tallolja. Det är något starkare än såpa. Somliga finska strategispelare svär att Tikkurilas (i Sverige Beckers) penseltvätt är det bästa för att få bort färg från plastfigurer. Beckers penseltvätt är ett polyol – och alifatbaserat lösningsmedel, som rekommenderades av en strategispelsspalt.

Det fungerar för både polystyren och vitmetall och verkningstiden är högst 12 timmar. Observera att Beckers penseltvätt har extremt låg viskositet som med färsk ohärdad färg bildar en synnerligen knepig blandning som tränger in i varenda springa och spricka och lätt fördärvar genomskinliga delar, så försiktighet är av nöden.

Borstning med tandborste. Nackdelen är att det är hudirriterande och ett miljögift. Dunstar lätt. Något jag inte provat, men sannolikt är effektivt är bastutvätt, som Suomalainen Saunan Tehopesu eller Kiilto Saunapesu, De innehåller polyoler och polyetrar och i deras bruksanvisningar varnas att de inte får användas outspädda på målade ytor – varav vi kan sluta oss till att de kan lossa färg Även vissa rengöringsmedel kan användas för färgborttagning, och den mest kända är Yes Power Spray,

Yes Power Spray är ett alkydmetylamin-, fenoxietanol- och lutbaserat lösningsmedel som är avsett för borttagning av hårda (polymeriserade) fetter. Yes Power Spray säljs på sprutflaska och sprutas på modellen. Yes Power Spray verkar synnerligen snabbt. Färgen kan gnuggas bort i stort sett omedelbart efter att modellen täckts med ämnet.

Power Spray är så effektivt att en mjuk pensel räcker för att få loss färgen från detaljer och andra svåråtkomliga platser. Tandborstar och andra styva verktyg är inte nödvändiga och därmed blir jobbet snyggt gjort utan sprätt. Nackdelen med ämnet är att det är hudirriterande, så man bör använda skyddshandskar och -glasögon.

 1. Begagnat Power Spray kan hällas i avloppet.
 2. Power Spray finns i dagligvarubutiker.
 3. Byggsatsindustrin har också noterat att många modellbyggare vill återanvända sina modeller i stället för att kasta dem i soporna och brittiska Hannants har lanserat sitt eget färgborttagningsmedel: Xtracrylics Purisol,

Det är avsett huvudsakligen för borttagning av akrylfärger, men fungerar också på alkyder. Det är synnerligen effektivt: Pensla Purisol på modellen eller figuren, låt verka en stund varefter färgen kan borstas eller sköljas bort. I Sverige förs Purisol av Alfa Hobby.

För metall- och hartsmodeller och -figurer kan man använda kraftfullare organiska lösningsmedel än för polystyrenplaster eftersom metall står emot organiska föreningar. Min favorit för färgborttagning för metallfigurer är aceton – det går inte att använda på polystyrenplast, eftersom det löser upp plasten! För vitmetaller kan man inte använda syror eller starka baser, som t ex Mr Muscle Propplösare, eftersom de fräter upp vitmetall.

Vitmetall kan rengöras med mässings- eller stålborste, så blir den blank också. Aceton är den enklaste ketonen. Den biter på både alkyd- och akrylfärger och löser nitrolackfärger i ett nafs! Tyvärr luktar det illa och dunstar fort, så det kan bara användas i välventilerade utrymmen.

 • Aceton kan användas för att limma polystyren, m a o lämpar det sig inte för färgborttagning från polystyren,
 • Häll aceton i en glasburk, lägg i figurerna och låt ligga några timmar.
 • Därefter borstas färgen bort.
 • Själv föredrar jag mässingsborste och i hopplösa fall stålborste.
 • Aceton är hudirriterande och avfettar huden.

Det är dock inte särskilt giftigt. Aceton finns i snabbköp, färgaffärer och Biltema. Somliga modellbyggare svär att det bästa för att få bort färg från metall- och hartsfigurer är en blandning av såpa och xylen. Xylen är ett kraftfullt aromatiskt lösningsmedel, som förstärker effekten av terpenerna i tallsåpa.

