Vad Gäller För Återvinning Av Brännbart Avfall T.Ex. Mjukplast, Gummi, Trä?

Vad Gäller För Återvinning Av Brännbart Avfall T.Ex. Mjukplast, Gummi, Trä
Combustible Waste – large – Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.
Visa hela svaret

Är mjukplast brännbart?

Plastförpackning lämnas till Återvinningsstationen. – kan vara av mjukplast eller hårdplast – chipspåsar, ketchupflaskor och gräddfilsburkar. Även alla frigolitförpackningar. Tack för att du sköljt ur! From 1 nov 2008 ska all mjukplast sorteras ut och lämnas på en återvinningsstation (ÅVS).
Visa hela svaret

Vart ska man slänga mjukplast?

Sorteringen börjar hemma hos dig – Alla plastförpackningar du har hemma sorteras som plast, oavsett om det är hård- eller mjukplast. Plasten slänger du i sorteringskärl, antingen vid närmsta återvinningsstation eller i direkt anslutning till ditt hem, så kallad fastighetsnära insamling.
Visa hela svaret

Var kastar man gummistövlar?

Gummistövlar sorteras som Restavfall (brännbart) hushållsavfall –
Visa hela svaret

Vad kan man slänga i brännbart?

Brännbart – Brännbart avfall är sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat. I fraktionen brännbart på Återvinningscentralen får du lägga allt brännbart som inte får plats i påsen för restavfall i din soptunna (förutom använda sanitära produkter och matavfall). Det är viktigt att allting som läggs i fraktionen är just brännbart.
Visa hela svaret

Är gummi brännbart?

Restavfall (brännbart) hushållsavfall slängs i valfri påse, som försluts. – såsom blöja, disktrasa, dammsugspåse, örontops, snus m.m. Restavfall är alltså den rest som återstår efter att du har sorterat ut ditt matavfall, farlig läs mer Vår webbplats använder kakor (cookies).
Visa hela svaret

Vilka plaster är återvinningsbara?

Vad kan återvinnas? – De flesta plastsorter går att återvinna. Om vi utgår ifrån att vi har ett rent och separerat material är det ganska enkelt att återvinna material såsom film, burkar, lådor, backar med mera. I regel gäller: ju enklare produkt och konstruktion, desto enklare att återvinna.
Visa hela svaret

Var slänger man gamla VHS band?

Videoband, VHS-band, kasettband och Super 8-film band Denna webbplats använder cookies så att vi kan ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookieinformation lagras i din webbläsare och utför funktioner som att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats och hjälpa vårt team att förstå vilka delar av webbplatsen du tycker är mest intressanta och användbara.
Visa hela svaret

Vad är mjukplast?

Kan du knöla ihop din plastförpackning? Då räknas det som mjukplast. Frigolit, plastsugrör, fruktnät och tandkrämstuber sorteras som mjukplast. Plastdelen på blister (tablettkartor) sorteras som mjukplast.
Visa hela svaret

Kan man slänga frigolit i brännbart?

Badboll, böcker/pärmar, byggplast, frigolit, CD-skivor, gummi, LP-skivor,papperskassar, papper, plastpåsar, skumplast, slang, sopsäckar, vinylgolv,våtrumstapet.
Visa hela svaret

Hur Sopsorteras gummistövlar?

Tänk på. – Är dina saker hela och fungerande? De kanske kan komma till glädje och nytta hos någon annan? Istället för att slänga dem kan du lämna eller sälja dem second hand. På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk eller till Malmö Återbyggdepå,
Visa hela svaret

Var kastar man trasiga skor?

Lämnas till: Kärl eller fack för restavfall/soppåsen.
Visa hela svaret

Var slänger man toalettstol?

Lämnas till: ÅVC/Returpark/Mobil ÅVC.
Visa hela svaret

Vad får inte slängas i brännbart?