 1. Det dunstar fort, så god ventilation förordas.
 2. Xylen kan man köpa på Watski.
 3. Till sist, för verkligen hopplösa fall, som metallfigurer med ett tjockt lager av Citadel Purity Seal finns den yttersta lösningen: Nitromors.
 4. Detta går inte att använda på plast! Det är ett färgborttagningsmedel avsett för professionell användning, som jag själv använt för att rengöra ädelträpanelerna på min båt innan omlackning.

Nitromors är gelformigt och stryks på figurerna. Låt verka några timmar. Det tar bort vilken färg som helst. Geggig färg kan sedan tas bort med mässingsborste. Nitromors luktar verkligen illa och är giftigt, så figurerna bör placeras i en väl tillsluten burk och placeras i ett väl ventilerat utrymme, som bastun! Färgrester som är kvar efter borstning sköljs bort.

 1. Nitromors finns på Clas Ohlson,
 2. Nämnde jag förresten att det luktar riktigt illa? När modeller och delar rengjorts, och färgen borstats och sköljts bort så kan den byggas ihop igen på sedvanligt vis.
 3. Själv har jag genom åren räddat åtskilliga modeller som annars skulle hamnat i papperskorgen eller blivit skjutmål och jag har på eBay köpt många metallmodeller, inklusive vitmetallmodeller från Citadel av 1980- och 90-talsmodell, som efter färgborttagning gått till ommålning och spelsessioner.

Färgborttagningsknep är bland modellbyggarnas mest avancerade tekniker och förhoppningsvis kan denna artikel uppmuntra oss alla att bygga om gamla modeller som annars skulle få skatta åt förgängelsen.
Visa hela svaret

Hur får man bort färg på trä?

Avlägsna färgen Skrapa bort den uppmjukade färgen med en stålspackel eller färgskrapa. För ömtåliga ytor används t ex en otandad ‘limspridare’. Arbeta i träets längdriktning. Var försiktig så att du ej skadar ytan.
Visa hela svaret

Hur vet man om det är vattenbaserad färg?

Början på sidans innehåll Hur vet man vilken färg det varit innan och vad ska man måla med ovanpå? Publicerat: 15 oktober, 2009 Uppdaterat: 9 oktober, 2020 Enklaste testet för att avgöra om det är en oljebaserad färg eller en akrylinnehållande färg utför man med en bomullstuss och T-röd.

 • Dränk tussen med T-röd och gnid på den målade ytan.
 • En oljefärg/lasyr kan släppa lite pigment, men den förblir förövrigt intakt.
 • En akrylinnehållande lasyr/färg löses av T-röd och färgytan blir lite klibbig/smetig.
 • Är det tidigare målat med en oljefärg kan man välja att fortsätta med en oljefärg/lasyr, alternativt byta till en akrylbaserad eller akrylinnehållande färg/lasyr.

Är det därmemot tidigare målat med en akrylinnehållande färg/lasyr skall man fortsätta med en akrylinnehållande färg/lasyr. Lasyrer är transparenta (träytan syns igenom) och en tidigare laserad yta kan laseras igen alternativ täcklaseras eller täckmålas.

 • En tidigare täcklaserad eller täckfärgsmålad yta brukar man fortsätta att måla med en täckande produkt då man ändå inte kan se träytan.
 • En täcklasyr bygger tunnare skikt än en täckande färg, detta visar trästrukturen, men ger som regel något kortare underhållsintervall.
 • Täckande produkter (täcklasyr/täckfärg) har längre underhållsintervall än lasyrer.

Hälsningar, Karin Mattsson Färgtekniker Jotun
Visa hela svaret

Kan man ta bort färg med lacknafta?

Få bort färgstänk på planglas – Om du har vanliga planglas i dina fönster och om färgen inte hunnit torka ännu kan du först och främst torka bort färgstänket med papper. Har det hunnit bli en liten hinna så färgen så kan du använda en trasa med lite lacknafta.

Hur får man bort färg från fönster där färgen torkat? Då kommer du att behöva skrapa bort färgen med ett rakblad. Då är det viktigt att börja med att putsa rent fönstret och få bort eventuella smutspartiklar, eftersom det oftast är smuts som orsakar repor på rutorna och inte rakbladen i sig. Blöt ner fönstret ordentligt och tänk på att det just i detta moment kan vara bra med rätt mycket lödder – dra sedan bort med en fönsterskrapa.

Därefter tar du ett nytt och skarpt rakblad, använd förslagsvis en klickskrapa, och skrapa försiktigt bort färgen i en och samma riktning. Tänk på att hålla rakbladet vinklat mot fönstret och att aldrig dra det baklänges, då riskerar du att det fastnar hårda partiklar mellan rakblad och glas som orsakar repor.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Man Tillverkar En Byggställning Av Trä?

Måste man slipa bort gammal färg?

Ta bort färger och lack grovt och förbereda för ny ytbeläggning Skriva ut användningsexempel Även om man sköter dem noggrant blir ytbeläggningen på dörrar, fönster och möbler repig, uppruggad och matt med tiden. Med den här anvisningen är det lätt att ta bort färg från trä och få ytan blank och fin igen. Ta Bort Vattenbaserad Färg Från Trä Man kan ta bort gammal lack och färg snabbt och effektivt med en vinkelslip, men det finns risk att det bildas spår. Eftersom det tar lång tid att slipa ner spåren i efterhand är det opraktiskt, och därför behövs en mer lönsam lösning för att ta bort gammal färg från trä.

Ta Bort Vattenbaserad Färg Från Trä

Visa hela svaret

Måste man skrapa bort färg?

Behöver man skrapa fasaden innan målning? – Anza Måleriverktyg För att färg ska fästa ordentligt måste underlaget vara rent, torrt och fast. Annars kan resultatet bli att du målar ett lock av färg över fukt och smuts, vilket gör att färgen snabbt kommer att spricka och flagna.

Oftast skrapar man bara bort de ytor som ser dåliga ut. Är det tidigare färgskiktet bra duger det som underlag för ny färg. Men det kan hända att färglagren är så många att alltihop riskerar att tappa fästet och lossna. Då återstår bara att skrapa bort alla färglager. Du kan enkelt testa om du behöver skrapa t.ex.

en träfasad. Skär på prov ett ca 1 cm tätt rutmönster där fasaden ser skamfilad ut. Om färgen i rutorna lossnar är fästet dåligt. Skrapar du helt trärent måste virket impregneras med grundolja. Tänk också på att färgen du skrapar bort kan vara giftig. Håll småbarn borta och använd gärna både skyddsglasögon och andningsskydd.
Visa hela svaret

Vad är skillnaden mellan rödsprit och t-röd?

Rödsprit – Rödsprit, ofta kallad T-röd eller T-sprit efter Kemetyls varumärke, är rödfärgad 95-procentig denaturerad etanol, eventuellt blandat med tyngre alkoholer såsom propanol. Kemetyls T-röd består av 50–75 % Etanol, 10–15 % 2-Propanol, 5–7,5 % Butanon och 1–2,5 % Aceton,

 1. Förtäring motverkas genom att den denaturerats genom tillsats av flera ämnen, vilket tidigare angavs som dubbeldenaturerad.
 2. Denatureringsämnen är metyletylketon, aceton, etylacetat och bitrex för att förhindra förtäring.
 3. Etanolen är bara tekniskt ren, och kan därför innehålla metanol,
 4. Denatureringsämnena har en otrevlig smak, men metyletylketon bildar även en azeotrop med etanol och är därför omöjlig att separera med en vanlig destillation,

Etylacetat har en kokpunkt som ligger mycket nära etanolens och är därför också svår att separera. Rödsprit uppfanns av Gösta Ekström och har fått sitt namn av att den färgas röd för att förhindra förväxling med andra vätskor. Rödsprit är en brandfarlig vara av klass 1.
Visa hela svaret

Vilken färgborttagning är bäst?

Kemiskt färgborttagningsmedel – Om objektet har flera lager färg kan du behöva upprepa färgborttagningen flera gånger En annan vanlig metod för att få bort färg är ett medel som går under det självklara namnet färgborttagningsmedel. Sådana medel biter på olje-, alkyd- och latexfärger, men även på lack.

Förr var dessa medel för färgborttagning riktigt giftiga, men idag är de oftast biologiskt nedbrytbara. En klassiker är annars lut. Den kemiska vägen är mest hanterbar på mindre ytor, och passar inte särskilt väl på fasader eller andra större ytor som ska rengöras på färg. Men – om den yta som finns under det översta färglagret inte ska ryka i samband med färgborttagningen är den kemiska vägen bäst även på större ytor.