Svar: – Hej Susanna, Vad bra att du frågar. Saker du inte ska kasta i soppåsen är:

farligt avfall (exempelvis starka rengöringsmedel, målarfärg, lim, nagellack)mediciner och andra läkemedelelavfall (exempelvis mobiltelefoner, datorer, hushållsapparater)batteriertidningar, reklamblad och katalogerförpackningar i olika material (metall, glas, papper, plast)grovavfall (skrymmande avfall som exempelvis trasiga möbler, verktyg utan sladd/batteri, stekpannor)alla typer av glödlampor och lysrör

I vissa kommuner är det även möjligt att sortera matavfall och textilier. Kontakta din kommun för att höra vad som gäller där du bor. På webbplatsen Sopor.nu hittar du mer information och tips om avfall, sortering och återvinning Film om sopsortering Kemikalieinspektionen har tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent tagit fram en film som visar hur du sorterar olika typer av sopor.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Får Man Bygga Utan Bygglov?

Vad är inte brännbart avfall?

Detta avsnitt är tämligen omfattande beroende på den mycket stora betydelse för energiförsörjningen som det brännbara avfallet kan ha i ett storstadsområde som Stockholm med omgivningar. Även för energiutvinning genom förbränning är det viktigt att man ser på marknaden för produkterna.

Mycket höga elpriser i förhållande till priset på fjärrvärme minskar intresset för att energiutvinna det fuktigaste avfallet genom förbränning och vice versa. Man måste inför ett beslut om förbränning också analysera förutsättningarna och kostnadsstrukturer för konkurrerande behandlingsmetoder. Brännbart avfall är den största bioenergiresursen i Stockholms län.

Ser man på hela Mälardalen så är energiinnehållet i den årliga avfallsmängden grovt räknat ungefär lika stort som områdets utvinningsbara trädrester från skogsavverkningar, dvs GROT, men det räcker bara till en del av uppvärmningsbehovet i fjärrvärmeområdena.

 • Allt avfall som består av biomassa är brännbart.
 • Det inkluderar trä, papper, växtrester och matavfall.
 • All plast är också brännbar.
 • Till det brännbara måste man i praktiken även lägga aluminiumfolie.
 • Vad som inte är brännbart blir då bara sådana material som glas, keramik, metallskrot, kattsand och avfall med mycket hög fuktighet – över 80 % fukthalt.

Helt torr biomassa som tidningspapper, trä och växtavfall har ett energiinnehåll på strax över 5 kWh/kg. Finpapper som består av ren cellulosafiber ligger lite lägre och ofta finns fyllmedel (kaolin = porslinslera) iblandat för att spara på fibrer och för att få en vit och blank tryckyta.

Fyllmedlet sänker givetvis värmevärdet per kg totalt material. Torr proteinsubstans har faktiskt lite bättre värmevärde än kol och fettsubstans har något högre värmevärde än mineralolja om eventuellt vatteninnehåll helt avlägsnas. Blandat och osorterat men helt torrt hushållsavfall har totalt sett ett effektivt värmevärde på ca 5 kWh/kg, dvs ungefär som helt torr ved.

Ju högre fukthalt som materialet sedan har ju mer sänks dess värmevärde per kg. Den största sänkningen beror helt enkelt på att vattnet utgör en ökande andel av vikten, men en liten del beror också på att det går åt energi för att förånga det. Gränsen där det teoretiska effektiva värmevärdet har blivit noll går ungefär vid en fukthalt på 85 – 86 %.

 1. Blandat osorterat hushållsavfall håller en fuktighet som ligger mellan 30 och 45 %.
 2. Det är samma fuktighetsintervall som gäller för GROT, dvs grenar och toppar från skogsavverkning, i det skick som det vanligen har när det tas emot i fjärrvärmeverken, och värmevärdet blir liknande.
 3. Erfarenheten från Högdalenverket i Stockholm är att det effektiva värmevärdet i hushållsavfall i medeltal ligger något över 3 kWh/kg.

I Sydeuropa där matvanorna är något annorlunda och förpackningsmängderna lite lägre ligger hushållsavfallets värmevärde något under 3 kWh/kg. Ungefär 2,2 till 2,5 kWh har varit en vanlig överslagssiffra men detta kan förutses komma att öka. Kontorsavfall, bygg- och rivningsavfall, hushållens papper och kartong är i regel torrare och har därför högre värmevärde.

Plast har alltid låg fukthalt och höjer värmevärdet i avfallet oavsett fukten. Hushållens matavfall ligger i området 65 till 80 % fukthalt och är brännbart med energivinst om det blandas med torrare avfall för antändningens skull. (Själva antändningsgränsen vid eldning i en bra avfallsugn ligger omkring 65 % fukthalt som motsvaras av väl avrunnen kaffesump.) Matavfallet från serveringssidan i restauranger innehåller inte bara matrester utan även pappersavfall och ligger inom samma fukthaltsområde som hushållens matavfall.