Det kan handla om färgborttagning på ytor som tidigare målats med en gammal färg. Detta förekommer när äldre hus ska renoveras. Dessutom är det minimal risk för att skada träet om färgborttagningsmedel används.
Visa hela svaret

Vad löser sig i aceton?

Aceton är ett vanligt lösningsmedel som också används som hjälpämne vid produktion av hartser, fett, oljor och cellulosaacetat, men också som borttagare av nagellack. Det löser upp flera gånger sin egen volym etyn (acetylen).
Visa hela svaret

Får du hälla ut färgrester i avloppet om färgen är vattenbaserad?

Nej, vattenbaserade färger innehåller även farliga metaller och ämnen som påverkar avloppet negativt. Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars ska de lämnas till en återvinningcentral. Färgen får inte hällas ut i avloppet! Penslar rengörs enligt nedan, men om de skulle torka slänger du dem bland hushållssoporna i grönt sopkärl.
Visa hela svaret

Hur får man bort färg från lacken?

Kommentarer – Du hade ju tur som inte fick en buckla, det brukar vara det vanligaste och de är besvärligare att få bort. När det gäller färgfläckar så kan du prova med vanlig cellulosaförtunning (thinner), det skadar inte din lack, men bör lösa färgfläcken. Sedan måste du lägga på vax på det stället du tvättat med thinner. Prova gärna med lite Autosol på en trasa. Med lite försiktigt gnuggande försvinner lacken men som saabnisse skriver så måste du även här lägga på vax efteråt.2013-04-13 17:12 Regel 1: Jag har alltid rätt. Regel 2: Om jag någon gång skulle ha fel träder regel 1 i kraft.

Börja med med det snällare alternativet först nämligen lacknafta. Fungerar inte det så tycker jag i nästa steg T-Röd. hjälper inte det. så prova thinner. men låt det inte ligga för länge bara. Autosol på en trasa rekommenderar dock inte jag för det blir svagt repigt av det, och syns väldigt lätt på en svart bil.

Sista och dyraste alternativet är en rekonditioneringsfirma dom brukar kunna trolla bort det mesta.2013-04-15 08:18 Ben Sin Det är ingen risk att thinner skulle lösa billacken, men det tar effektivt bort all vax. Det är just svårigheten att lösa härdad lack som gör att det kanske inte räcker med thinnertvätt och då återstår polering. Det är en myt att thinner skulle skada lacken och den har sin grund från den tid man använde lösningmedelsbaserade cellulosalacker, men det är åtskilliga decennier sedan. Det som förvånar mig är att det blev en färgfläck! Lacken är ju så hård att det normalt blir en buckla -utan färg Men det kan vara färg från en bättrad dörr och då är den lösningsmedelsbaserad och bör inte vara svår att få bort med thinner. Kom gärna igen danne och berätta hur det gick.2013-04-15 13:23 Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre Provade med lacknafta, men det fungerade inte.

 • Det släppte inte det minsta.
 • Verkar sitta som satan.
 • Vet inte om jag vågar testa andra alternativ.
 • Anske får be verkstaden försöka fixa det vid nästa service.
 • Till min förtvivlan såg jag att jag nu fått ett uppslag även på den andra dörren, där blev lacken lite bortskrapad (ser vitt ut) och även en buckla där som syns i en viss vinkel.

Tur att man inte har en dyrare/finare bil.2013-05-03 21:28 Naturligtvis går det inte med lacknafta, det löser inte billack. Varför provar du inte med thinner? 2013-05-03 22:13 Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre Jag använder den finkornigaste sorten av Cut & Polish. Det funkar för det mesta.2013-05-04 08:11 När enbart lösningsmedel inte hjälper. http://m.youtube.com/watch?feature=related&v=uNBDFfHkN8g 2013-05-04 09:59 PREVIA danne1981: Jag tycker att du ska testa silverfärgad scratch remover finns att köpa på Biltema. Fick dörruppslag av en vit bil och en rejäl buckla på högerbakdörr men fick bort den vita färgen från den andra bilen med blå scratch remover. Finns i flera färger: http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Exterior-rengoring/Scratch-remover-36654/ Därefter fick jag anlita Dentmaster som riktade ut bucklan.2013-05-04 21:02 Däcksparkare, snackepettrar, testpiloter och drömmare undanbedes, vänligen men bestämt. Det är klart att det ofta går utmärkt att slipa bort repor som “Okey” gör i PREVIAS klipp, men det är ju ofta en idiotisk metod eftersom man slipar bort upp till 90% av lackskiktet, har man otur blir det 100%. Det är ju den sista metod man bör tillgripa.

Man börjar med thinner (cellulosaförtunning). Räcker det inte får man fortsätta med polish. Efterdet blir det rubbing. “Okeys” video är som att jaga mygg med hagelgevär.2013-05-05 12:42 Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre Kan återkoppla med att färgen nu är helt borta, men jag överlämnade det till verkstaden som polerade bort färgen.

Blev hur bra som helst, inte ett spår av färgen kvar.2013-06-01 10:49 Observera att det konto du använder för att kommentera artiklar skiljer sig från det konto som används för att logga in och läsa Premium-innehåll.
Visa hela svaret

Kan man få trä ljusare?

Svar –

 • Det man kan göra är att sandpappra och vitlasera lite lätt, så att de behållerden ljusare karaktären längre. Det kan också bli fint att täckmåla dem med en annan nyans/färg än vitt. Mvh, Christel Månsson Inredningsarkitket Christel Mansson Inredningsarkitekt
 • Visa hela svaret

  Hur får man trä ljusare?

  Lösning: – Om bänkskivan inte är av ett mycket mörkt träslag så kan den bli ljusare om du behandlar den med till exempel vit oljebets och vitpigmenterad olja. Det blir den mycket ljus av. Tvätta och avfetta skivan noga och slipa den sedan. Häll på oljebets och arbeta ner den ordentligt i träet.

  You might be interested:  Bygga Litet Hus I Gammal Stil?

  Efter cirka 20 minuter torkas all överflödig bets av. Vädra medan du arbetar. Efter ett dygn kan skivan behandlas i två omgångar med vit bänkskiveolja. LÄS OCKSÅ: Bänkskivan slipas, först med grovt slippapper (korn 80) och sedan med fint (t.ex. korn 120-150). Den vita oljebetsen arbetas ner i träet. Avsluta med att dra trasan längs ådringen.

  Torka av efter 20 minuter. : Kan vi förnya bänkskivan i köket?
  Visa hela svaret

  Hur använda färgborttagningsmedel?

  Ta Bort Vattenbaserad Färg Från Trä Spillt färg på fel ställe? Använd Färgborttagning som är ett effektivt vattenburet medel som tar bort gamla färglager inomhus och utomhus. Medlet används med fördel på olje-, alkyd- och latexbaserad färg och lackskikt på trä och metall. Färgborttagningen kan också användas för att ta bort plastisolbeläggning på plåt.

  Tar effektivt bort färg på trä, metall och plåt Kan användas både inomhus och utomhus Rinner ej på stående ytor

  Användningsområde Universal Åtgång 0,5 – 2 m²/l Glans – Verktyg pensel Målningstemperatur Mellan +8°C till ca +25°C yttemperatur Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 0(h). timmar Bindemedel – VOC Förberedelse av ytor Måla Lägg på Färgborttagning med pensel till ett heltäckande skikt.

  1. Undvik att lägga för tunna skikt.
  2. Medlet kan normalt ligga på över natt utan risk för intorkning.
  3. Vid höga temperaturer eller direkt solljus kan en tunn plast läggas över ytan för att förhindra att medlet torkar ut.
  4. Medlets verkningstid varierar från ca 20 minuter till 24 timmar beroende på färgtyp, antal färgskikt, färgskiktets ålder och omgivande temperatur.

  Verkningstiden ökar vid låga temperaturer. För borttagning av hårda eller glatta färger applicerar man först ett tunt skikt på hela ytan och väntar ca 30 minuter innan ytan helt täcks med ett andra tjockare skikt Färgborttagning. Prova alltid på en mindre yta först för att se hur lång tid det tar för att uppnå tillräcklig effekt vid den aktuella temperaturen.