Restaurangernas kökssida producerar däremot ett avfall som kan ligga över 80 % i fukthalt och som därför har potential att kunna energiutnyttjas bättre i rötningsanläggningar. (En förutsättning är dock att det är rent och utan föremål som kan ge driftstörningar – t ex ätverktyg, glas och plastpåsar.

Typiska komponenter som kan störas av sådant är pumpar, ventiler, omrörare, värmeväxlare och rörkrökar). I ett blandat avfall har olika fraktioner olika fukthalt och de suger vatten från varandra på olika sätt. Fukthalten är därför inte samma i hela avfallsmängden. Räknar man på värmevärdet för varje komponent med den typiska fukthalt som man tror sig ha fås ett högre värmevärde på över 3,5 kWh/kg.

Det är överhuvudtaget svårt att veta med någon större noggrannhet hur blandat avfall egentligen är sammansatt. Plockanalyser görs inte så ofta och fukthaltsmätning på varje komponent nästan aldrig. Under transport från plock till prov kan en del fukt försvinna.

Sammansättningen av hushållsavfall ändrar sig f ö under året och även fukthalten kan variera kraftigt. Vintern ger fuktigare bränsle. Övergång från papperspåsar till plastkärl med hjul innebär att avfallet inte torkar upp i påsen och fukthalten ökar något. Utsortering av papper och plast för materialåtervinning sänker givetvis värmevärdet per kg restavfall medan utsortering av matavfall höjer det.

All utsortering av brännbara fraktioner minskar dock den totala energitillgången – ett förhållande som måste vägas mot vinsterna med en utsortering och val av annan behandling. I det korta tidsperspektivet måste också kapacitet för förbränning och annan behandling beaktas när man väljer sorterings- och behandlingspolicy.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Ett Kök?

Kan man slänga kläder i brännbart?

Vem har ansvar för det vi kastar? – Idag är det alla kommuner som har ansvaret för insamling av textil i Sverige. Och det betyder att beroende på var just du bor avgör för hur du ska kasta kläder och tyg. I vissa kommuner uppmanas du att lägga textil i brännbart, och i andra kommuner samlas det in separat.
Visa hela svaret

Är gummi återvinningsbart?

Gärsnäs Våra möbler och emballagematerial ska efter att de är uttjänade lämnas till återvinning. Regler och rekommendationer skiljer sig åt mellan länder och regioner och därför måste varje enskild brukare undersöka hur restavfallet ska hanteras. Våra möbler är i största möjliga utsträckning konstruerade så att olika material är separerbara utan användning av specialverktyg.

Plast & gummi Plast och gummi är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart och lämnas till närmsta återvinningsstation. Stoppmaterial Stoppmaterial är återvinningsbart eller energiåtervinningsbart och lämnas till närmsta återvinningsstation. Textil & Läder Textil och läder kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas och lämnas till närmsta återvinningsstation. Metall Metall är återvinningsbart och lämnas till närmsta återvinningsstation.

Emballagematerial Plast och wellpapp är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart och lämnas till närmsta återvinningsstation. Gärsnäs är anslutna till FTI – förpacknings- och tidningsinsamlingen. : Gärsnäs
Visa hela svaret

Är restavfall och brännbart samma sak?

Restavfallet (tidigare kallat brännbart avfall) är det som blir kvar när alla de andra stegen i källsorteringen är utförda. Det betyder att när du har sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och eventuellt matavfall är det bara den lilla resten kvar. Exempel på restavfall är:

Blöjor, tops, bindor, tamponger, bomullsrondeller Tandborstar, toalettborstar, diskborstar Dammsugarpåsar, disktrasor Snus, cigaretter, tuggummi Kuvert, pennor, Post-IT Trasiga skor och plastleksaker utan elektronik

Restavfallet kan slängas i vilken plastpåse som helst (förutom i påsarna avsedda för matavfall) så länge det går att stänga med en dubbelknut. Du lägger restavfallet i facket eller tunnan märkt Restavfall. Om vi ännu inte märkt om din tunna står det Brännbart avfall.

 • Om du har abonnemanget Mat- och restavfall (tidigare kallat Blandat) får matavfall och restavfall läggas i samma tunna.
 • Du som äger en villa eller ett fritidshus kan beställa extrakärl för restavfall.
 • De storlekar på soptunnor som finns för restavfall är 140, 240 och 370 liter.
 • Läs om våra abonnemang för småhus Verksamheter och flerbostadshus får även använda 600 liter stora soptunnor.

Restavfallet går till förbränning i Händelöverket och ger el och fjärrvärme.
Visa hela svaret

Var slänger man gamla kuddar?

Huvudkudde / kuddar sorteras som Restavfall (brännbart) hushållsavfall.
Visa hela svaret

Vad händer med mjukplast?

Mjukplasten lämnar du i containern för restavfall. Den skickar vi till förbränning så att den kan användas till energiutvinning.
Visa hela svaret

Vad för saker går inte att återvinna?

#1. Vissa typer av papper kan inte återvinnas – Visst skulle man kunna tro allt som är gjort i papper kan återvinnas, men tyvärr stämmer inte det. Kvitton, kuvert och post it-lappar är exempel på saker som faktiskt kan försämra eller till och med förstöra återvinningsprocessen. De måste alltså slängas i de brännbara soporna istället.
Visa hela svaret

Hur sorterar man plastbestick?

Plastbestick sorteras som Restavfall (brännbart) hushållsavfall –
Visa hela svaret

Vad är mjukplast?

Kan du knöla ihop din plastförpackning? Då räknas det som mjukplast. Frigolit, plastsugrör, fruktnät och tandkrämstuber sorteras som mjukplast. Plastdelen på blister (tablettkartor) sorteras som mjukplast.
Visa hela svaret

Vad får inte slängas i brännbart?

Svar: – Hej Susanna, Vad bra att du frågar. Saker du inte ska kasta i soppåsen är:

farligt avfall (exempelvis starka rengöringsmedel, målarfärg, lim, nagellack)mediciner och andra läkemedelelavfall (exempelvis mobiltelefoner, datorer, hushållsapparater)batteriertidningar, reklamblad och katalogerförpackningar i olika material (metall, glas, papper, plast)grovavfall (skrymmande avfall som exempelvis trasiga möbler, verktyg utan sladd/batteri, stekpannor)alla typer av glödlampor och lysrör

I vissa kommuner är det även möjligt att sortera matavfall och textilier. Kontakta din kommun för att höra vad som gäller där du bor. På webbplatsen Sopor.nu hittar du mer information och tips om avfall, sortering och återvinning Film om sopsortering Kemikalieinspektionen har tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent tagit fram en film som visar hur du sorterar olika typer av sopor.
Visa hela svaret

Är hårdplast brännbart?

Detta avsnitt är tämligen omfattande beroende på den mycket stora betydelse för energiförsörjningen som det brännbara avfallet kan ha i ett storstadsområde som Stockholm med omgivningar. Även för energiutvinning genom förbränning är det viktigt att man ser på marknaden för produkterna.

Mycket höga elpriser i förhållande till priset på fjärrvärme minskar intresset för att energiutvinna det fuktigaste avfallet genom förbränning och vice versa. Man måste inför ett beslut om förbränning också analysera förutsättningarna och kostnadsstrukturer för konkurrerande behandlingsmetoder. Brännbart avfall är den största bioenergiresursen i Stockholms län.

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Ett Fiskarheden Hus?

Ser man på hela Mälardalen så är energiinnehållet i den årliga avfallsmängden grovt räknat ungefär lika stort som områdets utvinningsbara trädrester från skogsavverkningar, dvs GROT, men det räcker bara till en del av uppvärmningsbehovet i fjärrvärmeområdena.

Allt avfall som består av biomassa är brännbart. Det inkluderar trä, papper, växtrester och matavfall. All plast är också brännbar. Till det brännbara måste man i praktiken även lägga aluminiumfolie. Vad som inte är brännbart blir då bara sådana material som glas, keramik, metallskrot, kattsand och avfall med mycket hög fuktighet – över 80 % fukthalt.

Helt torr biomassa som tidningspapper, trä och växtavfall har ett energiinnehåll på strax över 5 kWh/kg. Finpapper som består av ren cellulosafiber ligger lite lägre och ofta finns fyllmedel (kaolin = porslinslera) iblandat för att spara på fibrer och för att få en vit och blank tryckyta.