  1. Vid mycket tjocka och gamla färgskikt kan behandlingen behöva upprepas efter bortskrapning av upplöst färg.
  2. Vänta 20-60 minuter och prova att avlägsna den uppmjukade färgen med stålspackel eller färgskrapa.
  3. Om färgen inte släpper vänta ytterligare en tid.
  4. Tvätta rent med vatten.
  5. Låt torka ordentligt.
  6. Utomhus kan högtryckstvätt användas på plåt.

  När du målat klart Skötselråd Viktigt För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.18906 universal Swedish
  Visa hela svaret

  Hur länge håller vattenbaserad färg?

  Hur länge håller öppnad- och oöppnad färg? – Öppnad färg håller i ungefär två år. Detta under förutsättning att den förvaras korrekt. Har du en liten friggebod där du förvarar gammal färg så är det nog dags att göra en liten tur till miljöstationen. Färg påverkas negativt av kyla och frost.

  Detsamma gäller för värme. Undvik att ställa färg bredvid ett element exempelvis. För att få bättre hållbarhet så kan man förvara färg upp och ner; det minimerar att luft kommer in genom burken. Skriv datum så får du en bättre bild av när färgen i fråga köptes. Oöppnad då? Här finns det tydliga etiketter att läsa på burken.

  Oöppnad färg håller i minst två år – givet att förvaringen är korrekt. Ett enkelt sätt att avgöra kvaliteten på färg är att öppna locket. Gammal färg luktar riktigt illa. Är den dessutom grynig så finns ytterligare en indikation på att bäst-före-datumet passerats.

  Liknande artiklar

  : Hur länge räcker målarfärg och hur mycket färg behövs?
  Visa hela svaret

  Är Snickerifärg vattenbaserad?

  Måla skåpluckor – Det är viktigt att man är noga med att miljön man målar i är så dammfri som möjligt. När man målar snickerier med lackfärg syns varje dammkorn som fastnat på ytan. Det är därför bäst att ha snickerierna vertikalt och inte liggande när man målar.

  Börja med att skruva loss beslag och eventuella lås på luckorna. Häkta av dem. Om luckorna är omålade bör du först grundmåla dem innan första slipningen. Om luckorna är målade sedan tidigare behöver de i regel bara tvättas av med målartvätt och sedan slipas så att ytan ruggas upp. När du slipar snickerier inför målning med lackfärg är det viktigt att inte göra stora cirkelformade rörelser utan att se till att slipa i samma riktning som du sedan avser att måla. Annars kommer slipspåren att lysa igenom färgen på den färdigmålade luckan, även om du målat flera lager. Slipa försiktigt med jämna tag i en riktning. Därefter grundmålar du med en färg som har en liknande nyans som lackfärgen. På så sätt kan du se var du målat när du stryker på täckfärg, samtidigt som grundfärgen inte lyser igenom på det färdiga resultatet. Låt grundfärgen torka. När grundfärgen torkat målar du “stomkanten” på luckan med lackfärg och hänger sedan upp den. Se till att du täckt omgivande ytor med skyddspapper. Måla resterande kanter på luckan med en fin pensel. Måla sedan luckans plana ytor med en fin roller anpassad för lackfärg. Direkt efter att du rollat på färgen använder du en moddlare eller planstrykare för att släta ut ytan och göra den jämn och fin. Om du vill stryka på ett lager till väntar du tills färgen torkat ordentligt, Sedan slipar du återigen försiktigt och dammar av, varpå du upprepar proceduren med pensel, roller och moddlare. Låt luckorna torka i åtminstone ett dygn innan du stänger

  Vi åtar oss uppdrag från både företag och privatpersoner inom alla in- och utvändiga måleriarbeten. Kontakta oss redan idag för kostnadsfri offert inom 24 timmar!

  Svanenmärkta färger Transporter med elbil Sopsortering av allt byggavfall

  Visa hela svaret

  Kan man måla med vattenbaserad färg på oljebaserad färg?

  Tidigare behandlade ytor? – Innan du väljer mellan vatten- eller oljebaserad utomhusfärg är det viktigt att ta reda på vad dina snickerier har behandlats med tidigare. Vattenbaserad utomhusfärg kan nämligen användas på trä, som tidigare har behandlats med oljebaserad utomhusfärg.
  Visa hela svaret

  Är det farligt att andas in vattenbaserad färg?

  Målarfärg – I målarfärg kan det finnas hälso- och miljöskadliga ämnen. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på produktens förpackning så att du vet att du hanterar målarfärgen på ett säkert sätt. De flesta målarfärger består av pigment, bindemedel, lösningsmedel och olika tillsatser.

  • Pigment är kemiska ämnen som ger färgen dess kulör.
  • Många av de traditionellt använda pigmenten är skadliga, både för målaren och för miljön, men har idag till stor del ersatts av mindre skadliga pigment.
  • Bindemedel är den del som binder ihop pigmenten, stelnar färgen när den strukits på och får den att torka och fästa vid underlaget.

  Målarfärg brukar benämnas baserat på vilken typ av bindemedel som använts, till exempel oljefärg eller akrylfärg. Lösningsmedel har till uppgift att reglera färgens viskositet, det vill säga färgens konsistens. Lösningsmedlet är till för att göra färgen mer lättflytande så att den går lätt att stryka på.

  Tidigare användes mest organiska lösningsmedel, som exempelvis lacknafta eller terpentin. Organiska lösningsmedel ger bra resultat, men kan orsaka problem hos den som använder produkten i form av torr hud och hudsprickor. Organiska lösningsmedel kan också vara skadligt att andas in, man kan känna sig dåsig och omtöcknad när man målar med sådan färg.

  Idag är det vanligare med vattenbaserade färger, men de är tyvärr inte heller helt fria från risker. För att vattenbaserad färg ska vara hållbar innehåller den konserveringsmedel. Många konserveringsmedel kan ge hudallergi i form av eksem, vilket blivit ett problem framför allt för yrkesmålare.

  Tillsatser kan ha många olika funktioner i färgen. Vilka tillsatser som används beror på vilken typ av färg det är och vad den ska användas till. Exempel på typiska tillsatser är vidhäftningsmedel, rostskyddsmedel och konserveringsmedel. Lägg inte till antimögelmedel, eller andra tillsatser, till färgen på eget initiativ utan använd bruksfärdig färg.

  Färgtillverkarna tillsätter de medel som är godkända för ändamålet.
  Visa hela svaret

  Hur länge håller vattenbaserad färg?

  Hur länge håller öppnad- och oöppnad färg? – Öppnad färg håller i ungefär två år. Detta under förutsättning att den förvaras korrekt. Har du en liten friggebod där du förvarar gammal färg så är det nog dags att göra en liten tur till miljöstationen. Färg påverkas negativt av kyla och frost.

  • Detsamma gäller för värme.
  • Undvik att ställa färg bredvid ett element exempelvis.
  • För att få bättre hållbarhet så kan man förvara färg upp och ner; det minimerar att luft kommer in genom burken.
  • Skriv datum så får du en bättre bild av när färgen i fråga köptes.
  • Oöppnad då? Här finns det tydliga etiketter att läsa på burken.

  Oöppnad färg håller i minst två år – givet att förvaringen är korrekt. Ett enkelt sätt att avgöra kvaliteten på färg är att öppna locket. Gammal färg luktar riktigt illa. Är den dessutom grynig så finns ytterligare en indikation på att bäst-före-datumet passerats.

  Liknande artiklar

  : Hur länge räcker målarfärg och hur mycket färg behövs?
  Visa hela svaret

  Kan man måla med vattenbaserad färg på oljebaserad?

  Tidigare behandlade ytor? – Innan du väljer mellan vatten- eller oljebaserad utomhusfärg är det viktigt att ta reda på vad dina snickerier har behandlats med tidigare. Vattenbaserad utomhusfärg kan nämligen användas på trä, som tidigare har behandlats med oljebaserad utomhusfärg.
  Visa hela svaret

  Får du hälla ut färgrester i avloppet om färgen är vattenbaserad?

  Nej, vattenbaserade färger innehåller även farliga metaller och ämnen som påverkar avloppet negativt. Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars ska de lämnas till en återvinningcentral. Färgen får inte hällas ut i avloppet! Penslar rengörs enligt nedan, men om de skulle torka slänger du dem bland hushållssoporna i grönt sopkärl.
  Visa hela svaret