Fyllmedlet sänker givetvis värmevärdet per kg totalt material. Torr proteinsubstans har faktiskt lite bättre värmevärde än kol och fettsubstans har något högre värmevärde än mineralolja om eventuellt vatteninnehåll helt avlägsnas. Blandat och osorterat men helt torrt hushållsavfall har totalt sett ett effektivt värmevärde på ca 5 kWh/kg, dvs ungefär som helt torr ved.

Ju högre fukthalt som materialet sedan har ju mer sänks dess värmevärde per kg. Den största sänkningen beror helt enkelt på att vattnet utgör en ökande andel av vikten, men en liten del beror också på att det går åt energi för att förånga det. Gränsen där det teoretiska effektiva värmevärdet har blivit noll går ungefär vid en fukthalt på 85 – 86 %.

 1. Blandat osorterat hushållsavfall håller en fuktighet som ligger mellan 30 och 45 %.
 2. Det är samma fuktighetsintervall som gäller för GROT, dvs grenar och toppar från skogsavverkning, i det skick som det vanligen har när det tas emot i fjärrvärmeverken, och värmevärdet blir liknande.
 3. Erfarenheten från Högdalenverket i Stockholm är att det effektiva värmevärdet i hushållsavfall i medeltal ligger något över 3 kWh/kg.

I Sydeuropa där matvanorna är något annorlunda och förpackningsmängderna lite lägre ligger hushållsavfallets värmevärde något under 3 kWh/kg. Ungefär 2,2 till 2,5 kWh har varit en vanlig överslagssiffra men detta kan förutses komma att öka. Kontorsavfall, bygg- och rivningsavfall, hushållens papper och kartong är i regel torrare och har därför högre värmevärde.

Plast har alltid låg fukthalt och höjer värmevärdet i avfallet oavsett fukten. Hushållens matavfall ligger i området 65 till 80 % fukthalt och är brännbart med energivinst om det blandas med torrare avfall för antändningens skull. (Själva antändningsgränsen vid eldning i en bra avfallsugn ligger omkring 65 % fukthalt som motsvaras av väl avrunnen kaffesump.) Matavfallet från serveringssidan i restauranger innehåller inte bara matrester utan även pappersavfall och ligger inom samma fukthaltsområde som hushållens matavfall.

Restaurangernas kökssida producerar däremot ett avfall som kan ligga över 80 % i fukthalt och som därför har potential att kunna energiutnyttjas bättre i rötningsanläggningar. (En förutsättning är dock att det är rent och utan föremål som kan ge driftstörningar – t ex ätverktyg, glas och plastpåsar.

 • Typiska komponenter som kan störas av sådant är pumpar, ventiler, omrörare, värmeväxlare och rörkrökar).
 • I ett blandat avfall har olika fraktioner olika fukthalt och de suger vatten från varandra på olika sätt.
 • Fukthalten är därför inte samma i hela avfallsmängden.
 • Räknar man på värmevärdet för varje komponent med den typiska fukthalt som man tror sig ha fås ett högre värmevärde på över 3,5 kWh/kg.

Det är överhuvudtaget svårt att veta med någon större noggrannhet hur blandat avfall egentligen är sammansatt. Plockanalyser görs inte så ofta och fukthaltsmätning på varje komponent nästan aldrig. Under transport från plock till prov kan en del fukt försvinna.

 1. Sammansättningen av hushållsavfall ändrar sig f ö under året och även fukthalten kan variera kraftigt.
 2. Vintern ger fuktigare bränsle.
 3. Övergång från papperspåsar till plastkärl med hjul innebär att avfallet inte torkar upp i påsen och fukthalten ökar något.
 4. Utsortering av papper och plast för materialåtervinning sänker givetvis värmevärdet per kg restavfall medan utsortering av matavfall höjer det.

All utsortering av brännbara fraktioner minskar dock den totala energitillgången – ett förhållande som måste vägas mot vinsterna med en utsortering och val av annan behandling. I det korta tidsperspektivet måste också kapacitet för förbränning och annan behandling beaktas när man väljer sorterings- och behandlingspolicy.
Visa hela svaret

Vilka material är brännbart?

Combustible Waste – large – Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC). Materialen får inte vara balade eller hårt packade.
Visa hela svaret